Міста-побратими
Обрати сторінку

Регуляторна політика

Звіт про відстеження 2019

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

1. Вид та назва регуляторного акта:

Рішення Моршинської міської ради «Про затвердження Положення про порядок залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Моршина», від 13.10.2011 року № 164 (зі змінами від 01.03.2012р. № 317, від 24.05.2012р. № 373, від 06.12.2012р. № 514, від 30.01.2014р. № 797, від 13.08.2015р. № 1156, від 04.04.2019 № 798).

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності:

Відділ архітектури та містобудування

3. Цілі прийняття акта:

– встановлення прозорого та чітко врегульованого порядку визначення величини та сплати пайової участі (внеску) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Моршина для фізичних та юридичних осіб у разі здійснення ним будівництва об’єктів містобудування на території міста;

– забезпечення надходження коштів до міського бюджету для фінансування розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;

– створення забудовникам сприятливих умов по використанню інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Моршина.

4. Строк виконання заходів з відстеження:

З 01 лютого 2019 року по 28 лютого 2019 року.

5. Тип відстеження:

Періодичне відстеження

6. Метод одержання результатів відстеження:

Збір та аналіз статистичних даних щодо кількості укладених договорів про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Моршина та розміру додаткових надходжень до міського бюджету на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури від сплати таких внесків.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

1. Аналіз кількості укладених договорів про пайову участь у розвитку інфраструктури м.Моршина;

2. Сума надходжень до міського бюджету на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності:

п/п

Показник

Базове відстеження (2011р.)

Повторне відстеження (2012р)

Періодичне відстеження

(2016)

Періодичне відстеження

(2019)

1.

Аналіз кількості укладених договорів

3

4

1

2.

Сума надходжень до міського бюджету на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури

115,5

372,6

1965,0

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку.

В.о. начальника відділу архітектури та містобудування А. Косило

01.03.2019

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

1. Вид та назва регуляторного акта:

Рішення виконавчого комітету Моршинської міської ради «Про встановлення режимів роботи закладів суб`єктів підприємницької діяльності, підприємств торгівлі та ресторанного господарства м. Моршина», від 19.09.2007 № 202

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Відділ економіки, курорту та туризму міської ради

3. Цілі прийняття акта

 • впорядкування режиму роботи закладів на території міста;

 • забезпечення санітарно-епідемілогічного благополуччя мешканців та відпочивальників міста.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 04 березня 2019 року по 29 березня 2019 року

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження

6. Метод одержання результатів відстеження

Соціологічні дослідження; аналіз положень регуляторного акту на відповідність законодавчій базі.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта було проаналізовано відповідність діючого регуляторного акта чинному законодавству України та проведено соціологічне опитування громадян, суб`єктів господарювання та проведено збір статистичних даних за 2017-2018 роки. 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності:

За зазначений період звернень субєктів господарювання до органу місцевого самоврядування щодо встановлення режиму роботи, відмінного від встановленого рішенням від 19.09.2007 № 202 та скарг щодо порушення громадського порядку закладами у встановлений час роботи не було.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Зі статистичного та соціологічного аналізу випливає, що даний регуляторний акт має достатній ступінь досягнення визначених цілей, встановлений режим роботи закладів задовольняє суб`єктів, які провадять господарську діяльність на території м. Моршина та громадян; його положення відповідають чинному законодавству.

Начальник відділу економіки, курорту та туризму І.Р.Пеленська

01.04.2019

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

1. Вид та назва регуляторного акта:

Проект рішення виконавчого комітету Моршинської міської ради «Про затвердження Порядку в’їзду транспортних засобів у пішохідну зону центральної частини м.Моршина».

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

КП “Зелене місто” Моршинської міської ради, відділ економіки, курорту та туризму

3. Цілі прийняття акта

1. Врегулювання руху транспорту в центральній частині міста.

2. Запровадження єдиного підходу до визначення вартості послуг проїзду у центральну частину міста.

3. Отримання додаткових надходжень для забезпечення безперебійної роботи підприємства.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 25 березня 2019 року по 24 квітня 2019 року.

5. Тип відстеження

Базове відстеження

6. Метод одержання результатів відстеження

Збір та аналіз статистичних даних, щодо руху транспорту в центральній частині міста.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта було проаналізовано відповідність діючого регуляторного акта чинному законодавству України та визначені такі показники результативності:

1. Аналіз кількості звернень до КП «Зелене місто» щодо в’їзду в пішохідну зону центральної частини міста та кількості отриманих перепусток.

2. Аналіз динаміки надходжень коштів від плати за надання послуг, тис.грн.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності:

п/п

Показник

І півріччя 2019 року

1.

Аналіз кількості звернень до КП «Зелене місто» щодо проїзду в центральну частину міста.

2

2.

Надходження коштів від плати за проїзд, тис.грн.

0,0

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Даним проектом рішення встановлюється Порядок в’їзду транспортних засобів в пішохідну зону та визначається вартість послуг з проїзду в центральну частину міста. Відповідно до ст. 10 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, та на підставі отриманих у подальшому даних по аналогічних показниках повторного та періодичних відстежень, можна буде зробити висновок щодо досягнення цілей діючого регулювання.

Проект РА оприлюднено на web-сайті Моршинської міської ради: http://www.morshyn-rada.gov.ua в розділі «Регуляторна політика» 19.02.2019 року.

Директор КП “Зелене місто” І.В.Яцинин

Підготувала:

Економіст І.В.Ковалик

24.04.2019

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

1. Вид та назва регуляторного акта

Рішення Моршинської міської ради від 12.12.2013 № 758 «Про затвердження «Положення про порядок  списання майна (способом ліквідації, безоплатної передачі, відчуження), яке належить до комунальної власності територіальної громади м.Моршина».

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Відділ економіки, курорту та туризму.

3. Цілі прийняття акта

Основними цілями прийняття рішення міської ради є :

– встановлення єдиного організаційно – правового механізму, який регулює процес списання та передачі комунального майна, що є комунальною власністю міста та перебуває на балансі комунальних підприємств, установ, організацій, закладів, що фінансуються за рахунок коштів міського бюджету, на правах повного господарського відання чи оперативного управління, збереження та управління цим майном та самостійних структурних підрозділів виконавчих органів міської ради;

– встановлення чітких форм про отримання дозволу на списання основних засобів способом ліквідації, безоплатної передачі, відчуження (рухомого майна);

– вдосконалення відносин між міською владою та комунальними підприємствами, установами, організаціями, які виникають у процесі списання, безоплатної передачі, відчуження основних засобів, що є комунальною власністю.

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності

З 25.03.2019 по 24.04.2019 року.

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження

6. Метод одержання результатів відстеження результативності

Для проведення періодичного відстеження використовувався аналіз статистичних даних.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність,

а також способи одержання даних

Враховуючи цілі регулювання для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

 • кількість одиниць майна комунальної власності міста, яке було списане за попередні роки;

 • кількість організацій, установ та комунальних підприємств (балансоутримувачів), які проводили списання майна комунальної власності міста .

Дані показники отримані від комунальних підприємств, установ, організацій, закладів, що фінансуються за рахунок коштів міського бюджету.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності

Враховуючи цілі регулювання для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

1.Ефективність розробленого механізму.

2.Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень регуляторного акта.

3.Кількість суб’єктів господарювання, на які поширюється дане Положення.

Динаміка списання майна по роках наступна :

Рік

2008

2013

2019

Кількість списаних одиниць майна, шт.

11

81

18

Кількість організацій, установ та комунальних підприємств, які проводили списання майна

1

2

2

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

За результатами проведення повторного відстеження результативності даного акта визначена реальна ефективність досягнення задекларованих цілей його прийняття.

Регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку, він не потребує змін чи доповнень.

Начальник відділу економіки, курорту та туризму І.Р. Пеленська

24.04.2019

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

1. Вид та назва регуляторного акта

Рішення Моршинської міської ради від 27.02.2014р. № 824 «Про затвердження Положення про порядок подання та розгляду документів щодо надання пільг по сплаті земельного податку, що зараховується до міського бюджету»

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Фінансове управління Моршинської міської ради

3. Цілі прийняття регуляторного акта

Цілями прийняття регуляторного акту є:

– зменшення фінансового навантаження на платників земельного податку;

– зменшення заборгованості до міського бюджету.

4. Строк виконання заходів з відстеження

з 02.05.2019 по 17.05.2019

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження

6. Метод одержання результатів відстеження результативності

Для проведення базового відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів відстеження.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

В результаті впровадження регуляторного акта досліджувались наступні показники результативності:

– сума надходжень до бюджету міста від сплати земельного податку;

– сума заборгованості щодо сплати земельного податку.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта проводиться аналіз звернень щодо надання пільг по сплаті земельного податку.

Звернень щодо надання пільг по сплаті земельного податку протягом 2014, 2015 та 2018 років не було. Відповідно пільги міською радою не надавались.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку, він не потребує змін чи доповнень.

Начальник фінансового управління І.А.Мельничук

20.05.2019

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

1. Вид та назва регуляторного акта

Рішення Моршинської міської ради від 11.12.2014р. №1005 “Про затвердження Порядку відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств міста”

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Фінансове управління Моршинської міської ради

3. Цілі прийняття регуляторного акта

Цілями прийняття регуляторного акту є встановлення порядку і нормативу відрахування частини чистого прибутку (доходу) підприємств, що перебувають у комунальній власності Моршинської міської ради, ефективного використання комунального майна.

4. Строк виконання заходів з відстеження

з 20.05.2019 по 31.05.2019

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження

6. Метод одержання результатів відстеження результативності

Відстеження результативності здійснюється шляхом аналізу щоквартальних надходжень до міського бюджету частини чистого прибутку (доходу) від комунальних підприємств.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

В результаті впровадження регуляторного акта досліджувався наступний показник результативності: надходження до міського бюджету за рахунок своєчасного та повного здійснення відрахувань частини чистого прибутку комунальними підприємствами.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

п/п

Найменування показника

Базове відстеження (2014)

Повторне відстеження (2015)

Періодичне відстеження

(2019)

1

Сума надходжень від сплати частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств всього (грн.)

0

6224

10147

2

Кількість підприємств, які сплачують частину чистого прибутку (доходу) всього (одиниць)

2

2

4

3

Рівень поінформованості комунальних підприємств стосовно основних положень регуляторного акта (%)

100

100

100

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку, він не потребує змін чи доповнень.

Начальник фінансового управління І.А.Мельничук

31.05.2019

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

 1. Вид та назва регуляторного акта

Проект рішення Моршинської міської ради «Про внесення змін до податків і зборів на території м.Моршина»

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

відділ економіки, курорту та туризму Моршинської міської ради.

3. Цілі прийняття акта:  впорядкування сплати місцевих податків і зборів в адміністративно-територіальних межах міста Моршина, починаючи з 2020 року.

4. Строк виконання заходів з відстеження: з 20.05.2019 по 31.05.2019

5. Тип відстеження: базове.

6. Метод одержання результатів відстеження результативності

Для проведення базового відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів відстеження.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності здійснюватиметься шляхом аналізу надходжень від плати за землю та єдиного податку від юридичних та фізичних осіб.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності:

Назва показника

за 2018 рік

2019 рік

Збір інформації щодо кількості суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється дія акта

100%

100%

Загальна кількість платників місцевих податків і зборів, чол.

172

172

Надходження до міського бюджету із сплати місцевих податків і зборів від усіх груп платників (тис. грн.)

22396,8

23339,2

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Регуляторний акт має певний ступінь досягнення визначених цілей та направлений на врегулювання відносин між суб’єктами господарської діяльності, органами місцевого самоврядування та Державними фіскальними органами.

Висновки та рекомендації:

Прийняття даного регуляторного акту забезпечить впорядкування сплати місцевих податків і зборів в адміністративно-теритріальних межах міста Моршина. Оцінку результатів реалізації регуляторного акту та ступінь досягнення визначених цілей буде здійснено при проведені повторного та періодичного відстежень результативності регуляторного акта згідно вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Начальник відділу економіки, курорту та туризму І.Р. Пеленська

31.05.2019

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

1. Вид та назва регуляторного акта:

Проект рішення Моршинської міської ради «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель м.Моршина», від 05.07.2018 № 645.

