Міста-побратими
Обрати сторінку

Регуляторна політика

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Моршинської міської ради та їх відстеження на 2021 рік

Розпорядженням Моршинського міського голови від 11.12.2020 року № 83 затверджено план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Моршинської міської ради та здійснення відстеження їх результативності на 2021 рік

Додаток 1

ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ З ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ НА 2021 РІК

Вид проекту регуляторного акта Назва проекту Обґрунтування необхідності прийняття проекту Строк підготовки проекту Орган (підрозділ) відповідальний за розробку проекту Примітки (спосіб оприлюднення, суб’єкт ініціативи внесення змін до плану тощо)
1. Рішення міської ради Про встановлення податків і зборів на території Моршинської міської територіальної громади Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства, оптимізація надходжень до бюджету громади ІІ квартал 2021 року Фінансове управління http://morshyn-rada.gov.ua/ekonomichna-diyalnist/regulyatorna-politika/

 

Додаток 2

ПЛАН ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ

З ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ НА 2021 РІК

Дата прийняття та номер регуля-торного акту Назва регуляторного акту Вид відстеження Відповідальний за проведення відстеження Строк виконання заходів Вид даних, які використовуються для відстеження
1 21.04.2016 № 130 Про затвердження норм та правил утримання території м. Моршина періодичне Відділ економічного розвитку та інфраструктури, відділ архітектури та містобудування І квартал 2021 року статистичні
2 Про встановлення податків і зборів на території Моршинської міської територіальної громади базове Фінансове управління Моршинської міської ради ІІ квартал 2020 року статистичні
3 09.09.2008 № 866, зі змінами від 26.01.2012 №296, 26.02.2015 №1055, 26.05.2016 №164, 30.03.2017 № 351 Правила розміщення зовнішньої реклами у м. Моршині періодичне Відділ економічного розвитку та інфраструктури, відділ архітектури та містобудування ІІІ квартал 2021 року статистичні
4 09.09.2008 № 867, зміни від 26.01.2012 № 296 Положення про порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають в комунальній власності у м. Моршині періодичне Відділ економічного розвитку та інфраструктури ІІІ квартал 2021 року статистичні
5 24.02.2011 № 67 Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що знаходиться  під приватизованими об’єктами та підлягає продажу  в м. Моршині періодичне Відділ архітектури та містобудування ІV квартал 2021 року статистичні
6 13.09.2012 № 429 Порядок встановлення мінімальної вартості місячної орендної плати одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна, що надається в оренду у м. Моршині періодичне Відділ економічного розвитку та інфраструктури ІV квартал 2021 року статистичні

 

Звіти про відстеження результативності регуляторних актів у 2020 році

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

 1. Вид та назва регуляторного акта:

Рішення Моршинської міської ради від 06.09.2018 № 670 «Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Моршина».

 2.Назва виконавця заходів з відстеження результативності:

Підприємство житлово-комунального господарства Моршинської міської ради

 1. Цілі прийняття акта:

– встановлення прозорого та чіткого регулювання господарських відносин, які виникають у процесі приєднання та користування системами централізованого водовідведення  і поширюються на суб’єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність з централізованого водопостачання та/або водовідведення, та юридичних та фізичних осіб-підприємців, які приєднані та мають намір приєднати об’єкти до систем централізованого водовідведення міста;

– визначення порядку приєднання об’єктів до систем комунального водовідведення, відповідальність за порушення користування централізованими системами водовідведення та порядку скидання стічних вод.

 1. Строк виконання заходів з відстеження:

З 2 березня 2020 року по 27 березня 2020 року.

 1. Тип відстеження:

Повторне відстеження

 1. Метод одержання результатів відстеження:

Збір та аналіз статистичних даних щодо кількості укладених договорів між виробником послуг з централізованого водовідведення та споживачами та виданих дозволів на скидання стічних вод.

 1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

– кількість укладених договорів між виробником та споживачами послуг з централізованого водовідведення;

– кількість виданих дозволів на скидання стічних вод.

 1. Кількісні та якісні значення показників результативності:
№ п/п Показник Базове відстеження (2017 рік) Повторне відстеження

(2018-2019 рік)

1. Кількість укладених договорів між виробником та споживачами 19
2. Кількість виданих дозволів на скидання стічних вод 19
 1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Даний регуляторний акт  має достатній ступінь досягнення визначених цілей.

 В.о.директора підприємства житлово – комунального

господарства Моршинської міської ради                                В.І. Яцинин

 27.03.2020 

 

 

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

 1. Вид та назва регуляторного акта:

Рішення Моршинської міської ради від 17.10.2013 № 733 «Про затвердження Порядку розміщення телекомунікаційних мереж, зв`язку та іншого слабкоструменевого обладнання в житлових будинках та інших об`єктах комунальної власності територіальної громади  м.Моршина» (зі змінами від 10.04.2014 № 863).

 1. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Відділ економіки, курорту та туризму міської ради

 1. Цілі прийняття акта
 • впорядкування механізму отримання технічних умов для розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого слабкострумового обладнання в житлових будинках та інших об’єктах комунальної власності територіальної громади м. Моршина з метою створення рівноправних умов для суб’єктів господарювання у сфері телекомунікацій.
 1. Строк виконання заходів з відстеження

З 23 березня 2020 року по 22 квітня 2020 року.

 1. Тип відстеження

Періодичне відстеження

 1. Метод одержання результатів відстеження

Збір та аналіз статистичних даних, які стосуються динаміки кількості звернень суб`єктів господарювання для отримання дозволу на розміщення телекомунікаційних мереж, зв`язку, іншого слабкострумового обладнання.

 1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта було проаналізовано відповідність діючого регуляторного акта чинному законодавству України та визначені такі показники результативності:

 • Аналіз динаміки надходження запитів на розміщення телекомунікаційних мереж, зв`язку, іншого слабкострумового обладнання.
 • Кількість наданих дозволів на вищезазначені запити.

8.Кількісні та якісні значення показників результативності:

№ п/п Показник Базове відстеження (2013р.) Повторне відстеження (2014-2016р) Періодичне відстеження (2017-2019)
1. Кількість звернень, од. 2 1 0
2. Кількість наданих дозволів, од. 0 0 0
 1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

У зв’язку з оновленням законодавчої бази, пов’язаної з об’єктами телекомінукацій, даний регуляторний акт не відповідає чинному законодавству і потребує скасування або внесення змін до Порядку з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства.

Міський голова                                                                 Р.Я.Ільницький

23.04.2020

 

 

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

 1. Вид та назва регуляторного акта

Рішення Моршинської міської ради «Про встановлення  податків і зборів на території м.Моршина», від 22.01.2015 № 1032, зі змінами

 1. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Відділ економіки, курорту та туризму, фінансове управління

 1. Цілі прийняття регуляторного акта

Цілями прийняття регуляторного акту є:

–  створення сприятливих умов для діяльності підприємств, установ та організацій міста;

– збільшення надходжень до міського бюджету;

– забезпечення ефективного та раціонального використання бюджетних коштів.

 1. Строк виконання заходів з відстеження

з  01 квітня 2020 по  30 квітня 2020 року.

 1. Тип відстеження

Періодичне відстеження

 1. Метод одержання результатів відстеження результативності

Для проведення відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів відстеження.

 1.  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності здійснюється шляхом аналізу надходжень місцевих податків і зборів до бюджету м.Моршина та кількості звернень щодо отримання пільг зі сплати цих податків.

 1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
№ п/п Показник Базове відстеження (2015р.) Повторне відстеження (2016р) Періодичне відстеження (2019р.)
1. Сума надходжень від сплати податку на майно (тис.грн.) 5726,1 12542,6 21965,4
2. Сума надходжень від сплати туристичного збору (тис.грн.) 106,2 157,4 342,7
3. Сума надходжень від сплати єдиного податку (тис.грн.) 2084,8 2312,9 4519,0
4. Кількість звернень щодо отримання пільг зі сплати місцевих податків і зборів 3 2 0
 1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку, проте, у зв’язку із змінами, внесеними до Податкового кодексу, потребує внесення змін та доповнень.

Міський голова                                                                 Р.Я.Ільницький

30.04.2020

 

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

 1. Вид та назва регуляторного акта:

Рішення виконавчого комітету Моршинської міської ради від 22.07.2009р. № 114 «Про затвердження порядку визначення відновної вартості всіх видів зелених насаджень».

