Міста-побратими
Обрати сторінку
Регуляторна політика
ЗВІТ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ

ЗВІТ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У М.МОРШИНІ У 2018 РОЦІ

Реалізація державної регуляторної політики Моршинською міською радою та її виконавчим комітетом у 2018 році здійснювалась відповідно до завдань, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі-Закон), мета яких – прийняття виважених рішень з урахуванням максимально можливих позитивних результатів, спрямованих на забезпечення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та влади.

Відділом економіки, курорту та туризму Моршинської міської ради здійснюється координація діяльності з питань, пов’язаних з розробленням регуляторних актів та реалізацією заходів щодо проведення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

Відповідно до ст.7, ст.13 Закону розроблено План діяльності міської ради та виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів та План здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2018 рік, які затверджено розпорядженням міського голови від 14.12.2017 № 77, зміни та доповнення до планів вносились відповідно до розпорядження міського голови від 31.05.2018 № 38.

Проекти регуляторних актів готувались та виносились на розгляд міської ради та її виконавчого комітету з дотриманням норм та системи процедур, визначених Законом та постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» від 11.03.2004 №308. Так, протягом звітного періоду розроблено та прийнято 4 регуляторні акти:

 • рішення Моршинської міської ради «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель м.Моршина», від 05.07.2018 № 645;

 • рішення Моршинської міської ради «Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Моршин», від 06.09.2018 № 671;

 • рішення виконавчого комітету Моршинської міської ради «Про встановлення тарифів на надання ритуальних послуг», від 13.09.2018 № 99;

 • рішення виконавчого комітету Моршинської міської ради «Про встановлення вартості послуг проїзду у центральну частину міста», від 13.09.2018 № 100.

Протягом звітного періоду розробниками регуляторних актів проведені заходи з відстеження результативності 8 регуляторних актів (4 базових, 1 повторне та 3 періодичні відстеження). Аналіз повторних та періодичних відстежень результативності свідчить про те, що прийнятими регуляторними актами досягнуто визначених цілей та їх реалізація має позитивні результати.

Розпорядженням міського голови від 13.12.2018 № 92 (зі змінами від 21.12.2018 № 97) затверджено плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Моршинської міської ради та здійснення відстеження їх результативності на 2019 рік.

З метою забезпечення прозорості процедури прийняття рішень, їх обґрунтованості та публічності на офіційному веб-сайті Моршинської міської ради (www.morshynrada.gov.ua) функціонує розділ «Економічна діяльність / Регуляторна політика», де розміщуються плани підготовки проектів регуляторних актів, доповнення до планів, безпосередньо проекти регуляторних актів та аналізи їх регуляторного впливу, звіти про відстеження їх результативності тощо.

З метою систематизації регуляторних актів ведеться та своєчасно оновлюється реєстр діючих регуляторних актів, який за станом на 31.12.2018 року налічує 23 регуляторних акти: 17 рішень Моршинської міської ради, 6 рішень виконавчого комітету.

Про затвердження переліку та вартості платних послуг

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

МОРШИНСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № __

від «___» квітня 2018 року м.Моршин

Про затвердження переліку та вартості

платних послуг, що надаються

НКП “Моршинська міська лікарня”

Моршинської міської ради

 Керуючись ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України №1138 від 17.09.1996 року, із змінами та доповненнями, п.138.8 ст.138 Податкового кодексу України з метою оптимізації витрат на фінансування Моршинської міської лікарні, виконавчий комітет Моршинської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити перелік та вартість платних послуг, що надаються Комунальним некомерційним підприємством «Моршинська міська лікарня» (згідно додатку).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з соціально-гуманітарних питань рук В.М.)

Міський голова Руслан ІЛЬНИЦЬКИЙ

Зауваження та пропозиції до проекту рішення приймаються впродовж місяця з дати оприлюднення проекту в письмовій формі за адресою: 82482, м.Моршин, вул.І.Франка, 15; телефон: 60202, електронна адреса: morshіn_rada@ukr.net, Моршинська міська рада

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконкому

Моршинської міської ради

« ____» __________ 20___ р. №___

Розрахунок послуг , що надаються КНП «Моршинська міська лікарня»

на _______________________2019р.

ПОСЛУГИ

Вартість послуги в грн.

1.

Вартість надання медичних послуг згідно підписаної Угоди (без харчуваня)

164,60

2.

Періодичний медогляд для працівників

203,10

3.

Попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу

203,10

4.

Проведення щозмінних і після рейсових медичних оглядів водія

295,10

5.

УЗД-дослідження одного органу

91,45

6.

Електрокардіограма (ЕКГ)

19,80

7.

Стерелізація біксів

44,36

8.

Перебування у стаціонарі батьків по догляду за дитиною віком понад 6 років, якщо це не зумовлено станом хворої дитини (без харчування)

156,85

9.

Періодичний медогляд для працівників ТзОВ «Стрийтеплиця»

179,70

ПРОЦЕДУРИ

1.

Підводний душ-масаж

54,85

2.

Озокерит (велика аплікація)

83,90

3.

Озокерит (мала аплікація)

50,20

4.

Інгаляція

23,90

5.

Тубус-кварц

7,40

6.

Магнітотернапія

16,65

7.

Діодинометрія

19,40

8.

Ампліпульс терапія

16,20

9.

Дарсонвалізація

23,68

10.

Електофорез

18,92

11.

ЛФК

31,75

12.

Кишкове зрошення

52,22

13.

Мікроклізма масляно-травяна

15,66

14.

Тюбаж

12,15

15.

ЛУЧ

5,83

16.

Профілактор Євмінова

9,37

17.

Дуодинальне зондування

7,45

18.

УВЧ

14,95

19.

Оздоровчий масаж

32,61

АНАЛІЗИ

1.

Цукор крові

28,30

2.

Загальний аналіз сечі

25,05

3.

Загальний аналіз крові з формулою

30,47

4.

Група крові, резус

28,52

5.

Печінкові проби

45,35

6.

Аналіз на ревмопроби

28,65

7.

Аналіз калу на гельмінти

17,05

Керуючий справами виконавчого комітету О.З.Манастрирська

АНАЛІЗ

регуляторного впливу проекту рішення

виконавчого комітету Моринської міської ради «Про затвердження переліку та вартості платних послуг, що надаються Комунальним некомерційним підприємством «Моршинська міська лікарня»Моршинської міської ради Львівської області від _______ 2019 року №___

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений відповідно до статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308.

         Назва регуляторного органу –Моршинська міська рада.

Назва регуляторного акта – проект рішення виконавчого комітету Моршинської міської ради «Про затвердження переліку та вартості платних послуг, що надаються Комунальним некомерційним підприємством «Моршинська міська лікарня» Моршинської міської ради Львівської області.

Головний розробник аналізу регуляторного впливу – Комунальне некомерційне підприємство «Моршинська міська лікарня» Моршинської міської ради Львівської області, 82482, вул.50- річчя УПА,20 м.Моршин Львівської області.

Відповідальна особа – Юкшинський Геннадій Йосифович – головний лікар Комунального некомерційного підприємства «Моршинська міська лікарня» Моршинської міської ради, контактний телефон – (0360)6-00-07.

 1. Визначення проблеми.

Регуляторним актом, вплив якого аналізується, затверджується перелік платних медичних послуг, які надаються Комунальним некомерційним підприємством «Моршинська міська лікарня» Моршинської міської радиі, що відповідно до вимог чинного законодавства можуть надаватись за плату, оскільки в зв’язку з недостатнім фінансуванням КНП «Моршинська міська лікарня» безкоштовні обстеження виконувати неможливо. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» до переліку платних послуг, які можуть надаватись в державних та комунальних закладах охорони здоров’я, вищих медичних навчальних закладах та науково-дослідних установах відносяться проведення попередніх профілактичних медичних оглядів при прийнятті на роботу, для отримання посвідчення водія транспортних засобів, відповідні періодичні профілактичні медичні огляди, лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненнями громадян, що надаються без направлення лікарів, а також послуги, які надає ортопедичний стоматологічний кабінет (госпрозрахунковий).

         Вартість платних медичних послуг економічно обґрунтовується та затверджується, виходячи з фактичних витрат по кожному дослідженню.

         Враховуючи необхідність у зручності проведення медичних оглядів та послуг, які надає ортопедичний стоматологічний кабінет (госпрозрахунковий) населенню  виникла потреба у проведенні розрахунків вартості платних медичних послуг та їх затвердження.

Основні групи (підгрупи) на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

 

ні

Суб’єкти господарювання,

 

так

у тому числі суб’єкти малого підприємництва* так

 

2.  Цілі державного регулювання.

Забезпечення підтримки розвитку, а також визначення шляхів та механізмів для забезпечення відшкодування КНП “Моршинська міська лікарня” коштів, затрачених на надання послуг, що відповідно до вимог чинного законодавства можуть надаватись за плату.

3.  Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

неприйняття рішення виконавчого комітету міської ради не сприятиме розвитку комунального некомерційного підприємства

Альтернатива 2

прийняття запропонованого регуляторного акта забезпечить стимулювання розвитку комунального некомерційного підприємства та дотримання вимог законодавства

2.Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не передбачені

Не передбачені

Альтернатива 2

Підтримка розвитку комунального підприємства

Не передбачені

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не передбачені

Не передбачені

Альтернатива 2

Стимулювання розвитку комунального некомерційного підприємства

Оплата за надані послуги.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість організацій,що підпадають під дію регулювання, одиниць:

1

2

10

3

16

Кількість фізичних осіб,що підпадають під дію регулювання, одиниць:

6

12,5

62,5

19

100

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Не створує прозорих умов та не сприяє розвитку комунального некомерційного підприємства

Альтернатива 2

4

Затвердження регуляторного акту забезпечить досягнення встановлених цілей, розвиток підприємства.

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Неприйняття запропонованого регуляторного акта не вирішить проблеми підтримки розвитку комунального підприємства ,тому дана альтернатива є неприйнятною

Х

Альтернатива 2

Прийняття запропонованого регуляторного акта забезпечить стимулювання розвитку комунального підприємства, тому дана альтернатива є прийнятною.

На дію даного акта можливий вплив зовнішніх чинників – ухвалення змін та доповнень до чинного законодавства в цій сфері.

5. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми.

Запропонований проект регуляторного акта передбачає затвердження переліку платних медичних послуг, які можуть надаватись комунальним підприємством та впорядкування справляння плати за ці послуги відповідно до вимог чинного законодавства.

Проект рішення виконавчого комітету Моршинської міської ради «Про затвердження переліку та вартості платних послуг, що надаються Комунальним некомерційним підприємством «Моршинська міська лікарня» Моршинської міської ради Львівської області – нормативно-правовий акт, який установлює вартість платних медичних  послуг, що можуть надаватись підприємством, та впорядковує справляння плати за ці послуги.

Перелік платних послуг, які можуть надаватись КНП «Моршинська міська лікарня» Моршинської міської ради  є обов’язковим для всіх суб’єктів, що приймають участь у проведенні заходів на надання цих послуг та звітують за отримання та використання коштів, що надійшли як плата за надання цих послуг.

Акт доводиться до відома суб’єктів відносин через засоби масової інформації шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Моршинської міської ради.

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Оскільки витрат на виконання вимог регуляторного акта для КНП “Моршинська міська лікарня” Моршинської міської ради не передбачається, розрахунок витрат на адміністрування регулювання не здійснюється.

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 Термін дії регуляторного акта – не обмежений конкретним терміном. Зміни та доповнення можуть бути внесені після внесення відповідних змін до чинного законодавства України та у разі потреби – за підсумками аналізу відстеження його результативності.

На скорочення строку чинності регуляторного акта можуть вплинути:

– зростання тарифів на енергоносії, послуги з водопостачання та водовідведення, теплопостачання тощо;

– ріст закупівельних цін на медикаменти, перев’язувальні засоби та медичний інструментарій, необхідні для проведення медичних оглядів.

8. Визначення  показників  результативності регуляторного  акту.

         Дані, на основі яких проводиться відстеження результативності: дані щомісячних звітів по наданню платних послуг та кількості осіб, яким дані послуги були надані.

Реалізація  проекту рішення не потребує  матеріальних та інших витрат. 

9. Визначення   заходів,  за  допомогою  яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного  акту.

Результативність регуляторного акту здійснюється за допомогою проведення  відстеження  статистичних  даних та фінансових звітів.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись до набрання чинності цього регуляторного акту. Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватись через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акту здійснюються один раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акту.

Заходи, які будуть здійснюватись при проведенні відстеження результативності:

 • Відстеження динаміки, зростання надходжень платежу від надання медичних послуг;

 • Відстеження динаміки кількості фізичних і юридичних осіб, яким надаються платні послуги.

Головний лікар

КНП «Моршинська міська лікарня» Г.Й.Юкшинський

 

Економіст В.А.Шкірей

15.03.2019

Розмір пайової участі

   УКРАЇНА                                                                                                                 ПРОЕКТ

МОРШИНСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXХvІІ СЕСІЯ VII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ №

від «___» ________ 2019 року м.Моршин

Про внесення змін до Положення

про порядок залучення та встановлення

розміру пайової участі (внеску) фізичних

та юридичних осіб у створенні і розвитку

інженерно-транспортної та соціальної

інфраструктури м. Моршина

З метою стимулювання розвитку підприємницького та інвестиційного клімату в місті, на виконання пункту 2 Протоколу № 1 засідання Колегії обласної державної адміністрації від 05.02.2019 року, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Моршинська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Положення про порядок залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Моршина, затвердженого рішенням Моршинської міської ради від 13.10.2011 № 164, в редакції, затвердженій рішенням Моршинської міської ради від 30.01.2014 № 797 (зі змінами від 13.08.2015 № 1156), а саме:

1.1. пункт 1.4. розділу 1. «Загальні положення» доповнити підпунктами наступного змісту:

«1.4.10. об’єктів, які згідно з державним класифікатором будівель та споруд належать до будівель сільськогосподарського призначення;

1.4.11. об’єктів, які згідно з державним класифікатором будівель та споруд належать до будівель і споруд підприємств харчової промисловості;

1.4.12 об’єктів, які згідно з державним класифікатором будівель та споруд належать до силосів для зерна та складських майданчиків (для зберігання сільськогосподарської продукції).»

1.2. в пункті 2.2. розділу 2. «Визначення розміру пайової участі» цифри і слова «8 (вісім)» замінити на «7,5 (сім з половиною)».

2. Рішення набирає чинності з 01 травня 2019 року.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Ю.Янківа та постійну комісію з питань економіки, промоції та туризму (О.Корч).

Міський голова Руслан ІЛЬНИЦЬКИЙ

Зауваження та пропозиції до проекту рішення приймаються впродовж місяця з дати оприлюднення проекту в письмовій формі за адресою: 82482, м.Моршин, вул.І.Франка, 15; телефон: 60202, електронна адреса: morshіn_rada@ukr.net, Моршинська міська рада

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Моршинської міської ради

Про внесення змін до Положення про порядок залучення та встановлення

розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Моршина”

I. Визначення проблеми

Розмір пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Моршина, визначений відповідно до статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» Положенням про порядок залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Моршина, затвердженим рішенням Моршинської міської ради від 13.10.2011 № 164, в редакції, затвердженій рішенням Моршинської міської ради від 30.01.2014 № 797 (зі змінами від 13.08.2015 № 1156). З метою стимулювання розвитку підприємницького та інвестиційного клімату в місті та у зв’язку із внесенням змін до статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» виникла необхідність внесенні змін до даного Положення.

Основні групи (підгрупи) на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Так, оскільки фізичні особи (громадяни) можуть бути замовниками будівництва об’єктів

Держава (орган місцевого самоврядування – Моршинська міська рада)

Так

Суб’єкти господарювання,

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

Так, оскільки суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва можуть бути замовниками будівництва об’єктів

II. Цілі державного регулювання

Забезпечення стимулювання розвитку підприємницького та інвестиційного клімату в місті та дотримання вимог законодавства.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

неприйняття рішення міської ради не сприятиме розвитку підприємницького та інвестиційного клімату в місті та суперечить чинному законодавству

Альтернатива 2

прийняття запропонованого регуляторного акта забезпечить стимулювання розвитку підприємницького та інвестиційного клімату в місті та дотримання вимог законодавства

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не передбачені

Не передбачені

Альтернатива 2

– забезпечення сталого розвитку міста, покращення інвестиційного клімату

Незначне зменшення надходжень бюджету розвитку міського бюджету від сплати пайової участі

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян та суб’єктів господарювання

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не передбачені

Сплата пайової участі по діючих ставках

Альтернатива 2

Стимулювання розвитку підприємницького та інвестиційного клімату в місті та дотримання вимог законодавства

Сплата пайової участі по зменшених ставках

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання:

1

5

6

5

17

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

5,9

29,4

35,3

29,4

100

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Суперечить вимогам чинного законодавства

Альтернатива 2

4

При прийнятті даного рішення сплата пайової участі буде здійснюватися згідно зменшеного розміру

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Неприйняття запропонованого регуляторного акта не сприятиме розвитку підприємницького та інвестиційного клімату в місті та суперечить чинному законодавству, тому дана альтернативна є неприйнятною

Х

Альтернатива 2

Прийняття запропонованого регуляторного акта забезпечить стимулювання розвитку підприємницького та інвестиційного клімату в місті та дотримання вимог законодавства — дана альтернатива є прийнятною.

Незначне зменшення надходжень бюджету розвитку міського бюджету від сплати пайової участі.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Висока ймовірність досягнень визначених цілей грунтується на вибраному механізмі регулювання: встановлення зменшеної величини пайової участі забезпечить стимулювання розвитку підприємницького та інвестиційного клімату в місті.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, складає 65%. Зважаючи на викладене здійснюємо розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту (Тест малого підприємництва). Таким чином, розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акту для виконавчої влади та місцевого самоврядування згідно з додатком 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту не здійснюється.

Оскільки витрат на виконання вимог регуляторного акта для Моршинської міської ради не передбачається, розрахунок витрат на адміністрування регулювання не здійснюється.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта не обмежується.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

– розмір надходжень від сплати пайової участі в розвиток (внеску) фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Моршина.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Цільова група: фізичні та юридичні особи, що здійснюють в адміністративних межах м.Моршина будівництво/ реконструкцію об’єкту будь-якого призначення або змінюють функціональне призначення об’єктів виробничого та невиробничого призначення, в т.ч. житлових приміщень на нежитлові, крім випадків, визначених чинним законодавством.

Базове відстеження результативності проводиться до вступу в дію цього рішення, повторне через рік та періодичне через три роки з часу закінчення заходів з повторного відстеження.

