Міста-побратими
Обрати сторінку

Регуляторна політика

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів
План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Моршинської міської ради
та їх відстеження на 2020 рік

Розпорядженням Моршинського міського голови від 12.12.2019 року № 86 затверджено план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Моршинської міської ради та здійснення відстеження їх результативності на 2020 рік  

Додаток 1

ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ З ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ НА 2020 РІК

Вид проекту регуляторного акта

Назва проекту

Обґрунтування необхідності прийняття проекту

Строк підготовки проекту

Орган (підрозділ) відповідальний за розробку проекту

Примітки (спосіб оприлюднення, суб’єкт ініціативи внесення змін до плану тощо)

1.

Рішення міської ради

Про внесення змін до рішення Моршинської міської ради «Про встановлення податків і зборів на території м.Моршина»

Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства, оптимізація надходжень до міського бюджету

протягом року

Відділ економіки, курорту та туризму, фінансове управління

http://morshyn-rada.gov.ua/ekonomichna-diyalnist/regulyatorna-politika/

Додаток 2

ПЛАН ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ

З ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ НА 2020 РІК

Дата прийняття та номер регуля-торного акту

Назва регуляторного акту

Вид відстеження

Відповідальний за проведення відстеження

Строк виконання заходів

Вид даних, які використовуються для відстеження

17.10.2013 № 733, зі змінами від 10.04.2014 № 863

Про затвердження Порядку розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого слабкострумового обладнання в житлових будинках та інших об’єктах комунальної власності територіальної громади м. Моршина

періодичне

Відділ економіки, курорту та туризму, відділ архітектури та містобудування, ПЖКГ

І квартал 2020 року

статистичні

06.09.2018 № 671

Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Моршина

повторне

ПЖКГ Моршинської міської ради

І квартал 2020 року

статистичні

22.01.2015 № 1032 зі змінами від 23.04.2015 № 1077, 17.12.2015 № 50, 28.01.2016 № 78, 26.05.2016 № 175, 03.11.2016 № 247, 09.02.2017 № 323, 28.09.2017 № 465, 17.05.2018 № 610, 05.07.2018 № 640, 20.12.2018 № 770, 20.06.2019 № 870

Про встановлення податків і зборів на території м. Моршина

періодичне

Фінансове управління Моршинської, міської ради, відділ економіки курорту та туризму

ІІ квартал 2020 року

статистичні

Проект рішення «Про внесення змін до рішення Моршинської міської ради «Про встановлення податків і зборів на території м.Моршина»

базове

Фінансове управління Моршинської, міської ради

ІІ квартал 2020 року

статистичні

22.07.2009 № 114

Про порядок визначення відновної вартості всіх видів зелених насаджень

періодичне

Відділ економіки, курорту та туризму

ІІ квартал 2020 року

статистичні

17.06.2015 № 64

Про заборону торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями, пивом (окрім слабоалкогольного) у нічний час у м.Моршині

періодичне

Відділ економіки, курорту та туризму

ІІІ квартал 2020 року

статистичні

13.09.2018 № 99

Про встановлення тарифів на надання ритуальних послуг

повторне

КП «Зелене місто»

ІІІ квартал 2020 року

статистичні

17.04.2019 № 50

Рішення виконкому «Про затвердження Порядку в’їзду транспортних засобів у пішохідну зону центральної частини м.Моршина»

повторне

КП «Зелене місто»

ІІІ квартал 2020 року

статистичні

17.06.2015 № 61, зі змінами від 20.04.2016 № 48, 26.01.2017 № 13, 22.02.2017 № 37

Про надання платних соціальних послуг, затвердження їх переліку, норм часу та тарифів

періодичне

Моршинський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

ІV квартал 2020 року

статистичні

17.04.2019 № 51

Про затвердження переліку та вартості платних послуг, що надаються

КНП “Моршинська міська лікарня” Моршинської міської ради

повторне

КНП «Моршинська міська лікарня»

ІV квартал 2020 року

статистичні

Звіт про відстеження результативності регуляторного акта

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

1. Вид та назва регуляторного акта:

Рішення Моршинської міської ради «Про затвердження Положення про порядок залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Моршина», від 13.10.2011 року № 164 (зі змінами від 01.03.2012р. № 317, від 24.05.2012р. № 373, від 06.12.2012р. № 514, від 30.01.2014р. № 797, від 13.08.2015р. № 1156, від 04.04.2019 № 798).

