Міста-побратими
Обрати сторінку

За історичними відомостями однокласна руська школа ( тобто з українською мовою навчання) функціонувала у 1900 році та навчалося 8 учнів.

У 1932 році у Моршині була початкова школа з українською мовою навчання ,де працював один учитель. У період із 1941 по 1944 роки діяла початкова школа з двома комбінованими класами. Перший і другий класи (12 учнів )навчались до обіду, третій і четвертий класи (14учнів) – після обіду.

У післявоєнний час у Моршині відкрита семирічна школа з українською мовою навчання. Педагогічний колектив складався із 9 вчителів. У цей же період функціонувала також і семирічна школа із російською мовою навчання. З 1958 по 31.08.1960 року при Моршинській школі працював філіал школи робітничої молоді Лисовицької середньої школи ,а з 1.09.1960 по 1968 рр. Моршинська СШ робітничої молоді. У 1960 році семирічна школа з українською мовою навчання була перейменована у восьмирічну.

У 1980 році було здано в експлуатацію нове приміщення школи, яка була реорганізована із дев′ятирічної у середню. Педагогічний колектив на той час складався із 28 учителів. У 1993 році було добудовано корпус для учнів початкових класів.

На даний час НВК « Загальноосвітня школа-ліцей» м. Моршин здійснює свою діяльність на підставі Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», з урахуванням вимог Концепції профільного навчання у старшій школі, Положення про загальноосвітній навчальний заклад та Статуту.

У школі – ліцеї відкрито 24 класи. Один із них – інклюзивний. Учні двох початкових класів навчаються за Програмами “ Інтелект України”. Для цього обладнано приміщення класів відповідними технічними засобами навчання та організовано курсову перепідготовку вчителів.

Фінзвітність за 2017 рік  

Офіційний сайт: http://morshyn-nvk.lviv.sch.in.ua Юридична адреса: 82482 , м. Моршин, вул. Л.Українки, 36 тел./факс. (03260) 6-03-93 е-mail: nvk_morshyn@ukr.net

Дані про педагогічних працівників

 Обгрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі електричної енергії з постачанням та передачею

 МОРШИНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ІМЕНІ КОНСТАНТИНА МАЛЕЦЬКОГО МОРШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Додаток до протоколу № 62 від 06.12.2023р.

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі електричної енергії з постачанням та передачею , розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Моршинський ліцей імені Константина Малецького Моршинської міської ради, 82482, вул. Л. Українки,36, м. Моршин, Стрийський район  Львівська область , ЄДРПОУ 30298033

Категорія замовника юридична особа, що забезпечує потреби держави або територіальної громади

 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Електрична енергія з постачанням та передачею (згідно ДК 021:2015 – 09310000-5 «Електрична енергія»).

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:

Відкриті торги з особливостями UA-2023-12-06-013236-а

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

210 000,00 грн. (Двісті десять  тисяч грн. 00 коп.)

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено аналізом споживання (річного та місячного) електричної енергії за календарний рік (бюджетний період) 2023р.  Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості товарів / послуг методом порівняння ринкових цін відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275.

При цьому розрахунок очікуваної вартості проводився згідно з аналізом цін електропостачальників на електричну енергію на дату формування очікуваної вартості предмета закупівлі. До ціни електричної енергії включена вартість електричної енергії, закупованої електропостачальником на оптовому ринку електричної енергії (внутрішньодобовому ринку або ринку електричної енергії на добу наперед), послуги з передачі електричної енергії, націнка електропостачальника та всі визначені законодавством податки та збори.

Розмір бюджетного призначення:

210  000,00 грн. (Двісті десять тисяч грн. 00 коп.)

Нормативно-правове регулювання. Закупівля електричної енергії, технічні та якісні характеристики предмета закупівлі регулюються та встановлюються Законом України «Про ринок електричної енергії» (далі — Закон), Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою Національної комісії , що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі — НКРЕКП) від 14.03.2018 № 312 (далі — ПРРЕЕ), Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі — Закон про закупівлі), Кодексом системи розподілу, затвердженим постановою Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 310 (далі — КСР), Порядком забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженим постановою НКРЕКП від 12.06.2018 № 375 (далі — Порядок № 375), та іншими нормативно-правовими актами, що стосуються предмета закупівлі.

Загальні положення. Згідно з пунктом 26 статті 1 Закону електрична енергія — енергія, що виробляється на об’єктах електроенергетики і є товаром, призначеним для купівлі-продажу. Статтею 56 Закону визначено, що постачання електричної енергії споживачам здійснюється електропостачальниками, які отримали відповідну ліцензію, за договором постачання електричної енергії споживачу.

Інформація про електропостачальника повинна міститись у переліку (ліцензійному реєстрі НКРЕКП) суб’єктів господарювання, які відповідно до вимог Закону отримали ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, який розміщено на офіційному вебсайті НКРЕКП у розділі: Електрична енергія  /  Ліцензування  /  Реєстри ліцензіатів (вид діяльності — постачання електричної енергії).

Електропостачальник повинен забезпечити поставку електричної енергії на об’єкт замовника, які знаходяться за наступною адресою :

№ з/п Адреса розташування об’єкту
1. м. Моршин, вул. Л. Українки,36

та підключений  до місцевих розподільчих мереж відповідно до вимог Кодексу розподільчих систем, технічні та якісні характеристики якої повинні відповідати нормам чинного на території України законодавства, державним, міжнародним стандартам та вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля.

Обґрунтування технічних характеристик.

Термін постачання — з 01.01.2024 по 31.12.2024.

Кількісною характеристикою предмета закупівлі є обсяг споживання електричної енергії. За одиницю виміру кількості електричної енергії приймається кіловат-година, яка дорівнює кількості енергії, спожитої пристроями потужністю в один кіловат протягом однієї години. Обсяг, необхідний для забезпечення діяльності та власних потреб об’єктів замовника, та враховуючи обсяги споживання переднього календарного року, становить 30 000 кВт. год на 2024.

Обґрунтування якісних характеристик. Пунктом 1.1.2 глави 1.1 розділу І ПРРЕЕ визначено, що якість електропостачання — це перелік визначених Регулятором показників (і їх величин), які характеризують рівень надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання послуг з передачі, розподілу та постачання електричної енергії, а також якість електричної енергії.

Електропостачальник забезпечує дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання, у тому числі тих, що передбачені згідно з Порядком № 375, Законом, ПРРЕЕ, КСР, умовами договору про постачання електричної енергії (договору про закупівлю) та іншими нормативно-правовими актами. Згідно зі статтею 18 Закону показники якості електропостачання повинні відповідати величинам, що затверджені НКРЕКП. Відповідно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI КСР параметри якості електричної енергії в точках приєднання споживачів у нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення». Стосовно технічних, якісних характеристик предмета закупівлі передбачається необхідність застосування заходів із захисту довкілля, у тому числі під час виконання договору про закупівлю. Електропостачальник зобов’язується дотримуватися передбачених чинним законодавством вимог щодо застосування заходів із захисту довкілля.

Електропостачальник зобов’язується здійснювати своєчасну закупівлю електричної енергії в обсягах для забезпечення безперервного надання послуг із постачання електричної енергії споживачу (замовнику), що за належних умов забезпечать задоволення попиту на споживання електричної енергії споживачу (замовнику). Електропостачальник зобов’язується забезпечити комерційну якість послуг, які надаються споживачу (замовнику), що передбачає вчасне та повне інформування споживача (замовника) про умови постачання електричної енергії, ціни на електричну енергію та вартість послуг, що надаються, надання роз’яснень положень актів чинного законодавства, якими регулюються відносини між електропостачальником та споживачем (замовником), ведення точних та прозорих розрахунків із споживачем (замовником), а також можливість вирішення спірних питань шляхом досудового врегулювання. Споживач (замовник) має право на отримання компенсації за недотримання показників комерційної якості надання послуг постачальником. Постачальник зобов’язується надавати компенсацію споживачу (замовнику) за недотримання показників комерційної якості надання послуг постачальником у порядку, затвердженому Регулятором, та опублікувати на своєму офіційному вебсайті порядок надання компенсацій та їх розміри.

 

06 грудня 2023р.

 

 

Уповноважена особа                                             Маріна КОЗАК

 

 

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.

   Обгрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі Послуга Постачання теплової енергії МОРШИНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ІМЕНІ КОНСТАНТИНА МАЛЕЦЬКОГО МОРШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Додаток до протоколу № 64 від 07.12.2023р.

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 року № 1266 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 631 і від 11 жовтня 2016 р. № 710” надається обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення.

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Моршинський ліцей імені Константина Малецького Моршинської міської ради, 82482, вул. Л. Українки,36, м. Моршин, Стрийський район  Львівська область , ЄДРПОУ 30298033

Категорія замовника юридична особа, що забезпечує потреби держави або територіальної громади

Предмет закупівлі: Постачання теплової енергії  за ДК 021:2015-09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція

Ідентифікатор закупівлі  UA-2023-12-07-020109-а

Вид процедури: відкриті торги ( з особливостями).

Очікувана вартість предмета закупівлі становить –766 402, 56 грн. ( сімсот шістдесят шість тисяч чотириста дві грн.., 56 коп.) в т.ч. ПДВ.

Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість предмета закупівлі визначається відповідно до методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» та комунальних тарифів. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із застосуванням розрахунку очікуваної вартості товарів / послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів.

Очікувана вартість предмета закупівлі визначається як добуток необхідного обсягу товарів / послуг та ціни (тарифу), затвердженої відповідним нормативно-правовим актом, що розраховується за такою формулою:

ОВрег = V * Цтар,

де:

ОВрег — очікувана вартість закупівлі товарів / послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів;

V — кількість (обсяг) товару / послуги, що закуповується;

Цтар  — ціна (тариф) за одиницю товару / послуги, затверджена відповідним нормативно-правовим актом.