Метод проведення відстеження результативності — статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності — статистичні.

Начальник відділу економіки,

курорту та туризму І.Р.Пеленська

01.03.2019

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Моршинської міської ради
План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Моршинської міської ради
та їх відстеження на 2019 рік (зі змінами)

Розпорядженням Моршинського міського голови від 21.12.2018 року № 97 внесено зміни та затверджено плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Моршинської міської ради та здійснення відстеження їх результативності на 2019 рік  

Додаток 1

ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ З ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ НА 2019 РІК

Вид проекту регуляторного акта

Назва проекту

Обґрунтування необхідності прийняття проекту

Строк підготовки проекту

Орган (підрозділ) відповідальний за розробку проекту

Примітки (спосіб оприлюднення, суб’єкт ініціативи внесення змін до плану тощо)

1.

Рішення міської ради

Про внесення змін до рішення Моршинської міської ради «Про встановлення податків і зборів на території м.Моршина»

Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства, оптимізація надходжень до міського бюджету

протягом року

Відділ економіки, курорту та туризму, фінансове управління

Рішення будуть оприлюднені на офіційній сторінці в мережі Інтернет

2.

Рішення виконавчого комітету

Про затвердження Порядку в’їзду транспортних засобів у пішохідну зону центральної частини м.Моршина

Забезпечення охорони громадського порядку та створення умов для відпочинку та оздоровлення

І квартал 2019 року

Відділ економіки, курорту та туризму, КП «Зелене місто»

3.

Рішення міської ради

Про внесення змін до Положення про порядок залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної

інфраструктури м. Моршина

Покращення інвестиційного клімату в місті

І квартал 2019 року

Відділ економіки, курорту та туризму, відділ архітектури та містобудування

4.

Рішення виконавчого комітету

Про затвердження переліку та вартості

платних послуг, що надаються

НКП “Моршинська міська лікарня”Моршинської міської ради

Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства

І квартал 2019 року

Відділ економіки, курорту та туризму, відділ архітектури та містобудування

Додаток 2

ПЛАН ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ

З ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ НА 2019 РІК

Дата прийняття та номер регуля-торного акту

Назва регуляторного акту

Вид відстеження

Відповідальний за проведення відстеження

Строк виконання заходів

Вид даних, які використовуються для відстеження

   

Про внесення змін до рішення міської ради «Про встановлення податків і зборів на території м.Моршина»

базове

Фінансове управління Моршинської міської ради, відділ економіки, курорту та туризму

протягом року

статистичні

   

Рішення виконкому «Про затвердження Порядку в’їзду транспортних засобів у пішохідну зону центральної частини м.Моршина»

базове

Відділ економіки, курорту та туризму

І квартал 2019 року

статистичні

 

13.10.2011 № 164,

зі змінами від 01.03.2012 №317, 24.05.2012 № 373, 06.12.2012 № 514, 30.01.2014 № 797, від 13.08.2015 № 1156

Рішення міської ради «Про затвердження Положення про порядок залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Моршина»

періодичне

Відділ архітектури та містобудування, відділ економіки, курорту та туризму

І квартал 2019 року

статистичні

 

19.09.2007 № 202

Рішення виконкому «Про встановлення режимів роботи закладів суб’єктів підприємницької діяльності, підприємств торгівлі та ресторанного господарства м.Моршина»

періодичне

Відділ економіки, курорту та туризму

І квартал 2019 року

статистичні

 

12.12.2013 № 758

Рішення міської ради «Про затвердження Положення про порядок списання майна (способом ліквідації, безоплатної передачі, відчуження), яке належить до комунальної власності територіальної громади м. Моршина»

періодичне

Відділ економіки, курорту та туризму, фінансово-господарський відділ

І квартал 2019 року

статистичні

 

27.02.2014 № 824

Рішення міської ради «Положення про порядок подання та розгляду документів щодо надання пільг по сплаті земельного податку, що зараховується до міського бюджету»

періодичне

Фінансове управління Моршинської міської ради

ІІ квартал 2019 року

статистичні

 

11.12.2014 № 1005

Рішення міської ради «Про затвердження порядку відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств міста»

періодичне

Фінансове управління Моршинської міської ради

ІІ квартал 2019 року

статистичні

 

05.07.2018 № 645

Рішення міської ради «Про затвердження нормативно-грошової оцінки земель м. Моршина»

повторне

Відділ архітектури та містобудування

ІІІ квартал 2019 року

статистичні

 

25.09.2014 № 965

Рішення міської ради «Про затвердження нормативно-правових документів з питань орендних відносин для об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Моршина»

періодичне

Відділ економіки, курорту та туризму

ІІІ квартал 2019 року

статистичні

 

10.04.2014 № 875 зі змінами від 17.12.2015 № 22

Про затвердження Порядку розміщення на території м. Моршина тимчасових споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності

періодичне

Відділ економіки, курорту та туризму

ІV квартал 2019 року

статистичні

   

Про затвердження переліку та вартості платних послуг, що надаються

НКП “Моршинська міська лікарня”Моршинської міської ради

базове

Відділ економіки, курорту та туризму

ІV квартал 2019 року

статистичні

Реєстр діючих регуляторних актів у м.Моршині станом на 01.01.2019 року

з/п

Назви регуляторних актів

Реквізити діючих регуляторних актів

Строки проведення заходів з відстеження результативності

Місце оприлюднення

Рішення Моршинської міської ради

Про затвердження правил розміщення

зовнішньої реклами у м. Моршині

09.09.2008 №866, зі змінами від 26.01.2012 №296, 26.02.2015 №1055, 26.05.2016 №164, 30.03.2017 № 351

Базове-2009

Повторне-2010

Періодичне-2014, ІІІ квартал 2018, 2022

http://morshynrada.gov.ua/ekonomichnadiyalnist/regulyatornapolitika/

Про затвердження Положення про порядок

визначення розміру плати за тимчасове

користування місцями розташування

рекламних засобів, що перебувають

в комунальній власності у м. Моршині

09.09.2008 №867,

зміни від 26.01.2012 № 296

Базове-2009

Повторне-2010

Періодичне-2014, ІІІ квартал 2018, 2022

http://morshynrada.gov.ua/ekonomichnadiyalnist/regulyatornapolitika/

Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що знаходиться під приватизованими об’єктами та підлягає продажу в м. Моршині

24.02.2011 № 67

Базове-2011

Повторне-2012

Періодичне-IV квартал 2017, 2021

http://morshynrada.gov.ua/ekonomichnadiyalnist/regulyatornapolitika/

Про затвердження правил паркування транспортних засобів у м. Моршин

05.05.2011 № 114, зі змінами від 26.01.2012 №296, 21.04.2016 №130

Базове-2012

Повторне-2013

Періодичне-2017, 2021

http://morshynrada.gov.ua/ekonomichnadiyalnist/regulyatornapolitika/

Про затвердження Положення про порядок залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Моршина

13.10.2011 № 164,

зі змінами від 01.03.2012 №317, 24.05.2012 № 373, 06.12.2012 № 514, 30.01.2014 № 797, 13.08.2015 № 1156

Базове- ІII квартал 2011

Повторне-І квартал 2013

Періодичне- ІV квартал 2016, I квартал 2019, 2022

http://morshynrada.gov.ua/ekonomichnadiyalnist/regulyatornapolitika/

Про встановлення мінімальної вартості місячної орендної плати одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна, що надається в оренду у м. Моршині

13.09.2012 № 429

Базове-2012

Повторне-2013

Періодичне- 2015, IV квартал 2018, 2021

http://morshynrada.gov.ua/ekonomichnadiyalnist/regulyatornapolitika/

Про затвердження Порядку розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого слабкострумового обладнання в житлових будинках та інших об’єктах комунальної власності територіальної громади м. Моршина

17.10.2013 № 733

Базове-IІІ квартал 2013

Повторне-IІ квартал 2016

Періодичне-I квартал 2020

http://morshynrada.gov.ua/ekonomichnadiyalnist/regulyatornapolitika/

Про затвердження Положення про порядок списання майна (способом ліквідації, безоплатної передачі, відчуження), яке належить до комунальної власності територіальної громади м. Моршина

12.12.2013 № 758

Базове-IV квартал 2013

Повторне-IV квартал 2014

Періодичне-I квартал 2019, 2022

http://morshynrada.gov.ua/ekonomichnadiyalnist/regulyatornapolitika/

Положення про порядок подання та розгляду документів щодо надання пільг по сплаті земельного податку, що зараховується до міського бюджету

27.02.2014 № 824

Базове- I квартал 2014

Повторне-I квартал 2015

Періодичне-I квартал 2020

http://morshyn-rada.gov.ua/ekonomichna-diyalnist/regulyatorna-politika/

Про затвердження Порядку розміщення на території м. Моршина тимчасових споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності

10.04.2014 № 875 зі змінами від 17.12.2015 № 22, від 27.09.2016 № 227

Базове- IІ квартал 2014

Повторне-ІI квартал 2015

Періодичне-IV квартал 2019, 2023

http://morshynrada.gov.ua/ekonomichnadiyalnist/regulyatornapolitika/

Про затвердження нормативно-правових документів з питань орендних відносин для об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Моршина

25.09.2014 № 965

Базове-IІІ квартал 2014

Повторне-IІІ квартал 2015

Періодичне-IІІ квартал 2019, 2023

http://morshynrada.gov.ua/ekonomichnadiyalnist/regulyatornapolitika/

Про затвердження порядку відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств міста

11.12.2014 № 1005

Базове-IV квартал 2014

Повторне-IV квартал 2015

Періодичне-ІI квартал 2019, 2023

http://morshyn-rada.gov.ua/ekonomichna-diyalnist/regulyatorna-politika/

Про встановлення податків і зборів на території м. Моршина

22.01.2015 № 1032 зі змінами від 23.04.2015 № 1077, від 17.12.2015 № 50, від 28.01.2016 № 78, від 26.05.2016 № 175, від 03.11.2016 № 247, від 09.02.2017 № 323, від 28.09.2017 № 465, від 17.05.2018 № 610, від 05.07.2018 № 640, від 20.12.2018 № 770

Базове- ІІ квартал 2015

Повторне-ІV квартал 2016

Періодичне-І квартал 2020

http://morshyn-rada.gov.ua/ekonomichna-diyalnist/regulyatorna-politika/

Про затвердження норм та правил утримання

території м. Моршина

21.04.2016 №130

Базове-I квартал 2016

Повторне-I квартал 2017

Періодичне-I квартал 2021

http://morshynrada.gov.ua/ekonomichnadiyalnist/regulyatornapolitika/

Про затвердження Правил користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Моршині

25.05.2017 № 381

Базове-II квартал 2017

Повторне-II квартал 2018

Періодичне-IV квартал 2021

http://morshynrada.gov.ua/ekonomichnadiyalnist/regulyatornapolitika/

Про затвердження нормативної грошової оцінки земель м.Моршина

05.07.2018 № 645

Базове-II квартал 2018

Повторне- ІІІ квартал 2019

Періодичне-2022

http://morshynrada.gov.ua/ekonomichnadiyalnist/regulyatornapolitika/

Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Моршина

06.09.2018 № 671

Базове-IІI квартал 2018

Повторне-I квартал 2020

Періодичне-IV квартал 2023

http://morshynrada.gov.ua/ekonomichnadiyalnist/regulyatornapolitika/

Рішення виконавчого комітету Моршинської міської ради

Про встановлення режимів роботи закладів

суб’єктів підприємницької діяльності, підприємств

торгівлі та ресторанного господарства м. Моршина

19.09.2007 № 202

Базове-ІІІ квартал 2007

Повторне-І квартал 2009

Періодичне-І квартал 2015, I квартал 2019

http://morshynrada.gov.ua/ekonomichnadiyalnist/regulyatornapolitika/

Про порядок визначення відновної вартості

всіх видів зелених насаджень

22.07.2009 № 117

Базове-IІ квартал 2009

Повторне-I квартал 2011

Періодичне-2013, IІ квартал 2016, І квартал 2020

http://morshynrada.gov.ua/ekonomichnadiyalnist/regulyatornapolitika/

Про надання платних соціальних послуг, затвердження їх переліку, норм часу та тарифів

17.06.2015 № 61, зі змінами від 20.04.2016 № 48, 26.01.2017 № 13, 22.02.2017 № 37

Базове-І квартал 2015, ІII квартал 2017

Повторне-І квартал 2016

Періодичне-І квартал 2021

http://morshynrada.gov.ua/ekonomichnadiyalnist/regulyatornapolitika/

Про заборону торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями, пивом (окрім слабоалкогольного) у нічний час у м.Моршині

17.06.2015 № 64

Базове-І квартал 2015

Повторне-ІІІ квартал 2016

Періодичне- ІІ квартал 2020

http://morshyn-rada.gov.ua/ekonomichna-diyalnist/regulyatorna-politika/

Про встановлення тарифів на надання ритуальних послуг

13.09.2018 № 99

Базове-IІІ квартал 2018

Повторне-І квартал 2020

Періодичне- ІV квартал 2023

http://morshynrada.gov.ua/ekonomichnadiyalnist/regulyatornapolitika/

Про встановлення вартості послуг проїзду у центральну частину міста

13.09.2018 № 100

Базове-IIІ квартал 2018

Повторне-ІІІ квартал 2019

Періодичне- І квартал 2023

http://morshynrada.gov.ua/ekonomichnadiyalnist/regulyatornapolitika/


Про затвердження Порядку в’їзду транспортних засобів у пішохідну зону

ПРОЕКТ

Україна

МОРШИНСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ №

від «___» березня 2019 року м.Моршин

Про затвердження Порядку

в’їзду транспортних

засобів у пішохідну зону

центральної частини м.Моршина

З метою забезпечення охорони громадського порядку та створення комфортних і безпечних умов для перебування та відпочинку у громадському просторі мешканців та гостей міста, керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», “Про охорону культурної спадщини”, “Про благоустрій населених пунктів”, Правилами дорожнього руху, затверджених постановою КМУ від 10.10.2001 №1306 та №1342, рішенням Моршинської міської ради від 21.04.2016 №130 “Про затвердення норм та правил утримання території м.Моршина”, виконавчий комітет Моршинської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Порядок в’їзду транспортних засобів у пішохідну зону центральної частини м.Моршина, що додається.

2. Встановити вартість послуг проїзду у пішохідну зону центральної частини міста з 7:00 год до 23:00 год з понеділка по неділю в розмірі:

60,93 грн.-на 1 год.;

332,72 грн.-на місяць.

3. Відділу організаційно-кадрової роботи (Ю.Гошовська) оприлюднити рішення на офіційному веб-сайті Моршинської міської ради.

4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Моршинської міської ради від 13.09.2018р. № 100 “Про встановлення вартості послуг проїзду у центральну частину міста”.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Левковича В.І.

Міський голова Руслан ІЛЬНИЦЬКИЙ

Зауваження та пропозиції до проекту рішення приймаються впродовж місяця з дати оприлюднення проекту в письмовій формі за адресою: 82482, м.Моршин, вул.І.Франка, 15; телефон: 60202, електронна адреса: morshіn_rada@ukr.net, Моршинська міська рада.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Моршинської міської ради

від __03.2019р. № __

ПОРЯДОК

в’їзду транспортних засобів у пішохідну зону центральної частини міста Моршина

1. Загальні положення

1.1. Порядок в’їзду транспортних засобів у пішохідну зону центральної частини міста Моршина, (надалі – Порядок) розроблений відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про охорону культурної спадщини“, “Про благоустрій населених пунктів“, Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306, рішення Моршинської міської ради від 21.04.2016 № 130 «Про затвердження норм та правил утримання території м. Моршина».

1.2. Порядок розроблений з метою забезпечення охорони громадського порядку та створення комфортних і безпечних умов для перебування та відпочинку у громадському просторі мешканців та гостей міста.

  1. Дія Порядку поширюється на визначену територію пішохідної зони, яка обмежена вулицями Івана Франка, Джерельна (Затверджену рішенням Моршинської міської ради від 21.04.2016 № 130 «Про затвердження норм та правил утримання території м.Моршина».)

  2. Порядок, зміни та доповнення до нього затверджуються рішенням виконавчого комітету Моршинської міської ради.

2. Правові та організаційні засади

2.1. Дія Порядку поширюється на всі транспортні засоби, які перетинають межі пішохідної зони, крім велосипедного транспорту.

2.2. Право на в’їзд транспортних засобів у пішохідну зону і перебування у визначених для цього місцях надається при наявності перепустки на право в’їзду у пішохідну зону.

2.3. Обмежене у часі протягом доби право безкоштовного в’їзду у пішохідну зону мають водії транспортних засобів, які обслуговують підприємства та заклади пішохідної зони та власників (орендарів) об’єктів, що знаходяться в пішохідній зоні. Право на безкоштовний в’їзд водіям цих транспортних засобів надається для надання послуг та здійснення розвантаження/завантаження товарів, продуктів, тари тощо з 07.00 год. до 10.00 год. Для отримання права на в’їзд у пішохідну зону у період з 10.00 год. до 07:00 год. власники цих транспортних засобів повинні сплатити на рахунок Комунального підприємства «Зелене місто» Моршинської міської ради встановлену плату.

2.4. Право безкоштовного отримання безтермінової перепустки надається спеціальному автотранспорту правоохоронних органів, органів прокуратури, суду, пожежно-рятувальних служб, служби медичної допомоги, інкасаторським автомобілям банків (розташованих у пішохідній зоні); служб, які надають комунальні послуги на території міста (водопостачання, теплопостачання, газопостачання, електропостачання, вивезення побутових відходів тощо) зі службовими державними номерними знаками та/або під час виконання прямих службових обов’язків.

2.5. Перепустки на право в’їзду у пішохідну зону надає комунальне підприємство «Зелене місто» Моршинської міської ради.

2.6. Для отримання безтермінової перепустки на право в’їзду у пішохідну зону для спеціального та службового автотранспорту, зазначеному в п. 2.4. Порядку потрібно подати у комунальне підприємство «Зелене місто» Моршинської міської ради лист на ім’я директора у довільній формі про службову необхідність в’їзду у пішохідну зону.

