Міста-побратими
Обрати сторінку
ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ З ПІДГОТОВКИ ПРОЄКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ НА 2024 РІК

Рішенням Моршинської міської ради від 14.12.2023 року № 754 затверджено план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Моршинської міської ради та здійснення відстеження їх результативності на 2024 рік

Додаток 1

ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ З ПІДГОТОВКИ ПРОЄКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ НА 2024 РІК  

Вид проєкту регуляторного акта Назва проєкту Обґрунтування необхідності прийняття проєкту Строк підготовки проєкту Орган (підрозділ) відповідальний за розробку проєкту Примітки (спосіб оприлюднення, суб’єкт ініціативи внесення змін до плану тощо)
1. Рішення міської ради Про внесення змін до рішення міської ради «Про встановлення податків і зборів на території Моршинської міської територіальної громади» від 01.07.2021 № 196 (зі змінами) Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства, оптимізація надходжень до бюджету громади І квартал 2024 року Фінансове управління http://morshyn-rada.gov.ua/ekonomichna-diyalnist/regulyatorna-politika/

Додаток 2

ПЛАН ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ З ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ НА 2024 РІК 

Дата прийняття та номер регуля-торного акту Назва регуляторного акту Вид відстеження Відповідальний за проведення відстеження Строк виконання заходів Вид даних, які використовуються для відстеження
1 Про внесення змін до рішення міської ради «Про встановлення податків і зборів на території Моршинської міської територіальної громади» від 01.07.2021 № 196 (зі змінами) базове Фінансове управління ІІ квартал 2024 року статистичні
2 06.09.2018 № 671 Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Моршина періодичне Підприємство житлово-комунального господарства Моршинської міської ради ІІ квартал 2024 року статистичні
3 01.04.2021 № 136 Про затвердження норм та правил утримання території Моршинської територіальної громади періодичне Відділ економічного розвитку та інфраструктури, відділ архітектури та містобудування, КП «Зелене місто» ІІІ квартал 2024 року статистичні
4 17.04.2019 № 50 Про затвердження Порядку в’їзду транспортних засобів у пішохідну зону центральної частини м.Моршина періодичне КП «Зелене місто» ІV квартал 2024 року статистичні
ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ З ПІДГОТОВКИ ПРОЄКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ НА 2023 РІК

Розпорядженням Моршинського міського голови від 14.12.2022 року № 98 затверджено план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Моршинської міської ради та здійснення відстеження їх результативності на 2023 рік

Додаток 1

ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ З ПІДГОТОВКИ ПРОЄКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ НА 2023 РІК

Вид проєкту регуляторного акта Назва проєкту Обґрунтування необхідності прийняття проєкту Строк підготовки проєкту Орган (підрозділ) відповідальний за розробку проєкту Примітки (спосіб оприлюднення, суб’єкт ініціативи внесення змін до плану тощо)
1. Рішення міської ради Про внесення змін до рішення міської ради «Про встановлення податків і зборів на території Моршинської міської територіальної громади» від 01.07.2021 № 196 (зі змінами) Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства, оптимізація надходжень до бюджету громади ІІ квартал 2023 року Фінансове управління

Моршинської міської ради

http://morshyn-rada.gov.ua/ekonomichna-diyalnist/regulyatorna-politika/

 

 

Додаток 2

ПЛАН ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ

З ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ НА 2023 РІК

 

Дата прийняття та номер регуля-торного акту Назва регуляторного акту Вид відстеження Відповідальний за проведення відстеження Строк виконання заходів Вид даних, які використовуються для відстеження
1. Про внесення змін до рішення «Про встановлення податків і зборів на території Моршинської міської територіальної громади» від 01.07.2021 № 196 (зі змінами) базове Фінансове управління Моршинської міської ради ІІ квартал 2023 року статистичні
2. 19.09.2007 № 202 Про встановлення режимів роботи закладів суб’єктів підприємницької діяльності, підприємств торгівлі та ресторанного господарства м. Моршина періодичне Відділ економічного розвитку  та інфраструктури І квартал 2023 року статистичні
3. 22.07.2009 № 114 Про порядок визначення відновної вартості всіх видів зелених насаджень періодичне Відділ економічного розвитку  та інфраструктури ІІ квартал 2023 року статистичні
4. 17.06.2015 № 64 Про заборону торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями, пивом (окрім слабоалкогольного) у нічний час у м.Моршині періодичне Відділ економічного розвитку  та інфраструктури ІІІ квартал 2023 статистичні
5. 10.04.2014 № 875 зі змінами від 17.12.2015 № 22, від 27.09.2016 № 227 Про затвердження Порядку розміщення на території м. Моршина тимчасових споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності періодичне Відділ економічного розвитку  та інфраструктури, відділ архітектури та містобудування IV  квартал 2023 року статистичні
6. 17.10.2013 № 733, зі змінами від 10.04.2014 № 863 Про затвердження Порядку розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого слабкострумового обладнання в житлових будинках та інших об’єктах комунальної власності територіальної громади м. Моршина періодичне Комунальні підприємства ІV квартал 2023 року статистичні