За встановленим тарифом,  Рішення  Виконавчого комітету ММР № 107  від  04.10.2022р

«Про встановлення тарифу на теплову енергію, що виробляється на установках з використанням альтернативних джерел», тариф на послугу з виробництва,транспортування,постачання  теплової енергії, виробленої з використанням альтернативних джерел енергії, для потреб бюджетних установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, у  розмірі  3870,72 грн. / Гкал з ПДВ;

Прогнозована потреба послуги становить: 1 послуга = обсягу 198  Гкал., для забезпечення температурного режиму у Корпусі Моршинського ліцею імені Константина Малецького Моршинської міської ради, який знаходиться за адресою 82482, Львівська обл., Стрийський р-н., м. Моршин, вул. Л. Українки, 36 ; Обсяги закупівлі визначено на підставі фактичного споживання теплової енергії  за  період січень – квітень  2023 рік. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: з 01 січня 2024р по 30 квітня 2024 року.

Обґрунтування якісних характеристик закупівлі:

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі повинні відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України, діючим на період надання послуги .Виконавець забезпечує постачання теплової енергії відповідно до Закону України «Про теплопостачання» від 02.06.2005 № 2633-IV, «Про житлово-комунальні послуги» від 24.02.2007 № 1875-IV, Правил надання послуги з постачання теплової енергії і типових договорів про надання послуги з постачання теплової енергії, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.2019 № 830, Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики від 14.02.2005 № 630, Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630, та інших нормативно-правових актів, які регламентують порядок надання комунальних послуг.

 

 

07.12.2023 р.

 

                           Уповноважена особа                                                Маріна КОЗАК

 

 

МОРШИНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ІМЕНІ КОНСТАНТИНА МАЛЕЦЬКОГО МОРШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення в межах закупівлі

МОРШИНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ІМЕНІ КОНСТАНТИНА МАЛЕЦЬКОГО МОРШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та 

                                             розміру бюджетного призначення в межах закупівлі

Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,

його очікуваної   вартості та / або розміру бюджетного призначення

в межах закупівлі

Додаток до протоколу № 66 від 08.12.2023р.

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 року № 1266 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 631 і від 11 жовтня 2016 р. № 710” надається обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення.

Замовник – Моршинський ліцей імені Константина Малецького Моршинської міської ради, код ЄДПРОУ 30298033.

Предмет закупівлі: Кейтерингові послуги ( Послуги з організації гарячого харчування учнів 1-4 класів (вікова категорія 6-11 років та учнів пільгових категорій ( вікова категорія 6-11 р., 11-14 р., 14-18р.) ДК 021:2015: 55520000-1 — Кейтерингові послуги-

UA-2023-12-08-010987-а.

Вид процедури: відкриті торги ( з особливостями).

Очікувана вартість предмета закупівлі становить –1 863 000, грн.(один мільйон вісімсот шістдесят три тисячі грн.00коп.)  без ПДВ

Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Обгрунтування очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення:

Гранична вартість гарячого харчування для учнів 1-4 класів та учнів  пільгових категорій: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;  дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах; дітей  із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;  дітей з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,дітей з сімей учасників АТО, в тому числі дітей з сімей загиблих учасників АТО та померлих учасників АТО, дітей військовозобов’язаних,, які призвані (мобілізовані) до лав Збройних сил України, дітей з багатодітних сімей у яких сукупний дохід на кожного члена сімї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення (прожиткового мінімуму) , який установлено Законом про Державний бюджет України, які мають відповідні підтверджуючі документи, керуючись Закоами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону дитинства», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»встановлена згідно Рішення XXXIVсесії  VIII скликання Моршинської  міської ради «Про затвердження Програми безоплатного харчування учнів у закладах загальної середньої освіти Моршинської територіальної громади на 2023-2025 роки» №503 від 15.12.2022р. , Рішення XXXIVсесії  VIII скликання Моршинської  міської ради  «Про встановлення розміру вартості харчування та батьківської плати за харчування учнів у закладах загальної середньої освіти Моршинської територіальної громади» № 506 від 15.12.2022 р.

Згідно отриманої інформації щодо кількості дітей пільгових категорій, які мають право на безоплатне харчування, з врахуванням граничної вартості  гарячого харчування для учнів пільгових категорій встановлено Рішення XXXIVсесії  VIII скликання Моршинської  міської ради  «Про встановлення розміру вартості харчування та батьківської плати за харчування учнів у закладах загальної середньої освіти Моршинської територіальної громади» № 506 від 15.12.2022 р. було проведено розрахунок вартості закупівлі.

Очікувана вартість предмета закупівлі – Кейтерингові послуги ( Послуги з організації гарячого харчування учнів 1-4 класів (вікова категорія 6-11 років та учнів пільгових категорій ( вікова категорія 6-11 р., 11-14 р., 14-18р.)  , згідно коду CPV за ДК 021:2015: 55520000-1 — Кейтерингові послуги становить –1 863 000, грн.(один мільйон вісімсот шістдесят три тисячі грн.00коп.)  без ПДВ.

(Відповідно до ст. 197.1.7 Податкового кодексу України та Постанови КМУ від 02.02.2011р. № 116 надавачі послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладах операції з надання яких звільняються від обкладання податком на додану вартість.)

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Обґрунтування доцільності закупівлі: придбання кейтерингових послуг( послуг з організації гарячого харчування учнів 1-4 класів (вікова категорія 6-11 років та учнів пільгових категорій ( вікова категорія 6-11 р., 11-14 р., 14-18р.)      Моршинський ліцей імені Константина Малецького Моршинської міської ради

 Обґрунтування обсягів закупівлі: відповідно до фактичної кількості учнів відповідних категорій, для яких замовляється відповідна кількість порцій для харчування , враховуючи кількість навчальних днів згідно з граничними нормами коштів для харчування дітей у навчальному закладі та враховуючи обсяги кошторисних призначень, потреба в  одноразовому харчуванні дітей на період з 08 січня 2024 р. по 31 грудня 2024р.:

39 072 гарячих сніданків.

Обґрунтування якісних характеристик закупівлі: у Моршинському ліцеї імені Константина Малецького повинне бути забезпечене збалансоване харчування відповідно до примірного чотиритижневого сезонного меню та натуральних норм,  які відповідають умовам: Постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021р. № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації  харчування у закладах освiти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку».

а також з дотриманням вимог встановлених:

 1. Законом України «Про дитяче харчування»;
 2. Законом України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»;
 3. Постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 №305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку».
 4. «Порядком, надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладання податку на додану вартість» затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 116 від 02 лютого 2011 року.
 5. Санітарним регламентом для Закладів загальної середньої освіти затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України № 2205 від 25.09.2020 року.
 6. Наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 15.08.2006 № 620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах», в тому числі щодо заборони м’яса та яєць водоплаваючої птиці, субпродуктів, що містять синтетичні барвники;
 7. Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 20.02.2013 № 144 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил»;
 8. Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.2002 № 280 «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб,

та згідно з граничними нормами коштів для харчування дітей у навчальному закладі, затверджене Рішенням XXXIVсесії  VIII скликання Моршинської  міської ради  «Про встановлення розміру вартості харчування та батьківської плати за харчування учнів у закладах загальної середньої освіти Моршинської територіальної громади» № 506 від 15.12.2022 р., Закону України від 23.12.1997№ 771/97-ВР «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України 01.10.2012 №590 «Вимоги щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)та примірному сезонному чотиритижневому  меню узгодженому з Замовником.

 08  грудня   2023р.

 

                               Уповноважена особа                                 Маріна КОЗАК

 

 

Обгрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі Послуга Постачання теплової енергії

 МОРШИНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ІМЕНІ КОНСТАНТИНА МАЛЕЦЬКОГО МОРШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Обгрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі Послуга Постачання теплової енергії

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі його очікуваної   вартості та / або розміру бюджетного призначення в межах закупівлі

Додаток до протоколу № 54 від 10.10.2023р.

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 року № 1266 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 631 і від 11 жовтня 2016 р. № 710” надається обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення.

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Моршинський ліцей імені Константина Малецького Моршинської міської ради, 82482, вул. Л. Українки,36, м. Моршин, Стрийський район  Львівська область , ЄДРПОУ 30298033

Категорія замовника – юридична особа, що забезпечує потреби держави або територіальної громади.

 

Предмет закупівлі: Постачання теплової енергії  за ДК 021:2015-09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція

Іідентифікатор закупівлі  UA-2023-10-10-006323-a

Вид процедури: відкриті торги ( з особливостями).

Очікувана вартість предмета закупівлі становить –774 144,00 грн.в т.ч. ПДВ.

Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість предмета закупівлі визначається відповідно до методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» та комунальних тарифів. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із застосуванням розрахунку очікуваної вартості товарів / послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів.

Очікувана вартість предмета закупівлі визначається як добуток необхідного обсягу товарів / послуг та ціни (тарифу), затвердженої відповідним нормативно-правовим актом, що розраховується за такою формулою:

ОВрег = V * Цтар,

де:

ОВрег — очікувана вартість закупівлі товарів / послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів;

V — кількість (обсяг) товару / послуги, що закуповується;

Цтар  — ціна (тариф) за одиницю товару / послуги, затверджена відповідним нормативно-правовим актом.

За встановленим тарифом,  Рішення  Виконавчого комітету ММР № 107  від  04.10.2022р

«Про встановлення тарифу на теплову енергію, що виробляється на установках з використанням альтернативних джерел», тариф на послугу з виробництва,транспортування,постачання  теплової енергії, виробленої з використанням альтернативних джерел енергії, для потреб бюджетних установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, у  розмірі  3870,72 грн. / Гкал з ПДВ;

Прогнозована потреба послуги становить: 1 послуга = обсягу 200  Гкал., для забезпечення температурного режиму у Корпусі Моршинського ліцею імені Константина Малецького Моршинської міської ради, який знаходиться за адресою 82482, Львівська обл., Стрийський р-н., м. Моршин, вул. Л. Українки, 36 ; Обсяги закупівлі визначено на підставі фактичного споживання теплової енергії  за  жовтень – грудень 2022 рік, враховуючи обсяги кошторисних призначень на 2023 рік

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 грудня 2023р.

