Міста-побратими
Обрати сторінку
Регуляторна політика
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель м.Моршина »

 

                                            Україна                     ПРОЕКТ

МОРШИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

XХХ СЕСІЯ  VІІ  ДЕМОКРАТИЧНОГО  СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ №

 

від  “5”  липня  2018 р.                                                          м.Моршин

 

Про затвердження нормативної

грошової оцінки земель м.Моршина

 

Розглянувши Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель м. Моршина”, розроблену товариством з обмеженою відповідальністю «Земельні інформаційні системи», керуючись ст.ст.12,186 Земельного кодексу України, враховуючи висновок постійної депутатської комісії з питань регулювання земельних відносин та житлово-комунального господарства, Моршинська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити нормативну грошову оцінку земель міста Моршина вцілому,            в тому числі:

1.1. нормативні витрати на освоєння та облаштування території м.Моршина з розрахунку за 1 кв.м. – 95,11 грн/кв.м.;

1.2. базова вартість 1 кв.м. земель м.Моршина з врахуванням регіональних факторів –  437,51 грн./кв.м.;

1.3. вартість 1 кв.м. земель в межах економіко-планувальних зон з врахуванням зональних коефіцієнтів (додаток 1).

2.Ввести в дію нормативну грошову оцінку земель м.Моршина з 01 січня 2019 року.

3.Оприлюднити рішення на офіційному веб-сайті Моршинської  міської ради, в місцевих засобах масової інформації та довести до відома землевласників та землекористувачів м.Моршина.

4.Стрийській об’єднаній державній податковій інспекції Головного                                                                  управління ДФС у Львівській області забезпечити внесення змін у податкові декларації власниками та користувачами земельних ділянок на підставі витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, виданих Управлінням  Держгеокадастру у Стрийському районі Львівської області.

5.Рішення Моршинської міської ради від 24.05.2012 року № 359 визнати таким, що втратило чинність.

6.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та житлово-комунального господарства (Р.Головатий).

 

 

Зауваження та пропозиції до проекту рішення приймаються впродовж місяця з дати оприлюднення проекту за адресою: 82482, м.Моршин, вул.І.Франка, 15; телефон: 60202, електронна адреса: morshіn_rada@ukr.net, Моршинська міська рада.

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту регуляторного акта – проекту рішення Моршинської міської ради
«Про затвердження  нормативної грошової оцінки земель м.Моршина »

Цей аналіз регуляторного впливу (далі – АРВ) підготовлено відповідно до Закону   України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта.

 • Визначення проблеми

ТзОВ «Земельні інформаційні системи»  розроблено  Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель м.Моршина Львівської області відповідно до вимог чинного законодавства, у зв’язку з чим підготовлено проект рішення Моршинської міської ради «Про затвердження нормативної грошової оцінки м.Моршина».

Відповідно до статті 206 Земельного кодексу України використання землі в Україні є     платним. Об’єктом плати за землю є земельна ділянка. Плата за землю справляється у       вигляді земельного податку або орендної плати, які обчислюються на підставі нормативної грошової оцінки земель.

Згідно зі статтею 201 згаданого вище Кодексу нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для визначення розміру земельного податку, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель тощо.

Статтею 5 Закону України «Про оцінку земель» також передбачено, що нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для:

–   визначення розміру земельного податку;

– визначення розміру орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної         власності;

–   визначення розміру державного мита при міні;

–  визначення розміру державного мита при спадкуванні (крім випадків спадкування        спадкоємцями першої та другої черги за законом (як випадків спадкування ними за законом, так і випадків спадкування ними за заповітом) і за правом представлення, а також випадків спадкування власності, вартість якої оподатковується за нульовою ставкою);

–   визначення розміру державного мита при даруванні земельних ділянок;

–   визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;

– розробки показників та механізмів економічного стимулювання раціонального                використання та охорони земель.

Пунктами 274.1 та 274.2 статті 274 Податкового кодексу України визначено імперативний порядок визначення ставок земельного податку у відсотковому значенні від нормативної грошової оцінки землі.

Пункт 288.5 статті 288 Податкового кодексу України також визначає необхідність обчислення мінімального розміру орендної плати за користування земельними ділянками із             використанням результатів нормативної грошової оцінки землі.

При цьому слід зауважити, що податкове законодавство України взагалі не визначає         механізму встановлення ставок земельного податку чи обчислення плати за землю на        території населених пунктів без використання нормативної грошової оцінки земель у якості бази оподаткування, тобто на випадок, коли така оцінка не проведена, а тому відсутність     такої оцінки може призвести до правового «колапсу» у сфері оподаткування земельним    податком, визначення розміру орендної плати за використання земельних ділянок державної та комунальної власності.

Аналогічна ситуація може скластись у випадках необхідності обчислення розміру державного мита при посвідченні міни, спадкування, дарування тощо земельних ділянок, що          ускладнить реалізацію прав розпорядження власниками належними їм земельними         ділянками.

Також слід зауважити, що нормативна грошова оцінка земель, ставки земельного податку та відомості про розміри орендної плати згідно з національними стандартами та методиками оцінки використовуються в певних випадках під час оцінки земельних ділянок для цілей надання їх в оренду, іпотеку, відчуження тощо. Відтак, відсутність нормативної грошової оцінки земель, механізмів визначення розмірів земельного податку чи орендної плати під час аналізу відповідних ринків може мати наслідком певну стагнацію ринків продажу та оренди землі на території міста.

Рішенням Моршинської міської від 24.05.2011 року № 359 затверджена попередня нормативної грошової оцінки земель м.Моршина Львівської області, розроблена ДП «Львівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою».

Відповідно до статті 18 Закону України «Про оцінку земель» нормативна грошова оцінка земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, незалежно від їх цільового призначення, проводиться не рідше ніж один раз на 5–7 років. Отже, необхідність            проведення у 2018 році нормативної грошової оцінки земель м.Моршина також обумовлено необхідністю дотримання строків проведення такої оцінки, визначених законодавством України.

Таким чином, прийняття даного регуляторного акта  спрямовано на розв’язання проблем, зокрема, пов’язаних з необхідністю визначення ставок та обчислення земельного податку, правильне визначення розмірів орендної плати, державного мита, забезпечення проведення оцінки майна та  майнових прав у відповідності до встановлених методик та національних стандартів у сфері оцінки.

Згідно зі статтею 271 Податкового кодексу України рішення рад щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, офіційно                   оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що      передує бюджетному  періоду,  в  якому  планується  застосування нормативної грошовоїоцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень           застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

Таким чином, прийняття та оприлюднення в строк до 15 липня поточного року рішення Моршинської міської ради щодо затвердження нормативної грошової оцінки земель надасть можливість застосовувати відповідну нормативну грошову оцінку з 1 січня 2019 року.

Враховуючи імперативність норм законодавства України щодо порядку встановлення ставок земельного податку, визначення розміру орендної плати, розрахунку державного мита, сільськогосподарських втрат, яка виключає можливість застосування альтернативних способів відповідних дій, а також беручи до уваги передбачену законодавством необхідність періодичного оновлення нормативної грошової оцінки земель, вказані вище проблеми в майбутньому не можуть бути розв’язані за допомогою ринкових механізмів чи діючих           нормативно-правових актів.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни +
Держава +
Суб’єкти господарювання +
У тому числі суб’єкти малого підприємництва +

 

Визначена проблема не може бути розв’язана іншим чином, ніж шляхом прийнятя відповідного проекту рішення. Для введення в дію з 01.01.2019 року нормативної грошової оцінки земель м.Моршина  відповідно до вимог статі 271 Податкового кодексу України необхідно провести регуляторну процедуру.

 

 1. II.Цілі державного регулювання

Цілями прийняття і запровадження даного регуляторного акта є:

–  реалізація вимог земельного законодавства України, що регулює питання та строки         проведення (оновлення) нормативної грошової оцінки (не рідше 5-7 років);

– забезпечення належного обчислення плати за землю в частині визначення бази               оподаткування та граничних розмірів орендної плати за користування земельними ділянками на території Моршинської міської  ради;

–   упорядкування розрахунку нормативної грошової оцінки земельних ділянок у залежності від їх функціонального використання та місцезнаходження;

–   забезпечення надходження до бюджету селищної ради плати за землю;

– забезпечення належного обчислення державного мита, укладання договорів міни,            дарування, спадкування тощо земельних ділянок та усунення факторів, що в подальшому можуть вплинути на можливість громадян та суб’єктів господарювання вільно та на власний розсуд розпоряджатись власними земельними ділянками або отримувати земельні ділянки з земель державної та комунальної власності на відплатній основі для задоволення власних потреб або здійснення господарської діяльності;

–    забезпечення проведення належної оцінки землі в м.Моршині Львівської області ради та функціонування відповідних ринків.

 • Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей
 1. Визначення альтернативних способів.
Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1.

 

Прийняття регуляторного акту, положення якого повністю узгоджуються з                Податковим Кодексом України та Законом України “Про оцінку земель”.

Забезпечує досягнення цілей державного         регулювання. Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, прийняли участь в обговорені проекту рішення. Збільшує ефективність          використання земель. Забезпечує належне фінансування програм та планів                       соціально-економічного та культурного розвитку громади.
Альтернатива 2.

Залишення існуючої на даний момент     ситуації без змін.

Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки суперечить діючому законодавству. За умови не затвердження нової і нормативної грошової оцінки, буде використовуватися нормативна грошова оцінка, затверджена рішенням           Красноторської селищної ради № 6/VI-2 від 11.05.2011 року, що суперечить ст. 18 Закону України «Про оцінку земель».

Інші альтернативні способи досягнення цілей, зокрема, за допомогою ринкових механізмів або шляхом зміни ставок податку, розмірів орендної плати тощо є неприйнятними, оскільки вирішення порушеної проблеми лежить, передусім, у правовій площині, а необхідність прийняття відповідного рішення та проведення нормативної грошової оцінки обумовлені вимогами законодавства у відповідній сфері.

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави.

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1.

Прийняття регуляторного акту, положення якого     повністю узгоджуються з

Податковим Кодексом

України та Законом України

“Про оцінку земель”.

Забезпечення реалізації       державної політики у сфері оцінки земель, виконання        вимог законодавства України щодо проведення (оновлення) нормативної грошової оцінки земель, забезпечення            належного надходження до бюджету плати за землю,   сприяння функціонуванню ринку землі на території     Моршинської міської ради із дотримання вимог               законодавства Відсутні
Альтернатива 2.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін.

Відсутні Зменшення надходження коштів до бюджету,             невиконання вимог                 законодавства у сфері            проведення нормативної    грошової оцінки земель,    зниження рівня інвестицій, пов’язаних із використанням, відчуженням чи наданням в користування земельних    ділянок на території Моршинської міськоїради.

Неможливість належного   нотаріального посвідчення правочинів та їх вчинення  може мати наслідком            формування тіньового ринку землі

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян.

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1.

Прийняття регуляторного акту, положення якого       повністю узгоджуються з

Податковим Кодексом

України та Законом України

“Про оцінку земель».

Розрахунок нормативної грошової оцінки земель з урахуванням існуючого на даний час функціонального використання земельної ділянки з урахуванням видів діяльності, привабливості місця розташування          земельної ділянки, наявності (відсутності) інженерної інфраструктури; отримання витягу із технічної           документації із НГО для сплати податку (орендної плати) за землю Витрати часу, пов’язані з           придбанням, отриманням в                користування або у власність      земельних ділянок
Альтернатива 2.

Залишення існуючої на     даний момент ситуації без змін.

Відсутні Перешкоди у реалізації прав щодо придбання, отримання в              користування або у власність    земельних ділянок, в тому числі з земель державної та комунальної власності на території м.Моршина.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів       господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць 16 9 38 63
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 25,4 14,3 60,3 100
Кількість фізичних осіб, що підпадають під дію регулювання, одиниць 1031

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1.

Прийняття регуляторного акту, положення яког          повністю узгоджуються з

Податковим Кодексом

України та Законом України

“Про оцінку земель».

– забезпечення досягнення цілей державного              регулювання;

– врахування пропозицій фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення;

– збільшення привабливості та ефективного використання земельних ділянок, які знаходяться у власності та користуванні платників плати за землю;

– можливість наповнення бюджету селищної ради власними надходженнями для забезпечення належного фінансування програм та

планів соціально-              економічного розвитку    громади;

– врегулювання правовідносин між Моршинською міською радою та платниками плати за землю з 01.01.2019 року

Часові витрати на отримання   інформації  щодо придбання, отримання в користування або у власність земельних ділянок, ознайомлення з порядком           звітування, здійснення розрахунку та матеріальні витрати на   сплату земельного податку та орендної плати за землю

 

Альтернатива 2.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін.

Відсутні

 

Суб’єкти господарювання      платники плати за землю будуть сплачувати земельний податок та орендну плату на підставі        нормативної грошової оцінки  земель, яка не відповідатиме   вимогам чинного законодавства.

 

 1. IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей
Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотири- бальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала  
Альтернатива 1.

Прийняття регуляторного акту, положення якого повністю узгоджуються з

Податковим Кодексом

України та Законом України “Про оцінку  земель».

4 Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної    проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження   такого регуляторного акту забезпечить поступове      досягнення встановлених цілей.  
Альтернатива 2.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін.

2 Платники плати за землю будуть сплачувати земельний податок та орендну плату на підставі нормативної        грошової оцінки земель, яка не відповідатиме вимогам законодавства.  
Оцінка ступеня досягнення визначених цілей визначається за чотирибальною системою, де:

4 – цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3  – цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 – цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться не вирішеними);

1 – цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

   
Рейтинг           результативності Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у         рейтингу Аргументи щодо обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта  
Альтернатива 1.

Прийняття        регуляторного акту, положення якого повністю    узгоджуються з

Податковим    Кодексом України та Законом України “Про оцінку земель».

Виконання вимог Закону України “Про оцінку  земель”.

Збільшення надходжень до бюджету міської ради.

– витрати, пов’язані з виконанням вимог, встановлених Законом України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності»;

– витрати на            адміністрування     регуляторного акта органами  державної влади;

– податкове             навантаження на платників плати за землю

В рейтингу               результативності дана альтернатива на     першому місці.

Даний регуляторний акт відповідає          потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам          державної                 регуляторної політики. При виборі зазначеної альтернативи буде  максимально            досягнуто встановлені цілі.

Для досягнення встановлених цілей,    перевага була надана даній альтернативі:

– відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам  державної регуляторної політики;

– отримання додаткових коштів в       бюджет селищної ради;

– спрямування коштів на виконання   програм та планів соціально-економічного та культурного розвитку

міста;

– відповідає нормам земельного та       податкового законодавства України

На дію даного акта можливий вплив      зовнішніх чинників – ухвалення змін та   доповнень до чинного законодавства в цій сфері. В такому       випадку рішення     міської ради          потребує внесення  відповідних змін та доповнень що вплине на суму надходжень від сплати земельного податку та орендної плати за землю до    бюджету міста  
Альтернатива 2.

Залишення       існуючої на даний момент ситуації без змін.

Відсутні – витрати на              адміністрування     регуляторного акта органами державної влади;

– податкове             навантаження на платників плати за землю

Платники плати за землю будуть сплачувати земельний податок та орендну плату на підставі нормативної грошової оцінки земель, яка не відповідатиме вимогам законодавства.

 

Причиною відмови від даної альтернативи є невідповідність вимогам земельного та податкового законодавства.

Платники плати за землю будуть        сплачувати земельний податок та   орендну плату на підставі нормативної грошової оцінки земель, яка не відповідатиме вимогам законодавства.

 

 

 1. V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Механізмом розв’язання зазначеної вище проблеми є прийняття рішення міської ради «Про затвердження нормативно-грошової оцінки земель м.Моршина» відповідно до вимог       чинного законодавства.

З метою реалізації поставленого завдання пропонується:

– забезпечити інформування громадськості Моршинської міської ради про вимоги регуляторного акта шляхом його розміщення на офіційному веб-сайті Моршинської міської ради;

– запровадити  в дію нормативну грошову оцінку земель м.Моршина Львівської області з 01.01.2019 року.

 1. VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

В зв’язку з тим, що питома вага суб’єктів малого підприємництва в загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія даного регуляторного акта складає 74,6%, здійснено розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади та для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва) (додається).

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Запропонований регуляторний акт запроваджується на термін передбачений статтею 18 Закону України «Про оцінку земель» (на момент розробки регуляторного акту нормативна грошова оцінка земельних ділянок несільськогосподарського призначення проводиться не рідше як один раз у 5-7 років). При зміні чинного законодавства термін дії регуляторного акту може бути змінений.

На дію цього регуляторного акту негативно можуть вплинути економічна криза та значні темпи інфляції. Значні темпи призводять до зниження попиту на користування       земельними ділянками, та призводять до відмови від користування землею. Ці фактори       можуть значно знизити привабливість використання земель для суб’єктів господарювання.

Позитивно на дію цього регуляторного акту може вплинути економічна стабільність в країні та підвищення темпів росту ВВП. Вихід з «тіні» бізнесу сприятиме збільшенню      надходжень до бюджетів усіх рівнів.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі АРВ, для відстеження результативності цього регуляторного акту обрано такі прогнозні статистичні показники:

Назва показника Планові на 2018р. Прогноз на 2019р.
Кількість платників плати за землю – суб’єктів                   господарювання, осіб 452 455
Кількість платників плата за землю – громадян, осіб 558 560
Надходження плати за землю з юридичних осіб (тис.грн.) 12291,4 13555,0
Надходження плати за землю з фізичних осіб (тис.грн.) 1060,0 1169,0
Рівень поінформованості платників плати за землю  стосовно основних положень регуляторного акту Проект рішення оприлюднюється на офіційній сторінці Моршинської міської ради в мережі Інтернет за адресою: http://morshyn-rada.gov.ua/

 

 1. IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності цього регуляторного акта буде здійснюватись статистичним методом. У рамках статистичного методу відстеження буде проведено аналіз офіційної статистичної інформації щодо кількості осіб, на яких поширюватиметься дія акту, та розміру надходжень до бюджету громади. Для оцінки впливу регулювання будуть проведені консультації, робочі зустрічі тощо.

Термін проведення відстеження результативності регуляторного акта;

– базового – до дня набрання чинності регуляторного акта;

– повторного – через два роки з дня набрання чинності акта;

– періодичного – один раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів повторного відстеження результативності акта відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 

 

Заступник начальника відділу економіки,

курорту та туризму                                                                                    Г.М. Гойсак

 

31.05.2018

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У М.МОРШИНІ У 2017 РОЦІ

Реалізація державної регуляторної політики Моршинською міською радою та її виконавчим комітетом у 2017 році здійснювалась відповідно до завдань, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі-Закон), мета яких – прийняття виважених рішень з урахуванням максимально можливих позитивних результатів, спрямованих на забезпечення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та влади.