 

Звіт про відстеження результативності регуляторного акта

Звіт про відстеження результативності регуляторного акта 

 1. Вид та назва регуляторного акта

Рішення «Про встановлення  податків і зборів на території Моршинської міської територіальної громади», від 01.07.2022 № 196 зі змінами від

 1. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Фінансове управління, відділ економічного розвитку та інфраструктури Моршинської міської ради.

 1. Цілі прийняття акта:  впорядкування сплати місцевих податків і зборів в адміністративно-територіальних межах населених пунктів Моршинської міської територіальної громади, оптимізація податкового тиску на суб’єктів господарювання та громадян.
 2. Строк виконання заходів з відстеження: з 14.03.2022 по 04.04.2022
 3. Тип відстеження: повторне.
 4. Метод одержання результатів відстеження результативності

Для проведення повторного відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів відстеження.

 1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності здійснюється шляхом аналізу надходжень від сплати місцевих податків і зборів.

 1. Кількісні та якісні значення показників результативності:
Назва показника Базове (план 2021 рік) Повторне (факт 2021 рік) Очікуване 2022 рік
Збір інформації щодо кількості суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється дія акта 100% 100% 100%
Загальна кількість платників податків, од.
Надходження до місцевого бюджету із сплати місцевих податків і зборів від усіх груп платників (тис. грн.) 35829,0 30985,5 33496,8
місцеві податки і збори, всього:
– податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 10388,0 8041,4 8431,9
– плата за землю, в тому числі 16471,0 13108,5 12877,1
земельний податок:
з юридичних осіб 9221,0 6689,1 6952,0
з фізичних осіб 750,0 836,9 344,0
орендна плата:
з юридичних осіб 4700,0 5053,1 5080,6
з фізичних осіб 1800,0 529,3 500,5
– туристичний збір 220,0 333,3 1185,1
– транспортний податок 0,0 0,0 0,0
– єдиний податок з юридичних осіб 1800,0 1639,4 2299,4
– єдиний податок з фізичних осіб 6500,0 7467,7 8292,9
– єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників 450,0 395,3 385,5
– акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (5 відсотків від обсягу реалізованої продукції) 1580,0 2110,5 1506,9
 1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Даний регуляторний акт  має достатній ступінь досягнення визначених цілей, однак у зв’язку із внесенням змін до Податкового кодексу України та інших нормативно-правових актів в сфері оподаткування, потребує внесення змін з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства.

 

Міський голова                                                   Р.Я.Ільницький

 

Підготувала:

Начальник відділу економічного розвитку та інфраструктури                                                                        І.Р.Пеленська

05.04.2022

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта 

 1. Вид та назва регуляторного акта

Рішення Моршинської міської ради «Про затвердження «Положення про порядок  списання майна (способом ліквідації, безоплатної передачі, відчуження), яке належить до комунальної власності територіальної громади м.Моршина», від 12.12.2013 № 758.

 1. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Відділ економічного розвитку та інфраструктури, фінансово-господарський відділ.

 1. Цілі прийняття акта

Основними цілями прийняття рішення міської ради є :

– встановлення єдиного організаційно – правового механізму, який регулює процес списання та передачі комунального майна, що є комунальною власністю міста та перебуває на балансі комунальних підприємств, установ, організацій, закладів, що фінансуються за рахунок коштів міського бюджету,  на правах повного господарського відання чи оперативного управління, збереження та управління цим  майном та самостійних структурних підрозділів виконавчих органів міської ради;

– встановлення чітких форм про отримання дозволу на списання основних засобів способом ліквідації, безоплатної передачі, відчуження (рухомого майна);

– вдосконалення відносин між міською владою та комунальними підприємствами, установами, організаціями, які виникають у процесі списання, безоплатної передачі, відчуження основних засобів, що є комунальною власністю. 

