Міста-побратими
Обрати сторінку
Регуляторна політика
Про встановлення вартості послуг проїзду у центральну частину міста

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

МОРШИНСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ №

від «___» _______ 2018 року м.Моршин

Про встановлення вартості послуг

проїзду у центральну частину міста

На виконання п. 3, 4 рішення Моршинської міської ради від 21.04.2016 № 130 «Про затвердження норм і правил утримання території м.Моршина», з метою забезпечення охорони громадського порядку та створення умов для відпочинку та оздоровлення відповідно до ст. 28, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Моршинської міської ради

ВИРІШИВ:

 1. Встановити вартість послуг проїзду у центральну частину міста з 7:00 год. до 23:00 год. з понеділка по неділю в розмірі:

60,93 грн. – на 1 год.;

332,72 грн. – на місяць.

 1. КП «Зелене місто» не справляти плату за проїзд спеціального автотранспорту зі службовими державними номерними знаками під час виконання прямих службових обов’язків (прокуратура, МВС, СБУ, ДВС, пожежна охорона, швидка медична допомога, аварійний спеціалізований транспорт міських комунальних служб).

 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови В.Левковича.

Міський голова Руслан ІЛЬНИЦЬКИЙ

Зауваження та пропозиції до проекту рішення приймаються впродовж місяця з дати оприлюднення проекту в письмовій формі за адресою: 82482, м.Моршин, вул.І.Франка, 15; телефон: 60202, електронна адреса: morshіn_rada@ukr.net, Моршинська міська рада.

АНАЛІЗ

регуляторного впливу до проекту рішення виконавчого комітету Моршинської міської ради «Про встановлення вартості послуг проїзду у центральну частину міста»

Цей аналіз регуляторного впливу (далі – АРВ) підготовлено відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта.

 1. Визначення проблеми

 На даний час актуальним для міста Моршина є вирішення питання протиправного паркування транспортних засобів в центральній частині міста, зокрема в пішохідній зоні, з порушенням схеми організації руху, затвердженої рішенням Моршинської міської ради від 21.04.2016 № 130. Так, не зважаючи на архітектурно-планувальні особливості облаштування доріг, наявність пішохідної зони тощо, спостерігається тенденція до постійного збільшення напливу транспортних засобів у вказаній зоні. Водночас непоодинокими є випадки протиправного паркування транспортних засобів у невизначених для цього місцях, в тому числі на тротуарах. Дана ситуація не тільки погіршує естетичний вигляд міста, а й створює незручності для руху пішоходів, несприятливі умови проживання для осіб, що приїжджають на оздоровлення та відпочинок, сприяє виникненню аварійних ситуацій на дорогах.

Дана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, оскільки частиною 26 Правил паркування транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009р. №1342, які регламентують організацію та порядок паркування транспортних засобів на вулицях і дорогах населених пунктів, визначено, що користувач зобов’язаний поставити транспортний засіб на місце для паркування відповідно до дорожньої розмітки та дорожніх знаків, а також з дотриманням вимог цих Правил та Правил дорожнього руху. Крім того, підпунктом 8 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що до відання виконавчих органів міських рад належить підготовка та затвердження переліку спеціально відведених місць для паркування транспортних засобів.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

Держава

+

Суб’єкти господарювання

+

У тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

Визначена проблема не може бути розв’язана іншим чином, ніж шляхом прийнятя відповідного проекту рішення.

II. Цілі державного регулювання

Основною метою запропонованого проекту рішення є врегулювання руху транспорту в центральній частині міста.

 1. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів.

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Прийняття регуляторного акту

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання, шляхом забезпечення охорони громадського порядку та створення умов для відпочинку та оздоровлення.

Альтернатива 2.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін.

– несанкціоноване паркування транспортних в центральній частині міста, в тому числі в пішохідній зоні;

– непривабливий естетичний вигляд міста, незручні умови для відпочинку та оздоровлення в центральній частині міста;

– пошкодження бордюрів та тротуарів в центральній частині міста;

– недотримання водіями транспортних засобів Правил дорожнього руху та Правил паркування транспортних засобів.

Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки спричиняє аварійні ситуації в центральній частині міста.

 2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави.

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Прийняття регуляторного акту

– вирішення проблеми перенасичення центральної частини міста транспортними засобами; – створення умов для безпечного руху транспортних засобів та пішоходів на дорогах центральної частини міста; – сприяння розвитку туризму шляхом підтримання естетичного вигляду центральної частини міста

Відсутні

Альтернатива 2.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін.

Відсутні

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян.

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Прийняття регуляторного акту

– вирішення проблеми перенасичення центральної частини міста транспортними засобами; – відносно безпечні умови руху на дорогах центральної частини міста; – естетичний вигляд центральної частини міста

Оплата за проїзд

Альтернатива 2.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін.

Відсутні

Відсутні

 Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

16

10

18

44

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

36,5

22,7

40,9

100

Кількість фізичних осіб, що підпадають під дію регулювання, одиниць

50

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Прийняття регуляторного акту

– встановлення чітких правил в’їзду в центральну частину міста;

– відносно безпечні умови руху на дорогах центральної частини міста;

– врегулювання питання постачання продукції до закладів громадського харчування та торгівлі, розташованих в межах зони платного в’їзду

Оплата за проїзд

Альтернатива 2.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін.

Відсутні

Неможливість здійснювати діяльність в центральній частині міста

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотири- бальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1.

Прийняття регуляторного акту

4

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акту забезпечить досягнення встановлених цілей.

Альтернатива 2.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін.

1

Створення перешкод для відпочинку та оздоровлення, оскільки спричиняє аварійні ситуації в центральній частині міста.

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Аргументи щодо обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1.

Прийняття регуляторного акту

забезпечення охорони громадського порядку та створення умов для відпочинку та оздоровлення.

оплата за проїзд

– врегулювання руху транспортних засобів в центральній частині міста;

– покращення естетичного вигляду міста та збереження пам’яток архітектури;

– дотримання вимог чинних нормативно-правових актів щодо паркування та руху транспортних засобів;

– надходження плати за проїзд у центральну частину міста.

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акту забезпечить досягнення встановлених цілей.

На дію даного акта можливий вплив зовнішніх чинників – ухвалення змін та доповнень до чинного законодавства в цій сфері. В такому випадку рішення міської ради потребує внесення відповідних змін та доповнень

Альтернатива 2.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін.

відсутні

відсутні

– непривабливий естетичний вигляд міста, незручні умови для відпочинку та оздоровлення в центральній частині міста;

– пошкодження бордюрів та тротуарів в центральній частині міста;

– недотримання водіями транспортних засобів Правил дорожнього руху та Правил паркування транспортних засобів.

Створення перешкод для відпочинку та оздоровлення, оскільки спричиняє аварійні ситуації в центральній частині міста.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Механізмом розвязання зазначеної вище проблеми є прийняття рішення міської ради «Про встановлення вартості проїзду в центральну частину міста» відповідно до вимог чинного законодавства.

З метою реалізації поставленого завдання пропонується:

– забезпечити інформування громадськості Моршинської міської ради про вимоги регуляторного акта шляхом його розміщення на офіційному веб-сайті Моршинської міської ради;

– запровадити в дію рішення з 01.10.2018 року.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

В зв’язку з тим, що питома вага суб’єктів малого підприємництва в загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія даного регуляторного акта складає 63,6%, здійснено розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади та для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва) (додається).

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта необмежений. На дію цього регуляторного акту можуть вплинути зміни до чинного законодавства

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності дії зазначеного регуляторного акта передбачається за наступними критеріями:

1. Обсяг надходжень від плати за проїзд у центральну частиу міста.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитися шляхом:

– проведення базового відстеження його результативності на етапі його підготовки;

– проведення повторного відстеження результативності акту через рік після набуття ним чинності.

– проведення періодичного відстеження — один раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів повторного відстеження результативності акта відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Відстеження ефективності реалізації регуляторного акта планується здійснювати за допомогою аналізу показників результативності регуляторного акта, фінансово-господарської діяльності підприємства і аналізу офіційних статистичних даних.

Директор КП “Зелене місто” І.В.Яцинин

Економіст І.В.Ковалик

09.08.2018

Про встановлення тарифів на надання ритуальних послуг

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

МОРШИНСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від «___» _______ 2018 року м.Моршин

Про встановлення тарифів

на надання ритуальних послуг

Розглянувши звернення комунального підприємства “Зелене місто” Моршинської міської ради, враховуючи фактичні затрати, розраховані відповідно до мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, затвердженого Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 №193 та Єдиної методики визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності, затвердженої Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 № 194, відповідно до Закону України «Про поховання та похоронну справу» від 10.07.2003, керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Моршинської міської ради

ВИРІШИВ:

 1. Встановити тарифи на надання ритуальних послуг, передбачених необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, для ритуальної служби комунального підприємства “Зелене місто” Моршинської міської ради, згідно з додатком.

 2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 20.04.2016 № 47.

 3. Рішення набирає чинності та вступає в дію з 01.10.2018 року.

 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови В.Левковича.

Міський голова Руслан ІЛЬНИЦЬКИЙ

Зауваження та пропозиції до проекту рішення приймаються впродовж місяця з дати оприлюднення проекту в письмовій формі за адресою: 82482, м.Моршин, вул.І.Франка, 15; телефон: 60202, електронна адреса: morshіn_rada@ukr.net, Моршинська міська рада.

Додаток

Тарифи на послуги

передбачені необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг

п/п

Перелік послуг

Вартість послуг (грн.)

Літній період

Зимовий період

1.

Копання могили ручним способом

-довжина могили 2,4м

1039,19

1715,58

-довжина могили 2,0м

727,43

1205,78

-довжина могили 1,6м

507,71

848,85

-довжина могили 1,1м

251,46

410,91

2

Монтаж та демонтаж намогильної споруди при організації під поховання в існуючу могилу

-довжина могили 2,4м

1480,67

2183,79

-довжина могили 2,0м

1155,59

1654,39

-довжина могили 1,6м

818,92

1174,61

-довжина могили 1,1м

551,74

718,00

4.

Поховання та під поховання урни з прахом померлого в існуючу могилу, в землю

388,78

488,05

5.

Оформлення договору-замовлення на організацію та проведення поховання

3,11

3,11

6.

Оформлення свідоцтва про поховання

2,34

2,34

Керуючий справами виконкому Ольга Манастирська

АНАЛІЗ

регуляторного впливу до проекту рішення виконавчого комітету Моршинської міської ради «Про встановлення тарифів на надання ритуальних послуг»

Аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 11.09.2003р. №1160-ІV, з урахуванням “Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту”, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308 (зі змінами), та визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Моршинської міської ради “Про встановлення тарифів на надання ритуальних послуг”.

I. Визначення проблеми

На виконання рішення Моршинської міської ради від 04.06.2015 року № 1127 «Про створення ритуальної служби в м. Моршині Львівської області» рішенням Моршинської міської ради від 20.04.2016 № 47 встановлено тарифи на надання ритуальних послуг, передбачених необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, для ритуальної служби, створеної на базі підприємства житлово-комунального господарства Моршинської міської ради. У зв’язку з передачею ритуальної служби комунальному підприємству “Зелене місто” виникла необхідність в розрахунку тарифів, виходячи з фактичних витрат підприємства.

Проблема, яку необхідно вирішити шляхом ухвалення даного рішення, складається в збалансуванні інтересів, прав і обов’язків нижче вказаних груп, а саме:

– органи місцевого самоврядування (встановлення й узгодження тарифів, здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживача);

– споживачі ритуальних послуг (приведення вартості вказаних послуг до норм законодавства, відповідність номенклатури пропозицій потребам споживачів);

– комунальне підприємство “Зелене місто” Моршинської міської ради (отримання доходів від реалізації послуг, які передбачені необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, затвердженим наказом Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003р. №193).

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

Держава

+

Суб’єкти господарювання

+

II. Цілі державного регулювання

1. Встановлення тарифів на ритуальнчі послуги відповідно до вимог чинного законодавства та до розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво.

2. Врахування інтересів населення в отриманні необхідних ритуальних послуг.

3. Забезпечення відкритості та прозорості структури тарифів для населення міста, безперебійної роботи підприємства.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

неприйняття рішення міської ради — продовжують діяти тарифи, затверджені рішенням виконавчого комітету від 20.04.2016 № 47

Альтернатива 2

прийняття запропонованого регуляторного акта – встановлення економічно обґрунтованих тарифів на надання ритуальних послуг

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не передбачені

Оплата згідно діючих тарифів, розроблених на підставі витрат іншого суб’єкта господарювання

Альтернатива 2

Отримання якісних ритуальних послуг

Оплата за надані послуги

Даний регуляторний акт на сферу інтересів суб’єктів господарювання не поширюється.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Діючи тарифи унеможливлюють надання якісних послуг

Альтернатива 2

4

Прийняття даного рішення дозволить якісно і своєчасно надавати ритуальні послуги населенню міста

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Діючі тарифи не відповідають фактичним витратам підприємства

Х

Альтернатива 2

Встановлення тарифів на ритуальні послуги відповідно до вимог чинного законодавства та до розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво

На дію запропонованого регуляторного акта можуть вплинути зміни в чинному законодавстві, підвищення мінімальної заробітної плати

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для розв’язання проблеми пропонується затвердити економічно обґрунтовані тарифи на ритуальні послуги, розраховані на підставі чинної законодавчої бази. Встановлення економічно обґрунтованих тарифів на ритуальні послуги, які включені до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, дотримання типових норм на надання ритуальних послуг визначених Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України №52 від 03.03.2009 року.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Сфера впливу регуляторного акту

Вигоди

Витрати

Моршинська

міська рада

виконання повноважень щодо встановлення й узгодження тарифів і здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживача

відсутні

КП “Зелене місто” Моршинської міської ради

встановлення економічно обґрунтованих тарифів на ритуальні послуги

відсутні

Споживачі ритуальних послуг

отримання якісних ритуальних послуг

витрати на оплату послуг

Оскільки витрат на виконання вимог регуляторного акта для Моршинської міської ради не передбачається, розрахунок витрат на адміністрування регулювання не здійснюється.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії акту не обмежено і залежить від зміни у законодавстві із зазначеного питання та економічних умов у країні.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

кількісні:

1. Надходження коштів за фактично надані послуги;

2. Кількість укладених договорів-замовлень на надання ритуальних послуг;

якісні:

1. Кількість скарг, що надходять до КП “Зелене місто” та до міськвиконкому на якість наданих ритуальних послуг;

2. Своєчасність надання послуг.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитися шляхом:

– проведення базового відстеження його результативності на етапі його підготовки;

– проведення повторного відстеження результативності акту через рік після набуття ним чинності.

– проведення періодичного відстеження — кожні три роки після завершення заходів з повторного відстеження.

Відстеження ефективності реалізації регуляторного акта планується здійснювати за допомогою аналізу показників результативності регуляторного акта, фінансово-господарської діяльності підприємства і аналізу офіційних статистичних даних.

Директор КП “Зелене місто” І.В.Яцинин

Економіст І.В.Ковалик

09.08.2018

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту регуляторного акта – проекту рішення Моршинської міської ради 
«Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Моршин»

Аналіз розроблений на виконання та дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та «Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 (із змінами від 28 листопада 2012 року № 1107 та від 16 грудня 2015 року № 1151).

І. Визначення проблеми

Проект Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Моршин розроблено відповідно до Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 01.12.2017 № 316 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15 січня 2018 р. за № 56/31508, Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07.10.2008 за № 936/15627, Положення про безпечну та надійну експлуатацію зовнішніх мереж і споруд водопостачання й каналізації, затвердженого наказом Державного будівельного управління від 03.04.1998 № 69, Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення» з метою:

захисту здоров’я персоналу систем збирання, відведення стічних вод та очисних споруд;

запобігання псуванню обладнання систем водовідведення, очисних і суміжних з ними підприємств;

гарантування безперебійної, в межах регламентних норм, роботи споруд очищення стічних вод та обробки осадів;

гарантування, що скиди стічних вод з очисних споруд не спричинять згубного впливу на навколишнє середовище;

гарантування, що осад може бути утилізований у безпечний і прийнятний для навколишнього середовища спосіб.

Ці Правила поширюються на Підприємство житлово-комунального господарства Моршинської міської ради (далі – виробник), на юридичних осіб незалежно від форм власності та відомчої належності, фізичних осіб – підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність і взяті на облік як самозайняті особи у контролюючих органах згідно з Податковим кодексом України, які скидають стічні води до систем централізованого водовідведення або безпосередньо у каналізаційні очисні споруди м. Моршин (далі – споживачі).

Основні групи (підгрупи), на які проблеми справляють вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Держава (територіальна громада)

так

Суб’єкти господарювання,

так

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

так

II. Цілі регулювання

– встановлення прозорого та чіткого регулювання господарських відносин, які виникають у процесі приєднання та користування системами централізованого водовідведення і поширюються на суб’єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність з централізованого водопостачання та/або водовідведення, та юридичних та фізичних осіб-підприємців, які приєднані та мають намір приєднати об’єкти до систем централізованого водовідведення міста;

– визначення порядку приєднання об’єктів до систем комунального водовідведення, відповідальність за порушення користування централізованими системами водовідведення та порядку скидання стічних вод.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки суперечить діючому законодавству. За умови не затвердження цих Правил будуть діяти Провила, затверджені рішенням від 20.12.2006 № 407.

Прийняття проекту акта

Забезпечує досягнення цілей щодо врегулювання правовідносин між виробником (виконавцем) послуг та споживачами;

повністю відповідає потребам у вирішенні проблеми.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави (територіальної громади)

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

відсутні

альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети.

Прийняття проекту акта

реалізація Закону в частині врегулювання правовідносин, які виникають які виникають у процесі приєднання та користування системами централізованого водовідведення і поширюються на суб’єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність з централізованого водопостачання та/або водовідведення, та юридичних та фізичних осіб-підприємців, які приєднані та мають намір приєднати об’єкти до систем централізованого водовідведення міста

відсутні, оскільки реалізації положень акту не потребує додаткових матеріальних чи інших витрат

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

11

59

74

144

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

7,6

41,0

51,4

100

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

відсутні

Альтернатива є неприйнятною, оскільки не відповідає вимогам чинного законодавства України

Прийняття проекту акта

Врегулювання правовідносин між виробником (виконавцем) послуг та споживачами

Часові витрати на отримання інформації щодо порядку скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення або безпосередньо у каналізаційні очисні споруди м. Моршин, ознайомлення з порядком здійснення моніторингу та матеріальні витрати на оплату за видачу технічних умов та згідно укладених договорів

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності

(за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Залишення існуючої ситуації без змін

1

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети.

Прийняття проекту акта

4

У разі прийняття акта задекларовані цілі забезпечать повною мірою досягнення поставленої мети стосовно врегулювання відносин, що виникають у процесі скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення або безпосередньо у каналізаційні очисні споруди м. Моршин.

Рейтинг результатив-ності

Вигоди

(підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Залишення існуючої ситуації без змін

відсутні

Територіальна громада не несе жодних матеріальних та інших витрат, споживачі оплачують за видачу технічних умов та згідно укладених договорів згідно діючих правил

Суперечить вимогам чинного законодавства

Прийняття проекту акта

У разі прийняття проекту акта, вигода заключатиметься в реалізації Закону в частині врегулювання правовідносин які виникають в процесі користування системами водопостачання та водовідведення, споживачі зможуть реалізувати право на приєднання до мереж комунальної власності, збільшення обсягів отримання інформації про надані /отримані послуги.

У разі прийняття проекту акта, територіальна громада не нестиме ніяких матеріальних та інших витрат. Поряд з цим споживачі оплачуватимуть за видачу технічних умов та згідно укладених договорів

У разі прийняття акта задекларовані цілі будуть досягнуті повною мірою, що повністю забезпечить

потребу у вирішенні проблеми, встановить зрозуміле регулювання.

Рейтинг результативності

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

не забезпечується досягнення цілей щодо врегулювання відпосин, що виникають між виробником (виконавцем) послуг та споживачами в процесі скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення або безпосередньо у каналізаційні очисні споруди м. Моршин

зовнішні чинники на дію регуляторного акта у разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін відсутні.

Прийняття проекту акта

прийняття акта забезпечить повною мірою досягнення задекларованих цілей поставленої мети, належного управління процесом обліку споживачів та мінімізації негативного впливу на довкілля.

Упродовж деякого часу дії регуляторного акта може впливати низька обізнаність суб’єктів, на яких поширюється дія цього акта, щодо запроваджених првил, істотна відмінність регулювання, що пропонується з існуючим регулюванням.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Проект акта визначає процедуру регулювання господарських відносин, які виникають у процесі приєднання та користування системами централізованого водовідведення і поширюються на суб’єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність з централізованого водопостачання та/або водовідведення, та юридичних та фізичних осіб-підприємців, які приєднані та мають намір приєднати об’єкти до систем централізованого водовідведення міста; порядок приєднання об’єктів до систем комунального водовідведення; встановлює відповідальність за порушення користування централізованими системами водовідведення та порядку скидання стічних вод.

Додержання вимог регуляторного акта не потребуватиме запровадження державного нагляду та контролю. Крім того для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи як: забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом оприлюднення його в засобах масової інформації, мережі Інтернет та проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи органом місцевого самоврядування.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Оскільки витрат на виконання вимог регуляторного акта для Моршинської міської ради не передбачається, розрахунок витрат на адміністрування регулювання не здійснюється.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії цього регуляторного акта встановлюється на необмежений термін, оскільки він регулює відносини, які мають перманентний характер.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

– кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта: виробник, виконавець, споживач послуг з централізованого водовідведення;

– кількість виданих дозволів на скидання стічних вод;

– рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта – вище середнього.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відносно цього регуляторного акта повинно послідовно здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження його результативності. Зокрема:

базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведено до набрання чинності цим регуляторним актом;

повторне відстеження результативності – через рік після закінчення заходів з проведення базового відстеження, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом;

періодичні відстеження результативності – один раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відстеження результативності дії регуляторного акта здійснюватиметься статистичним методом.

В.о. директора підприємства житлово –

комунального господарства

Моршинської міської ради Зазуляк В.Б.

31.07.2018р.


ПРОЕКТ

Україна

МОРШИНСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXXI СЕСІЯ VII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № _____

від «06» вересня 2018 року м. Моршин

Про затвердження Правил приймання

стічних вод до систем централізованого

водовідведення міста Моршин

Відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  01.12.2017  № 316, з метою захисту здоров’я персоналу систем збирання, відведення стічних вод та очисних споруд, запобігання псуванню обладнання систем водовідведення, очисних споруд, гарантування безперебійної в межах регламентних норм роботи споруд очищення стічних вод та обробки осадів, що скиди стічних вод з очисних споруд не спричинять згубного впливу на навколишнє середовище, що осад може бути утилізований у безпечний і прийнятний для навколишнього середовища спосіб, а також впорядкування відносин між Підприємством житлово-комунального господарства Моршинської міської ради та користувачами системи централізованого водовідведення міста, керуючись ст.25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Моршинська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Моршин, що додаються.

2. Рішення Моршинської міської ради від 20.12.2006 № 407 визнати таким, що втратило чинність.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови В.Левковича та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та житлово-комунального господарства (Р.Головатий).

Міський голова Руслан ІЛЬНИЦЬКИЙ

Зауваження та пропозиції до проекту рішення приймаються впродовж місяця з дати оприлюднення проекту за адресою: 82482, м.Моршин, вул.І.Франка, 15; телефон: 60202, електронна адреса: morshіn_rada@ukr.net, Моршинська міська рада.

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Моршинської міської ради

від «__»_________2018р. № _____

ПРАВИЛА 
приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Моршин

І. Загальні положення

Дані Правила розроблено на підставі Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  01.12.2017  № 316 та зареєстрованих в Міністерстві  юстиції України 15 січня 2018 р. за № 56/31508

1. Ці Правила розроблено з метою:

захисту здоров’я персоналу систем збирання, відведення стічних вод та очисних споруд;

запобігання псуванню обладнання систем водовідведення, очисних і суміжних з ними підприємств;

гарантування безперебійної, в межах регламентних норм, роботи споруд очищення стічних вод та обробки осадів;

гарантування, що скиди стічних вод з очисних споруд не спричинять згубного впливу на навколишнє середовище;

гарантування, що осад може бути утилізований у безпечний і прийнятний для навколишнього середовища спосіб.

2. Ці Правила поширюються на Підприємство житлово-комунального господарства Моршинської міської ради (далі – виробник), на юридичних осіб незалежно від форм власності та відомчої належності, фізичних осіб – підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність і взяті на облік як самозайняті особи у контролюючих органах згідно з Податковим кодексом України, які скидають стічні води до систем централізованого водовідведення або безпосередньо у каналізаційні очисні споруди м. Моршин (далі – споживачі).