Обґрунтування якісних характеристик закупівлі:

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі повинні відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України, діючим на період надання послуги .Виконавець забезпечує постачання теплової енергії відповідно до Закону України «Про теплопостачання» від 02.06.2005 № 2633-IV, «Про житлово-комунальні послуги» від 24.02.2007 № 1875-IV, Правил надання послуги з постачання теплової енергії і типових договорів про надання послуги з постачання теплової енергії, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.2019 № 830, Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики від 14.02.2005 № 630, Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630, та інших нормативно-правових актів, які регламентують порядок надання комунальних послуг.

10.10.2023 р.

 

                           Уповноважена особа                                                Маріна КОЗАК

 

 

 

Обгрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі Джерела резервного живлення ( генератор бензиновий)

МОРШИНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ІМЕНІ КОНСТАНТИНА МАЛЕЦЬКОГО МОРШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Обгрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі Джерела резервного живлення ( генератор бензиновий) ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик закупівлі.

 Джерело резервного живлення (генератор бензиновий)– ДК 021-2015:31120000-3  Генератори,  розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Додаток до протоколу  48 від 20.09.2023р.

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Моршинський ліцей імені Константина Малецького Моршинської міської ради, 82482, вул. Л. Українки,36, м. Моршин, Стрийський район  Львівська область , ЄДРПОУ 30298033

Категорія замовника – юридична особа, що забезпечує потреби держави або територіальної громади.

 1. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015 – 31120000-6 – Генератори ( Джерело резервного живлення – генератор бензиновий).
 2. Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-09-20-015055-а

4.Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:               Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару — генератор бензиновий  номінальною потужністю 12 кВт, 3-х фазний необхідний для забезпечення  безперебійної роботи модульної котельні  задля забезпечення температурного режиму в будівлі  замовника:  за адресою Львівська обл., Стрийський р-н.,м. Моршин, вул. Л. Українки,36 під час аварійного вимкнення електроенергії. Замовник здійснює закупівлю даного виду товару,  оскільки саме цей  тип генератора   буде найбільш ефективним для забезпечення  потреб замовника, та за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам і потребам замовника. Тому з метою ефективного та раціонального використання коштів замовник здійснює закупівлю саме даного виду товару.

4.1 Детальний опис предмета закупівлі

Назва предмета закупівлі Джерело резервного живлення (генератор бензиновий )
Код ДК 021:2015 31120000-3 – Генератори

 

Одиниця виміру штуки
Кількість товару, шт Джерело резервного живлення (генератор бензиновий ) – 1шт

 

Місце поставки товару Адреса: вул. Л.Українки, 34 м.Моршин, Стрийський р-н., Львівська обл., Україна, 82482 ( Корпус №2) 

 

Строк поставки товару до 31 жовтня  2023 включно

 

4.2.Вимоги щодо якості предмета закупівлі та необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі бензинового  генератора номінальною потужністю  12 кВт:

П.н. Найменування Значення
1.      Загальні характеристики
1.1 Максимальна потужність повна/ активна 13 кВт
1.2 Номінальна потужність
повна/активна
12 кВт
1.3 Напруга 380В
1.4 Частота 50 Гц
1.5  Захисний корпус Наявний, за стандартом ІР23
1.6 Тип палива бензин
1.7 Ємність паливного баку Не менше 30л
1.8 Споживання палива при  100% навантаженні Не більше 7 л/год
1.9 Вага генератора Не більше 155 кг
1.10 Ширина, см не більше 98
1.11 Довжина, см не більше 62,8
1.12 Висота, см не більше 77,8
1.13 Система запуску Ручна/електро
1.14 Обмотка генератора мідь
1.15 Рівень шуму Не більше 78 Дб
1.16 Клеми для підключення обладнання наявні
2  Вимоги до генератора змінного струму
2.1 Кількість фаз 3
2.2 Електростартер наявний
2.3 Особливості Стабілізатор напруги

AVR

3. Вимоги до двигуна
3.1 Кількість циліндрів
3.2 Номінальна частота обертання валу
3.3 Об’єм двигуна Не менше 725 см. куб.
3.4 Тип двигуна 4-х тактний
3.5 Повна потужність двигуна Не менше 23,5 л.с
3.6 Тип охолоджуючої рідини             повітряна
3.7 Час автономної роботи без дозаправки

при 100% навантаження

                 4 год
3.8 Гарантія                 12 міс.

 

При генераторі має бути наявний  модуль введення автоматичного резерву (АВР)  для SKDS (трьохфазних) EnerSol EATS-15DT генераторів

 

 1. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі відповідає Рішенню виконавчого комітету Моршинської міської ради №124 від 08.09.2023р., «Про внесення змін до переліку заходів Програми соціально- економічного та культурного розвитку Моршинської міської територіальної громади на 2023р.»
 2. Очікувана вартість предмета закупівлі згідно оголошення: 185 000,00 грн. ( Сто вісімдесят п’ять  тис. грн. 00 коп.)

 

 1. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована відповідно до інформації отриманої в результаті застосування методів встановлених Примірною методикою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженою Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020 № 275.

20.09.2023р.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та / або розміру бюджетного призначення в межах закупівлі

 

                           МОРШИНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ІМЕНІ КОНСТАНТИНА МАЛЕЦЬКОГО

                                                             МОРШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної 

                                 вартості та  розміру бюджетного призначення в межах закупівлі

 

Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,

його очікуваної   вартості та / або розміру бюджетного призначення

в межах закупівлі

Додаток до протоколу № 35 від 11.08.2023р.

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 року № 1266 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 631 і від 11 жовтня 2016 р. № 710” надається обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення.

Замовник – Моршинський ліцей імені Константина Малецького Моршинської міської ради, код ЄДПРОУ 30298033.

Предмет закупівлі: Капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту Моршинського ліцею імені Константина Малецького Моршинської міської ради, код ДК 021:2015:45450000-6- Інші завершальні будівельні роботи, ідентифікатор закупівлі  –UA-2023-08-11-010749-a.

Вид процедури: відкриті торги ( з особливостями).

Очікувана вартість предмета закупівлі становить –2 324 569 грн.00 коп. з ПДВ

Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі проєктно – кошторисної документації, розробленої відповідно до норм  та вимог чинного законодавства України, затвердженого Експертного звіту щодо проведення експертизи кошторисної частини проєкту будівництва ( Експертиза)  по об’єкту Капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту Моршинського ліцею імені Константина Малецького Моршинської міської ради. Експертиза проведена ТзОВ «Євроекспертиза», відповідно до замовлення на проведення експертизи від 23.07.2023 № 02-23/131

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі складені відповідно до потреб Моршинського ліцею імені Константина Малецького Моршинської міської ради та норм чинного законодавства і зазначені в тендерній документації. Об’єми, склад та зміст робіт визначені у Дефектному акті від 11.08.2023р.  , який складений в ході виготовлення проєктно-кошторисної  документації по об’єкту Капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту Моршинського ліцею імені Константина Малецького Моршинської міської ради. При проведенні капітального ремонту Підрядник зобов’язаний виконувати вимоги встановлені законодавством України та інших нормативно – паравових актів, а також відповідати вимогам ДБН, настанов, правил,  виконувати заходи, що забезпечують дотримання правил техніки безпеки у відповідності із Законом України «Про охорону праці», інших чинних нормативних документів та актів з охорони праці. Забезпечити обов‘язкове виконання вимог чинного законодавства України по охороні навколишнього середовища, пожежній безпеці та додержуватись вимог державних будівельних норм і державних стандартів України, гігієнічних нормативів, санітарних правил і норм тощо. Будівельні матеріали та вироби, які будуть використані виконавцем під час надання послуг з поточного ремонту мають відповідати основним вимогам, визначеним національним стандартам ДСТУ і будівельним нормам та повинні бути промарковані національним знаком відповідності.

Обґрунтування доцільності закупівлі: Моршинський ліцей імені Константина Малецького Моршинської міської ради потребує проведення  Капітального  ремонту захисних споруд цивільного захисту Моршинського ліцею імені Константина Малецького Моршинської міської ради задля створення комфортних, санітарно – гігієнічних та безпечних умов учасників освітнього процесу які  перебувають   в спорудах цивільного захисту (укритті) під час сигналів «Повітряна  тривога » , під час яких існує загроза  життю та здоров’ю ., відповідно до встановлених норм та вимог чинного законодавства України.

 Обґрунтування обсягів закупівлі: Об’єми, склад та зміст робіт визначені у Дефектному акті  від 11.08.2023р.  , який складений в ході виготовлення проєктно-кошторисної  документації по об’єкту Капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту Моршинського ліцею імені Константина Малецького Моршинської міської ради.

 

11 серпня  2023р.

 

 

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.

                           МОРШИНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ІМЕНІ КОНСТАНТИНА МАЛЕЦЬКОГО

                                                             МОРШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та  

                                             розміру бюджетного призначення в межах закупівлі

Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,

його очікуваної   вартості та / або розміру бюджетного призначення

в межах закупівлі

Додаток до протоколу № 33 від 08.08.2023р.

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 року № 1266 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 631 і від 11 жовтня 2016 р. № 710” надається обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення.

Замовник – Моршинський ліцей імені Константина Малецького Моршинської міської ради, код ЄДПРОУ 30298033.

Предмет закупівлі: Кейтерингові послуги ( Послуги з організації гарячого харчування учнів 1-4 класів (вікова категорія 6-11 років та учнів пільгових категорій ( вікова категорія 6-11 р., 11-14 р., 14-18р.) ДК 021:2015: 55520000-1 — Кейтерингові послуги-UA-2023-08-08-012234-a).