2.7. Для отримання перепустки на право в’їзду у пішохідну зону власники і користувачі транспортних засобів, які є власниками або орендарями приміщення у пішохідній зоні, або які обслуговують підприємства та заклади пішохідної зони повинні подати у комунальне підприємство «Зелене місто» Моршинської міської ради такі документи:

– заяву на ім’я директора комунального підприємства «Зелене місто» Моршинської міської ради із зазначенням причин чи необхідності в’їзду на територію пішохідної зони;

– ксерокопію посвідчення водія;

– ксерокопію паспорта громадянина України;

– ксерокопії документів, які засвідчують право власності чи оренди приміщення у пішохідній зоні м.Моршина;

– ксерокопію договору на проведення робіт у пішохідній зоні;

– за необхідності – інші документи, які засвідчують доцільність в’їзду транспортних засобів;

– квитанцію про перерахунок коштів за перепустку згідно із встановленою вартістю на розрахунковий рахунок комунального підприємства «Зелене місто” Моршинської міської ради.

2.8. Строк прийняття рішення комунального підприємства «Зелене місто» Моршинської міської ради щодо надання перепустки на право в’їзду у пішохідну зону становить від 1 до 3 робочих днів з дня подання документів заявника. Після її оформлення комунальне підприємство «Зелене місто» Моршинської міської ради невідкладно передає її заявнику.

2.9. Перепустка дійсна на термін її проплати. У разі закінчення терміну дії перепустки, власник має право звернутись до комунального підприємства «Зелене місто» Моршинської міської ради із заявою про її поновлення.

2.10. Передача перепустки для використання власником іншого автотранспорту забороняється.

3. Відповідальність

3.1. У разі порушення правил в’їзду у пішохідну зону, правил дорожнього руху і паркування у пішохідній зоні, комунальне підприємство «Зелене місто» Моршинської міської ради має право припинити чинність перепустки, що призведе до її блокування.

3.2. Посадові особи комунального підприємства «Зелене місто» Моршинської міської ради у межах наданих повноважень здійснюють контроль та нагляд за дотриманням правил благоустрою на території пішохідної зони, складають протоколи про притягнення до адміністративної відповідальності за наїзди на зелені насадження, газони, тротуари, декоративні огорожі, зупинку та стоянку автотранспортних засобів, які ускладнюють або унеможливлюють утримання об’єктів міського благоустрою, тощо.

Керуючий справами виконавчого комітету Ольга Манастирська

АНАЛІЗ

регуляторного впливу до проекту рішення виконавчого комітету Моршинської міської ради «Про затвердження Порядку в’їзду транспортних засобів у пішохідну зону центральної частини м.Моршина»

Цей аналіз регуляторного впливу (далі – АРВ) підготовлено відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта.

 1. Визначення проблеми

 На даний час актуальним для міста Моршина є вирішення питання протиправного паркування транспортних засобів в центральній частині міста, зокрема в пішохідній зоні, з порушенням схеми організації руху, затвердженої рішенням Моршинської міської ради від 21.04.2016 № 130. Так, не зважаючи на архітектурно-планувальні особливості облаштування доріг, наявність пішохідної зони тощо, спостерігається тенденція до постійного збільшення напливу транспортних засобів у вказаній зоні. Водночас непоодинокими є випадки протиправного паркування транспортних засобів у невизначених для цього місцях, в тому числі на тротуарах. Дана ситуація не тільки погіршує естетичний вигляд міста, а й створює незручності для руху пішоходів, несприятливі умови проживання для осіб, що приїжджають на оздоровлення та відпочинок, сприяє виникненню аварійних ситуацій на дорогах.

Дана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, оскільки частиною 26 Правил паркування транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009р. №1342, які регламентують організацію та порядок паркування транспортних засобів на вулицях і дорогах населених пунктів, визначено, що користувач зобов’язаний поставити транспортний засіб на місце для паркування відповідно до дорожньої розмітки та дорожніх знаків, а також з дотриманням вимог цих Правил та Правил дорожнього руху. Крім того, підпунктом 8 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що до відання виконавчих органів міських рад належить підготовка та затвердження переліку спеціально відведених місць для паркування транспортних засобів.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

Держава

+

Суб’єкти господарювання

+

У тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

Визначена проблема не може бути розв’язана іншим чином, ніж шляхом прийнятя відповідного проекту рішення.

II. Цілі державного регулювання

Основною метою запропонованого проекту рішення є врегулювання руху транспорту в центральній частині міста.

 1. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів.

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Прийняття регуляторного акту

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання, шляхом забезпечення охорони громадського порядку та створення умов для відпочинку та оздоровлення.

Альтернатива 2.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін.

– несанкціоноване паркування транспортних в центральній частині міста, в тому числі в пішохідній зоні;

– непривабливий естетичний вигляд міста, незручні умови для відпочинку та оздоровлення в центральній частині міста;

– пошкодження бордюрів та тротуарів в центральній частині міста;

– недотримання водіями транспортних засобів Правил дорожнього руху та Правил паркування транспортних засобів.

Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки спричиняє аварійні ситуації в центральній частині міста.

 2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави.

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Прийняття регуляторного акту

– вирішення проблеми перенасичення центральної частини міста транспортними засобами; – створення умов для безпечного руху транспортних засобів та пішоходів на дорогах центральної частини міста; – сприяння розвитку туризму шляхом підтримання естетичного вигляду центральної частини міста

Відсутні

Альтернатива 2.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін.

Відсутні

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян.

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Прийняття регуляторного акту

– вирішення проблеми перенасичення центральної частини міста транспортними засобами; – відносно безпечні умови руху на дорогах центральної частини міста; – естетичний вигляд центральної частини міста

Оплата за проїзд

Альтернатива 2.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін.

Відсутні

Відсутні

 Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

16

10

18

44

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

36,5

22,7

40,9

100

Кількість фізичних осіб, що підпадають під дію регулювання, одиниць

50

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Прийняття регуляторного акту

– встановлення чітких правил в’їзду в центральну частину міста;

– відносно безпечні умови руху на дорогах центральної частини міста;

– врегулювання питання постачання продукції до закладів громадського харчування та торгівлі, розташованих в межах зони платного в’їзду

Оплата за проїзд

Альтернатива 2.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін.

Відсутні

Неможливість здійснювати діяльність в центральній частині міста

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотири- бальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1.

Прийняття регуляторного акту

4

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акту забезпечить досягнення встановлених цілей.

Альтернатива 2.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін.

1

Створення перешкод для відпочинку та оздоровлення, оскільки спричиняє аварійні ситуації в центральній частині міста.

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Аргументи щодо обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1.

Прийняття регуляторного акту

забезпечення охорони громадського порядку та створення умов для відпочинку та оздоровлення.

оплата за проїзд

– врегулювання руху транспортних засобів в центральній частині міста;

– покращення естетичного вигляду міста та збереження пам’яток архітектури;

– дотримання вимог чинних нормативно-правових актів щодо паркування та руху транспортних засобів;

– надходження плати за проїзд у центральну частину міста.

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акту забезпечить досягнення встановлених цілей.

На дію даного акта можливий вплив зовнішніх чинників – ухвалення змін та доповнень до чинного законодавства в цій сфері. В такому випадку рішення міської ради потребує внесення відповідних змін та доповнень

Альтернатива 2.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін.

відсутні

відсутні

– непривабливий естетичний вигляд міста, незручні умови для відпочинку та оздоровлення в центральній частині міста;

– пошкодження бордюрів та тротуарів в центральній частині міста;

– недотримання водіями транспортних засобів Правил дорожнього руху та Правил паркування транспортних засобів.

Створення перешкод для відпочинку та оздоровлення, оскільки спричиняє аварійні ситуації в центральній частині міста.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Механізмом розвязання зазначеної вище проблеми є прийняття рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження Порядку в’їзду транспортних засобів у пішохідну зону центральної частини м.Моршина» відповідно до вимог чинного законодавства.

З метою реалізації поставленого завдання пропонується:

– забезпечити інформування громадськості Моршинської міської ради про вимоги регуляторного акта шляхом його розміщення на офіційному веб-сайті Моршинської міської ради;

– запровадити в дію рішення з 01.04.2019 року.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

В зв’язку з тим, що питома вага суб’єктів малого підприємництва в загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія даного регуляторного акта складає 63,6%, здійснено розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади та для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва) (додається).

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта необмежений. На дію цього регуляторного акту можуть вплинути зміни до чинного законодавства

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності дії зазначеного регуляторного акта передбачається за наступними критеріями:

1. Обсяг надходжень від плати за проїзд у центральну частину міста;

2. Кількість отриманих перепусток.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитися шляхом:

– проведення базового відстеження його результативності на етапі його підготовки;

– проведення повторного відстеження результативності акту через рік після набуття ним чинності.

– проведення періодичного відстеження — один раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів повторного відстеження результативності акта відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Відстеження ефективності реалізації регуляторного акта планується здійснювати за допомогою аналізу показників результативності регуляторного акта, фінансово-господарської діяльності підприємства і аналізу офіційних статистичних даних.

Директор КП “Зелене місто” І.В.Яцинин

Юрист Дембіцька Л.В.

19.02.2019

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів
План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Моршинської міської ради
та їх відстеження на 2019 рік

Розпорядженням Моршинського міського голови від 13.12.2018 року № 92 затверджено план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Моршинської міської ради та здійснення відстеження їх результативності на 2019 рік  

Додаток 1

ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ З ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ НА 2019 РІК

Вид проекту регуляторного акта

Назва проекту

Обґрунтування необхідності прийняття проекту

Строк підготовки проекту

Орган (підрозділ) відповідальний за розробку проекту

Примітки (спосіб оприлюднення, суб’єкт ініціативи внесення змін до плану тощо)

1.

Рішення міської ради

Про внесення змін до рішення Моршинської міської ради «Про встановлення податків і зборів на території м.Моршина»

Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства, оптимізація надходжень до міського бюджету

протягом року

Відділ економіки, курорту та туризму, фінансове управління

Рішення будуть оприлюднені на офіційній сторінці в мережі Інтернет

Додаток 2

ПЛАН ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ

З ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ НА 2019 РІК

Дата прийняття та номер регуля-торного акту

Назва регуляторного акту

Вид відстеження

Відповідальний за проведення відстеження

Строк виконання заходів

Вид даних, які використовуються для відстеження

Про внесення змін до рішення міської ради «Про встановлення податків і зборів на території м.Моршина»

базове

Фінансове управління Моршинської міської ради, відділ економіки, курорту та туризму

протягом року

статистичні

19.09.2007 № 202

Рішення виконкому «Про встановлення режимів роботи закладів суб’єктів підприємницької діяльності, підприємств торгівлі та ресторанного господарства м.Моршина»

періодичне

Відділ економіки, курорту та туризму

І квартал 2019 року

статистичні

12.12.2013 № 758

Рішення міської ради «Про затвердження Положення про порядок списання майна (способом ліквідації, безоплатної передачі, відчуження), яке належить до комунальної власності територіальної громади м. Моршина»

періодичне

Відділ економіки, курорту та туризму, фінансово-господарський відділ

І квартал 2019 року

статистичні

27.02.2014 № 824

Рішення міської ради «Положення про порядок подання та розгляду документів щодо надання пільг по сплаті земельного податку, що зараховується до міського бюджету»

періодичне

Фінансове управління Моршинської міської ради

ІІ квартал 2019 року

статистичні

11.12.2014 № 1005

Рішення міської ради «Про затвердження порядку відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств міста»

періодичне

Фінансове управління Моршинської міської ради

ІІ квартал 2019 року

статистичні

05.07.2018 № 645

Рішення міської ради «Про затвердження нормативно-грошової оцінки земель м. Моршина»

повторне

Відділ архітектури та містобудування

ІІІ квартал 2019 року

статистичні

25.09.2014 № 965

Рішення міської ради «Про затвердження нормативно-правових документів з питань орендних відносин для об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Моршина»

періодичне

Відділ економіки, курорту та туризму

ІІІ квартал 2019 року

статистичні

10.04.2014 № 875 зі змінами від 17.12.2015 № 22

Про затвердження Порядку розміщення на території м. Моршина тимчасових споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності

періодичне

Відділ економіки, курорту та туризму

ІV квартал 2019 року

статистичні

Відстеження результативності регуляторних актів у 2018 році

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

1. Вид та назва регуляторного акта:

Проект рішення Моршинської міської ради «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель м.Моршина

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності:

Відділ економіки, курорту та туризму, відділ архітектури та містобудування.

3. Цілі прийняття акта:

–  реалізація вимог земельного законодавства України, що регулює питання та строки проведення (оновлення) нормативної грошової оцінки (не рідше 5-7 років);

– забезпечення належного обчислення плати за землю в частині визначення бази оподаткування та граничних розмірів орендної плати за користування земельними ділянками на території Моршинської міської ради;

–   упорядкування розрахунку нормативної грошової оцінки земельних ділянок у залежності від їх функціонального використання та місцезнаходження;

–   забезпечення надходження до бюджету селищної ради плати за землю;

– забезпечення належного обчислення державного мита, укладання договорів міни, дарування, спадкування тощо земельних ділянок та усунення факторів, що в подальшому можуть вплинути на можливість громадян та суб’єктів господарювання вільно та на власний розсуд розпоряджатись власними земельними ділянками або отримувати земельні ділянки з земель державної та комунальної власності на відплатній основі для задоволення власних потреб або здійснення господарської діяльності;

–    забезпечення проведення належної оцінки землі в м.Моршині Львівської області ради та функціонування відповідних ринків.

4. Строк виконання заходів з відстеження:

З 03 травня 2018 року по 31 травня 2018 року.

5. Тип відстеження:

Базове відстеження

6. Метод одержання результатів відстеження:

Збір та аналіз статистичних даних щодо кількості осіб, на яких поширюватиметься дія акту, та розміру надходжень до бюджету від плати за землю.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

1. Аналіз кількості власників землі та землекористувачів м.Моршин;

2. Аналіз надходжень плати за землю від юридичних та фізичних осіб

8. Кількісні та якісні значення показників результативності:

Назва показника

Планові на 2018р.

Кількість платників плати за землю – суб’єктів господарювання, осіб

452

Кількість платників плата за землю – громадян, осіб

558

Надходження плати за землю з юридичних осіб (тис.грн.)

12291,4

Надходження плати за землю з фізичних осіб (тис.грн.)

1060,0

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Даним проектом рішення встановлюється вартість послуг з проїзду в центральну частину міста. Забезпечується доступність послуг для усіх верств населення незалежно від рівня їх грошових доходів. Відповідно до ст. 10 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, та на підставі отриманих у подальшому даних по аналогічним показникам повторного та періодичних відстежень, можна буде зробити висновок щодо досягнення цілей діючого регулювання.

Проект РА оприлюднено на web-сайті Моршинської міської ради: http://www.morshyn-rada.gov.ua в розділі «Регуляторна політика» 09.08.2018 року.

Міський голова Р.Я.Ільницький

Підготувала:

Заступник начальника відділу

економіки, курорту та туризму Г.М.Гойсак

31.05.2018

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

1. Вид та назва регуляторного акта:

Рішення Моршинської міської ради «Про затвердження Правил користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Моршині», від 25.05.2017 № 381.

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності:

Підприємство житлово-комунального господарства Моршинської міської ради

3. Цілі прийняття акта:

– встановлення прозорого та чіткого регулювання господарських відносин, які виникають у процесі приєднання та користування системами централізованого водопостачання та водовідведення на постійній (довгостроковій) основі та тимчасовій і поширюються на суб’єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність з централізованого водопостачання та/або водовідведення, та юридичних, фізичних осіб або фізичних осіб-підприємців, які мають намір тимчасово або на постійній (довгостроковій) основі приєднати об’єкти до систем централізованого водопостачання та/або водовідведення та користуватися ними;

– визначення порядку приєднання об’єктів до систем комунального водопроводу, відповідальність за порушення користування централізованими системами водопостачання та водовідведення.

4. Строк виконання заходів з відстеження:

З 2 травня 2018 року по 30 травня 2018 року.

5. Тип відстеження:

Повторне відстеження

6. Метод одержання результатів відстеження:

Збір та аналіз статистичних даних щодо кількості укладених договорів між виробником послуг з централізованого водопостачання та водовідведення та споживачами та кількості встановлених/замінених приладів обліку холодної води метрологічного класу точності «С» тип «механічний»

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

– кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта: виробник, виконавець, споживач послуг з централізованого водопостачання та водовідведення;

– розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта.

1. Аналіз кількості укладених договорів між виробником послуг з централізованого водопостачання та водовідведення та споживачами;

2. Кількість встановлених/замінених приладів обліку холодної води метрологічного класу точності «С» тип «механічний».

8. Кількісні та якісні значення показників результативності:

п/п

Показник

Базове відстеження (2017 рік)

Повторне відстеження (І півріччя 2018 рік)

1.

Аналіз кількості укладених договорів між виробником та споживачами

10

2.

Кількість встановлених/замінених приладів обліку холодної води метрологічного класу точності «С» тип «механічний»

40

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Даний регуляторний акт має достатній ступінь досягнення визначених цілей.

В.о.директора підприємства житлово – комунального

господарства Моршинської міської ради Зазуляк В.Б.

31.05.2018

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

1. Вид та назва регуляторного акта:

Рішення Моршинської міської ради «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в м.Моршині», від 09.09.2008р. № 866 (зі змінами від 26.01.2012р. № 296, 26.02.2015 №1055, 26.05.2016 №164, 30.03.2017 №351).

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності:

Відділ архітектури та містобудування

3. Цілі прийняття акта:

– встановлення прозорих та єдиних правил, а також визначення чіткого переліку обмежень та заборон на розміщення зовнішньої реклами на території м.Моршина;

– створення сприятливих умов для розвитку міста.

4. Строк виконання заходів з відстеження:

З 01 серпня 2018 року по 31 серпня 2018 року.

5. Тип відстеження:

Періодичне відстеження

6. Метод одержання результатів відстеження:

Збір та аналіз статистичних даних щодо кількості звернень та кількості виданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами в м.Моршин.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

1. Аналіз кількості отриманих звернень суб’єктів господарювання щодо розміщення зовнішньої реклами в м.Моршин;

2. Аналіз кількості виданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами в м.Моршин;

8. Кількісні та якісні значення показників результативності:

п/п

Показник

2014р.

2017р.

1.

Кількість звернень щодо розміщення зовнішньої реклами в м.Моршин

10

7

2.

Кількість виданих/продовжених дозволів на розміщення зовнішньої реклами в м.Моршин

7

7

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Регуляторний акт, з врахуванням внесених змін та доповнень, має високий ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку.

Міський голова Р.Я.Ільницький

Підготувала:

Заступник начальника відділу

архітектури та містобудування А.І.Косило

31.08.2018

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

1. Вид та назва регуляторного акта:

Рішення Моршинської міської ради «Про затвердження Положення про порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають в комунальній власності у м. Моршині», від 09.09.2008р. № 867 (зі змінами від 26.01.2012р. № 296).