 1. Назва виконавця заходів з відстеження результативності:

Відділ економіки, курорту та туризму міської ради

 1. Цілі прийняття акта:
 • створення єдиної цілісної впорядкованої структурованої та прозорої системи при визначенні відновної вартості зелених насаджень у відповідності до загальнодержавних нормативних актів у місті Моршині;
 • збільшення надходження коштів до міського бюджету, які спрямовуються на відновлення зелених насаджень, замість видалених.
 1. Строк виконання заходів з відстеження:

З 23 травня 2020 року по 20 червня 2020 року.

 1. Тип відстеження:

Періодичне відстеження

 1. Метод одержання результатів відстеження:

Збір та аналіз статистичних даних, які стосуються динаміки кількості кількість видалених зелених насаджень та надходжень до міського бюджету коштів для відновлення зелених насаджень за 2016-2020 роки.

 1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

– сума коштів для відновлення зелених насаджень, тис.грн;

– кількість видалених зелених насаджень, од.

 1. Кількісні та якісні значення показників результативності:

 

№ п/п Показник Базове відстеження Повторне відстеження Періодичне відстеження
2009р. 2010р 2015р 2020
1. Кількість видалених зелених насаджень 1 13 51 30
2. Сума надходжень до міського бюджету від сплати відновної вартості, тис.грн. 0,588 6,113 50,1644 28,26272
 1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку, він не потребує змін чи доповнень.

Міський голова                                                                 Р.Я.Ільницький

20.06.2020


Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

 1. Вид та назва регуляторного акта

Проект рішення «Про внесення змін до рішення Моршинської міської ради «Про встановлення податків і зборів на території м.Моршина»

 1. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

відділ економіки, курорту та туризму Моршинської міської ради.

 1. Цілі прийняття акта: впорядкування сплати місцевих податків і зборів в адміністративно-територіальних межах міста Моршина, оптимізація податкового тиску на заклади оздоровлення та відпочинку, які чи не найбільше постраждали у зв’язку із запровадженням карантину через поширення коронавірусної хвороби, починаючи з 2021 року.
 2. Строк виконання заходів з відстеження: з 12.06.2020 по 06.07.2020
 3. Тип відстеження: базове.
 4. Метод одержання результатів відстеження результативності

Для проведення базового відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів відстеження.

 1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності здійснюватиметься шляхом аналізу надходжень від плати за землю від юридичних осіб, зокрема в частині земель оздоровчого призначення.

 1. Кількісні та якісні значення показників результативності:
Назва показника за 2019 рік 2020 рік 2021 рік
Збір інформації щодо кількості суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється дія акта 100% 100% 100%
Загальна кількість платників за земельні ділянки оздоровчого призначення, од. 5 5 5
Надходження до міського бюджету із сплати місцевих податків і зборів від усіх груп платників (тис. грн.) 26852,1 22545,2 23790,0
плата за землю, в тому числі 15633,2 11233,7 10846,7
земельний податок з юридичних осіб 10589,9 6695,7 6142,3
орендна плата з юридичних осіб 4054,3 3432,0 3502,4
 1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Прийняття даного регуляторного акту забезпечить впорядкування сплати місцевих податків і зборів в адміністративно-теритріальних межах міста Моршина, оптимізує податковий тиск на заклади оздоровлення та відпочинку, які чи не найбільше постраждали у 2020 році у зв’язку із запровадженням карантину через поширення коронавірусної хвороби, з метою відновлення їх роботи, починаючи з 2021 року. Оцінку результатів реалізації регуляторного акту та ступінь досягнення визначених цілей буде здійснено при проведені повторного та періодичного відстежень результативності регуляторного акта згідно вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 Міський голова                                               Р.Я.Ільницький

06.07.2020

 

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

 1. Вид та назва регуляторного акта

Рішення виконавчого комітету Моршинської міської ради від 17.06.2015 № 64 «Про заборону торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом (окрім безалкогольного) у нічний час у м. Моршині»

 1. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Відділ економіки, курорту та туризму

 1. Цілі прийняття регуляторного акта:

– збереження тиші на території міста Моршина у вечірній та нічний час, дотримання закладами торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг правил акустичного режиму та громадського правопорядку.

– обмеження продажу алкогольних напоїв в нічний час, зниження їх споживання та попередження правопорушень, пов’язаних зі зловживанням алкоголю.

 1. Строк виконання заходів з відстеження

з  01.07.2020р.  по  24.07.2020р.

 1. Тип відстеження

Періодичне відстеження

 1. Метод одержання результатів відстеження результативності

Статистичні дані

 1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності здійснюється шляхом аналізу кількості адміністративних правопорушень за порушення вимог ст. 178 КУпАП (розпивання спиртних напоїв в громадських місцях і поява в громадських місцях у п’яному вигляді), ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство) та ст. 173-2 КУпАП (насильства в сім’ї, яке вчиняється в стані алкогольного сп’яніння); скарг і нарікань мешканців міста на роботу об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг за 2017-2020 роки.

 1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
 № п/п Найменування показника Базове відстеження (2014р.) Повторне відстеження (2015-2016р) Періодичне відстеження (2017-2020р)
1 Кількість складених адмінпротоколів за порушення вимог ст.ст. 173, 173-2, 178 КУпАП 0 0 0
2 Кількість скарг і нарікань мешканців міста на роботу об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг 0 0 0
 1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Регуляторний акт  має достатній ступінь досягнення визначених цілей, встановлений режим роботи закладів задовольняє суб`єктів, які провадять господарську діяльність на території м. Моршина та громадян;  його положення  відповідають чинному законодавству.

 Міський голова                                                                 Р.Я.Ільницький

 24.07.2020 


         Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

 1. Вид та назва регуляторного акта:

Рішення виконавчого комітету Моршинської міської ради від17.04.2019 № 50 «Про затвердження Порядку в’їзду транспортних засобів у пішохідну зону центральної частини м.Моршина».

 1. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

КП “Зелене місто” Моршинської міської ради, відділ економіки, курорту та туризму

 1. Цілі прийняття акта
 2. Врегулювання руху транспорту в центральній частині міста.
 3. Запровадження єдиного підходу до визначення вартості послуг проїзду у центральну частину міста.
 4. Отримання додаткових надходжень для забезпечення безперебійної роботи підприємства.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 17 серпня.2020 2020 по 16 вересня 2020 року.

 5. Тип відстеження

Повторне відстеження

 1. Метод одержання результатів відстеження

Збір та аналіз статистичних даних, щодо руху транспорту в центральній частині міста.

 1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта було проаналізовано відповідність діючого регуляторного акта чинному законодавству України та визначені такі показники результативності:

 1. Аналіз кількості звернень до КП «Зелене місто» щодо в’їзду в пішохідну зону центральної частини міста та кількості отриманих перепусток.
 2. Аналіз динаміки надходжень коштів від плати за надання послуг, грн.

 8.Кількісні та якісні значення показників результативності:

Назва показника Базове відстеження (І півріччя 2019 року) Повторне відстеження (2019-2020 рік)
Аналіз кількості звернень до КП «Зелене місто» щодо проїзду в центральну частину міста 2 108
Надходження коштів від плати за проїзд,  грн. 0,0 7157,16
 1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку, він не потребує змін чи доповнень.

Директор КП “Зелене місто”                                            І.В.Яцинин

16.09.2020

 

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

 1. Вид та назва регуляторного акта:

Рішення виконавчого комітету Моршинської міської ради від 13.09.2018 № 99 «Про встановлення тарифів на надання ритуальних послуг».

 1. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

КП “Зелене місто” Моршинської міської ради, відділ економіки, курорту та туризму

 1. Цілі прийняття акта
 2. Встановлення тарифів на ритуальні послуги відповідно до вимог чинного законодавства та до розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво.
 3. Врахування інтересів населення в отриманні необхідних ритуальних послуг.
 4. Забезпечення відкритості та прозорості структури тарифів для населення міста, безперебійної роботи підприємства.
 5. Строк виконання заходів з відстеження

З 01 вересня 2020 року по 30 вересня 2020 року.

 1. Тип відстеження

Повторне відстеження

 1. Метод одержання результатів відстеження

Збір та аналіз статистичних даних, які стосуються динаміки кількості звернень та укладених договорів на надання послуг ритуальною службою.