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності:

Відділ економіки, курорту та туризму, відділ архітектури та містобудування.

3. Цілі прийняття акта:

–  реалізація вимог земельного законодавства України, що регулює питання та строки проведення (оновлення) нормативної грошової оцінки (не рідше 5-7 років);

– забезпечення належного обчислення плати за землю в частині визначення бази оподаткування та граничних розмірів орендної плати за користування земельними ділянками на території Моршинської міської ради;

–   упорядкування розрахунку нормативної грошової оцінки земельних ділянок у залежності від їх функціонального використання та місцезнаходження;

–   забезпечення надходження до бюджету міської ради плати за землю;

– забезпечення належного обчислення державного мита, укладання договорів міни, дарування, спадкування тощо земельних ділянок та усунення факторів, що в подальшому можуть вплинути на можливість громадян та суб’єктів господарювання вільно та на власний розсуд розпоряджатись власними земельними ділянками або отримувати земельні ділянки з земель державної та комунальної власності на відплатній основі для задоволення власних потреб або здійснення господарської діяльності;

–    забезпечення проведення належної оцінки землі в м.Моршині Львівської області ради та функціонування відповідних ринків.

4. Строк виконання заходів з відстеження:

З 03 червня 2019 року по 25 червня 2019 року.

5. Тип відстеження:

Повторне відстеження

6. Метод одержання результатів відстеження:

Збір та аналіз статистичних даних щодо кількості осіб, на яких поширюватиметься дія акту, та розміру надходжень до бюджету від плати за землю.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

1. Аналіз кількості власників землі та землекористувачів м.Моршин;

2. Аналіз надходжень плати за землю від юридичних та фізичних осіб

8. Кількісні та якісні значення показників результативності:

Назва показника

Базове відстеження (2017р.)

Повторне відстеження (2018р.)

Кількість платників плати за землю – суб’єктів господарювання, осіб

152

160

Кількість платників плата за землю – громадян, осіб

558

602

Надходження плати за землю з юридичних осіб (тис.грн.)

10640,2

11206,3

Надходження плати за землю з фізичних осіб (тис.грн.)

878,5

940,0

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку, він не потребує змін чи доповнень.

Заступник начальника відділу

економіки, курорту та туризму Г.М.Гойсак 25.06.2019

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

1. Вид та назва регуляторного акта:

Рішення Моршинської міської ради «Про затвердження порядку розміщення на території м.Моршина об`єктів соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності», від 10.04.2014 № 875 зі змінами від 17.12.2015 № 22, від 27.09.2016 № 227.

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Відділ економіки, курорту та туризму, відділ архітектури та містобудування

3. Цілі прийняття акта

 • забезпечення дотримання чіткого та прозорого порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності;

 • збільшення надходжень до міського бюджету.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 03 червня 2019 року по 26 червня 2019 року.

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження

6. Метод одержання результатів відстеження

Аналіз діючого регуляторного акта на відповідність законодавчій базі, збір та аналіз статистичних даних, які стосуються динаміки кількості укладених договорів та надходжень від плати за користуванням конструктивним елементом благоустрою комунальної власності.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта було проаналізовано відповідність діючого регуляторного акта чинному законодавству України та визначені такі показники результативності:

1. Аналіз динаміки надходжень коштів від плати за тимчасове користування окремими елементами благоустрою, тис.грн.

2. Кількість укладених договорів на розміщення об`єктів соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення.

3. Кількість тимчасових споруд, що підлягають демонтажу.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності:

п/п

Показник

Базове 2014

Повторне

2015

Періодичне

2018

1.

Кількість укладених договорів на розміщення об`єктів соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення

5

1

5

2.

Кількість тимчасових споруд, що підлягають демонтажу

4

6

3

3.

Розмір плати за діючими договорами, тис.грн.

9303,47

1711,22

63081,74

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей, його положення відповідають чинному законодавству, однак у зв’язку із зміною нормативної грошової оцінки землі потребує перегляду розмір плати за користувня конструктивним елементом благоустрою.

Начальник відділу економіки, курорту та туризму І.Р.Пеленська

26.06.2019

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

1. Вид та назва регуляторного акта:

Рішення Моршинської міської ради «Про затвердження нормативно-правових документів з питань орендних відносин для об’єктів комунальної власності територіальної громади м.Моршина», від 25.09.2014р. № 965.

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Відділ економіки, курорту та туризму міської ради

3. Цілі прийняття акта:

– приведення регуляторного акту у відповідність до чинного законодавства;

– ефективне використання майна територіальної громади,

– доведення орендної плати у відповідності до ринкових ставок;

– збільшення надходжень до місцевого бюджету.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З З 27 травня 2019 року по 27 червня 2019 року.

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження

6. Метод одержання результатів відстеження

Збір та аналіз статистичних даних, які стосуються динаміки кількості укладених договорів та надходжень від оренди комунального майна за 2013-2015, 2018 роки.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта було проаналізовано відповідність діючого регуляторного акта чинному законодавству України та визначені такі показники результативності:

1. Аналіз динаміки надходжень коштів від плати за оренду комунального майна, тис.грн.

2. Кількість укладених договорів оренди.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності:

п/п

Показник

Базове відстеження

Повторне відстеження 2015 рік

Періодичне відстеження 2018 рік

2013 рік

2014 рік

1.

Кількість укладених договорів оренди

3

13

13

11

2.

Надходження коштів від оренди майна, тис.грн.

1,1

4,2

20,0

21,0

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей та не потребує внесення змін та доповнень.

Начальник відділу економіки, курорту та туризму І.Р. Пеленська

27.06.2019

Про внесення змін до податків і зборів на території м.Моршина

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

МОРШИНСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXХvІIІ СЕСІЯ VII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № ___

від «___» _________ 2019 року м.Моршин

Про внесення змін до податків і

зборів на території м.Моршина

Відповідно до Податкового Кодексу України, керуючись п.24 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції cуб’єктів господарювання міста та постійних депутатських комісій, Моршинська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Моршинської міської ради від 22.01.2015 № 1032 «Про встановлення податків і зборів на території м.Моршина», а саме:

1.1. У розділі «ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ» частини І «ПОДАТОК НА МАЙНО» Додатку 1 «Положення про порядок нарахування та сплати місцевих податків і зборів»:

1.1.1. Статтю 4 викласти в наступній редакції:

«4. Ставка податку

4.1. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі 2 відсотки від їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування – 1 відсоток від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь – 0,3 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, а для лісових земель – 0,1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки”.

4.2. Ставка податку за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності), встановлюється у розмірі 4,5 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

4.3. Податок за земельні ділянки (в межах міста), зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, гаражно-будівельними, індивідуальними гаражами, справляється у розмірі 0,03 відсотка від їх нормативної грошової оцінки»;

1.1.2. Пункт 6.1.1. статті 6 «Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб» доповнити абзацами наступного змісту:

«Державна допомога у формі пільг зі сплати земельного податку:

 1. надається з метою забезпечення сприяння соціально-економічному розвитку регіонів, створення сприятливих умов для розвитку середнього та малого підприємництва, стимулювання їх інвестиційної та інноваційної активності, сприяння діяльності щодо реалізації вироблених ними товарів (робіт, послуг), забезпечення зайнятості населення, зокрема шляхом здійснення інвестицій, збільшення кількості нових робочих місць, зменшення кількості безробітних;

 2. державна допомога, відповідно до підпунктів 2 і 3 пункту 3 Критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання для забезпечення розвитку регіонів та підтримки середнього та малого підприємництва, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 57, є допустимою у разі, коли:

1) спрямована на відшкодування суб’єктам господарювання:

– витрат на реалізацію інвестиційних проектів (створення нового суб’єкта господарювання; розширення виробничих потужностей; диверсифікацію асортименту товарів (робіт та послуг); зміну виробничого процесу), що включають: права власності на результати інтелектуальної діяльності, а також інші аналогічні права, визнані об’єктом права власності, право користування майном та майновими правами, набуті в установленому законодавством порядку (далі – нематеріальні активи); а також основні засоби і оборотні активи, які мають матеріальну форму і не є коштами, цінними паперами, деривативами і нематеріальними активами (далі – матеріальні активи). Матеріальні та нематеріальні активи повинні залишатися у власності суб’єкта господарювання – отримувача державної допомоги і перебувати на його балансі не менш як п’ять років (для середнього та малого підприємництва – трьох років);

– витрат на створення нових робочих місць;

– витрат на провадження основного виду діяльності суб’єкта господарювання (лише для середнього та малого підприємництва), що включають витрати, метою яких є скорочення поточних витрат підприємства, що не пов’язані з реалізацією інвестиційного проекту (витрати на оплату праці, матеріали, послуги, які надаються за договором, оренду, адміністративні витрати тощо, крім амортизаційних відрахувань і вартості фінансування, якщо такі витрати зараховані до витрат під час надання державної допомоги);

– витрат (лише для середнього та малого підприємництва) на надання консультаційних послуг, проведення підготовчих досліджень, участь у торгових ярмарках, а також витрат на проведення попереднього відбору і експертизи фінансовими посередниками або інвесторами з метою визначення новостворених суб’єктів малого підприємництва;

– витрат на підтримку новостворених суб’єктів малого підприємництва;

– витрат на оренду землі та будівель, строк оренди яких повинен становити не менше п’яти років з дня очікуваного завершення реалізації інвестиційного проекту або не менше трьох років для середнього та малого підприємництва;

– витрат, пов’язаних з придбанням орендованого майна, крім землі та будівель, у разі, коли оренда здійснюється у формі фінансового лізингу і покладає на отримувача державної допомоги обов’язок щодо придбання майна після завершення строку фінансового лізингу;

– витрат на заробітну плату у зв’язку із створенням отримувачем державної допомоги нових робочих місць;

2) забезпечується:

– cтворення нових робочих місць в результаті здійснення інвестиції та збереження їх отримувачем державної допомоги протягом не менше п’яти (для суб’єктів великого підприємництва) та трьох (для середнього та малого підприємництва) років з дня фактичного працевлаштування;

– здійснення інвестицій, що призвело до збільшення штатних одиниць відповідного отримувача державної допомоги у порівнянні із середнім показником за останні 12 місяців (у разі ліквідації робочих місць протягом такого періоду їх кількість визначається виходячи із загальної кількості нових робочих місць);

– заповнення вакансій протягом трьох років з моменту створення відповідного робочого місця.

 1. розмір державної допомоги на витрати, зазначені у підпункті 2 цього пункту рішення, не повинен перевищувати:

 • для суб’єктів великого підприємництва – 50 відсотків витрат відповідно до підпункту 2 пункту 3 Критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання для забезпечення розвитку регіонів та підтримки середнього та малого підприємництва, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 57;

 • для суб’єктів середнього підприємництва — до 60 відсотків таких витрат;

 • для суб’єктів малого підприємництва — до 70 відсотків таких витрат.

 1. пільга зі сплати земельного податку не може надаватися суб’єктам господарювання, яких визнано банкрутами, стосовно яких порушено справу про банкрутство, які перебувають на стадії ліквідації, мають прострочену більш як шість місяців заборгованість перед державним (місцевим) бюджетом, Пенсійним фондом України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування, що підтверджується відповідними органами державної влади, визнають свою неспроможність своєчасно виконати зобов’язання перед кредиторами через незадовільний стан фінансово-господарської діяльності;

 2. сукупний розмір державної допомоги у формі пільг зі сплати земельного податку визначається з урахуванням пункту 7 Критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання для забезпечення розвитку регіонів та підтримки середнього та малого підприємництва, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 57».