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності:

Відділ архітектури та містобудування, відділ економіки, курорту та туризму

3. Цілі прийняття акта:

– встановлення єдиного порядку визначення розміру плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності;

– забезпечення надходження коштів до цільового фонду соціального розвитку м.Моршина.

4. Строк виконання заходів з відстеження:

З 01 серпня 2018 року по 31 серпня 2018 року.

5. Тип відстеження:

Періодичне відстеження

6. Метод одержання результатів відстеження:

Збір та аналіз статистичних даних щодо кількості укладених договорів за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають в комунальній власності у м.Моршині та надходжень плати по таких договорах.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

1. Кількість укладених договорів за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають в комунальній власності у м.Моршині

2. Сума надходжень до міського бюджету м.Моршина.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності:

п/п

Показник

2014р.

2017р.

1.

Кількість укладених договорів на розміщення зовнішньої реклами в м.Моршин

19

22

2.

Сума надходжень до міського бюджету м.Моршина

27,9

33,17

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Регуляторний акт, з врахуванням внесених змін та доповнень, має високий ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку.

Міський голова Р.Я.Ільницький

Підготувала:

Заступник начальника відділу

архітектури та містобудування А.І.Косило

31.08.2018

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

1. Вид та назва регуляторного акта:

Проект рішення Моршинської міської ради «Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Моршин»

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності:

Підприємство житлово-комунального господарства Моршинської міської ради

3. Цілі прийняття акта:

– встановлення прозорого та чіткого регулювання господарських відносин, які виникають у процесі приєднання та користування системами централізованого водовідведення і поширюються на суб’єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність з централізованого водопостачання та/або водовідведення, та юридичних та фізичних осіб-підприємців, які приєднані та мають намір приєднати об’єкти до систем централізованого водовідведення міста;

– визначення порядку приєднання об’єктів до систем комунального водовідведення, відповідальність за порушення користування централізованими системами водовідведення та порядку скидання стічних вод.

4. Строк виконання заходів з відстеження:

З 16 липня 2018 року по 10 серпня 2018 року. Проект РА оприлюднено на web-сайті Моршинської міської ради: http://www.morshynrada.gov.ua/ в розділі «Регуляторна політика» 01.08.2018 року.

5. Тип відстеження:

Базове відстеження

6. Метод одержання результатів відстеження:

Збір та аналіз статистичних даних щодо кількості укладених договорів між виробником послуг з централізованого водовідведення та споживачами та виданих дозволів на скидання стічних вод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

– кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта: виробник, виконавець, споживач послуг з централізованого водовідведення;

– кількість виданих дозволів на скидання стічних вод.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності:

п/п

Показник

2017 рік

1.

кількість укладених договорів між виробником та споживачами

2.

кількість виданих дозволів на скидання стічних вод

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

За результатами проведення повторного відстеження результативності даного акта буде визначена реальна ефективність досягнення задекларованих цілей його прийняття.

В.о. директора підприємства житлово –

комунального господарства

Моршинської міської ради Зазуляк В.Б.

13.08.2018 р.

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

1. Вид та назва регуляторного акта:

Проект рішення виконавчого комітету Моршинської міської ради «Про затвердження тарифів на ритуальні послуги».

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

КП “Зелене місто” Моршинської міської ради, відділ економіки, курорту та туризму

3. Цілі прийняття акта

1. Встановлення тарифів на ритуальні послуги відповідно до вимог чинного законодавства та до розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво.

2. Врахування інтересів населення в отриманні необхідних ритуальних послуг.

3. Забезпечення відкритості та прозорості структури тарифів для населення міста, безперебійної роботи підприємства.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 09 липня 2018 року по 9 серпня 2018 року.

5. Тип відстеження

Базове відстеження

6. Метод одержання результатів відстеження

Збір та аналіз статистичних даних, які стосуються динаміки кількості звернень та укладених договорів на надання послуг ритуальною службою.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта було проаналізовано відповідність діючого регуляторного акта чинному законодавству України та визначені такі показники результативності:

1. Кількість звернень до ритуальної служби.

2. Аналіз динаміки надходжень коштів від плати за надання ритуальних послуг, тис.грн.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності:

п/п

Показник

І півріччя 2018 року

1.

Кількість укладених договорів-замовлень на надання ритуальних послуг

7

2.

Надходження коштів за фактично надані послуги, тис.грн.

7945,42

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Даним проектом рішення погоджуються економічно обґрунтовані тарифи, які враховують інтереси комунального підприємства, органів виконавчої влади та споживачів. Забезпечується доступність послуг для усіх верств населення незалежно від рівня їх грошових доходів. Відповідно до ст. 10 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, та на підставі отриманих у подальшому даних по аналогічним показникам повторного та періодичних відстежень, можна буде зробити висновок щодо досягнення цілей діючого регулювання.

Проект РА оприлюднено на web-сайті Моршинської міської ради: http://www.morshyn-rada.gov.ua в розділі «Регуляторна політика» 09.08.2018 року.

Директор КП “Зелене місто” І.В.Яцинин

Підготувала:

Економіст І.В.Ковалик

09.08.2018

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

1. Вид та назва регуляторного акта:

Проект рішення виконавчого комітету Моршинської міської ради «Про встановлення вартості послуг проїзду у центральну частину міста».

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

КП “Зелене місто” Моршинської міської ради, відділ економіки, курорту та туризму

3. Цілі прийняття акта

1. Врегулювання руху транспорту в центральній частині міста.

2. Запровадження єдиного підходу до визначення вартості послуг проїзду у центральну частину міста.

3. Отримання додаткових надходжень для забезпечення безперебійної роботи підприємства.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 16 липня 2018 року по 16 серпня 2018 року.

5. Тип відстеження

Базове відстеження

6. Метод одержання результатів відстеження

Збір та аналіз статистичних даних, щодо руху транспорту в центральній частині міста.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта було проаналізовано відповідність діючого регуляторного акта чинному законодавству України та визначені такі показники результативності:

1. Кількість звернень до КП «Зелене місто» щодо проїзду в центральну частину міста.

2. Аналіз динаміки надходжень коштів від плати за надання послуг, тис.грн.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності:

п/п

Показник

І півріччя 2018 року

1.

Кількість звернень до КП «Зелене місто» щодо проїзду в центральну частину міста.

2

2.

Надходження коштів коштів від плати за надання послуг, тис.грн.

0,0

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Даним проектом рішення встановлюється вартість послуг з проїзду в центральну частину міста. Забезпечується доступність послуг для усіх верств населення незалежно від рівня їх грошових доходів. Відповідно до ст. 10 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, та на підставі отриманих у подальшому даних по аналогічним показникам повторного та періодичних відстежень, можна буде зробити висновок щодо досягнення цілей діючого регулювання.

Проект РА оприлюднено на web-сайті Моршинської міської ради: http://www.morshyn-rada.gov.ua в розділі «Регуляторна політика» 09.08.2018 року.

Директор КП “Зелене місто” І.В.Яцинин

Підготувала:

Економіст І.В.Ковалик

16.08.2018

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

1. Вид та назва регуляторного акта:

Рішення Моршинської міської ради „Про встановлення мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна, що надається в оренду у м.Моршині”, № 429 від 13.09.2012р.

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності:

Відділ економіки, курорту та туризму міської ради

3. Цілі прийняття акта:

 • ефективне використання майна територіальної громади,

 • доведення орендної плати у відповідності до ринкових ставок;

 • збільшення надходжень до місцевого бюджету.

4. Строк виконання заходів з відстеження:

З 1 жовтня 2018 року по 31 жовтня 2018 року

5. Тип відстеження:

Періодичне відстеження

6. Метод одержання результатів відстеження:

Збір та аналіз статистичних даних, які стосуються динаміки кількості укладених договорів та надходжень від оренди комунального майна за 2018 рік.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

1. Аналіз динаміки надходжень коштів від плати за оренду комунального майна, тис.грн.

2. Кількість укладених договорів оренди.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності:

п/п

Показник

Періодичне відстеження (2017)

1.

Площа об’єктів, переданих на умовах оренди суб’єктам господарювання, м²

668,7

2.

Кількість укладених договорів оренди

12

3.

Розмір надходжень коштів від плати за оренду комунального майна, тис.грн.

1,8

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку, він не потребує змін чи доповнень.

Міський голова Р.Я.Ільницький

Підготувала:

Начальник відділу економіки,

курорту та туризму І.Р.Пеленська 31.10.2018

Про встановлення вартості послуг проїзду у центральну частину міста

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

МОРШИНСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ №

від «___» _______ 2018 року м.Моршин

Про встановлення вартості послуг

проїзду у центральну частину міста

На виконання п. 3, 4 рішення Моршинської міської ради від 21.04.2016 № 130 «Про затвердження норм і правил утримання території м.Моршина», з метою забезпечення охорони громадського порядку та створення умов для відпочинку та оздоровлення відповідно до ст. 28, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Моршинської міської ради

ВИРІШИВ:

 1. Встановити вартість послуг проїзду у центральну частину міста з 7:00 год. до 23:00 год. з понеділка по неділю в розмірі:

60,93 грн. – на 1 год.;

332,72 грн. – на місяць.

 1. КП «Зелене місто» не справляти плату за проїзд спеціального автотранспорту зі службовими державними номерними знаками під час виконання прямих службових обов’язків (прокуратура, МВС, СБУ, ДВС, пожежна охорона, швидка медична допомога, аварійний спеціалізований транспорт міських комунальних служб).

 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови В.Левковича.

Міський голова Руслан ІЛЬНИЦЬКИЙ

Зауваження та пропозиції до проекту рішення приймаються впродовж місяця з дати оприлюднення проекту в письмовій формі за адресою: 82482, м.Моршин, вул.І.Франка, 15; телефон: 60202, електронна адреса: morshіn_rada@ukr.net, Моршинська міська рада.

АНАЛІЗ

регуляторного впливу до проекту рішення виконавчого комітету Моршинської міської ради «Про встановлення вартості послуг проїзду у центральну частину міста»

Цей аналіз регуляторного впливу (далі – АРВ) підготовлено відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта.

 1. Визначення проблеми

 На даний час актуальним для міста Моршина є вирішення питання протиправного паркування транспортних засобів в центральній частині міста, зокрема в пішохідній зоні, з порушенням схеми організації руху, затвердженої рішенням Моршинської міської ради від 21.04.2016 № 130. Так, не зважаючи на архітектурно-планувальні особливості облаштування доріг, наявність пішохідної зони тощо, спостерігається тенденція до постійного збільшення напливу транспортних засобів у вказаній зоні. Водночас непоодинокими є випадки протиправного паркування транспортних засобів у невизначених для цього місцях, в тому числі на тротуарах. Дана ситуація не тільки погіршує естетичний вигляд міста, а й створює незручності для руху пішоходів, несприятливі умови проживання для осіб, що приїжджають на оздоровлення та відпочинок, сприяє виникненню аварійних ситуацій на дорогах.

Дана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, оскільки частиною 26 Правил паркування транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009р. №1342, які регламентують організацію та порядок паркування транспортних засобів на вулицях і дорогах населених пунктів, визначено, що користувач зобов’язаний поставити транспортний засіб на місце для паркування відповідно до дорожньої розмітки та дорожніх знаків, а також з дотриманням вимог цих Правил та Правил дорожнього руху. Крім того, підпунктом 8 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що до відання виконавчих органів міських рад належить підготовка та затвердження переліку спеціально відведених місць для паркування транспортних засобів.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

Держава

+

Суб’єкти господарювання

+

У тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

Визначена проблема не може бути розв’язана іншим чином, ніж шляхом прийнятя відповідного проекту рішення.

II. Цілі державного регулювання

Основною метою запропонованого проекту рішення є врегулювання руху транспорту в центральній частині міста.

 1. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів.

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Прийняття регуляторного акту

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання, шляхом забезпечення охорони громадського порядку та створення умов для відпочинку та оздоровлення.

Альтернатива 2.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін.

– несанкціоноване паркування транспортних в центральній частині міста, в тому числі в пішохідній зоні;

– непривабливий естетичний вигляд міста, незручні умови для відпочинку та оздоровлення в центральній частині міста;

– пошкодження бордюрів та тротуарів в центральній частині міста;

– недотримання водіями транспортних засобів Правил дорожнього руху та Правил паркування транспортних засобів.

Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки спричиняє аварійні ситуації в центральній частині міста.

 2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави.

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Прийняття регуляторного акту

– вирішення проблеми перенасичення центральної частини міста транспортними засобами; – створення умов для безпечного руху транспортних засобів та пішоходів на дорогах центральної частини міста; – сприяння розвитку туризму шляхом підтримання естетичного вигляду центральної частини міста

Відсутні

Альтернатива 2.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін.

Відсутні

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян.

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Прийняття регуляторного акту

– вирішення проблеми перенасичення центральної частини міста транспортними засобами; – відносно безпечні умови руху на дорогах центральної частини міста; – естетичний вигляд центральної частини міста

Оплата за проїзд

Альтернатива 2.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін.

Відсутні

Відсутні

 Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

16

10

18

44

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

36,5

22,7

40,9

100

Кількість фізичних осіб, що підпадають під дію регулювання, одиниць

50

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Прийняття регуляторного акту

– встановлення чітких правил в’їзду в центральну частину міста;

– відносно безпечні умови руху на дорогах центральної частини міста;

– врегулювання питання постачання продукції до закладів громадського харчування та торгівлі, розташованих в межах зони платного в’їзду

Оплата за проїзд

Альтернатива 2.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін.

Відсутні

Неможливість здійснювати діяльність в центральній частині міста

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотири- бальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1.

Прийняття регуляторного акту

4

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акту забезпечить досягнення встановлених цілей.

Альтернатива 2.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін.

1

Створення перешкод для відпочинку та оздоровлення, оскільки спричиняє аварійні ситуації в центральній частині міста.

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Аргументи щодо обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1.

Прийняття регуляторного акту

забезпечення охорони громадського порядку та створення умов для відпочинку та оздоровлення.

оплата за проїзд

– врегулювання руху транспортних засобів в центральній частині міста;

– покращення естетичного вигляду міста та збереження пам’яток архітектури;

– дотримання вимог чинних нормативно-правових актів щодо паркування та руху транспортних засобів;

– надходження плати за проїзд у центральну частину міста.

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акту забезпечить досягнення встановлених цілей.

На дію даного акта можливий вплив зовнішніх чинників – ухвалення змін та доповнень до чинного законодавства в цій сфері. В такому випадку рішення міської ради потребує внесення відповідних змін та доповнень

Альтернатива 2.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін.

відсутні

відсутні

– непривабливий естетичний вигляд міста, незручні умови для відпочинку та оздоровлення в центральній частині міста;

– пошкодження бордюрів та тротуарів в центральній частині міста;

– недотримання водіями транспортних засобів Правил дорожнього руху та Правил паркування транспортних засобів.

Створення перешкод для відпочинку та оздоровлення, оскільки спричиняє аварійні ситуації в центральній частині міста.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Механізмом розвязання зазначеної вище проблеми є прийняття рішення міської ради «Про встановлення вартості проїзду в центральну частину міста» відповідно до вимог чинного законодавства.

З метою реалізації поставленого завдання пропонується:

– забезпечити інформування громадськості Моршинської міської ради про вимоги регуляторного акта шляхом його розміщення на офіційному веб-сайті Моршинської міської ради;

– запровадити в дію рішення з 01.10.2018 року.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

В зв’язку з тим, що питома вага суб’єктів малого підприємництва в загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія даного регуляторного акта складає 63,6%, здійснено розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади та для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва) (додається).

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта необмежений. На дію цього регуляторного акту можуть вплинути зміни до чинного законодавства

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності дії зазначеного регуляторного акта передбачається за наступними критеріями:

1. Обсяг надходжень від плати за проїзд у центральну частиу міста.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитися шляхом:

– проведення базового відстеження його результативності на етапі його підготовки;

– проведення повторного відстеження результативності акту через рік після набуття ним чинності.

– проведення періодичного відстеження — один раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів повторного відстеження результативності акта відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Відстеження ефективності реалізації регуляторного акта планується здійснювати за допомогою аналізу показників результативності регуляторного акта, фінансово-господарської діяльності підприємства і аналізу офіційних статистичних даних.

Директор КП “Зелене місто” І.В.Яцинин

Економіст І.В.Ковалик

09.08.2018

Про встановлення тарифів на надання ритуальних послуг

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

МОРШИНСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від «___» _______ 2018 року м.Моршин

Про встановлення тарифів

на надання ритуальних послуг

Розглянувши звернення комунального підприємства “Зелене місто” Моршинської міської ради, враховуючи фактичні затрати, розраховані відповідно до мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, затвердженого Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 №193 та Єдиної методики визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності, затвердженої Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 № 194, відповідно до Закону України «Про поховання та похоронну справу» від 10.07.2003, керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Моршинської міської ради

ВИРІШИВ:

 1. Встановити тарифи на надання ритуальних послуг, передбачених необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, для ритуальної служби комунального підприємства “Зелене місто” Моршинської міської ради, згідно з додатком.

 2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 20.04.2016 № 47.

 3. Рішення набирає чинності та вступає в дію з 01.10.2018 року.

 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови В.Левковича.

Міський голова Руслан ІЛЬНИЦЬКИЙ

Зауваження та пропозиції до проекту рішення приймаються впродовж місяця з дати оприлюднення проекту в письмовій формі за адресою: 82482, м.Моршин, вул.І.Франка, 15; телефон: 60202, електронна адреса: morshіn_rada@ukr.net, Моршинська міська рада.

Додаток

Тарифи на послуги

передбачені необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг

п/п

Перелік послуг

Вартість послуг (грн.)

Літній період

Зимовий період

1.

Копання могили ручним способом

-довжина могили 2,4м

1039,19

1715,58

-довжина могили 2,0м

727,43

1205,78

-довжина могили 1,6м

507,71

848,85

-довжина могили 1,1м

251,46

410,91

2

Монтаж та демонтаж намогильної споруди при організації під поховання в існуючу могилу

-довжина могили 2,4м

1480,67

2183,79

-довжина могили 2,0м

1155,59

1654,39

-довжина могили 1,6м

818,92

1174,61

-довжина могили 1,1м

551,74

718,00

4.

Поховання та під поховання урни з прахом померлого в існуючу могилу, в землю

388,78

488,05

5.

Оформлення договору-замовлення на організацію та проведення поховання

3,11

3,11

6.