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності:

Відділ архітектури та містобудування

3. Цілі прийняття акта:

– встановлення прозорого та чітко врегульованого порядку визначення величини та сплати пайової участі (внеску) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Моршина для фізичних та юридичних осіб у разі здійснення ним будівництва об’єктів містобудування на території міста;

– забезпечення надходження коштів до міського бюджету для фінансування розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;

– створення забудовникам сприятливих умов по використанню інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Моршина.

4. Строк виконання заходів з відстеження:

З 01 лютого 2019 року по 28 лютого 2019 року.

5. Тип відстеження:

Періодичне відстеження

6. Метод одержання результатів відстеження:

Збір та аналіз статистичних даних щодо кількості укладених договорів про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Моршина та розміру додаткових надходжень до міського бюджету на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури від сплати таких внесків.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

1. Аналіз кількості укладених договорів про пайову участь у розвитку інфраструктури м.Моршина;

2. Сума надходжень до міського бюджету на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності:

п/п

Показник

Базове відстеження (2011р.)

Повторне відстеження (2012р)

Періодичне відстеження

(2016)

Періодичне відстеження

(2019)

1.

Аналіз кількості укладених договорів

3

4

1

2.

Сума надходжень до міського бюджету на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури

115,5

372,6

1965,0

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку.

Міський голова Р.Я.Ільницький

Підготувала:

В.о. начальника відділу архітектури та містобудування А.І. Косило

01.03.2019

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

1. Вид та назва регуляторного акта:

Рішення виконавчого комітету Моршинської міської ради «Про встановлення режимів роботи закладів суб`єктів підприємницької діяльності, підприємств торгівлі та ресторанного господарства м. Моршина», від 19.09.2007 № 202

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Відділ економіки, курорту та туризму міської ради

3. Цілі прийняття акта

  • впорядкування режиму роботи закладів на території міста;

  • забезпечення санітарно-епідемілогічного благополуччя мешканців та відпочивальників міста.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 04 березня 2019 року по 29 березня 2019 року

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження

6. Метод одержання результатів відстеження

Соціологічні дослідження; аналіз положень регуляторного акту на відповідність законодавчій базі.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта було проаналізовано відповідність діючого регуляторного акта чинному законодавству України та проведено соціологічне опитування громадян, суб`єктів господарювання та проведено збір статистичних даних за 2017-2018 роки. 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності:

За зазначений період звернень субєктів господарювання до органу місцевого самоврядування щодо встановлення режиму роботи, відмінного від встановленого рішенням від 19.09.2007 № 202 та скарг щодо порушення громадського порядку закладами у встановлений час роботи не було.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Зі статистичного та соціологічного аналізу випливає, що даний регуляторний акт має достатній ступінь досягнення визначених цілей, встановлений режим роботи закладів задовольняє суб`єктів, які провадять господарську діяльність на території м. Моршина та громадян; його положення відповідають чинному законодавству.

Міський голова Р.Я.Ільницький

Підготувала:

Начальник відділу економіки, курорту та туризму І.Р.Пеленська

01.04.2019

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

1. Вид та назва регуляторного акта:

Проект рішення виконавчого комітету Моршинської міської ради «Про затвердження Порядку в’їзду транспортних засобів у пішохідну зону центральної частини м.Моршина».

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

КП “Зелене місто” Моршинської міської ради, відділ економіки, курорту та туризму

3. Цілі прийняття акта

1. Врегулювання руху транспорту в центральній частині міста.

2. Запровадження єдиного підходу до визначення вартості послуг проїзду у центральну частину міста.

3. Отримання додаткових надходжень для забезпечення безперебійної роботи підприємства.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 25 березня 2019 року по 24 квітня 2019 року.