Відповідно до ст.7, ст.13 Закону розроблено План діяльності міської ради та виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів та План здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2017 рік, які затверджено розпорядженням міського голови від 12.12.2016 № 95, зміни та доповнення до планів вносились відповідно до розпоряджень міського голови від 24.01.2017 № 3 та від 25.04.2017 №20.

Проекти регуляторних актів готувались та виносились на розгляд міської ради та її виконавчого комітету з дотриманням норм та системи процедур, визначених Законом та постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативностіирегуляторногоьакта» від 11.03.2004 №308. Так, протягом звітного періоду розроблено та прийнято 3 регуляторні акти:

 • рішення виконавчого комітету міської ради «Про платні соціальні послуги перукаря, які надаються Моршинським міським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг), норму часу та тариф на оплату послуги»;

 • рішення міської ради «Про затвердження правил користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Моршині»;

 • внесення змін до рішення Моршинської міської ради «Про встановлення податків і зборів на території м.Моршина».

Відповідно до ст.10 Закону протягом звітного періоду розробниками регуляторних актів проведені заходи з відстеження результативності 5 регуляторних актів (3 базових, 1 повторне та 1 періодичне відстеження). Аналіз повторних та періодичних відстежень результативності свідчить про те, що прийнятими регуляторними актами досягнуто визначених цілей та їх реалізація має позитивні результати.

Реалізація державної регуляторної політики в місті Моршині у 2017 році – це постійна та послідовна робота, спрямована на впровадження оптимального управління в економічній та соціальній сферах, на зменшення втручання у діяльність суб’єктів підприємництва, усунення правових, адміністративних, економічних та організаційних перешкод у розвитку господарської діяльності.

Розпорядженням міського голови від 14.12.2017 № 77 затверджено плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Моршинської міської ради та здійснення відстеження їх результативності на 2018 рік.

Відділом економіки, курорту та туризму Моршинської міської ради здійснюється координація діяльності з питань, пов’язаних з розробленням регуляторних актів та реалізацією заходів щодо проведення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

З метою систематизації регуляторних актів ведеться реєстр діючих регуляторних актів, який станом на 31.12.2017 року налічує 20 регуляторних актів: 16 рішень Моршинської міської ради, 4 рішення виконавчого комітету.

З метою забезпечення прозорості процедури прийняття рішень, їх обґрунтованості та публічності на офіційному веб-сайті Моршинської міської ради (www.morshynrada.gov.ua) функціонує розділ «Економічна діяльність / Регуляторна політика», де розміщуються плани підготовки проектів регуляторних актів, доповнення до планів, безпосередньо проекти регуляторних актів та аналізи їх регуляторного впливу, звіти про відстеження їх результативності тощо.

Враховуючи вищенаведене, варто зазначити, що у звітному періоді на належному рівні виконувалися вимоги Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Відстеження результативності регуляторних актів у 2017 році

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

1. Вид та назва регуляторного акта:

Рішення Моршинської міської ради від 21.04.2016 № 130 «Про затвердження норм та правил утримання території м.Моршина.

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Відділ економіки, курорту та туризму міської ради, КП «Зелене місто»

3. Цілі прийняття акта

– впорядкування діяльності в центральній частині міста Моршина, удосконалення Правил благоустрою   м. Моршина, здійснення ефективних і комплексних  заходів з утримання території міста у належному стані,  збереження об’єктів загального користування, а також природних комплексів і об’єктів з метою приведення благоустрою міста до належного рівня та задоволення потреб територіальної громади у якісному наданні послуг у сфері благоустрою міста.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 01 лютого 2017 року по 28 лютого 2017 року

5. Тип відстеження

Повторне відстеження

6. Метод одержання результатів відстеження результативності

Для проведення відстеження використовується збір та аналіз статистичних даних, зауваження та пропозиції громадян щодо стану благоустрою в місті.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного визначені такі показники результативності:

– покрашення стану міського благоустрою та надання якісних послуг у сфері благоустрою;

– здійснення контролю щодо забезпечення належного стану міського благоустрою (кількість наданих приписів та складених протоколів про адміністративні правопорушення);

– зменшення кількості скарг щодо неналежного стану благоустрою.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності:

п/п

Показник

Базове (2015 рік)

Повторне (2016 рік)

1.

Сума коштів, спрямованих на реалізацію заходів з благоустрою, од.

846,5

2639,1

2.

Кількість наданих приписів та складених протоколів, од.

0

0

3.

Кількість скарг щодо неналежного стану благоустрою, од.

0

0

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Даний регуляторний акт має достатній ступінь досягнення визначених цілей.

Начальник відділу економіки, курорту та туризму І.Р.Пеленська

28.02.2017

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

1. Вид та назва регуляторного акта:

Проект рішення виконкому Моршинської міської ради «Про платні соціальні послуги перукаря, які надаються Моршинським міським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг), норму часу та тариф на оплату послуг».

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Моршинський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

3. Цілі прийняття акта

  1. 1. Забезпеченням в повному обсязі платними соціальними послугами перукаря, які передбачені Законом України „Про соціальні послуги”:

  2. громадян похилого віку, інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу;

- громадян, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку  з  безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що  шукають  роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого  віку, інвалідів),  якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей вищий ніж прожитковий мінімум для сім'ї.
  1. 2. Зменшення навантаження на міський бюджет та збільшення обсягу надходжень до спеціального фонду міського бюджету по галузі «Соціальний захист»;

3. Упорядкуванням відносин між Моршинським міським територіальним центром і громадянами, які не мають права на безоплатні соціальні послуги, перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, на законних підставах.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 30 березня 2017 року по 30 квітня 2017 року

5. Тип відстеження

Базове відстеження

6. Метод одержання результатів відстеження

Для проведення базового відстеження використовувався збір, аналіз статистичних даних, зауваження та пропозиції громадян, які потребують надання платних соціальних послуг перукаря.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта було проаналізовано відомості Моршинського міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) щодо можливої кількості отримувачів платних соціальних послуг громадянами, які не мають права на безоплатні соціальні послуги, перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, на законних підставах, визначено такий показник результативності, як аналіз звернень громадян на отримання платних соціальних послуг перукаря за 2017 рік.

8.Кількісні та якісні значення показників результативності:

п/п

Показник

березень 2017р.

квітень

2017р.

1.

Кількість громадян які потребують отримання платних соціальних послуг перукаря (згідно звернень)

4

7

Директор ММТЦ О.Головата

Підготувала:

Завідувач відділення О.Височанська

30.04.2017р.

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

1. Вид та назва регуляторного акта:

Проект рішення Моршинської міської ради «Про затвердження Правил користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Моршині»

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності:

Підприємство житлово-комунального господарства Моршинської міської ради

3. Цілі прийняття акта:

– встановлення прозорого та чіткого регулювання господарських відносин, які виникають у процесі приєднання та користування системами централізованого водопостачання та водовідведення на постійній (довгостроковій) основі та тимчасовій і поширюються на суб’єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність з централізованого водопостачання та/або водовідведення, та юридичних, фізичних осіб або фізичних осіб-підприємців, які мають намір тимчасово або на постійній (довгостроковій) основі приєднати об’єкти до систем централізованого водопостачання та/або водовідведення та користуватися ними;

– визначення порядку приєднання об’єктів до систем комунального водопроводу, відповідальність за порушення користування централізованими системами водопостачання та водовідведення.

4. Строк виконання заходів з відстеження:

З 23 квітня 2017 року по 19 травня 2017 року. Проект РА оприлюднено на web-сайті Моршинської міської ради: http://www.morshynrada.gov.ua/ в розділі «Регуляторна політика» 25.04.2017 року.

5. Тип відстеження:

Базове відстеження

6. Метод одержання результатів відстеження:

Збір та аналіз статистичних даних щодо кількості укладених договорів між виробником послуг з централізованого водопостачання та водовідведення та споживачами та кількості встановлених/замінених приладів обліку холодної води метрологічного класу точності «С» тип «механічний»

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

– кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта: виробник, виконавець, споживач послуг з централізованого водопостачання та водовідведення;

– розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності:

п/п

Показник

2016-2017 рік

1.

Аналіз кількості укладених договорів між виробником та споживачами

2.

Кількість встановлених/замінених приладів обліку холодної води метрологічного класу точності «С» тип «механічний»

В.о. директора підприємства житлово –

комунального господарства

Моршинської міської ради Зазуляк В.Б.

19.05.2017р.

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

1. Вид та назва регуляторного акта

Проект рішення Моршинської міської ради «Про внесення змін до рішення від 22.01.2015 № 1032 «Про встановлення податків і зборів на території м.Моршина» 

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Відділ економіки, курорту та туризму, фінансове управління Моршинської міської ради

3. Цілі прийняття регуляторного акта

Цілями прийняття регуляторного акту є:

– підтримка дитячих та юнацьких спортивних закладів, установ, організацій (шкіл, академій, клубів, ліцеїв, центрів) міста.

– забезпечення ефективного використання нерухомого майна в інтересах територіальної громади міста.

4. Строк виконання заходів з відстеження

з  28.08.2017р.  по  27.09.2017р.

5. Тип відстеження

Базове відстеження

6. Метод одержання результатів відстеження результативності

Для проведення базового відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів відстеження.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності здійснюватиметься шляхом аналізу надходжень від сплати податку за об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають в користуванні юридичних осіб.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

п/п

Найменування показника

2016 рік

Січень-вересень 2017

1

Сума надходжень від сплати податку за об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають в користуванні юридичних осіб, тис.грн.

3,7 / 2083,4

3,3 / 3285,0

В.о. начальника відділу економіки,

курорту та туризму О.М. Мельник

27.09.2017

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

1. Вид та назва регуляторного акта:

Рішення Моршинської міської ради «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб′єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що знаходиться під приватизованими об′єктами та підлягає продажу в м. Моршині», від 24.02.2011 № 67.

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності:

Відділ архітектури та містобудування

3. Цілі прийняття акта:

Конкурсний відбір оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок для проведення експертної оцінки земельних ділянок, які підлягають продажу, здійснюється з метою залучення додаткових коштів у міський бюджет для успішної реалізації програм соціально-економічного розвитку міста.

4. Строк виконання заходів з відстеження:

З 11 вересня 2017 року по 10 жовтня 2017 року.

5. Тип відстеження:

Періодичне відстеження

6. Метод одержання результатів відстеження:

Збір та аналіз статистичних даних щодо звернень користувачів земельних ділянок, на яких розташовані приватизовані об’єкти нерухомості з питань викупу земельних ділянок під такими об’єктами.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

 • – кількість проведених конкурсів;
 • – сума коштів, що надійшла до міського бюджету від продажу земельних ділянок, грн.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності:

п/п

Показник

Базове (2010 рік)

Повторне (2011 рік)

Періодичне (2017 рік)

1.

Аналіз кількості звернень щодо викупу земельних ділянок

3

0

3

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Даний регуляторний акт має достатній ступінь досягнення визначених цілей.

В.о. начальника відділу архітектури

та містобудування – головний архітектор А.І. Косило

10.10.2017

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Моршинської міської ради та їх відстеження на 2018 рік

Розпорядженням Моршинського міського голови від 14.12.2017 року № 77 затверджено план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Моршинської міської ради та здійснення відстеження їх результативності на 2018 рік  

Додаток 1

ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ З ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ НА 2018 РІК

Вид проекту регуляторного акта

Назва проекту

Обґрунтування необхідності прийняття проекту

Строк підготовки проекту

Орган (підрозділ) відповідальний за розробку проекту

Примітки (спосіб оприлюднення, суб’єкт ініціативи внесення змін до плану тощо)

1.

Рішення міської ради

Про затвердження нормативно-грошової оцінки земельних ділянок

Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства, збільшення надходжень до міського бюджету

ІІ квартал 2018 року

Відділ архітектури та містобудування, економіки, курорту та туризму

Рішення будуть оприлюднені на офіційній сторінці в мережі Інтернет

2.

Рішення міської ради

Про внесення змін до рішення Моршинської міської ради «Про встановлення податків і зборів на території м.Моршина»

Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства, оптимізація надходжень до міського бюджету

протягом року

Відділ економіки, курорту та туризму, фінансове управління

Додаток 2

ПЛАН ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ

З ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ НА 2018 РІК

Дата прийняття та номер регуля-торного акту

Назва регуляторного акту

Вид відстежен-ня

Відповідальний за проведення відстеження

Строк виконання заходів

Вид даних, які використовуються для відстеження

Рішення міської ради «Про затвердження нормативно-грошової оцінки земельних ділянок»

базове

Відділ архітектури та містобудування, економіки, курорту та туризму

ІІ квартал 2018 року

статистичні

Про внесення змін до рішення міської ради «Про встановлення податків і зборів на території м.Моршина»

базове

Фінансове управління Моршинської міської ради, відділ економіки, курорту та туризму

протягом року

статистичні

22.02.2017

37

Рішення виконкому «Про платні соціальні послуги перукаря, які надаються Моршинським міським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг), норму часу та тариф на оплату послуг»

повторне

Моршинський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання

І квартал 2018 року

статистичні

25.05.2017 №381

Рішення міської ради «Про затвердження Правил користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Моршині»

повторне

ПЖКГ Моршинської міської ради

ІІ квартал 2018 року

статистичні

09.09.2008 №867, зі змінами від 26.01.2012 №296, 26.02.2015 №1055, 26.05.2016 №164, 30.03.2017 № 351

Рішення міської ради «Про затвердження правил розміщення зовнішньої реклами у м. Моршині»

періодичне

Відділ архітектури та містобудування

ІІІ квартал 2018 року

статистичні

6.

22.07.2009 № 117

Про затвердження Положення про порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають в комунальній власності у м. Моршині

періодичне

Відділ архітектури та містобудування, економіки, курорту та туризму

ІІІ квартал 2018 року

статистичні

7.

13.09.2012 №429

Про встановлення мінімальної вартості місячної орендної плати одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна, що надається в оренду у м. Моршині

періодичне

Відділ економіки, курорту та туризму

ІV квартал 2018 року

статистичні

Про внесення змін до податків і зборів на території м.Моршина

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Моршинської міської ради

Про внесення змін до податків і зборів на території м.Моршина”

I. Визначення проблеми

Місцеві податки і збори на території м.Моршина встановлені рішенням міської ради від 22.01.2015 № 1032 «Про встановлення податків і зборів на території м.Моршина» (зі змінами від 09.02.2017 №323).

Відповідно до Податкового кодексу органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями щодо звільнення від оподаткування місцевими податками і зборами окремих категорій платників. З метою посилення підтримки розвитку дитячих та юнацьких спортивних закладів, установ, організацій (шкіл, академій, клубів, ліцеїв, центрів) міста виникла необхідність у наданні пільг таким категоріям зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни

так

 
Держава  

ні

Суб’єкти господарювання,  

ні

у тому числі суб’єкти малого підприємництва* ні

II. Цілі державного регулювання

Забезпечення підтримки розвитку дитячих та юнацьких спортивних закладів, установ, організацій міста.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1

неприйняття рішення міської ради не сприятиме розвитку дитячих та юнацьких спортивних закладів, установ, організацій (шкіл, академій, клубів, ліцеїв, центрів) міста.

Альтернатива 2

прийняття запропонованого регуляторного акта забезпечить підтримку розвитку дитячих та юнацьких спортивних закладів, установ, організацій (шкіл, академій, клубів, ліцеїв, центрів) міста.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

У зв’язку з незначною питомою вагою даних категорій платників податків у загальній сумі податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, оцінка впливу на сферу інтересів держави не проводиться.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1

Не передбачені

Зменшення коштів для підтримки розвитку дитячих та юнацьких спортивних закладів, установ, організацій (шкіл, академій, клубів, ліцеїв, центрів) міста за рахунок сплати податку

Альтернатива 2 Підтримка розвитку спортивних закладів, установ, організацій (шкіл, академій, клубів, ліцеїв, центрів) міста.

Перерозподіл коштів для підтримки розвитку дитячих та юнацьких спортивних закладів, установ, організацій (шкіл, академій, клубів, ліцеїв, центрів) міста

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1

1

Дана категорія нематиме пільги на сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Альтернатива 2

4

При прийнятті даного рішення даній категорії платників податку буде надана пільга на сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1 Неприйняття запропонованого регуляторного акта не вирішить проблеми підтримки розвитку дитячих та юнацьких спортивних закладів, установ, організацій (шкіл, академій, клубів, ліцеїв, центрів) міста, тому дана альтернативна є неприйнятною Х
Альтернатива 2

Прийняття запропонованого регуляторного акта забезпечить підтримку розвитку дитячих та юнацьких спортивних закладів, установ, організацій (шкіл, академій, клубів, ліцеїв, центрів) міста — дана альтернатива є прийнятною.

Бажання щодо звільнення від сплати податку може з’явитися у інших категорій платників податку.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Встановлення пільг для окремих категорій платників податків передбачене та не заборонене чинним податковим законодавством. Висока ймовірність досягнень визначених цілей грунтується на вибраному механізмі регулювання: встановлення пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, забезпечить більш ефективне використання коштів дитячих та юнацьких спортивних закладів, установ, організацій (шкіл, академій, клубів, ліцеїв, центрів) міста, які тренують спортсменів та футболістів що залишаться в їх розпорядженні внаслідок прийняття даного рішення.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Оскільки витрат на виконання вимог регуляторного акта для Моршинської міської ради не передбачається, розрахунок витрат на адміністрування регулювання не здійснюється.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта не обмежується.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

– розмір надходжень від сплати місцевих податків і зборів до бюджету в розрізі податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

– кількість звернень щодо встановлення пільг.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Цільова група: юридичні особи.

Базове відстеження результативності проводиться до вступу в дію цього рішення, повторне через рік та періодичне через три роки з часу закінчення заходів з повторного відстеження.

Метод проведення відстеження результативності — статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності — статистичні.

В.о. начальника відділу економіки,

курорту та туризму                                                                                                                        О.М. Мельник

23.08.2017

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

МОРШИНСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XX СЕСІЯ VII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ №

від «___» вересня 2017 року м.Моршин

Про внесення змін до податків і

зборів на території м.Моршина

Відповідно до Податкового Кодексу України, Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», розглянувши звернення ТзОВ «ФК «Скала», ТзОВ «Графська Вежа», керуючись п.24 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції постійних депутатських комісій, Моршинська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Додатку 1 «Положення про порядок нарахування та сплати місцевих податків і зборів» до рішення Моршинської міської ради від 22.01.2015 № 1032 «Про встановлення податків і зборів на території м.Моршина» (зі змінами від 09.02.2017 №323), а саме:

1.1. У розділі «ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ» частини І «ПОДАТОК НА МАЙНО»:

1.1.1. Підпункти «5.1.2. для об’єктів, що перебувають у власності юридичних осіб (відповідно до типів нерухомості)», а саме:

для житлової нерухомості: пункт 3 – «інший об’єкт житлової нерухомості» доповнити словами такого змісту:

«*Приміщення для проживання вихованців фізкультурно-спортивних закладів, установ, організацій (шкіл, академій, клубів, ліцеїв, центрів) – 0,5 відсотка»

– для нежитлової нерухомості: пункт 9 – «інша будівля» доповнити словами такого змісту:

«*Допоміжні приміщення для обслуговування вихованців фізкультурно-спортивних закладів, установ, організацій (шкіл, академій, клубів, ліцеїв, центрів) – 0,5 відсотка».