Оформлення свідоцтва про поховання

2,34

2,34

Керуючий справами виконкому Ольга Манастирська

АНАЛІЗ

регуляторного впливу до проекту рішення виконавчого комітету Моршинської міської ради «Про встановлення тарифів на надання ритуальних послуг»

Аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 11.09.2003р. №1160-ІV, з урахуванням “Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту”, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308 (зі змінами), та визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Моршинської міської ради “Про встановлення тарифів на надання ритуальних послуг”.

I. Визначення проблеми

На виконання рішення Моршинської міської ради від 04.06.2015 року № 1127 «Про створення ритуальної служби в м. Моршині Львівської області» рішенням Моршинської міської ради від 20.04.2016 № 47 встановлено тарифи на надання ритуальних послуг, передбачених необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, для ритуальної служби, створеної на базі підприємства житлово-комунального господарства Моршинської міської ради. У зв’язку з передачею ритуальної служби комунальному підприємству “Зелене місто” виникла необхідність в розрахунку тарифів, виходячи з фактичних витрат підприємства.

Проблема, яку необхідно вирішити шляхом ухвалення даного рішення, складається в збалансуванні інтересів, прав і обов’язків нижче вказаних груп, а саме:

– органи місцевого самоврядування (встановлення й узгодження тарифів, здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживача);

– споживачі ритуальних послуг (приведення вартості вказаних послуг до норм законодавства, відповідність номенклатури пропозицій потребам споживачів);

– комунальне підприємство “Зелене місто” Моршинської міської ради (отримання доходів від реалізації послуг, які передбачені необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, затвердженим наказом Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003р. №193).

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

Держава

+

Суб’єкти господарювання

+

II. Цілі державного регулювання

1. Встановлення тарифів на ритуальнчі послуги відповідно до вимог чинного законодавства та до розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво.

2. Врахування інтересів населення в отриманні необхідних ритуальних послуг.

3. Забезпечення відкритості та прозорості структури тарифів для населення міста, безперебійної роботи підприємства.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

неприйняття рішення міської ради — продовжують діяти тарифи, затверджені рішенням виконавчого комітету від 20.04.2016 № 47

Альтернатива 2

прийняття запропонованого регуляторного акта – встановлення економічно обґрунтованих тарифів на надання ритуальних послуг

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не передбачені

Оплата згідно діючих тарифів, розроблених на підставі витрат іншого суб’єкта господарювання

Альтернатива 2

Отримання якісних ритуальних послуг

Оплата за надані послуги

Даний регуляторний акт на сферу інтересів суб’єктів господарювання не поширюється.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Діючи тарифи унеможливлюють надання якісних послуг

Альтернатива 2

4

Прийняття даного рішення дозволить якісно і своєчасно надавати ритуальні послуги населенню міста

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Діючі тарифи не відповідають фактичним витратам підприємства

Х

Альтернатива 2

Встановлення тарифів на ритуальні послуги відповідно до вимог чинного законодавства та до розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво

На дію запропонованого регуляторного акта можуть вплинути зміни в чинному законодавстві, підвищення мінімальної заробітної плати

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для розв’язання проблеми пропонується затвердити економічно обґрунтовані тарифи на ритуальні послуги, розраховані на підставі чинної законодавчої бази. Встановлення економічно обґрунтованих тарифів на ритуальні послуги, які включені до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, дотримання типових норм на надання ритуальних послуг визначених Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України №52 від 03.03.2009 року.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Сфера впливу регуляторного акту

Вигоди

Витрати

Моршинська

міська рада

виконання повноважень щодо встановлення й узгодження тарифів і здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживача

відсутні

КП “Зелене місто” Моршинської міської ради

встановлення економічно обґрунтованих тарифів на ритуальні послуги

відсутні

Споживачі ритуальних послуг

отримання якісних ритуальних послуг

витрати на оплату послуг

Оскільки витрат на виконання вимог регуляторного акта для Моршинської міської ради не передбачається, розрахунок витрат на адміністрування регулювання не здійснюється.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії акту не обмежено і залежить від зміни у законодавстві із зазначеного питання та економічних умов у країні.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

кількісні:

1. Надходження коштів за фактично надані послуги;

2. Кількість укладених договорів-замовлень на надання ритуальних послуг;

якісні:

1. Кількість скарг, що надходять до КП “Зелене місто” та до міськвиконкому на якість наданих ритуальних послуг;

2. Своєчасність надання послуг.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитися шляхом:

– проведення базового відстеження його результативності на етапі його підготовки;

– проведення повторного відстеження результативності акту через рік після набуття ним чинності.

– проведення періодичного відстеження — кожні три роки після завершення заходів з повторного відстеження.

Відстеження ефективності реалізації регуляторного акта планується здійснювати за допомогою аналізу показників результативності регуляторного акта, фінансово-господарської діяльності підприємства і аналізу офіційних статистичних даних.

Директор КП “Зелене місто” І.В.Яцинин

Економіст І.В.Ковалик

09.08.2018

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту регуляторного акта – проекту рішення Моршинської міської ради 
«Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Моршин»

Аналіз розроблений на виконання та дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та «Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 (із змінами від 28 листопада 2012 року № 1107 та від 16 грудня 2015 року № 1151).

І. Визначення проблеми

Проект Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Моршин розроблено відповідно до Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 01.12.2017 № 316 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15 січня 2018 р. за № 56/31508, Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07.10.2008 за № 936/15627, Положення про безпечну та надійну експлуатацію зовнішніх мереж і споруд водопостачання й каналізації, затвердженого наказом Державного будівельного управління від 03.04.1998 № 69, Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення» з метою:

захисту здоров’я персоналу систем збирання, відведення стічних вод та очисних споруд;

запобігання псуванню обладнання систем водовідведення, очисних і суміжних з ними підприємств;

гарантування безперебійної, в межах регламентних норм, роботи споруд очищення стічних вод та обробки осадів;

гарантування, що скиди стічних вод з очисних споруд не спричинять згубного впливу на навколишнє середовище;

гарантування, що осад може бути утилізований у безпечний і прийнятний для навколишнього середовища спосіб.

Ці Правила поширюються на Підприємство житлово-комунального господарства Моршинської міської ради (далі – виробник), на юридичних осіб незалежно від форм власності та відомчої належності, фізичних осіб – підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність і взяті на облік як самозайняті особи у контролюючих органах згідно з Податковим кодексом України, які скидають стічні води до систем централізованого водовідведення або безпосередньо у каналізаційні очисні споруди м. Моршин (далі – споживачі).

Основні групи (підгрупи), на які проблеми справляють вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Держава (територіальна громада)

так

Суб’єкти господарювання,

так

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

так

II. Цілі регулювання

– встановлення прозорого та чіткого регулювання господарських відносин, які виникають у процесі приєднання та користування системами централізованого водовідведення і поширюються на суб’єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність з централізованого водопостачання та/або водовідведення, та юридичних та фізичних осіб-підприємців, які приєднані та мають намір приєднати об’єкти до систем централізованого водовідведення міста;

– визначення порядку приєднання об’єктів до систем комунального водовідведення, відповідальність за порушення користування централізованими системами водовідведення та порядку скидання стічних вод.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки суперечить діючому законодавству. За умови не затвердження цих Правил будуть діяти Провила, затверджені рішенням від 20.12.2006 № 407.

Прийняття проекту акта

Забезпечує досягнення цілей щодо врегулювання правовідносин між виробником (виконавцем) послуг та споживачами;

повністю відповідає потребам у вирішенні проблеми.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави (територіальної громади)

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

відсутні

альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети.

Прийняття проекту акта

реалізація Закону в частині врегулювання правовідносин, які виникають які виникають у процесі приєднання та користування системами централізованого водовідведення і поширюються на суб’єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність з централізованого водопостачання та/або водовідведення, та юридичних та фізичних осіб-підприємців, які приєднані та мають намір приєднати об’єкти до систем централізованого водовідведення міста

відсутні, оскільки реалізації положень акту не потребує додаткових матеріальних чи інших витрат

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

11

59

74

144

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

7,6

41,0

51,4

100

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

відсутні

Альтернатива є неприйнятною, оскільки не відповідає вимогам чинного законодавства України

Прийняття проекту акта

Врегулювання правовідносин між виробником (виконавцем) послуг та споживачами

Часові витрати на отримання інформації щодо порядку скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення або безпосередньо у каналізаційні очисні споруди м. Моршин, ознайомлення з порядком здійснення моніторингу та матеріальні витрати на оплату за видачу технічних умов та згідно укладених договорів

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності

(за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Залишення існуючої ситуації без змін

1

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети.

Прийняття проекту акта

4

У разі прийняття акта задекларовані цілі забезпечать повною мірою досягнення поставленої мети стосовно врегулювання відносин, що виникають у процесі скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення або безпосередньо у каналізаційні очисні споруди м. Моршин.

Рейтинг результатив-ності

Вигоди

(підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Залишення існуючої ситуації без змін

відсутні

Територіальна громада не несе жодних матеріальних та інших витрат, споживачі оплачують за видачу технічних умов та згідно укладених договорів згідно діючих правил

Суперечить вимогам чинного законодавства

Прийняття проекту акта

У разі прийняття проекту акта, вигода заключатиметься в реалізації Закону в частині врегулювання правовідносин які виникають в процесі користування системами водопостачання та водовідведення, споживачі зможуть реалізувати право на приєднання до мереж комунальної власності, збільшення обсягів отримання інформації про надані /отримані послуги.

У разі прийняття проекту акта, територіальна громада не нестиме ніяких матеріальних та інших витрат. Поряд з цим споживачі оплачуватимуть за видачу технічних умов та згідно укладених договорів

У разі прийняття акта задекларовані цілі будуть досягнуті повною мірою, що повністю забезпечить

потребу у вирішенні проблеми, встановить зрозуміле регулювання.

Рейтинг результативності

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

не забезпечується досягнення цілей щодо врегулювання відпосин, що виникають між виробником (виконавцем) послуг та споживачами в процесі скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення або безпосередньо у каналізаційні очисні споруди м. Моршин

зовнішні чинники на дію регуляторного акта у разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін відсутні.

Прийняття проекту акта

прийняття акта забезпечить повною мірою досягнення задекларованих цілей поставленої мети, належного управління процесом обліку споживачів та мінімізації негативного впливу на довкілля.

Упродовж деякого часу дії регуляторного акта може впливати низька обізнаність суб’єктів, на яких поширюється дія цього акта, щодо запроваджених првил, істотна відмінність регулювання, що пропонується з існуючим регулюванням.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Проект акта визначає процедуру регулювання господарських відносин, які виникають у процесі приєднання та користування системами централізованого водовідведення і поширюються на суб’єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність з централізованого водопостачання та/або водовідведення, та юридичних та фізичних осіб-підприємців, які приєднані та мають намір приєднати об’єкти до систем централізованого водовідведення міста; порядок приєднання об’єктів до систем комунального водовідведення; встановлює відповідальність за порушення користування централізованими системами водовідведення та порядку скидання стічних вод.

Додержання вимог регуляторного акта не потребуватиме запровадження державного нагляду та контролю. Крім того для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи як: забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом оприлюднення його в засобах масової інформації, мережі Інтернет та проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи органом місцевого самоврядування.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Оскільки витрат на виконання вимог регуляторного акта для Моршинської міської ради не передбачається, розрахунок витрат на адміністрування регулювання не здійснюється.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії цього регуляторного акта встановлюється на необмежений термін, оскільки він регулює відносини, які мають перманентний характер.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

– кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта: виробник, виконавець, споживач послуг з централізованого водовідведення;

– кількість виданих дозволів на скидання стічних вод;

– рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта – вище середнього.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відносно цього регуляторного акта повинно послідовно здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження його результативності. Зокрема:

базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведено до набрання чинності цим регуляторним актом;

повторне відстеження результативності – через рік після закінчення заходів з проведення базового відстеження, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом;

періодичні відстеження результативності – один раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відстеження результативності дії регуляторного акта здійснюватиметься статистичним методом.

В.о. директора підприємства житлово –

комунального господарства

Моршинської міської ради Зазуляк В.Б.

31.07.2018р.


ПРОЕКТ

Україна

МОРШИНСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXXI СЕСІЯ VII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № _____

від «06» вересня 2018 року м. Моршин

Про затвердження Правил приймання

стічних вод до систем централізованого

водовідведення міста Моршин

Відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  01.12.2017  № 316, з метою захисту здоров’я персоналу систем збирання, відведення стічних вод та очисних споруд, запобігання псуванню обладнання систем водовідведення, очисних споруд, гарантування безперебійної в межах регламентних норм роботи споруд очищення стічних вод та обробки осадів, що скиди стічних вод з очисних споруд не спричинять згубного впливу на навколишнє середовище, що осад може бути утилізований у безпечний і прийнятний для навколишнього середовища спосіб, а також впорядкування відносин між Підприємством житлово-комунального господарства Моршинської міської ради та користувачами системи централізованого водовідведення міста, керуючись ст.25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Моршинська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Моршин, що додаються.

2. Рішення Моршинської міської ради від 20.12.2006 № 407 визнати таким, що втратило чинність.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови В.Левковича та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та житлово-комунального господарства (Р.Головатий).

Міський голова Руслан ІЛЬНИЦЬКИЙ

Зауваження та пропозиції до проекту рішення приймаються впродовж місяця з дати оприлюднення проекту за адресою: 82482, м.Моршин, вул.І.Франка, 15; телефон: 60202, електронна адреса: morshіn_rada@ukr.net, Моршинська міська рада.

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Моршинської міської ради

від «__»_________2018р. № _____

ПРАВИЛА 
приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Моршин

І. Загальні положення

Дані Правила розроблено на підставі Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  01.12.2017  № 316 та зареєстрованих в Міністерстві  юстиції України 15 січня 2018 р. за № 56/31508

1. Ці Правила розроблено з метою:

захисту здоров’я персоналу систем збирання, відведення стічних вод та очисних споруд;

запобігання псуванню обладнання систем водовідведення, очисних і суміжних з ними підприємств;

гарантування безперебійної, в межах регламентних норм, роботи споруд очищення стічних вод та обробки осадів;

гарантування, що скиди стічних вод з очисних споруд не спричинять згубного впливу на навколишнє середовище;

гарантування, що осад може бути утилізований у безпечний і прийнятний для навколишнього середовища спосіб.

2. Ці Правила поширюються на Підприємство житлово-комунального господарства Моршинської міської ради (далі – виробник), на юридичних осіб незалежно від форм власності та відомчої належності, фізичних осіб – підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність і взяті на облік як самозайняті особи у контролюючих органах згідно з Податковим кодексом України, які скидають стічні води до систем централізованого водовідведення або безпосередньо у каналізаційні очисні споруди м. Моршин (далі – споживачі).

3. Терміни, використані у цих Правилах, вживаються в таких значеннях:

арбітражна проба – частина контрольної проби, аналіз якої здійснюється за рахунок споживача за його незгоди з результатами аналізу контрольної проби, яку провів виробник;

виробник – суб’єкт господарювання, який надає послуги з централізованого водовідведення (відведення та/або очищення стічних вод);

вимоги до скиду стічних вод – вимоги щодо режиму, кількісного та якісного складу стічних вод, які споживач скидає до системи централізованого водовідведення населеного пункту, склад і зміст, порядок надання яких визначено правилами приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м. Моршин (далі – місцеві правила приймання);

головний каналізаційний колектор – трубопровід, до якого надходять стічні води від збірних колекторів і районних насосних станцій;

договір – договір про надання послуг з питного водопостачання та/або водовідведення;

ДК – допустима концентрація забруднюючої речовини, г/м3;

залповий скид до системи централізованого водовідведення – скид стічних вод з концентраціями забруднюючих речовин, що перевищують більш як у 20 разів допустимі величини показників, визначені в даних правилах приймання, та/або з перевищенням обсягів стічних вод, визначених для конкретного споживача;

зливальна станція (пункт) – спеціальне обладнання (стаціонарне чи пересувне) для прийому стічних вод, що вивозяться асенізаційним транспортом, до системи централізованого водовідведення стічних вод;

збірний колектор – трубопровід для приймання стічних вод з окремих каналізаційних випусків та транспортування їх у головний каналізаційний колектор;

каналізаційний випуск споживача – трубопровід для відведення стічних вод від будинків, споруд, приміщень та з території споживача в каналізаційну мережу;

каналізаційний колектор – трубопровід зовнішньої каналізаційної мережі для збирання й відведення стічних вод;

каналізаційна мережа – система трубопроводів, каналів та/або лотків і споруд на них для збирання й відведення стічних вод;

каналізаційні очисні споруди (КОС) – комплекс споруд для очищення стічних вод перед їх скиданням до водних об’єктів;

контрольний колодязь – колодязь на каналізаційному випуску споживача безпосередньо перед приєднанням до каналізаційного колектора виробника або в іншому місці за погодженням із виробником з вільним доступом виробника до такого колодязя;

контрольна проба – проба стічних вод споживача (субспоживача), відібрана виробником з контрольного колодязя з метою визначення складу стічних вод, що відводяться до системи централізованого водовідведення виробника;

локальна каналізаційна мережа – система трубопроводів, каналів та/або лотків і споруд на них для збирання й відведення стічних вод з території споживача;

локальні очисні споруди – споруди або пристрої для очищення стічних вод окремого споживача відповідно до вимог цих Правил;

об’єкт споживача – окремо розташована територія споживача з відокремленими системами водопостачання і водовідведення;

субспоживач – суб’єкт господарювання, що скидає стічні води до системи централізованого водовідведення через мережі споживача за погодженням зі споживачем і виробником на підставі договору зі споживачем та виробником;

стічна вода – вода, що утворилася в процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності (крім шахтної, кар’єрної і дренажної води), а також відведена із забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок атмосферних опадів;

стічна вода технологічного походження – стічна вода, що утворилася в процесі виготовлення продукції та/або надання послуг.

Інші терміни, що використовуються у цих Правилах, вживаються у значеннях, наведених у Водному кодексі УкраїниЗаконі України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та Правилах користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року № 190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 року за № 936/15627 (далі – Правила користування).

4. Дані правила є обов’язковими для виробника та споживачів.

5. Виробник встановлює кожному конкретному споживачу вимоги до скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення на підставі вимог цих Правил.

6. Виробник укладає зі споживачем договір за умови, що каналізаційна мережа та КОС мають резерв пропускної спроможності. Виробник приймає стічні води споживача до системи централізованого водовідведення за умови, що показники якості стічних вод споживача відповідають вимогам цих Правил та умовам укладеного з виробником договору.