5. Тип відстеження

Базове відстеження

6. Метод одержання результатів відстеження

Збір та аналіз статистичних даних, щодо руху транспорту в центральній частині міста.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта було проаналізовано відповідність діючого регуляторного акта чинному законодавству України та визначені такі показники результативності:

1. Аналіз кількості звернень до КП «Зелене місто» щодо в’їзду в пішохідну зону центральної частини міста та кількості отриманих перепусток.

2. Аналіз динаміки надходжень коштів від плати за надання послуг, тис.грн.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності:

п/п

Показник

І півріччя 2019 року

1.

Аналіз кількості звернень до КП «Зелене місто» щодо проїзду в центральну частину міста.

2

2.

Надходження коштів від плати за проїзд, тис.грн.

0,0

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Даним проектом рішення встановлюється Порядок в’їзду транспортних засобів в пішохідну зону та визначається вартість послуг з проїзду в центральну частину міста. Відповідно до ст. 10 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, та на підставі отриманих у подальшому даних по аналогічних показниках повторного та періодичних відстежень, можна буде зробити висновок щодо досягнення цілей діючого регулювання.

Проект РА оприлюднено на web-сайті Моршинської міської ради: http://www.morshyn-rada.gov.ua в розділі «Регуляторна політика» 19.02.2019 року.

Директор КП “Зелене місто” І.В.Яцинин

Підготувала:

Економіст І.В.Ковалик

24.04.2019

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

1. Вид та назва регуляторного акта

Рішення Моршинської міської ради від 12.12.2013 № 758 «Про затвердження «Положення про порядок  списання майна (способом ліквідації, безоплатної передачі, відчуження), яке належить до комунальної власності територіальної громади м.Моршина».

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Відділ економіки, курорту та туризму.

3. Цілі прийняття акта

Основними цілями прийняття рішення міської ради є :

– встановлення єдиного організаційно – правового механізму, який регулює процес списання та передачі комунального майна, що є комунальною власністю міста та перебуває на балансі комунальних підприємств, установ, організацій, закладів, що фінансуються за рахунок коштів міського бюджету, на правах повного господарського відання чи оперативного управління, збереження та управління цим майном та самостійних структурних підрозділів виконавчих органів міської ради;

– встановлення чітких форм про отримання дозволу на списання основних засобів способом ліквідації, безоплатної передачі, відчуження (рухомого майна);

– вдосконалення відносин між міською владою та комунальними підприємствами, установами, організаціями, які виникають у процесі списання, безоплатної передачі, відчуження основних засобів, що є комунальною власністю.

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності

З 25.03.2019 по 24.04.2019 року.

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження

6. Метод одержання результатів відстеження результативності

Для проведення періодичного відстеження використовувався аналіз статистичних даних.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність,

а також способи одержання даних

Враховуючи цілі регулювання для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

  • кількість одиниць майна комунальної власності міста, яке було списане за попередні роки;

  • кількість організацій, установ та комунальних підприємств (балансоутримувачів), які проводили списання майна комунальної власності міста .

Дані показники отримані від комунальних підприємств, установ, організацій, закладів, що фінансуються за рахунок коштів міського бюджету.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності

Враховуючи цілі регулювання для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

1.Ефективність розробленого механізму.

2.Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень регуляторного акта.

3.Кількість суб’єктів господарювання, на які поширюється дане Положення.

Динаміка списання майна по роках наступна :

Рік

2008

2013

2019

Кількість списаних одиниць майна, шт.

11

81

18

Кількість організацій, установ та комунальних підприємств, які проводили списання майна

1

2

2

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

За результатами проведення повторного відстеження результативності даного акта визначена реальна ефективність досягнення задекларованих цілей його прийняття.

Регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку, він не потребує змін чи доповнень.