3. Терміни, використані у цих Правилах, вживаються в таких значеннях:

арбітражна проба – частина контрольної проби, аналіз якої здійснюється за рахунок споживача за його незгоди з результатами аналізу контрольної проби, яку провів виробник;

виробник – суб’єкт господарювання, який надає послуги з централізованого водовідведення (відведення та/або очищення стічних вод);

вимоги до скиду стічних вод – вимоги щодо режиму, кількісного та якісного складу стічних вод, які споживач скидає до системи централізованого водовідведення населеного пункту, склад і зміст, порядок надання яких визначено правилами приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м. Моршин (далі – місцеві правила приймання);

головний каналізаційний колектор – трубопровід, до якого надходять стічні води від збірних колекторів і районних насосних станцій;

договір – договір про надання послуг з питного водопостачання та/або водовідведення;

ДК – допустима концентрація забруднюючої речовини, г/м3;

залповий скид до системи централізованого водовідведення – скид стічних вод з концентраціями забруднюючих речовин, що перевищують більш як у 20 разів допустимі величини показників, визначені в даних правилах приймання, та/або з перевищенням обсягів стічних вод, визначених для конкретного споживача;

зливальна станція (пункт) – спеціальне обладнання (стаціонарне чи пересувне) для прийому стічних вод, що вивозяться асенізаційним транспортом, до системи централізованого водовідведення стічних вод;

збірний колектор – трубопровід для приймання стічних вод з окремих каналізаційних випусків та транспортування їх у головний каналізаційний колектор;

каналізаційний випуск споживача – трубопровід для відведення стічних вод від будинків, споруд, приміщень та з території споживача в каналізаційну мережу;

каналізаційний колектор – трубопровід зовнішньої каналізаційної мережі для збирання й відведення стічних вод;

каналізаційна мережа – система трубопроводів, каналів та/або лотків і споруд на них для збирання й відведення стічних вод;

каналізаційні очисні споруди (КОС) – комплекс споруд для очищення стічних вод перед їх скиданням до водних об’єктів;

контрольний колодязь – колодязь на каналізаційному випуску споживача безпосередньо перед приєднанням до каналізаційного колектора виробника або в іншому місці за погодженням із виробником з вільним доступом виробника до такого колодязя;

контрольна проба – проба стічних вод споживача (субспоживача), відібрана виробником з контрольного колодязя з метою визначення складу стічних вод, що відводяться до системи централізованого водовідведення виробника;

локальна каналізаційна мережа – система трубопроводів, каналів та/або лотків і споруд на них для збирання й відведення стічних вод з території споживача;

локальні очисні споруди – споруди або пристрої для очищення стічних вод окремого споживача відповідно до вимог цих Правил;

об’єкт споживача – окремо розташована територія споживача з відокремленими системами водопостачання і водовідведення;

субспоживач – суб’єкт господарювання, що скидає стічні води до системи централізованого водовідведення через мережі споживача за погодженням зі споживачем і виробником на підставі договору зі споживачем та виробником;

стічна вода – вода, що утворилася в процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності (крім шахтної, кар’єрної і дренажної води), а також відведена із забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок атмосферних опадів;

стічна вода технологічного походження – стічна вода, що утворилася в процесі виготовлення продукції та/або надання послуг.

Інші терміни, що використовуються у цих Правилах, вживаються у значеннях, наведених у Водному кодексі УкраїниЗаконі України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та Правилах користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року № 190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 року за № 936/15627 (далі – Правила користування).

4. Дані правила є обов’язковими для виробника та споживачів.

5. Виробник встановлює кожному конкретному споживачу вимоги до скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення на підставі вимог цих Правил.

6. Виробник укладає зі споживачем договір за умови, що каналізаційна мережа та КОС мають резерв пропускної спроможності. Виробник приймає стічні води споживача до системи централізованого водовідведення за умови, що показники якості стічних вод споживача відповідають вимогам цих Правил та умовам укладеного з виробником договору.

7. Кожен споживач скидає стічні води до системи централізованого водовідведення через окремий випуск з обов’язковим облаштуванням контрольного колодязя, розташованого у місці, погодженому з виробником.

Об’єднання випусків стічних вод від кількох споживачів може здійснюватися тільки після контрольного колодязя на каналізаційному випуску кожного споживача.

Скидання стічних вод субспоживачем із використанням каналізаційної мережі споживача не є об’єднанням випусків стічних вод кількох споживачів.

8. Приймання до системи централізованого водовідведення стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом від споживачів, здійснюється тільки через зливальні станції (пункти) виробників, у разі їх відсутності місця скиду таких стічних вод визначаються місцевими правилами приймання або у договорі. Умови приймання та сплати за очищення таких стічних вод визначаються місцевими правилами приймання.

9. Приєднання споживачів до систем централізованого водовідведення здійснюється згідно з вимогами пунктів 4.1-4.6 розділу IV Правил користування.

10. Приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди здійснюється виключно за договорами.

ІІ. Засади безперебійного функціонування систем централізованого водовідведення під час приймання до них стічних вод споживачів

1. Виробник повинен:

1) забезпечувати приймання, відведення і очищення стічних вод у межах розрахункових проектних показників системи централізованого водовідведення та КОС із дотриманням вимог Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465;

2) здійснювати обстеження локальних очисних споруд і каналізаційної мережі споживачів, вимагати від споживачів надання інформації та документів щодо зазначених мереж і споруд, які перебувають на балансі споживачів, їх технічного стану, в тому числі документів, що підтверджують проведення відновлення пропускної здатності трубопроводів та колекторів, хімічних реагентів, що використовуються споживачами та спричиняють забруднення у стічних водах (сертифікати, переліки, проекти), вивозу та утилізації осадів стічних вод, вжиття заходів з метою дотримання якості та режиму скидання стічних вод згідно з вимогами цих Правил, в яких може вимагатися надання інших відомостей та документації, яка не носить дозвільного характеру та стосується скидання стічних вод на об’єктах споживачів;

3) контролювати якість, кількість і режим скидання стічних вод споживачами;

4) вибірково контролювати ефективність роботи локальних очисних споруд та вимагати їх налагодження або реконструкції для дотримання вимог цих Правил;

5) здійснювати раптовий (не погоджений зі споживачами заздалегідь) відбір контрольних проб. Механізм контролю, зокрема порядок відбору проб встановлюється місцевими правилами приймання;

6) відключати споживачів від системи водовідведення негайно після усного попередження у разі загрози виходу з ладу систем централізованого водовідведення, порушення технологічного режиму роботи КОС та у разі самовільного приєднання споживачем до систем централізованого водовідведення та/або самовільного скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення виробника. При цьому за збитки таких споживачів виробник відповідальності не несе. Підключення до систем водовідведення здійснюється після усунення обставин, що спричинили відключення;

7) у разі виявлення порушень споживачами умов скидання стічних вод, вимог цих Правил та умов укладеного з виробником договору, вимагати їх усунення в установлені виробником строки та вживати заходів впливу, передбачених договором, цими Правилами;

8) вимагати від споживачів, об’єкти яких розташовані в житлових будинках та мають стічні води технологічного або непобутового походження, забезпечення водовідведення стічних вод об’єкта окремо облаштованим каналізаційним випуском з облаштуванням контрольного колодязя.

2. Споживачі повинні:

1) дотримуватися вимог до скиду стічних вод та установлених кількісних та якісних показників стічних вод на каналізаційних випусках споживачів, вимагати від субспоживачів виконання положень цих Правил;

2) здійснювати систематичний контроль за кількістю та якістю стічних вод, які скидаються ними до систем централізованого водовідведення, згідно з графіком відбору проб, погодженим із виробником, надавати виробнику інформацію про обсяги та якісний склад стічних вод, які скидають до систем централізованого водовідведення;

3) виконувати на вимогу виробника до визначеного ним строку попереднє очищення забруднених стічних вод на локальних очисних спорудах з обов’язковою утилізацією або вивезенням утворених при цьому осадів, якщо стічні води споживачів не відповідають вимогам цих Правил;

4) у разі зміни у своєму водовідведенні (передача будівель та каналізаційних мереж іншим власникам/користувачам, зміна технологічних процесів або зміна на 30% і більше попередніх обсягів водовідведення, виконання будівельних робіт на території об’єкта (у разі якщо воно впливає чи може вплинути на виконання споживачем вимог до скиду, виданих виробником), приєднання субспоживача тощо) повідомляти виробника у семиденний строк про виникнення таких змін, в установленому порядку отримувати у виробника технічні умови на водопостачання і водовідведення об’єкта та вносити відповідні зміни до договору;

5) укладати новий договір з виробником у разі зміни власника об’єкта;

6) надавати працівникам виробника необхідну інформацію щодо своєї системи водовідведення та вільний доступ до неї, а також допомогу під час відбору проб стічних вод споживачів, вивчення режиму їх скиду, обстеження системи водовідведення та локальних очисних споруд;

7) визначати не менше двох представників, уповноважених представляти споживача під час відбору проб стічних вод, про що у триденний строк повідомляють виробника у письмовій формі та забезпечують присутність уповноваженого представника безпосередньо під час відбору проб стічних вод виробником;

8) брати участь у ліквідації аварій і заміні аварійних каналізаційних мереж власними силами та засобами, а також у відшкодуванні капітальних витрат на відновлення системи централізованого водовідведення виробника у разі погіршення її технічного стану та аварійних руйнувань з вини споживача;

9) перевіряти розрахунки ДК забруднюючих речовин стічних вод, які скидаються ними до систем централізованого водовідведення, виконані виробником, у разі незгоди звертатися щодо їх перегляду.

ІІІ. Загальні вимоги до складу та властивостей стічних вод, які скидаються до систем централізованого водовідведення

1. До систем централізованого водовідведення приймаються стічні води споживачів, які не призводять до порушення роботи каналізаційних мереж та очисних споруд, безпеки їх експлуатації та можуть бути очищені на КОС виробників відповідно до вимог Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465.

2. Стічні води, що приймають до систем централізованого водовідведення, не повинні:

1) містити горючих домішок і розчинених газоподібних речовин, здатних утворювати вибухонебезпечні суміші;

2) містити речовин, які здатні захаращувати труби, колодязі, решітки або відкладатися на їх поверхнях (сміття, ґрунт, абразивні порошки та інші грубодисперсні зависі, гіпс, вапно, пісок, металева та пластмасова стружка, жири, смоли, мазут, пивна дробина, хлібні дріжджі тощо);

3) містити тільки неорганічних речовин або речовин, які не піддаються біологічній деструкції;

4) містити речовин, для яких не встановлено гранично допустимих концентрацій (далі – ГДК) для води водойм або токсичних речовин, що перешкоджають біологічному очищенню стічних вод, а також речовин, для визначення яких не розроблено методів аналітичного контролю;

5) містити небезпечних бактеріальних, вірусних, токсичних та радіоактивних забруднень;

6) містити біологічно жорстких синтетичних поверхнево-активних речовин (далі – СПАР), рівень первинного біологічного розкладу яких становить менше 80%;

7) мати температуру вище 400 С ;

8) мати pH нижче 6,5 або вище 9,0;

9) мати хімічне споживання кисню (далі – ХСК) вище біохімічного споживання кисню за 5 діб (далі – БСК5) більше ніж у 2,5 раза;

10) мати БСК, яке перевищує вказане в проекті КОС відповідного населеного пункту;

11) створювати умови для заподіяння шкоди здоров’ю персоналу, що обслуговує системи централізованого водовідведення;

12) унеможливлювати утилізацію осадів стічних вод із застосуванням методів, безпечних для навколишнього природного середовища;

13) містити забруднюючих речовин з перевищенням допустимих концентрацій, установлених місцевими правилами приймання.

3. У разі якщо на об’єктах споживачів здійснюються виробничі процеси, передбачені переліком виробничих процесів, при здійсненні яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод згідно з додатком 1 до цих Правил, а також при систематичному скиді понаднормативних забруднень, скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення без попереднього їх очищення на локальних очисних спорудах не допускається, крім випадку, визначеному у пункті 6 цього розділу та місцевими правилами приймання.

Локальні очисні споруди споживача мають відповідати вимогам технічних умов, виданих виробником відповідно до Правил користування.

4. Забороняється скидати до системи централізованого водовідведення без попереднього знешкодження та знезараження на локальних очисних спорудах з обов’язковою утилізацією або захороненням утворених осадів стічні води, що містять забруднюючі речовини, визначені у переліку забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення згідно з додатком 2 до цих Правил.

5. Якщо кількісні та якісні показники стічних вод споживача значно змінюються протягом доби, а показники концентрації забруднюючих речовин перевищують ДК, споживач повинен встановлювати спеціальні ємності-усереднювачі та пристрої, які забезпечують рівномірний протягом доби скид стічних вод.

6. Коли споживач не може забезпечити виконання вимог цих Правил, у тому числі пункту 3 цього розділу за деякими показниками, він звертається до виробника із заявою та обґрунтуванням приймання понаднормативно забруднених стічних вод із зазначенням їх концентрації та зобов’язується вжити заходів для доведення якості та режиму їх скиду до вимог цих Правил у строк, зазначений у договорі.

Виробник розглядає подану заяву у п’ятнадцятиденний строк і укладає зі споживачем окремий договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод у разі здатності існуючої на КОС виробника технології очищення стічних вод видалити означені забруднення відповідно до вимог ГДС, встановлених для виробника.

У договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод визначають тимчасово погоджені концентрації забруднюючих речовин, розмір додаткової оплати за приймання понаднормативно забруднених стоків, який повинен бути в межах 60-80% від оплати, що встановлюється відповідно до розділу ІІ Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2017 року № 316 (далі – Порядок), та строк виконання заходів для доведення якості та режиму їх скиду згідно з вимогами цих Правил правил приймання, який має бути обґрунтованим та не може перевищувати трьох років.

У разі виявлення перевищення фактичної концентрації будь-якого показника над зазначеною в договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод додаткова оплата послуг водовідведення здійснюється споживачем з коефіцієнтом кратності, який визначається відповідно до Порядку, але замість встановлених ДК для розрахунку застосовуються тимчасово погоджені концентрації, зазначені в договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод.

7. Стічні води субспоживача є складовою стічних вод споживача.

ІV. Визначення ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживачів

1. Виробник визначає ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживачів як найменшу з чотирьох величин:

1) ДК забруднюючої речовини в каналізаційній мережі (на каналізаційному випуску споживача);

2) ДК забруднюючої речовини в спорудах біологічного очищення (на вході в ці споруди);

3) величини лімітів на скидання забруднюючих речовин, які визначені у дозволі на спеціальне водокористування, виданому виробнику відповідно до статті 49 Водного кодексу України;

4) допустимого вмісту важких металів в осадах стічних вод, що можуть використовуватися як органічні добрива згідно з додатком 3 до цих Правил.

Розрахунок ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживачів проводять для кожних КОС виробника або для кожного з каналізаційних колекторів, які відводять стічні води до цих очисних споруд.

2. У разі визначення ДК забруднюючої речовини в стічних водах за ДК у каналізаційній мережі приймають ДК, визначені місцевими правилами приймання, а за їх відсутності – відповідно до вимог до складу та властивостей стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення, для безпечного їх відведення та очищення на КОС згідно з додатком 4 до цих Правил.

3. У разі визначення ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних водах за ДК у спорудах біологічного очищення розрахунок виконується за формулою

де

ДКjbo

ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних водах перед спорудами біологічного очищення;

Cj

ДК j-ої забруднюючої речовини в спорудах біологічного очищення, (г/м3) (приймається за регламентом роботи КОС виробника або з урахуванням допустимих величин показників якості стічних вод та ефективності видалення забруднень на спорудах біологічного очищення згідно із додатком 5 до цих Правил);

середньодобова витрата стічних вод на вході на КОС (м3/добу);

середньодобова витрата стічних вод споживачів, які можуть містити це забруднення (м3/добу);

концентрація j-ої забруднюючої речовини в господарсько-побутових стічних водах (г/м3) (приймається за фактичними середніми даними експлуатаційних служб виробника. За відсутності таких даних приймається: для азоту амонійного – 20 (г/м3); заліза загального – 2 (г/м3); жирів – 30 (г/м3); СПАР – 5 (г/м3); хлоридів – додатково 50 (г/м3) до вмісту в джерелі водопостачання; фосфатів – 10 (г/м3); для інших речовин, регламентованих Державними санітарними нормами та Правилами «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10), затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12 травня 2010 року № 400, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 01 липня 2010 року за № 452/17747, – за середньорічним вмістом у водопровідній воді).

4. У разі наявності в стічних водах, які надходять на КОС населеного пункту, кількох забруднюючих речовин першого і другого класів небезпеки, визначених у додатку 5 до цих Правил, що нормуються за санітарно-токсикологічною ознакою, необхідно зменшити ДК кожної з цих речовин у стільки разів, скільки таких речовин надходить зі стічними водами.

5. ДК j-ої забруднюючої речовини за величиною загального ліміту на його скид у водойму (Lzag, т/рік) розраховують за формулою

де

ДКjzl

ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних водах за величиною загального ліміту на його скид:

 
частка ліміту, яка припадає на господарсько-побутовий стік населеного пункту;

365

кількість днів у році;

gp

середньодобова витрата господарсько-побутових стічних вод на вході на КОС (м3/добу);

середньодобова витрата стічних вод споживачів, які можуть містити це забруднення м3/добу;

концентрація j-ої забруднюючої речовини в господарсько-побутових стічних водах (г/м3);

коефіцієнт ефективності видалення j-ої забруднюючої речовини на КОС виробника. Значення коефіцієнта Kj приймають згідно з фактичними даними для конкретних очисних споруд, а за їх відсутності – за додатком 5 до цих Правил.

6. ДК j-ої забруднюючої речовини за допустимим вмістом важких металів в осадах стічних вод на рівні дозволеного для осадів, що можуть використовуватися як органічні добрива, розраховують за формулою

де

ДКjvm

ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних водах за допустимим вмістом важких металів в осадах стічних вод;

допустима концентрація j-ого важкого металу на вході КОС – розраховується за формулою

кількість сирого осаду, що затримується у первинних відстійниках, т/добу;

кількість активного мулу, що затримується у вторинних відстійниках, т/добу;

коефіцієнт перерахунку сирого осаду первинних відстійників на суху речовину,

де

вологість сирого осаду, %;

коефіцієнт перерахунку надлишкового активного мулу вторинних відстійників на суху речовину,

де

вологість надлишкового активного мулу, %;

допустимий вміст j-ого важкого металу в осадах, г/т сухої речовини. Приймається за даними додатка 3 до цих Правил;

коефіцієнт ефективності видалення j-ого важкого металу на КОС. Приймається за середніми фактичними даними експлуатації КОС, а за їх відсутності – за даними, вказаними у додатку 3 до цих Правил;

середньодобова витрата стічних вод на вході на КОС (м3/добу);

середньодобова витрата стічних вод споживачів, які можуть містити це забруднення (м3/добу);

концентрація j-ого важкого металу в господарсько-побутових стічних водах, г/м3. Приймається за середньорічним вмістом у водопровідній воді цього населеного пункту.

V. Заходи впливу у разі порушення вимог щодо скиду стічних вод до систем централізованого водовідведення

1. Виробник та споживачі є відповідальними за дотримання вимог приймання та скиду стічних вод до систем централізованого водовідведення відповідно до чинного законодавства України.

2. У разі невиконання споживачами цих Правил приймання щодо дотримання якості та режиму скиду стічних вод об’єкт споживача може бути відключений від системи централізованого водовідведення після письмового попередження виробником не менше ніж за п’ять діб.

Споживачі, які здійснюють виробничі процеси, визначені у додатку 1 до цих Правил, та уклали з виробником договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод, що передбачає будівництво локальних очисних споруд, не можуть бути відключені від системи централізованого водовідведення з підстав відсутності у них очисних споруд протягом дії договору за умови, що ці споживачі добросовісно та своєчасно виконують умови такого договору.

3. У разі стягнення з виробника грошових сум за понадлімітні обсяги скидів у водні об’єкти або інші порушення природоохоронного законодавства він може вимагати від споживачів, з вини яких це сталося, відшкодування цих сум у регресному порядку.

4. У разі необхідності перекладання аварійних або заміни зруйнованих мереж і споруд системи централізованого водовідведення внаслідок агресивного впливу стічних вод споживача кошторисну вартість цих робіт (загальні капітальні вкладення) Кzag (тис. грн) розподіляють між споживачами, які скидали стічні води з порушенням цих Правил і з вини яких сталося відповідне руйнування, згідно з формулою

де

відшкодування заподіяних збитків і-м споживачем на відновлення зруйнованих мереж і споруд (тис. грн);

середньодобова витрата стічних вод, які скидає і-тий споживач (м3/добу);

сума платежів за скид понаднормативних забруднень з агресивними властивостями, стягнута виробником за останні три роки з і-го споживача (тис. грн).

5. У разі засмічення каналізаційних мереж забрудненнями стічних вод споживачів (жирами, осадами, грубодисперсними зависями), які призводять до обмеження пропускної спроможності каналізаційної мережі виробника, споживачі відшкодовують витрати, які повинні бути документально підтверджені виробником, на проведення робіт з відновлення пропускної спроможності трубопроводів та колекторів.

6. За неможливості утилізації осадів та мулів через підвищений вміст важких металів, токсичних речовин тощо та необхідності розміщення осадів і мулів на спеціальних полігонах захоронення кошторисна вартість цих робіт (разом з екологічним податком) розподіляється між споживачами, які винні у забрудненні токсичними речовинами осадів та мулів. Розрахунок кошторисної вартості цих робіт для конкретного споживача виконується за формулою

де

частка вартості робіт з розміщення осадів і мулів, яка має бути відшкодована і-м споживачем;

загальна кошторисна вартість робіт з розміщення осадів і мулів (тис. грн);

скиди забруднюючих речовин і-м споживачем, що вимагають утилізації осадів тільки шляхом захоронення на спеціальних полігонах (т);

сумарні скиди забруднюючих речовин, що вимагають утилізації осадів тільки шляхом захоронення на спеціальних полігонах (т).

Участь споживачів у роботах з розміщення цих осадів визначається цим пунктом та місцевими правилами приймання.

VІ. Порядок контролю за скидом стічних вод до систем централізованого водовідведення

1. Споживачі здійснюють контроль за кількістю та якістю стічних вод, які вони скидають до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди виробників. Перелік забруднень, на наявність яких робиться аналіз, та періодичність контролю встановлюються місцевими правилами приймання.

За наявності локальних очисних споруд споживачі здійснюють кількісний та якісний контроль стічних вод, що надходять на них, очищених стічних вод та враховують об’єми видалених із стічних вод осадів. На вивіз та утилізацію осадів повинні бути оформлені відповідні документи (акти, накладні, рахунки), які зберігаються у споживачів не менше трьох років.

Місця та періодичність відбору проб споживачами мають бути погоджені з виробником.

Результати аналізів стічних вод і замірів їх витрат фіксують у робочих журналах, які зберігаються у споживачів безстроково.

Споживачі щоквартально надають виробнику інформацію про об’єми та якісний склад стічних вод, які вони скидають до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди виробників.

Споживачі зобов’язані мати та своєчасно оновлювати технічну документацію, яка характеризує стан систем водопостачання та водовідведення споживача, а саме відомості про системи водопостачання та водовідведення споживача, характеристику їх технічних параметрів і фактичного стану, графічний матеріал (генеральний план (топографічний план)) з нанесеними мережами водопостачання і водовідведення та місцем розташування контрольного колодязя, нормативний розрахунок водоспоживання та водовідведення споживача, технологічні креслення насосних станцій, план та схему локальних очисних споруд і наявність приладів обліку, відомості про категорії стічних вод споживача (промислові, господарсько-побутові, поверхневі тощо), характеристику якості стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення, інші документи, визначені місцевими правилами приймання, крім тих, що мають дозвільний характер.

2. Про всі випадки погіршення якості стічних вод, аварійних та залпових скидів забруднюючих речовин, проведення аварійно-відновних робіт споживачі повинні негайно інформувати виробника.

3. Споживачі, які скидають стічні води до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди виробника, повинні забезпечити можливість проведення виробником у будь-який час доби контролю за скидом стічних вод.

4. Для визначення вмісту забруднень у стічних водах споживачів використовуються дані лабораторії виробника, у разі її відсутності – інших лабораторій, що здійснюють свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

5. Під час проведення аналізу проб стічних вод, відібраних у споживачів, використовують засоби вимірювальної техніки, повірені уповноваженими органами відповідно до вимог статті 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

6. З метою контролю якості стічних вод споживачів виробник здійснює відбір контрольних проб. Виявлені в цих пробах перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах є достатньою підставою для нарахування плати за скид понаднормативних забруднень.