 1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта було проаналізовано відповідність діючого регуляторного акта чинному законодавству України та визначені такі показники результативності:

 1. Кількість звернень до ритуальної служби.
 2. Аналіз динаміки надходжень коштів від плати за надання ритуальних послуг, грн.
 3. Кількісні та якісні значення показників результативності:
№ п/п Показник Базове відстеження (2018 рік) Повторне відстеження (2019-2020 рік)
1. Кількість укладених договорів-замовлень на надання ритуальних послуг 7 53
2. Надходження коштів за фактично надані послуги, грн. 7945,42 67541,06
 1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку, він не потребує змін чи доповнень.

Директор КП “Зелене місто”                                            І.В.Яцинин

30.09.2020

 

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

 1. Вид та назва регуляторного акта:

Рішення виконавчого комітету Моршинської міської ради від 17.06.2015 р. № 61 «Про надання платних соціальних послуг, затвердження їх переліку, норм часу та тарифів, що надаються Моршинським міським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», зі змінами.

 1. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Моршинський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

 1. Цілі прийняття акта
  1. Забезпеченням в повному обсязі соціальними послугами, які передбачені Законом України „Про соціальні послуги” громадян похилого віку, інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу;
  2. Збільшення кола осіб, які отримують платні соціальні послуги;
  3. Зменшення навантаження на міський бюджет та збільшення обсягу надходжень до спеціального фонду територіального центру;
  4. Упорядкуванням відносин між Моршинським міським територіальним центром і громадянами, які не мають права на безоплатні соціальні послуги, перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, на законних підставах.
  5. Строк виконання заходів з відстеження

З 12 жовтня 2020 року по 11 листопада 2020 року.

 1. Тип відстеження

Періодичне  відстеження.

 1. Метод одержання результатів відстеження

Для проведення відстеження використовувався збір, аналіз статистичних даних, зауваження та пропозиції громадян, які отримують та потребують надання соціальних послуг, що не мають права на безоплатні соціальні послуги, перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

 1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта було проаналізовано відповідність діючого регуляторного акта чинному законодавству України та відомості Моршинського міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) щодо можливої  кількості отримувачів платних соціальних послуг громадянами, які не мають права на безоплатні соціальні послуги, перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, на законних підставах, визначено такий показник результативності, як аналіз звернень громадян на отримання платних соціальних послуг.

 1. Кількісні та якісні значення показників результативності:
п/п Показник Періодичне відстеження
З листопада 2018р. по

жовтень 2019р.

З листопада 2019р. по

жовтень 2020р.

 

1.

 Кількість громадян які отримують платні соціальні послуги  

9

 

10

2. Надходження коштів від платних послуг 11178,28 12048,10
3. Кількість наданих послуг 2024 4299

 9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Зі статистичного аналізу випливає, що даний регуляторний акт має достатній ступінь досягнення визначених цілей, результати його положень має позитивну динаміку та підвищення іміджу Моршинського міського територіального центру. Однак у зв’язку із зміною вартості окремих складових витрат виникає необхідність внесення змін до рішення виконкому Моршинської міської ради «Про внесення змін до тарифів на платні соціальні послуги, що надаються Моршинським міським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг)».

В результаті відстеження встановлено, що мета та завдання, які ставилися при прийнятті регуляторного акта досягнуті.

В.о.директора ММТЦ                                                                   О.Г.Дірдушок

13.11.2020 року

 


Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

 1. Вид та назва регуляторного акта:

Рішення виконавчого комітету Моршинської міської ради від 17.04.2019 № 51 «Про затвердження переліку та вартості платних послуг, що надаються КНП “Моршинська міська лікарня” Моршинської міської ради».

 1. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

КНП “Моршинська міська лікарня” Моршинської міської ради

 1. Цілі прийняття регуляторного акта

Регуляторний акт спрямований на забезпечення підтримки розвитку, а також визначення шляхів та механізмів для забезпечення відшкодування КНП “Моршинська міська лікарня”  коштів, затрачених на надання послуг, що відповідно до вимог чинного законодавства можуть надаватись за плату.

 1. Строк виконання заходів з відстеження

з  20.11.2020  по  18.12.2020

 1. Тип відстеження

Повторне відстеження

 1. Метод одержання результатів відстеження результативності

Для проведення базового відстеження використовуються статистичні дані щомісячних звітів по наданню платних послуг та кількості осіб, яким дані послуги були надані.

 1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Регуляторним актом затверджено перелік платних медичних послуг, які можуть надаватись комунальним підприємством та впорядковано справляння плати за ці послуги відповідно до вимог чинного законодавства.

В результаті впровадження регуляторного акта досліджуються наступні показники результативності:

 • відстеження динаміки, зростання надходжень платежу від надання медичних послуг;

–    відстеження динаміки кількості фізичних і юридичних осіб, яким надаються платні послуги.

 1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
№ п/п Показник Базове відстеження травень-листопад 2019 року Повторне відстеження січень-листопад 2020 року
1. Надходження коштів від надання медичних послуг, тис.грн. 705,0 179,0
2. Кількість наданих платних медичних послуг, шт. 300 298
 1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей, однак у зв’язку із проведенням другого етапу медичної реформи та внесенням змін до законодавчих актів потребує перегляду перелік та вартість платних послуг закладу охорони здоров’я.

 Головний лікар КНП “Моршинська міська лікарня”                                  Г.Й.Юкшинський

 21.12.2020

 

Про внесення змін до податків і зборів на території м.Моршина

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

МОРШИНСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

______ СЕСІЯ VII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № ___

від «___» _________ 2020 року м.Моршин

Про внесення змін до податків і

зборів на території м.Моршина

Відповідно до Податкового Кодексу України, законів України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», керуючись п.24 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції cуб’єктів господарювання міста та постійних депутатських комісій, Моршинська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Моршинської міської ради від 22.01.2015 № 1032 «Про встановлення податків і зборів на території м.Моршина», а саме:

1.1. У розділі «ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ» частини І «ПОДАТОК НА МАЙНО» Додатку 1 «Положення про порядок нарахування та сплати місцевих податків і зборів»:

1.1.1. Пункт 2 статті 4. Ставки податку викласти в наступній редакції:

«4.2. Ставка податку за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності, земель оздоровчого призначення), встановлюється у розмірі 4,1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, для земель оздоровчого призначення – у розмірі 3,0 відсотка від їх нормативної грошової оцінки»;

1.1.2. В пункті 1.6. Додатку «Ставки орендної плати» цифри і слова «4,5 (чотири з половиною)» замінити на «3,0 (три)»;

1.2. У розділі «ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ» частини І «ПОДАТОК НА МАЙНО» Додатку 1 «Положення про порядок нарахування та сплати місцевих податків і зборів»:

1.2.1. Підпункти «е», «є» пункту 2 статті 2. Об’єкт оподаткування викласти в наступній редакції:

«е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність у тимчасових спорудах для здійснення підприємницької діяльності та/або в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, віднесені до групи “Будівлі промислові та склади” (код 125) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, що використовуються за призначенням у господарській діяльності суб’єктів господарювання, основна діяльність яких класифікується у секціях B-F КВЕД ДК 009:2010, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку;»

1.3. В пункті 3 статті 1. Платники податку цифри «300 000» замінити на «1 000 000»; «1 500 000» замінити на «5 000 000»; «5 000 000» замінити на «7 000 000»:

1.4. Пункт 06.01 Додатку 3 «Ставки земельного податку» викласти в наступній редакції:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

 

4610000000

___

4610700000

Моршинська міська рада Львівської області (м. Моршин)

 

Вид цільового призначення земель 2

Ставки податку 3
(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

код 2

найменування 2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів 4

2/3

2/3

 

 

2. Рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року, за винятком пункту 1.3, який набирає чинності згідно Податкового кодексу.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Ю.Янківа та постійну комісію з питань економіки, промоції та туризму (О.Корч).

Міський голова Руслан ІЛЬНИЦЬКИЙ

Зауваження та пропозиції до проекту рішення приймаються до 11.07.2020 в письмовій формі за адресою: 82482, м.Моршин, вул.І.Франка, 15; телефон: 60202, електронна адреса: morshіn_rada@ukr.net, Моршинська міська рада

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проєкту рішення Моршинської міської ради

«Про внесення змін до податків і зборів на території м.Моршина»

I. Визначення проблеми

Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

Податковим кодексом України визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування, та офіційно оприлюднюють до 25 липня цього ж року.