1.1.3. Додаток викласти в наступній редакції:

«Додаток

Ставки орендної плати

  1. 12 (дванадцять) відсотків від грошової оцінки, якщо ділянка, надана в оренду для будівництва (реконструкції) об’єкту, не використовується за цільовим призначенням протягом п’яти і більше років з дня надання земельної ділянки в користування на умовах оренди;

  2. 10 (десять) відсотків від грошової оцінки, якщо ділянка надана в оренду для розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення площею до 100 м² включно;

  3. 8 (вісім) відсотків від грошової оцінки, якщо ділянка надана в оренду для розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення площею більше 100 м²;

  4. 7 (сім) відсотків від грошової оцінки, якщо ділянка надана в оренду площею до 500 м² включно (крім тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення);

  5. 4 (чотири) відсотки від грошової оцінки, якщо ділянка надана в оренду площею від 500 м² і більше;

  6. 4,5 (чотири з половиною) відсотки від грошової оцінки за земельні ділянки оздоровчого призначення, надані в оренду;

  7. 3,5 (три з половиною) відсотки від грошової оцінки за користування умовною часткою земельної ділянки вбудованих приміщень;

  8. 3,5 (три з половиною) відсотки від грошової оцінки за земельні ділянки, надані в оренду великим промисловим підприємствам міста;

  9. 4 (чотири) відсотки від грошової оцінки, якщо ділянка надана в оренду громадянам для будівництва та обслуговування житлових будинків, гаражного будівництва, садівництва, городництва.»

1.2. Додаток «Перелік видів підприємницької діяльності для суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності, і розміри ставок єдиного податку (для другої групи платників єдиного податку) по м. Моршин» частини ІІ «ЄДИНИЙ ПОДАТОК» Додатку 1 «Положення про порядок нарахування та сплати місцевих податків і зборів»:

1.2.1. доповнити рядками наступного змісту:

КВЕД

Назва виду економічної діяльності

Ставка єдиного податку

47.11

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

15%

47.24

Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах

15%

47.29

Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах

15%

47.72

Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах

15%

62.01

Комп’ютерне програмування

15%

68.20

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

15%

86.90

Інша діяльність у сфері охорони здоров’я

15%

90.01

Театральна та концертна діяльність

15%

96.02

Надання послуг перукарнями та салонами краси

15%

96.04

Діяльність із забезпечення фізичного комфорту

15%

1.2.2. в рядку КВЕД 56.29 «Постачання інших готових страв» таблиці цифри «12» замінити на «15»;

1.2.3. в останньому рядку таблиці цифри «15» замінити на «20».

1.3. Додаток 3 «Ставки земельного податку» викласти в наступній редакції (додається).

2. Рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Ю.Янківа та постійну комісію з питань економіки, промоції та туризму (О.Корч).

Міський голова Руслан ІЛЬНИЦЬКИЙ

Зауваження та пропозиції до проекту рішення приймаються впродовж місяця з дати оприлюднення проекту в письмовій формі за адресою: 82482, м.Моршин, вул.І.Франка, 15; телефон: 60202, електронна адреса: morshіn_rada@ukr.net, Моршинська міська рада

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту рішення Моршинської міської ради

«Про внесення змін до податків і зборів на території м.Моршина»

I. Визначення проблеми

Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

Податковим кодексом України визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів та офіційно оприлюднюють до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування.

Відповідно до Податкового Кодексу України, Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», керуючись п.24 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням Моршинської міської ради від 22.01.2015 № 1032 на території міста Моршина встановлено місцеві податки і збори:

– податок на майно;

– єдиний податок.

– туристичний збір;

– збір за місця для паркування транспортних засобів.

Виходячи з вищевикладеного, з метою виконання вимог Податкового кодексу України, забезпечення дохідної частини міського бюджету, виконання програм соціально-економічного розвитку міста пропонується прийняти рішення міської ради «Про внесення змін до податків і зборів на території м.Моршина», яке буде діяти з 2020 року.

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Моршинської міської ради «Про внесення змін до податків і зборів на території м.Моршина» підготовлено відповідно до вимог Закону України від 11.03.2003 № 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 із змінами.

Метою розроблення даного проекту рішення є забезпечення надходжень до міського бюджету, регламентування відносин щодо сплати місцевих податків і зборів платниками податків: 1) які проживають на території м.Моршина (фізичні особи – мешканці міста); 2) які зареєстровані відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» та сплачують податки до міського бюджету.

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

V

Орани місцевого самоврядування

V

Суб’єкти господарювання,

V

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

V

Відповідно до чинного законодавства повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів є виключно компетенцією органів місцевого самоврядування. Застосування процедури не має альтернатив, проблема встановлення місцевих податків і зборів не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів.

II. Цілі державного регулювання

Основними цілями прийняття регуляторного акта є:

–   виконання вимог чинного податкового законодавства України;

–  впорядкування сплати місцевих податків і зборів платниками податків у м.Моршиніі;

уточнення розмірів ставок місцевих податків та зборів (плати за землю та єдиного податку для 2-ї групи платників) в межах визначених Податковим кодексом України;

– збільшення надходжень до міського бюджету за рахунок встановлених місцевих податків та зборів;
– здійснення планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні міського бюджету.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива1 

Не прийняття регуляторного акту

У разі неприйняття проекту рішення, відповідно до п.п.12.3.5 п.12.3 ст.12 Податкового кодексу України, будуть застосовуватись ставки податку, які встановлені рішенням Моршинської міської ради від 22.01.2015 № 1032 (зі змінами), а плата за землю справляться із застосуванням ставок, які діяли у попередніх роках, що, враховуючи зміни нормативно-грошової оцінки земель, спричинить зменшення поступлень до міського бюджету.

Альтернатива 2         

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України.

Належне виконання міського бюджету та фінансування програм соціально-економічного розвитку міста.

Дотримана процедура прийняття регуляторного акту.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива1

Не прийняття регуляторного акта

відсутні

Суттєве зменшення надходжень до міського бюджету;
Неможливість фінансування програм економічного та соціального розвитку міста.

Альтернатива 2    

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України.

Збільшення надходжень до бюджету міста Моршина;
Забезпечення сталого розвитку міста.

Пов’язані з розробкою регуляторного акту, контроль за його виконанням, проведення аналізу та заходів відстеження результативності регуляторного акту

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не прийняття регуляторного акта

Сплата податку за ставками, передбаченими рішенням Моршинської міської ради від 22.01.2015 № 1032 (зі змінами)

Сплата місцевих податків і зборів за діючими ставками.

Альтернатива 2     

Прийняття регуляторного акта

відповідно до Податкового кодексу України.

Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування. Вдосконалить відносини між міською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням місцевих податків і зборів.

Сплата місцевих податків і зборів за запропонованими ставками.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом*

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 3

29

11

161

204

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

1,5 

14,2

5,4

78,9

100%

*Інформація в розрізі відсутня

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не прийняття регуляторного акта

Суб’єкти господарювання – платники місцевих податків і зборів у 2020 році будуть сплачувати місцеві податки і збори за ставками, що діяли у попередніх роках.

Сплата податків за діючими ставками

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта

Вдосконалення відносин між міською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних із справлянням місцевих податків та зборів.

Суб’єкти господарювання будуть сплачувати податок за ставками згідно рішення Моршинської міської ради.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 – цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

Не прийняття регуляторного акта

1

Ставки місцевих податків і зборів, а саме плати за землю, що діяли у попередніх роках році, значно зменшить надходження до міського бюджету у зв’язку із зміною нормативно грошової оцінки землі, зокрема щодо земель оздоровчого призначення та наданих в оренду під житлове будівництво

Альтернатива 2             Прийняття регуляторного акта

4

 Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить досягнення балансу інтересів громади і платників податків і зборів.

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання, сталість надходжень до міського бюджету без погіршення умов для розвитку мікробізнесу, а також належне фінансування програм соціально-економічного розвитку міста.

Витрати пов’язані зі сплатою за землю та єдиного податку за запропонованими ставками.

Забезпечить виконання вимог Податкового кодексу України з внесеними до нього змінами щодо його вдосконалення та досягнення поставлених цілей, а саме збільшиться обсяг видатків для забезпечення фінансування повноважень органів місцевого самоврядування за рахунок додаткових надходжень

Не прийняття регуляторного акта

Сплата місцевих податків і зборів за ставками, що діяли у попередніх роках

Витрати пов’язані зі сплатою податків за ставками, що діяль у попередніх роках.

У зв’язку із зменшенням нормативно-грошової оцінки по окремих категоріях земель, місто не отримає належного фінансування програм соціально-економічного розвитку.

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України

 Цілі прийняття проекту рішення про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік будуть досягнуті майже у повній мірі. До міського бюджету надійдуть додаткові кошти від сплати місцевих податків і зборів, а податкове навантаження для платників не буде надмірним. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів міської ради та платників місцевих податків і зборів.

Зміни до чинного законодавства:

1.Податкового кодексу України

2. Бюджетного кодексу України

3. Земельного кодексу України

4. Зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму.

Не прийняття регуляторного акта

 Податок справлятиметься по мінімальним ставкам, що спричинить втрати доходної частини бюджету і відповідно не виконання бюджетних програм.  Вказана альтернатива є неприйнятною.

Таким чином, для реалізації обрано Альтернативу 1 – встановлення ставок єдиного податку відповідно до вимог Податкового кодексу України, що є посильним для платників податків та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Моршинської міської ради. Перешкоди щодо можливого впровадження цього регуляторного акту та виконання його вимог відсутні.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Запропоновані механізми регуляторного акту за допомогою яких можна розв’язати проблему. В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації в адміністративно-територіальних межах міста Моршин, аналітичних показників фінансового управління Моршинської міської ради, основним механізмом яке забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення запропонованих ставок плати за землю та єдиного податку на 2020 рік.

З метою реалізації поставленого завдання пропонується встановити ставки місцевих податків і зборів згідно проекту рішення Моршинської міської ради «Про внесення змін до податків і зборів на території м.Моршина», що додається.

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акту. Розробка проекту рішення Моршинської міської ради та АРВ до нього. Оприлюднення проекту разом з АРВ та отримання пропозицій та зауважень. Розгляд та прийняття рішення на Моршинською міською радою. Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку. Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

Запропонований вихід із ситуації, що склалася відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахування громадської думки.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб`єктів господарської діяльності не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків і зборів, не змінюючи порядок її обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Зазначений проект нормативно-правового акта є загальнообов`язковим до застосування на території міста та має необмежений термін дії. У разі внесення змін до Податкового кодексу в частині справляння єдиного податку відповідні зміни будуть внесені до цього регуляторного акта.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основними показниками результативності акта є:

– забезпечення відповідних надходжень до міського бюджету від сплати місцевих податків і зборів;

Надходження до міського бюджету від сплати місцевих податків і зборів

Обсяг надходжень

за 2018 рік, тис.грн.

Обсяг

очікуваних надходжень

на 2019 рік, тис.грн.

Відхилення,

тис.грн.

Місцеві податки і збори, всього:

22396,8

23339,2

+942,4

податок на нерухоме майно

6059,3

6218,0

+158,7

земельний податок

11518,8

12146,2

+627,4

єдиний податок

4594,3

4750,0

+155,7

транспортний податок

25,0

25,0

туристичний збір

199,5

200,0

+0,5

– створення фінансових можливостей міської влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади (% перевиконання планових показників доходів бюджету);

– кількість суб’єктів господарської діяльності, на яких поширюється дія регуляторного акта;

– рівень поінформованості суб’єктів господарювання – платників місцевих податків і зборів (оприлюднення рішення про встановлення місцевих податків і зборів офіційному веб-сайті м.Моршина).

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись після набрання чинності цим регуляторним актом шляхом статистичного аналізу показників місцевих податків і зборів, що надходять до міського бюджету.

Повторне відстеження буде здійснюватись через рік після набуття чинності регуляторного акту, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження.

Відстеження результативності даного рішення буде здійснюватися відділом економіки, курорту та туризму статистичним методом з використанням офіційної інформації фінансового управління Моршинської міської ради.

У проекті рішення відсутні положення, які містять ознаки дискримінації, правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Проект узгоджується із вимогами Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» в частині надання пільг зі сплати за землю комунальним підприємствам територіальної громади м.Моршина щодо допустимості державної допомоги для конкуренції та не стосується питань впливу реалізації акта на ринок праці.