Міський голова Р.Я.Ільницький

Підготувала:

Начальник відділу економіки, курорту та туризму І.Р.Пеленська

24.04.2019

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

1. Вид та назва регуляторного акта

Рішення Моршинської міської ради від 27.02.2014р. № 824 «Про затвердження Положення про порядок подання та розгляду документів щодо надання пільг по сплаті земельного податку, що зараховується до міського бюджету»

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Фінансове управління Моршинської міської ради

3. Цілі прийняття регуляторного акта

Цілями прийняття регуляторного акту є:

– зменшення фінансового навантаження на платників земельного податку;

– зменшення заборгованості до міського бюджету.

4. Строк виконання заходів з відстеження

з 02.05.2019 по 17.05.2019

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження

6. Метод одержання результатів відстеження результативності

Для проведення базового відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів відстеження.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

В результаті впровадження регуляторного акта досліджувались наступні показники результативності:

– сума надходжень до бюджету міста від сплати земельного податку;

– сума заборгованості щодо сплати земельного податку.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта проводиться аналіз звернень щодо надання пільг по сплаті земельного податку.

Звернень щодо надання пільг по сплаті земельного податку протягом 2014, 2015 та 2018 років не було. Відповідно пільги міською радою не надавались.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку, він не потребує змін чи доповнень.

Міський голова Р.Я.Ільницький

Підготувала:

Начальник фінансового управління І.А.Мельничук

20.05.2019

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

1. Вид та назва регуляторного акта

Рішення Моршинської міської ради від 11.12.2014р. №1005 “Про затвердження Порядку відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств міста”

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Фінансове управління Моршинської міської ради

3. Цілі прийняття регуляторного акта

Цілями прийняття регуляторного акту є встановлення порядку і нормативу відрахування частини чистого прибутку (доходу) підприємств, що перебувають у комунальній власності Моршинської міської ради, ефективного використання комунального майна.

4. Строк виконання заходів з відстеження

з 20.05.2019 по 31.05.2019

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження

6. Метод одержання результатів відстеження результативності

Відстеження результативності здійснюється шляхом аналізу щоквартальних надходжень до міського бюджету частини чистого прибутку (доходу) від комунальних підприємств.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

В результаті впровадження регуляторного акта досліджувався наступний показник результативності: надходження до міського бюджету за рахунок своєчасного та повного здійснення відрахувань частини чистого прибутку комунальними підприємствами.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

п/п

Найменування показника

Базове відстеження (2014)

Повторне відстеження (2015)

Періодичне відстеження

(2019)

1

Сума надходжень від сплати частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств всього (грн.)

0

6224

10147

2

Кількість підприємств, які сплачують частину чистого прибутку (доходу) всього (одиниць)

2

2

4

3

Рівень поінформованості комунальних підприємств стосовно основних положень регуляторного акта (%)

100

100

100

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку, він не потребує змін чи доповнень.

Міський голова Р.Я.Ільницький

Підготувала:

Начальник фінансового управління І.А.Мельничук

31.05.2019

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

 1. Вид та назва регуляторного акта

Проект рішення Моршинської міської ради «Про внесення змін до податків і зборів на території м.Моршина»

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

відділ економіки, курорту та туризму Моршинської міської ради.

3. Цілі прийняття акта:  впорядкування сплати місцевих податків і зборів в адміністративно-територіальних межах міста Моршина, починаючи з 2020 року.

4. Строк виконання заходів з відстеження: з 20.05.2019 по 31.05.2019

5. Тип відстеження: базове.

6. Метод одержання результатів відстеження результативності

Для проведення базового відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів відстеження.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності здійснюватиметься шляхом аналізу надходжень від плати за землю та єдиного податку від юридичних та фізичних осіб.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності:

Назва показника

за 2018 рік

2019 рік

Збір інформації щодо кількості суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється дія акта

100%

100%

Загальна кількість платників місцевих податків і зборів, чол.

172

172

Надходження до міського бюджету із сплати місцевих податків і зборів від усіх груп платників (тис. грн.)

22396,8

23339,2

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Регуляторний акт має певний ступінь досягнення визначених цілей та направлений на врегулювання відносин між суб’єктами господарської діяльності, органами місцевого самоврядування та Державними фіскальними органами.