Відбір контрольних проб стічних вод споживачів виконує уповноважений представник виробника, що фіксується у спеціальному журналі або акті, який підписують як представник виробника, так і представник споживача.

У разі відмови представника споживача поставити свій підпис у журналі або акті представник виробника зазначає про це в журналі або акті.

7. Відмова споживача виділити уповноваженого представника для відбору проб фіксується в акті за підписом представника виробника, виробник виставляє споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Kk = 2 за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.

Зволікання з допуском уповноваженого представника виробника на територію споживача (більше ніж 30 хвилин після його прибуття) або створення перешкод у відборі проб з боку представників споживача фіксується в акті за підписом представника виробника. Виробник виставляє споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Kk= 5 за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.

8. У разі виявлення перевищення ДК забруднюючих речовин, встановлених цими Правилами, виробник у строк не більше п’яти робочих днів з дати відбору контрольної проби направляє споживачу лист-повідомлення про виявлене перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживача та результати хімічного аналізу.

У строк, що не перевищує шести місяців після визначення перевищення допустимих концентрацій, виробник направляє споживачу рахунок за скид стічних вод з перевищенням ДК забруднюючих речовин та копії підтвердних документів.

9. У разі незгоди споживача з результатами даних лабораторії виробника щодо якості стічних вод згідно з аналізом контрольної проби, за результатами якого зроблено висновок про наявність у стічних водах споживача перевищень ДК забруднюючих речовин, споживач має право звернутися до незалежної лабораторії, що здійснює свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», для проведення аналізу арбітражних проб, які відбираються одночасно з контрольною пробою і зберігаються належним чином виробником та споживачем.

В.о. директора

ПЖКГ Моршинської міської ради В.Б.Зазуляк

Начальник ДВКГ Р.Я.Головатий

В.о. інженера відділу збуту А.Б.Зазуляк

Юрисконсульт Р.І.Войтків

Додаток
до Правил приймання стічних вод
до систем централізованого
водовідведення м. Моршин
(пункт 3 розділу ІІІ)

ПЕРЕЛІК 
виробничих процесів, під час здійснення яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод

1. Нафтопереробка, хімічний та органічний синтез, фармацевтичне виробництво.

2. Целюлозно-паперове і картонне виробництво.

3. Спиртове, дріжджове, кондитерське, крохмалепатокове, маслоробне виробництво, виробництво пива безалкогольного (включаючи солодове), переробка молока, риби, м’яса (включаючи скотобійні), фруктів і овочів.

4. Вирощування худоби та птиці, шкіряна промисловість.

5. Гальванічне виробництво.

6. Машинобудування і металообробка.

7. Металургія чорна та кольорова.

8. Виробництво будівельних матеріалів і конструкцій, скла та скловиробів, керамічних виробів.

9. Виробництво лакофарбових матеріалів, синтетичних поверхневоактивних речовин.

10. Обробка поверхонь, предметів чи продукції з використанням органічних розчинників.

11. Виробничі процеси, під час яких використовуються або утворюються такі речовини:

неемульговані жири, харчові відходи, нафтопродукти, кислоти і луги, а також їх розчини, іони важких металів, сполуки миш’яку і ртуті, вільний сірководень та вільні сульфід-іони, меркаптани, а також відновлені сірчані сполуки (сульфіти, тіосульфати, елементарна сірка), сірковуглець, ціановодень, ароматичні вуглеводні, органічні розчинники, летючі органічні сполуки (толуол, бензол, ацетон, метанол, бутанол, пропанол, їх ізомери і алкіл похідні), хлорорганічні сполуки, 2, 4, 6-трихлорфенол, дихлорметан, дихлоретан, пентахлорфенол, поліхлорбіфеніли (сума ПХБ) і поліхлортерфеніли (сума ПХТ), тетрахлоретилен, трихлоретилен, триетиламін, хлороформ (трихлорметан), тетрахлорметан, чотирихлористий вуглець, бензопірен, етилбензол (фенілетан), діоксини, синтетичні поверхнево активні речовини, що не піддаються біологічному окисненню, біологічно неокиснювані барвники натурального, штучного і синтетичного походження, біологічно резистентні пестициди, осідаючі мінеральні включення гідравлічною крупністю більше 2 мм/с, спливаючі речовини (включення) гравітаційною крупністю більше 20 мм/с, волокнисті включення, в тому числі пряжа, ворс, волосся, шерсть, пероактивний хлор більше 5 мг/дм3, за винятком випадків введення на об’єкті водовідведення санітарного карантину, радіонукліди.

Додаток 2
до Правил приймання стічних вод
до систем централізованого
водовідведення м. Моршин
(пункт 4 розділу ІІІ)

ПЕРЕЛІК 
забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення

1. Речовини, що здатні утворювати в системі централізованого водовідведення вибухонебезпечні, токсичні та (або) горючі гази, органічні розчинники, горючі і вибухонебезпечні речовини (нафта, бензин, гас, ацетон тощо) в концентраціях, що перевищують максимально допустимі концентрації забруднюючих речовин у стічних водах, дозволених до скидання в системи централізованого водовідведення, синтетичні і натуральні смоли, масла, лакофарбові матеріали та відходи, продукти і відходи нафтопереробки, органічного синтезу, мастильно-охолоджуючі рідини, вміст засобів і систем пожежогасіння (крім використання для гасіння загорянь).

2. Розчини кислот з pH < 5,0 і лугів з pH > 10,0.

3. Погано пахучі та інші леткі речовини в кількості, що призводить до забруднення атмосфери робочої зони в каналізаційних насосних станціях, в інших виробничих приміщеннях системи водовідведення виробника, на території очисних споруд, понад встановлені для атмосфери робочої зони гранично допустимі концентрації.

4. Радіоактивні речовини понад гранично допустимий рівень безпечного вмісту в навколишньому середовищі, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, речовини, які не можуть бути затримані в технологічному процесі очищення стічних вод очисними спорудами виробника, що мають підвищену токсичність, здатність накопичуватися в організмі людини, що відзначаються віддаленими біологічними ефектами та (або) утворюють небезпечні речовини під час трансформації у воді і в організмах людини і тварин, у тому числі моно- і поліциклічні хлорорганічні, фосфорорганічні, азоторганічні і сіркоорганічні речовини, біологічно жорсткі поверхнево активні речовини, отрутохімікати, сильнодіючі отруйні речовини в концентрації, що перевищує більше ніж у 4 рази мінімальну гранично допустиму концентрацію, що встановлена для цих речовин у воді водних об’єктів, медичні відходи класів Б, В, Г, епідеміологічно небезпечні бактеріальні та вірусні забруднення (за винятком речовин, скидання яких дозволено санітарно-епідеміологічними вимогами).

5. Концентровані маткові розчини та кубові залишки, гальванічні розчини (електроліти) як вихідні, так і відпрацьовані, осади (шлами) локальних очисних споруд, осади відстійників, пасток, фільтрів, відходи очищення повітря (пилогазоочисного обладнання), осади станцій технічної водопідготовки, в тому числі котелень, теплоелектростанцій, іонообмінні смоли, активоване вугілля, концентровані розчини регенерації систем водопідготовки, концентрат, що утворюється під час роботи установок очищення води з використанням мембранних технологій (зокрема зворотного осмосу), хімічні реактиви та реагенти.

6. Будь-які тверді відходи боєнь та переробки м’яса, канига, цільна кров, відходи обробки шкіри, відходи тваринництва та птахівництва, включаючи фекалії.

7. Тверді побутові відходи, сміття, що збирається під час сухого прибирання приміщень, будівельні матеріали, відходи і сміття, відпрацьований ґрунт і транспортуючі розчини від підземних прохідницьких робіт, ґрунт, зола, шлак, окалина, вапно, цемент та інші в’яжучі речовини, стружка, скло, пилоподібні частки обробки металів, скла, каменю та інші мінеральні матеріали, рослинні залишки і відходи (листя, трава, деревинні відходи, плодоовочеві відходи тощо), за винятком попередньо гомогенізованих плодоовочевих відходів у побуті.

8. Волокнисті матеріали (натуральні, штучні або синтетичні волокна, в тому числі волосся, вовна), тара, пакувальні матеріали та їх елементи, металева стружка, тирса, окалина, синтетичні матеріали (полімерні плівки, гранули, пилоподібні частинки, стружка тощо).

9. Біомаса харчових, фармацевтичних виробництв та інших біотехнологічних процесів у разі концентрації, що перевищує вимоги до речовин за хімічним споживанням кисню, харчова продукція як придатна, так і неліквідна, сировина для її виробництва, сироватка сирна, барда спиртова і дріжджова, пивна хмільова дробина.

10. Речовини з Переліку забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 06 лютого 2017 року № 45, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2017 року за № 235/30103, які не увійшли до переліку речовин, що утворюються під час виробничих процесів, при здійсненні яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод, та переліку речовин, які не піддаються біологічній деструкції.

Додаток 3
до Правил приймання стічних вод
до систем централізованого
водовідведення м. Моршин
(підпункт 4 пункту 1 розділу IV)

ДОПУСТИМИЙ ВМІСТ 
важких металів в осадах стічних вод, що можуть використовуватися як органічні добрива

з/п

Важкий метал

Орієнтовна ефективність видалення важкого металу на КОС, Кв

Максимально допустимий вміст важкого металу в осадах КОС, г/т сухої речовини

1

2

3

4

1

Стронцій

0,14

300,0

2

Свинець

0,5

750,0

3

Ртуть

0,6

15,0

4

Кадмій

0,6

30,0

5

Нікель

0,5

200,0

6

Хром (3+)

0,5

750,0

7

Марганець

2000,0

8

Цинк

0,3

2500,0

9

Мідь

0,4

1500,0

10

Кобальт

0,5

100,0

11

Залізо

0,5

25000,0

Додаток 4
до Правил приймання стічних вод
до систем централізованого
водовідведення м. Моршин
(пункт 2 розділу IV)

ВИМОГИ 
до складу та властивостей стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення, для безпечного їх відведення та очищення на КОС

Показники якості стічних вод

Одиниця виміру

Максимально допустиме значення показника та (або) концентрація в пробі стічних вод

1

2

3

4

1

Реакція середовища (pH)

од.

6,5 – 9,0

2

Температура

°C

+40

3

БСКповне

мг/дм3

згідно з проектом КОС
або не більше 350,0

4

ХСК

мг/дм3

500,0

5

Співвідношення ХСК:БСК5

< 2,5

6

Завислі речовини та речовини, що спливають

мг/дм3

300,0

7

Азот (сума азоту органічного та амонійного)

мг/дм3

50,0

8

Фосфор загальний (Pзаг)

мг/дм3

5,0

9

Нафта та нафтопродукти

мг/дм3

10,0

10

Жири рослинні та тваринні

мг/дм3

50,0

11

Хлориди (Cl-)

мг/дм3

350,0*

12

Сульфати (SO42-)

мг/дм3

400,0*

13

Сульфіди

мг/дм3

1,5

14

СПАР аніонні

мг/дм3

10,0

15

Феноли

мг/дм3

0,25

16

Залізо (Fe)

мг/дм3

3,0

__________
* Ці показники зростають відповідно до вмісту зазначених солей у воді місцевого водопроводу.

Додаток 5
до Правил приймання стічних вод
до систем централізованого
водовідведення м. Моршин
(пункт 3 розділу IV)

ДОПУСТИМІ ВЕЛИЧИНИ 
показників якості стічних вод та ефективність видалення забруднень на спорудах біологічного очищення

з/п

Найменування речовини

ГДК забруднень у стічних водах, що надходять на споруди біологічного очищення (г/м3)

Орієнтовна ефективність видалення забруднень на спорудах біологічного очищення (у частках одиниці)

Лімітуюча ознака шкідливості

Клас небезпеки

1

2

3

4

5

6

1

Азот амонійний

30

0,2-0,6

3

2

Акрилова кислота

0,8

с-т

3

Акрилонітрил

150

4

Алкіларилсульфонати

20

0,8

орг

3

5

Алкілбензолсульфонати

20

0,8

орг

4

6

Аміни С7-С9

1

орг

3

7

Аміни С10-С15

1

орг

4

8

Аміни С16-С20

1

орг

4

9

Алюміній

5

0,9

с-т

2

10

Арсен

0,1

0,5

с-т

2

11

Ацетальдегід

20

0,95

орг

4

12

Ацетон

40

0,95

заг

3

13

Барій

10

0,95

с-т

2

14

Бензин

100

орг

3

15

Бензойна кислота

15

0,60

заг

4

16

Бензол

100

с-т

2

17

Бензопірен

20

0,9

с-т

1

18

Бутилацетат

1

заг

1

19

Бутилакрелат

0,8

орг

4

20

Бутиловий спирт нормальний

10

0,35

с-т

2

21

Вінілацетат

100

0,2

с-т

2

22

Вирівнювач А

20

0,3

орг

4

23

Гідразингідрат

0,1

с-т

2

24

Гідрохінон

15

0,2

орг

4

25

Гліказин

30

0,45

26

Гліцерин

90

заг

4

27

Дибутилфталат

0,2

заг

3

28

Диметилфенілкарбинол

1

0,8

с-т

2

29

Дибутилацетамід

15

0,98

с-т

3

30

Діетаноламід

100

с-т

2

31

Діетаноламін

1

орг

4

32

Діетиламін солянокислий

10

0,4

орг

4

33

Діетиленгліколь

с-т

3

34

Залізо (загальне)

2,5

0,5

орг

3

35

Жири рослинні і тваринні1

20

0,7

36

Закріплювач ДЦМ

5

0,5

37

Закріплювач ДЦУ

5

38

Закріплювач У-2

20

0,7

39

Ізобутиловий спирт

100

0,8

с-т

2

40

Кадмій

0,01

0,6

с-т

2

41

Капролактам

25

заг

4

42

Карбоксиметилцелюлоза

за БСК

заг

3

43

Кобальт

1

0,5

с-т

2

44

Ксилол

1

орг

3

45

Барвники сірчисті

25

орг

4

46

Барвники синтетичні (кислотні)

25

орг

4

47

Крезоли

100

0,4

с-т

2

48

Кротоновий альдегід

6

с-т

3

49

Латекс ЛМФ

10

орг

4

50

Лудигол

100

0,7

орг

4

51

Малеїнова кислота

60

орг

4

52

Марганець

30

орг

3

53

Масляна кислота

500

0,1

заг

4

54

Мідь

0,5

0,4

орг

3

55

Метазин

10

0,4

орг

3

56

Метанол

30

0,95

с-т

2

57

Метилметакрилат

500

0,8

с-т

2

58

Метилстирол

1

орг

3

59

Метилетилкетон

50

0,8

орг

3

60

Моноетаноламін

5

0,6

с-т

2

61

Молібден

0,4

с-т

2

62

Нафта та нафтопродукти2

10

0,85

орг

4

63

Нікель

0,5

0,5

с-т

3

64

Нітрати (за NO3)

45

с-т

3

65

Нітрити

3,3

с-т

2

66

Олово

10

67

Поліакриламід

40

0,05

с-т

2

68

Полівініловий спирт

20

орг

4

69

Полівінілацетатна емульсія

10

0,23

70

Пропіловий спирт

12

заг

4

71

Резорцин

12

0,95

заг

4

72

Ртуть

0,005

0,6

с-т

1

73

Свинець

0,1

0,5

с-т

2

74

Селен

10

0,5

с-т

2

75

Сечовина

за БСК

заг

4

76

Сірководень

1

заг

3

77

Сірковуглець

1

орг

4

78

Синтетичні поверхнево активні речовини (СПАР) аніонні3

20

0,8

орг

4

79

СПАР неіоногенні3

25

0,8

орг

4

80

Стирол

10

0,6

орг

3

81

Стронцій

26

0,14

с-т

2

82

Сульфіди

1

заг

3

83

Тіосечовина

10

0,5

с-т

2

84

Титан

0,1

заг

3

85

Толуол

15

0,6

орг

4

86

Трилон Б

20

0,4

с-т

2

87

Трикрезолфосфат

40

0,4

с-т

2

88

Триетаноламін

5

0,47

орг

4

89

Оцтова кислота

45

0,95

заг

4

90

Оцтово-етиловий ефір

13

орг

4

91

Фенол

10

0,95

орг

4

92

Формальдегід

100

0,8

с-т

2

93

Фосфати

10

заг

4

94

Фталева кислота

0,5

заг

3

95

Хром (тривалентний)

2,5

0,5

с-т

3

96

Хром (шестивалентний)

0,1

0,5

с-т

3

97

Ціаніди

1,5

0,7

с-т

2

98

Цинк

1

0,3

заг

3

99

Етанол

14

100

Етиленгліколь

1000

0,8

с-т

3

101

Етилхлоргідрин

5

с-т

1

Речовини, які не піддаються біологічній деструкції4

102

Анізол

с-т

3

103

Ацетофенон

с-т

3

104

Гексахлорбензол

с-т

3

105

Гексаген

с-т

2

106

Гексахлоран

орг

4

107

Гексаметилендіамін

с-т

2

108

2,3-дихлор-1,4-нафтохінон

с-т

3

109

Диметилдихлорвініл- фосфат

орг

3

110

ДДТ (технічний)

с-т

2

111

Діетиланілін

орг

3

112

Діетилртуть

с-т

1

113

Діетиловий ефір малеїнової кислоти

с-т

2

114

Дихлоранілін

орг

4

115

Дихлорбензол

орг

3

116

Дихлоргідрин

орг

4

117

Дихлоретан

с-т

2

118

Діетилдитіофосфорна кислота

орг

3

119

Діетиловий ефір

орг

4

120

Ізопропіламін

с-т

3

121

Ізопрен

орг

4

122

Карбофос

орг

4

123

Меркаптодіетиламін

орг

4

124

Метафос

орг

4

125

Метилнітрофос

орг

3

126

Натрій5

200

с-т

2

127

Нітробензол

с-т

3

128

Нітрохлорбензол

с-т

3

129

Пентаеритрит

с-т

2

130

Петролатум

с-т

3

131

Пікринова кислота

орг

3

132

Пірогалол

орг

3

133

Поліхлорпінен

с-т

2

134

Поліетиленімін

с-т

2

135

Пропіл бензол

орг

3

136

Сульфати5

500

орг

4

137

Тетрахлорбензол

с-т

2

138

Тетраетилсвинець

с-т

1

139

Трифторхлорпропан

с-т

2

140

Триетиламін

с-т

2

141

Тетрахлоргептан

орг

4

142

Тетрахлорнонан

орг

4

143

Тетрахлорпентан

орг

4

144

Тетрахлорпропан

орг

4

145

Тетрахлорундекан

орг

4

146

Тетрахлоретан

орг

4

147

Тіофен

орг

3

148

Тіофос

орг

4

149

Трибутилфосфат

орг

4

150

Трихлорбензол

орг

3

151

Фенілендіамін (n)

с-т

3

152

Фозалон

орг

4

153

Фосфамід

орг

4

154

Фурфурол

орг

4

155

Хлориди 5

350

орг

4

156

Хлорбензол

с-т

3

157

Хлоропрен

с-т

2

158

Циклогексан

с-т

2

159

Циклогексанол

с-т

2

160

Циклогексаноксин

с-т

2

161

Циклогексан

с-т

2

162

Чотирихлористий вуглець

с-т

2

163

Етилбензол

орг

4

__________
1 Вміст жирів у стічних водах, які надходять на біофільтри, допускають не більше 10 г/м3.
2 Нафтопродукти – малополярні та неполярні речовини, які розчиняються у гексані. Вміст нафти та нафтопродуктів у стічних водах, які надходять на біофільтри, допускають не більше 5 г/м3.
За наявності у стічних водах суміші аніонних та неіоногенних ПАР їх загальна концентрація на спорудах біологічного очищення не повинна перевищувати 20 г/м3.
4 Для речовин, які не піддаються біологічній деструкції, гранична концентрація в стічних водах, що надходять до споруд біологічного очищення, не повинна перевищувати її ГДК у воді водного об’єкта, що використовується для господарсько-питного водопостачання чи рибогосподарських потреб.
Вміст цих речовин у воді, яка надходить на очисні споруди, зростає відповідно до їх вмісту у воді місцевого водопроводу.

__________
Примітки


1. Скорочення, використані у цьому додатку:
ГДК – гранично допустима концентрація;
с-т – санітарно-токсикологічна;
орг – органолептична;
заг – загальносанітарна;
2. Риска (-) означає, що дані в нормативних документах щодо цієї речовини відсутні.

ПЛАН РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ НА 2018 РІК

Розпорядженням Моршинського міського голови від 31.05.2018 року № 38 внесено зміни до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Моршинської міської ради та здійснення відстеження їх результативності на 2018 рік  

Додаток 1

ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ З ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ НА 2018 РІК (зі змінами)

Вид проекту регуляторного акта

Назва проекту

Обґрунтування необхідності прийняття проекту

Строк підготовки проекту

Орган (підрозділ) відповідальний за розробку проекту

1.

Рішення міської ради

Про затвердження нормативно-грошової оцінки земельних ділянок

Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства, збільшення надходжень до міського бюджету

ІІ квартал 2018 року

Відділ архітектури та містобудування, економіки, курорту та туризму

2.

Рішення міської ради

Про внесення змін до рішення Моршинської міської ради «Про встановлення податків і зборів на території м.Моршина»

Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства, оптимізація надходжень до міського бюджету

протягом року

Відділ економіки, курорту та туризму, фінансове управління

3.

Рішення міської ради

Про затвердження Правил приймання

стічних вод до систем централізованого

водовідведення міста Моршин

Забезпечення належної роботи системи водовідведення в місті

ІІІ квартал 2018 року

Відділ економіки, курорту та туризму, ПЖКГ Моршинської міської ради

4.

Рішення виконавчого комітету міської ради

Про встановлення вартості послуг

проїзду у центральну частину міста

Забезпечення охорони громадського порядку та створення умов для відпочинку та оздоровлення

ІІІ квартал 2018 року

Відділ економіки, курорту та туризму, КП «Зелене місто»

5.

Рішення виконавчого комітету міської ради

Про затвердження тарифів на ритуальні послуги

Упорядкування надання ритуальних послуг, забезпечення організації поховання померлих і надання окремих видів ритуальних послуг

ІІІ квартал 2018 року

Комунальне підприємство «Зелене місто»

           Додаток 2

ПЛАН ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ

З ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ НА 2018 РІК (зі змінами)

Дата прийняття та номер регуляторного акту Назва регуляторного акту Вид відстеження Відповідальний за проведення відстеження Строк виконання заходів Вид даних, які використовуються для відстеження
Рішення міської ради «Про затвердження нормативно-грошової оцінки земельних ділянок»
Про внесення змін до рішення міської ради «Про встановлення податків і зборів на території м.Моршина»
Рішення міської ради «Про затвердження Правил користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Моршині»
Рішення міської ради «Про затвердження правил розміщення зовнішньої реклами у м. Моршині»
Рішення міської ради «Про затвердження правил розміщення зовнішньої реклами у м. Моршині»
Про затвердження Положення про порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають в комунальній власності у м. Моршині
Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Моршин
Про встановлення вартості послуг проїзду у центральну частину міста
Про затвердження тарифів на ритуальні послуги
Про встановлення мінімальної вартості місячної орендної плати одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна, що надається в оренду у м. Моршині

 

Дата прийняття та номер регуля-торного акту

Назва регуляторного акту

Вид відсте-ження

Відповідальний за проведення відстеження

Строк виконання заходів

Вид даних, які використовуються для відстеження

Рішення міської ради «Про затвердження нормативно-грошової оцінки земельних ділянок»

базове

Відділ архітектури та містобудування, економіки, курорту та туризму

ІІ квартал 2018 року

статистичні

Про внесення змін до рішення міської ради «Про встановлення податків і зборів на території м.Моршина»

базове

Фінансове управління Моршинської міської ради, відділ економіки, курорту та туризму

протягом року

статистичні

25.05.2017 №381

Рішення міської ради «Про затвердження Правил користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Моршині»

повторне

ПЖКГ Моршинської міської ради

ІІ квартал 2018 року

статистичні

09.09.2008 №866, зі змінами від 26.01.2012 №296, 26.02.2015 №1055, 26.05.2016 №164, 30.03.2017 №351

Рішення міської ради «Про затвердження правил розміщення зовнішньої реклами у м. Моршині»

періодичне

Відділ архітектури та містобудування

ІІІ квартал 2018 року

статистичні

6.

09.09.2008 №867, зі змінами від 26.01.2012 №296

Про затвердження Положення про порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають в комунальній власності у м. Моршині

періодичне

Відділ архітектури та містобудування, економіки, курорту та туризму

ІІІ квартал 2018 року

статистичні

7.

Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Моршин

базове

Відділ економіки, курорту та туризму, ПЖКГ Моршинської міської ради

ІІІ квартал 2018 року

статистичні

8.