 1. Строк виконання заходів з відстеження результативності

З 25.03.2022 по 24.04.2022 року.

 1. Тип відстеження

Періодичне  відстеження

 1. Метод одержання результатів відстеження результативності

Для проведення періодичного відстеження використовувався аналіз статистичних даних.      

 1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність,

          а також способи одержання даних         

Враховуючи цілі регулювання для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

 • кількість одиниць майна комунальної власності міста, яке було списане за попередні роки;
 • кількість організацій, установ та комунальних підприємств (балансоутримувачів), які проводили списання майна  комунальної власності міста.

Дані показники отримані від  комунальних підприємств, установ, організацій, закладів, що фінансуються за рахунок коштів міського бюджету.           

 1. Кількісні та якісні значення показників результативності

Враховуючи цілі регулювання для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

1.Ефективність розробленого механізму.

2.Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень регуляторного акта.

3.Кількість суб’єктів господарювання, на які поширюється дане Положення.

Динаміка списання майна  по роках наступна :

 Рік 2008 2013 2019 2022
Кількість списаних одиниць майна, шт. 11 81 18 1
Кількість організацій, установ та комунальних підприємств, які проводили списання майна 1 2 2 1
 1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку, він не потребує змін чи доповнень.

Перший заступник

міського голови                                                                                   Ю.Я.Янків

 

Підготувала:

Начальник відділу  економічного розвитку та інфраструктури                                                               І.Р.Пеленська

24.04.2022

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

 1. Вид та назва регуляторного акта

Рішення Моршинської міської ради «Про затвердження Положення про порядок подання та розгляду документів щодо надання пільг по сплаті земельного податку, що зараховується до міського бюджету», від 27.02.2014р. № 824

 1. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Фінансове управління Моршинської міської ради

 1. Цілі прийняття регуляторного акта

Цілями прийняття регуляторного акту є:

– зменшення фінансового навантаження на платників земельного податку;

– збалансованість міського бюджету.

 1. Строк виконання заходів з відстеження

з  02.05.2022  по  17.05.2022

 1. Тип відстеження

Періодичне відстеження

 1. Метод одержання результатів відстеження результативності

Для проведення відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів відстеження.

 1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

В результаті впровадження регуляторного акта досліджувались наступні показники результативності:

– сума надходжень до бюджету міста від сплати земельного податку;

– кількість звернень суб’єктів господарювання щодо надання пільг згідно Порядку;

– сума недоотриманих коштів від сплати земельного податку.

 1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта проводиться аналіз звернень щодо надання пільг по сплаті земельного податку.

Пільги по сплаті земельного податку міською радою за аналізований період не надавались у зв’язку з відсутністю відповідних звернень від суб’єктів господарювання.

 1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Регуляторний акт врегульовує відносини, які не можливо врегулювати ринковими механізмами, він не потребує змін чи доповнень.

Перший заступник

міського голови                                                                                   Ю.Я.Янків

 

Підготувала:

Начальник фінансового управління                                                                 І.А.Мельничук

20.05.2022

 ЗВІТ

про відстеження результативності регуляторного акта

 1. Вид та назва регуляторного акта

Рішення Моршинської міської ради від 11.12.2014р. №1005 “Про затвердження Порядку відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств міста”

 1. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Фінансове управління Моршинської міської ради

 1. Цілі прийняття регуляторного акта

Цілями прийняття регуляторного акту є:

– встановлення порядку і нормативу відрахування частини чистого прибутку (доходу) підприємств, що перебувають у комунальній власності Моршинської міської ради;

– ефективного використання комунального майна.

 1. Строк виконання заходів з відстеження

з  09.05.2022р.  по  27.05.2022р.

 1. Тип відстеження

Періодичне відстеження

 1. Метод одержання результатів відстеження результативності

Відстеження результативності здійснюватиметься шляхом аналізу щоквартальних надходжень до міського бюджету частини чистого прибутку (доходу) від комунальних підприємств.