7. Кожен споживач скидає стічні води до системи централізованого водовідведення через окремий випуск з обов’язковим облаштуванням контрольного колодязя, розташованого у місці, погодженому з виробником.

Об’єднання випусків стічних вод від кількох споживачів може здійснюватися тільки після контрольного колодязя на каналізаційному випуску кожного споживача.

Скидання стічних вод субспоживачем із використанням каналізаційної мережі споживача не є об’єднанням випусків стічних вод кількох споживачів.

8. Приймання до системи централізованого водовідведення стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом від споживачів, здійснюється тільки через зливальні станції (пункти) виробників, у разі їх відсутності місця скиду таких стічних вод визначаються місцевими правилами приймання або у договорі. Умови приймання та сплати за очищення таких стічних вод визначаються місцевими правилами приймання.

9. Приєднання споживачів до систем централізованого водовідведення здійснюється згідно з вимогами пунктів 4.1-4.6 розділу IV Правил користування.

10. Приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди здійснюється виключно за договорами.

ІІ. Засади безперебійного функціонування систем централізованого водовідведення під час приймання до них стічних вод споживачів

1. Виробник повинен:

1) забезпечувати приймання, відведення і очищення стічних вод у межах розрахункових проектних показників системи централізованого водовідведення та КОС із дотриманням вимог Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465;

2) здійснювати обстеження локальних очисних споруд і каналізаційної мережі споживачів, вимагати від споживачів надання інформації та документів щодо зазначених мереж і споруд, які перебувають на балансі споживачів, їх технічного стану, в тому числі документів, що підтверджують проведення відновлення пропускної здатності трубопроводів та колекторів, хімічних реагентів, що використовуються споживачами та спричиняють забруднення у стічних водах (сертифікати, переліки, проекти), вивозу та утилізації осадів стічних вод, вжиття заходів з метою дотримання якості та режиму скидання стічних вод згідно з вимогами цих Правил, в яких може вимагатися надання інших відомостей та документації, яка не носить дозвільного характеру та стосується скидання стічних вод на об’єктах споживачів;

3) контролювати якість, кількість і режим скидання стічних вод споживачами;

4) вибірково контролювати ефективність роботи локальних очисних споруд та вимагати їх налагодження або реконструкції для дотримання вимог цих Правил;

5) здійснювати раптовий (не погоджений зі споживачами заздалегідь) відбір контрольних проб. Механізм контролю, зокрема порядок відбору проб встановлюється місцевими правилами приймання;

6) відключати споживачів від системи водовідведення негайно після усного попередження у разі загрози виходу з ладу систем централізованого водовідведення, порушення технологічного режиму роботи КОС та у разі самовільного приєднання споживачем до систем централізованого водовідведення та/або самовільного скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення виробника. При цьому за збитки таких споживачів виробник відповідальності не несе. Підключення до систем водовідведення здійснюється після усунення обставин, що спричинили відключення;

7) у разі виявлення порушень споживачами умов скидання стічних вод, вимог цих Правил та умов укладеного з виробником договору, вимагати їх усунення в установлені виробником строки та вживати заходів впливу, передбачених договором, цими Правилами;

8) вимагати від споживачів, об’єкти яких розташовані в житлових будинках та мають стічні води технологічного або непобутового походження, забезпечення водовідведення стічних вод об’єкта окремо облаштованим каналізаційним випуском з облаштуванням контрольного колодязя.

2. Споживачі повинні:

1) дотримуватися вимог до скиду стічних вод та установлених кількісних та якісних показників стічних вод на каналізаційних випусках споживачів, вимагати від субспоживачів виконання положень цих Правил;

2) здійснювати систематичний контроль за кількістю та якістю стічних вод, які скидаються ними до систем централізованого водовідведення, згідно з графіком відбору проб, погодженим із виробником, надавати виробнику інформацію про обсяги та якісний склад стічних вод, які скидають до систем централізованого водовідведення;

3) виконувати на вимогу виробника до визначеного ним строку попереднє очищення забруднених стічних вод на локальних очисних спорудах з обов’язковою утилізацією або вивезенням утворених при цьому осадів, якщо стічні води споживачів не відповідають вимогам цих Правил;

4) у разі зміни у своєму водовідведенні (передача будівель та каналізаційних мереж іншим власникам/користувачам, зміна технологічних процесів або зміна на 30% і більше попередніх обсягів водовідведення, виконання будівельних робіт на території об’єкта (у разі якщо воно впливає чи може вплинути на виконання споживачем вимог до скиду, виданих виробником), приєднання субспоживача тощо) повідомляти виробника у семиденний строк про виникнення таких змін, в установленому порядку отримувати у виробника технічні умови на водопостачання і водовідведення об’єкта та вносити відповідні зміни до договору;

5) укладати новий договір з виробником у разі зміни власника об’єкта;

6) надавати працівникам виробника необхідну інформацію щодо своєї системи водовідведення та вільний доступ до неї, а також допомогу під час відбору проб стічних вод споживачів, вивчення режиму їх скиду, обстеження системи водовідведення та локальних очисних споруд;

7) визначати не менше двох представників, уповноважених представляти споживача під час відбору проб стічних вод, про що у триденний строк повідомляють виробника у письмовій формі та забезпечують присутність уповноваженого представника безпосередньо під час відбору проб стічних вод виробником;

8) брати участь у ліквідації аварій і заміні аварійних каналізаційних мереж власними силами та засобами, а також у відшкодуванні капітальних витрат на відновлення системи централізованого водовідведення виробника у разі погіршення її технічного стану та аварійних руйнувань з вини споживача;

9) перевіряти розрахунки ДК забруднюючих речовин стічних вод, які скидаються ними до систем централізованого водовідведення, виконані виробником, у разі незгоди звертатися щодо їх перегляду.

ІІІ. Загальні вимоги до складу та властивостей стічних вод, які скидаються до систем централізованого водовідведення

1. До систем централізованого водовідведення приймаються стічні води споживачів, які не призводять до порушення роботи каналізаційних мереж та очисних споруд, безпеки їх експлуатації та можуть бути очищені на КОС виробників відповідно до вимог Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465.

2. Стічні води, що приймають до систем централізованого водовідведення, не повинні:

1) містити горючих домішок і розчинених газоподібних речовин, здатних утворювати вибухонебезпечні суміші;

2) містити речовин, які здатні захаращувати труби, колодязі, решітки або відкладатися на їх поверхнях (сміття, ґрунт, абразивні порошки та інші грубодисперсні зависі, гіпс, вапно, пісок, металева та пластмасова стружка, жири, смоли, мазут, пивна дробина, хлібні дріжджі тощо);

3) містити тільки неорганічних речовин або речовин, які не піддаються біологічній деструкції;

4) містити речовин, для яких не встановлено гранично допустимих концентрацій (далі – ГДК) для води водойм або токсичних речовин, що перешкоджають біологічному очищенню стічних вод, а також речовин, для визначення яких не розроблено методів аналітичного контролю;

5) містити небезпечних бактеріальних, вірусних, токсичних та радіоактивних забруднень;

6) містити біологічно жорстких синтетичних поверхнево-активних речовин (далі – СПАР), рівень первинного біологічного розкладу яких становить менше 80%;

7) мати температуру вище 400 С ;

8) мати pH нижче 6,5 або вище 9,0;

9) мати хімічне споживання кисню (далі – ХСК) вище біохімічного споживання кисню за 5 діб (далі – БСК5) більше ніж у 2,5 раза;

10) мати БСК, яке перевищує вказане в проекті КОС відповідного населеного пункту;

11) створювати умови для заподіяння шкоди здоров’ю персоналу, що обслуговує системи централізованого водовідведення;

12) унеможливлювати утилізацію осадів стічних вод із застосуванням методів, безпечних для навколишнього природного середовища;

13) містити забруднюючих речовин з перевищенням допустимих концентрацій, установлених місцевими правилами приймання.

3. У разі якщо на об’єктах споживачів здійснюються виробничі процеси, передбачені переліком виробничих процесів, при здійсненні яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод згідно з додатком 1 до цих Правил, а також при систематичному скиді понаднормативних забруднень, скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення без попереднього їх очищення на локальних очисних спорудах не допускається, крім випадку, визначеному у пункті 6 цього розділу та місцевими правилами приймання.

Локальні очисні споруди споживача мають відповідати вимогам технічних умов, виданих виробником відповідно до Правил користування.

4. Забороняється скидати до системи централізованого водовідведення без попереднього знешкодження та знезараження на локальних очисних спорудах з обов’язковою утилізацією або захороненням утворених осадів стічні води, що містять забруднюючі речовини, визначені у переліку забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення згідно з додатком 2 до цих Правил.

5. Якщо кількісні та якісні показники стічних вод споживача значно змінюються протягом доби, а показники концентрації забруднюючих речовин перевищують ДК, споживач повинен встановлювати спеціальні ємності-усереднювачі та пристрої, які забезпечують рівномірний протягом доби скид стічних вод.

6. Коли споживач не може забезпечити виконання вимог цих Правил, у тому числі пункту 3 цього розділу за деякими показниками, він звертається до виробника із заявою та обґрунтуванням приймання понаднормативно забруднених стічних вод із зазначенням їх концентрації та зобов’язується вжити заходів для доведення якості та режиму їх скиду до вимог цих Правил у строк, зазначений у договорі.

Виробник розглядає подану заяву у п’ятнадцятиденний строк і укладає зі споживачем окремий договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод у разі здатності існуючої на КОС виробника технології очищення стічних вод видалити означені забруднення відповідно до вимог ГДС, встановлених для виробника.

У договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод визначають тимчасово погоджені концентрації забруднюючих речовин, розмір додаткової оплати за приймання понаднормативно забруднених стоків, який повинен бути в межах 60-80% від оплати, що встановлюється відповідно до розділу ІІ Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2017 року № 316 (далі – Порядок), та строк виконання заходів для доведення якості та режиму їх скиду згідно з вимогами цих Правил правил приймання, який має бути обґрунтованим та не може перевищувати трьох років.

У разі виявлення перевищення фактичної концентрації будь-якого показника над зазначеною в договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод додаткова оплата послуг водовідведення здійснюється споживачем з коефіцієнтом кратності, який визначається відповідно до Порядку, але замість встановлених ДК для розрахунку застосовуються тимчасово погоджені концентрації, зазначені в договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод.

7. Стічні води субспоживача є складовою стічних вод споживача.

ІV. Визначення ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживачів

1. Виробник визначає ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживачів як найменшу з чотирьох величин:

1) ДК забруднюючої речовини в каналізаційній мережі (на каналізаційному випуску споживача);

2) ДК забруднюючої речовини в спорудах біологічного очищення (на вході в ці споруди);

3) величини лімітів на скидання забруднюючих речовин, які визначені у дозволі на спеціальне водокористування, виданому виробнику відповідно до статті 49 Водного кодексу України;

4) допустимого вмісту важких металів в осадах стічних вод, що можуть використовуватися як органічні добрива згідно з додатком 3 до цих Правил.

Розрахунок ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживачів проводять для кожних КОС виробника або для кожного з каналізаційних колекторів, які відводять стічні води до цих очисних споруд.

2. У разі визначення ДК забруднюючої речовини в стічних водах за ДК у каналізаційній мережі приймають ДК, визначені місцевими правилами приймання, а за їх відсутності – відповідно до вимог до складу та властивостей стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення, для безпечного їх відведення та очищення на КОС згідно з додатком 4 до цих Правил.

3. У разі визначення ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних водах за ДК у спорудах біологічного очищення розрахунок виконується за формулою

де

ДКjbo

ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних водах перед спорудами біологічного очищення;

Cj

ДК j-ої забруднюючої речовини в спорудах біологічного очищення, (г/м3) (приймається за регламентом роботи КОС виробника або з урахуванням допустимих величин показників якості стічних вод та ефективності видалення забруднень на спорудах біологічного очищення згідно із додатком 5 до цих Правил);

середньодобова витрата стічних вод на вході на КОС (м3/добу);

середньодобова витрата стічних вод споживачів, які можуть містити це забруднення (м3/добу);

концентрація j-ої забруднюючої речовини в господарсько-побутових стічних водах (г/м3) (приймається за фактичними середніми даними експлуатаційних служб виробника. За відсутності таких даних приймається: для азоту амонійного – 20 (г/м3); заліза загального – 2 (г/м3); жирів – 30 (г/м3); СПАР – 5 (г/м3); хлоридів – додатково 50 (г/м3) до вмісту в джерелі водопостачання; фосфатів – 10 (г/м3); для інших речовин, регламентованих Державними санітарними нормами та Правилами «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10), затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12 травня 2010 року № 400, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 01 липня 2010 року за № 452/17747, – за середньорічним вмістом у водопровідній воді).

4. У разі наявності в стічних водах, які надходять на КОС населеного пункту, кількох забруднюючих речовин першого і другого класів небезпеки, визначених у додатку 5 до цих Правил, що нормуються за санітарно-токсикологічною ознакою, необхідно зменшити ДК кожної з цих речовин у стільки разів, скільки таких речовин надходить зі стічними водами.

5. ДК j-ої забруднюючої речовини за величиною загального ліміту на його скид у водойму (Lzag, т/рік) розраховують за формулою

де

ДКjzl

ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних водах за величиною загального ліміту на його скид:

 
частка ліміту, яка припадає на господарсько-побутовий стік населеного пункту;

365

кількість днів у році;

gp

середньодобова витрата господарсько-побутових стічних вод на вході на КОС (м3/добу);

середньодобова витрата стічних вод споживачів, які можуть містити це забруднення м3/добу;

концентрація j-ої забруднюючої речовини в господарсько-побутових стічних водах (г/м3);

коефіцієнт ефективності видалення j-ої забруднюючої речовини на КОС виробника. Значення коефіцієнта Kj приймають згідно з фактичними даними для конкретних очисних споруд, а за їх відсутності – за додатком 5 до цих Правил.

6. ДК j-ої забруднюючої речовини за допустимим вмістом важких металів в осадах стічних вод на рівні дозволеного для осадів, що можуть використовуватися як органічні добрива, розраховують за формулою

де

ДКjvm

ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних водах за допустимим вмістом важких металів в осадах стічних вод;

допустима концентрація j-ого важкого металу на вході КОС – розраховується за формулою

кількість сирого осаду, що затримується у первинних відстійниках, т/добу;

кількість активного мулу, що затримується у вторинних відстійниках, т/добу;

коефіцієнт перерахунку сирого осаду первинних відстійників на суху речовину,

де

вологість сирого осаду, %;

коефіцієнт перерахунку надлишкового активного мулу вторинних відстійників на суху речовину,

де

вологість надлишкового активного мулу, %;

допустимий вміст j-ого важкого металу в осадах, г/т сухої речовини. Приймається за даними додатка 3 до цих Правил;

коефіцієнт ефективності видалення j-ого важкого металу на КОС. Приймається за середніми фактичними даними експлуатації КОС, а за їх відсутності – за даними, вказаними у додатку 3 до цих Правил;

середньодобова витрата стічних вод на вході на КОС (м3/добу);

середньодобова витрата стічних вод споживачів, які можуть містити це забруднення (м3/добу);

концентрація j-ого важкого металу в господарсько-побутових стічних водах, г/м3. Приймається за середньорічним вмістом у водопровідній воді цього населеного пункту.

V. Заходи впливу у разі порушення вимог щодо скиду стічних вод до систем централізованого водовідведення

1. Виробник та споживачі є відповідальними за дотримання вимог приймання та скиду стічних вод до систем централізованого водовідведення відповідно до чинного законодавства України.

2. У разі невиконання споживачами цих Правил приймання щодо дотримання якості та режиму скиду стічних вод об’єкт споживача може бути відключений від системи централізованого водовідведення після письмового попередження виробником не менше ніж за п’ять діб.

Споживачі, які здійснюють виробничі процеси, визначені у додатку 1 до цих Правил, та уклали з виробником договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод, що передбачає будівництво локальних очисних споруд, не можуть бути відключені від системи централізованого водовідведення з підстав відсутності у них очисних споруд протягом дії договору за умови, що ці споживачі добросовісно та своєчасно виконують умови такого договору.

3. У разі стягнення з виробника грошових сум за понадлімітні обсяги скидів у водні об’єкти або інші порушення природоохоронного законодавства він може вимагати від споживачів, з вини яких це сталося, відшкодування цих сум у регресному порядку.

4. У разі необхідності перекладання аварійних або заміни зруйнованих мереж і споруд системи централізованого водовідведення внаслідок агресивного впливу стічних вод споживача кошторисну вартість цих робіт (загальні капітальні вкладення) Кzag (тис. грн) розподіляють між споживачами, які скидали стічні води з порушенням цих Правил і з вини яких сталося відповідне руйнування, згідно з формулою

де

відшкодування заподіяних збитків і-м споживачем на відновлення зруйнованих мереж і споруд (тис. грн);

середньодобова витрата стічних вод, які скидає і-тий споживач (м3/добу);

сума платежів за скид понаднормативних забруднень з агресивними властивостями, стягнута виробником за останні три роки з і-го споживача (тис. грн).

5. У разі засмічення каналізаційних мереж забрудненнями стічних вод споживачів (жирами, осадами, грубодисперсними зависями), які призводять до обмеження пропускної спроможності каналізаційної мережі виробника, споживачі відшкодовують витрати, які повинні бути документально підтверджені виробником, на проведення робіт з відновлення пропускної спроможності трубопроводів та колекторів.

6. За неможливості утилізації осадів та мулів через підвищений вміст важких металів, токсичних речовин тощо та необхідності розміщення осадів і мулів на спеціальних полігонах захоронення кошторисна вартість цих робіт (разом з екологічним податком) розподіляється між споживачами, які винні у забрудненні токсичними речовинами осадів та мулів. Розрахунок кошторисної вартості цих робіт для конкретного споживача виконується за формулою

де

частка вартості робіт з розміщення осадів і мулів, яка має бути відшкодована і-м споживачем;

загальна кошторисна вартість робіт з розміщення осадів і мулів (тис. грн);

скиди забруднюючих речовин і-м споживачем, що вимагають утилізації осадів тільки шляхом захоронення на спеціальних полігонах (т);

сумарні скиди забруднюючих речовин, що вимагають утилізації осадів тільки шляхом захоронення на спеціальних полігонах (т).

Участь споживачів у роботах з розміщення цих осадів визначається цим пунктом та місцевими правилами приймання.

VІ. Порядок контролю за скидом стічних вод до систем централізованого водовідведення

1. Споживачі здійснюють контроль за кількістю та якістю стічних вод, які вони скидають до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди виробників. Перелік забруднень, на наявність яких робиться аналіз, та періодичність контролю встановлюються місцевими правилами приймання.