Про встановлення вартості послуг проїзду у центральну частину міста

базове

Відділ економіки, курорту та туризму, КП «Зелене місто»

ІІІ квартал 2018 року

статистичні

9.

Про затвердження тарифів на ритуальні послуги

базове

Відділ економіки, курорту та туризму, КП «Зелене місто»

ІІІ квартал 2018 року

статистичні

10.

13.09.2012 №429

Про встановлення мінімальної вартості місячної орендної плати одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна, що надається в оренду у м. Моршині

періодичне

Відділ економіки, курорту та туризму

ІV квартал 2018 року

статистичні

Начальник відділу економіки, курорту та туризму І.Р.Пеленська

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель м.Моршина »

 

                                            Україна                     ПРОЕКТ

МОРШИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

XХХ СЕСІЯ  VІІ  ДЕМОКРАТИЧНОГО  СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ №

 

від  “5”  липня  2018 р.                                                          м.Моршин

 

Про затвердження нормативної

грошової оцінки земель м.Моршина

 

Розглянувши Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель м. Моршина”, розроблену товариством з обмеженою відповідальністю «Земельні інформаційні системи», керуючись ст.ст.12,186 Земельного кодексу України, враховуючи висновок постійної депутатської комісії з питань регулювання земельних відносин та житлово-комунального господарства, Моршинська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити нормативну грошову оцінку земель міста Моршина вцілому,            в тому числі:

1.1. нормативні витрати на освоєння та облаштування території м.Моршина з розрахунку за 1 кв.м. – 95,11 грн/кв.м.;

1.2. базова вартість 1 кв.м. земель м.Моршина з врахуванням регіональних факторів –  437,51 грн./кв.м.;

1.3. вартість 1 кв.м. земель в межах економіко-планувальних зон з врахуванням зональних коефіцієнтів (додаток 1).

2.Ввести в дію нормативну грошову оцінку земель м.Моршина з 01 січня 2019 року.

3.Оприлюднити рішення на офіційному веб-сайті Моршинської  міської ради, в місцевих засобах масової інформації та довести до відома землевласників та землекористувачів м.Моршина.

4.Стрийській об’єднаній державній податковій інспекції Головного                                                                  управління ДФС у Львівській області забезпечити внесення змін у податкові декларації власниками та користувачами земельних ділянок на підставі витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, виданих Управлінням  Держгеокадастру у Стрийському районі Львівської області.

5.Рішення Моршинської міської ради від 24.05.2012 року № 359 визнати таким, що втратило чинність.

6.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та житлово-комунального господарства (Р.Головатий).

 

 

Зауваження та пропозиції до проекту рішення приймаються впродовж місяця з дати оприлюднення проекту за адресою: 82482, м.Моршин, вул.І.Франка, 15; телефон: 60202, електронна адреса: morshіn_rada@ukr.net, Моршинська міська рада.

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту регуляторного акта – проекту рішення Моршинської міської ради
«Про затвердження  нормативної грошової оцінки земель м.Моршина »

Цей аналіз регуляторного впливу (далі – АРВ) підготовлено відповідно до Закону   України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта.

 • Визначення проблеми

ТзОВ «Земельні інформаційні системи»  розроблено  Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель м.Моршина Львівської області відповідно до вимог чинного законодавства, у зв’язку з чим підготовлено проект рішення Моршинської міської ради «Про затвердження нормативної грошової оцінки м.Моршина».

Відповідно до статті 206 Земельного кодексу України використання землі в Україні є     платним. Об’єктом плати за землю є земельна ділянка. Плата за землю справляється у       вигляді земельного податку або орендної плати, які обчислюються на підставі нормативної грошової оцінки земель.

Згідно зі статтею 201 згаданого вище Кодексу нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для визначення розміру земельного податку, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель тощо.

Статтею 5 Закону України «Про оцінку земель» також передбачено, що нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для:

–   визначення розміру земельного податку;

– визначення розміру орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної         власності;

–   визначення розміру державного мита при міні;

–  визначення розміру державного мита при спадкуванні (крім випадків спадкування        спадкоємцями першої та другої черги за законом (як випадків спадкування ними за законом, так і випадків спадкування ними за заповітом) і за правом представлення, а також випадків спадкування власності, вартість якої оподатковується за нульовою ставкою);

–   визначення розміру державного мита при даруванні земельних ділянок;

–   визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;

– розробки показників та механізмів економічного стимулювання раціонального                використання та охорони земель.

Пунктами 274.1 та 274.2 статті 274 Податкового кодексу України визначено імперативний порядок визначення ставок земельного податку у відсотковому значенні від нормативної грошової оцінки землі.

Пункт 288.5 статті 288 Податкового кодексу України також визначає необхідність обчислення мінімального розміру орендної плати за користування земельними ділянками із             використанням результатів нормативної грошової оцінки землі.

При цьому слід зауважити, що податкове законодавство України взагалі не визначає         механізму встановлення ставок земельного податку чи обчислення плати за землю на        території населених пунктів без використання нормативної грошової оцінки земель у якості бази оподаткування, тобто на випадок, коли така оцінка не проведена, а тому відсутність     такої оцінки може призвести до правового «колапсу» у сфері оподаткування земельним    податком, визначення розміру орендної плати за використання земельних ділянок державної та комунальної власності.

Аналогічна ситуація може скластись у випадках необхідності обчислення розміру державного мита при посвідченні міни, спадкування, дарування тощо земельних ділянок, що          ускладнить реалізацію прав розпорядження власниками належними їм земельними         ділянками.

Також слід зауважити, що нормативна грошова оцінка земель, ставки земельного податку та відомості про розміри орендної плати згідно з національними стандартами та методиками оцінки використовуються в певних випадках під час оцінки земельних ділянок для цілей надання їх в оренду, іпотеку, відчуження тощо. Відтак, відсутність нормативної грошової оцінки земель, механізмів визначення розмірів земельного податку чи орендної плати під час аналізу відповідних ринків може мати наслідком певну стагнацію ринків продажу та оренди землі на території міста.

Рішенням Моршинської міської від 24.05.2011 року № 359 затверджена попередня нормативної грошової оцінки земель м.Моршина Львівської області, розроблена ДП «Львівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою».

Відповідно до статті 18 Закону України «Про оцінку земель» нормативна грошова оцінка земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, незалежно від їх цільового призначення, проводиться не рідше ніж один раз на 5–7 років. Отже, необхідність            проведення у 2018 році нормативної грошової оцінки земель м.Моршина також обумовлено необхідністю дотримання строків проведення такої оцінки, визначених законодавством України.

Таким чином, прийняття даного регуляторного акта  спрямовано на розв’язання проблем, зокрема, пов’язаних з необхідністю визначення ставок та обчислення земельного податку, правильне визначення розмірів орендної плати, державного мита, забезпечення проведення оцінки майна та  майнових прав у відповідності до встановлених методик та національних стандартів у сфері оцінки.

Згідно зі статтею 271 Податкового кодексу України рішення рад щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, офіційно                   оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що      передує бюджетному  періоду,  в  якому  планується  застосування нормативної грошовоїоцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень           застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

Таким чином, прийняття та оприлюднення в строк до 15 липня поточного року рішення Моршинської міської ради щодо затвердження нормативної грошової оцінки земель надасть можливість застосовувати відповідну нормативну грошову оцінку з 1 січня 2019 року.

Враховуючи імперативність норм законодавства України щодо порядку встановлення ставок земельного податку, визначення розміру орендної плати, розрахунку державного мита, сільськогосподарських втрат, яка виключає можливість застосування альтернативних способів відповідних дій, а також беручи до уваги передбачену законодавством необхідність періодичного оновлення нормативної грошової оцінки земель, вказані вище проблеми в майбутньому не можуть бути розв’язані за допомогою ринкових механізмів чи діючих           нормативно-правових актів.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни +
Держава +
Суб’єкти господарювання +
У тому числі суб’єкти малого підприємництва +

 

Визначена проблема не може бути розв’язана іншим чином, ніж шляхом прийнятя відповідного проекту рішення. Для введення в дію з 01.01.2019 року нормативної грошової оцінки земель м.Моршина  відповідно до вимог статі 271 Податкового кодексу України необхідно провести регуляторну процедуру.

 

 1. II.Цілі державного регулювання

Цілями прийняття і запровадження даного регуляторного акта є:

–  реалізація вимог земельного законодавства України, що регулює питання та строки         проведення (оновлення) нормативної грошової оцінки (не рідше 5-7 років);

– забезпечення належного обчислення плати за землю в частині визначення бази               оподаткування та граничних розмірів орендної плати за користування земельними ділянками на території Моршинської міської  ради;

–   упорядкування розрахунку нормативної грошової оцінки земельних ділянок у залежності від їх функціонального використання та місцезнаходження;

–   забезпечення надходження до бюджету селищної ради плати за землю;

– забезпечення належного обчислення державного мита, укладання договорів міни,            дарування, спадкування тощо земельних ділянок та усунення факторів, що в подальшому можуть вплинути на можливість громадян та суб’єктів господарювання вільно та на власний розсуд розпоряджатись власними земельними ділянками або отримувати земельні ділянки з земель державної та комунальної власності на відплатній основі для задоволення власних потреб або здійснення господарської діяльності;

–    забезпечення проведення належної оцінки землі в м.Моршині Львівської області ради та функціонування відповідних ринків.

 • Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей
 1. Визначення альтернативних способів.
Вид альтернативи Опис альтернативи

Альтернатива 1.

 

Прийняття регуляторного акту, положення якого повністю узгоджуються з                Податковим Кодексом України та Законом України “Про оцінку земель”.

Забезпечує досягнення цілей державного         регулювання. Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, прийняли участь в обговорені проекту рішення. Збільшує ефективність          використання земель. Забезпечує належне фінансування програм та планів                       соціально-економічного та культурного розвитку громади.

Альтернатива 2.

Залишення існуючої на даний момент     ситуації без змін.

Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки суперечить діючому законодавству. За умови не затвердження нової і нормативної грошової оцінки, буде використовуватися нормативна грошова оцінка, затверджена рішенням           Красноторської селищної ради № 6/VI-2 від 11.05.2011 року, що суперечить ст. 18 Закону України «Про оцінку земель».

Інші альтернативні способи досягнення цілей, зокрема, за допомогою ринкових механізмів або шляхом зміни ставок податку, розмірів орендної плати тощо є неприйнятними, оскільки вирішення порушеної проблеми лежить, передусім, у правовій площині, а необхідність прийняття відповідного рішення та проведення нормативної грошової оцінки обумовлені вимогами законодавства у відповідній сфері.

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави.

Вид альтернативи Вигоди Витрати

Альтернатива 1.

Прийняття регуляторного акту, положення якого     повністю узгоджуються з

Податковим Кодексом

України та Законом України

“Про оцінку земель”.

Забезпечення реалізації       державної політики у сфері оцінки земель, виконання        вимог законодавства України щодо проведення (оновлення) нормативної грошової оцінки земель, забезпечення            належного надходження до бюджету плати за землю,   сприяння функціонуванню ринку землі на території     Моршинської міської ради із дотримання вимог               законодавства Відсутні

Альтернатива 2.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін.

Відсутні

Зменшення надходження коштів до бюджету,             невиконання вимог                 законодавства у сфері            проведення нормативної    грошової оцінки земель,    зниження рівня інвестицій, пов’язаних із використанням, відчуженням чи наданням в користування земельних    ділянок на території Моршинської міськоїради.

Неможливість належного   нотаріального посвідчення правочинів та їх вчинення  може мати наслідком            формування тіньового ринку землі

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян.

Вид альтернативи Вигоди Витрати

Альтернатива 1.

Прийняття регуляторного акту, положення якого       повністю узгоджуються з

Податковим Кодексом

України та Законом України

“Про оцінку земель».

Розрахунок нормативної грошової оцінки земель з урахуванням існуючого на даний час функціонального використання земельної ділянки з урахуванням видів діяльності, привабливості місця розташування          земельної ділянки, наявності (відсутності) інженерної інфраструктури; отримання витягу із технічної           документації із НГО для сплати податку (орендної плати) за землю Витрати часу, пов’язані з           придбанням, отриманням в                користування або у власність      земельних ділянок

Альтернатива 2.

Залишення існуючої на     даний момент ситуації без змін.

Відсутні Перешкоди у реалізації прав щодо придбання, отримання в              користування або у власність    земельних ділянок, в тому числі з земель державної та комунальної власності на території м.Моршина.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів       господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць 16 9 38 63
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 25,4 14,3 60,3 100
Кількість фізичних осіб, що підпадають під дію регулювання, одиниць 1031

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати

Альтернатива 1.

Прийняття регуляторного акту, положення яког          повністю узгоджуються з

Податковим Кодексом

України та Законом України

“Про оцінку земель».

– забезпечення досягнення цілей державного              регулювання;

– врахування пропозицій фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення;

– збільшення привабливості та ефективного використання земельних ділянок, які знаходяться у власності та користуванні платників плати за землю;

– можливість наповнення бюджету селищної ради власними надходженнями для забезпечення належного фінансування програм та

планів соціально-              економічного розвитку    громади;

– врегулювання правовідносин між Моршинською міською радою та платниками плати за землю з 01.01.2019 року

Часові витрати на отримання   інформації  щодо придбання, отримання в користування або у власність земельних ділянок, ознайомлення з порядком           звітування, здійснення розрахунку та матеріальні витрати на   сплату земельного податку та орендної плати за землю

 

Альтернатива 2.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін.

Відсутні

 

Суб’єкти господарювання      платники плати за землю будуть сплачувати земельний податок та орендну плату на підставі        нормативної грошової оцінки  земель, яка не відповідатиме   вимогам чинного законодавства.

 

 1. IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей
Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотири- бальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1.

Прийняття регуляторного акту, положення якого повністю узгоджуються з

Податковим Кодексом

України та Законом України “Про оцінку  земель».

4 Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної    проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження   такого регуляторного акту забезпечить поступове      досягнення встановлених цілей.

Альтернатива 2.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін.

2 Платники плати за землю будуть сплачувати земельний податок та орендну плату на підставі нормативної        грошової оцінки земель, яка не відповідатиме вимогам законодавства.

Оцінка ступеня досягнення визначених цілей визначається за чотирибальною системою, де:

4 – цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3  – цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 – цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться не вирішеними);

1 – цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Рейтинг           результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у         рейтингу Аргументи щодо обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1.

Прийняття        регуляторного акту, положення якого повністю    узгоджуються з

Податковим    Кодексом України та Законом України “Про оцінку земель».

Виконання вимог Закону України “Про оцінку  земель”.

Збільшення надходжень до бюджету міської ради.

– витрати, пов’язані з виконанням вимог, встановлених Законом України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності»;

– витрати на            адміністрування     регуляторного акта органами  державної влади;

– податкове             навантаження на платників плати за землю

В рейтингу               результативності дана альтернатива на     першому місці.

Даний регуляторний акт відповідає          потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам          державної                 регуляторної політики. При виборі зазначеної альтернативи буде  максимально            досягнуто встановлені цілі.

Для досягнення встановлених цілей,    перевага була надана даній альтернативі:

– відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам  державної регуляторної політики;

– отримання додаткових коштів в       бюджет селищної ради;

– спрямування коштів на виконання   програм та планів соціально-економічного та культурного розвитку

міста;

– відповідає нормам земельного та       податкового законодавства України

На дію даного акта можливий вплив      зовнішніх чинників – ухвалення змін та   доповнень до чинного законодавства в цій сфері. В такому       випадку рішення     міської ради          потребує внесення  відповідних змін та доповнень що вплине на суму надходжень від сплати земельного податку та орендної плати за землю до    бюджету міста

Альтернатива 2.

Залишення       існуючої на даний момент ситуації без змін.

Відсутні

– витрати на              адміністрування     регуляторного акта органами державної влади;

– податкове             навантаження на платників плати за землю

Платники плати за землю будуть сплачувати земельний податок та орендну плату на підставі нормативної грошової оцінки земель, яка не відповідатиме вимогам законодавства.

 

Причиною відмови від даної альтернативи є невідповідність вимогам земельного та податкового законодавства.

Платники плати за землю будуть        сплачувати земельний податок та   орендну плату на підставі нормативної грошової оцінки земель, яка не відповідатиме вимогам законодавства.

 

 1. V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Механізмом розв’язання зазначеної вище проблеми є прийняття рішення міської ради «Про затвердження нормативно-грошової оцінки земель м.Моршина» відповідно до вимог       чинного законодавства.

З метою реалізації поставленого завдання пропонується:

– забезпечити інформування громадськості Моршинської міської ради про вимоги регуляторного акта шляхом його розміщення на офіційному веб-сайті Моршинської міської ради;

– запровадити  в дію нормативну грошову оцінку земель м.Моршина Львівської області з 01.01.2019 року.

 1. VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

В зв’язку з тим, що питома вага суб’єктів малого підприємництва в загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія даного регуляторного акта складає 74,6%, здійснено розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади та для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва) (додається).

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Запропонований регуляторний акт запроваджується на термін передбачений статтею 18 Закону України «Про оцінку земель» (на момент розробки регуляторного акту нормативна грошова оцінка земельних ділянок несільськогосподарського призначення проводиться не рідше як один раз у 5-7 років). При зміні чинного законодавства термін дії регуляторного акту може бути змінений.

На дію цього регуляторного акту негативно можуть вплинути економічна криза та значні темпи інфляції. Значні темпи призводять до зниження попиту на користування       земельними ділянками, та призводять до відмови від користування землею. Ці фактори       можуть значно знизити привабливість використання земель для суб’єктів господарювання.

Позитивно на дію цього регуляторного акту може вплинути економічна стабільність в країні та підвищення темпів росту ВВП. Вихід з «тіні» бізнесу сприятиме збільшенню      надходжень до бюджетів усіх рівнів.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі АРВ, для відстеження результативності цього регуляторного акту обрано такі прогнозні статистичні показники:

Назва показника Планові на 2018р. Прогноз на 2019р.
Кількість платників плати за землю – суб’єктів                   господарювання, осіб 452 455
Кількість платників плата за землю – громадян, осіб 558 560
Надходження плати за землю з юридичних осіб (тис.грн.) 12291,4 13555,0
Надходження плати за землю з фізичних осіб (тис.грн.) 1060,0 1169,0
Рівень поінформованості платників плати за землю  стосовно основних положень регуляторного акту Проект рішення оприлюднюється на офіційній сторінці Моршинської міської ради в мережі Інтернет за адресою: http://morshyn-rada.gov.ua/

 

 1. IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності цього регуляторного акта буде здійснюватись статистичним методом. У рамках статистичного методу відстеження буде проведено аналіз офіційної статистичної інформації щодо кількості осіб, на яких поширюватиметься дія акту, та розміру надходжень до бюджету громади. Для оцінки впливу регулювання будуть проведені консультації, робочі зустрічі тощо.

Термін проведення відстеження результативності регуляторного акта;

– базового – до дня набрання чинності регуляторного акта;

– повторного – через два роки з дня набрання чинності акта;

– періодичного – один раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів повторного відстеження результативності акта відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 

 

Заступник начальника відділу економіки,

курорту та туризму                                                                                    Г.М. Гойсак

 

31.05.2018

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У М.МОРШИНІ У 2017 РОЦІ

Реалізація державної регуляторної політики Моршинською міською радою та її виконавчим комітетом у 2017 році здійснювалась відповідно до завдань, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі-Закон), мета яких – прийняття виважених рішень з урахуванням максимально можливих позитивних результатів, спрямованих на забезпечення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та влади.

Відповідно до ст.7, ст.13 Закону розроблено План діяльності міської ради та виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів та План здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2017 рік, які затверджено розпорядженням міського голови від 12.12.2016 № 95, зміни та доповнення до планів вносились відповідно до розпоряджень міського голови від 24.01.2017 № 3 та від 25.04.2017 №20.

Проекти регуляторних актів готувались та виносились на розгляд міської ради та її виконавчого комітету з дотриманням норм та системи процедур, визначених Законом та постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативностіирегуляторногоьакта» від 11.03.2004 №308. Так, протягом звітного періоду розроблено та прийнято 3 регуляторні акти:

 • рішення виконавчого комітету міської ради «Про платні соціальні послуги перукаря, які надаються Моршинським міським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг), норму часу та тариф на оплату послуги»;

 • рішення міської ради «Про затвердження правил користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Моршині»;

 • внесення змін до рішення Моршинської міської ради «Про встановлення податків і зборів на території м.Моршина».

Відповідно до ст.10 Закону протягом звітного періоду розробниками регуляторних актів проведені заходи з відстеження результативності 5 регуляторних актів (3 базових, 1 повторне та 1 періодичне відстеження). Аналіз повторних та періодичних відстежень результативності свідчить про те, що прийнятими регуляторними актами досягнуто визначених цілей та їх реалізація має позитивні результати.

Реалізація державної регуляторної політики в місті Моршині у 2017 році – це постійна та послідовна робота, спрямована на впровадження оптимального управління в економічній та соціальній сферах, на зменшення втручання у діяльність суб’єктів підприємництва, усунення правових, адміністративних, економічних та організаційних перешкод у розвитку господарської діяльності.

Розпорядженням міського голови від 14.12.2017 № 77 затверджено плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Моршинської міської ради та здійснення відстеження їх результативності на 2018 рік.

Відділом економіки, курорту та туризму Моршинської міської ради здійснюється координація діяльності з питань, пов’язаних з розробленням регуляторних актів та реалізацією заходів щодо проведення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

З метою систематизації регуляторних актів ведеться реєстр діючих регуляторних актів, який станом на 31.12.2017 року налічує 20 регуляторних актів: 16 рішень Моршинської міської ради, 4 рішення виконавчого комітету.

З метою забезпечення прозорості процедури прийняття рішень, їх обґрунтованості та публічності на офіційному веб-сайті Моршинської міської ради (www.morshynrada.gov.ua) функціонує розділ «Економічна діяльність / Регуляторна політика», де розміщуються плани підготовки проектів регуляторних актів, доповнення до планів, безпосередньо проекти регуляторних актів та аналізи їх регуляторного впливу, звіти про відстеження їх результативності тощо.

Враховуючи вищенаведене, варто зазначити, що у звітному періоді на належному рівні виконувалися вимоги Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Відстеження результативності регуляторних актів у 2017 році

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

1. Вид та назва регуляторного акта:

Рішення Моршинської міської ради від 21.04.2016 № 130 «Про затвердження норм та правил утримання території м.Моршина.

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Відділ економіки, курорту та туризму міської ради, КП «Зелене місто»

3. Цілі прийняття акта

– впорядкування діяльності в центральній частині міста Моршина, удосконалення Правил благоустрою   м. Моршина, здійснення ефективних і комплексних  заходів з утримання території міста у належному стані,  збереження об’єктів загального користування, а також природних комплексів і об’єктів з метою приведення благоустрою міста до належного рівня та задоволення потреб територіальної громади у якісному наданні послуг у сфері благоустрою міста.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 01 лютого 2017 року по 28 лютого 2017 року

5. Тип відстеження

Повторне відстеження

6. Метод одержання результатів відстеження результативності

Для проведення відстеження використовується збір та аналіз статистичних даних, зауваження та пропозиції громадян щодо стану благоустрою в місті.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного визначені такі показники результативності:

– покрашення стану міського благоустрою та надання якісних послуг у сфері благоустрою;

– здійснення контролю щодо забезпечення належного стану міського благоустрою (кількість наданих приписів та складених протоколів про адміністративні правопорушення);

– зменшення кількості скарг щодо неналежного стану благоустрою.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності:

п/п

Показник

Базове (2015 рік)

Повторне (2016 рік)

1.

Сума коштів, спрямованих на реалізацію заходів з благоустрою, од.

846,5

2639,1

2.

Кількість наданих приписів та складених протоколів, од.

0

0

3.

Кількість скарг щодо неналежного стану благоустрою, од.

0

0

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Даний регуляторний акт має достатній ступінь досягнення визначених цілей.

Начальник відділу економіки, курорту та туризму І.Р.Пеленська

28.02.2017

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

1. Вид та назва регуляторного акта:

Проект рішення виконкому Моршинської міської ради «Про платні соціальні послуги перукаря, які надаються Моршинським міським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг), норму часу та тариф на оплату послуг».