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Ю. Янківа та постійну комісію з питань економіки, промоції та туризму.

Міський голова                                                    Руслан ІЛЬНИЦЬКИЙ

Зауваження та пропозиції до проекту рішення приймаються впродовж місяця з дати оприлюднення проекту в письмовій формі за адресою: 82482, м.Моршин, вул.І.Франка, 15; телефон: 60202, електронна адреса: morshіn_rada@ukr.net, Моршинська міська рада.

Правила користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Моршині

Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення Моршинської міської ради

«Про затвердження Правил користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Моршині».

Аналіз розроблений на виконання та дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та «Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 (із змінами від 28 листопада 2012 року № 1107 та від 16 грудня 2015 року № 1151).

Назва регуляторного акта: проект рішення Моршинської міської ради «Про затвердження Правил користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Моршині».

Регуляторний орган: Моршинська міська рада

Розробник документа: Войтків Роман Ігорович

Відповідальна особа: Дембовський Сергій Валерійович

Контактні телефони: 6-12-82, 6-12-74

І. Визначення проблеми

Проект Правил користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Моршині розроблено відповідно до положень Водного кодексу України (із змінами і доповненнями), законів України «Про питну воду та питне водопостачання», Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07.10.2008 за № 936/15627, Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 19.02.2002 № 37 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 26.04.2002 за № 403/6691, Положення про безпечну та надійну експлуатацію зовнішніх мереж і споруд водопостачання й каналізації, затвердженого наказом Державного будівельного управління від 03.04.1998 № 69, Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення».

Дані Правила регулюють порядок користування питною водою з комунального водопроводу і приймання стічних вод до комунальної каналізації міста Моршина та встановлюють відповідальність, міри впливу за порушення цих Правил та є обов’язковими для всіх Споживачів (Субспоживачів), які безпосередньо (або опосередковано) приєднані до систем централізованого міського комунального водопостачання та водовідведення. Основною метою здійснення місцевого регулювання господарських відносин, які виникають у процесі користування комунальними водопровідними та каналізаційними мережами, є запобігання самовільним підключенням до комунальних водопровідних та каналізаційних мереж, підвищення ефективності роботи мереж і безпеки їх експлуатації.

Таким чином, з метою регулювання господарських відносин, які виникають у процесі приєднання до комунальних водопровідних та каналізаційних мереж м. Моршина та подальшому їх використанні, необхідне прийняття рішення міської ради «Про затвердження Правил користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Моршині».

Основні групи (підгрупи), на які проблеми справляють вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

так

Держава (територіальна громада)

так

Суб’єкти господарювання,

так*

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

так*

* вплив регуляторного акта на суб’єктів господарювання чітко визначений Правилами користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затвердженими Наказом Мінжитлокомунгоспу від 27.06.2008 N 190, тому при аналізі регуляторного впливу не розглядається.

II. Цілі регулювання

Прийняття рішення міської ради «Про затвердження Правил користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Моршині» забезпечить місцеве регулювання господарських відносин, які виникають у процесі приєднання та користування комунальними водопровідними та каналізаційними мережами».

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

не забезпечується досягнення цілей щодо врегулювання правовідно -син між виробником (виконавцем) послуг та споживачами;

залишає невпорядкованими відносини, пов’язані з порядком та умовами підключення та користування мережами водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності .

Прийняття проекту акта

забезпечує досягнення цілей щодо врегулювання правовідносин між виробником (виконавцем) послуг та споживачами;

повністю відповідає потребам у вирішенні проблеми.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави (територіальної громади)

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

відсутні

альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети.

Прийняття проекту акта

реалізація Закону в частині врегулювання правовідносин, які виникають в процесі приєднання до мереж та їх використання

відсутні, оскільки реалізації положень акту не потребує додаткових матеріальних чи інших витрат

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

відсутні

Альтернатива є неприйнятною, оскільки не відповідає вимогам чинного законодавства України

Прийняття проекту акта

Врегулювання правовідносин між виробником (виконавцем) послуг та споживачами

Оплата вартості послуги підключення до мереж водопостачання та водовідведення

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання не проводиться *.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності

(за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Залишення існуючої ситуації без змін

1

У разі залишення існуючої на даний момент ситуа -ції без змін проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети.

Прийняття проекту акта

4

У разі прийняття акта задекларовані цілі забезпечать повною мірою досягнення поставленої мети стосовно врегулювання відносин, що виникають у процесі користування систем централізованого водопостачання та водовідведення; належного обліку споживачів послуг централізованого водопостачання та водовідведення.

Рейтинг результатив-ності

Вигоди

(підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Прийняття проекту акта

У разі прийняття проекту акта, вигода заключатиметься в реалізації Закону в частині врегулювання правовідносин які виникають в процесі користування системами водопостачання та водовідведення, споживачі зможуть реалізувати право на приєднання до мереж комунальної власності, збільшення обсягів отримання інформації про надані /отримані послуги.

У разі прийняття проекту акта, територіальна громада не нестиме ніяких матеріальних та інших витрат. Поряд з цим споживачі оплачуватимуть вартість послуг з водопостачання та водовідведення.

У разі прийняття акта задекларовані цілі будуть досягнуті повною мірою, що повністю забезпечить

потребу у вирішенні проблеми, встановить зрозуміле регулювання, та зникає неврегульованість проблеми, що виникла, у чинному законодавстві

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

не забезпечується досягнення цілей щодо врегулювання відпосин, що виникають між виробником (виконавцем) послуг та споживачами в процесі користування системами централізованого водопостачання та водовідведення

зовнішні чинники на дію регуляторного акта у разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін відсутні.

Прийняття проекту акта

прийняття акта забезпечить повною мірою досягнення задекларованих цілей поставленої мети стосовно затвердження правил користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Моршині , належного управління процесом обліку споживачів та недопущення самовільних підключень, будуть досягнуті повною мірою.

Упродовж деякого часу дії регуляторного акта може впливати низька обізнаність суб’єктів, на яких поширюється дія цього акта, щодо запроваджених првил, істотна відмінність регулювання, що пропонується з існуючим регулюванням.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Проект акта визначає процедуру регулювання відносини, які виникають у процесі користування системами централізованого водопостачання та водовідведення на постійній (довгостроковій) основі та тимчасовій і поширюються на суб’єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність з централізованого водопостачання та/або водовідведення, та юридичних, фізичних осіб або фізичних осіб-підприємців, які мають намір тимчасово або на постійній (довгостроковій) основі приєднати об’єкти до систем централізованого водопостачання та/або водовідведення та користуватися ними. Положення цих Правил застосовуються до споживачів, підключених на законних підставах до комунальних водопровідних та каналізаційних мереж та майбутніх споживачів.

Додержання вимог регуляторного акта не потребуватиме запровадження державного нагляду та контролю. Крім того для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи як забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом оприлюднення його в засобах масової інформації, мережі Інтернет та проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи органом місцевого самоврядування.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Оскільки витрат на виконання вимог регуляторного акта для Моршинської міської ради не передбачається, розрахунок витрат на адміністрування регулювання не здійснюється.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії цього регуляторного акта встановлюється на необмежений термін, оскільки він регулює відносини, які мають перманентний характер.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

– розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта – не прогнозується;

– кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта – виробник, виконавець, споживач послуг з централізованого водопостачання та водовідведення;

– розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта – середній;

– рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта – вище середнього.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відносно цього регуляторного акта повинно послідовно здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження його результативності. Зокрема:

базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведено після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта;

повторне відстеження результативності – через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом;

періодичні відстеження результативності – один раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відстеження результативності дії регуляторного акта здійснюватиметься статистичним методом.

Директор підприємства житлово –

комунального господарства

Моршинської міської ради Дембовський С.В.

25.04.2017р.

ПРОЕКТ

Україна

МОРШИНСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

xVI СЕСІЯ VІI ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ №

від «__» __________ 2017 року м.Моршин

Про затвердження правил користування

системами централізованого комунального

водопостачання та водовідведення в місті

Моршині

Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України №190 від 27.06.2008 року, Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Держбуду від 19.02.2002р № 37, Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству №30 від 05.07.1995 р. Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 р. № 630, з метою впорядкування відносин між підприємством житлово-комунального господарства Моршинської міської ради та користувачами системи централізованого комунального водопостачання та водовідведення міста, керуючись ст.25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Моршинська міська рада:

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Правила користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в місті Моршині згідно додатку 1.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови В.Левковича та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та житлово-комунального господарства (Р.Головатий).

Міський голова Руслан ІЛЬНИЦЬКИЙ

Додаток до рішення Моршинської міської ради від _____________

Правила користування системами централізованого водопостачання та водовідведення

в місті Моршині

Визначення термінів та скорочень

Аварія – небезпечна подія, яка виникла на водопровідних та каналізаційних мережах внаслідок дії людського (антропогенного) фактору або мала техногенне походження (зміна режиму експлуатації водопровідних та каналізаційних мереж), або була спричинена природним катаклізмом (стихійним лихом, пожежами тощо), в результаті чого був порушений належний режим функціонування таких об’єктів, що спричинило загибель людей та/або значні матеріальні втрати, або створило на таких об’єктах чи в межах їхніх охоронних зон загрозу життю та здоров’ю людей чи порушило нормальні умови їхньої життєдіяльності, або призвело до руйнування будівель, споруд, обладнання тощо, що робить неможливим безпечну експлуатацію водопровідних та каналізаційних мереж чи завдає шкоди довкіллю на території охоронних зон і/або за їх межами.

Безоблікове водоспоживання – користування послугою з водопостачання, обсяг споживання якої не може бути визначений на підставі даних засобів обліку води.

Випуск водовідведення – каналізаційна мережа від будинку або споруди до першого колодязя дворової або внутрішньоквартальної мережі або каналізаційна мережа від контрольного колодязя внутрішньомайданчикових мереж споживача до централізованої мережі водовідведення.

Виробник (постачальник) послуг з централізованого водопостачання та водовідведення – суб’єкт господарювання, що виробляє або створює послуги з централізованого водопостачання та водовідведення (далі — Виробник).

Внутрішньобудинкові системи водопостачання та водовідведення – мережі водопроводу та каналізації, запірна арматура на них, прилади та обладнання, у тому числі насоси для підкачування води, зворотні клапани, регулятори тиску, засоби обліку, які знаходяться всередині будинку, споруди чи в прибудовах до них від зовнішньої стіни будинку до внутрішньої стіни квартири.

Внутрішньоквартальна водопровідна мережа – трубопровід, прокладений всередині житлового кварталу, до якого приєднуються водопровідні вводи споживачів.

Внутрішньоквартальна мережа водовідведення – прокладена всередині житлового кварталу мережа, яка з’єднує випуски групи будинків або будівель кварталу в цілому або проходить через квартал.

Вода питна – вода, яка відповідає чинному стандартові або дозволу Держспоживстандарту та Міністерства охорони здоров’я України і яка призначена для господарсько-побутових потреб населення, гасіння пожеж, а також технологічних процесів промислових підприємств, де неможливо використовувати воду технічної якості.

Водовід — трубопровід, який прокладений від місця забору води (джерела водопостачання) до перших вуличних розподільчих мереж з переважною транзитною витратою.

Водопровід – сукупність водозабірних споруд, очисних споруд і роздільної мережі труб, призначених для водопостачання населення, комунальних, торговельних, культурно-побутових, промислових та інших підприємств і організацій.

Водопровідний ввід – трубопровід від розподільчої (внутрішньоквартальної або вуличної) мережі до зовнішньої стіни будинку або межі території об’єкта з колодязем і запірною арматурою у місці приєднання до водопровідної мережі

Вузол облікукомплект засобів вимірювальної техніки, занесених до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, що призначені для вимірювання і реєстрації результатів вимірювання, та обладнання для влаштування вузла обліку відповідно до вимог нормативних документів.

Головний міський каналізаційний колектортрубопровід, що збирає стічні води від збірних колекторів та насосних станцій.

Дворова мережа водовідведеннямережа, розташована в межах однієї дворової ділянки, яка з’єднує випуски з окремих будинків.

Державні Правила користування — Правила користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджені наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 07.10.2008 за № 936/15627.

Державні Правила приймання — Правила приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затверджені наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 19.02.2002 № 37 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 26.04.2002 за № 403/6691.

Договірний обсяг — обсяг води, що підлягає постачанню Споживачу та прийняттю в систему водовідведення від Споживача відповідно до договору, який щорічно погоджується Виробником на підставі затвердженого уповноваженим органом нормативного розрахунку водоспоживання та водовідведення.

Допустима концентрація — встановлений рівень концентрації забруднюючих речовин у стічних водах, які скидаються до міської каналізації, (далі – ДК).

Замовник послуг з централізованого водопостачання та водовідведення (далі – Замовник)- споживач або юридична особа, бюджетна організація чи фізична особа, що має намір здійснити будівництво (реконструкцію) об’єкта архітектури з наступним його приєднанням до систем централізованого питного водопостачання та водовідведення.

Засіб облікуприлад, призначений для обліку кількісних показників спожитих послуг з водопостачання та водовідведення, який має нормовані метрологічні характеристики.

Збірний каналізаційний колектор — трубопровід, що збирає стічні води з певного району у місті та передає їх у головний колектор або очисних споруд самопливом.

Зона санітарної охорони — територія і акваторія, де запроваджується особливий санітарно-епідеміологічний режим з метою запобігання погіршенню якості води джерел централізованого господарсько-питного водопостачання для забезпечення охорони водопровідних споруд, а також, зона – що сприяє мінімальному впливу цих споруд на житлову забудову, зони відпочинку чи водойми.

Каналізація — сукупність споруд, призначених для відведення, очищення і скиду стічних вод з території міста Моршина, який має відповідну мережу труб й колекторів (каналів).

Контрольний колодязь (далі – КК) споживача — колодязь на каналізаційному випуску споживача, облаштований за межами його об’єкта або в іншому місці за погодженням Виробника, призначений для контролю за скиданням стічних вод та відключення споживача від системи міської каналізації. 

Комунальні очисні споруди (далі – КОС) спільні для кількох споживачів каналізаційні очисні споруди.

Контрольна проба проба стічних вод Споживача (Субспоживача), відібрана з контрольного колодязя з метою визначення складу стічних вод, що відводяться у централізовану мережу водовідведення.

Локальний водопровід – сукупність водопровідних споруд і мереж, призначених для водопостачання підприємств промвузла, відомчого житлового фонду, окремого району міста не зв’язаний з центральним водопроводом.

Локальні очисні споруди (далі —ЛОС)споруди для очищення стічних вод окремого Споживача (Субспоживача), перед скидом (прийомом) його стічних вод до відповідних вимог або неприєднані до загальноміських споруд.

Межа балансової належності — лінія розподілу елементів систем водопостачання та/або водовідведення і споруд на них між власниками або користувачами згідно з актами розмежування.

Місце приймання – передачі послуги – місце, визначене або погоджене Виробником, де встановлений засіб обліку послуги, що споживається. У випадках відсутності засобу обліку – це місце з’єднання мереж Виробника з мережами, що належать Споживачу (межа балансової належності мереж). Для Субспоживача місцем приймання – передачі послуги є також місце, визначене Виробником або Споживачем, де встановлений засіб обліку послуги, що споживається. У випадку відсутності засобу обліку воно визначається Виробником або Споживачем.

Нераціональне використання питної води — використання питної води понад встановлені нормативи.

Об’єкти водоспоживання – об’єкти архітектури, визначені Законом України «Про архітектурну діяльність», тимчасові споруди, теплові пункти (котельні), які безпосередньо приєднані до систем централізованого питного водопостачання та/або водовідведення.

Охорона водопровідних та каналізаційних мереж і споруд — комплекс організаційних, адміністративних та технічних заходів, спрямованих на недопущення несанкціонованих втручань сторонніх осіб у роботу водопровідних та каналізаційних мереж і споруд.

Правила технічної експлуатації — Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, затверджені наказом державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05.07.1995 № 30.

Пропускна спроможність пристрою (споруди) для приєднання — можливість водопровідного вводу (випуску водовідведення) пропустити розрахункову кількість води (стічних вод) при заданому режимі за певний час.

Режим відпущення (одержання) питної води — гарантований обсяг питної води згідно з договором в обумовлений термін на потреби споживачу.

Розрахунковий період — період, вказаний у рахунку, що виставлений Виробником, за який споживачу нарахована плата за послуги з водопостачання і водовідведення. 

Самовільне водоспоживання або самовільне водовідведення — користування питною водою з міського водопроводу та скид стоків до міської каналізації без дозволу Виробника.

Самовільне приєднання до систем водопостачання та водовідведенняприєднання до мереж централізованого комунального водопостачання та водовідведення, здійснене без письмового дозволу Виробника.

Споживач — юридична особа, бюджетна організація або фізична особа, яка користується послугами з централізованого комунального водопостачання та водовідведення для задоволення фізіологічних, санітарно-гігієнічних, побутових, господарських та виробничих потреб, а також має у власності, господарському віданні, оперативному управлінні тощо об’єкти водоспоживання, системи водопостачання та водовідведення, які безпосередньо приєднані до систем централізованого водопостачання та водовідведення.

Стічні води — всі види стічних вод, які утворюються в результаті діяльності Споживачів (з урахуванням Субспоживачів) після використання води усіх видів та джерел водопостачання (питного, технічного, гарячого, централізованого, артсвердловини) та скидаються до міської системи каналізації. 

Субспоживач — суб’єкт господарювання або фізична особа, що одержує воду з комунальної водопровідної мережі або скидає стічні води в комунальну мережу водовідведення через мережі споживача.

Технічні умови (далі – ТУ) – комплекс умов (заходів) та вимог до інженерного забезпечення об’єкта архітектури, які мають відповідати його розрахунковим параметрам, у тому числі водопостачання та водовідведення.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Моршині (далі – Правила) розроблені відповідно до положень Водного кодексу України (із змінами і доповненнями), законів України «Про питну воду та питне водопостачання», Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07.10.2008 за № 936/15627, Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 19.02.2002 № 37 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 26.04.2002 за № 403/6691, згідно з Будівельними нормами і правилами «Канализация. Наружные сети и сооружения» (СНиП 2.04.03-85), «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (СНиП 2.04.02-84), «Внутренний водопровод и канализация зданий» (СНиП 2.04.01-85), Положення про безпечну та надійну експлуатацію зовнішніх мереж і споруд водопостачання й каналізації, затвердженого наказом Державного будівельного управління від 03.04.1998 № 69, Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення», «Правила приймання стічних вод підприємств в міську систему каналізації міста Моршина» (затверджені Міським головою В.А. Безруковим від 22.12.2005 р.).