 1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

В результаті впровадження регуляторного акта досліджувався наступний показник результативності: надходження до міського бюджету за рахунок своєчасного та повного здійснення відрахувань частини чистого прибутку комунальними підприємствами.

 1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
№ п/п Найменування показника 2018 рік 2021 рік
1 Сума надходжень від сплати частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств всього (грн.) 10147 9955
2 Кількість підприємств, які сплачують частину чистого прибутку (доходу) всього (одиниць) 2 2
3 Рівень поінформованості комунальних підприємств стосовно основних положень регуляторного акта (%) 100 100
 1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Відповідно до Переліку актів (проектів актів) органів місцевого самоврядування (далі – ОМС), що надходять на розгляд до Державної регуляторної служби України, на які не поширюються вимоги Закону України від 11.09.2003 № 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» станом на 15.04.2022, розміщеного на сайті  та згідно частини першої статті 4 Бюджетного кодексу України вимоги Закону № 1160 на акт не поширюються. Дане рішення пропонується виключити з переліку регуляторних актів.

Перший заступник

міського голови                                                                                   Ю.Я.Янків

 

Підготувала:

Начальник фінансового управління                                                                 І.А.Мельничук

30.05.2022 

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Моршинської міської ради та їх відстеження на 2022 рік
 1. План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Моршинської міської ради та їх відстеження на 2022 рік

Розпорядженням Моршинського міського голови від 15.12.2021 року № 90 затверджено план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Моршинської міської ради та здійснення відстеження їх результативності на 2022 рік

Додаток 1

ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ З ПІДГОТОВКИ ПРОЄКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ НА 2022 РІК

Вид проєкту регуляторного акта Назва проєкту Обґрунтування необхідності прийняття проєкту Строк підготовки проєкту Орган (підрозділ) відповідальний за розробку проєкту Примітки (спосіб оприлюднення, суб’єкт ініціативи внесення змін до плану тощо)
1. Рішення міської ради Про внесення змін до рішення міської ради «Про встановлення податків і зборів на території Моршинської міської територіальної громади» від 01.07.2021 № 196 Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства, оптимізація надходжень до бюджету громади ІІ квартал 2022 року Фінансове управління

Моршинської міської ради

http://morshyn-rada.gov.ua/ekonomichna-diyalnist/regulyatorna-politika/

 

Додаток 2

ПЛАН ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ

З ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ НА 2022 РІК

 

Дата прийняття та номер регуля-торного акту Назва регуляторного акту Вид відстеження Відповідальний за проведення відстеження Строк виконання заходів Вид даних, які використовуються для відстеження
Про внесення змін до рішення «Про встановлення податків і зборів на території Моршинської міської територіальної громади» від 01.07.2021 № 196 базове Фінансове управління Моршинської міської ради ІІ квартал 2022 року статистичні
01.07.2021 № 196 Про встановлення податків і зборів на території Моршинської міської територіальної громади» повторне Фінансове управління Моршинської міської ради ІІ квартал 2022 року статистичні
12.12.2013 № 758 Положення про порядок списання майна (способом ліквідації, безоплатної передачі, відчуження), яке належить до комунальної власності територіальної громади м. Моршина періодичне Відділ економічного розвитку та інфраструктури, фінансово-господарський відділ ІІ квартал 2022 року статистичні
27.02.2014 № 824 Положення про порядок подання та розгляду документів щодо надання пільг по сплаті земельного податку, що зараховується до міського бюджету періодичне Фінансове управління Моршинської міської ради ІІ квартал 2022 року статистичні
11.12.2014 № 1005 Про затвердження порядку відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств міста періодичне Фінансове управління Моршинської міської ради ІІ квартал 2022 року статистичні

 

Звіти про відстеження результативності регуляторних актів у 2021 році.

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

 1. Вид та назва регуляторного акта:

Рішення Моршинської міської ради від 21.04.2016 № 130 «Про затвердження норм та правил утримання території м.Моршина.

 1. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Відділ економіки, курорту та туризму міської ради, КП «Зелене місто»

 1. Цілі прийняття акта

– впорядкування діяльності в центральній частині міста Моршина, удосконалення Правил благоустрою   м. Моршина, здійснення ефективних і комплексних  заходів з утримання території міста у належному стані,  збереження об’єктів загального користування, а також природних комплексів і об’єктів з метою приведення благоустрою міста до належного рівня та задоволення потреб територіальної громади у якісному наданні послуг у сфері благоустрою міста.