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Моршинський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

3. Цілі прийняття акта

  1. 1. Забезпеченням в повному обсязі платними соціальними послугами перукаря, які передбачені Законом України „Про соціальні послуги”:

  2. громадян похилого віку, інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу;

- громадян, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку  з  безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що  шукають  роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого  віку, інвалідів),  якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей вищий ніж прожитковий мінімум для сім'ї.
  1. 2. Зменшення навантаження на міський бюджет та збільшення обсягу надходжень до спеціального фонду міського бюджету по галузі «Соціальний захист»;

3. Упорядкуванням відносин між Моршинським міським територіальним центром і громадянами, які не мають права на безоплатні соціальні послуги, перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, на законних підставах.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 30 березня 2017 року по 30 квітня 2017 року

5. Тип відстеження

Базове відстеження

6. Метод одержання результатів відстеження

Для проведення базового відстеження використовувався збір, аналіз статистичних даних, зауваження та пропозиції громадян, які потребують надання платних соціальних послуг перукаря.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта було проаналізовано відомості Моршинського міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) щодо можливої кількості отримувачів платних соціальних послуг громадянами, які не мають права на безоплатні соціальні послуги, перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, на законних підставах, визначено такий показник результативності, як аналіз звернень громадян на отримання платних соціальних послуг перукаря за 2017 рік.

8.Кількісні та якісні значення показників результативності:

п/п

Показник

березень 2017р.

квітень

2017р.

1.

Кількість громадян які потребують отримання платних соціальних послуг перукаря (згідно звернень)

4

7

Директор ММТЦ О.Головата

Підготувала:

Завідувач відділення О.Височанська

30.04.2017р.

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

1. Вид та назва регуляторного акта:

Проект рішення Моршинської міської ради «Про затвердження Правил користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Моршині»

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності:

Підприємство житлово-комунального господарства Моршинської міської ради

3. Цілі прийняття акта:

– встановлення прозорого та чіткого регулювання господарських відносин, які виникають у процесі приєднання та користування системами централізованого водопостачання та водовідведення на постійній (довгостроковій) основі та тимчасовій і поширюються на суб’єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність з централізованого водопостачання та/або водовідведення, та юридичних, фізичних осіб або фізичних осіб-підприємців, які мають намір тимчасово або на постійній (довгостроковій) основі приєднати об’єкти до систем централізованого водопостачання та/або водовідведення та користуватися ними;

– визначення порядку приєднання об’єктів до систем комунального водопроводу, відповідальність за порушення користування централізованими системами водопостачання та водовідведення.

4. Строк виконання заходів з відстеження:

З 23 квітня 2017 року по 19 травня 2017 року. Проект РА оприлюднено на web-сайті Моршинської міської ради: http://www.morshynrada.gov.ua/ в розділі «Регуляторна політика» 25.04.2017 року.

5. Тип відстеження:

Базове відстеження

6. Метод одержання результатів відстеження:

Збір та аналіз статистичних даних щодо кількості укладених договорів між виробником послуг з централізованого водопостачання та водовідведення та споживачами та кількості встановлених/замінених приладів обліку холодної води метрологічного класу точності «С» тип «механічний»

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

– кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта: виробник, виконавець, споживач послуг з централізованого водопостачання та водовідведення;

– розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності:

п/п

Показник

2016-2017 рік

1.

Аналіз кількості укладених договорів між виробником та споживачами

2.

Кількість встановлених/замінених приладів обліку холодної води метрологічного класу точності «С» тип «механічний»

В.о. директора підприємства житлово –

комунального господарства

Моршинської міської ради Зазуляк В.Б.

19.05.2017р.

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

1. Вид та назва регуляторного акта

Проект рішення Моршинської міської ради «Про внесення змін до рішення від 22.01.2015 № 1032 «Про встановлення податків і зборів на території м.Моршина» 

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Відділ економіки, курорту та туризму, фінансове управління Моршинської міської ради

3. Цілі прийняття регуляторного акта

Цілями прийняття регуляторного акту є:

– підтримка дитячих та юнацьких спортивних закладів, установ, організацій (шкіл, академій, клубів, ліцеїв, центрів) міста.

– забезпечення ефективного використання нерухомого майна в інтересах територіальної громади міста.

4. Строк виконання заходів з відстеження

з  28.08.2017р.  по  27.09.2017р.

5. Тип відстеження

Базове відстеження

6. Метод одержання результатів відстеження результативності

Для проведення базового відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів відстеження.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності здійснюватиметься шляхом аналізу надходжень від сплати податку за об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають в користуванні юридичних осіб.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

п/п

Найменування показника

2016 рік

Січень-вересень 2017

1

Сума надходжень від сплати податку за об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають в користуванні юридичних осіб, тис.грн.

3,7 / 2083,4

3,3 / 3285,0

В.о. начальника відділу економіки,

курорту та туризму О.М. Мельник

27.09.2017

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

1. Вид та назва регуляторного акта:

Рішення Моршинської міської ради «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб′єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що знаходиться під приватизованими об′єктами та підлягає продажу в м. Моршині», від 24.02.2011 № 67.

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності:

Відділ архітектури та містобудування

3. Цілі прийняття акта:

Конкурсний відбір оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок для проведення експертної оцінки земельних ділянок, які підлягають продажу, здійснюється з метою залучення додаткових коштів у міський бюджет для успішної реалізації програм соціально-економічного розвитку міста.

4. Строк виконання заходів з відстеження:

З 11 вересня 2017 року по 10 жовтня 2017 року.

5. Тип відстеження:

Періодичне відстеження

6. Метод одержання результатів відстеження:

Збір та аналіз статистичних даних щодо звернень користувачів земельних ділянок, на яких розташовані приватизовані об’єкти нерухомості з питань викупу земельних ділянок під такими об’єктами.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

 • – кількість проведених конкурсів;
 • – сума коштів, що надійшла до міського бюджету від продажу земельних ділянок, грн.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності:

п/п

Показник

Базове (2010 рік)

Повторне (2011 рік)

Періодичне (2017 рік)

1.

Аналіз кількості звернень щодо викупу земельних ділянок

3

0

3

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Даний регуляторний акт має достатній ступінь досягнення визначених цілей.

В.о. начальника відділу архітектури

та містобудування – головний архітектор А.І. Косило

10.10.2017

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Моршинської міської ради та їх відстеження на 2018 рік

Розпорядженням Моршинського міського голови від 14.12.2017 року № 77 затверджено план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Моршинської міської ради та здійснення відстеження їх результативності на 2018 рік  

Додаток 1

ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ З ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ НА 2018 РІК

Вид проекту регуляторного акта

Назва проекту

Обґрунтування необхідності прийняття проекту

Строк підготовки проекту

Орган (підрозділ) відповідальний за розробку проекту

Примітки (спосіб оприлюднення, суб’єкт ініціативи внесення змін до плану тощо)

1.

Рішення міської ради

Про затвердження нормативно-грошової оцінки земельних ділянок

Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства, збільшення надходжень до міського бюджету

ІІ квартал 2018 року

Відділ архітектури та містобудування, економіки, курорту та туризму

Рішення будуть оприлюднені на офіційній сторінці в мережі Інтернет

2.

Рішення міської ради

Про внесення змін до рішення Моршинської міської ради «Про встановлення податків і зборів на території м.Моршина»

Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства, оптимізація надходжень до міського бюджету

протягом року

Відділ економіки, курорту та туризму, фінансове управління

Додаток 2

ПЛАН ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ

З ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ НА 2018 РІК

Дата прийняття та номер регуля-торного акту

Назва регуляторного акту

Вид відстежен-ня

Відповідальний за проведення відстеження

Строк виконання заходів

Вид даних, які використовуються для відстеження

Рішення міської ради «Про затвердження нормативно-грошової оцінки земельних ділянок»

базове

Відділ архітектури та містобудування, економіки, курорту та туризму

ІІ квартал 2018 року

статистичні

Про внесення змін до рішення міської ради «Про встановлення податків і зборів на території м.Моршина»

базове

Фінансове управління Моршинської міської ради, відділ економіки, курорту та туризму

протягом року

статистичні

22.02.2017

37

Рішення виконкому «Про платні соціальні послуги перукаря, які надаються Моршинським міським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг), норму часу та тариф на оплату послуг»

повторне

Моршинський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання

І квартал 2018 року

статистичні

25.05.2017 №381

Рішення міської ради «Про затвердження Правил користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Моршині»

повторне

ПЖКГ Моршинської міської ради

ІІ квартал 2018 року

статистичні

09.09.2008 №867, зі змінами від 26.01.2012 №296, 26.02.2015 №1055, 26.05.2016 №164, 30.03.2017 № 351

Рішення міської ради «Про затвердження правил розміщення зовнішньої реклами у м. Моршині»

періодичне

Відділ архітектури та містобудування

ІІІ квартал 2018 року

статистичні

6.

22.07.2009 № 117

Про затвердження Положення про порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають в комунальній власності у м. Моршині

періодичне

Відділ архітектури та містобудування, економіки, курорту та туризму

ІІІ квартал 2018 року

статистичні

7.

13.09.2012 №429

Про встановлення мінімальної вартості місячної орендної плати одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна, що надається в оренду у м. Моршині

періодичне

Відділ економіки, курорту та туризму

ІV квартал 2018 року

статистичні

Про внесення змін до податків і зборів на території м.Моршина

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Моршинської міської ради

Про внесення змін до податків і зборів на території м.Моршина”

I. Визначення проблеми

Місцеві податки і збори на території м.Моршина встановлені рішенням міської ради від 22.01.2015 № 1032 «Про встановлення податків і зборів на території м.Моршина» (зі змінами від 09.02.2017 №323).

Відповідно до Податкового кодексу органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями щодо звільнення від оподаткування місцевими податками і зборами окремих категорій платників. З метою посилення підтримки розвитку дитячих та юнацьких спортивних закладів, установ, організацій (шкіл, академій, клубів, ліцеїв, центрів) міста виникла необхідність у наданні пільг таким категоріям зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни

так

 
Держава  

ні

Суб’єкти господарювання,  

ні

у тому числі суб’єкти малого підприємництва* ні

II. Цілі державного регулювання

Забезпечення підтримки розвитку дитячих та юнацьких спортивних закладів, установ, організацій міста.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1

неприйняття рішення міської ради не сприятиме розвитку дитячих та юнацьких спортивних закладів, установ, організацій (шкіл, академій, клубів, ліцеїв, центрів) міста.

Альтернатива 2

прийняття запропонованого регуляторного акта забезпечить підтримку розвитку дитячих та юнацьких спортивних закладів, установ, організацій (шкіл, академій, клубів, ліцеїв, центрів) міста.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

У зв’язку з незначною питомою вагою даних категорій платників податків у загальній сумі податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, оцінка впливу на сферу інтересів держави не проводиться.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1

Не передбачені

Зменшення коштів для підтримки розвитку дитячих та юнацьких спортивних закладів, установ, організацій (шкіл, академій, клубів, ліцеїв, центрів) міста за рахунок сплати податку

Альтернатива 2 Підтримка розвитку спортивних закладів, установ, організацій (шкіл, академій, клубів, ліцеїв, центрів) міста.

Перерозподіл коштів для підтримки розвитку дитячих та юнацьких спортивних закладів, установ, організацій (шкіл, академій, клубів, ліцеїв, центрів) міста

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1

1

Дана категорія нематиме пільги на сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Альтернатива 2

4

При прийнятті даного рішення даній категорії платників податку буде надана пільга на сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1 Неприйняття запропонованого регуляторного акта не вирішить проблеми підтримки розвитку дитячих та юнацьких спортивних закладів, установ, організацій (шкіл, академій, клубів, ліцеїв, центрів) міста, тому дана альтернативна є неприйнятною Х
Альтернатива 2

Прийняття запропонованого регуляторного акта забезпечить підтримку розвитку дитячих та юнацьких спортивних закладів, установ, організацій (шкіл, академій, клубів, ліцеїв, центрів) міста — дана альтернатива є прийнятною.

Бажання щодо звільнення від сплати податку може з’явитися у інших категорій платників податку.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Встановлення пільг для окремих категорій платників податків передбачене та не заборонене чинним податковим законодавством. Висока ймовірність досягнень визначених цілей грунтується на вибраному механізмі регулювання: встановлення пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, забезпечить більш ефективне використання коштів дитячих та юнацьких спортивних закладів, установ, організацій (шкіл, академій, клубів, ліцеїв, центрів) міста, які тренують спортсменів та футболістів що залишаться в їх розпорядженні внаслідок прийняття даного рішення.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Оскільки витрат на виконання вимог регуляторного акта для Моршинської міської ради не передбачається, розрахунок витрат на адміністрування регулювання не здійснюється.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта не обмежується.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

– розмір надходжень від сплати місцевих податків і зборів до бюджету в розрізі податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

– кількість звернень щодо встановлення пільг.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Цільова група: юридичні особи.

Базове відстеження результативності проводиться до вступу в дію цього рішення, повторне через рік та періодичне через три роки з часу закінчення заходів з повторного відстеження.

Метод проведення відстеження результативності — статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності — статистичні.

В.о. начальника відділу економіки,

курорту та туризму                                                                                                                        О.М. Мельник

23.08.2017

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

МОРШИНСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XX СЕСІЯ VII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ №

від «___» вересня 2017 року м.Моршин

Про внесення змін до податків і

зборів на території м.Моршина

Відповідно до Податкового Кодексу України, Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», розглянувши звернення ТзОВ «ФК «Скала», ТзОВ «Графська Вежа», керуючись п.24 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції постійних депутатських комісій, Моршинська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Додатку 1 «Положення про порядок нарахування та сплати місцевих податків і зборів» до рішення Моршинської міської ради від 22.01.2015 № 1032 «Про встановлення податків і зборів на території м.Моршина» (зі змінами від 09.02.2017 №323), а саме:

1.1. У розділі «ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ» частини І «ПОДАТОК НА МАЙНО»:

1.1.1. Підпункти «5.1.2. для об’єктів, що перебувають у власності юридичних осіб (відповідно до типів нерухомості)», а саме:

для житлової нерухомості: пункт 3 – «інший об’єкт житлової нерухомості» доповнити словами такого змісту:

«*Приміщення для проживання вихованців фізкультурно-спортивних закладів, установ, організацій (шкіл, академій, клубів, ліцеїв, центрів) – 0,5 відсотка»

– для нежитлової нерухомості: пункт 9 – «інша будівля» доповнити словами такого змісту:

«*Допоміжні приміщення для обслуговування вихованців фізкультурно-спортивних закладів, установ, організацій (шкіл, академій, клубів, ліцеїв, центрів) – 0,5 відсотка».

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Ю. Янківа та постійну комісію з питань економіки, промоції та туризму.

Міський голова                                                    Руслан ІЛЬНИЦЬКИЙ

Зауваження та пропозиції до проекту рішення приймаються впродовж місяця з дати оприлюднення проекту в письмовій формі за адресою: 82482, м.Моршин, вул.І.Франка, 15; телефон: 60202, електронна адреса: morshіn_rada@ukr.net, Моршинська міська рада.

Правила користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Моршині

Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення Моршинської міської ради

«Про затвердження Правил користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Моршині».

Аналіз розроблений на виконання та дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та «Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 (із змінами від 28 листопада 2012 року № 1107 та від 16 грудня 2015 року № 1151).

Назва регуляторного акта: проект рішення Моршинської міської ради «Про затвердження Правил користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Моршині».

Регуляторний орган: Моршинська міська рада

Розробник документа: Войтків Роман Ігорович

Відповідальна особа: Дембовський Сергій Валерійович

Контактні телефони: 6-12-82, 6-12-74

І. Визначення проблеми

Проект Правил користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Моршині розроблено відповідно до положень Водного кодексу України (із змінами і доповненнями), законів України «Про питну воду та питне водопостачання», Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07.10.2008 за № 936/15627, Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 19.02.2002 № 37 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 26.04.2002 за № 403/6691, Положення про безпечну та надійну експлуатацію зовнішніх мереж і споруд водопостачання й каналізації, затвердженого наказом Державного будівельного управління від 03.04.1998 № 69, Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення».

Дані Правила регулюють порядок користування питною водою з комунального водопроводу і приймання стічних вод до комунальної каналізації міста Моршина та встановлюють відповідальність, міри впливу за порушення цих Правил та є обов’язковими для всіх Споживачів (Субспоживачів), які безпосередньо (або опосередковано) приєднані до систем централізованого міського комунального водопостачання та водовідведення. Основною метою здійснення місцевого регулювання господарських відносин, які виникають у процесі користування комунальними водопровідними та каналізаційними мережами, є запобігання самовільним підключенням до комунальних водопровідних та каналізаційних мереж, підвищення ефективності роботи мереж і безпеки їх експлуатації.

Таким чином, з метою регулювання господарських відносин, які виникають у процесі приєднання до комунальних водопровідних та каналізаційних мереж м. Моршина та подальшому їх використанні, необхідне прийняття рішення міської ради «Про затвердження Правил користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Моршині».

Основні групи (підгрупи), на які проблеми справляють вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

так

Держава (територіальна громада)

так

Суб’єкти господарювання,

так*

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

так*

* вплив регуляторного акта на суб’єктів господарювання чітко визначений Правилами користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затвердженими Наказом Мінжитлокомунгоспу від 27.06.2008 N 190, тому при аналізі регуляторного впливу не розглядається.

II. Цілі регулювання

Прийняття рішення міської ради «Про затвердження Правил користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Моршині» забезпечить місцеве регулювання господарських відносин, які виникають у процесі приєднання та користування комунальними водопровідними та каналізаційними мережами».

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

не забезпечується досягнення цілей щодо врегулювання правовідно -син між виробником (виконавцем) послуг та споживачами;

залишає невпорядкованими відносини, пов’язані з порядком та умовами підключення та користування мережами водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності .

Прийняття проекту акта

забезпечує досягнення цілей щодо врегулювання правовідносин між виробником (виконавцем) послуг та споживачами;

повністю відповідає потребам у вирішенні проблеми.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави (територіальної громади)

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

відсутні

альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети.

Прийняття проекту акта

реалізація Закону в частині врегулювання правовідносин, які виникають в процесі приєднання до мереж та їх використання

відсутні, оскільки реалізації положень акту не потребує додаткових матеріальних чи інших витрат

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

відсутні

Альтернатива є неприйнятною, оскільки не відповідає вимогам чинного законодавства України

Прийняття проекту акта

Врегулювання правовідносин між виробником (виконавцем) послуг та споживачами

Оплата вартості послуги підключення до мереж водопостачання та водовідведення

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання не проводиться *.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності

(за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Залишення існуючої ситуації без змін

1

У разі залишення існуючої на даний момент ситуа -ції без змін проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети.

Прийняття проекту акта

4

У разі прийняття акта задекларовані цілі забезпечать повною мірою досягнення поставленої мети стосовно врегулювання відносин, що виникають у процесі користування систем централізованого водопостачання та водовідведення; належного обліку споживачів послуг централізованого водопостачання та водовідведення.

Рейтинг результатив-ності

Вигоди

(підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Прийняття проекту акта

У разі прийняття проекту акта, вигода заключатиметься в реалізації Закону в частині врегулювання правовідносин які виникають в процесі користування системами водопостачання та водовідведення, споживачі зможуть реалізувати право на приєднання до мереж комунальної власності, збільшення обсягів отримання інформації про надані /отримані послуги.

У разі прийняття проекту акта, територіальна громада не нестиме ніяких матеріальних та інших витрат. Поряд з цим споживачі оплачуватимуть вартість послуг з водопостачання та водовідведення.

У разі прийняття акта задекларовані цілі будуть досягнуті повною мірою, що повністю забезпечить

потребу у вирішенні проблеми, встановить зрозуміле регулювання, та зникає неврегульованість проблеми, що виникла, у чинному законодавстві

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

не забезпечується досягнення цілей щодо врегулювання відпосин, що виникають між виробником (виконавцем) послуг та споживачами в процесі користування системами централізованого водопостачання та водовідведення

зовнішні чинники на дію регуляторного акта у разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін відсутні.

Прийняття проекту акта

прийняття акта забезпечить повною мірою досягнення задекларованих цілей поставленої мети стосовно затвердження правил користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Моршині , належного управління процесом обліку споживачів та недопущення самовільних підключень, будуть досягнуті повною мірою.

Упродовж деякого часу дії регуляторного акта може впливати низька обізнаність суб’єктів, на яких поширюється дія цього акта, щодо запроваджених првил, істотна відмінність регулювання, що пропонується з існуючим регулюванням.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Проект акта визначає процедуру регулювання відносини, які виникають у процесі користування системами централізованого водопостачання та водовідведення на постійній (довгостроковій) основі та тимчасовій і поширюються на суб’єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність з централізованого водопостачання та/або водовідведення, та юридичних, фізичних осіб або фізичних осіб-підприємців, які мають намір тимчасово або на постійній (довгостроковій) основі приєднати об’єкти до систем централізованого водопостачання та/або водовідведення та користуватися ними. Положення цих Правил застосовуються до споживачів, підключених на законних підставах до комунальних водопровідних та каналізаційних мереж та майбутніх споживачів.

Додержання вимог регуляторного акта не потребуватиме запровадження державного нагляду та контролю. Крім того для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи як забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом оприлюднення його в засобах масової інформації, мережі Інтернет та проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи органом місцевого самоврядування.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Оскільки витрат на виконання вимог регуляторного акта для Моршинської міської ради не передбачається, розрахунок витрат на адміністрування регулювання не здійснюється.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії цього регуляторного акта встановлюється на необмежений термін, оскільки він регулює відносини, які мають перманентний характер.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

– розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта – не прогнозується;

– кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта – виробник, виконавець, споживач послуг з централізованого водопостачання та водовідведення;

– розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта – середній;

– рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта – вище середнього.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відносно цього регуляторного акта повинно послідовно здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження його результативності. Зокрема:

базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведено після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта;

повторне відстеження результативності – через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом;

періодичні відстеження результативності – один раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відстеження результативності дії регуляторного акта здійснюватиметься статистичним методом.

Директор підприємства житлово –

комунального господарства

Моршинської міської ради Дембовський С.В.

25.04.2017р.

ПРОЕКТ

Україна

МОРШИНСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

xVI СЕСІЯ VІI ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ №

від «__» __________ 2017 року м.Моршин

Про затвердження правил користування

системами централізованого комунального

водопостачання та водовідведення в місті

Моршині

Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України №190 від 27.06.2008 року, Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Держбуду від 19.02.2002р № 37, Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству №30 від 05.07.1995 р. Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 р. № 630, з метою впорядкування відносин між підприємством житлово-комунального господарства Моршинської міської ради та користувачами системи централізованого комунального водопостачання та водовідведення міста, керуючись ст.25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Моршинська міська рада:

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Правила користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в місті Моршині згідно додатку 1.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови В.Левковича та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та житлово-комунального господарства (Р.Головатий).

Міський голова Руслан ІЛЬНИЦЬКИЙ

Додаток до рішення Моршинської міської ради від _____________

Правила користування системами централізованого водопостачання та водовідведення

в місті Моршині

Визначення термінів та скорочень

Аварія – небезпечна подія, яка виникла на водопровідних та каналізаційних мережах внаслідок дії людського (антропогенного) фактору або мала техногенне походження (зміна режиму експлуатації водопровідних та каналізаційних мереж), або була спричинена природним катаклізмом (стихійним лихом, пожежами тощо), в результаті чого був порушений належний режим функціонування таких об’єктів, що спричинило загибель людей та/або значні матеріальні втрати, або створило на таких об’єктах чи в межах їхніх охоронних зон загрозу життю та здоров’ю людей чи порушило нормальні умови їхньої життєдіяльності, або призвело до руйнування будівель, споруд, обладнання тощо, що робить неможливим безпечну експлуатацію водопровідних та каналізаційних мереж чи завдає шкоди довкіллю на території охоронних зон і/або за їх межами.

Безоблікове водоспоживання – користування послугою з водопостачання, обсяг споживання якої не може бути визначений на підставі даних засобів обліку води.

Випуск водовідведення – каналізаційна мережа від будинку або споруди до першого колодязя дворової або внутрішньоквартальної мережі або каналізаційна мережа від контрольного колодязя внутрішньомайданчикових мереж споживача до централізованої мережі водовідведення.

Виробник (постачальник) послуг з централізованого водопостачання та водовідведення – суб’єкт господарювання, що виробляє або створює послуги з централізованого водопостачання та водовідведення (далі — Виробник).

Внутрішньобудинкові системи водопостачання та водовідведення – мережі водопроводу та каналізації, запірна арматура на них, прилади та обладнання, у тому числі насоси для підкачування води, зворотні клапани, регулятори тиску, засоби обліку, які знаходяться всередині будинку, споруди чи в прибудовах до них від зовнішньої стіни будинку до внутрішньої стіни квартири.

Внутрішньоквартальна водопровідна мережа – трубопровід, прокладений всередині житлового кварталу, до якого приєднуються водопровідні вводи споживачів.

Внутрішньоквартальна мережа водовідведення – прокладена всередині житлового кварталу мережа, яка з’єднує випуски групи будинків або будівель кварталу в цілому або проходить через квартал.