1.2. Правила запроваджують порядок користування питною водою з комунального водопроводу і приймання стічних вод до комунальної каналізації міста Моршина та встановлюють відповідальність, міри впливу за порушення цих Правил.

1.3. Ці Правила є обов’язковими для всіх Споживачів (Субспоживачів), які безпосередньо (або опосередковано) приєднані до систем централізованого міського комунального водопостачання та водовідведення.

1.4. Виробник надає послуги з питного водопостачання та водовідведення. Питна вода подається цілодобово або за графіком.

Якість питної води повинна відповідати чинному стандартові. На відхилення якості води за тим чи іншим показником, нормативів, визначених чинним стандартом, повинні бути отримані дозволи Держспоживстандарту України, Міністерства охорони здоров’я України або СЕС відповідної території.

1.5. Виробник експлуатує та обслуговує вуличні, квартальні та дворові мережі водопостачання та водовідведення, споруди і обладнання, а також технологічні засоби й пристрої на них, які перебувають у нього на балансі. Водопровідно-каналізаційні об’єкти, що не перебувають на балансі Виробника, можуть ним експлуатуватися та обслуговуватися за окремим договором, укладеним зі Споживачем.

1.6. На приєднання Споживачів до міських мереж водопостачання та водовідведення Виробник відповідно до чинного законодавства видає технічні умови, які повинні містити заходи, спрямовані на підвищення стійкості роботи систем водопостачання та водовідведення.

1.7. Приєднання об’єктів до міських мереж водопостачання та водовідведення може бути здійснено лише після повного виконання технічних умов Виробника, проектно-кошторисної та виконавчої документації.

Невиконання виданих технічних умов є підставою для відмови Споживачу в приєднанні до систем комунального водопостачання та водовідведення.

1.8. Водопровідні вводи та випуски водовідведення комунального житлового фонду, житлово-будівельних кооперативів, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, усі магістральні й розподільчі внутрішньоквартальні мережі централізованого водопостачання і водовідведення, призначені для колективного водокористування, артезіанські свердловини, які відповідають вимогам чинних державних будівельних норм, передаються за згодою власника згідно з відповідними рішеннями органів місцевого самоврядування на баланс Виробника в технічно справному стані разом з комплектом проектно-кошторисної та виконавчої документації для подальшої експлуатації.

Виробник може приймати на баланс безгосподарні мережі за умови відповідності їх вимогам чинних державних будівельних норм, у технічно справному стані.

1.9. За стан водопровідних і каналізаційних, а також транзитних мереж, які проходять у технічних підвалах, у тому числі до яких приєднані внутрішньобудинкові мережі, є відповідальними підприємства та організації, у яких вони перебувають на балансі.

1.10. Водопровідні вводи до теплових пунктів, котелень, окремо побудованих насосних станцій для підвищення тиску, що перебувають у комунальній власності територіальної громади, та розподільчі мережі холодного водопостачання від цих об’єктів до зовнішнього зрізу будівель, експлуатують Виробники за умови передачі їх на баланс Виробнику в установленому чинним законодавством порядку.

1.11. Приймання стічних вод від промислових підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності й відомчої належності до комунальної каналізації здійснюється згідно з вимогами місцевих Правил приймання або діючого законодавства.

1.12. Тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення розробляються, погоджуються та затверджуються у порядку, визначеному чинним законодавством України, та підлягають застосуванню при розрахунках між Виробником та Споживачем без додаткових узгоджень їх розміру.

1.13. Кожному Споживачу, на підставі погодженого з Виробником нормативного розрахунку водоспоживання та водовідведення, може встановлюватися договірний обсяг води, що підлягає постачанню та прийняттю в систему водовідведення. Споживачам необхідно надавати Виробнику нормативний розрахунок водоспоживання та водовідведення до 15 лютого щорічно.

Договірний обсяг є невід’ємною частиною договору на постачання питної води та приймання стічних вод через приєднані мережі. При цьому технічні умови на приєднання Споживача повинні бути обов’язково виконані.

1.14. На планове збільшення обсягів води та стоків Споживач зобов’язаний одержати додаткові технічні умови у Виробника.

1.15. Виробник і Споживачі (Субспоживачі) несуть відповідальність за недотримання вимог цих Правил відповідно до чинного законодавства України.

1.16. Споживач зобов’язаний не перешкоджати здійсненню контролю за технічним станом інженерного обладнання (деталей пломбування, з’єднань засобів обліку та інше) в приміщеннях; утримувати в належному технічному і санітарному стані водопровідні та каналізаційні мережі та обладнання; забезпечувати безперешкодний доступ представників Виробника до власних водопровідних і каналізаційних мереж та обладнання для контролю за рівнем споживання питної води Споживачами та Субспоживачами, а також для виконання відключення і обмеження водопостачання та водовідведення відповідно до встановленого порядку. В разі перешкоди у доступі представникам Виробника до водопровідних і каналізаційних мереж та обладнання Споживач (Субспоживач) несе відповідальність відповідно до цих Правил та чинного законодавства України.

 1. ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ МІЖ ВИРОБНИКОМ ТА СПОЖИВАЧАМИ

  1. Відносини у сфері користування послугами з централізованого водопостачання та водовідведення в місті Моршині здійснюються на договірних засадах відповідно до статті 19 Закону України «Про питну воду і питне водопостачання» та Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

Істотні умови договору між виробником та споживачем послуг з централізованого водопостачання та водовідведення визначаються відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні», Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07.10.2008 за № 936/15627, Постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення».

Виробник має право укладати договір із Споживачами як на постачання питної води, так і на приймання стічних вод.

  1. Для укладення договору на водопостачання та водовідведення Споживачі (категорія – населення) надають Виробнику такі документи:

   1. заяву із зазначенням об`єктів, безпосередньо приєднаних або які будуть приєднані до систем водопостачання та водовідведення, відомостей про Субспоживачів та орендарів, які отримують послуги з його системи водопостачання та водовідведення;

   2. технічні умови на водопостачання та водовідведення об’єктів будівництва або реконструкції;

   3. акт розмежування балансової належності водопровідних та каналізаційних мереж;

   4. копію паспорта, ідентифікаційного коду;

   5. документи на право власності, користування або балансоутримування об’єкта водоспоживання;

   6. копію паспорта засобу обліку води, який встановлений у Споживача та знаходиться на його балансі;

   7. документ на земельну ділянку, по якій прокладені водопровідні та каналізаційні мережі (державний акт на право власності, користування земельною ділянкою, договір дарування, договір купівлі-продажу.

  2. Для укладення договору на водопостачання та водовідведення Споживачі (категорія – інші, бюджет) надають Виробнику такі документи:

   1. розроблену Замовником та погоджену Виробником проектну документацію;

   2. технічні умови на водопостачання та водовідведення об’єктів будівництва або реконструкції;

   3. акт розмежування балансової належності водопровідних та каналізаційних мереж;

   4. документи на право власності, користування або балансоутримування об’єкта водоспоживання;

   5. копію паспорта засобу обліку води, який встановлений у Споживача та знаходиться на його балансі;

   6. копії установчих документів (статут, положення, довідка про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ, свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво платника податків).

  3. Субспоживачі для укладення договору з Виробником зобов’язані надати останньому письмову згоду власника водопровідних та каналізаційних мереж на користування послугами з водопостачання та водовідведення через його мережі.

  4. Для новозбудованих або реконструйованих об’єктів Споживачі повинні також надати:

   1. технічні умови на водопостачання та водовідведення об’єкта;

   2. розроблену Замовником та погоджену Виробником проектну документацію;

   3. акт розмежування балансової належності водопровідних та каналізаційних мереж.

  5. Виробник надає Споживачу два примірника проекту договору, який повинен бути розглянутий ним та укладений у встановлені законодавством строки.

  6. Виробник має право контролювати виконання Споживачами умов договору шляхом обстеження систем водопостачання та водовідведення, засобів і пристроїв на них. За результатами цих обстежень складаються акти, якими встановлюються терміни усунення порушень. Акти підписуються представниками Виробника та Споживача. Якщо останній відмовляється направити свого представника для проведення обстеження або підписати акт, він підписується представником Виробника та в акті робиться відповідний запис про таку відмову. Оформлений таким чином акт є обов’язковим для виконання сторонами.

  7. Виробник має право, якщо вважатиме за необхідне, вимагати, у разі наявності технічної можливості, підключення Субспоживача до міського водопроводу та каналізації, встановлення засобу обліку води і укладання з Виробником договору на постачання питної води та приймання стічних вод через приєднані мережі.

Якщо підключення Субспоживача до міського водопроводу та каналізації є неможливим, підключення здійснюється до внутрішніх мереж Споживача при наявності його згоди та за погодженням з Виробником.

При цьому встановлення засобів обліку у Субспоживача та укладення договору з Виробником на постачання питної води та приймання стічних вод через приєднані мережі є обов’язковим.

 1. ПОРЯДОК ПРИЄДНАННЯ ОБ’ЄКТІВ ДО СИСТЕМ КОМУНАЛЬНОГО ВОДОПРОВОДУ

  1. Для приєднання нових, а також об’єктів, що реконструюються, перепрофільовуються або розширюються (надалі – об’єкти, що приєднуються) до комунального водопроводу, та при виконанні водоохоронних заходів Споживачу, Замовнику треба отримати технічні умови (дозвіл) на приєднання об’єктів до систем комунального водопостачання, на основі яких Споживач, Замовник розробляє проектну документацію.

  2. Для отримання технічних умов (дозволу) на приєднання до мереж водопостачання та водовідведення (категорія – населення), Замовник подає Виробнику відповідну заяву з додатком:

   1. ситуаційний план з визначенням місця розташування земельної ділянки на відповідній території М 1:2000;

   2. топографо-геодезичний план існуючої забудови або новозбудованого об’єкта М 1:500 з інструментальним визначенням фактичного місця розташування об’єкта та з відміткою (штамп, підпис, дата) управління містобудування та архітектури Моршинської міської ради;

   3. копію паспорта, ідентифікаційного коду;

   4. копія документа, що підтверджує право власності (користування) земельною ділянкою, на якій проводиться будівництво об’єкта або на якій розміщено об’єкт (копія державного акту та/або витяг з державного земельного кадастру, копія договору оренди, сервітуту тощо), а в разі наявності співвласника на дану земельну ділянку, безвідкличний, дозвіл від нього на згоду проведення через його земельну ділянку мереж водопостачання та водовідведення засвідчену нотаріусом або особою, уповноваженою за законом засвідчувати такий документ підписом.

  3. Для отримання технічних умов (дозволу) на приєднання до мереж водопостачання та водовідведення (категорія – інші, бюджет) Замовник подає Виробнику відповідну заяву з додатком:

   1. опитувальний лист;

   2. ситуаційний план з визначенням місця розташування земельної ділянки на відповідній території М 1:2000;

   3. топографо-геодезичний план існуючої забудови або новозбудованого об’єкта М 1:500 з інструментальним визначенням фактичного місця розташування об’єкта та з відміткою (штамп, підпис, дата) управління містобудування та архітектури Моршинської міської ради;

   4. копії установчих документів (статут, положення, довідка про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ, свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво платника податків).

   5. копія документа, що підтверджує право власності (користування) земельною ділянкою, на якій проводиться будівництво об’єкта або на якій розміщено об’єкт (копія державного акту та/або витяг з державного земельного кадастру, копія договору оренди, сервітуту тощо), а в разі наявності співвласника на дану земельну ділянку, безвідкличний, дозвіл від нього на згоду проведення через його земельну ділянку мереж водопостачання та водовідведення засвідчену нотаріусом або особою, уповноваженою за законом засвідчувати такий документ підписом.

  4. Виробник по одержанні замовлення, протягом місяця після попередньої оплати Споживачем (Замовником) робіт та послуг, які виконуються Виробником, видає технічні умови (дозвіл) на приєднання об’єкта Замовника до комунального водопроводу з урахуванням потужностей головних споруд, пропускної здатності мережі (із зазначенням умов для проектування вводу, місця врізки, місцеположення водомірного вузла, умови для влаштування проміжного резервуара і насосів – підвищувачів тиску, прокладання дільниць мережі тощо), гарантованих напорів та кількості води, що подається.

  5. Споживачу може бути письмово, з обґрунтуванням причин, відмовлено у видачі дозволу на користування існуючою системою комунального водопостачання або на приєднання до неї, але за винятком випадків відсутності альтернативних джерел водопостачання та при обов’язковому виконанні Замовником, Споживачем умов Виробника.

У технічних умовах (дозволі) повинні бути вказані термін їх дії, місце приєднання до систем водопостачання, спеціальні технічні вимоги до устроїв і споруд для приєднання. окрім того, наводяться наступні дані:

а) гарантований вільний тиск в місці приєднання;

б) дозволений відбір обсягу питної води і режим водоспоживання (відпуску);

в) вимоги щодо встановлення засобів виміру питної води і влаштування вузла обліку.

  1. Проекти водопровідних вводів та інших пристроїв повинні відповідати вимогам наданих Виробником технічних умов (дозволу).

Відхилення від технічних умов (дозволу), необхідність яких виявлена в процесі проектування, підлягають додатковому узгодженню з Виробник.

Технічні умови мають дію впродовж усього періоду проектування та будівництва об’єкта, але до початку проектування термін їх дії не повинен перевищувати одного року.

3.7. Проектна документація водопровідних вводів та інших споруд подається для узгодження у Виробника і повинна містити:

а) копію відповідної частини плану в масштабі не менш 1:2000;

б) генеральний план ділянки в масштабі не менш як 1:500 з усіма підземними спорудами, що проектуються і існують, із зазначенням глибини їх залягання;

в) план приміщення для засобів обліку й контролю водоспоживання (водолічильника, регулятора тиску тощо) та нижнього (підвального) поверху будинку в масштабі 1:100 з нанесенням водопровідних пристроїв;

г) робочу документацію на врізку вводу і водомірного вузла в масштабі 1:5-1:20;

ґ) профілі запроектованих водопровідних мереж у масштабі по вертикалі 1:100 та по горизонталі 1:500 з нанесенням діаметрів труб, позначок поверхні землі та закладення труб як запроектованих, так і існуючих, місць та позначок найнижчих точок об’єктів;

д) отримані від місцевих органів влади узгодження відводу земель під будівництво і технічні умови на підключення до мереж водопроводу.

3.8. Погодження поданого у двох примірниках проекту вводу здійснюється в 15-добовий термін з дати його подання. Після узгодження проекту перший примірник залишається у Виробника і використовується при проведенні технічного нагляду за будівництвом, прийманні та вводі в експлуатацію об’єктів. Другий примірник повертається Замовнику.

3.9. Узгоджений з Виробником проект на спорудження вводу дійсний протягом трьох років від дня узгодження. Не реалізований протягом встановленого терміну проект на будівництво вводу підлягає повторному погодженню, при цьому не виключаються додаткові умови з боку Виробника. Не підлягають повторному погодженню проекти, по яких почато будівництво.

3.10. Всі роботи із спорудження, реконструкції й ремонту вводу й водомірного вузла, встановлення регулятора тиску та обмежувачів витрат, а також приєднання вводу до комунального водопроводу (урізання), промивка й хлорування мережі здійснюються силами й коштами Замовника під технічним наглядом Виробника.

3.11. Перед вводом в експлуатацію пристроїв для приєднання до систем комунального водопостачання вони повинні бути прийняті від Замовника представником Виробника з перевіркою їх відповідності виданим технічним умовам.

Після закінчення робіт з влаштування вводу складається акт про його технічну готовність. Акт підписується Замовником, Виробника, іншими зацікавленими організаціями та передається до Виробника на зберігання. Приймання вводу у Споживача, Замовника здійснюється після виконання цих умов.

3.12. Приєднувати нові вводи до комунального водопроводу, не обладнані водолічильниками, або іншими приладами обліку забороняється.

3.13. Виробник має право не подавати воду по нових вводах, якщо Споживач ухиляється від оплати, не виконує технічні умови та вимоги по переустаткуванню діючих вводів, водомірних вузлів, а також при нераціональному використанні води.

3.14. Забороняється будь-яке самовільне користування системами комунального водопостачання або приєднання до діючих комунальних систем водопостачання (включаючи приєднання до будинкових вводів).

Самовільним приєднанням до комунального водопроводу вважається:

а) приєднання, здійснене без письмового дозволу Виробника;

б) тимчасове приєднання до водорозбірної колонки;

в) приєднання до пожежних гідрантів;

г) приєднання, виконане без участі технагляду з боку Виробника.

При виявленні самовільного користування або приєднання до комунальних систем водопостачання представником Виробника складається акт в двох примірниках, один з яких видається самовільному користувачу. Якщо самовільний користувач не згодний зі змістом акта, він зобов’язаний підписати акт із вказівкою своїх заперечень по заявлених претензіях. При відмовленні винного в цих діях від підписання акта, акт вступає в силу в односторонньому порядку з позначкою “ від підпису відмовився”.

3.15. Новозбудовані й реконструйовані споруди водопостачання незалежно від їхньої відомчої належності можуть бути прийняті Виробником в експлуатацію згідно з вимогами СНиП 3.05.04-85 і Положенням про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів державного замовлення, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

3.16. Виробник здійснює нагляд за технічними рішеннями під час будівництва водопровідних споруд та бере участь у прийманні їх в експлуатацію.

До складу робочих і державних комісій з приймання в експлуатацію водопровідних споруд включаються представники Виробника.

3.17. Побудовані й реконструйовані споруди та мережі водопроводу повинні відповідати затвердженому проектові.

У разі відхилень від погодженого проекту Виробнику мають бути надані робочі креслення зі змінами, здійсненими під час виконання робіт, та документи про погодження цих змін зацікавленими організаціями.

3.18. Замовник повинен письмово повідомити Виробника про завершення будівництва водопровідних не менш ніж за три доби до дня огляду робочою комісією.

3.19. Зовнішні мережі водопроводу, водопровідні вводи Споживача експлуатуються ним.

Після завершення будівництва або реконструкції водопровідні об’єкти, що належать Споживачу, можуть бути передані на баланс Виробника в діючому стані разом з комплектом проектно-кошторисної документації згідно з чинним законодавством.

Комісії з приймання-передачі цих споруд потрібно подати:

а) затверджену проектну документацію;

б) акти на приховані роботи, акти гідравлічного випробування, промивання та хлорування водопровідної лінії, дозвіл СЕС, документи про узгодження здійснених змін робочих креслень у процесі виконання робіт, акти про завершення пусконалагоджувальних робіт;

в) виконавчі креслення (план і профілі) у масштабі 1:500.

Діючі системи водопостачання можуть бути прийняті Виробником у технічно-придатному стані при наявності виконавчої документації.

 1. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ СТІЧНИХ ВОД У СИСТЕМУ КАНАЛІЗАЦІЇ МІСТА МОРШИНА

4.1. Оформлення Споживачів, які користуються послугами централізованого водовідведення, здійснюється згідно з вимогами місцевих Правил приймання або/та діючого законодавства.