Відповідно до Податкового Кодексу України, Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», керуючись п.24 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням Моршинської міської ради від 22.01.2015 № 1032 (зі змінами) на території міста Моршина встановлено місцеві податки і збори:

– податок на майно;

– єдиний податок.

– туристичний збір;

– збір за місця для паркування транспортних засобів.

У зв’язку з прийняттям законів України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», з метою виконання вимог Податкового кодексу України, забезпечення дохідної частини міського бюджету, на виконання програм соціально-економічного розвитку міста з метою зменшення податкового тиску на заклади оздоровлення, які зазнали значних втрат у зв’язку з введенням карантину пропонується прийняти рішення міської ради «Про внесення змін до податків і зборів на території м.Моршина».

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Моршинської міської ради «Про внесення змін до податків і зборів на території м.Моршина» підготовлено відповідно до вимог Закону України від 11.03.2003 № 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 із змінами.

Метою розроблення даного проекту рішення є забезпечення надходжень до міського бюджету, регламентування відносин щодо сплати місцевих податків і зборів платниками податків, які зареєстровані відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» та сплачують податки до міського бюджету, та які зазнали найбільше втрат у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

 

V

Органи місцевого самоврядування

V

 

Суб’єкти господарювання,

V

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

 

V

Відповідно до чинного законодавства повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів є виключно компетенцією органів місцевого самоврядування. Застосування процедури не має альтернатив, проблема встановлення місцевих податків і зборів не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів.

 

II. Цілі державного регулювання

 

Основними цілями прийняття регуляторного акта є:

–   виконання вимог чинного податкового законодавства України;

уточнення розмірів ставок місцевих податків та зборів (плати за землю для земель оздоровчого призначення) в межах визначених Податковим кодексом України;

– оптимізація надходжень до міського бюджету за рахунок встановлених місцевих податків та зборів;
– здійснення планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні міського бюджету.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива

Не прийняття регуляторного акту

У разі неприйняття проекту рішення, відповідно до п.п.12.3.5 п.12.3 ст.12 Податкового кодексу України, будуть застосовуватись ставки податку, які встановлені рішенням Моршинської міської ради від 22.01.2015 № 1032 (зі змінами), а плата за землю справляться із застосуванням ставок, які діяли у попередніх роках, що спричинить зменшення поступлень до міського бюджету у зв’язку з припиненням діяльності оздоровчих закладів.

Альтернатива 2         

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України.

Належне виконання міського бюджету та фінансування програм соціально-економічного розвитку міста.

Дотримана процедура прийняття регуляторного акту.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива1

Не прийняття регуляторного акта

відсутні

Суттєве зменшення надходжень до міського бюджету у зв’язку із значним податковим тиском та відповідно припиненням діяльності закладів оздоровлення;
Неможливість фінансування програм економічного та соціального розвитку міста.

Альтернатива 2    

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України.

Збільшення надходжень до бюджету міста Моршина;
Забезпечення сталого розвитку міста.

Пов’язані з розробкою регуляторного акту, контроль за його виконанням, проведення аналізу та заходів відстеження результативності регуляторного акту

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не прийняття регуляторного акта

Сплата податку за ставками, передбаченими рішенням Моршинської міської ради від 22.01.2015 № 1032 (зі змінами)

Сплата місцевих податків і зборів за діючими ставками.

Альтернатива 2     

Прийняття регуляторного акта

відповідно до Податкового кодексу України.

Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування. Вдосконалить відносини між міською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням місцевих податків і зборів.

Сплата місцевих податків і зборів за запропонованими ставками.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 0

5

0

0

5

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0 

100%

0

0

100%

Оскільки питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, не перевищує 10 відсотків, розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва) не проводиться.

 Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не прийняття регуляторного акта

Суб’єкти господарювання – платники місцевих податків і зборів будуть сплачувати місцеві податки і збори за ставками, що діяли у попередніх роках.

Сплата податків за діючими ставками

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта

Вдосконалення відносин між міською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних із справлянням місцевих податків та зборів.

Суб’єкти господарювання будуть сплачувати податок за ставками згідно рішення Моршинської міської ради.

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 – цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

Не прийняття регуляторного акта

1

 

Ставки місцевих податків і зборів, а саме плати за землю, що діяли у попередньому році, значно зменшить надходження до міського бюджету у зв’язку із значним податковим тиском на заклади оздоровлення та припиненням їх діяльності.

Альтернатива 2            

Прийняття регуляторного акта

4

 Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить досягнення балансу інтересів громади і платників податків і зборів.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання, сталість надходжень до міського бюджету без погіршення умов для розвитку мікробізнесу, а також належне фінансування програм соціально-економічного розвитку міста.

 

Витрати пов’язані зі сплатою за землю за запропонованими ставками.

Забезпечить виконання вимог Податкового кодексу України з внесеними до нього змінами щодо його вдосконалення та досягнення поставлених цілей, а саме збільшиться обсяг видатків для забезпечення фінансування повноважень органів місцевого самоврядування за рахунок додаткових надходжень

Не прийняття регуляторного акта

Сплата місцевих податків і зборів за ставками, що діяли у попередніх роках

Витрати пов’язані зі сплатою податків за ставками, що діяли у попередніх роках.

У зв’язку із запровадженням карантинних заходів та зупинкою діяльності закладів оздоровлення різко погіршився фінансовий стан санаторно-курортних закладів – одних з найбільших бюджетоутворюючих підприємств, місто не отримає належного фінансування програм соціально-економічного розвитку.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України

 Цілі прийняття проекту рішення про встановлення місцевих податків і зборів на 2021 рік будуть досягнуті майже у повній мірі. До міського бюджету надійдуть кошти від сплати місцевих податків і зборів, а податкове навантаження для платників не буде надмірним. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів міської ради та платників місцевих податків і зборів.

Зміни до чинного законодавства:

1.Податкового кодексу України

2. Бюджетного кодексу України

3. Земельного кодексу України

4. Зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму.

Не прийняття регуляторного акта

 Податок справлятиметься по діючих ставках, що може спричинити недовиконання дохідної частини бюджету і відповідно не виконання бюджетних програм у зв’язку з припиненням діяльності санаторно-курортних закладів.  Вказана альтернатива є неприйнятною.

Таким чином, для реалізації обрано Альтернативу 1 – встановлення ставок плати за землю відповідно до вимог Податкового кодексу України, що є посильним для платників податків та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Моршинської міської ради. Перешкоди щодо можливого впровадження цього регуляторного акту та виконання його вимог відсутні.

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 

Запропоновані механізми регуляторного акту за допомогою яких можна розв’язати проблему. В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації в адміністративно-територіальних межах міста Моршин, аналітичних показників фінансового управління Моршинської міської ради, основним механізмом яке забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення запропонованих ставок плати за землю на 2021 рік.

З метою реалізації поставленого завдання пропонується встановити ставки місцевих податків і зборів згідно проекту рішення Моршинської міської ради «Про внесення змін до податків і зборів на території м.Моршина», що додається.

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акту. Розробка проекту рішення Моршинської міської ради та АРВ до нього. Оприлюднення проекту разом з АРВ та отримання пропозицій та зауважень. Розгляд та прийняття рішення на Моршинською міською радою. Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку. Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

Запропонований вихід із ситуації, що склалася відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахування громадської думки.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб`єктів господарської діяльності не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків і зборів, не змінюючи порядок її обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Зазначений проект нормативно-правового акта є загальнообов`язковим до застосування на території міста та має необмежений термін дії. У разі внесення змін до Податкового кодексу в частині справляння місцевих податків і зборів відповідні зміни будуть внесені до цього регуляторного акта.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

Основними показниками результативності акта є:

– забезпечення відповідних надходжень до міського бюджету від сплати місцевих податків і зборів;

Надходження до міського бюджету від сплати місцевих податків і зборів

Обсяг надходжень

за 2019 рік, тис.грн.

Обсяг

очікуваних надходжень

на 2020 рік, тис.грн.

Обсяг

планових надходжень

на 2021 рік, тис.грн.

Відхилення,

тис.грн.