Вид процедури: відкриті торги ( з особливостями).

Очікувана вартість предмета закупівлі становить –1 088 762,85 грн. без ПДВ

Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Обгрунтування очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення:

Гранична вартість гарячого харчування для учнів 1-4 класів та учнів  пільгових категорій: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;  дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах; дітей  із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;  дітей з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,дітей з сімей учасників АТО, в тому числі дітей з сімей загиблих учасників АТО та померлих учасників АТО, дітей військовозобов’язаних,, які призвані (мобілізовані) до лав Збройних сил України, дітей з багатодітних сімей у яких сукупний дохід на кожного члена сімї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення (прожиткового мінімуму) , який установлено Законом про Державний бюджет України, які мають відповідні підтверджуючі документи, керуючись Закоами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону дитинства», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»встановлена згідно Рішення XXXIVсесії  VIII скликання Моршинської  міської ради «Про затвердження Програми безоплатного харчування учнів у закладах загальної середньої освіти Моршинської територіальної громади на 2023-2025 роки» №503 від 12.12.2022р. , Рішення XXXIVсесії  VIII скликання Моршинської  міської ради  «Про встановлення розміру вартості харчування та батьківської плати за харчування учнів у закладах загальної середньої освіти Моршинської територіальної громади» № 506 від 15.12.2022 р.

Згідно отриманої інформації щодо кількості дітей пільгових категорій, які мають право на безоплатне харчування, з врахуванням граничної вартості  гарячого харчування для учнів пільгових категорій встановлено Рішення XXXIVсесії  VIII скликання Моршинської  міської ради  «Про встановлення розміру вартості харчування та батьківської плати за харчування учнів у закладах загальної середньої освіти Моршинської територіальної громади» № 506 від 15.12.2022 р. було проведено розрахунок вартості закупівлі.

Очікувана вартість предмета закупівлі – Кейтерингові послуги ( Послуги з організації гарячого харчування учнів 1-4 класів (вікова категорія 6-11 років та учнів пільгових категорій ( вікова категорія 6-11 р., 11-14 р., 14-18р.)  , згідно коду CPV за ДК 021:2015: 55520000-1 — Кейтерингові послуги становить –1 088 762 грн.85 коп. без ПДВ. (Відповідно до ст. 197.1.7 Податкового кодексу України та Постанови КМУ від 02.02.2011р. № 116 надавачі послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладах операції з надання яких звільняються від обкладання податком на додану вартість.)

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Обґрунтування доцільності закупівлі: придбання кейтерингових послуг( послуг з організації гарячого харчування учнів 1-4 класів (вікова категорія 6-11 років та учнів пільгових категорій ( вікова категорія 6-11 р., 11-14 р., 14-18р.)      Моршинський ліцей імені Константина Малецького Моршинської міської ради

 Обґрунтування обсягів закупівлі: відповідно до фактичної кількості учнів відповідних категорій, для яких замовляється відповідна кількість порцій для харчування , враховуючи кількість навчальних днів згідно з граничними нормами коштів для харчування дітей у навчальному закладі та враховуючи обсяги кошторисних призначень, потреба в  одноразовому харчуванні дітей на період вересень – грудень 2023 р. :

23 484 гарячих сніданків.

Обґрунтування якісних характеристик закупівлі: у НВК “СЗШ-ліцей” м.Моршина повинне бути забезпечене збалансоване харчування відповідно до примірного чотиритижневого сезонного меню та натуральних норм,  які відповідають умовам: Постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021р. № 305 «Про затвердження норм таПорядку організації  харчування у закладах освiти та дитячих закладах оздоровлення  та

відпочинку».

а також з дотриманням вимог встановлених:

 1. Законом України «Про дитяче харчування»;
 2. Законом України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»;
 3. Постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 №305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку».
 4. «Порядком, надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладання податку на додану вартість» затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 116 від 02 лютого 2011 року.
 5. Санітарним регламентом для Закладів загальної середньої освіти затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України № 2205 від 25.09.2020 року.
 6. Наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 15.08.2006 № 620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах», в тому числі щодо заборони м’яса та яєць водоплаваючої птиці, субпродуктів, що містять синтетичні барвники;
 7. Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 20.02.2013 № 144 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил»;
 8. Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.2002 № 280 «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб,

та згідно з граничними нормами коштів для харчування дітей у навчальному закладі, затверджене Рішенням XXXIVсесії  VIII скликання Моршинської  міської ради  «Про встановлення розміру вартості харчування та батьківської плати за харчування учнів у закладах загальної середньої освіти Моршинської територіальної громади» № 506 від 15.12.2022 р., Закону України від 23.12.1997№ 771/97-ВР «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України 01.10.2012 №590 «Вимоги щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)та примірному сезонному чотиритижневому  меню узгодженому з Замовником.

 08 серпня  2023р.

2023 рік. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення в межах закупівлі

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення в межах закупівлі

Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,

його очікуваної   вартості та / або розміру бюджетного призначення

в межах закупівлі

Додаток до протоколу № 2  від 03.01.2023р.

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 року № 1266 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 631 і від 11 жовтня 2016 р. № 710” надається обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення.

Замовник – НВК “СЗШ-ліцей” м.Моршина, код ЄДПРОУ 30298033.

Предмет закупівлі: Кейтерингові послуги ( Послуги з організації гарячого харчування учнів 1-4 класів (вікова категорія 6-11 років та учнів пільгових категорій ( вікова категорія 6-11 р., 11-14 р., 14-18р.) ДК 021:2015: 55520000-1 — Кейтерингові послуги-UA-2023-01-04-005257-a).

Вид процедури: відкриті торги ( з особливостями).

Очікувана вартість предмета закупівлі становить –1 268 000,00 грн. без ПДВ

Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Обгрунтування очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення:

Гранична вартість гарячого харчування для учнів 1-4 класів та учнів  пільгових категорій: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;  дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах; дітей  із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;  дітей з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,дітей з сімей учасників АТО, в тому числі дітей з сімей загиблих учасників АТО та померлих учасників АТО, дітей військовозобов’язаних,, які призвані (мобілізовані) до лав Збройних сил України, дітей з багатодітних сімей у яких сукупний дохід на кожного члена сімї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення (прожиткового мінімуму) , який установлено Законом про Державний бюджет України, які мають відповідні підтверджуючі документи, керуючись Закоами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону дитинства», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»встановлена згідно Рішення XXXIVсесії  VIII скликання Моршинської  міської ради «Про затвердження Програми безоплатного харчування учнів у закладах загальної середньої освіти Моршинської територіальної громади на 2023-2025 роки» №503 від 12.12.2022р. , Рішення XXXIVсесії  VIII скликання Моршинської  міської ради  «Про встановлення розміру вартості харчування та батьківської плати за харчування учнів у закладах загальної середньої освіти Моршинської територіальної громади» № 506 від 15.12.2022 р.

Згідно отриманої інформації щодо кількості дітей пільгових категорій, які мають право на безоплатне харчування, з врахуванням граничної вартості  гарячого харчування для учнів пільгових категорій встановлено Рішення XXXIVсесії  VIII скликання Моршинської  міської ради  «Про встановлення розміру вартості харчування та батьківської плати за харчування учнів у закладах загальної середньої освіти Моршинської територіальної громади» № 506 від 15.12.2022 р. було проведено розрахунок вартості закупівлі.

Очікувана вартість предмета закупівлі – Кейтерингові послуги ( Послуги з організації гарячого харчування учнів 1-4 класів (вікова категорія 6-11 років та учнів пільгових категорій ( вікова категорія 6-11 р., 11-14 р., 14-18р.)  , згідно коду CPV за ДК 021:2015: 55520000-1 — Кейтерингові послуги становить –1 268 000,00грн. без ПДВ. (Відповідно до ст. 197.1.7 Податкового кодексу України та Постанови КМУ від 02.02.2011р. № 116 надавачі послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладах операції з надання яких звільняються від обкладання податком на додану вартість.)

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Обґрунтування доцільності закупівлі: придбання кейтерингових послуг послуг з організації гарячого харчування учнів 1-4 класів (вікова категорія 6-11 років та учнів пільгових категорій ( вікова категорія 6-11 р., 11-14 р., 14-18р.)      НВК “СЗШ-ліцей” м.Моршина.

Обґрунтування обсягів закупівлі: відповідно до фактичної кількості учнів відповідних категорій, для яких замовляється відповідна кількість порцій для харчування , враховуючи кількість навчальних днів згідно з граничними нормами коштів для харчування дітей у навчальному закладі та враховуючи обсяги кошторисних призначень, потреба в  одноразовому харчуванні дітей на період січень – червень 2023 р. :

31 730 гарячих сніданків.

Обґрунтування якісних характеристик закупівлі: у НВК “СЗШ-ліцей” м.Моршина повинне бути забезпечене збалансоване харчування відповідно до примірного чотиритижневого сезонного меню та натуральних норм,  які відповідають умовам: Постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021р. № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації  харчування у закладах освiти та дитячих закладах оздоровлення  та

відпочинку».

а також з дотриманням вимог встановлених:

 1. Законом України «Про дитяче харчування»;
 2. Законом України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»;
 3. Постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 №305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку».
 4. «Порядком, надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладання податку на додану вартість» затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 116 від 02 лютого 2011 року.
 5. Санітарним регламентом для Закладів загальної середньої освіти затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України № 2205 від 25.09.2020 року.
 6. Наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 15.08.2006 № 620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах», в тому числі щодо заборони м’яса та яєць водоплаваючої птиці, субпродуктів, що містять синтетичні барвники;
 7. Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 20.02.2013 № 144 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил»;
 8. Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.2002 № 280 «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб,

та згідно з граничними нормами коштів для харчування дітей у навчальному закладі, затверджене Рішенням XXXIVсесії  VIII скликання Моршинської  міської ради  «Про встановлення розміру вартості харчування та батьківської плати за харчування учнів у закладах загальної середньої освіти Моршинської територіальної громади» № 506 від 15.12.2022 р., Закону України від 23.12.1997№ 771/97-ВР «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України 01.10.2012 №590 «Вимоги щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)та примірному сезонному чотиритижневому  меню узгодженому з Замовником.