4.2. Виробник приймає рішення про приймання стічних вод в міську каналізацію від об’єктів, що реконструюються та будуються тільки за наявності у Споживача позитивного висновку Державної екологічної експертизи.

4.3. При реконструкції, розширенні або будівництві об’єкта майбутній Споживач зобов’язаний:

4.3.1 одержати у Виробника технічні умови;

4.3.2 розробити та погодити з Виробником проектну документацію;

4.3.3 після закінчення будівництва або реконструкції здати об’єкт в експлуатацію згідно з вимогами Державних будівельних норм та діючого законодавства;

4.3.4 надати Виробнику акт вводу об’єкта в експлуатацію;

4.3.5 укласти з Виробником договір на послуги з постачання питної води та приймання стічних вод.

4.4. При систематичному скиданні Споживачем стічних вод з понаднормативним забрудненням, Виробник має право вимагати від Споживача, який скидає стічну воду після технологічного використання, будівництва КОС або реконструкції локальних очисних споруд.

4.5. Виробник має право вимагати від підприємств, установ, організацій встановлення на випусках стічних вод витратомірів, обмежувачів витрати, решіток для затримання сміття, регулювальної і запірної арматури, аналізаторів якості стічних вод, стаціонарних пробовідбірників (у т. ч. автоматичних), уловлювачів жиру та інших пристроїв.

У випадку, коли обсяг або склад стічних вод змінюється протягом доби, на об’єктах Споживачів встановлюються спеціальні ємкості-усереднювачі, які мають необхідний об’єм для забезпечення усереднення витрат – рівномірного протягом доби скидання стічних вод і недопущення залпових скидів та перевищення швидкостей руху (миттєвих значень) стічних вод над допустимими для даного типу трубопроводів.

4.6. Додатковий об’єм стічних вод, що неорганізовано потрапляє у періоди дощів та сніготанення в мережі водовідведення Споживачів через каналізаційні колодязі на мережах водовідведення, які розташовані на території Споживачів, у мережі водовідведення виробника, визначається при роздільній системі водовідведення – у розмірі 20% від додаткового обсягу стічних вод, розрахованого згідно з нормами ДСТУ 3013-95 «Правила контролю за відведенням дощових і снігових стічних вод з територій міст і промислових підприємств», даними гідрометслужби та паспорта водного господарства Споживача. У разі необхідності Споживач зобов’язаний укласти з Виробником договір на приймання дощових і снігових стічних вод, які потрапляють в каналізаційну мережу міста Моршина через люки каналізаційних колодязів.

Якщо на території Споживача встановлені та зафіксовані актом обстеження за участю представників Виробника і Споживача факти провалів ґрунту навколо люків оглядових колодязів, відсутність кришок люків, а також в випадках прямого підключення автономної (локальної) системи зливової каналізації Споживача до міської каналізації, додатковий об’єм стічних вод визначається згідно з нормами ДСТУ 3013-95 «Правила контролю за відведенням дощових і снігових стічних вод з територій міст і промислових підприємств», даними гідрометслужби та паспорта водного господарства Споживача за попередні три місяці і надалі до усунення всіх зауважень, про що останній у письмовій формі повідомляє Виробника. Виробник, у свою чергу повинен перевірити стан виконання робіт Споживачем та скласти відповідний акт. У разі необхідності Споживач зобов’язаний укласти з Виробником договір на приймання дощових і снігових стічних вод, які потрапляють в каналізаційну мережу міста Моршина через підключення зливової каналізації.

У разі, якщо на території Споживача відсутня мережа міської каналізації, договір на додатковий об’єм стічних вод не укладається в випадку, якщо дощові та талі води з території Споживача не потрапляють в мережу міської каналізації, що проходить за територією Споживача. Це повинно бути підтверджено актом обстеження.

5. СИСТЕМА ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВОДОПОСТАЧАННЯ І ВОДОВІДВЕДЕННЯ

5.1 Облік відпущеної питної води та прийнятих стоків здійснюється Виробником і Споживачами за допомогою засобів обліку, які занесені до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, допущені до застосування в Україні, пройшли повірку і державну метрологічну атестацію. Введення в експлуатацію нових або реконструйованих об’єктів, не обладнаних засобами обліку, забороняється.

Споживачі зобов’язані:

–   забезпечувати захист приміщень вузлів обліку від потрапляння ґрунтових, талих і дощових вод та інших шкідливих впливів; температура в приміщенні вузла обліку повинна бути не менше +4ºС. Якщо Споживач допустив розморожування запірних пристроїв, засобів обліку або трубопроводів, він повинен вжити заходів щодо якнайшвидшої ліквідації аварії та встановлення за погодженням Виробника нового обладнання. При цьому розрахунки на час усунення порушень виконуються згідно з п. 6.15 цих Правил;

–   утримувати приміщення, де розташовані вузли обліку, в належному санітарному стані, не допускати зберігання в них будь-яких предметів та матеріальних цінностей;

–   забезпечувати освітлення та надійну гідроізоляцію приміщень, через які проходять труби водопровідних вводів, та приміщень вузлів обліку від приміщень з товарно-матеріальними цінностями;

–   утримувати приміщення вузлів обліку в зачиненому стані, не допускати до них сторонніх осіб;

–   забезпечувати вільний доступ представників Виробника до приладів обліку, водопровідних пристроїв та обладнання;

–    у разі встановлення засобу обліку, який належить Виробнику, укласти з Виробником договір на відповідальне зберігання засобу обліку та оформити акт приймання-передачі;

5.2. Вузли обліку повинні розташовуватися на межі балансової належності мереж Виробника та Споживача, або за згодою Виробника в приміщеннях, розташованих безпосередньо на водопровідному вводі в будівлю за першою стіною.

При необхідності приміщення, де знаходиться вузол обліку, обладнується каналізаційним випуском або приямком з встановленням насосу з автоматичним включенням його в разі затоплення.

5.3. Покази квартирного засобу обліку води використовуються тільки при розрахунках за послуги з водопостачання та водовідведення мешканців житлових (в тому числі багатоквартирних) будинків з житлово-експлуатаційними організаціями або виробниками, виконавцями житлово-комунальних послуг.

5.4. Обладнання вузлів обліку здійснюється за рахунок Споживачів. Споживач повинен за погодженням з Виробником придбати й встановити засоби обліку, які будуть перебувати у нього на балансі й обслуговуванні. Встановлення засобів обліку може бути виконано Виробником за рахунок Споживача. Виробник може встановити засіб обліку за свій рахунок, якщо буде вважати це за необхідне.

Виробник має право опломбувати у відкритому стані запірну арматуру, встановлену на вузлі обліку, а також з’єднувальні частини засобу обліку встановленого на вузлі обліку.

Споживач повинен виконувати всі письмові рекомендації Виробника, спрямовані на поліпшення якісного обліку. У разі відмови Споживача виконати письмові рекомендації Виробника, його водокористування вважається без обліковим, і витрата води розраховується згідно з п. 6.15 цих Правил. Тип (умовне позначення засобу вимірювальної техніки) та номінальний діаметр засобу обліку визначається Виробником.

5.5. Періодична повірка, обслуговування та ремонт засобів обліку проводяться відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», а також інших нормативно-правових актів, які регулюють цю сферу діяльності. Засоби обліку, які виключені з державного реєстру в період їх експлуатації, можуть використовуватися до закінчення терміну дії свідоцтва про повірку, після чого за погодженням з Виробником здійснюється їх заміна.

5.6. Встановлення засобів обліку на водопровідних мережах Споживачів повинно здійснюватися відповідно до проекту на обладнання вводу, СНиП 2.04.01-85, технічних умов, паспорта засобу обліку.

В разі необхідності Виробник може вимагати від Споживача організації групового обліку водокористування.

5.7. Засоби обліку, що встановлюються на водопровідних вводах і мережах Споживачів, мають бути розраховані на пропуск максимальних розрахункових витрат води без врахування потреб води на внутрішнє пожежогасіння й перевірені на необхідну точність обліку малих витрат. В цьому разі для пропуску пожежних витрат необхідне спорудження обвідної лінії.

5.8. Перед засобом обліку й за ним повинні бути встановлені запірні вентилі або засувки відповідно до вимог СНиП 2.04.01-85. Між засобом обліку та іншим (за течією води) запірним пристроєм має бути встановлений спусковий кран (або трійник з пробкою) для спускання води.

5.9. За наявності одного вводу до будівлі, що має протипожежногосподарський водопровід, влаштування обвідної лінії є обов’язковим. На обвідній лінії монтується засувка, яка пломбується Виробником у закритому стані.

5.10. На водопровідному вводі встановлюється один засіб обліку. У разі відсутності засобу обліку або неможливості виконати ремонт існуючого, Споживач зобов’язаний придбати новий засіб обліку у строк, визначений Виробником.

5.11. За наявності у Споживача насосів підвищення тиску засіб обліку встановлюється на всмоктувальному трубопроводі, тобто до насосів.

5.12. Встановлення засобів обліку повинно виконуватися лише після повної готовності приміщення та закінчення монтажу трубопроводів й арматури.

5.13. При водопостачанні будівельних майданчиків з міського комунального водопроводу і неможливості встановлення вузла обліку на постійне місце, допускається тимчасове встановлення вузла обліку в спеціальному утепленому приміщенні за погодженням з Виробником.

5.14. За збитки, заподіяні власникові матеріальних цінностей через пошкодження внутрішньої водопровідної мережі, вузла обліку та засобів обліку, Виробник відповідальності не несе.

5.15. Усі засоби обліку в обумовлені законодавством строки підлягають періодичній повірці. Задовільні результати повірки підтверджуються відбитком повірочного тавра на пломбі засобу обліку в місцях, що передбачені експлуатаційною документацією та свідоцтвом про повірку або записом з відбитком повірочного тавра у відповідному розділі експлуатаційної документації. Неопломбовані органами Держспоживстандарту засоби обліку до експлуатації не допускаються.

5.16. У разі виникнення у Споживача обґрунтованих сумнівів щодо правильності показів засобу обліку він може звернутися до Виробника або за згодою Виробника до спеціалізованої організації із заявою про його позачергову повірку.

5.17. Засоби обліку, які опломбовані представником Держспоживстандарту, а також місця їх приєднання до трубопроводів, повинні бути опломбовані представником Виробника і надійно захищені від несанкціонованого втручання в їх роботу, яке може порушити достовірний облік кількості отриманої води. У разі порушення цілісності пломб на засобах обліку, а також в місцях їх приєднання до трубопроводів, виявлення фактів штучного впливу на роботу засобів обліку, Виробник проводить розрахунки згідно з п. 6.15 цих Правил.

5.18. Монтажні роботи по встановленню засобів обліку на вимогу Виробника виконуються в присутності його представника.

5.19. У разі відсутності у Споживача засобу обліку або неможливості виконати ремонт існуючого Виробник має право зобов’язати Споживача встановити або замінити засіб обліку у визначений ним термін.

5.20. Споживач відповідає за цілісність запірної арматури, манометра та іншого обладнання вузла обліку незалежно від місця його знаходження. У разі зникнення або з вини Споживача виходу з ладу засобу обліку або його з’єднань (стрілок, скла, циферблату, корпусу, зриву пломб, порушення з’єднань труб зі з’єднуючими частинами засобу обліку тощо), а також псування від морозу або гарячої води Споживач зобов’язаний придбати новий засіб обліку.

При цьому Виробник розраховує витрату води відповідно до п. 6.15 цих Правил за час від дня виписування останнього рахунку, але не більше як за один місяць.

Знімати засоби обліку, здійснювати будь-які зміни в його частинах або положенні на вузлі обліку, де його встановлено, знімати пломби, накладені органами Держспоживстандарту або представником Виробника, має право лише представник Виробника або Споживач з письмового дозволу Виробника.

У разі самовільних дій Cпоживач сплачує витрату води згідно з п. 6.15 цих Правил за час від дня виписування останнього рахунку, але не більш як за один місяць.

5.21. У випадку, коли витрати води у Cпоживача знизилися або збільшилися та за розрахунками Виробника не відповідають технічним характеристикам встановленого засобу обліку тощо, Споживач повинен переобладнати вузол обліку із монтажем на ньому засобу обліку відповідно до технічних умов, отриманих у Виробника.

Після отримання технічних умов Cпоживач звертається до проектної організації, яка на основі виданих технічних умов розробляє проект переобладнання вузла обліку та обов’язково погоджує його у Виробника. На підставі погодженого проекту Cпоживач організовує проведення монтажних робіт з переобладнання вузла обліку. Після закінчення монтажних робіт Cпоживач повинен звернутися до Виробника із заявою про прийняття вузлу обліку води в експлуатацію.

5.22. Зняття показів засобів обліку здійснюється представником Виробника у присутності Споживача, який повинен забезпечити представникові Виробника безперешкодний та безпечний доступ до вузла обліку, або самим Споживачем за обов’язкової згоди Виробника шляхом передачі показань засобів обліку особисто або в телефонному режимі.

Виробник має право перевіряти правильність зняття Споживачем показів засобів обліку води та надання ним відомостей про обсяги і показники якості скинутих стічних вод. Якщо перевіркою будуть встановлені розбіжності між показами засобів обліку та поданими Споживачем відомостями, Виробник проводить перерахунок кількості поданої питної води і обсягів скинутих стічних вод за період від попередньої перевірки до моменту виявлення розбіжностей згідно з показами засобів обліку.

Цей перерахунок здійснюється за умови, якщо Виробником не було виявлено фактів штучного втручання в роботу засобів обліку, їх виходу з ладу або пошкодження пломб. Порядок та терміни зняття показів засобів обліку визначаються відповідно до договору.

5.23. При знятті показів засобів обліку представник Виробника має право перевіряти цілісність пломб на засобах обліку, гідрантах, запірній арматурі та інших водопровідних пристроях, що перебувають у віданні Споживача, а також пересвідчитись у відсутності витоку води у мережі Споживача.

5.24. Розрахунки за спожиту воду згідно з показами засобів обліку здійснюються з моменту опломбування їх з’єднувальних частин до вузла обліку представником Виробника. Виробник має право враховувати при розрахунках за відпущену питну воду і за приймання стічних вод покази тільки тих засобів обліку, які зареєстровані у Виробника і робота яких ним контролюється.

5.25. Якщо вести облік води за засобом обліку неможливо з причин, що не залежать від Споживача (зняття засобу обліку Виробником, корозія циферблата (запотівання), припинення нормальної роботи засобу обліку через несправності, що виникли в його механізмі тощо), кількість використаної води визначається за середньодобовою витратою за попередні два розрахункові місяці облікового водоспоживання коли засіб обліку був в робочому стані.

У разі тривалості роботи засобів обліку менше 2-х місяців, кількість води визначається за період роботи засобів обліку не менше 15 днів.

5.26. У разі відсутності засобів обліку води у Споживачів, а також для перевірки показів встановлених засобів обліку, Виробник має право встановлювати на вводах контрольні засоби обліку. Ці роботи також можуть бути виконані за обґрунтованою вимогою Споживача. Дообладнання або монтаж вузлів обліку для встановлення контрольних засобів обліку виконується за рахунок зацікавленої сторони.

Споживачі зобов’язані один раз на квартал, а Споживачі — громадяни – один раз на півріччя, подавати Виробнику довідку про кількість проживаючих, орендарів та інших водокористувачів, що споживають воду з мережі Споживача.

5.27. Робота контрольних засобів обліку повинна тривати не менше 15 днів. Якщо контрольний засіб обліку виявить неточність роботи засобів обліку води, що перевіряються, останні підлягають ремонту за рахунок Споживача, а розрахунок за водокористування здійснюється відповідно до показів контрольного засобу обліку, при цьому Виробник має право провести перерахунок Споживачеві за водокористування за попередні два місяці.

У випадку, коли засіб обліку води, після отримання висновку метрологічної експертизи виявиться технічно справним, Споживач зобов’язаний встановити свій засіб обліку на місці контрольного засобу обліку Виробника у п’ятиденний термін.

Населення, що користується водою з водорозбірних колонок, незалежно від відстані від місця проживання до колонки, сплачує вартість води Виробнику згідно з нормами водоспоживання. Громадяни можуть бути звільнені від плати за користування водою з водорозборів, якщо буде виявлено, що вони користуються водою з іншого джерела, придатність якого для пиття визначена СЕС і Виробником. У разі непридатності місцевого джерела для пиття населення від плати за користування водою з водопроводу не звільняється.

5.28. Забороняється штучно впливати на роботу засобів обліку. Якщо Виробником буде виявлено, що такі дії мали місце, кількість використаної води визначається Споживачу відповідно до п. 6.15 цих Правил від дня виписки останнього рахунка до дня виявлення Виробником штучного втручання в роботу засобу обліку.

5.29. Покази засобів обліку є підставою для розрахунків Субспоживача з основним Споживачем. Взаємні претензії Споживача і Субспоживача Виробником не розглядаються.

5.30. Виробник може вести розрахунки за воду безпосередньо з будь-яким Субспоживачем, якщо вважатиме це за необхідне.

5.31. Повірка засобів обліку Субспоживача здійснюється згідно з п. 5.5 цих Правил, а також на вимогу основних Споживачів і Субспоживачів у порядку, встановленому п. 5.16 цих Правил.

5.32. Засоби обліку Субспоживача встановлюються з дотриманням тих самих правил і норм, які визначені для засобів обліку Споживача.

5.33. Споживачі й Субспоживачі несуть однакову відповідальність за порушення цих Правил.

5.34. Споживач, який виконує промивання внутрішньобудинкових мереж, повинен погодити з Виробником схему обладнання та місце розташування вузла обліку, тип, діаметр засобу обліку води і до початку промивання викликати представника Виробника для приймання вузла обліку та встановлення у разі необхідності пломб для запобігання безобліковим витратам води.

Витрати води на промивання трубопроводів (водопровідних вводів) в разі відсутності можливості промивання мереж через засоби обліку визначаються згідно з п. 6.15 цих Правил за фактичний час промивання. Якщо фактичний час промивання не визначений, час промивання дорівнює 24 годинам.

5.35. У разі відсутності засобів обліку стічних вод їх облік здійснюється такими методами:

1) за допомогою засобів обліку на водозаборах;

2) за паспортною продуктивністю насосів на водозаборах;

3) за паспортним дебітом усіх свердловин та проектною потужністю поверхневого водозабору;

4) на підставі розрахункових витрат води на технологічні потреби;

5) на підставі замірів кількості стічних вод, що надходять до мереж водовідведення;

6) на підставі інших методів.

Метод визначення кількості стічних вод визначається Виробником.

5.36. У разі коли питна вода входить до складу продукції Споживачів і згодом не потрапляє до централізованих мереж водовідведення, оплата за скидання стоків визначається за різницею обсягу води, одержаної підприємством з усіх видів джерел, і обсягу води, що увійшла до складу продукції.

5.37. Споживачі, що мають власні водозабори і скидають стічні води до мереж централізованого водовідведення при відсутності засобів обліку стічних вод, подають Виробнику дані про об’єм та показники якості стічних вод щомісяця відповідно до умов договору.

