Міста-побратими
Обрати сторінку

Регуляторна політика

АНАЛІЗ послуги перукаря терцентр

Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення Моршинської міської ради

«Про платні соціальні послуги перукаря, які надаються Моршинським міським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг), норму часу та тариф на оплату послуги»

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та з дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 308 “Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта” зі змінами, з метою обґрунтування необхідності введення тарифів на платні соціальні послуги перукаря відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 року № 12 «Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку» (із змінами), постанови КМУ від 09.04.2005р. № 268 «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги», постанови КМУ від 29.12.2009р. № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» та наказу Мінсоцполітики від 7 грудня 2015 року N 1186 «Про затвердження Методичних рекомендацій розрахунку вартості соціальних послуг», а також обґрунтування відповідності проекту рішення принципам державної регуляторної політики та з метою одержання зауважень та пропозицій від зацікавлених осіб.

І. Визначення проблеми

Мати можливість надавати платні послуги перукаря громадянам, які не мають права на безоплатні соціальні послуги, у Моршинському міському територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

 

ні

Суб’єкти господарювання,

 

ні

у тому числі суб’єкти малого підприємництва* ні

ІІ. Цілі державного регулювання

Запропонований регуляторний акт спрямований на врегулювання тарифів на платні соціальні послуги перукаря, які надаватимуться Моршинським міським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадянам, що їх потребують.

Врегулювання вартості платних соціальних послуг перукаря дасть можливість Моршинським міським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) виконати завдання, передбачені Законом України „Про соціальні послуги”, в повному обсязі; розширити коло отримувачів цих послуг, тобто обслуговувати громадян, які не мають права на безоплатні соціальні послуги, які перебувають у складних життєвих обставинах. Крім того, зменшиться навантаження на міський бюджет і збільшиться обсяг надходжень до спеціального фонду бюджету.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

неприйняття рішення міської ради не сприятиме посиленню соціального захисту громадян, які знаходяться на обслуговуванні у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги

Альтернатива 2

прийняття запропонованого регуляторного акта забезпечить соціальний захист громадян, які знаходяться на обслуговуванні у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

У зв’язку з незначною питомою вагою даних категорій отримувачів соціальних послуг перукаря оцінка впливу на сферу інтересів держави не проводиться.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не передбачені

Не передбачені

Альтернатива 2

Підтримка незахищених верств населення

Не передбачені

Абзацом п’ятим статті 7 Закону України „Про соціальні послуги” та п.2 Порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги, затвердженого постановою КМУ від 09.04.2005р. № 268, визначено державне регулювання вищезазначеної проблеми.

Даний регуляторний акт на сферу інтересів суб’єктів господарювання не поширюється.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного

способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Дані категорії населення і надалі будуть соціально незахищеними.

Альтернатива 2

4

При прийнятті даного рішення дані категорії громадян будуть отримувати соціальні послуги перукаря

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Неприйняття запропонованого регуляторного акта не вирішить проблеми захисту соціально незахищених верств населення, тому дана альтернативна є неприйнятною

Х

Альтернатива 2

Прийняття запропонованого регуляторного акта забезпечить соціальний захист та розширення кола отримувачів соціальних послуг перукаря — дана альтернатива є прийнятною.

Х

V. Механізми та заходи,

які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Встановлення тарифів на платні соціальні послуги перукаря для окремих категорій соціально незахищених громадян передбачене та не заборонене чинним законодавством. Прийняття рішення забезпечить більш ефективне використання коштів соціально незахищених громадян, що залишаться в їх розпорядженні.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Моршинським міським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у відповідності до Постанови КМУ від 09.01.2005 року № 268 та Постанови КМУ від 29.12.2009 року № 1417 (зі змінами) проведені попередні розрахунки вартості послуги перукаря, дозволеної для впровадження в роботу постановою КМУ від 14.01.2004 року № 12. Пропонуємо рішенням виконкому Моршинської міської ради затвердити проект рішення « Про платні соціальні послуги перукаря, які надаються Моршинським міським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг), норму часу та тариф на оплату послуги».

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Безстроковий. При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію регуляторного акту, до нього будуть вноситись відповідні корективи. До його додатків можуть вноситись коригування при зміні чинного законодавства, зміні в оплаті праці працівників бюджетної сфери, вартості енергоносіїв, комунальних послуг, матеріалів та інше.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Забезпечення громадян міста соціальними послугами, які передбачені Законом України „Про соціальні послуги”, в повному обсязі: збільшення кола осіб, які отримують платні соціальні послуги перукаря.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Цільова група: фізичні особи.