За наявності локальних очисних споруд споживачі здійснюють кількісний та якісний контроль стічних вод, що надходять на них, очищених стічних вод та враховують об’єми видалених із стічних вод осадів. На вивіз та утилізацію осадів повинні бути оформлені відповідні документи (акти, накладні, рахунки), які зберігаються у споживачів не менше трьох років.

Місця та періодичність відбору проб споживачами мають бути погоджені з виробником.

Результати аналізів стічних вод і замірів їх витрат фіксують у робочих журналах, які зберігаються у споживачів безстроково.

Споживачі щоквартально надають виробнику інформацію про об’єми та якісний склад стічних вод, які вони скидають до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди виробників.

Споживачі зобов’язані мати та своєчасно оновлювати технічну документацію, яка характеризує стан систем водопостачання та водовідведення споживача, а саме відомості про системи водопостачання та водовідведення споживача, характеристику їх технічних параметрів і фактичного стану, графічний матеріал (генеральний план (топографічний план)) з нанесеними мережами водопостачання і водовідведення та місцем розташування контрольного колодязя, нормативний розрахунок водоспоживання та водовідведення споживача, технологічні креслення насосних станцій, план та схему локальних очисних споруд і наявність приладів обліку, відомості про категорії стічних вод споживача (промислові, господарсько-побутові, поверхневі тощо), характеристику якості стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення, інші документи, визначені місцевими правилами приймання, крім тих, що мають дозвільний характер.

2. Про всі випадки погіршення якості стічних вод, аварійних та залпових скидів забруднюючих речовин, проведення аварійно-відновних робіт споживачі повинні негайно інформувати виробника.

3. Споживачі, які скидають стічні води до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди виробника, повинні забезпечити можливість проведення виробником у будь-який час доби контролю за скидом стічних вод.

4. Для визначення вмісту забруднень у стічних водах споживачів використовуються дані лабораторії виробника, у разі її відсутності – інших лабораторій, що здійснюють свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

5. Під час проведення аналізу проб стічних вод, відібраних у споживачів, використовують засоби вимірювальної техніки, повірені уповноваженими органами відповідно до вимог статті 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

6. З метою контролю якості стічних вод споживачів виробник здійснює відбір контрольних проб. Виявлені в цих пробах перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах є достатньою підставою для нарахування плати за скид понаднормативних забруднень.

Відбір контрольних проб стічних вод споживачів виконує уповноважений представник виробника, що фіксується у спеціальному журналі або акті, який підписують як представник виробника, так і представник споживача.

У разі відмови представника споживача поставити свій підпис у журналі або акті представник виробника зазначає про це в журналі або акті.

7. Відмова споживача виділити уповноваженого представника для відбору проб фіксується в акті за підписом представника виробника, виробник виставляє споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Kk = 2 за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.

Зволікання з допуском уповноваженого представника виробника на територію споживача (більше ніж 30 хвилин після його прибуття) або створення перешкод у відборі проб з боку представників споживача фіксується в акті за підписом представника виробника. Виробник виставляє споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Kk= 5 за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.

8. У разі виявлення перевищення ДК забруднюючих речовин, встановлених цими Правилами, виробник у строк не більше п’яти робочих днів з дати відбору контрольної проби направляє споживачу лист-повідомлення про виявлене перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживача та результати хімічного аналізу.

У строк, що не перевищує шести місяців після визначення перевищення допустимих концентрацій, виробник направляє споживачу рахунок за скид стічних вод з перевищенням ДК забруднюючих речовин та копії підтвердних документів.

9. У разі незгоди споживача з результатами даних лабораторії виробника щодо якості стічних вод згідно з аналізом контрольної проби, за результатами якого зроблено висновок про наявність у стічних водах споживача перевищень ДК забруднюючих речовин, споживач має право звернутися до незалежної лабораторії, що здійснює свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», для проведення аналізу арбітражних проб, які відбираються одночасно з контрольною пробою і зберігаються належним чином виробником та споживачем.

В.о. директора

ПЖКГ Моршинської міської ради В.Б.Зазуляк

Начальник ДВКГ Р.Я.Головатий

В.о. інженера відділу збуту А.Б.Зазуляк

Юрисконсульт Р.І.Войтків

Додаток
до Правил приймання стічних вод
до систем централізованого
водовідведення м. Моршин
(пункт 3 розділу ІІІ)

ПЕРЕЛІК 
виробничих процесів, під час здійснення яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод

1. Нафтопереробка, хімічний та органічний синтез, фармацевтичне виробництво.

2. Целюлозно-паперове і картонне виробництво.

3. Спиртове, дріжджове, кондитерське, крохмалепатокове, маслоробне виробництво, виробництво пива безалкогольного (включаючи солодове), переробка молока, риби, м’яса (включаючи скотобійні), фруктів і овочів.

4. Вирощування худоби та птиці, шкіряна промисловість.

5. Гальванічне виробництво.

6. Машинобудування і металообробка.

7. Металургія чорна та кольорова.

8. Виробництво будівельних матеріалів і конструкцій, скла та скловиробів, керамічних виробів.

9. Виробництво лакофарбових матеріалів, синтетичних поверхневоактивних речовин.

10. Обробка поверхонь, предметів чи продукції з використанням органічних розчинників.

11. Виробничі процеси, під час яких використовуються або утворюються такі речовини:

неемульговані жири, харчові відходи, нафтопродукти, кислоти і луги, а також їх розчини, іони важких металів, сполуки миш’яку і ртуті, вільний сірководень та вільні сульфід-іони, меркаптани, а також відновлені сірчані сполуки (сульфіти, тіосульфати, елементарна сірка), сірковуглець, ціановодень, ароматичні вуглеводні, органічні розчинники, летючі органічні сполуки (толуол, бензол, ацетон, метанол, бутанол, пропанол, їх ізомери і алкіл похідні), хлорорганічні сполуки, 2, 4, 6-трихлорфенол, дихлорметан, дихлоретан, пентахлорфенол, поліхлорбіфеніли (сума ПХБ) і поліхлортерфеніли (сума ПХТ), тетрахлоретилен, трихлоретилен, триетиламін, хлороформ (трихлорметан), тетрахлорметан, чотирихлористий вуглець, бензопірен, етилбензол (фенілетан), діоксини, синтетичні поверхнево активні речовини, що не піддаються біологічному окисненню, біологічно неокиснювані барвники натурального, штучного і синтетичного походження, біологічно резистентні пестициди, осідаючі мінеральні включення гідравлічною крупністю більше 2 мм/с, спливаючі речовини (включення) гравітаційною крупністю більше 20 мм/с, волокнисті включення, в тому числі пряжа, ворс, волосся, шерсть, пероактивний хлор більше 5 мг/дм3, за винятком випадків введення на об’єкті водовідведення санітарного карантину, радіонукліди.

Додаток 2
до Правил приймання стічних вод
до систем централізованого
водовідведення м. Моршин
(пункт 4 розділу ІІІ)

ПЕРЕЛІК 
забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення

1. Речовини, що здатні утворювати в системі централізованого водовідведення вибухонебезпечні, токсичні та (або) горючі гази, органічні розчинники, горючі і вибухонебезпечні речовини (нафта, бензин, гас, ацетон тощо) в концентраціях, що перевищують максимально допустимі концентрації забруднюючих речовин у стічних водах, дозволених до скидання в системи централізованого водовідведення, синтетичні і натуральні смоли, масла, лакофарбові матеріали та відходи, продукти і відходи нафтопереробки, органічного синтезу, мастильно-охолоджуючі рідини, вміст засобів і систем пожежогасіння (крім використання для гасіння загорянь).

2. Розчини кислот з pH < 5,0 і лугів з pH > 10,0.

3. Погано пахучі та інші леткі речовини в кількості, що призводить до забруднення атмосфери робочої зони в каналізаційних насосних станціях, в інших виробничих приміщеннях системи водовідведення виробника, на території очисних споруд, понад встановлені для атмосфери робочої зони гранично допустимі концентрації.

4. Радіоактивні речовини понад гранично допустимий рівень безпечного вмісту в навколишньому середовищі, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, речовини, які не можуть бути затримані в технологічному процесі очищення стічних вод очисними спорудами виробника, що мають підвищену токсичність, здатність накопичуватися в організмі людини, що відзначаються віддаленими біологічними ефектами та (або) утворюють небезпечні речовини під час трансформації у воді і в організмах людини і тварин, у тому числі моно- і поліциклічні хлорорганічні, фосфорорганічні, азоторганічні і сіркоорганічні речовини, біологічно жорсткі поверхнево активні речовини, отрутохімікати, сильнодіючі отруйні речовини в концентрації, що перевищує більше ніж у 4 рази мінімальну гранично допустиму концентрацію, що встановлена для цих речовин у воді водних об’єктів, медичні відходи класів Б, В, Г, епідеміологічно небезпечні бактеріальні та вірусні забруднення (за винятком речовин, скидання яких дозволено санітарно-епідеміологічними вимогами).

5. Концентровані маткові розчини та кубові залишки, гальванічні розчини (електроліти) як вихідні, так і відпрацьовані, осади (шлами) локальних очисних споруд, осади відстійників, пасток, фільтрів, відходи очищення повітря (пилогазоочисного обладнання), осади станцій технічної водопідготовки, в тому числі котелень, теплоелектростанцій, іонообмінні смоли, активоване вугілля, концентровані розчини регенерації систем водопідготовки, концентрат, що утворюється під час роботи установок очищення води з використанням мембранних технологій (зокрема зворотного осмосу), хімічні реактиви та реагенти.

6. Будь-які тверді відходи боєнь та переробки м’яса, канига, цільна кров, відходи обробки шкіри, відходи тваринництва та птахівництва, включаючи фекалії.

7. Тверді побутові відходи, сміття, що збирається під час сухого прибирання приміщень, будівельні матеріали, відходи і сміття, відпрацьований ґрунт і транспортуючі розчини від підземних прохідницьких робіт, ґрунт, зола, шлак, окалина, вапно, цемент та інші в’яжучі речовини, стружка, скло, пилоподібні частки обробки металів, скла, каменю та інші мінеральні матеріали, рослинні залишки і відходи (листя, трава, деревинні відходи, плодоовочеві відходи тощо), за винятком попередньо гомогенізованих плодоовочевих відходів у побуті.

8. Волокнисті матеріали (натуральні, штучні або синтетичні волокна, в тому числі волосся, вовна), тара, пакувальні матеріали та їх елементи, металева стружка, тирса, окалина, синтетичні матеріали (полімерні плівки, гранули, пилоподібні частинки, стружка тощо).

9. Біомаса харчових, фармацевтичних виробництв та інших біотехнологічних процесів у разі концентрації, що перевищує вимоги до речовин за хімічним споживанням кисню, харчова продукція як придатна, так і неліквідна, сировина для її виробництва, сироватка сирна, барда спиртова і дріжджова, пивна хмільова дробина.

10. Речовини з Переліку забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 06 лютого 2017 року № 45, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2017 року за № 235/30103, які не увійшли до переліку речовин, що утворюються під час виробничих процесів, при здійсненні яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод, та переліку речовин, які не піддаються біологічній деструкції.

Додаток 3
до Правил приймання стічних вод
до систем централізованого
водовідведення м. Моршин
(підпункт 4 пункту 1 розділу IV)

ДОПУСТИМИЙ ВМІСТ 
важких металів в осадах стічних вод, що можуть використовуватися як органічні добрива

з/п

Важкий метал

Орієнтовна ефективність видалення важкого металу на КОС, Кв

Максимально допустимий вміст важкого металу в осадах КОС, г/т сухої речовини

1

2

3

4

1

Стронцій

0,14

300,0

2

Свинець

0,5

750,0

3

Ртуть

0,6

15,0

4

Кадмій

0,6

30,0

5

Нікель

0,5

200,0

6

Хром (3+)

0,5

750,0

7

Марганець

2000,0

8

Цинк

0,3

2500,0

9

Мідь

0,4

1500,0

10

Кобальт

0,5

100,0

11

Залізо

0,5

25000,0

Додаток 4
до Правил приймання стічних вод
до систем централізованого
водовідведення м. Моршин
(пункт 2 розділу IV)

ВИМОГИ 
до складу та властивостей стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення, для безпечного їх відведення та очищення на КОС

Показники якості стічних вод

Одиниця виміру

Максимально допустиме значення показника та (або) концентрація в пробі стічних вод

1

2

3

4

1

Реакція середовища (pH)

од.

6,5 – 9,0

2

Температура

°C

+40

3

БСКповне

мг/дм3

згідно з проектом КОС
або не більше 350,0

4

ХСК

мг/дм3

500,0

5

Співвідношення ХСК:БСК5

< 2,5

6

Завислі речовини та речовини, що спливають

мг/дм3

300,0

7

Азот (сума азоту органічного та амонійного)

мг/дм3

50,0

8

Фосфор загальний (Pзаг)

мг/дм3

5,0

9

Нафта та нафтопродукти

мг/дм3

10,0

10

Жири рослинні та тваринні

мг/дм3

50,0

11

Хлориди (Cl-)

мг/дм3

350,0*

12

Сульфати (SO42-)

мг/дм3

400,0*

13

Сульфіди

мг/дм3

1,5

14

СПАР аніонні

мг/дм3

10,0

15

Феноли

мг/дм3

0,25

16

Залізо (Fe)

мг/дм3

3,0

__________
* Ці показники зростають відповідно до вмісту зазначених солей у воді місцевого водопроводу.

Додаток 5
до Правил приймання стічних вод
до систем централізованого
водовідведення м. Моршин
(пункт 3 розділу IV)

ДОПУСТИМІ ВЕЛИЧИНИ 
показників якості стічних вод та ефективність видалення забруднень на спорудах біологічного очищення

з/п

Найменування речовини

ГДК забруднень у стічних водах, що надходять на споруди біологічного очищення (г/м3)

Орієнтовна ефективність видалення забруднень на спорудах біологічного очищення (у частках одиниці)

Лімітуюча ознака шкідливості

Клас небезпеки

1

2

3

4

5

6

1

Азот амонійний

30

0,2-0,6

3

2

Акрилова кислота

0,8

с-т

3

Акрилонітрил

150

4

Алкіларилсульфонати

20

0,8

орг

3

5

Алкілбензолсульфонати

20

0,8

орг

4

6

Аміни С7-С9

1

орг

3

7

Аміни С10-С15

1

орг

4

8

Аміни С16-С20

1

орг

4

9

Алюміній

5

0,9

с-т

2

10

Арсен

0,1

0,5

с-т

2

11

Ацетальдегід

20

0,95

орг

4

12

Ацетон

40

0,95

заг

3

13

Барій

10

0,95

с-т

2

14

Бензин

100

орг

3

15

Бензойна кислота

15

0,60

заг

4

16

Бензол

100

с-т

2

17

Бензопірен

20

0,9

с-т

1

18

Бутилацетат

1

заг

1

19

Бутилакрелат

0,8

орг

4

20

Бутиловий спирт нормальний

10

0,35

с-т

2

21

Вінілацетат

100

0,2

с-т

2

22

Вирівнювач А

20

0,3

орг

4

23

Гідразингідрат

0,1

с-т

2

24

Гідрохінон

15

0,2

орг

4

25

Гліказин

30

0,45

26

Гліцерин

90

заг

4

27

Дибутилфталат

0,2

заг

3

28

Диметилфенілкарбинол

1

0,8

с-т

2

29

Дибутилацетамід

15

0,98

с-т

3

30

Діетаноламід

100

с-т

2

31

Діетаноламін

1

орг

4

32

Діетиламін солянокислий

10

0,4

орг

4

33

Діетиленгліколь

с-т

3

34

Залізо (загальне)

2,5

0,5

орг

3

35

Жири рослинні і тваринні1

20

0,7

36

Закріплювач ДЦМ

5

0,5

37

Закріплювач ДЦУ

5

38

Закріплювач У-2

20

0,7

39

Ізобутиловий спирт

100

0,8

с-т

2

40

Кадмій

0,01

0,6

с-т

2

41

Капролактам

25

заг

4

42

Карбоксиметилцелюлоза

за БСК

заг

3

43

Кобальт

1

0,5

с-т

2

44

Ксилол

1

орг

3

45

Барвники сірчисті

25

орг

4

46

Барвники синтетичні (кислотні)

25

орг

4

47

Крезоли

100

0,4

с-т

2

48

Кротоновий альдегід

6

с-т

3

49

Латекс ЛМФ

10

орг

4

50

Лудигол

100

0,7

орг

4

51

Малеїнова кислота

60

орг

4

52

Марганець

30

орг

3

53

Масляна кислота

500

0,1

заг

4

54

Мідь

0,5

0,4

орг

3

55

Метазин

10

0,4

орг

3

56

Метанол

30

0,95

с-т

2

57

Метилметакрилат

500

0,8

с-т

2

58

Метилстирол

1

орг

3

59

Метилетилкетон

50

0,8

орг

3

60

Моноетаноламін

5

0,6

с-т

2

61

Молібден

0,4

с-т

2

62

Нафта та нафтопродукти2

10

0,85

орг

4

63

Нікель

0,5

0,5

с-т

3

64

Нітрати (за NO3)

45

с-т

3

65

Нітрити

3,3

с-т

2

66

Олово

10

67

Поліакриламід

40

0,05

с-т

2

68

Полівініловий спирт

20

орг

4

69

Полівінілацетатна емульсія

10

0,23

70

Пропіловий спирт

12

заг

4

71

Резорцин

12

0,95

заг

4

72

Ртуть

0,005

0,6

с-т

1

73

Свинець

0,1

0,5

с-т

2

74

Селен

10

0,5

с-т

2

75

Сечовина

за БСК

заг

4

76

Сірководень

1

заг

3

77

Сірковуглець

1

орг

4

78

Синтетичні поверхнево активні речовини (СПАР) аніонні3

20

0,8

орг

4

79

СПАР неіоногенні3

25

0,8

орг

4

80

Стирол

10

0,6

орг

3

81

Стронцій

26

0,14

с-т

2

82

Сульфіди

1

заг

3

83

Тіосечовина

10

0,5

с-т

2

84

Титан

0,1

заг

3

85

Толуол

15

0,6

орг

4

86

Трилон Б

20

0,4

с-т

2

87

Трикрезолфосфат

40

0,4

с-т

2

88

Триетаноламін

5

0,47

орг

4

89

Оцтова кислота

45

0,95

заг

4

90

Оцтово-етиловий ефір

13

орг

4

91

Фенол

10

0,95

орг

4

92

Формальдегід

100

0,8

с-т

2

93

Фосфати

10

заг

4

94

Фталева кислота

0,5

заг

3

95

Хром (тривалентний)