Виробник має право під час обстеження на місці перевіряти подані Споживачем дані про кількість та якість стічних вод, що скидаються до централізованих мереж водовідведення.

Якщо Споживач, який має власні водозабори, у визначений строк не надав дані про кількість стічних вод, скинутих ним до комунальної каналізації за минулий місяць, або надав недостовірні дані про їх кількість, Виробник має право здійснювати розрахунок оплати за пропускання стічних вод за даними, які він має, або за пропускною здатністю відповідного колектора Споживача. При цьому Виробник має право зробити перерахунок за період подання Споживачем недостовірних даних, але не більше як за рік.

5.38. Кількість стічних вод, що надходять до комунальної каналізації, визначається за кількістю води, що надходить з комунального водопроводу або місцевих джерел, згідно з показами засобів обліку, а в разі відсутності останніх — за чинними нормами водоспоживання.

5.39. Якщо у засобу обліку на артсвердловині або поверхневому водозаборі є обвідна лінія із засувкою, остання має бути запломбована представником Виробника в закритому стані.

У разі самовільного зриву пломби на запірній арматурі обвідної лінії, при самовільному знятті, пропажі або псуванні засобу обліку та його з’єднань (поломка стрілок, скла, циферблата, корпусу внаслідок розморожування тощо), у разі відсутності доступу до нього з вини Споживача розрахунок кількості стічних вод ведеться за максимальним годинним дебітом артсвердловини або максимальною потужністю поверхневого водозабору при їх роботі протягом 24 годин щодоби за час від дня виписування останнього рахунку, але не більш як за один місяць, з врахуванням п. 6.1 цих Правил в частині попередньої оплати або планових платежів.

5.40. У разі розрахунків за воду за пропускною здатністю труби вводу вважається, що кількість стічних вод дорівнює кількості води, визначеної згідно з п. 6.15 цих Правил.

5.41. У разі виявлення самовільного й безоблікового скидання стічних вод у комунальну каналізацію з власних джерел водопостачання розрахунок за скидання стоків здійснюється за максимальною продуктивністю насосного обладнання за годину при його роботі протягом 24 годин на добу від дня початку скидання стоків до дня виявлення. Якщо день початку скидання не встановлено, розрахунки здійснюються за один місяць.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВІДПУЩЕНУ ПИТНУ ВОДУ З МІСЬКИХ КОМУНАЛЬНИХ ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ ТА ПРИЙНЯТИХ СТІЧНИХ ВОД У МІСЬКУ КОМУНАЛЬНУ КАНАЛІЗАЦІЮ

6.1. Розрахунки за послуги з водопостачання та водовідведення здійснюються зі Споживачами як правило, один раз на місяць. Виробник має право вести розрахунки в порядку попередньої оплати, суму якої Виробник визначає за об’ємами водоспоживання та водовідведення у минулому місяці, з остаточним розрахунком по закінченні місяця або планових платежів з періодичністю, передбаченою договором, з остаточним розрахунком по закінченні місяця з подальшим перерахунком за фактично надані послуги у разі зміни тарифів.

6.2. Суб’єкти господарювання, у яких теплові пункти (котельні) перебувають на балансі або яким вони передані в управління, повне господарське відання, користування, концесію тощо, здійснюють розрахунки Виробником за весь обсяг питної води, яка відпущена з систем водопостачання на потреби гарячого водопостачання та інші потреби, а також розраховуються за власний обсяг водовідведення.

Обсяги питної води, поданої до теплових пунктів (котелень), фіксуються засобами обліку.

Обсяг гарячого водопостачання, використаний Споживачем, враховується в загальному обсязі стічних вод Споживача і оплачується ним в порядку, обумовленому договором.

Виробник має право, якщо вважатиме це за необхідне, здійснювати нарахування за обсяги питної води, яка відпущена з систем водопостачання на потреби гарячого водопостачання, безпосередньо юридичним особам, бюджетним організаціям або фізичним особам, крім мешканців багатоквартирних жилих будинків, які використовують гарячу воду.

6.3. Виробник проводить розрахунки за питну воду і за скид стічних вод зі Споживачами-громадянами, що володіють жилими будинками на праві приватної власності та які мають водопровідний ввід до своїх будівель або які користуються водою з вуличних водорозбірних колонок, шляхом подання Виробником рахунків (квитанцій), виписаних на підставі показів засобів обліку або чинних норм споживання, або в інші способи, передбачені цими Правилами, в тому числі згідно з п. 6.15 цих Правил.

Такі Споживачі зобов’язані на вимогу Виробника надавати сплачені рахунки за останні три роки, проектну документацію на влаштування вводу, технічні паспорти на жилі будинки тощо. Квитанцію про оплату послуг з водопостачання та водовідведення необхідно зберігати впродовж трьох років.

Строки та порядок проведення розрахунків, а також порядок подання Виробнику необхідних документів можуть визначатися договором.

У разі зміни ступеня благоустрою жилих будинків, кількості мешканців, розміру поливної площі, площі теплиць, а також у інших випадках зміни кількості споживаної води Споживачі-громадяни, зобов’язані у місячний строк з моменту виникнення змін з’явитися до Виробника для перевірки оплачених рахунків, перерозрахунку кількості споживаної води та отримання нового рахунку.

При цьому Споживачі-громадяни повинні подати підтверджуючі документи (технічний паспорт на жилий будинок, проектну документацію на водопровідний ввід, довідки, передбачені чинним законодавством тощо).

Споживачі-громадяни, що почали займатися підприємницькою діяльністю та іншою господарською діяльністю на території своїх домоволодінь, для якої потрібні послуги у забезпеченні питною водою та водовідведенні, зобов’язані у місячний строк з початку діяльності з’явитися до Виробника з відповідними документами (свідоцтвом про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності, у необхідних випадках з дозволом (ліцензією) на заняття даним видом діяльності, проектною документацією тощо) для внесення змін у договірні відносини, перерозрахунку кількості споживаної води та отримання нового (додаткового) рахунку.

6.4. Рахунки, інші платіжні документи надаються Споживачам будь-якими засобами, які обумовлені договором або передбаченими діючим законодавством та забезпечують своєчасність їх надходження. При запровадженні автоматизованих систем рахунки Споживачам можуть не виписуватися. Споживачі мають право здійснювати розрахунки як попередньою оплатою суми, яку Виробник визначає за обсягами водоспоживання та водовідведення у минулому місяці з наступним коригуванням по закінченню місяця, так і планових платежів з періодичністю, передбаченою договором, з наступним коригуванням по закінченню місяця, або за показами засобів обліку. Також Виробник має право пред’явити до оплати платіжні документи за декілька місяців (розрахункових періодів) одночасно.

6.5. Рахунки або інші платіжні документи за воду підлягають оплаті Споживачами у триденний строк після їх подачі Виробником, якщо інший строк не передбачений договором.

У випадках пред’явлення Виробником в банк платіжних документів без виписки рахунків, строк оплати відраховується з наступного дня після подання в банк цих документів.

Відлік зазначених строків починається з наступного дня після вручення рахунку або пред’явлення в банк платіжних документів.

У випадку встановлення Виробником Споживачу конкретного строку оплати за воду відлік прострочення платежу починається з наступного дня після закінчення цього строку.

Вихідні і святкові дні не враховуються при визначенні строків сплати за спожиті послуги.

6.6. У разі запланованих змін у діяльності Споживачів, якщо вони ведуть до зміни об’ємів споживання питної води та скиду стічних вод, Споживачі в місячний строк до моменту виникнення змін надають Виробнику заяву та відповідні документи для одержання додаткових технічних умов та внесення змін у договір.

6.7. Рахунки Споживачам за спожиті послуги з водопостачання та водовідведення виписуються Виробником. Якщо Субспоживач має договірні відносини з Виробником, він розраховується з останнім за питну воду та скидання стічних вод. Розподіл суми рахунка, виписаного Споживачу, між Субспоживачами, які не мають договірних відносин з Виробником, здійснюється Споживачем самостійно.

У випадках, коли засоби обліку у Субспоживачів, які мають договірні відносини з Виробником або за вимогою Виробника повинні укласти з ним договір, відсутні з вини Субспоживача, розрахунки за воду проводяться в порядку, встановленому п. 6.15 цих Правил, при цьому обсяги стічних вод, які належать до сплати, дорівнюють обсягам водоспоживання.

6.8. Розрахунки Споживачів за воду, роботи і послуги безпосередньо з представниками Виробника забороняються. Посадові особи Виробника, які порушили зазначений порядок розрахунків, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

6.9. Споживачі, що передають об’єкт на баланс новому власникові, повинні в семиденний строк після передачі повідомити про це Виробника та надати документи, що підтверджують таку передачу.

Новий власник також у семиденний строк після прийняття об’єкта на свій баланс письмово повідомляє Виробника про прийняття на себе зобов’язання щодо водокористування і водовідведення та оформлення договору згідно з цими Правилами. Якщо таке повідомлення не надійде і новий власник не буде оформлений як Споживач, його водокористування вважається самовільним і безобліковим. Витрата води в таких випадках визначається згідно з п. 6.15 цих Правил від дня встановлення Виробником самовільного водокористування до дня укладання новим власником договору з Виробником.

При передачі об’єкта від одного власника до іншого питання про заборгованість за послуги з водопостачання та водовідведення вирішується відповідно до чинного законодавства України.

6.10. Виробник має право відносити витрати води на промивання й гідравлічне випробування внутрішньої мережі та пристроїв нових об’єктів на рахунок організації, що виконує ці роботи.

6.11. Оплата робіт із припинення (обмеження) відпущення Споживачу питної води та приймання від нього стічних вод, пов’язаних із порушенням Споживачем умов договору, та наступного підключення до мережі здійснюється Споживачем додатково згідно з калькуляцією витрат Виробника.

6.12. Рахунки за воду (включаючи випадки самовільного приєднання, зриву пломб, перевищення встановленого договірного обсягу води, пошкодження приладів та ліній тощо) розраховуються згідно з цими Правилами на підставі чинних тарифів.

6.13. Представник Виробника має право проводити обстеження водопровідних та каналізаційних систем будь-якого Споживача, засобів та пристроїв на них, контролювати раціональне водоспоживання тощо та складати акти за результатами цих обстежень. У разі виявлення представником Виробника порушень вимог цих Правил складається акт, в якому фіксуються виявлені порушення і встановлюються терміни їх усунення. Акт оформлюється за підписами представника Виробника та представника Споживача, що обстежується. Якщо останній відмовляється підписати акт, він підписується представником Виробника, і в акті робиться відповідний запис про таку відмову. Оформлений таким чином акт є обов’язковим для виконання у вказані в ньому терміни, а також підставою для розрахунків за водокористування згідно з п. 6.15 цих Правил.

6.14. Вартість води, що використовується Споживачем на поливання прибудинкових територій, прибирання загальних вбиралень у дворах тощо, оплачується Субспоживачами основному Споживачу відповідно до узгоджених між ними пропорцій кількості використаної на зазначені цілі води.

6.15. У разі безоблікового з вини Споживача та самовільного водоспоживання Виробник виконує розрахунок витрат води за пропускною спроможністю труби вводу при швидкості руху води в ній 2,0 м/сек та дією її повним перерізом протягом 24 годин за добу.

6.16. Розрахунковий період при безобліковому з вини Споживача та самовільному водоспоживанні встановлюється з дня початку такого користування. Якщо термін початку безоблікового та самовільного водоспоживання виявити неможливо, розрахунковий період становить один місяць.

6.17. Оплата Споживачами за скид промислових стічних вод здійснюється згідно з місцевими Правилами приймання та Інструкцією про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів, затвердженою наказом Держбуду України від 19.02.2002 № 37 та іншими нормативно-правовими актами.

6.18. У разі встановлення будинкових засобів обліку води у багатоквартирному будинку, де окремі квартири обладнані квартирними засобами обліку, споживач, який не має квартирних засобів обліку, оплачує послуги згідно з показаннями будинкових засобів обліку, не враховуючи витрати води виконавця, юридичних осіб, бюджетних організацій та фізичних осіб – підприємців, які є власниками або орендарями приміщень у цьому будинку, та сумарних витрат води за показаннями усіх квартирних засобів обліку.

Різниця розподіляється між споживачами, які не мають квартирних засобів обліку, пропорційно кількості мешканців квартири в разі відсутності витоків із загальнобудинкової мережі.

6.19. У випадку коли в багатоквартирному будинку створено ОСББ та встановлено будинковий засіб обліку, ОСББ оплачує за послуги водопостачання згідно показами будинкових засобів обліку не враховуючи обсяги води спожитої мешканцями будинку згідно квартирних засобів обліку та норм водоспоживання.

7. ВИТОКИ ВОДИ

7.1. Споживач зобов’язаний стежити за станом внутрішньої водопровідної мережі, арматури (водорозбірних кранів, вентилів, змішувачів, засувок тощо) та санітарно-технічних засобів на ній (умивальників, ванн, раковин, змивальних бачків тощо), не допускати витоку води, в разі його виникнення або виявлення, витік води повинен бути негайно ліквідований Споживачем.

7.2. Виробник разом зі Споживачем здійснює вибірковий контроль технічного стану внутрішньої водопровідної мережі та арматури, визначає величину витоку, про що складається акт. За внутрішньобудинкові витоки Виробник відповідальності не несе.

7.3. За збитки, заподіяні в результаті пошкодження водопровідної мережі, що не перебуває на балансі Виробника, відповідальність несе її власник або замовник її будівництва.

7.4. Споживач зобов’язаний використовувати питну воду тільки на ті цілі, які передбачені технічними умовами, та вживати необхідних заходів для усунення причин, що викликають нераціональні витрати води.

7.5. Споживач не має права збільшувати витрати води понад встановлених норм та затверджений договірний обсяг води та стічних вод.

7.6. При виявленні представником Виробника витоку води в мережах Споживача внаслідок їх пошкодження або нераціонального водокористування, коли обсяг витоку води не враховується засобом обліку споживача, Виробник виконує розрахунок витрат води згідно з п. 6.15 цих Правил. Наявність витоку оформлюється актом відповідно до п. 6.13 цих Правил.

7.7. У разі самовільного приєднання до комунального водопроводу, коли водокористувач не оформлений як Споживач або не одержав дозволу від Виробника, витрата води визначається згідно з п. 6.15 цих Правил за весь період користування водопроводом. Якщо дату початку самовільного приєднання до водопроводу або безоблікового користування визначити неможливо, то вважається, що період самовільного користування водою становить один місяць.

7.8. Витрати за воду, яка була використана на промивання й дезінфекцію мереж і споруд після усунень аварій, а також втрати води на новозбудованих водопровідних мережах і спорудах, які виникли в результаті браку будівництва в період гарантійного строку протягом одного року від дня їх прийняття в експлуатацію, відносяться на рахунок організації, що здійснювала будівництво.

7.9. Використання питної води з комунального водопроводу для охолодження будь-якого обладнання за прямоточною схемою забороняється. З цією метою повинні влаштовуватися системи обігового водопостачання.

7.10. У разі, коли Субспоживачі користуються водою Споживача, забезпечення справного стану внутрішньої водопровідної мережі покладається на Споживача та Субспоживача. При цьому Виробник контролює раціональне водоспоживання Споживачем й Субспоживачем. При невиконанні вчасно вимог Виробника до Споживача та Субспоживача вживаються заходи відповідно до вимог цих Правил.

7.11. У разі виявлення витоку води на водопровідній мережі, балансову належність якої встановити неможливо або така мережа не знаходиться на балансі у Виробника та Споживача, Виробник зобов’язаний негайно припинити подачу води по вказаній водопровідній мережі.

Якщо до такої мережі приєднані існуючі споживачі, Виробник безкоштовно надає таким абонентам технічні умови із вказаним місцем підключення до мережі водопостачання, що знаходиться у нього на балансі. Витрати, пов’язані із перепідключенням своїх об’єктів несе Споживач.

8. ПРИПИНЕННЯ ПОДАЧІ ВОДИ ТА ПРИЙМАННЯ СТІЧНИХ ВОД

8.1. Виробник має право припинити подачу води Споживачам та приймання стічних вод від них без попередження у разі:

8.1.1. припинення подачі електроенергії Виробнику;

8.1.2. необхідності збільшення подачі води до місць виникнення пожежі;

8.1.3. стихійного лиха;

8.1.4. аварій на зовнішніх мережах водопостачання та водовідведення, а також інженерних комунікаціях будівель та споруд;

8.1.5. пошкоджень або несправностей дворової, внутрішньобудинкової мережі водопостачання (що перебуває на балансі Споживача), які призводять марних втрат (витоку) води;

8.1.6. у разі необхідності промивання водоводів внаслідок погіршення якості води або для його запобігання.

8.1.7. у випадку передбаченому п 7.11 цих Правил.

8.2. У разі необхідності припинення подачі води та приймання стічних вод у зв’язку з проведенням планового ремонту мереж водопостачання Виробник зобов’язаний повідомити Споживачів за добу, якщо ремонт триває до 12 годин; за дві доби, якщо ремонт триває понад 12 годин.

8.3. Виробник має право, завчасно попередивши Споживача, припинити йому подачу води та приймання стічних вод у разі:

8.3.1. різкого погіршення якості води в джерелі питного водопостачання;

8.3.2. аварійного або незадовільного технічного стану мереж водопостачання та водовідведення, пристроїв, споруд, які перебувають на балансі або в оперативному управлінні Споживачів, невиконання Споживачами вимог Виробника щодо усунення порушень технічної експлуатації, виявлених Виробником;

8.3.3. відмови Споживача у користуванні водою або каналізацією Субспоживачем, який приєднаний до мереж Споживача відповідно до вимог цих Правил, а також відмови Споживача Субспоживачу, який має дозвіл Виробника на приєднання, у приєднанні до водопровідних або каналізаційних мереж Споживача;

8.3.4. невиконання Споживачем умов договору, порушення термінів внесення плати за надані послуги з водопостачання та водовідведення;

8.3.5. недопуску Споживачем представника Виробника до засобів обліку води або стоків, пристроїв на мережі водопостачання або водовідведення, споруд локального очищення стічних вод, а також ненадання відомостей, потрібних для розрахунку обсягів води, що витрачається (для Споживачів, що не мають засобів обліку: кількість мешканців, орендарів;

8.3.6. самовільного приєднання до систем централізованого комунального водопостачання та водовідведення;

8.3.7. заяви Споживача про припинення користування водопостачанням або водовідведенням, якщо воно не вплине на водопостачання або водовідведення інших Споживачів (Субспоживачів);

8.3.8. недопуску Споживачем представника Виробника для регулювання подачі води та опломбування запірно-регулюючій арматури у тих випадках, коли Споживачем перевищені встановлені йому договірні обсяги води, в тому числі для накладання пломб на запірно-регулюючу арматуру внутрішньої мережі водопостачання Споживача;

8.3.9. недотримання Споживачами визначеного Виробником режиму водоспоживання, водовідведення та встановлених зон санітарної охорони споруд та мереж Виробника;

8.3.10. невиконання вимог Виробника щодо встановлення нових або переобладнання діючих вузлів обліку у Споживачів або Субспоживачів для забезпечення якісного (належного) обліку води;

8.3.11. самовільного вмикання резервних вводів, опломбованих Виробником, без попередження та згоди Виробника, за винятком потреби гасіння пожежі;

8.3.12. проведення Виробником планово-попереджувальних, інших ремонтних робіт на мережах водопостачання та водовідведення і пристроях, а також робіт з приєднання нових Споживачів;

8.3.13. відмови Споживача укласти договір з Виробником на постачання питної води та приймання стічних вод через приєднані мережі, прийняти рахунок чи платіжний документ за ці послуги, неусунення причин, які перешкоджають зніманню показів засобів обліку в строк, встановлений Виробником;

8.3.14 відмови або зволікання понад встановлений Виробником термін виконання виданих Виробником технічних умов;

8.3.15 виявлення скиду в міську каналізацію стічних вод з речовинами, забороненими до скидання;

8.3.16 невиконання у встановлений термін заходів щодо доведення якості стічних вод до ДК;

8.3.17 невиконання Споживачем вимог Виробника щодо попереднього очищення стічних вод, утилізації осадів із споруд попереднього очищення або будівництва усереднювачів;

8.3.18 несплати підвищеного тарифу, протягом календарного місяця з моменту отримання рахунка;

8.3.19 в разі підключення (приєднання) Споживачем Субспоживача без дозволу Виробника або в разі підключення з дозволу Виробника, але без дотримання параметру тиску визначеного п. 2.26 СНиП 2.04.02-84.