03  січня 2023р.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості.

Додаток до протоколу № 2 від 05.01.2021р.

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 року № 1266 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 631 і від 11 жовтня 2016 р. № 710” надається обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення.

Замовник – НВК “СЗШ-ліцей” м.Моршина, код ЄДПРОУ 30298033.

Предмет закупівлі: Послуги їдалень, ДК 021:2015: 55510000-8 — Послуги їдалень- UA-2021-01-05-001754-a)..

Вид процедури: відкриті торги.

Очікувана вартість предмета закупівлі становить –623091,90 грн. з ПДВ

Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено відповідно рекомендаціям Наказу Мінекономіки від 18.02.2020р. № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі,

на підставі закупівельних цін попередніх закупівель, у разі обмеженої конкуренції на ринку певного товару чи послуги та неможливості отримання достатньої кількості інформації щодо актуальних ринкових цін доцільно застосовувати метод розрахунку очікуваної вартості на підставі закупівельних цін минулих закупівель.

Для розрахунку очікуваної вартості можуть використовуватись як ціни попередніх власних закупівель замовника (укладених договорів) аналогічних/ідентичних товарів/послуг, так і ціни відповідних закупівель минулих періодів, інформація про які міститься в електронній системі закупівель “Prozorro”, з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют (у разі, якщо в наявності є валютна складова в ціні товару/послуги), які приведені до єдиних умов. Як інформаційні джерела використовуються: для індексу інфляції – офіційний вебсайт Державної служби статистики України, для курсів іноземних валют – офіційний вебсайт Національного банку України.

З метою встановлення поточних цін, до цін попередніх закупівель застосовується коефіцієнт індексації, розрахований за допомогою калькулятора індексації на офіційному вебсайті Державної служби статистики України. Базисним місяцем, який застосовується для розрахунку коефіцієнта індексації, є місяць, наступний за місяцем укладання угоди у минулому періоді; коефіцієнт індексації розраховується відносно місяця, що передує місяцю, у якому здійснюється розрахунок очікуваної вартості.

Коефіцієнти індексації розраховуються щодо кожного джерела інформації про ціни. В подальших розрахунках очікуваної вартості використовується мінімальний коефіцієнт індексації.

Очікувана вартість, яка визначається на підставі цін попередніх закупівель, розраховується за такою формулою:

ОВ i = V * Ц м.п. х k i,

де: ОВi очікувана вартість на підставі закупівельних цін минулих періодів;
V обсяг товарів/послуг, що закуповується;
Цм.п. ціна минулого періоду;
ki коефіцієнт індексації.

 

Очікувана вартість предмета закупівлі- Послуги їдалень, згідно коду CPV за ДК 021:2015: 55510000-8 — Послуги їдалень становить- 623091,90 грн. з ПДВ.

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Обґрунтування доцільності закупівлі: придбання послуги їдалень , для одноразового харчування учнів 1-4 класів, учнів пільгових категорій та учнів з денним перебуванням у таборі НВК “СЗШ-ліцей” м.Моршина.

Обґрунтування обсягів закупівлі: відповідно до фактичної кількості учнів відповідних категорій, для яких замовляється відповідна кількість порцій для харчування , враховуючи кількість навчальних днів згідно з граничними нормами коштів для харчування дітей у навчальному закладі та враховуючи обсяги кошторисних призначень на 2021 рік, потреба в  одноразовому харчуванні дітей:

– учні1-4 класів – 24725 порцій;

– учні пільгових категорій – 3520 порцій;

–  учні з денним перебуванням у таборі – 1400 порцій.

Обґрунтування якісних характеристик закупівлі: повинне бути забезпечене збалансоване харчування відповідно до циклічного  меню та натуральних норм,  відповідно до Постанови КМУ від 22.11.2004р. №1591 «Про затвердження норм харчування в навчальних та оздоровчих закладах»,  Інструкції з організації харчування в навчальних  та оздоровчих  закладах від 17.04.2006р. № 298/227. ___________________________________________________________________________________________________________

Додаток до протоколу № 1 від 20.01.2021

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

    На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 року № 1266 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 631 і від 11 жовтня 2016 р. № 710” надається обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення.

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру  бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (UA-2021-01-20-005007-с).

Замовник – НВК «СЗШ- ліцей» м. Моршина , код ЄДПРОУ 30298033.

Предмет закупівлі: Пара, гаряча вода та пов’язана продукція (постачання теплової енергії в гарячій воді)ДК 021:2015: 09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція.

Вид процедури: переговорна процедура (скорочена).

Відповідно  до Абзацу 3 п.2 ч.2 статті 40 ЗУ “Про публічні закупівлі” Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі якщо послуги можуть бути надані виключно певним субєктом господарювання у звязку з відсутністю конкуренції з технічних причин; відповідно до ч.1 ст.5 Закону України “Про природні монополії” транспортування теплової енергії належить до сфери діяльності суб’єктів природніх монополій. Згідно п.7 Порядку “Складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій” затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 28 листопада 2012року №874-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2012 року за №2119/22431 Антимонопольний комітет України та його територіальні відділення складають та ведуть електронні версії відповідного переліку суб’єктів природних монополій. Перелік суб’єктів природних монополій в установленому порядку розміщується на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (www.amc.gov.ua). Відповідно до п. 89 (стор.330) Зведеного Переліку суб’єктів природних монополій станом 30.12.2020р. КП “Моршинтеплоенерго” відноситься до суб’єктів природних монополій Львівської області, тобто є єдиним підприємством, яке надає послуги з транспортування теплової енергії на території.

Очікувана вартість предмета закупівлі становить –1121893,56 грн. з ПДВ

Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі: розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено відповідно рекомендаціям Наказу Мінекономіки від 18.02.2020р. № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі»

Очікувана вартість закупівлі товарів/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів (відповідно до постанов, наказів, інших нормативно-правових актів органів державної влади, уповноважених на здійснення державного регулювання цін у відповідній сфері), визначається як добуток необхідного обсягу товарів/послуг та ціни (тарифу), затвердженої відповідним нормативно-правовим актом, що розраховується за такою формулою:

ОВрег = V * Цтар,

де: ОВрег очікувана вартість закупівлі товарів/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів;
V кількість (обсяг) товару/послуги, що закуповується;
Цтар ціна (тариф) за одиницю товару/послуги, затверджена відповідним нормативно-правовим актом.

Очікувана вартість предмета закупівлі Пара, гаряча вода та пов’язана продукція (постачання теплової енергії в гарячій воді) , згідно коду CPV за ДК 021:2015 код 09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція

Становить – 1121893,56 грн. з ПДВ.

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Обґрунтування доцільності закупівлі: придбання пари, гарячої води та пов’язаної  продукції (постачання теплової енергії в гарячій воді) здійснюється для опалення та забезпечення температурного режиму в період опалювального сезону приміщень НВК «СЗШ- ліцей» м. Моршина по вул. Л. Українки,36.

Обґрунтування обсягів закупівлі: відповідно фактичного обсягу витрат Пари, гарячої води та пов’язаної продукції ( постачання теплової енергії в гарячій воді) за 2020 рік та враховуючи обсяги кошторисних призначень на 2021 рік, потреба в Парі, гарячій воді та пов’язаній продукції складає( постачання теплової енергії в гарячій воді): − 386 Гкал

Обґрунтування якісних характеристик закупівлі: відповідно до встановленого  виду системи опалення яке під’єднане до КП «Моршинтеплоенерго» опалення та забезпечення температурного режиму приміщень НВК «СЗШ- ліцей» м. Моршина по вул. Л. Українки,36 здійснюється за допомогою  пари, гарячої води та пов’язаної продукції( постачання теплової енергії в гарячій воді) в період опалювального сезону.

_______________________________________________________________________________________________________

Додаток до протоколу № 1від 29.10.2021р.

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 року № 1266 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 631 і від 11 жовтня 2016 р. № 710” надається обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення.

Замовник – НВК «СЗШ- ліцей» м.Моршина, код ЄДПРОУ 30298033.

Предмет закупівлі: Пара, гаряча вода та пов’язана продукція (постачання теплової енергії в гарячій воді)ДК 021:2015: 09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція- UA-2021-10-28-002542-b.

Вид процедури: переговорна процедура (скорочена).

Відповідно до пункту 3 частини 2 статті 40 ЗУ «Про публічні закупівлі» від 19.04.2020 року № 114-ІХ, у зв’язку з об’єктивною відсутністю конкуренції з технічних причин щодо постачання предмету закупівлі має бути застосована переговорна процедура закупівлі. Документальним підтвердженням підстави для застосування переговорної процедури закупівлі, що підтверджує винятковість ситуації щодо неможливості застосувати іншу, конкурентну процедуру закупівлі є Зведений Перелік суб’єктів природних монополій  розміщений на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України www.amc.gov.ua.

Згідно п.7 Порядку «Складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій» затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 28 листопада 2012 року №874-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2012 року за №2119/22431 Антимонопольний комітет України та його територіальні відділення складають та ведуть електронні версії відповідного переліку суб’єктів природних монополій. Перелік суб’єктів природних монополій в установленому порядку розміщується на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (www.amc.gov.ua).

Відповідно до п. 89 Зведеного Переліку суб’єктів природних монополій станом на 31.10.2020 КП “Моршинтеплоенерго” відноситься до суб’єктів природних монополій  Львівської області, тобто є єдиним підприємством, яке здійснює транспортування теплової енергії у  м. Моршині Львівській області.