Начальник відділу економіки, курорту та туризму І.Р.Пеленська

20.05.2019

Про затвердження переліку та вартості платних послуг

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

МОРШИНСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № __

від «___» квітня 2018 року м.Моршин

Про затвердження переліку та вартості

платних послуг, що надаються

НКП “Моршинська міська лікарня”

Моршинської міської ради

 Керуючись ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України №1138 від 17.09.1996 року, із змінами та доповненнями, п.138.8 ст.138 Податкового кодексу України з метою оптимізації витрат на фінансування Моршинської міської лікарні, виконавчий комітет Моршинської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити перелік та вартість платних послуг, що надаються Комунальним некомерційним підприємством «Моршинська міська лікарня» (згідно додатку).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з соціально-гуманітарних питань рук В.М.)

Міський голова Руслан ІЛЬНИЦЬКИЙ

Зауваження та пропозиції до проекту рішення приймаються впродовж місяця з дати оприлюднення проекту в письмовій формі за адресою: 82482, м.Моршин, вул.І.Франка, 15; телефон: 60202, електронна адреса: morshіn_rada@ukr.net, Моршинська міська рада

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконкому

Моршинської міської ради

« ____» __________ 20___ р. №___

Розрахунок послуг , що надаються КНП «Моршинська міська лікарня»

на _______________________2019р.

ПОСЛУГИ

Вартість послуги в грн.

1.

Вартість надання медичних послуг згідно підписаної Угоди (без харчуваня)

164,60

2.

Періодичний медогляд для працівників

203,10

3.

Попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу

203,10

4.

Проведення щозмінних і після рейсових медичних оглядів водія

295,10

5.

УЗД-дослідження одного органу

91,45

6.

Електрокардіограма (ЕКГ)

19,80

7.

Стерелізація біксів

44,36

8.

Перебування у стаціонарі батьків по догляду за дитиною віком понад 6 років, якщо це не зумовлено станом хворої дитини (без харчування)

156,85

9.

Періодичний медогляд для працівників ТзОВ «Стрийтеплиця»

179,70

ПРОЦЕДУРИ

1.

Підводний душ-масаж

54,85

2.

Озокерит (велика аплікація)

83,90

3.

Озокерит (мала аплікація)

50,20

4.

Інгаляція

23,90

5.

Тубус-кварц

7,40

6.

Магнітотернапія

16,65

7.

Діодинометрія

19,40

8.

Ампліпульс терапія

16,20

9.

Дарсонвалізація

23,68

10.

Електофорез

18,92

11.

ЛФК

31,75

12.

Кишкове зрошення

52,22

13.

Мікроклізма масляно-травяна

15,66

14.

Тюбаж

12,15

15.

ЛУЧ

5,83

16.

Профілактор Євмінова

9,37

17.

Дуодинальне зондування

7,45

18.

УВЧ

14,95

19.

Оздоровчий масаж

32,61

АНАЛІЗИ

1.

Цукор крові

28,30

2.

Загальний аналіз сечі

25,05

3.

Загальний аналіз крові з формулою

30,47

4.

Група крові, резус

28,52

5.

Печінкові проби

45,35

6.

Аналіз на ревмопроби

28,65

7.

Аналіз калу на гельмінти

17,05

Керуючий справами виконавчого комітету О.З.Манастрирська

АНАЛІЗ

регуляторного впливу проекту рішення

виконавчого комітету Моринської міської ради «Про затвердження переліку та вартості платних послуг, що надаються Комунальним некомерційним підприємством «Моршинська міська лікарня»Моршинської міської ради Львівської області від _______ 2019 року №___

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений відповідно до статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308.

         Назва регуляторного органу –Моршинська міська рада.

Назва регуляторного акта – проект рішення виконавчого комітету Моршинської міської ради «Про затвердження переліку та вартості платних послуг, що надаються Комунальним некомерційним підприємством «Моршинська міська лікарня» Моршинської міської ради Львівської області.

Головний розробник аналізу регуляторного впливу – Комунальне некомерційне підприємство «Моршинська міська лікарня» Моршинської міської ради Львівської області, 82482, вул.50- річчя УПА,20 м.Моршин Львівської області.

Відповідальна особа – Юкшинський Геннадій Йосифович – головний лікар Комунального некомерційного підприємства «Моршинська міська лікарня» Моршинської міської ради, контактний телефон – (0360)6-00-07.

 1. Визначення проблеми.

Регуляторним актом, вплив якого аналізується, затверджується перелік платних медичних послуг, які надаються Комунальним некомерційним підприємством «Моршинська міська лікарня» Моршинської міської радиі, що відповідно до вимог чинного законодавства можуть надаватись за плату, оскільки в зв’язку з недостатнім фінансуванням КНП «Моршинська міська лікарня» безкоштовні обстеження виконувати неможливо. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» до переліку платних послуг, які можуть надаватись в державних та комунальних закладах охорони здоров’я, вищих медичних навчальних закладах та науково-дослідних установах відносяться проведення попередніх профілактичних медичних оглядів при прийнятті на роботу, для отримання посвідчення водія транспортних засобів, відповідні періодичні профілактичні медичні огляди, лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненнями громадян, що надаються без направлення лікарів, а також послуги, які надає ортопедичний стоматологічний кабінет (госпрозрахунковий).

         Вартість платних медичних послуг економічно обґрунтовується та затверджується, виходячи з фактичних витрат по кожному дослідженню.

         Враховуючи необхідність у зручності проведення медичних оглядів та послуг, які надає ортопедичний стоматологічний кабінет (госпрозрахунковий) населенню  виникла потреба у проведенні розрахунків вартості платних медичних послуг та їх затвердження.

Основні групи (підгрупи) на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

так

Держава

ні

Суб’єкти господарювання,

так

у тому числі суб’єкти малого підприємництва* так

2.  Цілі державного регулювання.

Забезпечення підтримки розвитку, а також визначення шляхів та механізмів для забезпечення відшкодування КНП “Моршинська міська лікарня” коштів, затрачених на надання послуг, що відповідно до вимог чинного законодавства можуть надаватись за плату.

3.  Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

неприйняття рішення виконавчого комітету міської ради не сприятиме розвитку комунального некомерційного підприємства

Альтернатива 2

прийняття запропонованого регуляторного акта забезпечить стимулювання розвитку комунального некомерційного підприємства та дотримання вимог законодавства

2.Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не передбачені

Не передбачені

Альтернатива 2

Підтримка розвитку комунального підприємства

Не передбачені

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не передбачені

Не передбачені

Альтернатива 2

Стимулювання розвитку комунального некомерційного підприємства

Оплата за надані послуги.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість організацій,що підпадають під дію регулювання, одиниць:

1

2

10

3

16

Кількість фізичних осіб,що підпадають під дію регулювання, одиниць:

6

12,5

62,5

19

100

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Не створує прозорих умов та не сприяє розвитку комунального некомерційного підприємства

Альтернатива 2

4

Затвердження регуляторного акту забезпечить досягнення встановлених цілей, розвиток підприємства.

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Неприйняття запропонованого регуляторного акта не вирішить проблеми підтримки розвитку комунального підприємства ,тому дана альтернатива є неприйнятною

Х

Альтернатива 2

Прийняття запропонованого регуляторного акта забезпечить стимулювання розвитку комунального підприємства, тому дана альтернатива є прийнятною.

На дію даного акта можливий вплив зовнішніх чинників – ухвалення змін та доповнень до чинного законодавства в цій сфері.

5. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми.

Запропонований проект регуляторного акта передбачає затвердження переліку платних медичних послуг, які можуть надаватись комунальним підприємством та впорядкування справляння плати за ці послуги відповідно до вимог чинного законодавства.

Проект рішення виконавчого комітету Моршинської міської ради «Про затвердження переліку та вартості платних послуг, що надаються Комунальним некомерційним підприємством «Моршинська міська лікарня» Моршинської міської ради Львівської області – нормативно-правовий акт, який установлює вартість платних медичних  послуг, що можуть надаватись підприємством, та впорядковує справляння плати за ці послуги.

Перелік платних послуг, які можуть надаватись КНП «Моршинська міська лікарня» Моршинської міської ради  є обов’язковим для всіх суб’єктів, що приймають участь у проведенні заходів на надання цих послуг та звітують за отримання та використання коштів, що надійшли як плата за надання цих послуг.

Акт доводиться до відома суб’єктів відносин через засоби масової інформації шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Моршинської міської ради.

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Оскільки витрат на виконання вимог регуляторного акта для КНП “Моршинська міська лікарня” Моршинської міської ради не передбачається, розрахунок витрат на адміністрування регулювання не здійснюється.

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 Термін дії регуляторного акта – не обмежений конкретним терміном. Зміни та доповнення можуть бути внесені після внесення відповідних змін до чинного законодавства України та у разі потреби – за підсумками аналізу відстеження його результативності.

На скорочення строку чинності регуляторного акта можуть вплинути:

– зростання тарифів на енергоносії, послуги з водопостачання та водовідведення, теплопостачання тощо;

– ріст закупівельних цін на медикаменти, перев’язувальні засоби та медичний інструментарій, необхідні для проведення медичних оглядів.

8. Визначення  показників  результативності регуляторного  акту.

         Дані, на основі яких проводиться відстеження результативності: дані щомісячних звітів по наданню платних послуг та кількості осіб, яким дані послуги були надані.

Реалізація  проекту рішення не потребує  матеріальних та інших витрат. 

9. Визначення   заходів,  за  допомогою  яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного  акту.

Результативність регуляторного акту здійснюється за допомогою проведення  відстеження  статистичних  даних та фінансових звітів.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись до набрання чинності цього регуляторного акту. Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватись через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акту здійснюються один раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акту.

Заходи, які будуть здійснюватись при проведенні відстеження результативності:

 • Відстеження динаміки, зростання надходжень платежу від надання медичних послуг;

 • Відстеження динаміки кількості фізичних і юридичних осіб, яким надаються платні послуги.

Головний лікар

КНП «Моршинська міська лікарня» Г.Й.Юкшинський

Економіст В.А.Шкірей

15.03.2019

Залучення та встановлення розміру пайової участі

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

МОРШИНСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXХvІІ СЕСІЯ VII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ №

від «___» ________ 2019 року м.Моршин

Про внесення змін до Положення

про порядок залучення та встановлення

розміру пайової участі (внеску) фізичних

та юридичних осіб у створенні і розвитку

інженерно-транспортної та соціальної

інфраструктури м. Моршина

З метою стимулювання розвитку підприємницького та інвестиційного клімату в місті, на виконання пункту 2 Протоколу № 1 засідання Колегії обласної державної адміністрації від 05.02.2019 року, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Моршинська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Положення про порядок залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Моршина, затвердженого рішенням Моршинської міської ради від 13.10.2011 № 164, в редакції, затвердженій рішенням Моршинської міської ради від 30.01.2014 № 797 (зі змінами від 13.08.2015 № 1156), а саме:

1.1. пункт 1.4. розділу 1. «Загальні положення» доповнити підпунктами наступного змісту:

«1.4.10. об’єктів, які згідно з державним класифікатором будівель та споруд належать до будівель сільськогосподарського призначення;

1.4.11. об’єктів, які згідно з державним класифікатором будівель та споруд належать до будівель і споруд підприємств харчової промисловості;

1.4.12 об’єктів, які згідно з державним класифікатором будівель та споруд належать до силосів для зерна та складських майданчиків (для зберігання сільськогосподарської продукції).»

1.2. в пункті 2.2. розділу 2. «Визначення розміру пайової участі» цифри і слова «8 (вісім)» замінити на «7,5 (сім з половиною)».

2. Рішення набирає чинності з 01 травня 2019 року.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Ю.Янківа та постійну комісію з питань економіки, промоції та туризму (О.Корч).

Міський голова Руслан ІЛЬНИЦЬКИЙ

Зауваження та пропозиції до проекту рішення приймаються впродовж місяця з дати оприлюднення проекту в письмовій формі за адресою: 82482, м.Моршин, вул.І.Франка, 15; телефон: 60202, електронна адреса: morshіn_rada@ukr.net, Моршинська міська рада

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Моршинської міської ради

Про внесення змін до Положення про порядок залучення та встановлення

розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Моршина”

I. Визначення проблеми

Розмір пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Моршина, визначений відповідно до статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» Положенням про порядок залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Моршина, затвердженим рішенням Моршинської міської ради від 13.10.2011 № 164, в редакції, затвердженій рішенням Моршинської міської ради від 30.01.2014 № 797 (зі змінами від 13.08.2015 № 1156). З метою стимулювання розвитку підприємницького та інвестиційного клімату в місті та у зв’язку із внесенням змін до статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» виникла необхідність внесенні змін до даного Положення.