місцеві податки і збори, всього:

26852,1

22545,2

23790,0

1244,8

плата за землю, в тому числі

15633,2

11233,7

10846,7

-387,0

земельний податок:

       

з юридичних осіб

10589,9

6695,7

6142,3

-553,4

з фізичних осіб

235,9

270,0

290,0

+20,0

орендна плата:

       

з юридичних осіб

4054,3

3432,0

3502,4

+70,4

з фізичних осіб

753,1

836,0

912,0

+76

– створення фінансових можливостей міської влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади (% перевиконання планових показників доходів бюджету);

– кількість суб’єктів господарської діяльності, на яких поширюється дія регуляторного акта;

– рівень поінформованості суб’єктів господарювання – платників місцевих податків і зборів (оприлюднення рішення про встановлення місцевих податків і зборів офіційному веб-сайті м.Моршина).

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись до набрання чинності цим регуляторним актом шляхом статистичного аналізу показників місцевих податків і зборів, що надходять до міського бюджету.

Повторне відстеження буде здійснюватись через рік після набуття чинності регуляторного акту, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження.

Відстеження результативності даного рішення буде здійснюватися відділом економіки, курорту та туризму статистичним методом з використанням офіційної інформації фінансового управління Моршинської міської ради.

У проекті рішення відсутні положення, які містять ознаки дискримінації, правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Міський голова                                            Р.Я.Ільницький

Підготувала:

Начальник відділу економіки, курорту та туризму І.Р.Пеленська

12.06.2020

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ

Відповідно до ст.9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повідомляємо, що 12.06.2020 в мережі інтернет на офіційному сайті Моршинської міської ради буде опубліковано проект регуляторного акту та аналіз регуляторного впливу проекту рішення Моршинської міської ради «Про внесення змін до податків і зборів на території м.Моршина».

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб, їх об`єднань приймаються протягом одного місяця з моменту опублікування проекту даного рішення.

Поштова адреса: 82482, Львівська область, м.Моршин, вул.І.Франка, 15.

тел. (03260) 6-10-11, факс (03260) 6-02-02, e-mail: morshin_rada@ukr.net

  08.06.2020

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік
План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Моршинської міської ради
та їх відстеження на 2020 рік

Розпорядженням Моршинського міського голови від 12.12.2019 року № 86 затверджено план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Моршинської міської ради та здійснення відстеження їх результативності на 2020 рік  

Додаток 1

ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ З ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ НА 2020 РІК

Вид проекту регуляторного акта

Назва проекту

Обґрунтування необхідності прийняття проекту

Строк підготовки проекту

Орган (підрозділ) відповідальний за розробку проекту

Примітки (спосіб оприлюднення, суб’єкт ініціативи внесення змін до плану тощо)

1.

Рішення міської ради

Про внесення змін до рішення Моршинської міської ради «Про встановлення податків і зборів на території м.Моршина»

Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства, оптимізація надходжень до міського бюджету

протягом року

Відділ економіки, курорту та туризму, фінансове управління

http://morshyn-rada.gov.ua/ekonomichna-diyalnist/regulyatorna-politika/

Додаток 2

ПЛАН ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ

З ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ НА 2020 РІК

Дата прийняття та номер регуля-торного акту

Назва регуляторного акту

Вид відстеження

Відповідальний за проведення відстеження

Строк виконання заходів

Вид даних, які використовуються для відстеження

17.10.2013 № 733, зі змінами від 10.04.2014 № 863

Про затвердження Порядку розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого слабкострумового обладнання в житлових будинках та інших об’єктах комунальної власності територіальної громади м. Моршина

періодичне

Відділ економіки, курорту та туризму, відділ архітектури та містобудування, ПЖКГ

І квартал 2020 року

статистичні

06.09.2018 № 671

Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Моршина

повторне

ПЖКГ Моршинської міської ради

І квартал 2020 року

статистичні

22.01.2015 № 1032 зі змінами від 23.04.2015 № 1077, 17.12.2015 № 50, 28.01.2016 № 78, 26.05.2016 № 175, 03.11.2016 № 247, 09.02.2017 № 323, 28.09.2017 № 465, 17.05.2018 № 610, 05.07.2018 № 640, 20.12.2018 № 770, 20.06.2019 № 870

Про встановлення податків і зборів на території м. Моршина

періодичне

Фінансове управління Моршинської, міської ради, відділ економіки курорту та туризму

ІІ квартал 2020 року

статистичні

Проект рішення «Про внесення змін до рішення Моршинської міської ради «Про встановлення податків і зборів на території м.Моршина»

базове

Фінансове управління Моршинської, міської ради

ІІ квартал 2020 року

статистичні

22.07.2009 № 114

Про порядок визначення відновної вартості всіх видів зелених насаджень

періодичне

Відділ економіки, курорту та туризму

ІІ квартал 2020 року

статистичні

17.06.2015 № 64

Про заборону торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями, пивом (окрім слабоалкогольного) у нічний час у м.Моршині

періодичне

Відділ економіки, курорту та туризму

ІІІ квартал 2020 року

статистичні

13.09.2018 № 99

Про встановлення тарифів на надання ритуальних послуг

повторне

КП «Зелене місто»

ІІІ квартал 2020 року

статистичні

17.04.2019 № 50

Рішення виконкому «Про затвердження Порядку в’їзду транспортних засобів у пішохідну зону центральної частини м.Моршина»

повторне

КП «Зелене місто»

ІІІ квартал 2020 року

статистичні

17.06.2015 № 61, зі змінами від 20.04.2016 № 48, 26.01.2017 № 13, 22.02.2017 № 37

Про надання платних соціальних послуг, затвердження їх переліку, норм часу та тарифів

періодичне

Моршинський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

ІV квартал 2020 року

статистичні

17.04.2019 № 51

Про затвердження переліку та вартості платних послуг, що надаються

КНП “Моршинська міська лікарня” Моршинської міської ради

повторне

КНП «Моршинська міська лікарня»

ІV квартал 2020 року

статистичні

Звіти про відстеження результативності регуляторних актів у 2019 році

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

1. Вид та назва регуляторного акта:

Рішення Моршинської міської ради «Про затвердження Положення про порядок залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Моршина», від 13.10.2011 року № 164 (зі змінами від 01.03.2012р. № 317, від 24.05.2012р. № 373, від 06.12.2012р. № 514, від 30.01.2014р. № 797, від 13.08.2015р. № 1156, від 04.04.2019 № 798).

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності:

Відділ архітектури та містобудування

3. Цілі прийняття акта:

– встановлення прозорого та чітко врегульованого порядку визначення величини та сплати пайової участі (внеску) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Моршина для фізичних та юридичних осіб у разі здійснення ним будівництва об’єктів містобудування на території міста;

– забезпечення надходження коштів до міського бюджету для фінансування розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;

– створення забудовникам сприятливих умов по використанню інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Моршина.

4. Строк виконання заходів з відстеження:

З 01 лютого 2019 року по 28 лютого 2019 року.

5. Тип відстеження:

Періодичне відстеження

6. Метод одержання результатів відстеження:

Збір та аналіз статистичних даних щодо кількості укладених договорів про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Моршина та розміру додаткових надходжень до міського бюджету на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури від сплати таких внесків.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

1. Аналіз кількості укладених договорів про пайову участь у розвитку інфраструктури м.Моршина;

2. Сума надходжень до міського бюджету на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності:

п/п

Показник

Базове відстеження (2011р.)

Повторне відстеження (2012р)

Періодичне відстеження

(2016)

Періодичне відстеження

(2019)

1.

Аналіз кількості укладених договорів

3

4

1

2.

Сума надходжень до міського бюджету на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури

115,5

372,6

1965,0

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку.

Міський голова Р.Я.Ільницький

Підготувала:

В.о. начальника відділу архітектури та містобудування А.І. Косило

01.03.2019

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

1. Вид та назва регуляторного акта:

Рішення виконавчого комітету Моршинської міської ради «Про встановлення режимів роботи закладів суб`єктів підприємницької діяльності, підприємств торгівлі та ресторанного господарства м. Моршина», від 19.09.2007 № 202

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Відділ економіки, курорту та туризму міської ради

3. Цілі прийняття акта

 • впорядкування режиму роботи закладів на території міста;

 • забезпечення санітарно-епідемілогічного благополуччя мешканців та відпочивальників міста.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 04 березня 2019 року по 29 березня 2019 року

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження

6. Метод одержання результатів відстеження

Соціологічні дослідження; аналіз положень регуляторного акту на відповідність законодавчій базі.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта було проаналізовано відповідність діючого регуляторного акта чинному законодавству України та проведено соціологічне опитування громадян, суб`єктів господарювання та проведено збір статистичних даних за 2017-2018 роки. 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності:

За зазначений період звернень субєктів господарювання до органу місцевого самоврядування щодо встановлення режиму роботи, відмінного від встановленого рішенням від 19.09.2007 № 202 та скарг щодо порушення громадського порядку закладами у встановлений час роботи не було.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Зі статистичного та соціологічного аналізу випливає, що даний регуляторний акт має достатній ступінь досягнення визначених цілей, встановлений режим роботи закладів задовольняє суб`єктів, які провадять господарську діяльність на території м. Моршина та громадян; його положення відповідають чинному законодавству.