Висновки та рекомендації:

Прийняття даного регуляторного акту забезпечить впорядкування сплати місцевих податків і зборів в адміністративно-теритріальних межах міста Моршина. Оцінку результатів реалізації регуляторного акту та ступінь досягнення визначених цілей буде здійснено при проведені повторного та періодичного відстежень результативності регуляторного акта згідно вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Міський голова Р.Я.Ільницький

Підготувала:

Начальник відділу економіки, курорту та туризму І.Р.Пеленська

31.05.2019

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

1. Вид та назва регуляторного акта:

Рішення Моршинської міської ради «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель м.Моршина», від 05.07.2018 № 645.

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності:

Відділ архітектури та містобудування.

3. Цілі прийняття акта:

–  реалізація вимог земельного законодавства України, що регулює питання та строки проведення (оновлення) нормативної грошової оцінки (не рідше 5-7 років);

– забезпечення належного обчислення плати за землю в частині визначення бази оподаткування та граничних розмірів орендної плати за користування земельними ділянками на території Моршинської міської ради;

–   упорядкування розрахунку нормативної грошової оцінки земельних ділянок у залежності від їх функціонального використання та місцезнаходження;

–   забезпечення надходження до бюджету міської ради плати за землю;

– забезпечення належного обчислення державного мита, укладання договорів міни, дарування, спадкування тощо земельних ділянок та усунення факторів, що в подальшому можуть вплинути на можливість громадян та суб’єктів господарювання вільно та на власний розсуд розпоряджатись власними земельними ділянками або отримувати земельні ділянки з земель державної та комунальної власності на відплатній основі для задоволення власних потреб або здійснення господарської діяльності;

–    забезпечення проведення належної оцінки землі в м.Моршині Львівської області ради та функціонування відповідних ринків.

4. Строк виконання заходів з відстеження:

З 03 червня 2019 року по 25 червня 2019 року.

5. Тип відстеження:

Повторне відстеження

6. Метод одержання результатів відстеження:

Збір та аналіз статистичних даних щодо кількості осіб, на яких поширюватиметься дія акту, та розміру надходжень до бюджету від плати за землю.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

1. Аналіз кількості власників землі та землекористувачів м.Моршин;

2. Аналіз надходжень плати за землю від юридичних та фізичних осіб

8. Кількісні та якісні значення показників результативності:

Назва показника

Базове відстеження (2017р.)

Повторне відстеження (2018р.)

Кількість платників плати за землю – суб’єктів господарювання, осіб

152

160

Кількість платників плата за землю – громадян, осіб

558

602

Надходження плати за землю з юридичних осіб (тис.грн.)

10640,2

11206,3

Надходження плати за землю з фізичних осіб (тис.грн.)

878,5

940,0

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку, він не потребує змін чи доповнень.

Міський голова Р.Я.Ільницький

Підготувала:

Заступник начальника відділу економіки, курорту та туризму Г.М.Гойсак

25.06.2019

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

1. Вид та назва регуляторного акта:

Рішення Моршинської міської ради «Про затвердження порядку розміщення на території м.Моршина об`єктів соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності», від 10.04.2014 № 875 зі змінами від 17.12.2015 № 22, від 27.09.2016 № 227.

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Відділ економіки, курорту та туризму, відділ архітектури та містобудування

3. Цілі прийняття акта

  • забезпечення дотримання чіткого та прозорого порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності;

  • збільшення надходжень до міського бюджету.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 03 червня 2019 року по 26 червня 2019 року.

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження

6. Метод одержання результатів відстеження

Аналіз діючого регуляторного акта на відповідність законодавчій базі, збір та аналіз статистичних даних, які стосуються динаміки кількості укладених договорів та надходжень від плати за користуванням конструктивним елементом благоустрою комунальної власності.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта було проаналізовано відповідність діючого регуляторного акта чинному законодавству України та визначені такі показники результативності:

1. Аналіз динаміки надходжень коштів від плати за тимчасове користування окремими елементами благоустрою, тис.грн.