Основні групи (підгрупи) на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Так, оскільки фізичні особи (громадяни) можуть бути замовниками будівництва об’єктів

Держава (орган місцевого самоврядування – Моршинська міська рада)

Так

Суб’єкти господарювання,

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

Так, оскільки суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва можуть бути замовниками будівництва об’єктів

II. Цілі державного регулювання

Забезпечення стимулювання розвитку підприємницького та інвестиційного клімату в місті та дотримання вимог законодавства.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

неприйняття рішення міської ради не сприятиме розвитку підприємницького та інвестиційного клімату в місті та суперечить чинному законодавству

Альтернатива 2

прийняття запропонованого регуляторного акта забезпечить стимулювання розвитку підприємницького та інвестиційного клімату в місті та дотримання вимог законодавства

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не передбачені

Не передбачені

Альтернатива 2

– забезпечення сталого розвитку міста, покращення інвестиційного клімату

Незначне зменшення надходжень бюджету розвитку міського бюджету від сплати пайової участі

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян та суб’єктів господарювання

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не передбачені

Сплата пайової участі по діючих ставках

Альтернатива 2

Стимулювання розвитку підприємницького та інвестиційного клімату в місті та дотримання вимог законодавства

Сплата пайової участі по зменшених ставках

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання:

1

5

6

5

17

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

5,9

29,4

35,3

29,4

100

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Суперечить вимогам чинного законодавства

Альтернатива 2

4

При прийнятті даного рішення сплата пайової участі буде здійснюватися згідно зменшеного розміру

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Неприйняття запропонованого регуляторного акта не сприятиме розвитку підприємницького та інвестиційного клімату в місті та суперечить чинному законодавству, тому дана альтернативна є неприйнятною

Х

Альтернатива 2

Прийняття запропонованого регуляторного акта забезпечить стимулювання розвитку підприємницького та інвестиційного клімату в місті та дотримання вимог законодавства — дана альтернатива є прийнятною.

Незначне зменшення надходжень бюджету розвитку міського бюджету від сплати пайової участі.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Висока ймовірність досягнень визначених цілей грунтується на вибраному механізмі регулювання: встановлення зменшеної величини пайової участі забезпечить стимулювання розвитку підприємницького та інвестиційного клімату в місті.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, складає 65%. Зважаючи на викладене здійснюємо розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту (Тест малого підприємництва). Таким чином, розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акту для виконавчої влади та місцевого самоврядування згідно з додатком 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту не здійснюється.

Оскільки витрат на виконання вимог регуляторного акта для Моршинської міської ради не передбачається, розрахунок витрат на адміністрування регулювання не здійснюється.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта не обмежується.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

– розмір надходжень від сплати пайової участі в розвиток (внеску) фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Моршина.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Цільова група: фізичні та юридичні особи, що здійснюють в адміністративних межах м.Моршина будівництво/ реконструкцію об’єкту будь-якого призначення або змінюють функціональне призначення об’єктів виробничого та невиробничого призначення, в т.ч. житлових приміщень на нежитлові, крім випадків, визначених чинним законодавством.

Базове відстеження результативності проводиться до вступу в дію цього рішення, повторне через рік та періодичне через три роки з часу закінчення заходів з повторного відстеження.

Метод проведення відстеження результативності — статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності — статистичні.

Начальник відділу економіки,

курорту та туризму І.Р.Пеленська

01.03.2019

Про затвердження Порядку в’їзду транспортних засобів у пішохідну зону

ПРОЕКТ

Україна

МОРШИНСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ №

від «___» березня 2019 року м.Моршин

Про затвердження Порядку

в’їзду транспортних

засобів у пішохідну зону

центральної частини м.Моршина

З метою забезпечення охорони громадського порядку та створення комфортних і безпечних умов для перебування та відпочинку у громадському просторі мешканців та гостей міста, керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», “Про охорону культурної спадщини”, “Про благоустрій населених пунктів”, Правилами дорожнього руху, затверджених постановою КМУ від 10.10.2001 №1306 та №1342, рішенням Моршинської міської ради від 21.04.2016 №130 “Про затвердення норм та правил утримання території м.Моршина”, виконавчий комітет Моршинської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Порядок в’їзду транспортних засобів у пішохідну зону центральної частини м.Моршина, що додається.

2. Встановити вартість послуг проїзду у пішохідну зону центральної частини міста з 7:00 год до 23:00 год з понеділка по неділю в розмірі:

60,93 грн.-на 1 год.;

332,72 грн.-на місяць.

3. Відділу організаційно-кадрової роботи (Ю.Гошовська) оприлюднити рішення на офіційному веб-сайті Моршинської міської ради.

4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Моршинської міської ради від 13.09.2018р. № 100 “Про встановлення вартості послуг проїзду у центральну частину міста”.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Левковича В.І.

Міський голова Руслан ІЛЬНИЦЬКИЙ

Зауваження та пропозиції до проекту рішення приймаються впродовж місяця з дати оприлюднення проекту в письмовій формі за адресою: 82482, м.Моршин, вул.І.Франка, 15; телефон: 60202, електронна адреса: morshіn_rada@ukr.net, Моршинська міська рада.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Моршинської міської ради

від __03.2019р. № __

ПОРЯДОК

в’їзду транспортних засобів у пішохідну зону центральної частини міста Моршина

1. Загальні положення

1.1. Порядок в’їзду транспортних засобів у пішохідну зону центральної частини міста Моршина, (надалі – Порядок) розроблений відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про охорону культурної спадщини“, “Про благоустрій населених пунктів“, Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306, рішення Моршинської міської ради від 21.04.2016 № 130 «Про затвердження норм та правил утримання території м. Моршина».

1.2. Порядок розроблений з метою забезпечення охорони громадського порядку та створення комфортних і безпечних умов для перебування та відпочинку у громадському просторі мешканців та гостей міста.

  1. Дія Порядку поширюється на визначену територію пішохідної зони, яка обмежена вулицями Івана Франка, Джерельна (Затверджену рішенням Моршинської міської ради від 21.04.2016 № 130 «Про затвердження норм та правил утримання території м.Моршина».)

  2. Порядок, зміни та доповнення до нього затверджуються рішенням виконавчого комітету Моршинської міської ради.

2. Правові та організаційні засади

2.1. Дія Порядку поширюється на всі транспортні засоби, які перетинають межі пішохідної зони, крім велосипедного транспорту.

2.2. Право на в’їзд транспортних засобів у пішохідну зону і перебування у визначених для цього місцях надається при наявності перепустки на право в’їзду у пішохідну зону.

2.3. Обмежене у часі протягом доби право безкоштовного в’їзду у пішохідну зону мають водії транспортних засобів, які обслуговують підприємства та заклади пішохідної зони та власників (орендарів) об’єктів, що знаходяться в пішохідній зоні. Право на безкоштовний в’їзд водіям цих транспортних засобів надається для надання послуг та здійснення розвантаження/завантаження товарів, продуктів, тари тощо з 07.00 год. до 10.00 год. Для отримання права на в’їзд у пішохідну зону у період з 10.00 год. до 07:00 год. власники цих транспортних засобів повинні сплатити на рахунок Комунального підприємства «Зелене місто» Моршинської міської ради встановлену плату.

2.4. Право безкоштовного отримання безтермінової перепустки надається спеціальному автотранспорту правоохоронних органів, органів прокуратури, суду, пожежно-рятувальних служб, служби медичної допомоги, інкасаторським автомобілям банків (розташованих у пішохідній зоні); служб, які надають комунальні послуги на території міста (водопостачання, теплопостачання, газопостачання, електропостачання, вивезення побутових відходів тощо) зі службовими державними номерними знаками та/або під час виконання прямих службових обов’язків.

2.5. Перепустки на право в’їзду у пішохідну зону надає комунальне підприємство «Зелене місто» Моршинської міської ради.

2.6. Для отримання безтермінової перепустки на право в’їзду у пішохідну зону для спеціального та службового автотранспорту, зазначеному в п. 2.4. Порядку потрібно подати у комунальне підприємство «Зелене місто» Моршинської міської ради лист на ім’я директора у довільній формі про службову необхідність в’їзду у пішохідну зону.

2.7. Для отримання перепустки на право в’їзду у пішохідну зону власники і користувачі транспортних засобів, які є власниками або орендарями приміщення у пішохідній зоні, або які обслуговують підприємства та заклади пішохідної зони повинні подати у комунальне підприємство «Зелене місто» Моршинської міської ради такі документи:

– заяву на ім’я директора комунального підприємства «Зелене місто» Моршинської міської ради із зазначенням причин чи необхідності в’їзду на територію пішохідної зони;

– ксерокопію посвідчення водія;

– ксерокопію паспорта громадянина України;

– ксерокопії документів, які засвідчують право власності чи оренди приміщення у пішохідній зоні м.Моршина;

– ксерокопію договору на проведення робіт у пішохідній зоні;

– за необхідності – інші документи, які засвідчують доцільність в’їзду транспортних засобів;

– квитанцію про перерахунок коштів за перепустку згідно із встановленою вартістю на розрахунковий рахунок комунального підприємства «Зелене місто” Моршинської міської ради.

2.8. Строк прийняття рішення комунального підприємства «Зелене місто» Моршинської міської ради щодо надання перепустки на право в’їзду у пішохідну зону становить від 1 до 3 робочих днів з дня подання документів заявника. Після її оформлення комунальне підприємство «Зелене місто» Моршинської міської ради невідкладно передає її заявнику.

2.9. Перепустка дійсна на термін її проплати. У разі закінчення терміну дії перепустки, власник має право звернутись до комунального підприємства «Зелене місто» Моршинської міської ради із заявою про її поновлення.

2.10. Передача перепустки для використання власником іншого автотранспорту забороняється.

3. Відповідальність

3.1. У разі порушення правил в’їзду у пішохідну зону, правил дорожнього руху і паркування у пішохідній зоні, комунальне підприємство «Зелене місто» Моршинської міської ради має право припинити чинність перепустки, що призведе до її блокування.

3.2. Посадові особи комунального підприємства «Зелене місто» Моршинської міської ради у межах наданих повноважень здійснюють контроль та нагляд за дотриманням правил благоустрою на території пішохідної зони, складають протоколи про притягнення до адміністративної відповідальності за наїзди на зелені насадження, газони, тротуари, декоративні огорожі, зупинку та стоянку автотранспортних засобів, які ускладнюють або унеможливлюють утримання об’єктів міського благоустрою, тощо.

Керуючий справами виконавчого комітету Ольга Манастирська

АНАЛІЗ

регуляторного впливу до проекту рішення виконавчого комітету Моршинської міської ради «Про затвердження Порядку в’їзду транспортних засобів у пішохідну зону центральної частини м.Моршина»

Цей аналіз регуляторного впливу (далі – АРВ) підготовлено відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта.

 1. Визначення проблеми

 На даний час актуальним для міста Моршина є вирішення питання протиправного паркування транспортних засобів в центральній частині міста, зокрема в пішохідній зоні, з порушенням схеми організації руху, затвердженої рішенням Моршинської міської ради від 21.04.2016 № 130. Так, не зважаючи на архітектурно-планувальні особливості облаштування доріг, наявність пішохідної зони тощо, спостерігається тенденція до постійного збільшення напливу транспортних засобів у вказаній зоні. Водночас непоодинокими є випадки протиправного паркування транспортних засобів у невизначених для цього місцях, в тому числі на тротуарах. Дана ситуація не тільки погіршує естетичний вигляд міста, а й створює незручності для руху пішоходів, несприятливі умови проживання для осіб, що приїжджають на оздоровлення та відпочинок, сприяє виникненню аварійних ситуацій на дорогах.