Міський голова Р.Я.Ільницький

Підготувала:

Начальник відділу економіки, курорту та туризму І.Р.Пеленська

01.04.2019

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

1. Вид та назва регуляторного акта:

Проект рішення виконавчого комітету Моршинської міської ради «Про затвердження Порядку в’їзду транспортних засобів у пішохідну зону центральної частини м.Моршина».

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

КП “Зелене місто” Моршинської міської ради, відділ економіки, курорту та туризму

3. Цілі прийняття акта

1. Врегулювання руху транспорту в центральній частині міста.

2. Запровадження єдиного підходу до визначення вартості послуг проїзду у центральну частину міста.

3. Отримання додаткових надходжень для забезпечення безперебійної роботи підприємства.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 25 березня 2019 року по 24 квітня 2019 року.

5. Тип відстеження

Базове відстеження

6. Метод одержання результатів відстеження

Збір та аналіз статистичних даних, щодо руху транспорту в центральній частині міста.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта було проаналізовано відповідність діючого регуляторного акта чинному законодавству України та визначені такі показники результативності:

1. Аналіз кількості звернень до КП «Зелене місто» щодо в’їзду в пішохідну зону центральної частини міста та кількості отриманих перепусток.

2. Аналіз динаміки надходжень коштів від плати за надання послуг, тис.грн.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності:

п/п

Показник

І півріччя 2019 року

1.

Аналіз кількості звернень до КП «Зелене місто» щодо проїзду в центральну частину міста.

2

2.

Надходження коштів від плати за проїзд, тис.грн.

0,0

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Даним проектом рішення встановлюється Порядок в’їзду транспортних засобів в пішохідну зону та визначається вартість послуг з проїзду в центральну частину міста. Відповідно до ст. 10 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, та на підставі отриманих у подальшому даних по аналогічних показниках повторного та періодичних відстежень, можна буде зробити висновок щодо досягнення цілей діючого регулювання.

Проект РА оприлюднено на web-сайті Моршинської міської ради: http://www.morshyn-rada.gov.ua в розділі «Регуляторна політика» 19.02.2019 року.

Директор КП “Зелене місто” І.В.Яцинин

Підготувала:

Економіст І.В.Ковалик

24.04.2019

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

1. Вид та назва регуляторного акта

Рішення Моршинської міської ради від 12.12.2013 № 758 «Про затвердження «Положення про порядок  списання майна (способом ліквідації, безоплатної передачі, відчуження), яке належить до комунальної власності територіальної громади м.Моршина».

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Відділ економіки, курорту та туризму.

3. Цілі прийняття акта

Основними цілями прийняття рішення міської ради є :

– встановлення єдиного організаційно – правового механізму, який регулює процес списання та передачі комунального майна, що є комунальною власністю міста та перебуває на балансі комунальних підприємств, установ, організацій, закладів, що фінансуються за рахунок коштів міського бюджету, на правах повного господарського відання чи оперативного управління, збереження та управління цим майном та самостійних структурних підрозділів виконавчих органів міської ради;

– встановлення чітких форм про отримання дозволу на списання основних засобів способом ліквідації, безоплатної передачі, відчуження (рухомого майна);

– вдосконалення відносин між міською владою та комунальними підприємствами, установами, організаціями, які виникають у процесі списання, безоплатної передачі, відчуження основних засобів, що є комунальною власністю.

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності

З 25.03.2019 по 24.04.2019 року.

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження

6. Метод одержання результатів відстеження результативності

Для проведення періодичного відстеження використовувався аналіз статистичних даних.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність,

а також способи одержання даних

Враховуючи цілі регулювання для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

 • кількість одиниць майна комунальної власності міста, яке було списане за попередні роки;

 • кількість організацій, установ та комунальних підприємств (балансоутримувачів), які проводили списання майна комунальної власності міста .

Дані показники отримані від комунальних підприємств, установ, організацій, закладів, що фінансуються за рахунок коштів міського бюджету.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності

Враховуючи цілі регулювання для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

1.Ефективність розробленого механізму.

2.Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень регуляторного акта.

3.Кількість суб’єктів господарювання, на які поширюється дане Положення.

Динаміка списання майна по роках наступна :

Рік

2008

2013

2019

Кількість списаних одиниць майна, шт.

11

81

18

Кількість організацій, установ та комунальних підприємств, які проводили списання майна

1

2

2

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

За результатами проведення повторного відстеження результативності даного акта визначена реальна ефективність досягнення задекларованих цілей його прийняття.

Регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку, він не потребує змін чи доповнень.

Міський голова Р.Я.Ільницький

Підготувала:

Начальник відділу економіки, курорту та туризму І.Р.Пеленська

24.04.2019

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

1. Вид та назва регуляторного акта

Рішення Моршинської міської ради від 27.02.2014р. № 824 «Про затвердження Положення про порядок подання та розгляду документів щодо надання пільг по сплаті земельного податку, що зараховується до міського бюджету»

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Фінансове управління Моршинської міської ради

3. Цілі прийняття регуляторного акта

Цілями прийняття регуляторного акту є:

– зменшення фінансового навантаження на платників земельного податку;

– зменшення заборгованості до міського бюджету.

4. Строк виконання заходів з відстеження

з 02.05.2019 по 17.05.2019

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження

6. Метод одержання результатів відстеження результативності

Для проведення базового відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів відстеження.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

В результаті впровадження регуляторного акта досліджувались наступні показники результативності:

– сума надходжень до бюджету міста від сплати земельного податку;

– сума заборгованості щодо сплати земельного податку.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта проводиться аналіз звернень щодо надання пільг по сплаті земельного податку.

Звернень щодо надання пільг по сплаті земельного податку протягом 2014, 2015 та 2018 років не було. Відповідно пільги міською радою не надавались.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку, він не потребує змін чи доповнень.

Міський голова Р.Я.Ільницький

Підготувала:

Начальник фінансового управління І.А.Мельничук

20.05.2019

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

1. Вид та назва регуляторного акта

Рішення Моршинської міської ради від 11.12.2014р. №1005 “Про затвердження Порядку відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств міста”

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Фінансове управління Моршинської міської ради

3. Цілі прийняття регуляторного акта

Цілями прийняття регуляторного акту є встановлення порядку і нормативу відрахування частини чистого прибутку (доходу) підприємств, що перебувають у комунальній власності Моршинської міської ради, ефективного використання комунального майна.

4. Строк виконання заходів з відстеження

з 20.05.2019 по 31.05.2019

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження

6. Метод одержання результатів відстеження результативності

Відстеження результативності здійснюється шляхом аналізу щоквартальних надходжень до міського бюджету частини чистого прибутку (доходу) від комунальних підприємств.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

В результаті впровадження регуляторного акта досліджувався наступний показник результативності: надходження до міського бюджету за рахунок своєчасного та повного здійснення відрахувань частини чистого прибутку комунальними підприємствами.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

п/п

Найменування показника

Базове відстеження (2014)

Повторне відстеження (2015)

Періодичне відстеження

(2019)

1

Сума надходжень від сплати частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств всього (грн.)

0

6224

10147

2

Кількість підприємств, які сплачують частину чистого прибутку (доходу) всього (одиниць)

2

2

4

3

Рівень поінформованості комунальних підприємств стосовно основних положень регуляторного акта (%)

100

100

100

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку, він не потребує змін чи доповнень.

Міський голова Р.Я.Ільницький

Підготувала:

Начальник фінансового управління І.А.Мельничук

31.05.2019

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

 1. Вид та назва регуляторного акта

Проект рішення Моршинської міської ради «Про внесення змін до податків і зборів на території м.Моршина»

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

відділ економіки, курорту та туризму Моршинської міської ради.

3. Цілі прийняття акта:  впорядкування сплати місцевих податків і зборів в адміністративно-територіальних межах міста Моршина, починаючи з 2020 року.