2. Кількість укладених договорів на розміщення об`єктів соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення.

3. Кількість тимчасових споруд, що підлягають демонтажу.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності:

п/п

Показник

Базове 2014

Повторне

2015

Періодичне

2018

1.

Кількість укладених договорів на розміщення об`єктів соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення

5

1

5

2.

Кількість тимчасових споруд, що підлягають демонтажу

4

6

3

3.

Розмір плати за діючими договорами, тис.грн.

9303,47

1711,22

63081,74

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей, його положення відповідають чинному законодавству, однак у зв’язку із зміною нормативної грошової оцінки землі потребує перегляду розмір плати за користувня конструктивним елементом благоустрою.

Міський голова Р.Я.Ільницький

Підготувала:

Начальник відділу економіки, курорту та туризму І.Р.Пеленська

26.06.2019

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

1. Вид та назва регуляторного акта:

Рішення Моршинської міської ради «Про затвердження нормативно-правових документів з питань орендних відносин для об’єктів комунальної власності територіальної громади м.Моршина», від 25.09.2014р. № 965.

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Відділ економіки, курорту та туризму міської ради

3. Цілі прийняття акта:

– приведення регуляторного акту у відповідність до чинного законодавства;

– ефективне використання майна територіальної громади,

– доведення орендної плати у відповідності до ринкових ставок;

– збільшення надходжень до місцевого бюджету.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 27 травня 2019 року по 27 червня 2019 року.

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження

6. Метод одержання результатів відстеження

Збір та аналіз статистичних даних, які стосуються динаміки кількості укладених договорів та надходжень від оренди комунального майна за 2013-2015, 2018 роки.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта було проаналізовано відповідність діючого регуляторного акта чинному законодавству України та визначені такі показники результативності:

1. Аналіз динаміки надходжень коштів від плати за оренду комунального майна, тис.грн.

2. Кількість укладених договорів оренди.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності:

п/п

Показник

Базове відстеження

Повторне відстеження 2015 рік

Періодичне відстеження 2018 рік

2013 рік

2014 рік

1.

Кількість укладених договорів оренди

3

13

13

11

2.

Надходження коштів від оренди майна, тис.грн.

1,1

4,2

20,0

21,0

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей та не потребує внесення змін та доповнень.

Міський голова Р.Я.Ільницький

Підготувала:

Начальник відділу економіки, курорту та туризму І.Р.Пеленська

27.06.2019

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

1. Вид та назва регуляторного акта:

Рішення виконавчого комітету Моршинської міської ради «Про затвердження переліку та вартості платних послуг, що надаються КНП “Моршинська міська лікарня” Моршинської міської ради», від 17.04.2019 № 51.

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

КНП “Моршинська міська лікарня” Моршинської міської ради

3. Цілі прийняття регуляторного акта

Регуляторний акт спрямований на забезпечення підтримки розвитку, а також визначення шляхів та механізмів для забезпечення відшкодування КНП “Моршинська міська лікарня” коштів, затрачених на надання послуг, що відповідно до вимог чинного законодавства можуть надаватись за плату.

4. Строк виконання заходів з відстеження

з 01.11.2019 по 29.11.2019

5. Тип відстеження

Базове відстеження

6. Метод одержання результатів відстеження результативності

        Для проведення базового відстеження використовуються статистичні дані щомісячних звітів по наданню платних послуг та кількості осіб, яким дані послуги були надані.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Регуляторним актом затверджено перелік платних медичних послуг, які можуть надаватись комунальним підприємством та впорядковано справляння плати за ці послуги відповідно до вимог чинного законодавства.

В результаті впровадження регуляторного акта досліджуються наступні показники результативності:

  • відстеження динаміки, зростання надходжень платежу від надання медичних послуг;

– відстеження динаміки кількості фізичних і юридичних осіб, яким надаються платні послуги.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

п/п

Показник

Базове відстеження травень-листопад 2019 року

1.

Надходження коштів від надання медичних послуг, тис.грн.

705,0

2.

Кількість наданих платних медичних послуг, шт.