Дана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, оскільки частиною 26 Правил паркування транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009р. №1342, які регламентують організацію та порядок паркування транспортних засобів на вулицях і дорогах населених пунктів, визначено, що користувач зобов’язаний поставити транспортний засіб на місце для паркування відповідно до дорожньої розмітки та дорожніх знаків, а також з дотриманням вимог цих Правил та Правил дорожнього руху. Крім того, підпунктом 8 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що до відання виконавчих органів міських рад належить підготовка та затвердження переліку спеціально відведених місць для паркування транспортних засобів.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

Держава

+

Суб’єкти господарювання

+

У тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

Визначена проблема не може бути розв’язана іншим чином, ніж шляхом прийнятя відповідного проекту рішення.

II. Цілі державного регулювання

Основною метою запропонованого проекту рішення є врегулювання руху транспорту в центральній частині міста.

 1. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів.

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Прийняття регуляторного акту

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання, шляхом забезпечення охорони громадського порядку та створення умов для відпочинку та оздоровлення.

Альтернатива 2.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін.

– несанкціоноване паркування транспортних в центральній частині міста, в тому числі в пішохідній зоні;

– непривабливий естетичний вигляд міста, незручні умови для відпочинку та оздоровлення в центральній частині міста;

– пошкодження бордюрів та тротуарів в центральній частині міста;

– недотримання водіями транспортних засобів Правил дорожнього руху та Правил паркування транспортних засобів.

Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки спричиняє аварійні ситуації в центральній частині міста.

 2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави.

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Прийняття регуляторного акту

– вирішення проблеми перенасичення центральної частини міста транспортними засобами; – створення умов для безпечного руху транспортних засобів та пішоходів на дорогах центральної частини міста; – сприяння розвитку туризму шляхом підтримання естетичного вигляду центральної частини міста

Відсутні

Альтернатива 2.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін.

Відсутні

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян.

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Прийняття регуляторного акту

– вирішення проблеми перенасичення центральної частини міста транспортними засобами; – відносно безпечні умови руху на дорогах центральної частини міста; – естетичний вигляд центральної частини міста

Оплата за проїзд

Альтернатива 2.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін.

Відсутні

Відсутні

 Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

16

10

18

44

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

36,5

22,7

40,9

100

Кількість фізичних осіб, що підпадають під дію регулювання, одиниць

50

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Прийняття регуляторного акту

– встановлення чітких правил в’їзду в центральну частину міста;

– відносно безпечні умови руху на дорогах центральної частини міста;

– врегулювання питання постачання продукції до закладів громадського харчування та торгівлі, розташованих в межах зони платного в’їзду

Оплата за проїзд

Альтернатива 2.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін.

Відсутні

Неможливість здійснювати діяльність в центральній частині міста

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотири- бальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1.

Прийняття регуляторного акту

4

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акту забезпечить досягнення встановлених цілей.

Альтернатива 2.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін.

1

Створення перешкод для відпочинку та оздоровлення, оскільки спричиняє аварійні ситуації в центральній частині міста.

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Аргументи щодо обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1.

Прийняття регуляторного акту

забезпечення охорони громадського порядку та створення умов для відпочинку та оздоровлення.

оплата за проїзд

– врегулювання руху транспортних засобів в центральній частині міста;

– покращення естетичного вигляду міста та збереження пам’яток архітектури;

– дотримання вимог чинних нормативно-правових актів щодо паркування та руху транспортних засобів;

– надходження плати за проїзд у центральну частину міста.

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акту забезпечить досягнення встановлених цілей.

На дію даного акта можливий вплив зовнішніх чинників – ухвалення змін та доповнень до чинного законодавства в цій сфері. В такому випадку рішення міської ради потребує внесення відповідних змін та доповнень

Альтернатива 2.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін.

відсутні

відсутні

– непривабливий естетичний вигляд міста, незручні умови для відпочинку та оздоровлення в центральній частині міста;

– пошкодження бордюрів та тротуарів в центральній частині міста;

– недотримання водіями транспортних засобів Правил дорожнього руху та Правил паркування транспортних засобів.

Створення перешкод для відпочинку та оздоровлення, оскільки спричиняє аварійні ситуації в центральній частині міста.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Механізмом розвязання зазначеної вище проблеми є прийняття рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження Порядку в’їзду транспортних засобів у пішохідну зону центральної частини м.Моршина» відповідно до вимог чинного законодавства.

З метою реалізації поставленого завдання пропонується:

– забезпечити інформування громадськості Моршинської міської ради про вимоги регуляторного акта шляхом його розміщення на офіційному веб-сайті Моршинської міської ради;

– запровадити в дію рішення з 01.04.2019 року.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

В зв’язку з тим, що питома вага суб’єктів малого підприємництва в загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія даного регуляторного акта складає 63,6%, здійснено розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади та для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва) (додається).

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта необмежений. На дію цього регуляторного акту можуть вплинути зміни до чинного законодавства

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності дії зазначеного регуляторного акта передбачається за наступними критеріями:

1. Обсяг надходжень від плати за проїзд у центральну частину міста;

2. Кількість отриманих перепусток.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитися шляхом:

– проведення базового відстеження його результативності на етапі його підготовки;

– проведення повторного відстеження результативності акту через рік після набуття ним чинності.

– проведення періодичного відстеження — один раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів повторного відстеження результативності акта відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Відстеження ефективності реалізації регуляторного акта планується здійснювати за допомогою аналізу показників результативності регуляторного акта, фінансово-господарської діяльності підприємства і аналізу офіційних статистичних даних.

Директор КП “Зелене місто” І.В.Яцинин

Юрист Дембіцька Л.В.

19.02.2019

ЗВІТ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ

ЗВІТ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У М.МОРШИНІ У 2018 РОЦІ

Реалізація державної регуляторної політики Моршинською міською радою та її виконавчим комітетом у 2018 році здійснювалась відповідно до завдань, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі-Закон), мета яких – прийняття виважених рішень з урахуванням максимально можливих позитивних результатів, спрямованих на забезпечення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та влади.

Відділом економіки, курорту та туризму Моршинської міської ради здійснюється координація діяльності з питань, пов’язаних з розробленням регуляторних актів та реалізацією заходів щодо проведення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

Відповідно до ст.7, ст.13 Закону розроблено План діяльності міської ради та виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів та План здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2018 рік, які затверджено розпорядженням міського голови від 14.12.2017 № 77, зміни та доповнення до планів вносились відповідно до розпорядження міського голови від 31.05.2018 № 38.

Проекти регуляторних актів готувались та виносились на розгляд міської ради та її виконавчого комітету з дотриманням норм та системи процедур, визначених Законом та постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» від 11.03.2004 №308. Так, протягом звітного періоду розроблено та прийнято 4 регуляторні акти:

 • рішення Моршинської міської ради «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель м.Моршина», від 05.07.2018 № 645;

 • рішення Моршинської міської ради «Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Моршин», від 06.09.2018 № 671;

 • рішення виконавчого комітету Моршинської міської ради «Про встановлення тарифів на надання ритуальних послуг», від 13.09.2018 № 99;

 • рішення виконавчого комітету Моршинської міської ради «Про встановлення вартості послуг проїзду у центральну частину міста», від 13.09.2018 № 100.

Протягом звітного періоду розробниками регуляторних актів проведені заходи з відстеження результативності 8 регуляторних актів (4 базових, 1 повторне та 3 періодичні відстеження). Аналіз повторних та періодичних відстежень результативності свідчить про те, що прийнятими регуляторними актами досягнуто визначених цілей та їх реалізація має позитивні результати.

Розпорядженням міського голови від 13.12.2018 № 92 (зі змінами від 21.12.2018 № 97) затверджено плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Моршинської міської ради та здійснення відстеження їх результативності на 2019 рік.

З метою забезпечення прозорості процедури прийняття рішень, їх обґрунтованості та публічності на офіційному веб-сайті Моршинської міської ради (www.morshynrada.gov.ua) функціонує розділ «Економічна діяльність / Регуляторна політика», де розміщуються плани підготовки проектів регуляторних актів, доповнення до планів, безпосередньо проекти регуляторних актів та аналізи їх регуляторного впливу, звіти про відстеження їх результативності тощо.

З метою систематизації регуляторних актів ведеться та своєчасно оновлюється реєстр діючих регуляторних актів, який за станом на 31.12.2018 року налічує 23 регуляторних акти: 17 рішень Моршинської міської ради, 6 рішень виконавчого комітету.

Про внесення змін до планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів
План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Моршинської міської ради
 та їх відстеження на 2019 рік (зі змінами)

 

Розпорядженням Моршинського міського голови від 21.12.2018 року № 97 внесено зміни до розпорядження міського голови від 13.12.2018 р. №92 та затверджено плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Моршинської міської ради та здійснення відстеження їх результативності на 2019 рік (зі змінами)

Додаток 1

 

ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ З ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ НА 2019 РІК

 

Вид проекту регуляторного акта Назва проекту Обґрунтування необхідності прийняття проекту Строк підготовки проекту Орган (підрозділ) відповідальний за розробку проекту Примітки (спосіб оприлюднення, суб’єкт ініціативи внесення змін до плану тощо)
1. Рішення міської ради Про внесення змін до рішення Моршинської міської ради «Про встановлення податків і зборів на території м.Моршина» Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства, оптимізація надходжень до міського бюджету протягом року Відділ економіки, курорту та туризму, фінансове управління Рішення будуть оприлюднені на офіційній сторінці в мережі Інтернет
2. Рішення виконавчого комітету Про затвердження Порядку в’їзду транспортних засобів у пішохідну зону центральної частини м.Моршина Забезпечення охорони громадського порядку та створення умов для відпочинку та оздоровлення І квартал 2019 року Відділ економіки, курорту та туризму, КП «Зелене місто»
3. Рішення міської ради Про внесення змін до Положення про порядок залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної

інфраструктури м. Моршина

Покращення інвестиційного клімату в місті І квартал 2019 року Відділ економіки, курорту та туризму, відділ архітектури та містобудування
4. Рішення виконавчого комітету Про затвердження переліку та вартості

платних послуг, що надаються

НКП “Моршинська міська лікарня”Моршинської міської ради

Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства І квартал 2019 року Відділ економіки, курорту та туризму, відділ архітектури та містобудування


Начальник відділу економіки, курорту та туризму                                                                                                                           І.Р.Пеленська

 

Додаток 2

 ПЛАН ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ

З ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ НА 2019 РІК

 

Дата прийняття та номер регуля-торного акту Назва регуляторного акту Вид відстеження Відповідальний за проведення відстеження Строк виконання заходів Вид даних, які використовуються для відстеження
1.        Про внесення змін до рішення міської ради «Про встановлення податків і зборів на території м.Моршина» базове Фінансове управління Моршинської міської ради, відділ економіки, курорту та туризму протягом року статистичні
2. Рішення виконкому «Про затвердження Порядку в’їзду транспортних засобів у пішохідну зону центральної частини м.Моршина» базове Відділ економіки, курорту та туризму І квартал 2019 року статистичні
3. 13.10.2011 № 164,

зі змінами від 01.03.2012 №317, 24.05.2012 № 373, 06.12.2012 № 514, 30.01.2014 № 797, від 13.08.2015 № 1156

Рішення міської ради «Про затвердження Положення про порядок залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Моршина» періодичне Відділ архітектури та містобудування, відділ економіки, курорту та туризму І квартал 2019 року статистичні
4. 19.09.2007 № 202 Рішення виконкому «Про встановлення режимів роботи закладів суб’єктів підприємницької діяльності, підприємств торгівлі та ресторанного господарства м.Моршина» періодичне Відділ економіки, курорту та туризму І квартал 2019 року статистичні
5. 12.12.2013 № 758 Рішення міської ради «Про затвердження Положення про порядок списання майна (способом ліквідації, безоплатної передачі, відчуження), яке належить до комунальної власності територіальної громади м. Моршина» періодичне Відділ економіки, курорту та туризму, фінансово-господарський відділ І квартал 2019 року статистичні
6. 27.02.2014 № 824 Рішення міської ради «Положення про порядок подання та розгляду документів щодо надання пільг по сплаті земельного податку, що зараховується до міського бюджету» періодичне Фінансове управління Моршинської міської ради ІІ квартал 2019 року статистичні
7. 11.12.2014 № 1005 Рішення міської ради «Про затвердження порядку відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств міста» періодичне Фінансове управління Моршинської міської ради ІІ квартал 2019 року статистичні
8. 05.07.2018 № 645 Рішення міської ради «Про затвердження нормативно-грошової оцінки земель м. Моршина» повторне Відділ архітектури та містобудування ІІІ квартал 2019 року статистичні
9.  25.09.2014 № 965 Рішення міської ради «Про затвердження нормативно-правових документів з питань орендних відносин для об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Моршина» періодичне Відділ економіки, курорту та туризму ІІІ квартал 2019 року статистичні
10. 10.04.2014 № 875 зі змінами від 17.12.2015 № 22 Про затвердження Порядку розміщення на території м. Моршина тимчасових споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності періодичне Відділ економіки, курорту та туризму ІV квартал 2019 року статистичні
11. Про затвердження переліку та вартості платних послуг, що надаються

НКП “Моршинська міська лікарня”Моршинської міської ради

базове Відділ економіки, курорту та туризму ІV квартал 2019 року статистичні

Начальник відділу економіки, курорту та туризму                                                                                                                                      І.Р.Пеленська

Звіт про відстеження результативності регуляторного акта

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

1. Вид та назва регуляторного акта:

Проект рішення Моршинської міської ради «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель м.Моршина

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності:

Відділ економіки, курорту та туризму, відділ архітектури та містобудування.