2,5

0,5

с-т

3

96

Хром (шестивалентний)

0,1

0,5

с-т

3

97

Ціаніди

1,5

0,7

с-т

2

98

Цинк

1

0,3

заг

3

99

Етанол

14

100

Етиленгліколь

1000

0,8

с-т

3

101

Етилхлоргідрин

5

с-т

1

Речовини, які не піддаються біологічній деструкції4

102

Анізол

с-т

3

103

Ацетофенон

с-т

3

104

Гексахлорбензол

с-т

3

105

Гексаген

с-т

2

106

Гексахлоран

орг

4

107

Гексаметилендіамін

с-т

2

108

2,3-дихлор-1,4-нафтохінон

с-т

3

109

Диметилдихлорвініл- фосфат

орг

3

110

ДДТ (технічний)

с-т

2

111

Діетиланілін

орг

3

112

Діетилртуть

с-т

1

113

Діетиловий ефір малеїнової кислоти

с-т

2

114

Дихлоранілін

орг

4

115

Дихлорбензол

орг

3

116

Дихлоргідрин

орг

4

117

Дихлоретан

с-т

2

118

Діетилдитіофосфорна кислота

орг

3

119

Діетиловий ефір

орг

4

120

Ізопропіламін

с-т

3

121

Ізопрен

орг

4

122

Карбофос

орг

4

123

Меркаптодіетиламін

орг

4

124

Метафос

орг

4

125

Метилнітрофос

орг

3

126

Натрій5

200

с-т

2

127

Нітробензол

с-т

3

128

Нітрохлорбензол

с-т

3

129

Пентаеритрит

с-т

2

130

Петролатум

с-т

3

131

Пікринова кислота

орг

3

132

Пірогалол

орг

3

133

Поліхлорпінен

с-т

2

134

Поліетиленімін

с-т

2

135

Пропіл бензол

орг

3

136

Сульфати5

500

орг

4

137

Тетрахлорбензол

с-т

2

138

Тетраетилсвинець

с-т

1

139

Трифторхлорпропан

с-т

2

140

Триетиламін

с-т

2

141

Тетрахлоргептан

орг

4

142

Тетрахлорнонан

орг

4

143

Тетрахлорпентан

орг

4

144

Тетрахлорпропан

орг

4

145

Тетрахлорундекан

орг

4

146

Тетрахлоретан

орг

4

147

Тіофен

орг

3

148

Тіофос

орг

4

149

Трибутилфосфат

орг

4

150

Трихлорбензол

орг

3

151

Фенілендіамін (n)

с-т

3

152

Фозалон

орг

4

153

Фосфамід

орг

4

154

Фурфурол

орг

4

155

Хлориди 5

350

орг

4

156

Хлорбензол

с-т

3

157

Хлоропрен

с-т

2

158

Циклогексан

с-т

2

159

Циклогексанол

с-т

2

160

Циклогексаноксин

с-т

2

161

Циклогексан

с-т

2

162

Чотирихлористий вуглець

с-т

2

163

Етилбензол

орг

4

__________
1 Вміст жирів у стічних водах, які надходять на біофільтри, допускають не більше 10 г/м3.
2 Нафтопродукти – малополярні та неполярні речовини, які розчиняються у гексані. Вміст нафти та нафтопродуктів у стічних водах, які надходять на біофільтри, допускають не більше 5 г/м3.
За наявності у стічних водах суміші аніонних та неіоногенних ПАР їх загальна концентрація на спорудах біологічного очищення не повинна перевищувати 20 г/м3.
4 Для речовин, які не піддаються біологічній деструкції, гранична концентрація в стічних водах, що надходять до споруд біологічного очищення, не повинна перевищувати її ГДК у воді водного об’єкта, що використовується для господарсько-питного водопостачання чи рибогосподарських потреб.
Вміст цих речовин у воді, яка надходить на очисні споруди, зростає відповідно до їх вмісту у воді місцевого водопроводу.

__________
Примітки


1. Скорочення, використані у цьому додатку:
ГДК – гранично допустима концентрація;
с-т – санітарно-токсикологічна;
орг – органолептична;
заг – загальносанітарна;
2. Риска (-) означає, що дані в нормативних документах щодо цієї речовини відсутні.

ПЛАН РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ НА 2018 РІК

Розпорядженням Моршинського міського голови від 31.05.2018 року № 38 внесено зміни до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Моршинської міської ради та здійснення відстеження їх результативності на 2018 рік  

Додаток 1

ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ З ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ НА 2018 РІК (зі змінами)

Вид проекту регуляторного акта

Назва проекту

Обґрунтування необхідності прийняття проекту

Строк підготовки проекту

Орган (підрозділ) відповідальний за розробку проекту

1.

Рішення міської ради

Про затвердження нормативно-грошової оцінки земельних ділянок

Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства, збільшення надходжень до міського бюджету

ІІ квартал 2018 року

Відділ архітектури та містобудування, економіки, курорту та туризму

2.

Рішення міської ради

Про внесення змін до рішення Моршинської міської ради «Про встановлення податків і зборів на території м.Моршина»

Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства, оптимізація надходжень до міського бюджету

протягом року

Відділ економіки, курорту та туризму, фінансове управління

3.

Рішення міської ради

Про затвердження Правил приймання

стічних вод до систем централізованого

водовідведення міста Моршин

Забезпечення належної роботи системи водовідведення в місті

ІІІ квартал 2018 року

Відділ економіки, курорту та туризму, ПЖКГ Моршинської міської ради

4.

Рішення виконавчого комітету міської ради

Про встановлення вартості послуг

проїзду у центральну частину міста

Забезпечення охорони громадського порядку та створення умов для відпочинку та оздоровлення

ІІІ квартал 2018 року

Відділ економіки, курорту та туризму, КП «Зелене місто»

5.

Рішення виконавчого комітету міської ради

Про затвердження тарифів на ритуальні послуги

Упорядкування надання ритуальних послуг, забезпечення організації поховання померлих і надання окремих видів ритуальних послуг

ІІІ квартал 2018 року

Комунальне підприємство «Зелене місто»

           Додаток 2

ПЛАН ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ

З ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ НА 2018 РІК (зі змінами)

Дата прийняття та номер регуляторного акту Назва регуляторного акту Вид відстеження Відповідальний за проведення відстеження Строк виконання заходів Вид даних, які використовуються для відстеження
Рішення міської ради «Про затвердження нормативно-грошової оцінки земельних ділянок»
Про внесення змін до рішення міської ради «Про встановлення податків і зборів на території м.Моршина»
Рішення міської ради «Про затвердження Правил користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Моршині»
Рішення міської ради «Про затвердження правил розміщення зовнішньої реклами у м. Моршині»
Рішення міської ради «Про затвердження правил розміщення зовнішньої реклами у м. Моршині»
Про затвердження Положення про порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають в комунальній власності у м. Моршині
Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Моршин
Про встановлення вартості послуг проїзду у центральну частину міста
Про затвердження тарифів на ритуальні послуги
Про встановлення мінімальної вартості місячної орендної плати одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна, що надається в оренду у м. Моршині

 

Дата прийняття та номер регуля-торного акту

Назва регуляторного акту

Вид відсте-ження

Відповідальний за проведення відстеження

Строк виконання заходів

Вид даних, які використовуються для відстеження

Рішення міської ради «Про затвердження нормативно-грошової оцінки земельних ділянок»

базове

Відділ архітектури та містобудування, економіки, курорту та туризму

ІІ квартал 2018 року

статистичні

Про внесення змін до рішення міської ради «Про встановлення податків і зборів на території м.Моршина»

базове

Фінансове управління Моршинської міської ради, відділ економіки, курорту та туризму

протягом року

статистичні

25.05.2017 №381

Рішення міської ради «Про затвердження Правил користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Моршині»

повторне

ПЖКГ Моршинської міської ради

ІІ квартал 2018 року

статистичні

09.09.2008 №866, зі змінами від 26.01.2012 №296, 26.02.2015 №1055, 26.05.2016 №164, 30.03.2017 №351

Рішення міської ради «Про затвердження правил розміщення зовнішньої реклами у м. Моршині»

періодичне

Відділ архітектури та містобудування

ІІІ квартал 2018 року

статистичні

6.

09.09.2008 №867, зі змінами від 26.01.2012 №296

Про затвердження Положення про порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають в комунальній власності у м. Моршині

періодичне

Відділ архітектури та містобудування, економіки, курорту та туризму

ІІІ квартал 2018 року

статистичні

7.

Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Моршин

базове

Відділ економіки, курорту та туризму, ПЖКГ Моршинської міської ради

ІІІ квартал 2018 року

статистичні

8.

Про встановлення вартості послуг проїзду у центральну частину міста

базове

Відділ економіки, курорту та туризму, КП «Зелене місто»

ІІІ квартал 2018 року

статистичні

9.

Про затвердження тарифів на ритуальні послуги

базове

Відділ економіки, курорту та туризму, КП «Зелене місто»

ІІІ квартал 2018 року

статистичні

10.

13.09.2012 №429

Про встановлення мінімальної вартості місячної орендної плати одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна, що надається в оренду у м. Моршині

періодичне

Відділ економіки, курорту та туризму

ІV квартал 2018 року

статистичні

Начальник відділу економіки, курорту та туризму І.Р.Пеленська

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель м.Моршина »

 

                                            Україна                     ПРОЕКТ

МОРШИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

XХХ СЕСІЯ  VІІ  ДЕМОКРАТИЧНОГО  СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ №

 

від  “5”  липня  2018 р.                                                          м.Моршин

 

Про затвердження нормативної

грошової оцінки земель м.Моршина

 

Розглянувши Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель м. Моршина”, розроблену товариством з обмеженою відповідальністю «Земельні інформаційні системи», керуючись ст.ст.12,186 Земельного кодексу України, враховуючи висновок постійної депутатської комісії з питань регулювання земельних відносин та житлово-комунального господарства, Моршинська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити нормативну грошову оцінку земель міста Моршина вцілому,            в тому числі:

1.1. нормативні витрати на освоєння та облаштування території м.Моршина з розрахунку за 1 кв.м. – 95,11 грн/кв.м.;

1.2. базова вартість 1 кв.м. земель м.Моршина з врахуванням регіональних факторів –  437,51 грн./кв.м.;

1.3. вартість 1 кв.м. земель в межах економіко-планувальних зон з врахуванням зональних коефіцієнтів (додаток 1).

2.Ввести в дію нормативну грошову оцінку земель м.Моршина з 01 січня 2019 року.

3.Оприлюднити рішення на офіційному веб-сайті Моршинської  міської ради, в місцевих засобах масової інформації та довести до відома землевласників та землекористувачів м.Моршина.

4.Стрийській об’єднаній державній податковій інспекції Головного                                                                  управління ДФС у Львівській області забезпечити внесення змін у податкові декларації власниками та користувачами земельних ділянок на підставі витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, виданих Управлінням  Держгеокадастру у Стрийському районі Львівської області.

5.Рішення Моршинської міської ради від 24.05.2012 року № 359 визнати таким, що втратило чинність.

6.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та житлово-комунального господарства (Р.Головатий).

 

 

Зауваження та пропозиції до проекту рішення приймаються впродовж місяця з дати оприлюднення проекту за адресою: 82482, м.Моршин, вул.І.Франка, 15; телефон: 60202, електронна адреса: morshіn_rada@ukr.net, Моршинська міська рада.

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту регуляторного акта – проекту рішення Моршинської міської ради
«Про затвердження  нормативної грошової оцінки земель м.Моршина »

Цей аналіз регуляторного впливу (далі – АРВ) підготовлено відповідно до Закону   України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта.

 • Визначення проблеми

ТзОВ «Земельні інформаційні системи»  розроблено  Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель м.Моршина Львівської області відповідно до вимог чинного законодавства, у зв’язку з чим підготовлено проект рішення Моршинської міської ради «Про затвердження нормативної грошової оцінки м.Моршина».

Відповідно до статті 206 Земельного кодексу України використання землі в Україні є     платним. Об’єктом плати за землю є земельна ділянка. Плата за землю справляється у       вигляді земельного податку або орендної плати, які обчислюються на підставі нормативної грошової оцінки земель.

Згідно зі статтею 201 згаданого вище Кодексу нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для визначення розміру земельного податку, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель тощо.

Статтею 5 Закону України «Про оцінку земель» також передбачено, що нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для:

–   визначення розміру земельного податку;

– визначення розміру орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної         власності;

–   визначення розміру державного мита при міні;

–  визначення розміру державного мита при спадкуванні (крім випадків спадкування        спадкоємцями першої та другої черги за законом (як випадків спадкування ними за законом, так і випадків спадкування ними за заповітом) і за правом представлення, а також випадків спадкування власності, вартість якої оподатковується за нульовою ставкою);

–   визначення розміру державного мита при даруванні земельних ділянок;

–   визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;

– розробки показників та механізмів економічного стимулювання раціонального                використання та охорони земель.

Пунктами 274.1 та 274.2 статті 274 Податкового кодексу України визначено імперативний порядок визначення ставок земельного податку у відсотковому значенні від нормативної грошової оцінки землі.

Пункт 288.5 статті 288 Податкового кодексу України також визначає необхідність обчислення мінімального розміру орендної плати за користування земельними ділянками із             використанням результатів нормативної грошової оцінки землі.

При цьому слід зауважити, що податкове законодавство України взагалі не визначає         механізму встановлення ставок земельного податку чи обчислення плати за землю на        території населених пунктів без використання нормативної грошової оцінки земель у якості бази оподаткування, тобто на випадок, коли така оцінка не проведена, а тому відсутність     такої оцінки може призвести до правового «колапсу» у сфері оподаткування земельним    податком, визначення розміру орендної плати за використання земельних ділянок державної та комунальної власності.

Аналогічна ситуація може скластись у випадках необхідності обчислення розміру державного мита при посвідченні міни, спадкування, дарування тощо земельних ділянок, що          ускладнить реалізацію прав розпорядження власниками належними їм земельними         ділянками.

Також слід зауважити, що нормативна грошова оцінка земель, ставки земельного податку та відомості про розміри орендної плати згідно з національними стандартами та методиками оцінки використовуються в певних випадках під час оцінки земельних ділянок для цілей надання їх в оренду, іпотеку, відчуження тощо. Відтак, відсутність нормативної грошової оцінки земель, механізмів визначення розмірів земельного податку чи орендної плати під час аналізу відповідних ринків може мати наслідком певну стагнацію ринків продажу та оренди землі на території міста.

Рішенням Моршинської міської від 24.05.2011 року № 359 затверджена попередня нормативної грошової оцінки земель м.Моршина Львівської області, розроблена ДП «Львівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою».

Відповідно до статті 18 Закону України «Про оцінку земель» нормативна грошова оцінка земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, незалежно від їх цільового призначення, проводиться не рідше ніж один раз на 5–7 років. Отже, необхідність            проведення у 2018 році нормативної грошової оцінки земель м.Моршина також обумовлено необхідністю дотримання строків проведення такої оцінки, визначених законодавством України.

Таким чином, прийняття даного регуляторного акта  спрямовано на розв’язання проблем, зокрема, пов’язаних з необхідністю визначення ставок та обчислення земельного податку, правильне визначення розмірів орендної плати, державного мита, забезпечення проведення оцінки майна та  майнових прав у відповідності до встановлених методик та національних стандартів у сфері оцінки.

Згідно зі статтею 271 Податкового кодексу України рішення рад щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, офіційно                   оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що      передує бюджетному  періоду,  в  якому  планується  застосування нормативної грошовоїоцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень           застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

Таким чином, прийняття та оприлюднення в строк до 15 липня поточного року рішення Моршинської міської ради щодо затвердження нормативної грошової оцінки земель надасть можливість застосовувати відповідну нормативну грошову оцінку з 1 січня 2019 року.

Враховуючи імперативність норм законодавства України щодо порядку встановлення ставок земельного податку, визначення розміру орендної плати, розрахунку державного мита, сільськогосподарських втрат, яка виключає можливість застосування альтернативних способів відповідних дій, а також беручи до уваги передбачену законодавством необхідність періодичного оновлення нормативної грошової оцінки земель, вказані вище проблеми в майбутньому не можуть бути розв’язані за допомогою ринкових механізмів чи діючих           нормативно-правових актів.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни +
Держава +
Суб’єкти господарювання +
У тому числі суб’єкти малого підприємництва +

 

Визначена проблема не може бути розв’язана іншим чином, ніж шляхом прийнятя відповідного проекту рішення. Для введення в дію з 01.01.2019 року нормативної грошової оцінки земель м.Моршина  відповідно до вимог статі 271 Податкового кодексу України необхідно провести регуляторну процедуру.

 

 1. II.Цілі державного регулювання

Цілями прийняття і запровадження даного регуляторного акта є:

–  реалізація вимог земельного законодавства України, що регулює питання та строки         проведення (оновлення) нормативної грошової оцінки (не рідше 5-7 років);

– забезпечення належного обчислення плати за землю в частині визначення бази               оподаткування та граничних розмірів орендної плати за користування земельними ділянками на території Моршинської міської  ради;

–   упорядкування розрахунку нормативної грошової оцінки земельних ділянок у залежності від їх функціонального використання та місцезнаходження;

–   забезпечення надходження до бюджету селищної ради плати за землю;

– забезпечення належного обчислення державного мита, укладання договорів міни,            дарування, спадкування тощо земельних ділянок та усунення факторів, що в подальшому можуть вплинути на можливість громадян та суб’єктів господарювання вільно та на власний розсуд розпоряджатись власними земельними ділянками або отримувати земельні ділянки з земель державної та комунальної власності на відплатній основі для задоволення власних потреб або здійснення господарської діяльності;

–    забезпечення проведення належної оцінки землі в м.Моршині Львівської області ради та функціонування відповідних ринків.

 • Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей
 1. Визначення альтернативних способів.
Вид альтернативи Опис альтернативи

Альтернатива 1.

 

Прийняття регуляторного акту, положення якого повністю узгоджуються з                Податковим Кодексом України та Законом України “Про оцінку земель”.

Забезпечує досягнення цілей державного         регулювання. Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, прийняли участь в обговорені проекту рішення. Збільшує ефективність          використання земель. Забезпечує належне фінансування програм та планів                       соціально-економічного та культурного розвитку громади.

Альтернатива 2.

Залишення існуючої