Вода питна – вода, яка відповідає чинному стандартові або дозволу Держспоживстандарту та Міністерства охорони здоров’я України і яка призначена для господарсько-побутових потреб населення, гасіння пожеж, а також технологічних процесів промислових підприємств, де неможливо використовувати воду технічної якості.

Водовід — трубопровід, який прокладений від місця забору води (джерела водопостачання) до перших вуличних розподільчих мереж з переважною транзитною витратою.

Водопровід – сукупність водозабірних споруд, очисних споруд і роздільної мережі труб, призначених для водопостачання населення, комунальних, торговельних, культурно-побутових, промислових та інших підприємств і організацій.

Водопровідний ввід – трубопровід від розподільчої (внутрішньоквартальної або вуличної) мережі до зовнішньої стіни будинку або межі території об’єкта з колодязем і запірною арматурою у місці приєднання до водопровідної мережі

Вузол облікукомплект засобів вимірювальної техніки, занесених до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, що призначені для вимірювання і реєстрації результатів вимірювання, та обладнання для влаштування вузла обліку відповідно до вимог нормативних документів.

Головний міський каналізаційний колектортрубопровід, що збирає стічні води від збірних колекторів та насосних станцій.

Дворова мережа водовідведеннямережа, розташована в межах однієї дворової ділянки, яка з’єднує випуски з окремих будинків.

Державні Правила користування — Правила користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджені наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 07.10.2008 за № 936/15627.

Державні Правила приймання — Правила приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затверджені наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 19.02.2002 № 37 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 26.04.2002 за № 403/6691.

Договірний обсяг — обсяг води, що підлягає постачанню Споживачу та прийняттю в систему водовідведення від Споживача відповідно до договору, який щорічно погоджується Виробником на підставі затвердженого уповноваженим органом нормативного розрахунку водоспоживання та водовідведення.

Допустима концентрація — встановлений рівень концентрації забруднюючих речовин у стічних водах, які скидаються до міської каналізації, (далі – ДК).

Замовник послуг з централізованого водопостачання та водовідведення (далі – Замовник)- споживач або юридична особа, бюджетна організація чи фізична особа, що має намір здійснити будівництво (реконструкцію) об’єкта архітектури з наступним його приєднанням до систем централізованого питного водопостачання та водовідведення.

Засіб облікуприлад, призначений для обліку кількісних показників спожитих послуг з водопостачання та водовідведення, який має нормовані метрологічні характеристики.

Збірний каналізаційний колектор — трубопровід, що збирає стічні води з певного району у місті та передає їх у головний колектор або очисних споруд самопливом.

Зона санітарної охорони — територія і акваторія, де запроваджується особливий санітарно-епідеміологічний режим з метою запобігання погіршенню якості води джерел централізованого господарсько-питного водопостачання для забезпечення охорони водопровідних споруд, а також, зона – що сприяє мінімальному впливу цих споруд на житлову забудову, зони відпочинку чи водойми.

Каналізація — сукупність споруд, призначених для відведення, очищення і скиду стічних вод з території міста Моршина, який має відповідну мережу труб й колекторів (каналів).

Контрольний колодязь (далі – КК) споживача — колодязь на каналізаційному випуску споживача, облаштований за межами його об’єкта або в іншому місці за погодженням Виробника, призначений для контролю за скиданням стічних вод та відключення споживача від системи міської каналізації. 

Комунальні очисні споруди (далі – КОС) спільні для кількох споживачів каналізаційні очисні споруди.

Контрольна проба проба стічних вод Споживача (Субспоживача), відібрана з контрольного колодязя з метою визначення складу стічних вод, що відводяться у централізовану мережу водовідведення.

Локальний водопровід – сукупність водопровідних споруд і мереж, призначених для водопостачання підприємств промвузла, відомчого житлового фонду, окремого району міста не зв’язаний з центральним водопроводом.

Локальні очисні споруди (далі —ЛОС)споруди для очищення стічних вод окремого Споживача (Субспоживача), перед скидом (прийомом) його стічних вод до відповідних вимог або неприєднані до загальноміських споруд.

Межа балансової належності — лінія розподілу елементів систем водопостачання та/або водовідведення і споруд на них між власниками або користувачами згідно з актами розмежування.

Місце приймання – передачі послуги – місце, визначене або погоджене Виробником, де встановлений засіб обліку послуги, що споживається. У випадках відсутності засобу обліку – це місце з’єднання мереж Виробника з мережами, що належать Споживачу (межа балансової належності мереж). Для Субспоживача місцем приймання – передачі послуги є також місце, визначене Виробником або Споживачем, де встановлений засіб обліку послуги, що споживається. У випадку відсутності засобу обліку воно визначається Виробником або Споживачем.

Нераціональне використання питної води — використання питної води понад встановлені нормативи.

Об’єкти водоспоживання – об’єкти архітектури, визначені Законом України «Про архітектурну діяльність», тимчасові споруди, теплові пункти (котельні), які безпосередньо приєднані до систем централізованого питного водопостачання та/або водовідведення.

Охорона водопровідних та каналізаційних мереж і споруд — комплекс організаційних, адміністративних та технічних заходів, спрямованих на недопущення несанкціонованих втручань сторонніх осіб у роботу водопровідних та каналізаційних мереж і споруд.

Правила технічної експлуатації — Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, затверджені наказом державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05.07.1995 № 30.

Пропускна спроможність пристрою (споруди) для приєднання — можливість водопровідного вводу (випуску водовідведення) пропустити розрахункову кількість води (стічних вод) при заданому режимі за певний час.

Режим відпущення (одержання) питної води — гарантований обсяг питної води згідно з договором в обумовлений термін на потреби споживачу.

Розрахунковий період — період, вказаний у рахунку, що виставлений Виробником, за який споживачу нарахована плата за послуги з водопостачання і водовідведення. 

Самовільне водоспоживання або самовільне водовідведення — користування питною водою з міського водопроводу та скид стоків до міської каналізації без дозволу Виробника.

Самовільне приєднання до систем водопостачання та водовідведенняприєднання до мереж централізованого комунального водопостачання та водовідведення, здійснене без письмового дозволу Виробника.

Споживач — юридична особа, бюджетна організація або фізична особа, яка користується послугами з централізованого комунального водопостачання та водовідведення для задоволення фізіологічних, санітарно-гігієнічних, побутових, господарських та виробничих потреб, а також має у власності, господарському віданні, оперативному управлінні тощо об’єкти водоспоживання, системи водопостачання та водовідведення, які безпосередньо приєднані до систем централізованого водопостачання та водовідведення.

Стічні води — всі види стічних вод, які утворюються в результаті діяльності Споживачів (з урахуванням Субспоживачів) після використання води усіх видів та джерел водопостачання (питного, технічного, гарячого, централізованого, артсвердловини) та скидаються до міської системи каналізації. 

Субспоживач — суб’єкт господарювання або фізична особа, що одержує воду з комунальної водопровідної мережі або скидає стічні води в комунальну мережу водовідведення через мережі споживача.

Технічні умови (далі – ТУ) – комплекс умов (заходів) та вимог до інженерного забезпечення об’єкта архітектури, які мають відповідати його розрахунковим параметрам, у тому числі водопостачання та водовідведення.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Моршині (далі – Правила) розроблені відповідно до положень Водного кодексу України (із змінами і доповненнями), законів України «Про питну воду та питне водопостачання», Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07.10.2008 за № 936/15627, Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 19.02.2002 № 37 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 26.04.2002 за № 403/6691, згідно з Будівельними нормами і правилами «Канализация. Наружные сети и сооружения» (СНиП 2.04.03-85), «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (СНиП 2.04.02-84), «Внутренний водопровод и канализация зданий» (СНиП 2.04.01-85), Положення про безпечну та надійну експлуатацію зовнішніх мереж і споруд водопостачання й каналізації, затвердженого наказом Державного будівельного управління від 03.04.1998 № 69, Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення», «Правила приймання стічних вод підприємств в міську систему каналізації міста Моршина» (затверджені Міським головою В.А. Безруковим від 22.12.2005 р.).

1.2. Правила запроваджують порядок користування питною водою з комунального водопроводу і приймання стічних вод до комунальної каналізації міста Моршина та встановлюють відповідальність, міри впливу за порушення цих Правил.

1.3. Ці Правила є обов’язковими для всіх Споживачів (Субспоживачів), які безпосередньо (або опосередковано) приєднані до систем централізованого міського комунального водопостачання та водовідведення.

1.4. Виробник надає послуги з питного водопостачання та водовідведення. Питна вода подається цілодобово або за графіком.

Якість питної води повинна відповідати чинному стандартові. На відхилення якості води за тим чи іншим показником, нормативів, визначених чинним стандартом, повинні бути отримані дозволи Держспоживстандарту України, Міністерства охорони здоров’я України або СЕС відповідної території.

1.5. Виробник експлуатує та обслуговує вуличні, квартальні та дворові мережі водопостачання та водовідведення, споруди і обладнання, а також технологічні засоби й пристрої на них, які перебувають у нього на балансі. Водопровідно-каналізаційні об’єкти, що не перебувають на балансі Виробника, можуть ним експлуатуватися та обслуговуватися за окремим договором, укладеним зі Споживачем.

1.6. На приєднання Споживачів до міських мереж водопостачання та водовідведення Виробник відповідно до чинного законодавства видає технічні умови, які повинні містити заходи, спрямовані на підвищення стійкості роботи систем водопостачання та водовідведення.

1.7. Приєднання об’єктів до міських мереж водопостачання та водовідведення може бути здійснено лише після повного виконання технічних умов Виробника, проектно-кошторисної та виконавчої документації.

Невиконання виданих технічних умов є підставою для відмови Споживачу в приєднанні до систем комунального водопостачання та водовідведення.

1.8. Водопровідні вводи та випуски водовідведення комунального житлового фонду, житлово-будівельних кооперативів, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, усі магістральні й розподільчі внутрішньоквартальні мережі централізованого водопостачання і водовідведення, призначені для колективного водокористування, артезіанські свердловини, які відповідають вимогам чинних державних будівельних норм, передаються за згодою власника згідно з відповідними рішеннями органів місцевого самоврядування на баланс Виробника в технічно справному стані разом з комплектом проектно-кошторисної та виконавчої документації для подальшої експлуатації.

Виробник може приймати на баланс безгосподарні мережі за умови відповідності їх вимогам чинних державних будівельних норм, у технічно справному стані.

1.9. За стан водопровідних і каналізаційних, а також транзитних мереж, які проходять у технічних підвалах, у тому числі до яких приєднані внутрішньобудинкові мережі, є відповідальними підприємства та організації, у яких вони перебувають на балансі.

1.10. Водопровідні вводи до теплових пунктів, котелень, окремо побудованих насосних станцій для підвищення тиску, що перебувають у комунальній власності територіальної громади, та розподільчі мережі холодного водопостачання від цих об’єктів до зовнішнього зрізу будівель, експлуатують Виробники за умови передачі їх на баланс Виробнику в установленому чинним законодавством порядку.

1.11. Приймання стічних вод від промислових підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності й відомчої належності до комунальної каналізації здійснюється згідно з вимогами місцевих Правил приймання або діючого законодавства.

1.12. Тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення розробляються, погоджуються та затверджуються у порядку, визначеному чинним законодавством України, та підлягають застосуванню при розрахунках між Виробником та Споживачем без додаткових узгоджень їх розміру.

1.13. Кожному Споживачу, на підставі погодженого з Виробником нормативного розрахунку водоспоживання та водовідведення, може встановлюватися договірний обсяг води, що підлягає постачанню та прийняттю в систему водовідведення. Споживачам необхідно надавати Виробнику нормативний розрахунок водоспоживання та водовідведення до 15 лютого щорічно.

Договірний обсяг є невід’ємною частиною договору на постачання питної води та приймання стічних вод через приєднані мережі. При цьому технічні умови на приєднання Споживача повинні бути обов’язково виконані.

1.14. На планове збільшення обсягів води та стоків Споживач зобов’язаний одержати додаткові технічні умови у Виробника.

1.15. Виробник і Споживачі (Субспоживачі) несуть відповідальність за недотримання вимог цих Правил відповідно до чинного законодавства України.

1.16. Споживач зобов’язаний не перешкоджати здійсненню контролю за технічним станом інженерного обладнання (деталей пломбування, з’єднань засобів обліку та інше) в приміщеннях; утримувати в належному технічному і санітарному стані водопровідні та каналізаційні мережі та обладнання; забезпечувати безперешкодний доступ представників Виробника до власних водопровідних і каналізаційних мереж та обладнання для контролю за рівнем споживання питної води Споживачами та Субспоживачами, а також для виконання відключення і обмеження водопостачання та водовідведення відповідно до встановленого порядку. В разі перешкоди у доступі представникам Виробника до водопровідних і каналізаційних мереж та обладнання Споживач (Субспоживач) несе відповідальність відповідно до цих Правил та чинного законодавства України.

 1. ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ МІЖ ВИРОБНИКОМ ТА СПОЖИВАЧАМИ

  1. Відносини у сфері користування послугами з централізованого водопостачання та водовідведення в місті Моршині здійснюються на договірних засадах відповідно до статті 19 Закону України «Про питну воду і питне водопостачання» та Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

Істотні умови договору між виробником та споживачем послуг з централізованого водопостачання та водовідведення визначаються відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні», Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07.10.2008 за № 936/15627, Постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення».

Виробник має право укладати договір із Споживачами як на постачання питної води, так і на приймання стічних вод.

  1. Для укладення договору на водопостачання та водовідведення Споживачі (категорія – населення) надають Виробнику такі документи:

   1. заяву із зазначенням об`єктів, безпосередньо приєднаних або які будуть приєднані до систем водопостачання та водовідведення, відомостей про Субспоживачів та орендарів, які отримують послуги з його системи водопостачання та водовідведення;

   2. технічні умови на водопостачання та водовідведення об’єктів будівництва або реконструкції;

   3. акт розмежування балансової належності водопровідних та каналізаційних мереж;

   4. копію паспорта, ідентифікаційного коду;

   5. документи на право власності, користування або балансоутримування об’єкта водоспоживання;

   6. копію паспорта засобу обліку води, який встановлений у Споживача та знаходиться на його балансі;

   7. документ на земельну ділянку, по якій прокладені водопровідні та каналізаційні мережі (державний акт на право власності, користування земельною ділянкою, договір дарування, договір купівлі-продажу.

  2. Для укладення договору на водопостачання та водовідведення Споживачі (категорія – інші, бюджет) надають Виробнику такі документи:

   1. розроблену Замовником та погоджену Виробником проектну документацію;

   2. технічні умови на водопостачання та водовідведення об’єктів будівництва або реконструкції;

   3. акт розмежування балансової належності водопровідних та каналізаційних мереж;

   4. документи на право власності, користування або балансоутримування об’єкта водоспоживання;

   5. копію паспорта засобу обліку води, який встановлений у Споживача та знаходиться на його балансі;

   6. копії установчих документів (статут, положення, довідка про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ, свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво платника податків).

  3. Субспоживачі для укладення договору з Виробником зобов’язані надати останньому письмову згоду власника водопровідних та каналізаційних мереж на користування послугами з водопостачання та водовідведення через його мережі.

  4. Для новозбудованих або реконструйованих об’єктів Споживачі повинні також надати:

   1. технічні умови на водопостачання та водовідведення об’єкта;

   2. розроблену Замовником та погоджену Виробником проектну документацію;

   3. акт розмежування балансової належності водопровідних та каналізаційних мереж.

  5. Виробник надає Споживачу два примірника проекту договору, який повинен бути розглянутий ним та укладений у встановлені законодавством строки.

  6. Виробник має право контролювати виконання Споживачами умов договору шляхом обстеження систем водопостачання та водовідведення, засобів і пристроїв на них. За результатами цих обстежень складаються акти, якими встановлюються терміни усунення порушень. Акти підписуються представниками Виробника та Споживача. Якщо останній відмовляється направити свого представника для проведення обстеження або підписати акт, він підписується представником Виробника та в акті робиться відповідний запис про таку відмову. Оформлений таким чином акт є обов’язковим для виконання сторонами.

  7. Виробник має право, якщо вважатиме за необхідне, вимагати, у разі наявності технічної можливості, підключення Субспоживача до міського водопроводу та каналізації, встановлення засобу обліку води і укладання з Виробником договору на постачання питної води та приймання стічних вод через приєднані мережі.

Якщо підключення Субспоживача до міського водопроводу та каналізації є неможливим, підключення здійснюється до внутрішніх мереж Споживача при наявності його згоди та за погодженням з Виробником.

При цьому встановлення засобів обліку у Субспоживача та укладення договору з Виробником на постачання питної води та приймання стічних вод через приєднані мережі є обов’язковим.

 1. ПОРЯДОК ПРИЄДНАННЯ ОБ’ЄКТІВ ДО СИСТЕМ КОМУНАЛЬНОГО ВОДОПРОВОДУ

  1. Для приєднання нових, а також об’єктів, що реконструюються, перепрофільовуються або розширюються (надалі – об’єкти, що приєднуються) до комунального водопроводу, та при виконанні водоохоронних заходів Споживачу, Замовнику треба отримати технічні умови (дозвіл) на приєднання об’єктів до систем комунального водопостачання, на основі яких Споживач, Замовник розробляє проектну документацію.

  2. Для отримання технічних умов (дозволу) на приєднання до мереж водопостачання та водовідведення (категорія – населення), Замовник подає Виробнику відповідну заяву з додатком:

   1. ситуаційний план з визначенням місця розташування земельної ділянки на відповідній території М 1:2000;

   2. топографо-геодезичний план існуючої забудови або новозбудованого об’єкта М 1:500 з інструментальним визначенням фактичного місця розташування об’єкта та з відміткою (штамп, підпис, дата) управління містобудування та архітектури Моршинської міської ради;

   3. копію паспорта, ідентифікаційного коду;

   4. копія документа, що підтверджує право власності (користування) земельною ділянкою, на якій проводиться будівництво об’єкта або на якій розміщено об’єкт (копія державного акту та/або витяг з державного земельного кадастру, копія договору оренди, сервітуту тощо), а в разі наявності співвласника на дану земельну ділянку, безвідкличний, дозвіл від нього на згоду проведення через його земельну ділянку мереж водопостачання та водовідведення засвідчену нотаріусом або особою, уповноваженою за законом засвідчувати такий документ підписом.

  3. Для отримання технічних умов (дозволу) на приєднання до мереж водопостачання та водовідведення (категорія – інші, бюджет) Замовник подає Виробнику відповідну заяву з додатком:

   1. опитувальний лист;

   2. ситуаційний план з визначенням місця розташування земельної ділянки на відповідній території М 1:2000;

   3. топографо-геодезичний план існуючої забудови або новозбудованого об’єкта М 1:500 з інструментальним визначенням фактичного місця розташування об’єкта та з відміткою (штамп, підпис, дата) управління містобудування та архітектури Моршинської міської ради;

   4. копії установчих документів (статут, положення, довідка про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ, свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво платника податків).

   5. копія документа, що підтверджує право власності (користування) земельною ділянкою, на якій проводиться будівництво об’єкта або на якій розміщено об’єкт (копія державного акту та/або витяг з державного земельного кадастру, копія договору оренди, сервітуту тощо), а в разі наявності співвласника на дану земельну ділянку, безвідкличний, дозвіл від нього на згоду проведення через його земельну ділянку мереж водопостачання та водовідведення засвідчену нотаріусом або особою, уповноваженою за законом засвідчувати такий документ підписом.

  4. Виробник по одержанні замовлення, протягом місяця після попередньої оплати Споживачем (Замовником) робіт та послуг, які виконуються Виробником, видає технічні умови (дозвіл) на приєднання об’єкта Замовника до комунального водопроводу з урахуванням потужностей головних споруд, пропускної здатності мережі (із зазначенням умов для проектування вводу, місця врізки, місцеположення водомірного вузла, умови для влаштування проміжного резервуара і насосів – підвищувачів тиску, прокладання дільниць мережі тощо), гарантованих напорів та кількості води, що подається.

  5. Споживачу може бути письмово, з обґрунтуванням причин, відмовлено у видачі дозволу на користування існуючою системою комунального водопостачання або на приєднання до неї, але за винятком випадків відсутності альтернативних джерел водопостачання та при обов’язковому виконанні Замовником, Споживачем умов Виробника.

У технічних умовах (дозволі) повинні бути вказані термін їх дії, місце приєднання до систем водопостачання, спеціальні технічні вимоги до устроїв і споруд для приєднання. окрім того, наводяться наступні дані:

а) гарантований вільний тиск в місці приєднання;

б) дозволений відбір обсягу питної води і режим водоспоживання (відпуску);

в) вимоги щодо встановлення засобів виміру питної води і влаштування вузла обліку.

  1. Проекти водопровідних вводів та інших пристроїв повинні відповідати вимогам наданих Виробником технічних умов (дозволу).

Відхилення від технічних умов (дозволу), необхідність яких виявлена в процесі проектування, підлягають додатковому узгодженню з Виробник.

Технічні умови мають дію впродовж усього періоду проектування та будівництва об’єкта, але до початку проектування термін їх дії не повинен перевищувати одного року.

3.7. Проектна документація водопровідних вводів та інших споруд подається для узгодження у Виробника і повинна містити:

а) копію відповідної частини плану в масштабі не менш 1:2000;

б) генеральний план ділянки в масштабі не менш як 1:500 з усіма підземними спорудами, що проектуються і існують, із зазначенням глибини їх залягання;

в) план приміщення для засобів обліку й контролю водоспоживання (водолічильника, регулятора тиску тощо) та нижнього (підвального) поверху будинку в масштабі 1:100 з нанесенням водопровідних пристроїв;

г) робочу документацію на врізку вводу і водомірного вузла в масштабі 1:5-1:20;

ґ) профілі запроектованих водопровідних мереж у масштабі по вертикалі 1:100 та по горизонталі 1:500 з нанесенням діаметрів труб, позначок поверхні землі та закладення труб як запроектованих, так і існуючих, місць та позначок найнижчих точок об’єктів;

д) отримані від місцевих органів влади узгодження відводу земель під будівництво і технічні умови на підключення до мереж водопроводу.

3.8. Погодження поданого у двох примірниках проекту вводу здійснюється в 15-добовий термін з дати його подання. Після узгодження проекту перший примірник залишається у Виробника і використовується при проведенні технічного нагляду за будівництвом, прийманні та вводі в експлуатацію об’єктів. Другий примірник повертається Замовнику.

3.9. Узгоджений з Виробником проект на спорудження вводу дійсний протягом трьох років від дня узгодження. Не реалізований протягом встановленого терміну проект на будівництво вводу підлягає повторному погодженню, при цьому не виключаються додаткові умови з боку Виробника. Не підлягають повторному погодженню проекти, по яких почато будівництво.

3.10. Всі роботи із спорудження, реконструкції й ремонту вводу й водомірного вузла, встановлення регулятора тиску та обмежувачів витрат, а також приєднання вводу до комунального водопроводу (урізання), промивка й хлорування мережі здійснюються силами й коштами Замовника під технічним наглядом Виробника.

3.11. Перед вводом в експлуатацію пристроїв для приєднання до систем комунального водопостачання вони повинні бути прийняті від Замовника представником Виробника з перевіркою їх відповідності виданим технічним умовам.

Після закінчення робіт з влаштування вводу складається акт про його технічну готовність. Акт підписується Замовником, Виробника, іншими зацікавленими організаціями та передається до Виробника на зберігання. Приймання вводу у Споживача, Замовника здійснюється після виконання цих умов.

3.12. Приєднувати нові вводи до комунального водопроводу, не обладнані водолічильниками, або іншими приладами обліку забороняється.

3.13. Виробник має право не подавати воду по нових вводах, якщо Споживач ухиляється від оплати, не виконує технічні умови та вимоги по переустаткуванню діючих вводів, водомірних вузлів, а також при нераціональному використанні води.

3.14. Забороняється будь-яке самовільне користування системами комунального водопостачання або приєднання до діючих комунальних систем водопостачання (включаючи приєднання до будинкових вводів).

Самовільним приєднанням до комунального водопроводу вважається:

а) приєднання, здійснене без письмового дозволу Виробника;

б) тимчасове приєднання до водорозбірної колонки;

в) приєднання до пожежних гідрантів;

г) приєднання, виконане без участі технагляду з боку Виробника.

При виявленні самовільного користування або приєднання до комунальних систем водопостачання представником Виробника складається акт в двох примірниках, один з яких видається самовільному користувачу. Якщо самовільний користувач не згодний зі змістом акта, він зобов’язаний підписати акт із вказівкою своїх заперечень по заявлених претензіях. При відмовленні винного в цих діях від підписання акта, акт вступає в силу в односторонньому порядку з позначкою “ від підпису відмовився”.