300

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

За результатами проведення повторного та періодичних відстежень результативності даного акта буде визначена реальна ефективність досягнення задекларованих цілей прийняття даного рішення.

Головний лікар КНП “Моршинська міська лікарня” Г.Й.Юкшинський

29.11.2019

Реєстр діючих регуляторних актів у м.Моршині

Реєстр діючих регуляторних актів у м.Моршині

станом на 01.01.2019 року

№ з/п Назви регуляторних актів Реквізити діючих регуляторних актів Розробники проектів РА Строки проведення заходів з відстеження результативності
Рішення Моршинської міської ради
1. Про затвердження правил розміщення

зовнішньої реклами у м. Моршині

09.09.2008 №866, зі змінами від 26.01.2012 №296, 26.02.2015 №1055, 26.05.2016 №164, 30.03.2017 № 351 Відділ архітектури та містобудування Моршинської міської ради Базове-2009

Повторне-2010

Періодичне-2014, ІІІ квартал 2018, 2022

2. Про затвердження Положення про порядок

визначення розміру плати за тимчасове

користування місцями розташування

рекламних засобів, що перебувають

в комунальній власності у м. Моршині

09.09.2008 №867,

зміни від 26.01.2012 № 296

Відділ архітектури та містобудування Моршинської міської ради Базове-2009

Повторне-2010

Періодичне-2014, ІІІ квартал 2018, 2022

3. Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що знаходиться  під приватизованими об’єктами та підлягає продажу  в м. Моршині 24.02.2011 № 67

 

 

 

Відділ архітектури та містобудування Моршинської міської ради Базове-2011

Повторне-2012

Періодичне-IV квартал 2017, 2021

4. Про затвердження правил паркування транспортних засобів у м. Моршин 05.05.2011 № 114, зі змінами від 26.01.2012 №296, 21.04.2016 №130 Відділ архітектури та містобудування Моршинської міської ради Базове-2012

Повторне-2013

Періодичне-2017, 2021

5. Про затвердження Положення про порядок залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Моршина 13.10.2011 № 164,

зі змінами від 01.03.2012 №317, 24.05.2012 № 373, 06.12.2012 № 514, 30.01.2014 № 797, 13.08.2015 № 1156

Відділ архітектури та містобудування Моршинської міської ради Базове- ІII квартал 2011

Повторне-І квартал 2013

Періодичне- ІV квартал 2016, I квартал 2019

6. Про встановлення мінімальної вартості місячної орендної плати одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна, що надається в оренду у м. Моршині 13.09.2012 № 429 Відділ економіки, курорту та туризму Моршинської міської ради Базове-2012

Повторне-2013

Періодичне- 2015, IV квартал 2018, 2021

7. Про затвердження Порядку розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого слабкострумового обладнання в житлових будинках та інших об’єктах комунальної власності територіальної громади м. Моршина 17.10.2013 № 733 Підприємство

житлово-комунального господарства

Базове-IІІ квартал 2013

Повторне-IІ квартал 2016

Періодичне-I квартал 2020

8. Про затвердження Положення про порядок списання майна (способом ліквідації, безоплатної передачі, відчуження), яке належить до комунальної власності територіальної громади м. Моршина 12.12.2013 № 758 Фінансово-господарський відділ Моршинської міської ради Базове-IV квартал 2013

Повторне-IV квартал 2014

Періодичне-I квартал 2019

9. Положення про порядок подання та розгляду документів щодо надання пільг по сплаті земельного податку, що зараховується до міського бюджету 27.02.2014 № 824 Фінансове управління Моршинської міської ради Базове- I квартал 2014

Повторне-I квартал 2015

Періодичне-I квартал 2020

10. Про затвердження Порядку розміщення на території м. Моршина тимчасових споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності 10.04.2014 № 875 зі змінами від 17.12.2015 № 22, від 27.09.2016 № 227 Відділ економіки, курорту та туризму Моршинської міської ради Базове- IІ квартал 2014