Враховуючи вищевикладене, та керуючись п.3 ч.2 ст. 40 ЗУ «Про публічні закупівлі» від 19.04.2020 року № 114-ІХ, в разі відсутності конкуренції з технічних причин на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, застосовується переговорна процедура закупівлі.

Очікувана вартість предмета закупівлі становить –541600,00грн. з ПДВ.

Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі: розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено відповідно рекомендаціям Наказу Мінекономіки від 18.02.2020р. № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі».

Очікувана вартість закупівлі товарів/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів (відповідно до постанов, наказів, інших нормативно-правових актів органів державної влади, уповноважених на здійснення державного регулювання цін у відповідній сфері), визначається як добуток необхідного обсягу товарів/послуг та ціни (тарифу), затвердженої відповідним нормативно-правовим актом, що розраховується за такою формулою:

ОВрег = V * Цтар,

де: ОВрег очікувана вартість закупівлі товарів/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів;
V кількість (обсяг) товару/послуги, що закуповується;
Цтар ціна (тариф) за одиницю товару/послуги, затверджена відповідним нормативно-правовим актом.

Очікувана вартість предмета закупівлі Пара, гаряча вода та пов’язана продукція (постачання теплової енергії в гарячій воді) , згідно коду CPV за ДК 021:2015 код 09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція становить – 541600,00грн.з ПДВ.

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Обґрунтування доцільності закупівлі: придбання пари, гарячої води та пов’язаної  продукції (постачання теплової енергії в гарячій воді) здійснюється для опалення та забезпечення температурного режиму в період опалювального сезону приміщень НВК «СЗШ- ліцей» м.Моршина по вул. Л. Українки,36., через стрімке зростання тарифу на постачання теплової енергії (Рішення Виконкому Моршинської міської ради №136 від 18.10.2021р)

Обґрунтування обсягів закупівлі: відповідно фактичного обсягу витрат Пари, гарячої води та пов’язаної продукції ( постачання теплової енергії в гарячій воді) за 2020 рік та враховуючи обсяги кошторисних призначень на 2021 рік, потреба в Парі, гарячій воді та пов’язаній продукції складає( постачання теплової енергії в гарячій воді): − 73599Гкал

Обґрунтування якісних характеристик закупівлі: відповідно до встановленого  виду системи опалення яке під’єднане до КП «Моршинтеплоенерго» опалення та забезпечення температурного режиму приміщень НВК «СЗШ- ліцей» м.Моршина по вул. Л. Українки,36-  здійснюється за допомогою  пари, гарячої води та пов’язаної продукції( постачання теплової енергії в гарячій воді) в період опалювального сезону.

____________________________________________________________________________________________________

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення в межах закупівлі

Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,

його очікуваної   вартості та / або розміру бюджетного призначення

в межах закупівлі

Додаток до протоколу № 2 від 10.01.2022р.

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 року № 1266 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 631 і від 11 жовтня 2016 р. № 710” надається обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення.

Замовник – НВК “СЗШ-ліцей” м.Моршина, код ЄДПРОУ 30298033.

Предмет закупівлі: Кейтерингові послуги ( Послуги з організації гарячого харчування учнів 1-4 класів (вікова категорія 6-11 років та учнів пільгових категорій ( вікова категорія 6-11 р., 11-14 р., 14-18р.) ДК 021:2015: 55520000-1 — Кейтерингові послуги- UA-2022-01-10-001269- b).

Вид процедури: відкриті торги.

Очікувана вартість предмета закупівлі становить – 782 837,88 грн. без ПДВ

Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено відповідно рекомендаціям Наказу Мінекономіки від 18.02.2020р. № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі,

на підставі закупівельних цін попередніх закупівель, у разі обмеженої конкуренції на ринку певного товару чи послуги та неможливості отримання достатньої кількості інформації щодо актуальних ринкових цін доцільно застосовувати метод розрахунку очікуваної вартості на підставі закупівельних цін минулих закупівель.

Для розрахунку очікуваної вартості можуть використовуватись як ціни попередніх власних закупівель замовника (укладених договорів) аналогічних/ідентичних товарів/послуг, так і ціни відповідних закупівель минулих періодів, інформація про які міститься в електронній системі закупівель “Prozorro”, з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют (у разі, якщо в наявності є валютна складова в ціні товару/послуги), які приведені до єдиних умов. Як інформаційні джерела використовуються: для індексу інфляції – офіційний вебсайт Державної служби статистики України, для курсів іноземних валют – офіційний вебсайт Національного банку України.

З метою встановлення поточних цін, до цін попередніх закупівель застосовується коефіцієнт індексації, розрахований за допомогою калькулятора індексації на офіційному вебсайті Державної служби статистики України. Базисним місяцем, який застосовується для розрахунку коефіцієнта індексації, є місяць, наступний за місяцем укладання угоди у минулому періоді; коефіцієнт індексації розраховується відносно місяця, що передує місяцю, у якому здійснюється розрахунок очікуваної вартості.

Коефіцієнти індексації розраховуються щодо кожного джерела інформації про ціни. В подальших розрахунках очікуваної вартості використовується мінімальний коефіцієнт індексації.

Очікувана вартість, яка визначається на підставі цін попередніх закупівель, розраховується за такою формулою:

ОВ i = V * Ц м.п. х k i,

де: ОВi очікувана вартість на підставі закупівельних цін минулих періодів;
V обсяг товарів/послуг, що закуповується;
Цм.п. ціна минулого періоду;
ki коефіцієнт індексації.

 

Очікувана вартість предмета закупівлі – Послуги їдалень, згідно коду CPV за ДК 021:2015: 55520000-1 — Кейтерингові послуги становить – 782 837,88 грн. без ПДВ.

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Обґрунтування доцільності закупівлі: придбання кейтерингових послуг послуг з організації гарячого харчування учнів 1-4 класів (вікова категорія 6-11 років та учнів пільгових категорій ( вікова категорія 6-11 р., 11-14 р., 14-18р.)      НВК “СЗШ-ліцей” м.Моршина.

Обґрунтування обсягів закупівлі: відповідно до фактичної кількості учнів відповідних категорій, для яких замовляється відповідна кількість порцій для харчування , враховуючи кількість навчальних днів згідно з граничними нормами коштів для харчування дітей у навчальному закладі та враховуючи обсяги кошторисних призначень на 2022 рік, потреба в  одноразовому харчуванні дітей:

– учні1-4 класів( вікова категорія – 6-11 років)  –орієнтовно 21659 гарячих сніданків

– учні пільгових категорій( вікова категорія 6-11р.,11-14р., 14-18р.) – 5021 порцій;

Обґрунтування якісних характеристик закупівлі: у НВК “СЗШ-ліцей” м.Моршина повинне бути забезпечене збалансоване харчування відповідно до примірного чотиритижневого сезонного меню та натуральних норм,  які відповідають умовам: постанови КМУ від 24.03.2021р. № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, Наказу МОЗ «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти» від 25.09.2020 №2205, наказу МОЗ України та МОН України від 01.06.2005р. № 242/329«Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», та згідно з граничними нормами коштів для харчування дітей у навчальному закладі, затверджене Рішенням XVIII  сесії VIII скликання Моршинської міської ради  «Про встановлення розміру вартості харчування та батьківської плати за харчування учнів у закладах загальної середньої освіти Моршинської територіальної громади №365 від 23.12.2021р., Закону України від 23.12.1997№ 771/97-ВР «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України 01.10.2012 №590 «Вимоги щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)та примірному сезонному чотиритижневому  меню узгодженому з Замовником.

10 січня 2022р.

Уповноважена особа                                                   Козак М. І.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення в межах закупівлі.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення в межах закупівлі

Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,

його очікуваної   вартості та / або розміру бюджетного призначення

в межах закупівлі

Додаток до протоколу № 6 від 27.01.2022р.

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 року № 1266 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 631 і від 11 жовтня 2016 р. № 710” надається обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення.

Замовник – НВК “СЗШ-ліцей” м.Моршина, код ЄДПРОУ 30298033.

Предмет закупівлі: Кейтерингові послуги ( Послуги з організації гарячого харчування учнів 1-4 класів (вікова категорія 6-11 років та учнів пільгових категорій ( вікова категорія 6-11 р., 11-14 р., 14-18р.) ДК 021:2015: 55520000-1 — Кейтерингові послуги- UA-2022-01-27-014315- b).

Вид процедури: відкриті торги.

Очікувана вартість предмета закупівлі становить – 782 837,88 грн. без ПДВ

Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено відповідно рекомендаціям Наказу Мінекономіки від 18.02.2020р. № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, методом порівняння ринкових цін

Метод порівняння ринкових цін – це метод визначення очікуваної вартості на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної відкритої цінової інформації та інформації з отриманих цінових пропозицій та прайс-листів на момент вивчення ринку.

Порядок отримання цінової інформації щодо товарів та послуг:

1) здійснити пошук, збір та аналіз загальнодоступної цінової інформації, до якої відноситься в тому числі:

 • дані офіційних статистичних видань.

Для розрахунку очікуваної вартості методом порівняння ринкових цін необхідно:

1) привести всі ціни, отримані з вищезазначених джерел інформації, до єдиних умов, в т.ч. валюти, умов поставки, умов оплати тощо.

2) з масиву цінових даних (повинно бути щонайменше 3 ціни) виключити за необхідності ціни, які суттєво (на 30% і більше) відрізняються в меншу/більшу сторону від найближчої наступної/попередньої ціни). В разі, якщо після виключення таких цін залишилось менше 3 цінових пропозицій, слід використовувати метод розрахунку очікуваної вартості на підставі закупівельних цін попередніх закупівель.

3) визначити очікувану ціну за одиницю, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних.

Цод = (Ц1 + … + Цк) / К

де:

Цод – очікувана ціна за одиницю;

Ц1, Цк – ціни, отримані з відкритих джерел інформації, приведені до єдиних умов;

К – кількість цін, отриманих з відкритих джерел інформації.