3.15. Новозбудовані й реконструйовані споруди водопостачання незалежно від їхньої відомчої належності можуть бути прийняті Виробником в експлуатацію згідно з вимогами СНиП 3.05.04-85 і Положенням про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів державного замовлення, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

3.16. Виробник здійснює нагляд за технічними рішеннями під час будівництва водопровідних споруд та бере участь у прийманні їх в експлуатацію.

До складу робочих і державних комісій з приймання в експлуатацію водопровідних споруд включаються представники Виробника.

3.17. Побудовані й реконструйовані споруди та мережі водопроводу повинні відповідати затвердженому проектові.

У разі відхилень від погодженого проекту Виробнику мають бути надані робочі креслення зі змінами, здійсненими під час виконання робіт, та документи про погодження цих змін зацікавленими організаціями.

3.18. Замовник повинен письмово повідомити Виробника про завершення будівництва водопровідних не менш ніж за три доби до дня огляду робочою комісією.

3.19. Зовнішні мережі водопроводу, водопровідні вводи Споживача експлуатуються ним.

Після завершення будівництва або реконструкції водопровідні об’єкти, що належать Споживачу, можуть бути передані на баланс Виробника в діючому стані разом з комплектом проектно-кошторисної документації згідно з чинним законодавством.

Комісії з приймання-передачі цих споруд потрібно подати:

а) затверджену проектну документацію;

б) акти на приховані роботи, акти гідравлічного випробування, промивання та хлорування водопровідної лінії, дозвіл СЕС, документи про узгодження здійснених змін робочих креслень у процесі виконання робіт, акти про завершення пусконалагоджувальних робіт;

в) виконавчі креслення (план і профілі) у масштабі 1:500.

Діючі системи водопостачання можуть бути прийняті Виробником у технічно-придатному стані при наявності виконавчої документації.

 1. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ СТІЧНИХ ВОД У СИСТЕМУ КАНАЛІЗАЦІЇ МІСТА МОРШИНА

4.1. Оформлення Споживачів, які користуються послугами централізованого водовідведення, здійснюється згідно з вимогами місцевих Правил приймання або/та діючого законодавства.

4.2. Виробник приймає рішення про приймання стічних вод в міську каналізацію від об’єктів, що реконструюються та будуються тільки за наявності у Споживача позитивного висновку Державної екологічної експертизи.

4.3. При реконструкції, розширенні або будівництві об’єкта майбутній Споживач зобов’язаний:

4.3.1 одержати у Виробника технічні умови;

4.3.2 розробити та погодити з Виробником проектну документацію;

4.3.3 після закінчення будівництва або реконструкції здати об’єкт в експлуатацію згідно з вимогами Державних будівельних норм та діючого законодавства;

4.3.4 надати Виробнику акт вводу об’єкта в експлуатацію;

4.3.5 укласти з Виробником договір на послуги з постачання питної води та приймання стічних вод.

4.4. При систематичному скиданні Споживачем стічних вод з понаднормативним забрудненням, Виробник має право вимагати від Споживача, який скидає стічну воду після технологічного використання, будівництва КОС або реконструкції локальних очисних споруд.

4.5. Виробник має право вимагати від підприємств, установ, організацій встановлення на випусках стічних вод витратомірів, обмежувачів витрати, решіток для затримання сміття, регулювальної і запірної арматури, аналізаторів якості стічних вод, стаціонарних пробовідбірників (у т. ч. автоматичних), уловлювачів жиру та інших пристроїв.

У випадку, коли обсяг або склад стічних вод змінюється протягом доби, на об’єктах Споживачів встановлюються спеціальні ємкості-усереднювачі, які мають необхідний об’єм для забезпечення усереднення витрат – рівномірного протягом доби скидання стічних вод і недопущення залпових скидів та перевищення швидкостей руху (миттєвих значень) стічних вод над допустимими для даного типу трубопроводів.

4.6. Додатковий об’єм стічних вод, що неорганізовано потрапляє у періоди дощів та сніготанення в мережі водовідведення Споживачів через каналізаційні колодязі на мережах водовідведення, які розташовані на території Споживачів, у мережі водовідведення виробника, визначається при роздільній системі водовідведення – у розмірі 20% від додаткового обсягу стічних вод, розрахованого згідно з нормами ДСТУ 3013-95 «Правила контролю за відведенням дощових і снігових стічних вод з територій міст і промислових підприємств», даними гідрометслужби та паспорта водного господарства Споживача. У разі необхідності Споживач зобов’язаний укласти з Виробником договір на приймання дощових і снігових стічних вод, які потрапляють в каналізаційну мережу міста Моршина через люки каналізаційних колодязів.

Якщо на території Споживача встановлені та зафіксовані актом обстеження за участю представників Виробника і Споживача факти провалів ґрунту навколо люків оглядових колодязів, відсутність кришок люків, а також в випадках прямого підключення автономної (локальної) системи зливової каналізації Споживача до міської каналізації, додатковий об’єм стічних вод визначається згідно з нормами ДСТУ 3013-95 «Правила контролю за відведенням дощових і снігових стічних вод з територій міст і промислових підприємств», даними гідрометслужби та паспорта водного господарства Споживача за попередні три місяці і надалі до усунення всіх зауважень, про що останній у письмовій формі повідомляє Виробника. Виробник, у свою чергу повинен перевірити стан виконання робіт Споживачем та скласти відповідний акт. У разі необхідності Споживач зобов’язаний укласти з Виробником договір на приймання дощових і снігових стічних вод, які потрапляють в каналізаційну мережу міста Моршина через підключення зливової каналізації.

У разі, якщо на території Споживача відсутня мережа міської каналізації, договір на додатковий об’єм стічних вод не укладається в випадку, якщо дощові та талі води з території Споживача не потрапляють в мережу міської каналізації, що проходить за територією Споживача. Це повинно бути підтверджено актом обстеження.

5. СИСТЕМА ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВОДОПОСТАЧАННЯ І ВОДОВІДВЕДЕННЯ

5.1 Облік відпущеної питної води та прийнятих стоків здійснюється Виробником і Споживачами за допомогою засобів обліку, які занесені до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, допущені до застосування в Україні, пройшли повірку і державну метрологічну атестацію. Введення в експлуатацію нових або реконструйованих об’єктів, не обладнаних засобами обліку, забороняється.

Споживачі зобов’язані:

–   забезпечувати захист приміщень вузлів обліку від потрапляння ґрунтових, талих і дощових вод та інших шкідливих впливів; температура в приміщенні вузла обліку повинна бути не менше +4ºС. Якщо Споживач допустив розморожування запірних пристроїв, засобів обліку або трубопроводів, він повинен вжити заходів щодо якнайшвидшої ліквідації аварії та встановлення за погодженням Виробника нового обладнання. При цьому розрахунки на час усунення порушень виконуються згідно з п. 6.15 цих Правил;

–   утримувати приміщення, де розташовані вузли обліку, в належному санітарному стані, не допускати зберігання в них будь-яких предметів та матеріальних цінностей;

–   забезпечувати освітлення та надійну гідроізоляцію приміщень, через які проходять труби водопровідних вводів, та приміщень вузлів обліку від приміщень з товарно-матеріальними цінностями;

–   утримувати приміщення вузлів обліку в зачиненому стані, не допускати до них сторонніх осіб;

–   забезпечувати вільний доступ представників Виробника до приладів обліку, водопровідних пристроїв та обладнання;

–    у разі встановлення засобу обліку, який належить Виробнику, укласти з Виробником договір на відповідальне зберігання засобу обліку та оформити акт приймання-передачі;

5.2. Вузли обліку повинні розташовуватися на межі балансової належності мереж Виробника та Споживача, або за згодою Виробника в приміщеннях, розташованих безпосередньо на водопровідному вводі в будівлю за першою стіною.

При необхідності приміщення, де знаходиться вузол обліку, обладнується каналізаційним випуском або приямком з встановленням насосу з автоматичним включенням його в разі затоплення.

5.3. Покази квартирного засобу обліку води використовуються тільки при розрахунках за послуги з водопостачання та водовідведення мешканців житлових (в тому числі багатоквартирних) будинків з житлово-експлуатаційними організаціями або виробниками, виконавцями житлово-комунальних послуг.

5.4. Обладнання вузлів обліку здійснюється за рахунок Споживачів. Споживач повинен за погодженням з Виробником придбати й встановити засоби обліку, які будуть перебувати у нього на балансі й обслуговуванні. Встановлення засобів обліку може бути виконано Виробником за рахунок Споживача. Виробник може встановити засіб обліку за свій рахунок, якщо буде вважати це за необхідне.

Виробник має право опломбувати у відкритому стані запірну арматуру, встановлену на вузлі обліку, а також з’єднувальні частини засобу обліку встановленого на вузлі обліку.

Споживач повинен виконувати всі письмові рекомендації Виробника, спрямовані на поліпшення якісного обліку. У разі відмови Споживача виконати письмові рекомендації Виробника, його водокористування вважається без обліковим, і витрата води розраховується згідно з п. 6.15 цих Правил. Тип (умовне позначення засобу вимірювальної техніки) та номінальний діаметр засобу обліку визначається Виробником.

5.5. Періодична повірка, обслуговування та ремонт засобів обліку проводяться відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», а також інших нормативно-правових актів, які регулюють цю сферу діяльності. Засоби обліку, які виключені з державного реєстру в період їх експлуатації, можуть використовуватися до закінчення терміну дії свідоцтва про повірку, після чого за погодженням з Виробником здійснюється їх заміна.

5.6. Встановлення засобів обліку на водопровідних мережах Споживачів повинно здійснюватися відповідно до проекту на обладнання вводу, СНиП 2.04.01-85, технічних умов, паспорта засобу обліку.

В разі необхідності Виробник може вимагати від Споживача організації групового обліку водокористування.

5.7. Засоби обліку, що встановлюються на водопровідних вводах і мережах Споживачів, мають бути розраховані на пропуск максимальних розрахункових витрат води без врахування потреб води на внутрішнє пожежогасіння й перевірені на необхідну точність обліку малих витрат. В цьому разі для пропуску пожежних витрат необхідне спорудження обвідної лінії.

5.8. Перед засобом обліку й за ним повинні бути встановлені запірні вентилі або засувки відповідно до вимог СНиП 2.04.01-85. Між засобом обліку та іншим (за течією води) запірним пристроєм має бути встановлений спусковий кран (або трійник з пробкою) для спускання води.

5.9. За наявності одного вводу до будівлі, що має протипожежногосподарський водопровід, влаштування обвідної лінії є обов’язковим. На обвідній лінії монтується засувка, яка пломбується Виробником у закритому стані.

5.10. На водопровідному вводі встановлюється один засіб обліку. У разі відсутності засобу обліку або неможливості виконати ремонт існуючого, Споживач зобов’язаний придбати новий засіб обліку у строк, визначений Виробником.

5.11. За наявності у Споживача насосів підвищення тиску засіб обліку встановлюється на всмоктувальному трубопроводі, тобто до насосів.

5.12. Встановлення засобів обліку повинно виконуватися лише після повної готовності приміщення та закінчення монтажу трубопроводів й арматури.

5.13. При водопостачанні будівельних майданчиків з міського комунального водопроводу і неможливості встановлення вузла обліку на постійне місце, допускається тимчасове встановлення вузла обліку в спеціальному утепленому приміщенні за погодженням з Виробником.

5.14. За збитки, заподіяні власникові матеріальних цінностей через пошкодження внутрішньої водопровідної мережі, вузла обліку та засобів обліку, Виробник відповідальності не несе.

5.15. Усі засоби обліку в обумовлені законодавством строки підлягають періодичній повірці. Задовільні результати повірки підтверджуються відбитком повірочного тавра на пломбі засобу обліку в місцях, що передбачені експлуатаційною документацією та свідоцтвом про повірку або записом з відбитком повірочного тавра у відповідному розділі експлуатаційної документації. Неопломбовані органами Держспоживстандарту засоби обліку до експлуатації не допускаються.

5.16. У разі виникнення у Споживача обґрунтованих сумнівів щодо правильності показів засобу обліку він може звернутися до Виробника або за згодою Виробника до спеціалізованої організації із заявою про його позачергову повірку.

5.17. Засоби обліку, які опломбовані представником Держспоживстандарту, а також місця їх приєднання до трубопроводів, повинні бути опломбовані представником Виробника і надійно захищені від несанкціонованого втручання в їх роботу, яке може порушити достовірний облік кількості отриманої води. У разі порушення цілісності пломб на засобах обліку, а також в місцях їх приєднання до трубопроводів, виявлення фактів штучного впливу на роботу засобів обліку, Виробник проводить розрахунки згідно з п. 6.15 цих Правил.

5.18. Монтажні роботи по встановленню засобів обліку на вимогу Виробника виконуються в присутності його представника.

5.19. У разі відсутності у Споживача засобу обліку або неможливості виконати ремонт існуючого Виробник має право зобов’язати Споживача встановити або замінити засіб обліку у визначений ним термін.

5.20. Споживач відповідає за цілісність запірної арматури, манометра та іншого обладнання вузла обліку незалежно від місця його знаходження. У разі зникнення або з вини Споживача виходу з ладу засобу обліку або його з’єднань (стрілок, скла, циферблату, корпусу, зриву пломб, порушення з’єднань труб зі з’єднуючими частинами засобу обліку тощо), а також псування від морозу або гарячої води Споживач зобов’язаний придбати новий засіб обліку.

При цьому Виробник розраховує витрату води відповідно до п. 6.15 цих Правил за час від дня виписування останнього рахунку, але не більше як за один місяць.

Знімати засоби обліку, здійснювати будь-які зміни в його частинах або положенні на вузлі обліку, де його встановлено, знімати пломби, накладені органами Держспоживстандарту або представником Виробника, має право лише представник Виробника або Споживач з письмового дозволу Виробника.

У разі самовільних дій Cпоживач сплачує витрату води згідно з п. 6.15 цих Правил за час від дня виписування останнього рахунку, але не більш як за один місяць.

5.21. У випадку, коли витрати води у Cпоживача знизилися або збільшилися та за розрахунками Виробника не відповідають технічним характеристикам встановленого засобу обліку тощо, Споживач повинен переобладнати вузол обліку із монтажем на ньому засобу обліку відповідно до технічних умов, отриманих у Виробника.

Після отримання технічних умов Cпоживач звертається до проектної організації, яка на основі виданих технічних умов розробляє проект переобладнання вузла обліку та обов’язково погоджує його у Виробника. На підставі погодженого проекту Cпоживач організовує проведення монтажних робіт з переобладнання вузла обліку. Після закінчення монтажних робіт Cпоживач повинен звернутися до Виробника із заявою про прийняття вузлу обліку води в експлуатацію.

5.22. Зняття показів засобів обліку здійснюється представником Виробника у присутності Споживача, який повинен забезпечити представникові Виробника безперешкодний та безпечний доступ до вузла обліку, або самим Споживачем за обов’язкової згоди Виробника шляхом передачі показань засобів обліку особисто або в телефонному режимі.

Виробник має право перевіряти правильність зняття Споживачем показів засобів обліку води та надання ним відомостей про обсяги і показники якості скинутих стічних вод. Якщо перевіркою будуть встановлені розбіжності між показами засобів обліку та поданими Споживачем відомостями, Виробник проводить перерахунок кількості поданої питної води і обсягів скинутих стічних вод за період від попередньої перевірки до моменту виявлення розбіжностей згідно з показами засобів обліку.

Цей перерахунок здійснюється за умови, якщо Виробником не було виявлено фактів штучного втручання в роботу засобів обліку, їх виходу з ладу або пошкодження пломб. Порядок та терміни зняття показів засобів обліку визначаються відповідно до договору.

5.23. При знятті показів засобів обліку представник Виробника має право перевіряти цілісність пломб на засобах обліку, гідрантах, запірній арматурі та інших водопровідних пристроях, що перебувають у віданні Споживача, а також пересвідчитись у відсутності витоку води у мережі Споживача.

5.24. Розрахунки за спожиту воду згідно з показами засобів обліку здійснюються з моменту опломбування їх з’єднувальних частин до вузла обліку представником Виробника. Виробник має право враховувати при розрахунках за відпущену питну воду і за приймання стічних вод покази тільки тих засобів обліку, які зареєстровані у Виробника і робота яких ним контролюється.

5.25. Якщо вести облік води за засобом обліку неможливо з причин, що не залежать від Споживача (зняття засобу обліку Виробником, корозія циферблата (запотівання), припинення нормальної роботи засобу обліку через несправності, що виникли в його механізмі тощо), кількість використаної води визначається за середньодобовою витратою за попередні два розрахункові місяці облікового водоспоживання коли засіб обліку був в робочому стані.

У разі тривалості роботи засобів обліку менше 2-х місяців, кількість води визначається за період роботи засобів обліку не менше 15 днів.

5.26. У разі відсутності засобів обліку води у Споживачів, а також для перевірки показів встановлених засобів обліку, Виробник має право встановлювати на вводах контрольні засоби обліку. Ці роботи також можуть бути виконані за обґрунтованою вимогою Споживача. Дообладнання або монтаж вузлів обліку для встановлення контрольних засобів обліку виконується за рахунок зацікавленої сторони.

Споживачі зобов’язані один раз на квартал, а Споживачі — громадяни – один раз на півріччя, подавати Виробнику довідку про кількість проживаючих, орендарів та інших водокористувачів, що споживають воду з мережі Споживача.

5.27. Робота контрольних засобів обліку повинна тривати не менше 15 днів. Якщо контрольний засіб обліку виявить неточність роботи засобів обліку води, що перевіряються, останні підлягають ремонту за рахунок Споживача, а розрахунок за водокористування здійснюється відповідно до показів контрольного засобу обліку, при цьому Виробник має право провести перерахунок Споживачеві за водокористування за попередні два місяці.

У випадку, коли засіб обліку води, після отримання висновку метрологічної експертизи виявиться технічно справним, Споживач зобов’язаний встановити свій засіб обліку на місці контрольного засобу обліку Виробника у п’ятиденний термін.

Населення, що користується водою з водорозбірних колонок, незалежно від відстані від місця проживання до колонки, сплачує вартість води Виробнику згідно з нормами водоспоживання. Громадяни можуть бути звільнені від плати за користування водою з водорозборів, якщо буде виявлено, що вони користуються водою з іншого джерела, придатність якого для пиття визначена СЕС і Виробником. У разі непридатності місцевого джерела для пиття населення від плати за користування водою з водопроводу не звільняється.

5.28. Забороняється штучно впливати на роботу засобів обліку. Якщо Виробником буде виявлено, що такі дії мали місце, кількість використаної води визначається Споживачу відповідно до п. 6.15 цих Правил від дня виписки останнього рахунка до дня виявлення Виробником штучного втручання в роботу засобу обліку.

5.29. Покази засобів обліку є підставою для розрахунків Субспоживача з основним Споживачем. Взаємні претензії Споживача і Субспоживача Виробником не розглядаються.

5.30. Виробник може вести розрахунки за воду безпосередньо з будь-яким Субспоживачем, якщо вважатиме це за необхідне.

5.31. Повірка засобів обліку Субспоживача здійснюється згідно з п. 5.5 цих Правил, а також на вимогу основних Споживачів і Субспоживачів у порядку, встановленому п. 5.16 цих Правил.

5.32. Засоби обліку Субспоживача встановлюються з дотриманням тих самих правил і норм, які визначені для засобів обліку Споживача.

5.33. Споживачі й Субспоживачі несуть однакову відповідальність за порушення цих Правил.

5.34. Споживач, який виконує промивання внутрішньобудинкових мереж, повинен погодити з Виробником схему обладнання та місце розташування вузла обліку, тип, діаметр засобу обліку води і до початку промивання викликати представника Виробника для приймання вузла обліку та встановлення у разі необхідності пломб для запобігання безобліковим витратам води.

Витрати води на промивання трубопроводів (водопровідних вводів) в разі відсутності можливості промивання мереж через засоби обліку визначаються згідно з п. 6.15 цих Правил за фактичний час промивання. Якщо фактичний час промивання не визначений, час промивання дорівнює 24 годинам.

5.35. У разі відсутності засобів обліку стічних вод їх облік здійснюється такими методами:

1) за допомогою засобів обліку на водозаборах;

2) за паспортною продуктивністю насосів на водозаборах;

3) за паспортним дебітом усіх свердловин та проектною потужністю поверхневого водозабору;

4) на підставі розрахункових витрат води на технологічні потреби;

5) на підставі замірів кількості стічних вод, що надходять до мереж водовідведення;

6) на підставі інших методів.

Метод визначення кількості стічних вод визначається Виробником.

5.36. У разі коли питна вода входить до складу продукції Споживачів і згодом не потрапляє до централізованих мереж водовідведення, оплата за скидання стоків визначається за різницею обсягу води, одержаної підприємством з усіх видів джерел, і обсягу води, що увійшла до складу продукції.

5.37. Споживачі, що мають власні водозабори і скидають стічні води до мереж централізованого водовідведення при відсутності засобів обліку стічних вод, подають Виробнику дані про об’єм та показники якості стічних вод щомісяця відповідно до умов договору.

Виробник має право під час обстеження на місці перевіряти подані Споживачем дані про кількість та якість стічних вод, що скидаються до централізованих мереж водовідведення.

Якщо Споживач, який має власні водозабори, у визначений строк не надав дані про кількість стічних вод, скинутих ним до комунальної каналізації за минулий місяць, або надав недостовірні дані про їх кількість, Виробник має право здійснювати розрахунок оплати за пропускання стічних вод за даними, які він має, або за пропускною здатністю відповідного колектора Споживача. При цьому Виробник має право зробити перерахунок за період подання Споживачем недостовірних даних, але не більше як за рік.

5.38. Кількість стічних вод, що надходять до комунальної каналізації, визначається за кількістю води, що надходить з комунального водопроводу або місцевих джерел, згідно з показами засобів обліку, а в разі відсутності останніх — за чинними нормами водоспоживання.

5.39. Якщо у засобу обліку на артсвердловині або поверхневому водозаборі є обвідна лінія із засувкою, остання має бути запломбована представником Виробника в закритому стані.

У разі самовільного зриву пломби на запірній арматурі обвідної лінії, при самовільному знятті, пропажі або псуванні засобу обліку та його з’єднань (поломка стрілок, скла, циферблата, корпусу внаслідок розморожування тощо), у разі відсутності доступу до нього з вини Споживача розрахунок кількості стічних вод ведеться за максимальним годинним дебітом артсвердловини або максимальною потужністю поверхневого водозабору при їх роботі протягом 24 годин щодоби за час від дня виписування останнього рахунку, але не більш як за один місяць, з врахуванням п. 6.1 цих Правил в частині попередньої оплати або планових платежів.

5.40. У разі розрахунків за воду за пропускною здатністю труби вводу вважається, що кількість стічних вод дорівнює кількості води, визначеної згідно з п. 6.15 цих Правил.

5.41. У разі виявлення самовільного й безоблікового скидання стічних вод у комунальну каналізацію з власних джерел водопостачання розрахунок за скидання стоків здійснюється за максимальною продуктивністю насосного обладнання за годину при його роботі протягом 24 годин на добу від дня початку скидання стоків до дня виявлення. Якщо день початку скидання не встановлено, розрахунки здійснюються за один місяць.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВІДПУЩЕНУ ПИТНУ ВОДУ З МІСЬКИХ КОМУНАЛЬНИХ ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ ТА ПРИЙНЯТИХ СТІЧНИХ ВОД У МІСЬКУ КОМУНАЛЬНУ КАНАЛІЗАЦІЮ

6.1. Розрахунки за послуги з водопостачання та водовідведення здійснюються зі Споживачами як правило, один раз на місяць. Виробник має право вести розрахунки в порядку попередньої оплати, суму якої Виробник визначає за об’ємами водоспоживання та водовідведення у минулому місяці, з остаточним розрахунком по закінченні місяця або планових платежів з періодичністю, передбаченою договором, з остаточним розрахунком по закінченні місяця з подальшим перерахунком за фактично надані послуги у разі зміни тарифів.

6.2. Суб’єкти господарювання, у яких теплові пункти (котельні) перебувають на балансі або яким вони передані в управління, повне господарське відання, користування, концесію тощо, здійснюють розрахунки Виробником за весь обсяг питної води, яка відпущена з систем водопостачання на потреби гарячого водопостачання та інші потреби, а також розраховуються за власний обсяг водовідведення.

Обсяги питної води, поданої до теплових пунктів (котелень), фіксуються засобами обліку.

Обсяг гарячого водопостачання, використаний Споживачем, враховується в загальному обсязі стічних вод Споживача і оплачується ним в порядку, обумовленому договором.

Виробник має право, якщо вважатиме це за необхідне, здійснювати нарахування за обсяги питної води, яка відпущена з систем водопостачання на потреби гарячого водопостачання, безпосередньо юридичним особам, бюджетним організаціям або фізичним особам, крім мешканців багатоквартирних жилих будинків, які використовують гарячу воду.