Базове відстеження результативності проводиться до вступу в дію цього рішення, повторне через рік та періодичне через три роки з часу закінчення заходів з повторного відстеження.

Метод проведення відстеження результативності — статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності — статистичні.

Зауваження та пропозиції до проекту рішення виконкому приймаються впродовж місяця з дати оприлюднення проекту в письмовій формі за адресою:

Моршинський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

82482, м.Моршин, вул.Привокзальна, 47; телефон: 60085,

електронна адреса: ter_morshyn@ukr.net

Завідувач відділення В.Голобин

20.01.2017р.

ПРОЕКТ

                                                                                                           Україна

МОРШИНСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ №___

від « » лютого 2017 року м.Моршин

« Про платні соціальні послуги перукаря,

які надаються Моршинським міським

територіальним центром соціального

обслуговування (надання соціальних послуг),

норму часу та тариф на оплату послуги»

Відповідно до п.2 статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.7 Закону України «Про соціальні послуги», Постанови Кабінету Міністрів України від 14.01.2004р. № 12 «Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку» із змінами, постанови КМУ від 09.04.2005р. № 268 «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги», постанови КМУ від 29.12.2009р. № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» та наказу Мінсоцполітики від 7 грудня 2015 року N 1186 «Про затвердження Методичних рекомендацій розрахунку вартості соціальних послуг», п.7 додатку 2 Положення про Моршинський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з метою врегулювання платежів від громадян, які відповідно до чинного законодавства не мають права на отримання безоплатних соціальних послуг перукаря в територіальному центрі соціального обслуговування, виконавчий комітет Моршинської міської ради

ВИРІШИВ:

 1. Затвердити тарифи та норми часу на платні соціальні послуги перукаря, що надаються відділенням організації надання адресної натуральної та грошової допомоги Моршинського міського територіального центру соціального обслуговування(надання соціальних послуг), що додається.

 2. Моршинському міському територіальному центру соціального обслуговування опублікувати рішення в засобах масової інформації та на web-сайті Моршинської міської ради.

Міський голова Руслан ІЛЬНИЦЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету

Моршинської міської ради

від лютого 2017р. №_____

ТАРИФИ

на платні соціальні послуги , що надаються перукарем

Моршинського міського територіального центру (надання соціальних послуг)

Назва послуги

Норма часу

Вартість послуги

1.

Перукарські послуги

60 хв.

30 хв.

26,34 грн.

13,17 грн.

РОЗРАХУНОК

прямих витрат за 1 годину роботи перукаря 1 розряду

 

Показники

 

Витрати на з/пл. на виконання соц.. послуги за 1 год.

1

Посадовий оклад перукаря 0,5 ст.

800

800 х12 міс. = 9600 грн.

2

Надбавка до посадового окладу(відповідно до постанови Кабміну України від 25.08.2004р. №1093)

20%

9600 х 20%= 1920 грн.

3

Матеріальна допомога на оздоровлення

 

800,00

4

Доплата до мінімальної з/п

 

640 х12 = 7680

 

Всього витрат

 

20000

Нарахування на зарплату

22%

20000 х 22% = 4400,00 грн.

Разом :

 

24400,00 грн.

Розрахунок тарифу перукаря 1 розряду на 1 годину роботи

ПВ = 24400: 249д.: 4 = 24,50 грн.

Частка адмін.. витрат = 24400 грн. :249 д. : 8 год. х 0,15=1,84 грн.

Вартість надання соц.. послуг протягом однієї людино – години :

ПВ +ЧАВ =24,50+1,84 = 26,34 грн.

Зауваження та пропозиції до проекту рішення приймаються впродовж місяця з дати оприлюднення проекту в письмовій формі за адресою: 82482, м.Моршин, вул.І.Франка, 15; телефон: 60202, електронна адреса: morshіn_rada@ukr.net, Моршинська міська рада.

План дій з підготовки проектів РА та їх відстеження на 2017 рік

Розпорядженням Моршинського міського голови від 12.12.2016 року № 95 затверджено план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Моршинської міської ради та здійснення відстеження їх результативності на 2017 рік.

ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ З ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ НА 2017 РІК

Вид проекту регуляторного акта

Назва проекту

Обґрунтування необхідності прийняття проекту

Строк підготовки проекту

Орган (підрозділ) відповідальний за розробку проекту

Примітки (спосіб оприлюднення, суб’єкт ініціативи внесення змін до плану тощо)

1.

Рішення міської ради

Про внесення змін до рішення міської ради «Про затвердження Порядку розміщення телекомунікаційних мереж, мереж  зв’язку та іншого слабкострумового обладнання в житлових будинках та інших об’єктах комунальної власності територіальної громади м. Моршина»

Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства, ефективне використання комунального майна

І квартал 2016 року

Відділ економіки, курорту та туризму,  архітектури та містобудування, комунальні підприємства міста

Рішення будуть оприлюднені на офіційній сторінці в мережі Інтернет та в друкованому засобі масової інформації

2.

Рішення міської ради

Про затвердження нормативно-грошової оцінки земельних ділянок

Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства, збільшення надходжень до міського бюджету

ІІ квартал 2016 року

Відділ архітектури та містобудування, економіки, курорту та туризму

3.

Рішення виконавчого комітету міської ради

Про внесення змін до тарифів на ритуальні послуги

Упорядкування надання ритуальних послуг, забезпечення організації поховання померлих і надання окремих видів ритуальних послуг

протягом року

Комунальне підприємство «Зелене місто»

4.

Рішення міської ради

Про внесення змін до рішення Моршинської міської ради «Про встановлення податків і зборів на території м.Моршина»

Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства, оптимізація надходжень до міського бюджету

протягом року

Відділ економіки, курорту та туризму, фінансове управління

 

ПЛАН ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ

З ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ НА 2017 РІК

 

Дата прийняття та номер регуля-торного акту

Назва регуляторного акту

Вид відстеження

Відповідальний за проведення відстеження

Строк виконання заходів

Вид даних, які використовуються для відстеження

1.

Про внесення змін до рішення міської ради «Про затвердження Порядку розміщення телекомунікаційних мереж, мереж  зв’язку та іншого слабкострумового обладнання в житлових будинках та інших об’єктах комунальної власності територіальної громади м. Моршина»

базове

Відділ економіки, курорту та туризму,  архітектури та містобудування, комунальні підприємства міста

І квартал 2016 року

статистичні

2.

21.04.2016

 № 130

Рішення міської ради «Про затвердження норм та правил утримання території м.Моршина»

повторне

Відділ економіки, курорту та туризму,  архітектури та містобудування, комунальні підприємства міста

І квартал 2016 року

статистичні

3.

Рішення міської ради «Про затвердження нормативно-грошової оцінки земельних ділянок»

базове

Відділ архітектури та містобудування, економіки, курорту та туризму

ІІ квартал 2016 року

статистичні

4.

Рішення виконкому «Про затвердження тарифів на ритуальні послуги»

базове

ПЖКГ Моршинської міської ради

ІІІ квартал 2016 року

статистичні

5.

24.02.2011р. № 67

Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб′єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що знаходиться під приватизованими об′єктами та підлягає продажу в м. Моршині

періодичне

Відділ архітектури та містобудування

ІV квартал 2016 року

статистичні

6.

Про внесення змін до рішення міської ради «Про встановлення податків і зборів на території м.Моршина»

базове

Фінансове управління Моршинської міської ради, відділ економіки, курорту та туризму

ІV квартал 2016 року

статистичні

Проект рішення про внесення змін до місцевих податків і зборів

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Моршинської міської ради

“Про внесення змін до податків і зборів на території м.Моршина”

 1. I. Визначення  проблеми

Місцеві податки і збори на території м.Моршина встановлені рішенням міської ради від 22.01.2015 № 1032 «Про встановлення  податків і зборів на території м.Моршина» (зі змінами та доповненнями).