Повторне-ІI квартал 2015

Періодичне-IV квартал 2019

11. Про затвердження нормативно-правових документів з питань орендних відносин для об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Моршина  25.09.2014 № 965 Відділ економіки, курорту та туризму Моршинської міської ради Базове-IІІ квартал 2014

Повторне-IІІ квартал 2015

Періодичне-IІІ квартал 2019

12. Про затвердження порядку відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств міста 11.12.2014 № 1005 Фінансове управління Моршинської міської ради Базове-IV  квартал 2014

Повторне-IV квартал 2015

Періодичне-ІI квартал 2019

13. Про встановлення податків і зборів на території м. Моршина 22.01.2015 № 1032 зі змінами від 23.04.2015 № 1077, від 17.12.2015 № 50, від 28.01.2016 № 78, від 26.05.2016 № 175, від 03.11.2016 № 247, від 09.02.2017 № 323, від 28.09.2017 № 465, від 17.05.2018 № 610, від 05.07.2018 № 640, від 20.12.2018 № 770 Відділ економіки, курорту та туризму Моршинської міської ради Базове- ІІ квартал 2015

Повторне-ІV квартал 2016

Періодичне-І квартал 2020

14. Про затвердження норм та правил утримання

території м. Моршина

21.04.2016 №130 Відділ економіки, курорту та туризму Моршинської міської ради Базове-I квартал 2016

Повторне-I квартал 2017

Періодичне-I квартал 2021

15. Про затвердження Правил користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Моршині 25.05.2017 № 381 Підприємство

житлово-комунального господарства Моршинської міської ради

Базове-II квартал 2017

Повторне-II квартал 2018

Періодичне-IV квартал 2021

16. Про затвердження  нормативної грошової оцінки земель м.Моршина 05.07.2018 № 645 Відділ архітектури та містобудування Моршинської міської ради Базове-II квартал 2018

Повторне- ІІІ квартал 2019

Періодичне-2022

17. Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Моршина

 

06.09.2018 № 671 Підприємство

житлово-комунального господарства Моршинської міської ради

Базове-IІI квартал 2018

Повторне-I квартал 2020

Періодичне-IV квартал 2023

Рішення виконавчого комітету Моршинської міської ради
1. Про встановлення режимів роботи закладів

суб’єктів підприємницької діяльності, підприємств

торгівлі та ресторанного господарства м. Моршина

19.09.2007 № 202 Відділ економіки, курорту та туризму Моршинської міської ради Базове-ІІІ квартал 2007

Повторне-І квартал 2009

Періодичне-І квартал 2015, I квартал 2019

2. Про порядок визначення відновної вартості

всіх видів зелених насаджень

22.07.2009 № 114 Відділ економіки, курорту та туризму Моршинської міської ради Базове-IІ квартал 2009

Повторне-I квартал 2011

Періодичне-2013, IІ квартал 2016, І квартал 2020

3. Про надання платних соціальних послуг, затвердження їх переліку, норм часу та тарифів 17.06.2015 № 61, зі змінами від 20.04.2016 № 48, 26.01.2017 № 13, 22.02.2017 № 37 Моршинський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Базове-І квартал 2015, ІII квартал 2017

Повторне-І квартал 2016

Періодичне-І квартал 2021

4. Про заборону торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями, пивом (окрім слабоалкогольного) у нічний час у м.Моршині 17.06.2015 № 64 Відділ економіки, курорту та туризму Моршинської міської ради Базове-І квартал 2015

Повторне-ІІІ квартал 2016

Періодичне- ІІ квартал 2020

5. Про встановлення тарифів на надання ритуальних послуг

 

13.09.2018 № 99 Відділ економіки, курорту та туризму Моршинської міської ради, КП «Зелене місто» Базове-IІІ квартал 2018

Повторне-І квартал 2020

Періодичне- ІV квартал 2023

6. Про встановлення вартості послуг проїзду у центральну частину міста

 

13.09.2018 № 100 Відділ економіки, курорту та туризму Моршинської міської ради, КП «Зелене місто» Базове-IIІ квартал 2018

Повторне-ІІІ квартал 2019

Періодичне- І квартал 2023