4. Строк виконання заходів з відстеження: з 20.05.2019 по 31.05.2019

5. Тип відстеження: базове.

6. Метод одержання результатів відстеження результативності

Для проведення базового відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів відстеження.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності здійснюватиметься шляхом аналізу надходжень від плати за землю та єдиного податку від юридичних та фізичних осіб.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності:

Назва показника

за 2018 рік

2019 рік

Збір інформації щодо кількості суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється дія акта

100%

100%

Загальна кількість платників місцевих податків і зборів, чол.

172

172

Надходження до міського бюджету із сплати місцевих податків і зборів від усіх груп платників (тис. грн.)

22396,8

23339,2

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Регуляторний акт має певний ступінь досягнення визначених цілей та направлений на врегулювання відносин між суб’єктами господарської діяльності, органами місцевого самоврядування та Державними фіскальними органами.

Висновки та рекомендації:

Прийняття даного регуляторного акту забезпечить впорядкування сплати місцевих податків і зборів в адміністративно-теритріальних межах міста Моршина. Оцінку результатів реалізації регуляторного акту та ступінь досягнення визначених цілей буде здійснено при проведені повторного та періодичного відстежень результативності регуляторного акта згідно вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Міський голова Р.Я.Ільницький

Підготувала:

Начальник відділу економіки, курорту та туризму І.Р.Пеленська

31.05.2019

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

1. Вид та назва регуляторного акта:

Рішення Моршинської міської ради «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель м.Моршина», від 05.07.2018 № 645.

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності:

Відділ архітектури та містобудування.

3. Цілі прийняття акта:

–  реалізація вимог земельного законодавства України, що регулює питання та строки проведення (оновлення) нормативної грошової оцінки (не рідше 5-7 років);

– забезпечення належного обчислення плати за землю в частині визначення бази оподаткування та граничних розмірів орендної плати за користування земельними ділянками на території Моршинської міської ради;

–   упорядкування розрахунку нормативної грошової оцінки земельних ділянок у залежності від їх функціонального використання та місцезнаходження;

–   забезпечення надходження до бюджету міської ради плати за землю;

– забезпечення належного обчислення державного мита, укладання договорів міни, дарування, спадкування тощо земельних ділянок та усунення факторів, що в подальшому можуть вплинути на можливість громадян та суб’єктів господарювання вільно та на власний розсуд розпоряджатись власними земельними ділянками або отримувати земельні ділянки з земель державної та комунальної власності на відплатній основі для задоволення власних потреб або здійснення господарської діяльності;

–    забезпечення проведення належної оцінки землі в м.Моршині Львівської області ради та функціонування відповідних ринків.

4. Строк виконання заходів з відстеження:

З 03 червня 2019 року по 25 червня 2019 року.

5. Тип відстеження:

Повторне відстеження

6. Метод одержання результатів відстеження:

Збір та аналіз статистичних даних щодо кількості осіб, на яких поширюватиметься дія акту, та розміру надходжень до бюджету від плати за землю.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

1. Аналіз кількості власників землі та землекористувачів м.Моршин;

2. Аналіз надходжень плати за землю від юридичних та фізичних осіб

8. Кількісні та якісні значення показників результативності:

Назва показника

Базове відстеження (2017р.)

Повторне відстеження (2018р.)

Кількість платників плати за землю – суб’єктів господарювання, осіб

152

160

Кількість платників плата за землю – громадян, осіб

558

602

Надходження плати за землю з юридичних осіб (тис.грн.)

10640,2

11206,3

Надходження плати за землю з фізичних осіб (тис.грн.)

878,5

940,0

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку, він не потребує змін чи доповнень.

Міський голова Р.Я.Ільницький

Підготувала:

Заступник начальника відділу економіки, курорту та туризму Г.М.Гойсак

25.06.2019

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

1. Вид та назва регуляторного акта:

Рішення Моршинської міської ради «Про затвердження порядку розміщення на території м.Моршина об`єктів соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності», від 10.04.2014 № 875 зі змінами від 17.12.2015 № 22, від 27.09.2016 № 227.

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Відділ економіки, курорту та туризму, відділ архітектури та містобудування

3. Цілі прийняття акта

 • забезпечення дотримання чіткого та прозорого порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності;

 • збільшення надходжень до міського бюджету.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 03 червня 2019 року по 26 червня 2019 року.

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження

6. Метод одержання результатів відстеження

Аналіз діючого регуляторного акта на відповідність законодавчій базі, збір та аналіз статистичних даних, які стосуються динаміки кількості укладених договорів та надходжень від плати за користуванням конструктивним елементом благоустрою комунальної власності.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта було проаналізовано відповідність діючого регуляторного акта чинному законодавству України та визначені такі показники результативності:

1. Аналіз динаміки надходжень коштів від плати за тимчасове користування окремими елементами благоустрою, тис.грн.

2. Кількість укладених договорів на розміщення об`єктів соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення.

3. Кількість тимчасових споруд, що підлягають демонтажу.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності:

п/п

Показник

Базове 2014

Повторне

2015

Періодичне

2018

1.

Кількість укладених договорів на розміщення об`єктів соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення

5

1

5

2.

Кількість тимчасових споруд, що підлягають демонтажу

4

6

3

3.

Розмір плати за діючими договорами, тис.грн.

9303,47

1711,22

63081,74

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей, його положення відповідають чинному законодавству, однак у зв’язку із зміною нормативної грошової оцінки землі потребує перегляду розмір плати за користувня конструктивним елементом благоустрою.

Міський голова Р.Я.Ільницький

Підготувала:

Начальник відділу економіки, курорту та туризму І.Р.Пеленська

26.06.2019

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

1. Вид та назва регуляторного акта:

Рішення Моршинської міської ради «Про затвердження нормативно-правових документів з питань орендних відносин для об’єктів комунальної власності територіальної громади м.Моршина», від 25.09.2014р. № 965.

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Відділ економіки, курорту та туризму міської ради

3. Цілі прийняття акта:

– приведення регуляторного акту у відповідність до чинного законодавства;

– ефективне використання майна територіальної громади,

– доведення орендної плати у відповідності до ринкових ставок;

– збільшення надходжень до місцевого бюджету.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 27 травня 2019 року по 27 червня 2019 року.

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження

6. Метод одержання результатів відстеження

Збір та аналіз статистичних даних, які стосуються динаміки кількості укладених договорів та надходжень від оренди комунального майна за 2013-2015, 2018 роки.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта було проаналізовано відповідність діючого регуляторного акта чинному законодавству України та визначені такі показники результативності:

1. Аналіз динаміки надходжень коштів від плати за оренду комунального майна, тис.грн.

2. Кількість укладених договорів оренди.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності:

п/п

Показник

Базове відстеження

Повторне відстеження 2015 рік

Періодичне відстеження 2018 рік

2013 рік

2014 рік

1.

Кількість укладених договорів оренди

3

13

13

11

2.

Надходження коштів від оренди майна, тис.грн.

1,1

4,2

20,0

21,0

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей та не потребує внесення змін та доповнень.

Міський голова Р.Я.Ільницький

Підготувала:

Начальник відділу економіки, курорту та туризму І.Р.Пеленська

27.06.2019

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

1. Вид та назва регуляторного акта:

Рішення виконавчого комітету Моршинської міської ради «Про затвердження переліку та вартості платних послуг, що надаються КНП “Моршинська міська лікарня” Моршинської міської ради», від 17.04.2019 № 51.

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

КНП “Моршинська міська лікарня” Моршинської міської ради

3. Цілі прийняття регуляторного акта

Регуляторний акт спрямований на забезпечення підтримки розвитку, а також визначення шляхів та механізмів для забезпечення відшкодування КНП “Моршинська міська лікарня” коштів, затрачених на надання послуг, що відповідно до вимог чинного законодавства можуть надаватись за плату.

4. Строк виконання заходів з відстеження

з 01.11.2019 по 29.11.2019

5. Тип відстеження

Базове відстеження

6. Метод одержання результатів відстеження результативності

        Для проведення базового відстеження використовуються статистичні дані щомісячних звітів по наданню платних послуг та кількості осіб, яким дані послуги були надані.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Регуляторним актом затверджено перелік платних медичних послуг, які можуть надаватись комунальним підприємством та впорядковано справляння плати за ці послуги відповідно до вимог чинного законодавства.