Відповідно до Податкового кодексу органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями щодо звільнення від оподаткування місцевими податками і зборами окремих категорій платників. З метою посилення соціального захисту багатодітних сімей виникла необхідність у наданні пільг таким категоріям громадян зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни так
Держава ні
Суб’єкти господарювання, ні
у тому числі суб’єкти малого підприємництва*                                                        ні
 1. II. Цілі державного регулювання

Забезпечення соціального захисту багатодітних сімей.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 1. Визначення альтернативних способів
Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1 неприйняття рішення міської ради не сприятиме посиленню соціального захисту багатодітних сімей.
Альтернатива 2 прийняття запропонованого регуляторного акта забезпечить соціальний захист багатодітних сімей.
Альтернатива 3 Забезпечення соціального захисту багатодітних сімей  шляхом надання грошової допомоги з міського бюджету.
 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

У зв’язку з незначною питомою вагою даних категорій платників податків у загальній сумі податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, оцінка впливу на сферу інтересів держави не проводиться.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Не передбачені Сплата податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Альтернатива 2 Підтримка незахищених верств населення Не передбачені
Альтернатива 3 Підтримка незахищених верств населення Не передбачені

 

 

Даний регуляторний акт на сферу інтересів суб’єктів господарювання не поширюється.

 1. IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей
Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1 1 Дані категорії населення і надалі будуть соціально незахищеними.
Альтернатива 2 4 При прийнятті даного рішення дані категорії населення будуть звільнені від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Альтернатива 3 2 Дані категорії населення і надалі будуть звертатись по грошову допомогу з міського бюджету.
Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонова-ного регуляторного акта
Альтернатива 1 Неприйняття запропонованого регуляторного акта не вирішить проблеми захисту соціально незахищених верств населення, тому дана альтернативна є неприйнятною Х
Альтернатива 2 Прийняття запропонованого регуляторного акта забезпечить соціальний захист вищеперелічених категорій населення – дана альтернатива є прийнятною. Бажання щодо звільнення від сплати податку може з’явитися у інших категорій громадян
Альтернатива 3 Дана альтернатива є неприйнятною оскільки проблема буде вирішена частково. Х
 1. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Встановлення пільг для окремих категорій платників податків передбачене та не заборонене чинним податковим законодавством. Висока ймовірність досягнень визначених цілей грунтується на вибраному механізмі регулювання: встановлення пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, забезпечить більш ефективне використання коштів багатодітних сімей, що залишаться в їх розпорядженні внаслідок прийняття даного рішення.

 1. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Оскільки витрат на виконання вимог регуляторного акта для Моршинської міської ради не передбачається, розрахунок витрат на адміністрування регулювання не здійснюється.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта не обмежується.

    VIII. Визначення показників результативності дії  регуляторного акта

– розмір надходжень від сплати місцевих податків і зборів до бюджету в розрізі податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

– кількість звернень щодо встановлення пільг.

 1. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься ідстеження результативності дії регуляторного акта

Цільова група: фізичні особи.

Базове відстеження результативності проводиться до вступу в дію цього рішення, повторне через рік та періодичне через три роки з часу закінчення заходів з повторного відстеження.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності – статистичні.

 

Начальник відділу економіки,

курорту та туризму                                                                                          І.Р. Пеленська

 

08.12.2016

 

 

 

 ПРОЕКТ

  УКРАЇНА

МОРШИНСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XIV СЕСІЯ I ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ №

від «___» січня 2016 року                                                                      м.Моршин

 Про внесення змін до податків

і зборів на території м.Моршина

Відповідно до Податкового Кодексу України, розглянувши майновий стан окремих категорій мешканців м.Моршина, з метою їх соціального захисту, керуючись п.24 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Моршинська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до підпункту  4.11 частини 4 «Пільги із сплати податку» розділу «ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ» Додатку 1 «Положення про порядок нарахування та сплати місцевих податків і зборів» до рішення Моршинської міської ради від 22.01.2015 № 1032 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території м. Моршина», виклавши його в наступній редакції:

«4.11. Не сплачується податок з об’єктів нерухомого майна, що перебувають у власності учасників АТО/родин загиблих військовослужбовців у ході проведення антитерористичних операцій, ветеранів війни, ветеранів військової служби, інвалідів загальних захворювань I групи, інвалідів по зору, багатодітних сімей».

 1. Дане рішення вступає в дію з 01 січня 2017 року.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань економіки, промоції та туризму (С. Лис).

Міський голова                                                                Руслан ІЛЬНИЦЬКИЙ


Зауваження та пропозиції до проекту рішення приймаються впродовж місяця з дати оприлюднення проекту в письмовій формі за адресою: 82482, м.Моршин, вул.І.Франка, 15; телефон: 60202, електронна адреса: morshі n_rada@ukr.net, Моршинська міська рада.