6.3. Виробник проводить розрахунки за питну воду і за скид стічних вод зі Споживачами-громадянами, що володіють жилими будинками на праві приватної власності та які мають водопровідний ввід до своїх будівель або які користуються водою з вуличних водорозбірних колонок, шляхом подання Виробником рахунків (квитанцій), виписаних на підставі показів засобів обліку або чинних норм споживання, або в інші способи, передбачені цими Правилами, в тому числі згідно з п. 6.15 цих Правил.

Такі Споживачі зобов’язані на вимогу Виробника надавати сплачені рахунки за останні три роки, проектну документацію на влаштування вводу, технічні паспорти на жилі будинки тощо. Квитанцію про оплату послуг з водопостачання та водовідведення необхідно зберігати впродовж трьох років.

Строки та порядок проведення розрахунків, а також порядок подання Виробнику необхідних документів можуть визначатися договором.

У разі зміни ступеня благоустрою жилих будинків, кількості мешканців, розміру поливної площі, площі теплиць, а також у інших випадках зміни кількості споживаної води Споживачі-громадяни, зобов’язані у місячний строк з моменту виникнення змін з’явитися до Виробника для перевірки оплачених рахунків, перерозрахунку кількості споживаної води та отримання нового рахунку.

При цьому Споживачі-громадяни повинні подати підтверджуючі документи (технічний паспорт на жилий будинок, проектну документацію на водопровідний ввід, довідки, передбачені чинним законодавством тощо).

Споживачі-громадяни, що почали займатися підприємницькою діяльністю та іншою господарською діяльністю на території своїх домоволодінь, для якої потрібні послуги у забезпеченні питною водою та водовідведенні, зобов’язані у місячний строк з початку діяльності з’явитися до Виробника з відповідними документами (свідоцтвом про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності, у необхідних випадках з дозволом (ліцензією) на заняття даним видом діяльності, проектною документацією тощо) для внесення змін у договірні відносини, перерозрахунку кількості споживаної води та отримання нового (додаткового) рахунку.

6.4. Рахунки, інші платіжні документи надаються Споживачам будь-якими засобами, які обумовлені договором або передбаченими діючим законодавством та забезпечують своєчасність їх надходження. При запровадженні автоматизованих систем рахунки Споживачам можуть не виписуватися. Споживачі мають право здійснювати розрахунки як попередньою оплатою суми, яку Виробник визначає за обсягами водоспоживання та водовідведення у минулому місяці з наступним коригуванням по закінченню місяця, так і планових платежів з періодичністю, передбаченою договором, з наступним коригуванням по закінченню місяця, або за показами засобів обліку. Також Виробник має право пред’явити до оплати платіжні документи за декілька місяців (розрахункових періодів) одночасно.

6.5. Рахунки або інші платіжні документи за воду підлягають оплаті Споживачами у триденний строк після їх подачі Виробником, якщо інший строк не передбачений договором.

У випадках пред’явлення Виробником в банк платіжних документів без виписки рахунків, строк оплати відраховується з наступного дня після подання в банк цих документів.

Відлік зазначених строків починається з наступного дня після вручення рахунку або пред’явлення в банк платіжних документів.

У випадку встановлення Виробником Споживачу конкретного строку оплати за воду відлік прострочення платежу починається з наступного дня після закінчення цього строку.

Вихідні і святкові дні не враховуються при визначенні строків сплати за спожиті послуги.

6.6. У разі запланованих змін у діяльності Споживачів, якщо вони ведуть до зміни об’ємів споживання питної води та скиду стічних вод, Споживачі в місячний строк до моменту виникнення змін надають Виробнику заяву та відповідні документи для одержання додаткових технічних умов та внесення змін у договір.

6.7. Рахунки Споживачам за спожиті послуги з водопостачання та водовідведення виписуються Виробником. Якщо Субспоживач має договірні відносини з Виробником, він розраховується з останнім за питну воду та скидання стічних вод. Розподіл суми рахунка, виписаного Споживачу, між Субспоживачами, які не мають договірних відносин з Виробником, здійснюється Споживачем самостійно.

У випадках, коли засоби обліку у Субспоживачів, які мають договірні відносини з Виробником або за вимогою Виробника повинні укласти з ним договір, відсутні з вини Субспоживача, розрахунки за воду проводяться в порядку, встановленому п. 6.15 цих Правил, при цьому обсяги стічних вод, які належать до сплати, дорівнюють обсягам водоспоживання.

6.8. Розрахунки Споживачів за воду, роботи і послуги безпосередньо з представниками Виробника забороняються. Посадові особи Виробника, які порушили зазначений порядок розрахунків, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

6.9. Споживачі, що передають об’єкт на баланс новому власникові, повинні в семиденний строк після передачі повідомити про це Виробника та надати документи, що підтверджують таку передачу.

Новий власник також у семиденний строк після прийняття об’єкта на свій баланс письмово повідомляє Виробника про прийняття на себе зобов’язання щодо водокористування і водовідведення та оформлення договору згідно з цими Правилами. Якщо таке повідомлення не надійде і новий власник не буде оформлений як Споживач, його водокористування вважається самовільним і безобліковим. Витрата води в таких випадках визначається згідно з п. 6.15 цих Правил від дня встановлення Виробником самовільного водокористування до дня укладання новим власником договору з Виробником.

При передачі об’єкта від одного власника до іншого питання про заборгованість за послуги з водопостачання та водовідведення вирішується відповідно до чинного законодавства України.

6.10. Виробник має право відносити витрати води на промивання й гідравлічне випробування внутрішньої мережі та пристроїв нових об’єктів на рахунок організації, що виконує ці роботи.

6.11. Оплата робіт із припинення (обмеження) відпущення Споживачу питної води та приймання від нього стічних вод, пов’язаних із порушенням Споживачем умов договору, та наступного підключення до мережі здійснюється Споживачем додатково згідно з калькуляцією витрат Виробника.

6.12. Рахунки за воду (включаючи випадки самовільного приєднання, зриву пломб, перевищення встановленого договірного обсягу води, пошкодження приладів та ліній тощо) розраховуються згідно з цими Правилами на підставі чинних тарифів.

6.13. Представник Виробника має право проводити обстеження водопровідних та каналізаційних систем будь-якого Споживача, засобів та пристроїв на них, контролювати раціональне водоспоживання тощо та складати акти за результатами цих обстежень. У разі виявлення представником Виробника порушень вимог цих Правил складається акт, в якому фіксуються виявлені порушення і встановлюються терміни їх усунення. Акт оформлюється за підписами представника Виробника та представника Споживача, що обстежується. Якщо останній відмовляється підписати акт, він підписується представником Виробника, і в акті робиться відповідний запис про таку відмову. Оформлений таким чином акт є обов’язковим для виконання у вказані в ньому терміни, а також підставою для розрахунків за водокористування згідно з п. 6.15 цих Правил.

6.14. Вартість води, що використовується Споживачем на поливання прибудинкових територій, прибирання загальних вбиралень у дворах тощо, оплачується Субспоживачами основному Споживачу відповідно до узгоджених між ними пропорцій кількості використаної на зазначені цілі води.

6.15. У разі безоблікового з вини Споживача та самовільного водоспоживання Виробник виконує розрахунок витрат води за пропускною спроможністю труби вводу при швидкості руху води в ній 2,0 м/сек та дією її повним перерізом протягом 24 годин за добу.

6.16. Розрахунковий період при безобліковому з вини Споживача та самовільному водоспоживанні встановлюється з дня початку такого користування. Якщо термін початку безоблікового та самовільного водоспоживання виявити неможливо, розрахунковий період становить один місяць.

6.17. Оплата Споживачами за скид промислових стічних вод здійснюється згідно з місцевими Правилами приймання та Інструкцією про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів, затвердженою наказом Держбуду України від 19.02.2002 № 37 та іншими нормативно-правовими актами.

6.18. У разі встановлення будинкових засобів обліку води у багатоквартирному будинку, де окремі квартири обладнані квартирними засобами обліку, споживач, який не має квартирних засобів обліку, оплачує послуги згідно з показаннями будинкових засобів обліку, не враховуючи витрати води виконавця, юридичних осіб, бюджетних організацій та фізичних осіб – підприємців, які є власниками або орендарями приміщень у цьому будинку, та сумарних витрат води за показаннями усіх квартирних засобів обліку.

Різниця розподіляється між споживачами, які не мають квартирних засобів обліку, пропорційно кількості мешканців квартири в разі відсутності витоків із загальнобудинкової мережі.

6.19. У випадку коли в багатоквартирному будинку створено ОСББ та встановлено будинковий засіб обліку, ОСББ оплачує за послуги водопостачання згідно показами будинкових засобів обліку не враховуючи обсяги води спожитої мешканцями будинку згідно квартирних засобів обліку та норм водоспоживання.

7. ВИТОКИ ВОДИ

7.1. Споживач зобов’язаний стежити за станом внутрішньої водопровідної мережі, арматури (водорозбірних кранів, вентилів, змішувачів, засувок тощо) та санітарно-технічних засобів на ній (умивальників, ванн, раковин, змивальних бачків тощо), не допускати витоку води, в разі його виникнення або виявлення, витік води повинен бути негайно ліквідований Споживачем.

7.2. Виробник разом зі Споживачем здійснює вибірковий контроль технічного стану внутрішньої водопровідної мережі та арматури, визначає величину витоку, про що складається акт. За внутрішньобудинкові витоки Виробник відповідальності не несе.

7.3. За збитки, заподіяні в результаті пошкодження водопровідної мережі, що не перебуває на балансі Виробника, відповідальність несе її власник або замовник її будівництва.

7.4. Споживач зобов’язаний використовувати питну воду тільки на ті цілі, які передбачені технічними умовами, та вживати необхідних заходів для усунення причин, що викликають нераціональні витрати води.

7.5. Споживач не має права збільшувати витрати води понад встановлених норм та затверджений договірний обсяг води та стічних вод.

7.6. При виявленні представником Виробника витоку води в мережах Споживача внаслідок їх пошкодження або нераціонального водокористування, коли обсяг витоку води не враховується засобом обліку споживача, Виробник виконує розрахунок витрат води згідно з п. 6.15 цих Правил. Наявність витоку оформлюється актом відповідно до п. 6.13 цих Правил.

7.7. У разі самовільного приєднання до комунального водопроводу, коли водокористувач не оформлений як Споживач або не одержав дозволу від Виробника, витрата води визначається згідно з п. 6.15 цих Правил за весь період користування водопроводом. Якщо дату початку самовільного приєднання до водопроводу або безоблікового користування визначити неможливо, то вважається, що період самовільного користування водою становить один місяць.

7.8. Витрати за воду, яка була використана на промивання й дезінфекцію мереж і споруд після усунень аварій, а також втрати води на новозбудованих водопровідних мережах і спорудах, які виникли в результаті браку будівництва в період гарантійного строку протягом одного року від дня їх прийняття в експлуатацію, відносяться на рахунок організації, що здійснювала будівництво.

7.9. Використання питної води з комунального водопроводу для охолодження будь-якого обладнання за прямоточною схемою забороняється. З цією метою повинні влаштовуватися системи обігового водопостачання.

7.10. У разі, коли Субспоживачі користуються водою Споживача, забезпечення справного стану внутрішньої водопровідної мережі покладається на Споживача та Субспоживача. При цьому Виробник контролює раціональне водоспоживання Споживачем й Субспоживачем. При невиконанні вчасно вимог Виробника до Споживача та Субспоживача вживаються заходи відповідно до вимог цих Правил.

7.11. У разі виявлення витоку води на водопровідній мережі, балансову належність якої встановити неможливо або така мережа не знаходиться на балансі у Виробника та Споживача, Виробник зобов’язаний негайно припинити подачу води по вказаній водопровідній мережі.

Якщо до такої мережі приєднані існуючі споживачі, Виробник безкоштовно надає таким абонентам технічні умови із вказаним місцем підключення до мережі водопостачання, що знаходиться у нього на балансі. Витрати, пов’язані із перепідключенням своїх об’єктів несе Споживач.

8. ПРИПИНЕННЯ ПОДАЧІ ВОДИ ТА ПРИЙМАННЯ СТІЧНИХ ВОД

8.1. Виробник має право припинити подачу води Споживачам та приймання стічних вод від них без попередження у разі:

8.1.1. припинення подачі електроенергії Виробнику;

8.1.2. необхідності збільшення подачі води до місць виникнення пожежі;

8.1.3. стихійного лиха;

8.1.4. аварій на зовнішніх мережах водопостачання та водовідведення, а також інженерних комунікаціях будівель та споруд;

8.1.5. пошкоджень або несправностей дворової, внутрішньобудинкової мережі водопостачання (що перебуває на балансі Споживача), які призводять марних втрат (витоку) води;

8.1.6. у разі необхідності промивання водоводів внаслідок погіршення якості води або для його запобігання.

8.1.7. у випадку передбаченому п 7.11 цих Правил.

8.2. У разі необхідності припинення подачі води та приймання стічних вод у зв’язку з проведенням планового ремонту мереж водопостачання Виробник зобов’язаний повідомити Споживачів за добу, якщо ремонт триває до 12 годин; за дві доби, якщо ремонт триває понад 12 годин.

8.3. Виробник має право, завчасно попередивши Споживача, припинити йому подачу води та приймання стічних вод у разі:

8.3.1. різкого погіршення якості води в джерелі питного водопостачання;

8.3.2. аварійного або незадовільного технічного стану мереж водопостачання та водовідведення, пристроїв, споруд, які перебувають на балансі або в оперативному управлінні Споживачів, невиконання Споживачами вимог Виробника щодо усунення порушень технічної експлуатації, виявлених Виробником;

8.3.3. відмови Споживача у користуванні водою або каналізацією Субспоживачем, який приєднаний до мереж Споживача відповідно до вимог цих Правил, а також відмови Споживача Субспоживачу, який має дозвіл Виробника на приєднання, у приєднанні до водопровідних або каналізаційних мереж Споживача;

8.3.4. невиконання Споживачем умов договору, порушення термінів внесення плати за надані послуги з водопостачання та водовідведення;

8.3.5. недопуску Споживачем представника Виробника до засобів обліку води або стоків, пристроїв на мережі водопостачання або водовідведення, споруд локального очищення стічних вод, а також ненадання відомостей, потрібних для розрахунку обсягів води, що витрачається (для Споживачів, що не мають засобів обліку: кількість мешканців, орендарів;

8.3.6. самовільного приєднання до систем централізованого комунального водопостачання та водовідведення;

8.3.7. заяви Споживача про припинення користування водопостачанням або водовідведенням, якщо воно не вплине на водопостачання або водовідведення інших Споживачів (Субспоживачів);

8.3.8. недопуску Споживачем представника Виробника для регулювання подачі води та опломбування запірно-регулюючій арматури у тих випадках, коли Споживачем перевищені встановлені йому договірні обсяги води, в тому числі для накладання пломб на запірно-регулюючу арматуру внутрішньої мережі водопостачання Споживача;

8.3.9. недотримання Споживачами визначеного Виробником режиму водоспоживання, водовідведення та встановлених зон санітарної охорони споруд та мереж Виробника;

8.3.10. невиконання вимог Виробника щодо встановлення нових або переобладнання діючих вузлів обліку у Споживачів або Субспоживачів для забезпечення якісного (належного) обліку води;

8.3.11. самовільного вмикання резервних вводів, опломбованих Виробником, без попередження та згоди Виробника, за винятком потреби гасіння пожежі;

8.3.12. проведення Виробником планово-попереджувальних, інших ремонтних робіт на мережах водопостачання та водовідведення і пристроях, а також робіт з приєднання нових Споживачів;

8.3.13. відмови Споживача укласти договір з Виробником на постачання питної води та приймання стічних вод через приєднані мережі, прийняти рахунок чи платіжний документ за ці послуги, неусунення причин, які перешкоджають зніманню показів засобів обліку в строк, встановлений Виробником;

8.3.14 відмови або зволікання понад встановлений Виробником термін виконання виданих Виробником технічних умов;

8.3.15 виявлення скиду в міську каналізацію стічних вод з речовинами, забороненими до скидання;

8.3.16 невиконання у встановлений термін заходів щодо доведення якості стічних вод до ДК;

8.3.17 невиконання Споживачем вимог Виробника щодо попереднього очищення стічних вод, утилізації осадів із споруд попереднього очищення або будівництва усереднювачів;

8.3.18 несплати підвищеного тарифу, протягом календарного місяця з моменту отримання рахунка;

8.3.19 в разі підключення (приєднання) Споживачем Субспоживача без дозволу Виробника або в разі підключення з дозволу Виробника, але без дотримання параметру тиску визначеного п. 2.26 СНиП 2.04.02-84.

8.4. У випадку, коли Виробник відключив Споживача від міської водопровідної та/або каналізаційної мережі згідно з п. 8.3 цих Правил, а Споживач самовільно відновив подачу води та скидання стічних вод, Виробник розраховує витрати води Споживача згідно з п. 6.15 цих Правил з дня відключення Виробником Споживача до дня припинення самовільного водоспоживання та водовідведення Споживача.

8.7. У разі припинення (тимчасово або постійно) користування водопостачанням та водовідведенням Споживач (Субспоживач) зобов’язаний не пізніше ніж за 10 діб письмово повідомити Виробника про дату припинення користування його послугами та надати можливість Виробнику опломбувати засувки на трубопроводі у закритому стані. Строк припинення користування водопостачанням та водовідведенням вираховується з моменту встановлення пломб.

8.8. У випадках виникнення аварійних ситуацій або несправності на водопровідному вводі чи мережі внутрішнього водопостачання, що перебуває на балансі Споживача, Виробник не несе відповідальності за його водозабезпечення.

8.9. У разі припинення подачі води окремими дільницями мережі Виробник повинен повідомляти про це органи пожежної охорони.

9. ВІДНОВЛЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ СПОЖИВАЧАМ ПІСЛЯ ВИКОНАННЯ РЕМОНТНИХ РОБІТ НА ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖАХ

9.1. При виявленні пошкоджень на водопровідних мережах, які знаходяться на балансі Споживача, останній повинен повідомити про це Виробника.

9.2. При виявленні пошкодження на мережах Споживача, Виробник вживає такі заходи:

– відключає Споживача від мереж водопостачання згідно п. 8.3 цих Правил;

– надає Споживачу вимоги щодо необхідності виконання ремонтних робіт.

10. ПРОТИПОЖЕЖНІ ПРИСТРОЇ

10.1. Обладнання внутрішніх протипожежних водопроводів повинно відповідати діючим будівельним нормам.

10.2. Кожний проект внутрішньобудинкового водопроводу, що має протипожежні пристрої, перед надходженням до виробника може здійснюватися лише за наявності проектної документації, яка пройшла попередню експертизу (перевірку) в органах державного пожежного нагляду на відповідність нормативно-правовим актам з пожежної безпеки.

10.3. У разі наявності у вузлі обліку споживача обвідної лінії запірна арматура на ній пломбується представником виробника в закритому стані. За цілісність пломби відповідає споживач.

З метою недопущення самовільного і безоблікового водокористування виробник також має право накладати пломби на пожежні гідранти та крани, які розташовані на мережі споживача.

10.4. З протипожежною метою допускається встановлення пожежних насосів з приєднанням до мереж споживачів за вузлом обліку.

10.5. Пожежні насоси, як правило, встановлюються в одному приміщенні з засувкою на обвідній лінії.

10.6. Використовувати воду для господарських потреб із самостійних протипожежних систем, що живляться від спільних вводів, забороняється.

Якщо представник виробника виявить самовільне користування водою з пожежних систем, розрахунок за воду здійснюється відповідно до п. 6.15. цих Правил з часу початку користування водою до часу його виявлення. Якщо час початку користування водою не виявлено, то розрахунок здійснюється за місячний термін.

10.7. Перевірка пожежних гідрантів здійснюється органами пожежної охорони разом з представниками виробника. Про проведення перевірки справності пожежної системи в будинках і спорудах та випробувань пожежних насосів споживач має повідомити виробника за три доби до зняття пломб із засувок обвідних ліній тощо. У цьому випадку розрахунки за воду проводяться за пропускною спроможністю водопровідного вводу при швидкості води 2,0 м/сек за час фактичного водокористування.

Без узгодження з виробником споживач не має права знімати пломбу.

10.8. Зняття пломб із запірної арматури без попереднього повідомлення виробника може здійснюватися лише при гасінні пожеж. Після закінчення користування протипожежною системою водопостачання споживач зобов’язаний протягом доби надати виробнику акт про зняття пломб та викликати його представника для опломбування.

10.9. Водокористування з пожежних гідрантів та кранів централізованої системи водопостачання дозволяється лише службовому персоналу органів пожежної охорони та виробнику.

10.10. Ремонт і утримання в належному стані пожежних систем, розміщених на мережах споживачів, здійснюються за рахунок споживачів.

11. СПОРУДЖЕННЯ ТИМЧАСОВИХ ВІДГАЛУЖЕНЬ ВІД ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ

11.1. Тимчасові водопровідні лінії з приєднанням до мереж Виробника прокладаються згідно з технічними умовами. Доцільність встановлення засобів обліку на тимчасовій водопровідній лінії визначається в кожному окремому випадку Виробником. Тимчасові водопровідні лінії споруджуються і утримуються за рахунок Споживачів і на баланс Виробника не передаються. У разі необхідності приєднання тимчасового водопроводу до вуличного водопроводу виконується за узгодженим проектом водопостачання об’єкта за постійною схемою.

11.2. Технічні умови на користування тимчасовим водопроводом видаються на один рік (сезон) за наявності у Замовника технічних умов на водопостачання та водовідведення для проектування об’єкта будівництва (реконструкції).

11.3. Для тимчасового водопостачання будмайданчиків, садів, парків, кіосків для продажу напоїв тощо, як правило, використовуються комунальні водопроводи, а також мережі Споживачів з приєднанням за засобами обліку та іншими запірними пристроями у будь-якій точці, але з обов’язковим урахуванням вимог п. 11.4 цих Правил.

Якщо приєднання до мережі здійснено з дозволу Виробника перед засобом обліку, то на відгалуженні слід встановлювати окремий засіб обліку. У разі відсутності засобу обліку витрати води обчислюються за пропускною здатністю цього відгалуження або за чинними нормами водоспоживання. Порядок визначення обсягів спожитої води визначає Виробник.

Розрахунки за користування водою у разі тимчасового приєднання до водопроводів сусідніх Споживачів проводяться відповідно до рішення Виробника безпосередньо з ним або з основним Споживачем.

11.4. Приєднувати тимчасові водопровідні лінії до колодязів з водорозбірними колонками, пожежними гідрантами та засобами обліку не дозволяється.

11.5. Поливання та миття вулиць, майданів питною водою, як правило, забороняється, окрім випадків, передбачених рішенням органу місцевого самоврядування та/або іншого органу влади. У цьому разі зазначається час поливу й місце встановлення спеціальних поливальних пристроїв або пунктів забору води, які будуються Споживачем згідно з проектом, погодженим Виробником.

11.6. Водопровідні лінії, що підводять воду для поливання, повинні мати запірні вентилі в місці приєднання до комунального водопроводу перед засобом обліку і за ним.

11.7. Забороняється встановлювати тимчасові водопроводи для поливання території домоволодінь, що є приватною власністю громадян.

11.8. У випадках влаштування тимчасових відгалужень від водопровідних мереж, котрі можуть використовуватися для гасіння пожеж, Споживач повинен викликати для пломбування представника Виробника та повідомити про це органи пожежної охорони.

12. ДВОРОВІ КАНАЛІЗАЦІЙНІ МЕРЕЖІ ТА КАНАЛІЗАЦІЙНІ З’ЄДНУВАЛЬНІ ЛІНІЇ

12.1. Для приймання стічних вод з внутрішньої каналізаційної мережі використовуються дворові каналізаційні мережі, а для випуску їх у вуличну каналізаційну мережу – каналізаційні внітрішньоквартальні мережі водовідведення.

12.2. Каналізаційні внутрішньоквартальні мережі водовідведення та дворові каналізаційні мережі споруджуються Споживачами за власний рахунок.

12.3. Каналізаційні внутрішньоквартальні мережі та дворові мережі водовідведення місцевих житлово-експлуатаційних організацій, а також житлово-будівельних кооперативів, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, після їх будівництва безкоштовно передаються в установленому порядку на баланс Виробника в технічно справному стані разом з комплектом проектно-кошторисної та виконавчої документації.

13. ПРОФІЛАКТИКА КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ

13.1. Споживачі зобов’язані:

13.1.1. Щомісяця проводити огляд внутрішньобудинкової та дворової мережі водовідведення та каналізаційної з’єднувальної лінії, щоб з