В результаті впровадження регуляторного акта досліджуються наступні показники результативності:

 • відстеження динаміки, зростання надходжень платежу від надання медичних послуг;

– відстеження динаміки кількості фізичних і юридичних осіб, яким надаються платні послуги.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

п/п

Показник

Базове відстеження травень-листопад 2019 року

1.

Надходження коштів від надання медичних послуг, тис.грн.

705,0

2.

Кількість наданих платних медичних послуг, шт.

300

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

За результатами проведення повторного та періодичних відстежень результативності даного акта буде визначена реальна ефективність досягнення задекларованих цілей прийняття даного рішення.

Головний лікар КНП “Моршинська міська лікарня” Г.Й.Юкшинський

29.11.2019

Реєстр діючих регуляторних актів у м.Моршині

Реєстр діючих регуляторних актів у м.Моршині

станом на 01.01.2019 року

№ з/п Назви регуляторних актів Реквізити діючих регуляторних актів Розробники проектів РА Строки проведення заходів з відстеження результативності
Рішення Моршинської міської ради
1. Про затвердження правил розміщення

зовнішньої реклами у м. Моршині

09.09.2008 №866, зі змінами від 26.01.2012 №296, 26.02.2015 №1055, 26.05.2016 №164, 30.03.2017 № 351 Відділ архітектури та містобудування Моршинської міської ради Базове-2009

Повторне-2010

Періодичне-2014, ІІІ квартал 2018, 2022

2. Про затвердження Положення про порядок

визначення розміру плати за тимчасове

користування місцями розташування

рекламних засобів, що перебувають

в комунальній власності у м. Моршині

09.09.2008 №867,

зміни від 26.01.2012 № 296

Відділ архітектури та містобудування Моршинської міської ради Базове-2009

Повторне-2010

Періодичне-2014, ІІІ квартал 2018, 2022

3. Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що знаходиться  під приватизованими об’єктами та підлягає продажу  в м. Моршині 24.02.2011 № 67

 

 

 

Відділ архітектури та містобудування Моршинської міської ради Базове-2011

Повторне-2012

Періодичне-IV квартал 2017, 2021

4. Про затвердження правил паркування транспортних засобів у м. Моршин 05.05.2011 № 114, зі змінами від 26.01.2012 №296, 21.04.2016 №130 Відділ архітектури та містобудування Моршинської міської ради Базове-2012

Повторне-2013

Періодичне-2017, 2021

5. Про затвердження Положення про порядок залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Моршина 13.10.2011 № 164,

зі змінами від 01.03.2012 №317, 24.05.2012 № 373, 06.12.2012 № 514, 30.01.2014 № 797, 13.08.2015 № 1156

Відділ архітектури та містобудування Моршинської міської ради Базове- ІII квартал 2011

Повторне-І квартал 2013

Періодичне- ІV квартал 2016, I квартал 2019

6. Про встановлення мінімальної вартості місячної орендної плати одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна, що надається в оренду у м. Моршині 13.09.2012 № 429 Відділ економіки, курорту та туризму Моршинської міської ради Базове-2012

Повторне-2013

Періодичне- 2015, IV квартал 2018, 2021

7. Про затвердження Порядку розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого слабкострумового обладнання в житлових будинках та інших об’єктах комунальної власності територіальної громади м. Моршина 17.10.2013 № 733 Підприємство

житлово-комунального господарства

Базове-IІІ квартал 2013

Повторне-IІ квартал 2016

Періодичне-I квартал 2020

8. Про затвердження Положення про порядок списання майна (способом ліквідації, безоплатної передачі, відчуження), яке належить до комунальної власності територіальної громади м. Моршина 12.12.2013 № 758 Фінансово-господарський відділ Моршинської міської ради Базове-IV квартал 2013

Повторне-IV квартал 2014

Періодичне-I квартал 2019

9. Положення про порядок подання та розгляду документів щодо надання пільг по сплаті земельного податку, що зараховується до міського бюджету 27.02.2014 № 824 Фінансове управління Моршинської міської ради Базове- I квартал 2014

Повторне-I квартал 2015

Періодичне-I квартал 2020

10. Про затвердження Порядку розміщення на території м. Моршина тимчасових споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності 10.04.2014 № 875 зі змінами від 17.12.2015 № 22, від 27.09.2016 № 227 Відділ економіки, курорту та туризму Моршинської міської ради Базове- IІ квартал 2014

Повторне-ІI квартал 2015

Періодичне-IV квартал 2019

11. Про затвердження нормативно-правових документів з питань орендних відносин для об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Моршина  25.09.2014 № 965 Відділ економіки, курорту та туризму Моршинської міської ради Базове-IІІ квартал 2014

Повторне-IІІ квартал 2015

Періодичне-IІІ квартал 2019

12. Про затвердження порядку відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств міста 11.12.2014 № 1005 Фінансове управління Моршинської міської ради Базове-IV  квартал 2014

Повторне-IV квартал 2015

Періодичне-ІI квартал 2019

13. Про встановлення податків і зборів на території м. Моршина 22.01.2015 № 1032 зі змінами від 23.04.2015 № 1077, від 17.12.2015 № 50, від 28.01.2016 № 78, від 26.05.2016 № 175, від 03.11.2016 № 247, від 09.02.2017 № 323, від 28.09.2017 № 465, від 17.05.2018 № 610, від 05.07.2018 № 640, від 20.12.2018 № 770 Відділ економіки, курорту та туризму Моршинської міської ради Базове- ІІ квартал 2015

Повторне-ІV квартал 2016

Періодичне-І квартал 2020

14. Про затвердження норм та правил утримання

території м. Моршина

21.04.2016 №130 Відділ економіки, курорту та туризму Моршинської міської ради Базове-I квартал 2016

Повторне-I квартал 2017

Періодичне-I квартал 2021

15. Про затвердження Правил користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Моршині 25.05.2017 № 381 Підприємство

житлово-комунального господарства Моршинської міської ради

Базове-II квартал 2017

Повторне-II квартал 2018

Періодичне-IV квартал 2021

16. Про затвердження  нормативної грошової оцінки земель м.Моршина 05.07.2018 № 645 Відділ архітектури та містобудування Моршинської міської ради Базове-II квартал 2018

Повторне- ІІІ квартал 2019

Періодичне-2022

17. Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Моршина

 

06.09.2018 № 671 Підприємство

житлово-комунального господарства Моршинської міської ради

Базове-IІI квартал 2018

Повторне-I квартал 2020

Періодичне-IV квартал 2023

Рішення виконавчого комітету Моршинської міської ради
1. Про встановлення режимів роботи закладів

суб’єктів підприємницької діяльності, підприємств

торгівлі та ресторанного господарства м. Моршина

19.09.2007 № 202 Відділ економіки, курорту та туризму Моршинської міської ради Базове-ІІІ квартал 2007

Повторне-І квартал 2009

Періодичне-І квартал 2015, I квартал 2019

2. Про порядок визначення відновної вартості

всіх видів зелених насаджень

22.07.2009 № 114 Відділ економіки, курорту та туризму Моршинської міської ради Базове-IІ квартал 2009

Повторне-I квартал 2011

Періодичне-2013, IІ квартал 2016, І квартал 2020

3. Про надання платних соціальних послуг, затвердження їх переліку, норм часу та тарифів 17.06.2015 № 61, зі змінами від 20.04.2016 № 48, 26.01.2017 № 13, 22.02.2017 № 37 Моршинський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Базове-І квартал 2015, ІII квартал 2017

Повторне-І квартал 2016

Періодичне-І квартал 2021

4. Про заборону торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями, пивом (окрім слабоалкогольного) у нічний час у м.Моршині 17.06.2015 № 64 Відділ економіки, курорту та туризму Моршинської міської ради Базове-І квартал 2015

Повторне-ІІІ квартал 2016

Періодичне- ІІ квартал 2020

5. Про встановлення тарифів на надання ритуальних послуг

 

13.09.2018 № 99 Відділ економіки, курорту та туризму Моршинської міської ради, КП «Зелене місто» Базове-IІІ квартал 2018

Повторне-І квартал 2020

Періодичне- ІV квартал 2023

6. Про встановлення вартості послуг проїзду у центральну частину міста

 

13.09.2018 № 100 Відділ економіки, курорту та туризму Моршинської міської ради, КП «Зелене місто» Базове-IIІ квартал 2018

Повторне-ІІІ квартал 2019

Періодичне- І квартал 2023