4) очікувану вартість предмету закупівлі визначити, як добуток очікуваної ціни за одиницю на кількість товару/послуг за такою формулою:

ОВмрц = Цод × V

де:

ОВмрц – очікувана вартість за методом ринкових цін;

Цод – очікувана ціна за одиницю товару/послуг;

V – кількість (обсяг) товару/послуг, що закуповується.

 

Очікувана вартість предмета закупівлі – Кейтерингові послуги ( Послуги з організації гарячого харчування учнів 1-4 класів (вікова категорія 6-11 років та учнів пільгових категорій ( вікова категорія 6-11 р., 11-14 р., 14-18р.)  , згідно коду CPV за ДК 021:2015: 55520000-1 — Кейтерингові послуги становить – 782 837,88 грн. без ПДВ.

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Обґрунтування доцільності закупівлі: придбання кейтерингових послуг послуг з організації гарячого харчування учнів 1-4 класів (вікова категорія 6-11 років та учнів пільгових категорій ( вікова категорія 6-11 р., 11-14 р., 14-18р.)      НВК “СЗШ-ліцей” м.Моршина.

Обґрунтування обсягів закупівлі: відповідно до фактичної кількості учнів відповідних категорій, для яких замовляється відповідна кількість порцій для харчування , враховуючи кількість навчальних днів згідно з граничними нормами коштів для харчування дітей у навчальному закладі та враховуючи обсяги кошторисних призначень на 2022 рік, потреба в  одноразовому харчуванні дітей:

–23518 гарячих сніданків.

Обґрунтування якісних характеристик закупівлі: у НВК “СЗШ-ліцей” м.Моршина повинне бути забезпечене збалансоване харчування відповідно до примірного чотиритижневого сезонного меню та натуральних норм,  які відповідають умовам: постанови КМУ від 24.03.2021р. № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, Наказу МОЗ «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти» від 25.09.2020 №2205, наказу МОЗ України та МОН України від 01.06.2005р. № 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», та згідно з граничними нормами коштів для харчування дітей у навчальному закладі, затверджене Рішенням XVIII  сесії VIII скликання Моршинської міської ради  «Про встановлення розміру вартості харчування та батьківської плати за харчування учнів у закладах загальної середньої освіти Моршинської територіальної громади №365 від 23.12.2021р., Закону України від 23.12.1997№ 771/97-ВР «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України 01.10.2012 №590 «Вимоги щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)та примірному сезонному чотиритижневому  меню узгодженому з Замовником.

27 січня 2022р.

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення в межах закупівлі

Додаток до протоколу № 14 від 14.07.2022р.

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 року № 1266 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 631 і від 11 жовтня 2016 р. № 710” надається обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення.

Замовник – НВК “СЗШ-ліцей” м.Моршина, код ЄДПРОУ 30298033.

Предмет закупівлі: Кейтерингові послуги ( Послуги з організації гарячого харчування учнів 1-4 класів (вікова категорія 6-11 років та учнів пільгових категорій ( вікова категорія 6-11 р., 11-14 р., 14-18р.) ДК 021:2015: 55520000-1 — Кейтерингові послуги- UA-2022-01-27-014315- b).

Вид процедури: відкриті торги.

Очікувана вартість предмета закупівлі становить –682 849,84 грн. без ПДВ

Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Обгрунтування очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення:

Гранична вартість гарячого харчування для учнів 1-4 класів та учнів  пільгових категорій: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;  дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах; дітей  із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;  дітей з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», які мають відповідні підтверджуючі документи, встановлена згідно рішення виконавчого комітету Моршинської  міської ради  «Про встановлення розміру вартості харчування та батьківської плати за харчування учнів у закладах загальної середньої освіти Моршинської територіальної громади» № 365  від 23.12.2021 р.

Згідно отриманої інформації щодо кількості дітей пільгових категорій, які мають право на безоплатне харчування, з врахуванням граничної вартості  гарячого харчування для учнів пільгових категорій встановленої рішенням Виконавчого комітету Моршинської  міської ради ради  «Про встановлення розміру вартості харчування та батьківської плати за харчування учнів у закладах загальної середньої освіти Моршинської територіальної громади» № 365  від 23.12.2021 р. було проведено розрахунок вартості закупівлі.

Очікувана вартість предмета закупівлі – Кейтерингові послуги ( Послуги з організації гарячого харчування учнів 1-4 класів (вікова категорія 6-11 років та учнів пільгових категорій ( вікова категорія 6-11 р., 11-14 р., 14-18р.)  , згідно коду CPV за ДК 021:2015: 55520000-1 — Кейтерингові послуги становить –682 849,84 грн. без ПДВ. (Відповідно до ст. 197.1.7 Податкового кодексу України та Постанови КМУ від 02.02.2011р. № 116 надавачі послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладах операції з надання яких звільняються від обкладання податком на додану вартість.)

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Обґрунтування доцільності закупівлі: придбання кейтерингових послуг послуг з організації гарячого харчування учнів 1-4 класів (вікова категорія 6-11 років та учнів пільгових категорій ( вікова категорія 6-11 р., 11-14 р., 14-18р.)      НВК “СЗШ-ліцей” м.Моршина.

Обґрунтування обсягів закупівлі: відповідно до фактичної кількості учнів відповідних категорій, для яких замовляється відповідна кількість порцій для харчування , враховуючи кількість навчальних днів згідно з граничними нормами коштів для харчування дітей у навчальному закладі та враховуючи обсяги кошторисних призначень на 2022 рік, потреба в  одноразовому харчуванні дітей:

20 436 гарячих сніданків.

Обґрунтування якісних характеристик закупівлі: у НВК “СЗШ-ліцей” м.Моршина повинне бути забезпечене збалансоване харчування відповідно до примірного чотиритижневого сезонного меню та натуральних норм,  які відповідають умовам: Постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021р. № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації  харчування у закладах освiти та дитячих закладах оздоровлення  та

відпочинку».

а також з дотриманням вимог встановлених:

 1. Законом України «Про дитяче харчування»;
 2. Законом України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»;
 3. Постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 №305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку».
 4. «Порядком, надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладання податку на додану вартість» затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 116 від 02 лютого 2011 року.
 5. Санітарним регламентом для Закладів загальної середньої освіти затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України № 2205 від 25.09.2020 року.
 6. Наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 15.08.2006 № 620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах», в тому числі щодо заборони м’яса та яєць водоплаваючої птиці, субпродуктів, що містять синтетичні барвники;
 7. Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 20.02.2013 № 144 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил»;
 8. Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.2002 № 280 «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб,

та згідно з граничними нормами коштів для харчування дітей у навчальному закладі, затверджене Рішенням Виконавчого комітету Моршинської  міської ради ради  «Про встановлення розміру вартості харчування та батьківської плати за харчування учнів у закладах загальної середньої освіти Моршинської територіальної громади №365 від 23.12.2021р., Закону України від 23.12.1997№ 771/97-ВР «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України 01.10.2012 №590 «Вимоги щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)та примірному сезонному чотиритижневому  меню узгодженому з Замовником.

14 липня 2022р.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості.

Додаток до протоколу № 31 від 13.10.2022р.

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 року № 1266 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 631 і від 11 жовтня 2016 р. № 710” надається обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення.

Замовник – НВК «Середня загальноосвітня школа – ліцей» м. Моршина , код ЄДРПОУ 39674924

Предмет закупівлі: Пара, гаряча вода та пов’язана продукція (постачання теплової енергії в гарячій воді),  ДК 021:2015: 09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція. (UA-2022-10-14-009011-а).

Вид процедури: переговорна процедура (скорочена).

Відповідно  до Абзацу 3 п.2 ч.2 статті 40 ЗУ “Про публічні закупівлі” Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі якщо послуги можуть бути надані виключно певним суб’єктом господарювання у зв’язку з відсутністю конкуренції з технічних причин; відповідно до ч.1 ст.5 Закону України “Про природні монополії” транспортування теплової енергії належить до сфери діяльності суб’єктів природніх монополій. Згідно п.7 Порядку “Складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій” затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 28 листопада 2012 року №874-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2012 року за №2119/22431 Антимонопольний комітет України та його територіальні відділення складають та ведуть електронні версії відповідного переліку суб’єктів природних монополій. Перелік суб’єктів природних монополій в установленому порядку розміщується на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (www.amc.gov.ua). Відповідно до п. 121  Переліку суб’єктів природних монополій станом 12.08.2022р. ТОВ «Енергозбереження Львів» відноситься до суб’єктів природних монополій Львівської області, тобто є єдиним підприємством, яке надає послуги з транспортування теплової енергії на території.

Очікувана вартість предмета закупівлі становить –696 729грн.60 коп з ПДВ

( 180 Гкал*3870 грн 72 коп. =696 729грн.60 коп)

Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі: розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено відповідно рекомендаціям Наказу Мінекономіки від 18.02.2020р. № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі»

Очікувана вартість закупівлі товарів/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів (відповідно до постанов, наказів, інших нормативно-правових актів органів державної влади, уповноважених на здійснення державного регулювання цін у відповідній сфері), визначається як добуток необхідного обсягу товарів/послуг та ціни (тарифу), затвердженої відповідним нормативно-правовим актом, що розраховується за такою формулою:

ОВрег = V * Цтар,

де: ОВрег очікувана вартість закупівлі товарів/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів;
V кількість (обсяг) товару/послуги, що закуповується;
Цтар ціна (тариф) за одиницю товару/послуги, затверджена відповідним нормативно-правовим актом.