8.4. У випадку, коли Виробник відключив Споживача від міської водопровідної та/або каналізаційної мережі згідно з п. 8.3 цих Правил, а Споживач самовільно відновив подачу води та скидання стічних вод, Виробник розраховує витрати води Споживача згідно з п. 6.15 цих Правил з дня відключення Виробником Споживача до дня припинення самовільного водоспоживання та водовідведення Споживача.

8.7. У разі припинення (тимчасово або постійно) користування водопостачанням та водовідведенням Споживач (Субспоживач) зобов’язаний не пізніше ніж за 10 діб письмово повідомити Виробника про дату припинення користування його послугами та надати можливість Виробнику опломбувати засувки на трубопроводі у закритому стані. Строк припинення користування водопостачанням та водовідведенням вираховується з моменту встановлення пломб.

8.8. У випадках виникнення аварійних ситуацій або несправності на водопровідному вводі чи мережі внутрішнього водопостачання, що перебуває на балансі Споживача, Виробник не несе відповідальності за його водозабезпечення.

8.9. У разі припинення подачі води окремими дільницями мережі Виробник повинен повідомляти про це органи пожежної охорони.

9. ВІДНОВЛЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ СПОЖИВАЧАМ ПІСЛЯ ВИКОНАННЯ РЕМОНТНИХ РОБІТ НА ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖАХ

9.1. При виявленні пошкоджень на водопровідних мережах, які знаходяться на балансі Споживача, останній повинен повідомити про це Виробника.

9.2. При виявленні пошкодження на мережах Споживача, Виробник вживає такі заходи:

– відключає Споживача від мереж водопостачання згідно п. 8.3 цих Правил;

– надає Споживачу вимоги щодо необхідності виконання ремонтних робіт.

10. ПРОТИПОЖЕЖНІ ПРИСТРОЇ

10.1. Обладнання внутрішніх протипожежних водопроводів повинно відповідати діючим будівельним нормам.

10.2. Кожний проект внутрішньобудинкового водопроводу, що має протипожежні пристрої, перед надходженням до виробника може здійснюватися лише за наявності проектної документації, яка пройшла попередню експертизу (перевірку) в органах державного пожежного нагляду на відповідність нормативно-правовим актам з пожежної безпеки.

10.3. У разі наявності у вузлі обліку споживача обвідної лінії запірна арматура на ній пломбується представником виробника в закритому стані. За цілісність пломби відповідає споживач.

З метою недопущення самовільного і безоблікового водокористування виробник також має право накладати пломби на пожежні гідранти та крани, які розташовані на мережі споживача.

10.4. З протипожежною метою допускається встановлення пожежних насосів з приєднанням до мереж споживачів за вузлом обліку.

10.5. Пожежні насоси, як правило, встановлюються в одному приміщенні з засувкою на обвідній лінії.

10.6. Використовувати воду для господарських потреб із самостійних протипожежних систем, що живляться від спільних вводів, забороняється.

Якщо представник виробника виявить самовільне користування водою з пожежних систем, розрахунок за воду здійснюється відповідно до п. 6.15. цих Правил з часу початку користування водою до часу його виявлення. Якщо час початку користування водою не виявлено, то розрахунок здійснюється за місячний термін.

10.7. Перевірка пожежних гідрантів здійснюється органами пожежної охорони разом з представниками виробника. Про проведення перевірки справності пожежної системи в будинках і спорудах та випробувань пожежних насосів споживач має повідомити виробника за три доби до зняття пломб із засувок обвідних ліній тощо. У цьому випадку розрахунки за воду проводяться за пропускною спроможністю водопровідного вводу при швидкості води 2,0 м/сек за час фактичного водокористування.

Без узгодження з виробником споживач не має права знімати пломбу.

10.8. Зняття пломб із запірної арматури без попереднього повідомлення виробника може здійснюватися лише при гасінні пожеж. Після закінчення користування протипожежною системою водопостачання споживач зобов’язаний протягом доби надати виробнику акт про зняття пломб та викликати його представника для опломбування.

10.9. Водокористування з пожежних гідрантів та кранів централізованої системи водопостачання дозволяється лише службовому персоналу органів пожежної охорони та виробнику.

10.10. Ремонт і утримання в належному стані пожежних систем, розміщених на мережах споживачів, здійснюються за рахунок споживачів.

11. СПОРУДЖЕННЯ ТИМЧАСОВИХ ВІДГАЛУЖЕНЬ ВІД ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ

11.1. Тимчасові водопровідні лінії з приєднанням до мереж Виробника прокладаються згідно з технічними умовами. Доцільність встановлення засобів обліку на тимчасовій водопровідній лінії визначається в кожному окремому випадку Виробником. Тимчасові водопровідні лінії споруджуються і утримуються за рахунок Споживачів і на баланс Виробника не передаються. У разі необхідності приєднання тимчасового водопроводу до вуличного водопроводу виконується за узгодженим проектом водопостачання об’єкта за постійною схемою.

11.2. Технічні умови на користування тимчасовим водопроводом видаються на один рік (сезон) за наявності у Замовника технічних умов на водопостачання та водовідведення для проектування об’єкта будівництва (реконструкції).

11.3. Для тимчасового водопостачання будмайданчиків, садів, парків, кіосків для продажу напоїв тощо, як правило, використовуються комунальні водопроводи, а також мережі Споживачів з приєднанням за засобами обліку та іншими запірними пристроями у будь-якій точці, але з обов’язковим урахуванням вимог п. 11.4 цих Правил.

Якщо приєднання до мережі здійснено з дозволу Виробника перед засобом обліку, то на відгалуженні слід встановлювати окремий засіб обліку. У разі відсутності засобу обліку витрати води обчислюються за пропускною здатністю цього відгалуження або за чинними нормами водоспоживання. Порядок визначення обсягів спожитої води визначає Виробник.

Розрахунки за користування водою у разі тимчасового приєднання до водопроводів сусідніх Споживачів проводяться відповідно до рішення Виробника безпосередньо з ним або з основним Споживачем.

11.4. Приєднувати тимчасові водопровідні лінії до колодязів з водорозбірними колонками, пожежними гідрантами та засобами обліку не дозволяється.

11.5. Поливання та миття вулиць, майданів питною водою, як правило, забороняється, окрім випадків, передбачених рішенням органу місцевого самоврядування та/або іншого органу влади. У цьому разі зазначається час поливу й місце встановлення спеціальних поливальних пристроїв або пунктів забору води, які будуються Споживачем згідно з проектом, погодженим Виробником.

11.6. Водопровідні лінії, що підводять воду для поливання, повинні мати запірні вентилі в місці приєднання до комунального водопроводу перед засобом обліку і за ним.

11.7. Забороняється встановлювати тимчасові водопроводи для поливання території домоволодінь, що є приватною власністю громадян.

11.8. У випадках влаштування тимчасових відгалужень від водопровідних мереж, котрі можуть використовуватися для гасіння пожеж, Споживач повинен викликати для пломбування представника Виробника та повідомити про це органи пожежної охорони.

12. ДВОРОВІ КАНАЛІЗАЦІЙНІ МЕРЕЖІ ТА КАНАЛІЗАЦІЙНІ З’ЄДНУВАЛЬНІ ЛІНІЇ

12.1. Для приймання стічних вод з внутрішньої каналізаційної мережі використовуються дворові каналізаційні мережі, а для випуску їх у вуличну каналізаційну мережу – каналізаційні внітрішньоквартальні мережі водовідведення.

12.2. Каналізаційні внутрішньоквартальні мережі водовідведення та дворові каналізаційні мережі споруджуються Споживачами за власний рахунок.

12.3. Каналізаційні внутрішньоквартальні мережі та дворові мережі водовідведення місцевих житлово-експлуатаційних організацій, а також житлово-будівельних кооперативів, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, після їх будівництва безкоштовно передаються в установленому порядку на баланс Виробника в технічно справному стані разом з комплектом проектно-кошторисної та виконавчої документації.

13. ПРОФІЛАКТИКА КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ

13.1. Споживачі зобов’язані:

13.1.1. Щомісяця проводити огляд внутрішньобудинкової та дворової мережі водовідведення та каналізаційної з’єднувальної лінії, щоб запобігти їх засміченню;

13.1.2. Не рідше як один раз на рік здійснювати профілактичне прочищення або промивання каналізаційної з’єднувальної лінії (дворової) і не рідше двох разів на рік – внутрішньобудинкової мережі водовідведення;

13.1.3. Проводити за вимогою Виробника позапланове прочищення дворової мережі водовідведення, з’єднувальної каналізаційної лінії;

13.1.4. Вчасно усувати засмічення внутрішньобудинкової та дворової мережі водовідведення і каналізаційної з’єднувальної лінії.

13.2. Споживачі несуть відповідальність за цілісність:

13.2.1. Каналізаційного колектора або магістралі, що проходить по їх території;

13.2.2. Пробок та пломб, установлених Виробником у колодязях дворової мережі водовідведення Споживача.

13.3. У випадку, коли засмічення дворової каналізаційної мережі, що перебуває на балансі Споживача, загрожує нормальній роботі вуличної каналізаційної мережі або коли прочищення дворової каналізаційної мережі силами Споживача виконане незадовільно, Виробник може здійснити прочищення дворової мережі своїми силами й засобами за рахунок Споживача, а в разі потреби, яку визначає Виробник, згідно з розділом 8 цих Правил, відключити її від комунальної каналізації. Споживач зобов’язаний оплатити роботи з прочищення дворової мережі та її ремонту внаслідок засмічення, виконані Виробником, відповідно до укладеного між ними договору та/або діючого законодавства.

14. ОХОРОНА ВОДОПРОВІДНИХ ТА КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ І СПОРУД

14.1. Санітарна охорона у сфері централізованого питного водопостачання та водовідведення, об’єкти, зони санітарної охорони, встановлення їх меж та поясів особливого режиму, вплив потенційних джерел, забруднювачів, обмеження господарської та іншої діяльності на цих територіях здійснюються відповідно до Водного кодексу України, законів України «Про питну воду та питне водопостачання» від 10.01.2002 № 2918-III, «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 № 1264-XII, «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 № 4004-XII, «Про трубопровідний транспорт» від 15.05.1996 № 193/96-ВР, Постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 № 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів», СНиП 2.04.02-84, ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень», Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190, Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 05.07.1995 № 30, та інших нормативно-правових актів, санітарних та будівельних норм.

14.2. Споживачі зобов’язані забезпечити охорону та цілісність систем водопостачання та водовідведення, які перебувають у них на балансі, (трубопроводів, споруд, засобів обліку, люків, колодязів, грубих грат, вказівних табличок, гідрантів тощо), не допускати їх пошкодження, затоплення й розморожування, очищувати від льоду та снігу ляди колодязів, стежити за цілісністю встановлених пломб, забезпечувати відведення поверхневих вод від колодязів.

14.3. Якщо на водопровідних і каналізаційних спорудах вуличної мережі та домових вводах будуть виявлені пошкодження або несправності (розбиті ляди колодязів, провалювання колодязів або ґрунту біля колодязів, надходження води з колодязів, з-під землі тощо), балансоутримувач території зобов’язаний негайно повідомити про це Виробника, вживши заходів для огороджування місць пошкоджень до приїзду аварійної бригади, забезпечення вільного проїзду аварійної та спеціальної техніки.

14.4. При використанні приміщень складів, підвалів для господарської діяльності:

14.4.1. Споживач зобов’язаний у разі використання під склади приміщень, що знаходяться поблизу водопровідних магістралей, виконувати гідроізоляцію цих складів та усі роботи, передбачені нормативними документами;

14.4.2. Споживач несе повну відповідальність за комплектність, збереження, дієздатність та нормальний технічний стан усіх відключаючих пристроїв, що запобігають підтопленню підвальних приміщень у разі аварій на водопровідних та каналізаційних мережах;

14.4.3. У випадку підтоплення підвальних та інших приміщень, пов’язаного з відсутністю затворів, негерметичним закриттям ревізії, несправним технічним станом споруд та пристроїв, що перебувають на балансі Споживача, відповідальність за спричинені збитки несе Споживач незалежно від того була аварія на мережах Споживача чи Виробника.

14.5. Не дозволяється складання матеріалів і предметів, накопичування сміття на відстані ближче 5 м від осі водопровідних і каналізаційних мереж і пристроїв, а також в межах охоронних санітарних зон; самовільне спорудження над водопровідними і каналізаційними мережами та пристроями будь-яких будівель, споруд, малих архітектурних форм та предметів благоустрою; здійснювати роботи на мережах централізованого питного водопостачання та водовідведення, відкривати ляди колодязів, спускатися в них, регулювати засувки без представників Виробника; пошкоджувати, демонтувати чи викрадати люки та кришки колодязів; паркувати транспортні засоби на люках оглядових камер i колодязів, а також в охоронних зонах водопровідних та каналізаційних мереж і споруд.

14.6. У разі пошкодження мереж, споруд водопостачання або водовідведення особи, що виявили таке пошкодження, зобов’язані негайно повідомити про це Виробника та здійснити всі заходи щодо усунення наслідків цього пошкодження.

Ліквідація пошкоджень виконується Виробником або особами, з вини яких сталося таке пошкодження, під технічним наглядом Виробника. Особи, з вини яких виникло пошкодження мереж, споруд водопостачання або водовідведення, зобов’язані сплатити Виробнику вартість втраченої внаслідок пошкодження води, витрата якої визначається відповідно до п. 6.15 цих Правил, а також відшкодувати Виробнику всі збитки, що спричинені цими пошкодженнями та ліквідацією їх наслідків.

14.7. У разі приймання шляхових покриттів в експлуатацію до складу комісії для контролю за станом люків водопровідних та каналізаційних колодязів входить представник Виробника.

14.8. Балансоутримувачі територій зобов’язані забезпечувати вільний проїзд та під’їзд аварійної та спеціальної техніки Виробника до мереж, споруд і пристроїв водопостачання та водовідведення для виконання аварійно-відновлювальних та планових технологічних робіт. Особи, з вини яких були створені перешкоди у проведенні аварійно-відновлювальних робіт, забезпеченні нормальної експлуатації систем водопостачання та водовідведення, зобов’язані сплатити Виробнику вартість втраченої внаслідок пошкодження води, витрата якої визначається відповідно до п. 6.15 цих Правил, а також відшкодувати Виробнику всі пов’язані з цим збитки.

14.9. Якщо Споживачі або працівники Виробника виявили осіб, що здійснюють роботи на водопровідних та каналізаційних мережах та спорудах, розукомплектовують пристрої, обладнання та арматуру без нарядів та службових посвідчень Виробника, вони повинні вжити заходів щодо заборони цих дій, а в разі необхідності — звернутися до правоохоронних органів.

14.10. У разі втрат води при аваріях на спорудах комунального водопроводу, що перебуває на балансі Виробника, матеріальні збитки відносяться на рахунок Виробника. При втратах води через невчасне прибуття або неприбуття представників служб, котрі викликались для ліквідації аварій, непродуктивні втрати (простій механізмів, оплата робочої сили, матеріальні збитки, заподіяні втратами води тощо) Виробник компенсує, пред’являючи претензії про відшкодування збитків тим підприємствам (службам), чиї представники з’явилися невчасно або не з’явилися.

14.11. Санітарно-захисні смуги та охоронні зони.

14.11.1 Для забезпечення безпечної експлуатації мереж централізованого водопостачання та водовідведення вздовж них встановлюються охоронні зони таких розмірів:

14.11.2. Вздовж водоводів діаметром до 1000 мм – завширшки не менш ніж 10 м з обох боків від зовнішньої стінки трубопроводу при прокладці в сухих ґрунтах;

14.11.3. Вздовж водоводів незалежно від діаметру – завширшки не менш ніж 50 м з обох боків від зовнішньої стінки трубопроводу при прокладці в мокрих ґрунтах;

14.11.4. Вздовж інших мереж централізованого водопостачання та водовідведення 5 м з обох боків від зовнішньої стінки трубопроводу.

15. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕДОТРИМАННЯ ВИМОГ ДО ОХОРОНИ МІСЬКИХ ВОДОПРОВІДНИХ ТА КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ І СПОРУД

15.1. Юридичні особи, бюджетні організації і громадяни, винні у руйнуванні або розкраданні комунального водопроводу та каналізації, притягуються до дисциплінарної, адміністративної, цивільної і кримінальної відповідальності згідно чинного законодавства України.

15.2. Підприємства, що забруднюють стічними водами або відходами промислового та сільськогосподарського виробництва окремі свердловини або водозабори питної води, відшкодовують Виробнику збитки, що несе останній при забрудненні водозаборів. При цьому підприємство сплачує Виробнику вартість об’єму води згідно з потужністю забрудненого водозабору з моменту виникнення забруднення до його усунення або будівництва нового водозабору.

15.3. Відповідальність за порушення законодавства несуть особи, винні у:

15.3.1. Навмисному пошкодженні, руйнуванні та розкраданні обладнання водопровідних та каналізаційних мереж i споруд, а також у завданій навколишньому природному середовищу шкоди.

15.3.2. Чиненні перешкод щодо виконання робіт (заходів), пов’язаних з попередженням та ліквідацією наслідків стихійного лиха, аварій та катастроф.

15.3.3. Невиконанні розпоряджень та приписів органів, які здійснюють контроль і нагляд.