 

 1. Строк виконання заходів з відстеження

З 01 березня 2021 року по 31 березня 2021 року

 1. Тип відстеження

Повторне відстеження

 1. Метод одержання результатів відстеження результативності

Для проведення відстеження використовується збір та аналіз статистичних даних, зауваження та пропозиції громадян щодо стану благоустрою в місті.

 1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного визначені такі показники результативності:

– покрашення стану міського благоустрою та надання якісних послуг у сфері благоустрою;

– здійснення контролю щодо забезпечення належного стану міського благоустрою (кількість наданих приписів та складених протоколів про адміністративні правопорушення);

– зменшення кількості скарг щодо неналежного стану благоустрою.

 1. Кількісні та якісні значення показників результативності:
№ п/п Показник Базове (2015 рік) Повторне (2016 рік) Періодичне (2020 рік)
1. Сума коштів, спрямованих на реалізацію заходів з благоустрою, тис.грн. 846,5 2639,1 8928,2
2. Кількість наданих приписів та складених протоколів, од. 0 0 1
3. Кількість скарг щодо неналежного стану благоустрою, од. 0 0 0
 1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Даний регуляторний акт  має достатній ступінь досягнення визначених цілей, однак у зв’язку із утворенням Моршинської міської територіальної громади, затвердженням Типових правил благоустрою та внесенням змін до нормативно-правових актів в сфері містобудування та архітектури, потребує внесення змін з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства.

           

Начальник відділу економічного розвитку та інфраструктури                І.Р.Пеленська                                                                                                                     

31.03.2021

 

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

 

 1. Вид та назва регуляторного акта

Проект рішення «Про встановлення  податків і зборів на території Моршинської міської територіальної громади»

 1. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Фінансове управління, відділ економічного розвитку та інфраструктури Моршинської міської ради.

 1. Цілі прийняття акта:  впорядкування сплати місцевих податків і зборів в адміністративно-територіальних межах населених пунктів Моршинської міської територіальної громади, оптимізація податкового тиску на суб’єктів господарювання та громадян.
 2. Строк виконання заходів з відстеження: з 01.06.2021 по 30.06.2021

 

 1. Тип відстеження: базове.

 

 1. Метод одержання результатів відстеження результативності

Для проведення базового відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів відстеження.

 1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності здійснюватиметься шляхом аналізу надходжень від сплати місцевих податків і зборів.

 1. Кількісні та якісні значення показників результативності:
Назва показника за 2019 рік 2020 рік 2021 рік
Збір інформації щодо кількості суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється дія акта 100% 100% 100%
Загальна кількість платників податків, од.
Надходження до місцевого бюджету із сплати місцевих податків і зборів від усіх груп платників (тис. грн.) 26852,1 22545,2 23790,0
місцеві податки і збори, всього: 26852,1 24827,3 35829,0
– податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 6332,2 5229,6 10388,0
– плата за землю, в тому числі 15633,2 11357,0 16471,0
земельний податок:
з юридичних осіб 10589,9 5436,6 9221,0
з фізичних осіб 235,9 717,3 750,0
орендна плата:
з юридичних осіб 4054,3 4389,4 4700,0
з фізичних осіб 753,1 813,7 1800,0
– туристичний збір 342,7 164,8 220,0
– транспортний податок 0,0 52,55 0,0
– єдиний податок з юридичних осіб 1758,2 1552,6 1800,0
– єдиний податок з фізичних осіб 2760,8 6084,3 6500,0
– єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників 0,0 438,9 450,0
– акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (5 відсотків від обсягу реалізованої продукції) 923,4 1377,2 1580,0
 1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Прийняття даного регуляторного акту забезпечить впорядкування сплати місцевих податків і зборів в населених пунктів Моршинської міської територіальної громади, оптимізацію податкового тиску на суб’єктів господарювання та громадян, ефективне планування та наповнення місцевого бюджету. Оцінку результатів реалізації регуляторного акту та ступінь досягнення визначених цілей буде здійснено при проведені повторного та періодичного відстежень результативності регуляторного акта згідно вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

Міський голова                                               Р.Я.Ільницький

 

Підготувала:

Начальник відділу економічного розвитку та інфраструктури                                                                 І.Р.Пеленська

30.06.2021

 

 

 

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

 

 

 1. Вид та назва регуляторного акта:

Рішення Моршинської міської ради «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в м.Моршині», від 09.09.2008р. № 866 (зі змінами від 26.01.2012р. № 296, 26.02.2015 №1055, 26.05.2016 №164, 30.03.2017 №351).