Очікувана вартість предмета закупівлі Пара, гаряча вода та пов’язана продукція (постачання теплової енергії в гарячій воді) , згідно коду CPV за ДК 021:2015 код 09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція становить 696 729грн.60 коп з ПДВ

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Обґрунтування доцільності закупівлі: придбання пари, гарячої води та пов’язаної  продукції (постачання теплової енергії в гарячій воді) здійснюється для опалення та забезпечення температурного режиму в період опалювального сезону приміщень НВК «Середня загальноосвітня  школа – ліцей» м. Моршина по вул. Л. Українки,36.

Обґрунтування обсягів закупівлі: відповідно фактичного обсягу витрат Пари, гарячої води та пов’язаної продукції ( постачання теплової енергії в гарячій воді) за 2021 рік та враховуючи обсяги кошторисних призначень на 2022 рік, потреба в Парі, гарячій воді та пов’язаній продукції на жовтень – грудень 2022р. складає( постачання теплової енергії в гарячій воді): − 180 Гкал

Обґрунтування якісних характеристик закупівлі: відповідно до встановленого  виду системи опалення яке під’єднане до ТОВ «Енергозбереження Львів» опалення та забезпечення температурного режиму приміщень НВК «Середня загальноосвітня школа – ліцей» м. Моршина по вул. Л. Українки,34 здійснюється за допомогою  пари, гарячої води та пов’язаної продукції( постачання теплової енергії в гарячій воді) в період опалювального сезону.

        13 .10.2022р.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості.

Додаток до протоколу № 41 від 02.12.2022р.

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 року № 1266 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 631 і від 11 жовтня 2016 р. № 710” надається обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення.

Замовник – НВК «Середня загальноосвітня школа – ліцей» м. Моршина , код ЄДРПОУ 30298033

Предмет закупівлі: Бензин А-95  (згідно коду ДК 021:2015–09130000-9 «Нафта і дистиляти)  (UA-2022-12-02-017365-а).

Вид процедури: відкриті торги ( з особливостями).

Очікувана вартість предмета закупівлі становить –83 200грн.00 коп з ПДВ

( 1600л.*52 грн.00 коп. = 83 200грн.00 коп)

Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

 Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі: розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено відповідно рекомендаціям Наказу Мінекономіки від 18.02.2020р. № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі».

Очікувана вартість предмета закупівлі «Бензин А-95» ( 1600 л.) за ДК 021:2015 код 09130000-9 — Нафта і дистиляти» становить: 83 200,00 грн. з ПДВ

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Обґрунтування доцільності закупівлі:  придбання бензину А-95 здійснюється  для забезпечення   роботи генератора живлення на випадок аварійних ситуацій  у  НВК «Середня загальноосвітня  школа – ліцей» м. Моршина по вул. Л. Українки,36. Якість нафтопродукту  повинна відповідати чинним в Україні Державним стандартам , а саме ДСТУ 7687:2015 ( для бензину А-95), ГСТУ та ТУУ.

Обґрунтування обсягів закупівлі:  відповідно планового  обсягу витрат   бензину А-95 для роботи генератора живлення на випадок аварійних ситуацій  у  НВК «Середня загальноосвітня  школа – ліцей» м. Моршина по вул. Л. Українки,36 , враховуючи  обсяги кошторисних призначень на 2022 рік, потреба в паливно-мастильних матеріалах складає:

 • Бензин А-95 – 1600 літрів;

Обґрунтування якісних характеристик закупівлі: для роботи генератора живлення на випадок аварійних ситуацій у  НВК «Середня загальноосвітня  школа – ліцей» м. Моршина по вул. Л. Українки,36. Якість нафтопродукту  повинна відповідати чинним в Україні Державним стандартам , а саме ДСТУ 7687:2015 ( для бензину А-95), ГСТУ та ТУУ

        02 .12. 2022р.

 

 

 

Закупівля "дизильне паливо" 2023

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості.

Додаток до протоколу № 7 від 16.01.2023р.

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 року № 1266 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 631 і від 11 жовтня 2016 р. № 710” надається обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення.

Замовник – НВК «Середня загальноосвітня школа – ліцей» м. Моршина ,

код ЄДРПОУ 30298033

Предмет закупівлі: Дизельне паливо   (згідно коду ДК 021:2015–09130000-9 «Нафта і дистиляти)

Ідентифікатор закупівлі –  UA-2023-01-16-013111-a

Вид процедури: відкриті торги ( з особливостями).

Очікувана вартість предмета закупівлі становить –118 800грн.00 коп з ПДВ

( 2200л.*54грн.00 коп. = 118 800грн.00 коп)

Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

 Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі: розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено відповідно рекомендаціям Наказу Мінекономіки від 18.02.2020р. № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі».

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлене статистичним аналізом про середньомісячне використання паливно-мастильних матеріалів на потреби замовника за попередній аналогічний період та згідно з діючими ринковими цінами, отриманими від потенційних постачальників комерційних пропозицій.

Очікувана вартість предмета закупівлі «Дизельне паливо » ( 2200 л.) за ДК 021:2015 код 09130000-9 — Нафта і дистиляти» становить: 118 800,00 грн. з ПДВ

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Обґрунтування доцільності закупівлі: Для заправки шкільного автобуса НВК «Середня загальноосвітня  школа – ліцей», яким здійснюється довіз учнів.  За своїми характеристиками і показниками повинне відповідати ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив. Показники якості повинні відповідати значенням норм за екологічним класом Євро5. Паливо дизельне має бути виготовлене виключно з нафтової сировини і не повинне містити метилові / етилові естери жирних кислот.

 

До того ж, враховуючи необхідність використання протягом усіх сезонів (зимового і літнього) предмета цієї закупівлі, товар повинен відповідати Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927.

 

Крім того, зважаючи на виробничу потребу замовника, відпуск нафтопродуктів замовнику повинен здійснюватись цілодобово, тому замовником встановлена в тендерній документації вимога в частині здійснення поставки згідно з адресою та місцезнаходженням АЗС в межах не більше 20 км від місця розташування Замовника за адресою: 82482, Львівська обл., Стрийський р-н., м. Моршин, вул. Л. Українки,36, їх місцезнаходження, на яких Замовник має можливість здійснити реалізувати  талони, картки, скетч – карти, бланки – дозволи або інші документи на паливо.

 

З метою забезпечення якості предмета закупівлі на постачальника покладається обов’язок забезпечення контролю якості кожної партії пального, що постачається замовнику, та своєчасної заміни неякісного товару (відповідно до умов тендерної документації та проєкту договору про закупівлю).

Примітка: будь-яке посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника в цій закупівлі застосовується із виразом «або еквівалент».

Придбання  «дизельного палива» здійснюється для  заправки шкільного автобуса  НВК «Середня загальноосвітня  школа – ліцей» м. Моршина, що здійснює довіз учнів.

Обґрунтування обсягів закупівлі: відповідно середньомісячного  використання паливно-мастильних матеріалів , планового  обсягу витрат   дизельного палива для заправки шкільного автобуса НВК «Середня загальноосвітня  школа – ліцей» м. Моршина яким здійснюється довіз учнів , враховуючи  обсяги кошторисних призначень на 2023 рік, потреба в паливно-мастильних матеріалах складає:

 • Дизельне паливо  – 2200 літрів;

        16  січня 2023р.

 

  Уповноважена особа                                                  Маріна КОЗАК

Закупівля "тепла вода" 2023 р

Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,

його очікуваної   вартості та / або розміру бюджетного призначення

в межах закупівлі

Додаток до протоколу № 5 від 16.01.2023р.

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 року № 1266 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 631 і від 11 жовтня 2016 р. № 710” надається обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення.

Замовник : НВК «Середня загальноосвітня школа – ліцей» м. Моршина ,

ЄДРПОУ30298033

 

Предмет закупівлі: Постачання теплової енергії  за ДК 021:2015-09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція

Іідентифікатор закупівлі UA-2023-01-16-011592-a

Вид процедури: відкриті торги ( з особливостями).

Очікувана вартість предмета закупівлі становить – 1 464 041,22 грн.в т.ч. ПДВ.

Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість предмета закупівлі визначається відповідно до методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» та комунальних тарифів. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із застосуванням розрахунку очікуваної вартості товарів / послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів.

Очікувана вартість предмета закупівлі визначається як добуток необхідного обсягу товарів / послуг та ціни (тарифу), затвердженої відповідним нормативно-правовим актом, що розраховується за такою формулою:

ОВрег = V * Цтар,

де:

ОВрег — очікувана вартість закупівлі товарів / послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів;

V — кількість (обсяг) товару / послуги, що закуповується;

Цтар  — ціна (тариф) за одиницю товару / послуги, затверджена відповідним нормативно-правовим актом.

За встановленим тарифом Рішення  Виконавчого комітету ММР № 136  від 20.12.2022р Тариф на послугу з виробництва,транспортування,постачання  теплової енергії, виробленої з використанням  природного газу, в розмірі 7358,84 грн. / Гкал з ПДВ;

Прогнозована потреба послуги становить: 1 послуга = обсягу 198,95 Гкал для забезпечення температурного режиму у НВК “СЗШ-ліцей” м. Моршина, який знаходиться за адресою: 82482, Львівська обл., Стрийський р-н., м. Моршин, вул. Л. Українки,36. Обсяги закупівлі визначено на підставі фактичного споживання теплової енергії  за 2022 рік, враховуючи обсяги кошторисних призначень на 2023 рік

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 30 квітня 2023р.

Обґрунтування якісних характеристик закупівлі:

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі повинні відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України, діючим на період надання послуги .Виконавець забезпечує постачання теплової енергії відповідно до Закону України «Про теплопостачання» від 02.06.2005 № 2633-IV, «Про житлово-комунальні послуги» від 24.02.2007 № 1875-IV, Правил надання послуги з постачання теплової енергії і типових договорів про надання послуги з постачання теплової енергії, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.2019 № 830, Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики від 14.02.2005 № 630, Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630, та інших нормативно-правових актів, які регламентують порядок надання комунальних послуг.

16 січня 2023 р.

 

                           Уповноважена особа                                                Маріна КОЗАК