15.4. Підприємства, установи та організації, які виготовляють і поставляють для міських водопровідних та каналізаційних мереж i споруд обладнання, труби, засоби обліку та інше устаткування, несуть відповідальність за його якість і технічний рівень відповідно до діючих стандартів, а також за всі приховані дефекти, виявлені в процесі експлуатації об’єкта, і відшкодовують Виробнику завдані цим збитки згідно з чинним законодавством України.

Генеральний пiдрядник (пiдрядна органiзацiя), який виконував будiвництво (реконструкцiю) та введення в експлуатацiю закiнчених будiвництвом водопровiдних та/або каналiзацiцних мереж i споруд упродовж гарантiйного строку експлуатацiї, визначеного умовами договору на капiтальне будiвництво чи реконструкцiю цих об’єктів (але не менше строк, визначеного чинними Державними будiвельними нормами України), повинен за свiй рахунок усунути виявленi в процесi експлуатацiї дефекти будівельно-монтажного характеру.

15.5. Місцеві органи виконавчої влади, представницькі органи та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, а також громадяни зобов’язані відшкодувати завдану Виробнику шкоду в порядку та розмірах, визначених чинним законодавством України.

Зауваження та пропозиції до проекту рішення приймаються впродовж місяця з дати оприлюднення проекту в письмовій формі за адресою: 82482, м.Моршин, вул.І.Франка, 15; телефон: 60202, електронна адреса: morshіn_rada@ukr.net, Моршинська міська рада.

АНАЛІЗ послуги перукаря терцентр

Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення Моршинської міської ради

«Про платні соціальні послуги перукаря, які надаються Моршинським міським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг), норму часу та тариф на оплату послуги»

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та з дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 308 “Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта” зі змінами, з метою обґрунтування необхідності введення тарифів на платні соціальні послуги перукаря відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 року № 12 «Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку» (із змінами), постанови КМУ від 09.04.2005р. № 268 «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги», постанови КМУ від 29.12.2009р. № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» та наказу Мінсоцполітики від 7 грудня 2015 року N 1186 «Про затвердження Методичних рекомендацій розрахунку вартості соціальних послуг», а також обґрунтування відповідності проекту рішення принципам державної регуляторної політики та з метою одержання зауважень та пропозицій від зацікавлених осіб.

І. Визначення проблеми

Мати можливість надавати платні послуги перукаря громадянам, які не мають права на безоплатні соціальні послуги, у Моршинському міському територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

 

ні

Суб’єкти господарювання,

 

ні

у тому числі суб’єкти малого підприємництва* ні

ІІ. Цілі державного регулювання

Запропонований регуляторний акт спрямований на врегулювання тарифів на платні соціальні послуги перукаря, які надаватимуться Моршинським міським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадянам, що їх потребують.

Врегулювання вартості платних соціальних послуг перукаря дасть можливість Моршинським міським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) виконати завдання, передбачені Законом України „Про соціальні послуги”, в повному обсязі; розширити коло отримувачів цих послуг, тобто обслуговувати громадян, які не мають права на безоплатні соціальні послуги, які перебувають у складних життєвих обставинах. Крім того, зменшиться навантаження на міський бюджет і збільшиться обсяг надходжень до спеціального фонду бюджету.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

неприйняття рішення міської ради не сприятиме посиленню соціального захисту громадян, які знаходяться на обслуговуванні у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги

Альтернатива 2

прийняття запропонованого регуляторного акта забезпечить соціальний захист громадян, які знаходяться на обслуговуванні у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

У зв’язку з незначною питомою вагою даних категорій отримувачів соціальних послуг перукаря оцінка впливу на сферу інтересів держави не проводиться.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не передбачені

Не передбачені

Альтернатива 2

Підтримка незахищених верств населення

Не передбачені

Абзацом п’ятим статті 7 Закону України „Про соціальні послуги” та п.2 Порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги, затвердженого постановою КМУ від 09.04.2005р. № 268, визначено державне регулювання вищезазначеної проблеми.

Даний регуляторний акт на сферу інтересів суб’єктів господарювання не поширюється.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного

способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Дані категорії населення і надалі будуть соціально незахищеними.

Альтернатива 2

4

При прийнятті даного рішення дані категорії громадян будуть отримувати соціальні послуги перукаря

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Неприйняття запропонованого регуляторного акта не вирішить проблеми захисту соціально незахищених верств населення, тому дана альтернативна є неприйнятною

Х

Альтернатива 2

Прийняття запропонованого регуляторного акта забезпечить соціальний захист та розширення кола отримувачів соціальних послуг перукаря — дана альтернатива є прийнятною.

Х

V. Механізми та заходи,

які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Встановлення тарифів на платні соціальні послуги перукаря для окремих категорій соціально незахищених громадян передбачене та не заборонене чинним законодавством. Прийняття рішення забезпечить більш ефективне використання коштів соціально незахищених громадян, що залишаться в їх розпорядженні.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Моршинським міським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у відповідності до Постанови КМУ від 09.01.2005 року № 268 та Постанови КМУ від 29.12.2009 року № 1417 (зі змінами) проведені попередні розрахунки вартості послуги перукаря, дозволеної для впровадження в роботу постановою КМУ від 14.01.2004 року № 12. Пропонуємо рішенням виконкому Моршинської міської ради затвердити проект рішення « Про платні соціальні послуги перукаря, які надаються Моршинським міським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг), норму часу та тариф на оплату послуги».

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Безстроковий. При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію регуляторного акту, до нього будуть вноситись відповідні корективи. До його додатків можуть вноситись коригування при зміні чинного законодавства, зміні в оплаті праці працівників бюджетної сфери, вартості енергоносіїв, комунальних послуг, матеріалів та інше.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Забезпечення громадян міста соціальними послугами, які передбачені Законом України „Про соціальні послуги”, в повному обсязі: збільшення кола осіб, які отримують платні соціальні послуги перукаря.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Цільова група: фізичні особи.

Базове відстеження результативності проводиться до вступу в дію цього рішення, повторне через рік та періодичне через три роки з часу закінчення заходів з повторного відстеження.

Метод проведення відстеження результативності — статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності — статистичні.

Зауваження та пропозиції до проекту рішення виконкому приймаються впродовж місяця з дати оприлюднення проекту в письмовій формі за адресою:

Моршинський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

82482, м.Моршин, вул.Привокзальна, 47; телефон: 60085,

електронна адреса: ter_morshyn@ukr.net

Завідувач відділення В.Голобин

20.01.2017р.

ПРОЕКТ

                                                                                                           Україна

МОРШИНСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ №___

від « » лютого 2017 року м.Моршин

« Про платні соціальні послуги перукаря,

які надаються Моршинським міським

територіальним центром соціального

обслуговування (надання соціальних послуг),

норму часу та тариф на оплату послуги»

Відповідно до п.2 статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.7 Закону України «Про соціальні послуги», Постанови Кабінету Міністрів України від 14.01.2004р. № 12 «Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку» із змінами, постанови КМУ від 09.04.2005р. № 268 «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги», постанови КМУ від 29.12.2009р. № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» та наказу Мінсоцполітики від 7 грудня 2015 року N 1186 «Про затвердження Методичних рекомендацій розрахунку вартості соціальних послуг», п.7 додатку 2 Положення про Моршинський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з метою врегулювання платежів від громадян, які відповідно до чинного законодавства не мають права на отримання безоплатних соціальних послуг перукаря в територіальному центрі соціального обслуговування, виконавчий комітет Моршинської міської ради

ВИРІШИВ:

 1. Затвердити тарифи та норми часу на платні соціальні послуги перукаря, що надаються відділенням організації надання адресної натуральної та грошової допомоги Моршинського міського територіального центру соціального обслуговування(надання соціальних послуг), що додається.

 2. Моршинському міському територіальному центру соціального обслуговування опублікувати рішення в засобах масової інформації та на web-сайті Моршинської міської ради.

Міський голова Руслан ІЛЬНИЦЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету

Моршинської міської ради

від лютого 2017р. №_____

ТАРИФИ

на платні соціальні послуги , що надаються перукарем

Моршинського міського територіального центру (надання соціальних послуг)

Назва послуги

Норма часу

Вартість послуги

1.

Перукарські послуги

60 хв.

30 хв.

26,34 грн.

13,17 грн.

РОЗРАХУНОК

прямих витрат за 1 годину роботи перукаря 1 розряду

 

Показники

 

Витрати на з/пл. на виконання соц.. послуги за 1 год.

1

Посадовий оклад перукаря 0,5 ст.

800

800 х12 міс. = 9600 грн.

2

Надбавка до посадового окладу(відповідно до постанови Кабміну України від 25.08.2004р. №1093)

20%

9600 х 20%= 1920 грн.

3

Матеріальна допомога на оздоровлення

 

800,00

4

Доплата до мінімальної з/п

 

640 х12 = 7680

 

Всього витрат

 

20000

Нарахування на зарплату

22%

20000 х 22% = 4400,00 грн.

Разом :

 

24400,00 грн.

Розрахунок тарифу перукаря 1 розряду на 1 годину роботи

ПВ = 24400: 249д.: 4 = 24,50 грн.

Частка адмін.. витрат = 24400 грн. :249 д. : 8 год. х 0,15=1,84 грн.

Вартість надання соц.. послуг протягом однієї людино – години :

ПВ +ЧАВ =24,50+1,84 = 26,34 грн.

Зауваження та пропозиції до проекту рішення приймаються впродовж місяця з дати оприлюднення проекту в письмовій формі за адресою: 82482, м.Моршин, вул.І.Франка, 15; телефон: 60202, електронна адреса: morshіn_rada@ukr.net, Моршинська міська рада.

План дій з підготовки проектів РА та їх відстеження на 2017 рік (зі змінами)

Розпорядженням Моршинського міського голови від 12.12.2016 року № 95 затверджено план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Моршинської міської ради та здійснення відстеження їх результативності на 2017 рік         (зі змінами від 24.01.2017 № 3 та від 25.04.2017 № 20)

Додаток 1

ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ З ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ НА 2017 РІК (зі змінами)

Вид проекту регуляторного акта

Назва проекту

Обґрунтування необхідності прийняття проекту

Строк підготовки проекту

Орган (підрозділ) відповідальний за розробку проекту

Примітки (спосіб оприлюднення, суб’єкт ініціативи внесення змін до плану тощо)

1.

Рішення міської ради

Про внесення змін до рішення міської ради «Про затвердження Порядку розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого слабкострумового обладнання в житлових будинках та інших об’єктах комунальної власності територіальної громади м. Моршина»

Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства, ефективне використання комунального майна

І квартал 2017 року

Відділ економіки, курорту та туризму, архітектури та містобудування, комунальні підприємства міста

Рішення будуть оприлюднені на офіційній сторінці в мережі Інтернет та в друкованому засобі масової інформації

2.

Рішення міської ради

Про затвердження нормативно-грошової оцінки земельних ділянок

Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства, збільшення надходжень до міського бюджету

ІІ квартал 2017 року

Відділ архітектури та містобудування, економіки, курорту та туризму

3.

Рішення виконавчого комітету міської ради

Про внесення змін до тарифів на ритуальні послуги

Упорядкування надання ритуальних послуг, забезпечення організації поховання померлих і надання окремих видів ритуальних послуг

протягом року

Комунальне підприємство «Зелене місто»

4.

Рішення міської ради

Про внесення змін до рішення Моршинської міської ради «Про встановлення податків і зборів на території м.Моршина»

Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства, оптимізація надходжень до міського бюджету

протягом року

Відділ економіки, курорту та туризму, фінансове управління

5.

Рішення виконавчого комітету міської ради

Про платні соціальні послуги перукаря, які надаються Моршинським міським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг), норму часу та тариф на оплату послуг

Упорядкування надання соціальної послуги «Перукарські послуги» громадянам, які знаходяться на обслуговуванні у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги

І квартал 2017 року

Моршинський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

6.

Рішення Моршинської міської ради

Про затвердження Правил користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Моршині

Регулювання господарських відносин, які виникають у процесі приєднання до комунальних водопровідних та каналізаційних мереж м. Моршина

II квартал 2017 року

ПЖКГ Моршинської міської ради

Додаток 2

ПЛАН ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ

З ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ НА 2017 РІК (зі змінами)

Дата прийняття та номер регуля-торного акту

Назва регуляторного акту

Вид відстеження

Відповідальний за проведення відстеження

Строк виконання заходів

Вид даних, які використовуються для відстеження

Про внесення змін до рішення міської ради «Про затвердження Порядку розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого слабкострумового обладнання в житлових будинках та інших об’єктах комунальної власності територіальної громади м. Моршина»

базове

Відділ економіки, курорту та туризму, архітектури та містобудування, комунальні підприємства міста

І квартал 2017 року

статистичні

21.04.2016

130

Рішення міської ради «Про затвердження норм та правил утримання території м.Моршина»

повторне

Відділ економіки, курорту та туризму, архітектури та містобудування, комунальні підприємства міста

І квартал 2017 року

статистичні

Рішення міської ради «Про затвердження нормативно-грошової оцінки земельних ділянок»

базове

Відділ архітектури та містобудування, економіки, курорту та туризму

ІІ квартал 2017 року

статистичні

Рішення виконкому «Про внесення змін до тарифів на ритуальні послуги»

базове

ПЖКГ Моршинської міської ради

ІІІ квартал 2017 року

статистичні

24.02.2011р.

67

Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб′єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що знаходиться під приватизованими об′єктами та підлягає продажу в м. Моршині

періодичне

Відділ архітектури та містобудування

ІV квартал 2017 року

статистичні

Про внесення змін до рішення міської ради «Про встановлення податків і зборів на території м.Моршина»

базове

Фінансове управління Моршинської міської ради, відділ економіки, курорту та туризму

ІV квартал 2017 року

статистичні

Рішення виконкому «Про платні соціальні послуги перукаря, які надаються Моршинським міським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг), норму часу та тариф на оплату послуг»

базове

Моршинський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання

І квартал 2017 року

статистичні

Рішення міської ради «Про затвердження Правил користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Моршині»

базове

ПЖКГ Моршинської міської ради

ІІ квартал 2017 року

статистичні

Проект рішення про внесення змін до місцевих податків і зборів

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Моршинської міської ради

“Про внесення змін до податків і зборів на території м.Моршина”

 1. I. Визначення  проблеми

Місцеві податки і збори на території м.Моршина встановлені рішенням міської ради від 22.01.2015 № 1032 «Про встановлення  податків і зборів на території м.Моршина» (зі змінами та доповненнями).

Відповідно до Податкового кодексу органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями щодо звільнення від оподаткування місцевими податками і зборами окремих категорій платників. З метою посилення соціального захисту багатодітних сімей виникла необхідність у наданні пільг таким категоріям громадян зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни так
Держава ні
Суб’єкти господарювання, ні
у тому числі суб’єкти малого підприємництва*                                                        ні
 1. II. Цілі державного регулювання

Забезпечення соціального захисту багатодітних сімей.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 1. Визначення альтернативних способів
Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1 неприйняття рішення міської ради не сприятиме посиленню соціального захисту багатодітних сімей.
Альтернатива 2 прийняття запропонованого регуляторного акта забезпечить соціальний захист багатодітних сімей.
Альтернатива 3 Забезпечення соціального захисту багатодітних сімей  шляхом надання грошової допомоги з міського бюджету.
 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

У зв’язку з незначною питомою вагою даних категорій платників податків у загальній сумі податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, оцінка впливу на сферу інтересів держави не проводиться.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Не передбачені Сплата податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Альтернатива 2 Підтримка незахищених верств населення Не передбачені
Альтернатива 3 Підтримка незахищених верств населення Не передбачені

 

 

Даний регуляторний акт на сферу інтересів суб’єктів господарювання не поширюється.

 1. IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей
Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1 1 Дані категорії населення і надалі будуть соціально незахищеними.
Альтернатива 2 4 При прийнятті даного рішення дані категорії населення будуть звільнені від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Альтернатива 3 2 Дані категорії населення і надалі будуть звертатись по грошову допомогу з міського бюджету.
Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонова-ного регуляторного акта
Альтернатива 1 Неприйняття запропонованого регуляторного акта не вирішить проблеми захисту соціально незахищених верств населення, тому дана альтернативна є неприйнятною Х
Альтернатива 2 Прийняття запропонованого регуляторного акта забезпечить соціальний захист вищеперелічених категорій населення – дана альтернатива є прийнятною. Бажання щодо звільнення від сплати податку може з’явитися у інших категорій громадян
Альтернатива 3 Дана альтернатива є неприйнятною оскільки проблема буде вирішена частково. Х
 1. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Встановлення пільг для окремих категорій платників податків передбачене та не заборонене чинним податковим законодавством. Висока ймовірність досягнень визначених цілей грунтується на вибраному механізмі регулювання: встановлення пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, забезпечить більш ефективне використання коштів багатодітних сімей, що залишаться в їх розпорядженні внаслідок прийняття даного рішення.

 1. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Оскільки витрат на виконання вимог регуляторного акта для Моршинської міської ради не передбачається, розрахунок витрат на адміністрування регулювання не здійснюється.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта не обмежується.

    VIII. Визначення показників результативності дії  регуляторного акта

– розмір надходжень від сплати місцевих податків і зборів до бюджету в розрізі податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

– кількість звернень щодо встановлення пільг.

 1. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься ідстеження результативності дії регуляторного акта

Цільова група: фізичні особи.

Базове відстеження результативності проводиться до вступу в дію цього рішення, повторне через рік та періодичне через три роки з часу закінчення заходів з повторного відстеження.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності – статистичні.

 

Начальник відділу економіки,

курорту та туризму                                                                                          І.Р. Пеленська

 

08.12.2016

 

 

 

 ПРОЕКТ

  УКРАЇНА

МОРШИНСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XIV СЕСІЯ I ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ №

від «___» січня 2016 року                                                                      м.Моршин

 Про внесення змін до податків

і зборів на території м.Моршина

Відповідно до Податкового Кодексу України, розглянувши майновий стан окремих категорій мешканців м.Моршина, з метою їх соціального захисту, керуючись п.24 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Моршинська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до підпункту  4.11 частини 4 «Пільги із сплати податку» розділу «ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ» Додатку 1 «Положення про порядок нарахування та сплати місцевих податків і зборів» до рішення Моршинської міської ради від 22.01.2015 № 1032 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території м. Моршина», виклавши його в наступній редакції:

«4.11. Не сплачується податок з об’єктів нерухомого майна, що перебувають у власності учасників АТО/родин загиблих військовослужбовців у ході проведення антитерористичних операцій, ветеранів війни, ветеранів військової служби, інвалідів загальних захворювань I групи, інвалідів по зору, багатодітних сімей».

 1. Дане рішення вступає в дію з 01 січня 2017 року.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань економіки, промоції та туризму (С. Лис).

Міський голова                                                                Руслан ІЛЬНИЦЬКИЙ


Зауваження та пропозиції до проекту рішення приймаються впродовж місяця з дати оприлюднення проекту в письмовій формі за адресою: 82482, м.Моршин, вул.І.Франка, 15; телефон: 60202, електронна адреса: morshі n_rada@ukr.net, Моршинська міська рада.