3. Цілі прийняття акта:

–  реалізація вимог земельного законодавства України, що регулює питання та строки проведення (оновлення) нормативної грошової оцінки (не рідше 5-7 років);

– забезпечення належного обчислення плати за землю в частині визначення бази оподаткування та граничних розмірів орендної плати за користування земельними ділянками на території Моршинської міської ради;

–   упорядкування розрахунку нормативної грошової оцінки земельних ділянок у залежності від їх функціонального використання та місцезнаходження;

–   забезпечення надходження до бюджету селищної ради плати за землю;

– забезпечення належного обчислення державного мита, укладання договорів міни, дарування, спадкування тощо земельних ділянок та усунення факторів, що в подальшому можуть вплинути на можливість громадян та суб’єктів господарювання вільно та на власний розсуд розпоряджатись власними земельними ділянками або отримувати земельні ділянки з земель державної та комунальної власності на відплатній основі для задоволення власних потреб або здійснення господарської діяльності;

–    забезпечення проведення належної оцінки землі в м.Моршині Львівської області ради та функціонування відповідних ринків.

4. Строк виконання заходів з відстеження:

З 03 травня 2018 року по 31 травня 2018 року.

5. Тип відстеження:

Базове відстеження

6. Метод одержання результатів відстеження:

Збір та аналіз статистичних даних щодо кількості осіб, на яких поширюватиметься дія акту, та розміру надходжень до бюджету від плати за землю.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

1. Аналіз кількості власників землі та землекористувачів м.Моршин;

2. Аналіз надходжень плати за землю від юридичних та фізичних осіб

8. Кількісні та якісні значення показників результативності:

Назва показника

Планові на 2018р.

Кількість платників плати за землю – суб’єктів господарювання, осіб

452

Кількість платників плата за землю – громадян, осіб

558

Надходження плати за землю з юридичних осіб (тис.грн.)

12291,4

Надходження плати за землю з фізичних осіб (тис.грн.)

1060,0

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Даним проектом рішення встановлюється вартість послуг з проїзду в центральну частину міста. Забезпечується доступність послуг для усіх верств населення незалежно від рівня їх грошових доходів. Відповідно до ст. 10 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, та на підставі отриманих у подальшому даних по аналогічним показникам повторного та періодичних відстежень, можна буде зробити висновок щодо досягнення цілей діючого регулювання.

Проект РА оприлюднено на web-сайті Моршинської міської ради: http://www.morshyn-rada.gov.ua в розділі «Регуляторна політика» 09.08.2018 року.

Міський голова Р.Я.Ільницький

Підготувала:

Заступник начальника відділу

економіки, курорту та туризму Г.М.Гойсак

31.05.2018

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

1. Вид та назва регуляторного акта:

Рішення Моршинської міської ради «Про затвердження Правил користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Моршині», від 25.05.2017 № 381.

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності:

Підприємство житлово-комунального господарства Моршинської міської ради

3. Цілі прийняття акта:

– встановлення прозорого та чіткого регулювання господарських відносин, які виникають у процесі приєднання та користування системами централізованого водопостачання та водовідведення на постійній (довгостроковій) основі та тимчасовій і поширюються на суб’єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність з централізованого водопостачання та/або водовідведення, та юридичних, фізичних осіб або фізичних осіб-підприємців, які мають намір тимчасово або на постійній (довгостроковій) основі приєднати об’єкти до систем централізованого водопостачання та/або водовідведення та користуватися ними;

– визначення порядку приєднання об’єктів до систем комунального водопроводу, відповідальність за порушення користування централізованими системами водопостачання та водовідведення.

4. Строк виконання заходів з відстеження:

З 2 травня 2018 року по 30 травня 2018 року.

5. Тип відстеження:

Повторне відстеження

6. Метод одержання результатів відстеження:

Збір та аналіз статистичних даних щодо кількості укладених договорів між виробником послуг з централізованого водопостачання та водовідведення та споживачами та кількості встановлених/замінених приладів обліку холодної води метрологічного класу точності «С» тип «механічний»

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

– кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта: виробник, виконавець, споживач послуг з централізованого водопостачання та водовідведення;

– розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта.

1. Аналіз кількості укладених договорів між виробником послуг з централізованого водопостачання та водовідведення та споживачами;

2. Кількість встановлених/замінених приладів обліку холодної води метрологічного класу точності «С» тип «механічний».

8. Кількісні та якісні значення показників результативності:

п/п

Показник

Базове відстеження (2017 рік)

Повторне відстеження (І півріччя 2018 рік)

1.

Аналіз кількості укладених договорів між виробником та споживачами

10

2.

Кількість встановлених/замінених приладів обліку холодної води метрологічного класу точності «С» тип «механічний»

40

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Даний регуляторний акт має достатній ступінь досягнення визначених цілей.

В.о.директора підприємства житлово – комунального

господарства Моршинської міської ради Зазуляк В.Б.

31.05.2018

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

1. Вид та назва регуляторного акта:

Рішення Моршинської міської ради «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в м.Моршині», від 09.09.2008р. № 866 (зі змінами від 26.01.2012р. № 296, 26.02.2015 №1055, 26.05.2016 №164, 30.03.2017 №351).

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності:

Відділ архітектури та містобудування

3. Цілі прийняття акта:

– встановлення прозорих та єдиних правил, а також визначення чіткого переліку обмежень та заборон на розміщення зовнішньої реклами на території м.Моршина;

– створення сприятливих умов для розвитку міста.

4. Строк виконання заходів з відстеження:

З 01 серпня 2018 року по 31 серпня 2018 року.

5. Тип відстеження:

Періодичне відстеження

6. Метод одержання результатів відстеження:

Збір та аналіз статистичних даних щодо кількості звернень та кількості виданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами в м.Моршин.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

1. Аналіз кількості отриманих звернень суб’єктів господарювання щодо розміщення зовнішньої реклами в м.Моршин;

2. Аналіз кількості виданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами в м.Моршин;

8. Кількісні та якісні значення показників результативності:

п/п

Показник

2014р.

2017р.

1.

Кількість звернень щодо розміщення зовнішньої реклами в м.Моршин

10

7

2.

Кількість виданих/продовжених дозволів на розміщення зовнішньої реклами в м.Моршин

7

7

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Регуляторний акт, з врахуванням внесених змін та доповнень, має високий ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку.

Міський голова Р.Я.Ільницький

Підготувала:

Заступник начальника відділу

архітектури та містобудування А.І.Косило

31.08.2018

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

1. Вид та назва регуляторного акта:

Рішення Моршинської міської ради «Про затвердження Положення про порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають в комунальній власності у м. Моршині», від 09.09.2008р. № 867 (зі змінами від 26.01.2012р. № 296).

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності:

Відділ архітектури та містобудування, відділ економіки, курорту та туризму

3. Цілі прийняття акта:

– встановлення єдиного порядку визначення розміру плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності;

– забезпечення надходження коштів до цільового фонду соціального розвитку м.Моршина.

4. Строк виконання заходів з відстеження:

З 01 серпня 2018 року по 31 серпня 2018 року.

5. Тип відстеження:

Періодичне відстеження

6. Метод одержання результатів відстеження:

Збір та аналіз статистичних даних щодо кількості укладених договорів за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають в комунальній власності у м.Моршині та надходжень плати по таких договорах.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

1. Кількість укладених договорів за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають в комунальній власності у м.Моршині

2. Сума надходжень до міського бюджету м.Моршина.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності:

п/п

Показник

2014р.

2017р.

1.

Кількість укладених договорів на розміщення зовнішньої реклами в м.Моршин

19

22

2.

Сума надходжень до міського бюджету м.Моршина

27,9

33,17

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Регуляторний акт, з врахуванням внесених змін та доповнень, має високий ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку.

Міський голова Р.Я.Ільницький

Підготувала:

Заступник начальника відділу

архітектури та містобудування А.І.Косило

31.08.2018

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

1. Вид та назва регуляторного акта:

Проект рішення Моршинської міської ради «Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Моршин»

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності:

Підприємство житлово-комунального господарства Моршинської міської ради

3. Цілі прийняття акта:

– встановлення прозорого та чіткого регулювання господарських відносин, які виникають у процесі приєднання та користування системами централізованого водовідведення і поширюються на суб’єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність з централізованого водопостачання та/або водовідведення, та юридичних та фізичних осіб-підприємців, які приєднані та мають намір приєднати об’єкти до систем централізованого водовідведення міста;

– визначення порядку приєднання об’єктів до систем комунального водовідведення, відповідальність за порушення користування централізованими системами водовідведення та порядку скидання стічних вод.

4. Строк виконання заходів з відстеження:

З 16 липня 2018 року по 10 серпня 2018 року. Проект РА оприлюднено на web-сайті Моршинської міської ради: http://www.morshynrada.gov.ua/ в розділі «Регуляторна політика» 01.08.2018 року.

5. Тип відстеження:

Базове відстеження

6. Метод одержання результатів відстеження:

Збір та аналіз статистичних даних щодо кількості укладених договорів між виробником послуг з централізованого водовідведення та споживачами та виданих дозволів на скидання стічних вод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

– кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта: виробник, виконавець, споживач послуг з централізованого водовідведення;

– кількість виданих дозволів на скидання стічних вод.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності:

п/п

Показник

2017 рік

1.

кількість укладених договорів між виробником та споживачами

2.

кількість виданих дозволів на скидання стічних вод

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

За результатами проведення повторного відстеження результативності даного акта буде визначена реальна ефективність досягнення задекларованих цілей його прийняття.

В.о. директора підприємства житлово –

комунального господарства

Моршинської міської ради Зазуляк В.Б.

13.08.2018 р.

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

1. Вид та назва регуляторного акта:

Проект рішення виконавчого комітету Моршинської міської ради «Про затвердження тарифів на ритуальні послуги».

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

КП “Зелене місто” Моршинської міської ради, відділ економіки, курорту та туризму

3. Цілі прийняття акта

1. Встановлення тарифів на ритуальні послуги відповідно до вимог чинного законодавства та до розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво.

2. Врахування інтересів населення в отриманні необхідних ритуальних послуг.

3. Забезпечення відкритості та прозорості структури тарифів для населення міста, безперебійної роботи підприємства.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 09 липня 2018 року по 9 серпня 2018 року.

5. Тип відстеження

Базове відстеження

6. Метод одержання результатів відстеження

Збір та аналіз статистичних даних, які стосуються динаміки кількості звернень та укладених договорів на надання послуг ритуальною службою.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта було проаналізовано відповідність діючого регуляторного акта чинному законодавству України та визначені такі показники результативності:

1. Кількість звернень до ритуальної служби.

2. Аналіз динаміки надходжень коштів від плати за надання ритуальних послуг, тис.грн.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності:

п/п

Показник

І півріччя 2018 року

1.

Кількість укладених договорів-замовлень на надання ритуальних послуг

7

2.

Надходження коштів за фактично надані послуги, тис.грн.

7945,42

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Даним проектом рішення погоджуються економічно обґрунтовані тарифи, які враховують інтереси комунального підприємства, органів виконавчої влади та споживачів. Забезпечується доступність послуг для усіх верств населення незалежно від рівня їх грошових доходів. Відповідно до ст. 10 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, та на підставі отриманих у подальшому даних по аналогічним показникам повторного та періодичних відстежень, можна буде зробити висновок щодо досягнення цілей діючого регулювання.

Проект РА оприлюднено на web-сайті Моршинської міської ради: http://www.morshyn-rada.gov.ua в розділі «Регуляторна політика» 09.08.2018 року.

Директор КП “Зелене місто” І.В.Яцинин

Підготувала:

Економіст І.В.Ковалик

09.08.2018

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

1. Вид та назва регуляторного акта:

Проект рішення виконавчого комітету Моршинської міської ради «Про встановлення вартості послуг проїзду у центральну частину міста».

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

КП “Зелене місто” Моршинської міської ради, відділ економіки, курорту та туризму

3. Цілі прийняття акта

1. Врегулювання руху транспорту в центральній частині міста.

2. Запровадження єдиного підходу до визначення вартості послуг проїзду у центральну частину міста.

3. Отримання додаткових надходжень для забезпечення безперебійної роботи підприємства.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 16 липня 2018 року по 16 серпня 2018 року.

5. Тип відстеження

Базове відстеження

6. Метод одержання результатів відстеження

Збір та аналіз статистичних даних, щодо руху транспорту в центральній частині міста.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта було проаналізовано відповідність діючого регуляторного акта чинному законодавству України та визначені такі показники результативності:

1. Кількість звернень до КП «Зелене місто» щодо проїзду в центральну частину міста.

2. Аналіз динаміки надходжень коштів від плати за надання послуг, тис.грн.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності:

п/п

Показник

І півріччя 2018 року

1.

Кількість звернень до КП «Зелене місто» щодо проїзду в центральну частину міста.

2

2.

Надходження коштів коштів від плати за надання послуг, тис.грн.

0,0

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Даним проектом рішення встановлюється вартість послуг з проїзду в центральну частину міста. Забезпечується доступність послуг для усіх верств населення незалежно від рівня їх грошових доходів. Відповідно до ст. 10 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, та на підставі отриманих у подальшому даних по аналогічним показникам повторного та періодичних відстежень, можна буде зробити висновок щодо досягнення цілей діючого регулювання.

Проект РА оприлюднено на web-сайті Моршинської міської ради: http://www.morshyn-rada.gov.ua в розділі «Регуляторна політика» 09.08.2018 року.

Директор КП “Зелене місто” І.В.Яцинин

Підготувала:

Економіст І.В.Ковалик

16.08.2018

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

1. Вид та назва регуляторного акта:

Рішення Моршинської міської ради „Про встановлення мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна, що надається в оренду у м.Моршині”, № 429 від 13.09.2012р.

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності:

Відділ економіки, курорту та туризму міської ради

3. Цілі прийняття акта:

 • ефективне використання майна територіальної громади,

 • доведення орендної плати у відповідності до ринкових ставок;

 • збільшення надходжень до місцевого бюджету.

4. Строк виконання заходів з відстеження:

З 1 жовтня 2018 року по 31 жовтня 2018 року

5. Тип відстеження:

Періодичне відстеження

6. Метод одержання результатів відстеження:

Збір та аналіз статистичних даних, які стосуються динаміки кількості укладених договорів та надходжень від оренди комунального майна за 2018 рік.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

1. Аналіз динаміки надходжень коштів від плати за оренду комунального майна, тис.грн.

2. Кількість укладених договорів оренди.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності:

п/п

Показник

Періодичне відстеження (2017)

1.

Площа об’єктів, переданих на умовах оренди суб’єктам господарювання, м²

668,7

2.

Кількість укладених договорів оренди

12

3.

Розмір надходжень коштів від плати за оренду комунального майна, тис.грн.

1,8

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку, він не потребує змін чи доповнень.

Міський голова Р.Я.Ільницький

Підготувала:

Начальник відділу економіки,

курорту та туризму І.Р.Пеленська 31.10.2018

Реєстр діючих регуляторних актів у м.Моршині

Реєстр діючих регуляторних актів у м.Моршині

станом на 01.01.2019 року

№ з/п Назви регуляторних актів Реквізити діючих регуляторних актів Розробники проектів РА Строки проведення заходів з відстеження результативності
Рішення Моршинської міської ради
1. Про затвердження правил розміщення

зовнішньої реклами у м. Моршині

09.09.2008 №866, зі змінами від 26.01.2012 №296, 26.02.2015 №1055, 26.05.2016 №164, 30.03.2017 № 351 Відділ архітектури та містобудування Моршинської міської ради Базове-2009

Повторне-2010

Періодичне-2014, ІІІ квартал 2018, 2022

2. Про затвердження Положення про порядок

визначення розміру плати за тимчасове

користування місцями розташування

рекламних засобів, що перебувають

в комунальній власності у м. Моршині

09.09.2008 №867,

зміни від 26.01.2012 № 296

Відділ архітектури та містобудування Моршинської міської ради Базове-2009

Повторне-2010

Періодичне-2014, ІІІ квартал 2018, 2022

3. Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що знаходиться  під приватизованими об’єктами та підлягає продажу  в м. Моршині 24.02.2011 № 67

 

 

 

Відділ архітектури та містобудування Моршинської міської ради Базове-2011

Повторне-2012

Періодичне-IV квартал 2017, 2021

4. Про затвердження правил паркування транспортних засобів у м. Моршин 05.05.2011 № 114, зі змінами від 26.01.2012 №296, 21.04.2016 №130 Відділ архітектури та містобудування Моршинської міської ради Базове-2012

Повторне-2013

Періодичне-2017, 2021

5. Про затвердження Положення про порядок залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Моршина 13.10.2011 № 164,

зі змінами від 01.03.2012 №317, 24.05.2012 № 373, 06.12.2012 № 514, 30.01.2014 № 797, 13.08.2015 № 1156

Відділ архітектури та містобудування Моршинської міської ради Базове- ІII квартал 2011

Повторне-І квартал 2013

Періодичне- ІV квартал 2016, I квартал 2019

6. Про встановлення мінімальної вартості місячної орендної плати одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна, що надається в оренду у м. Моршині 13.09.2012 № 429 Відділ економіки, курорту та туризму Моршинської міської ради Базове-2012

Повторне-2013

Періодичне- 2015, IV квартал 2018, 2021

7. Про затвердження Порядку розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого слабкострумового обладнання в житлових будинках та інших об’єктах комунальної власності територіальної громади м. Моршина 17.10.2013 № 733 Підприємство

житлово-комунального господарства

Базове-IІІ квартал 2013

Повторне-IІ квартал 2016

Періодичне-I квартал 2020

8. Про затвердження Положення про порядок списання майна (способом ліквідації, безоплатної передачі, відчуження), яке належить до комунальної власності територіальної громади м. Моршина 12.12.2013 № 758 Фінансово-господарський відділ Моршинської міської ради Базове-IV квартал 2013

Повторне-IV квартал 2014

Періодичне-I квартал 2019

9. Положення про порядок подання та розгляду документів щодо надання пільг по сплаті земельного податку, що зараховується до міського бюджету 27.02.2014 № 824 Фінансове управління Моршинської міської ради Базове- I квартал 2014

Повторне-I квартал 2015

Періодичне-I квартал 2020

10. Про затвердження Порядку розміщення на території м. Моршина тимчасових споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності 10.04.2014 № 875 зі змінами від 17.12.2015 № 22, від 27.09.2016 № 227 Відділ економіки, курорту та туризму Моршинської міської ради Базове- IІ квартал 2014

Повторне-ІI квартал 2015

Періодичне-IV квартал 2019

11. Про затвердження нормативно-правових документів з питань орендних відносин для об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Моршина  25.09.2014 № 965 Відділ економіки, курорту та туризму Моршинської міської ради Базове-IІІ квартал 2014

Повторне-IІІ квартал 2015

Періодичне-IІІ квартал 2019

12. Про затвердження порядку відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств міста 11.12.2014 № 1005 Фінансове управління Моршинської міської ради Базове-IV  квартал 2014

Повторне-IV квартал 2015

Періодичне-ІI квартал 2019

13. Про встановлення податків і зборів на території м. Моршина 22.01.2015 № 1032 зі змінами від 23.04.2015 № 1077, від 17.12.2015 № 50, від 28.01.2016 № 78, від 26.05.2016 № 175, від 03.11.2016 № 247, від 09.02.2017 № 323, від 28.09.2017 № 465, від 17.05.2018 № 610, від 05.07.2018 № 640, від 20.12.2018 № 770 Відділ економіки, курорту та туризму Моршинської міської ради Базове- ІІ квартал 2015

Повторне-ІV квартал 2016

Періодичне-І квартал 2020

14. Про затвердження норм та правил утримання

території м. Моршина

21.04.2016 №130 Відділ економіки, курорту та туризму Моршинської міської ради Базове-I квартал 2016

Повторне-I квартал 2017

Періодичне-I квартал 2021

15. Про затвердження Правил користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Моршині 25.05.2017 № 381 Підприємство

житлово-комунального господарства Моршинської міської ради

Базове-II квартал 2017

Повторне-II квартал 2018

Періодичне-IV квартал 2021

16. Про затвердження  нормативної грошової оцінки земель м.Моршина 05.07.2018 № 645 Відділ архітектури та містобудування Моршинської міської ради Базове-II квартал 2018

Повторне- ІІІ квартал 2019

Періодичне-2022

17. Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Моршина

 

06.09.2018 № 671 Підприємство

житлово-комунального господарства Моршинської міської ради

Базове-IІI квартал 2018

Повторне-I квартал 2020

Періодичне-IV квартал 2023

Рішення виконавчого комітету Моршинської міської ради
1. Про встановлення режимів роботи закладів

суб’єктів підприємницької діяльності, підприємств

торгівлі та ресторанного господарства м. Моршина

19.09.2007 № 202 Відділ економіки, курорту та туризму Моршинської міської ради Базове-ІІІ квартал 2007

Повторне-І квартал 2009

Періодичне-І квартал 2015, I квартал 2019

2. Про порядок визначення відновної вартості

всіх видів зелених насаджень

22.07.2009 № 114 Відділ економіки, курорту та туризму Моршинської міської ради Базове-IІ квартал 2009

Повторне-I квартал 2011

Періодичне-2013, IІ квартал 2016, І квартал 2020

3. Про надання платних соціальних послуг, затвердження їх переліку, норм часу та тарифів 17.06.2015 № 61, зі змінами від 20.04.2016 № 48, 26.01.2017 № 13, 22.02.2017 № 37 Моршинський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Базове-І квартал 2015, ІII квартал 2017

Повторне-І квартал 2016

Періодичне-І квартал 2021

4. Про заборону торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями, пивом (окрім слабоалкогольного) у нічний час у м.Моршині 17.06.2015 № 64 Відділ економіки, курорту та туризму Моршинської міської ради Базове-І квартал 2015

Повторне-ІІІ квартал 2016

Періодичне- ІІ квартал 2020

5. Про встановлення тарифів на надання ритуальних послуг

 

13.09.2018 № 99 Відділ економіки, курорту та туризму Моршинської міської ради, КП «Зелене місто» Базове-IІІ квартал 2018

Повторне-І квартал 2020

Періодичне- ІV квартал 2023

6. Про встановлення вартості послуг проїзду у центральну частину міста

 

13.09.2018 № 100 Відділ економіки, курорту та туризму Моршинської міської ради, КП «Зелене місто» Базове-IIІ квартал 2018

Повторне-ІІІ квартал 2019

Періодичне- І квартал 2023