 1. Назва виконавця заходів з відстеження результативності:

Відділ архітектури та містобудування

 1. Цілі прийняття акта:

– встановлення прозорих та єдиних правил, а також визначення чіткого переліку обмежень  та заборон  на розміщення зовнішньої реклами на території м.Моршина;

– створення сприятливих умов для розвитку міста.

 1. Строк виконання заходів з відстеження:

З 02 серпня 2021 року по 31 серпня 2021 року.

 1. Тип відстеження:

Періодичне відстеження

 1. Метод одержання результатів відстеження:

Збір та аналіз статистичних даних щодо кількості звернень та кількості виданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами в м.Моршин.

 1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

 1. Аналіз кількості отриманих звернень суб’єктів господарювання щодо розміщення зовнішньої реклами в м.Моршин;
 2. Аналіз кількості виданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами в м.Моршин;
 1. Кількісні та якісні значення показників результативності:

 

№ п/п Показник 2014р. 2017р. 2020р.
1. Кількість звернень щодо розміщення зовнішньої реклами в м.Моршин 10 7 7
2. Кількість виданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами в м.Моршин 7 7 7
 1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Регуляторний акт, з врахуванням внесених змін та доповнень, має високий ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку.

 

 

Міський голова                                                                              Р.Я.Ільницький

 

Підготувала:

Заступник начальника відділу

архітектури та містобудування                                                                                           А.І.Косило                                                           

31.08.2021

 

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

 

 

 1. Вид та назва регуляторного акта:

Рішення Моршинської міської ради «Про затвердження Положення про порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають в комунальній власності у м. Моршині», від 09.09.2008р. № 867 (зі змінами від 26.01.2012р. № 296).

 1. Назва виконавця заходів з відстеження результативності:

Відділ архітектури та містобудування, відділ економіки, курорту та туризму

 1. Цілі прийняття акта:

– встановлення єдиного порядку визначення розміру плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності;

– забезпечення надходження коштів до цільового фонду соціального розвитку м.Моршина.

 1. Строк виконання заходів з відстеження:

З 02 серпня 2021 року по 31 серпня 2021 року.

 1. Тип відстеження:

Періодичне відстеження

 1. Метод одержання результатів відстеження:

Збір та аналіз статистичних даних щодо кількості укладених договорів за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають в комунальній власності у м.Моршині та надходжень плати по таких договорах.

 1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

 1. Кількість укладених договорів за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають в комунальній власності у м.Моршині
 2. Сума надходжень до міського бюджету м.Моршина.
 1. Кількісні та якісні значення показників результативності:

 

№ п/п Показник 2014р. 2017р. 2020р.
1. Кількість укладених/продовжених договорів на розміщення зовнішньої реклами в м.Моршин 19 22 20
2. Сума надходжень до міського бюджету м.Моршина 27,9 33,17 66,1
 1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Регуляторний акт, з врахуванням внесених змін та доповнень, має високий ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку.

 

 

Міський голова                                                                              Р.Я.Ільницький

 

Підготувала:

Заступник начальника відділу

архітектури та містобудування                                                                                           А.І.Косило                                                           

31.08.2021

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

 1. Вид та назва регуляторного акта:

Рішення Моршинської міської «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб′єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що знаходиться під приватизованими об′єктами та підлягає продажу в м. Моршині», від 24.02.2011р. № 67.

 

 1. Назва виконавця заходів з відстеження результативності:

Відділ архітектури та містобудування

 1. Цілі прийняття акта:

Конкурсний відбір оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок для проведення експертної оцінки земельних ділянок, які підлягають продажу, здійснюється з метою залучення додаткових коштів у міський бюджет для успішної реалізації програм соціально-економічного розвитку міста.

 1. Строк виконання заходів з відстеження:

З 1 жовтня 2021 року по 29 жовтня 2021 року.

 1. Тип відстеження:

Повторне відстеження

 1. Метод одержання результатів відстеження:

Збір та аналіз статистичних даних щодо звернень користувачів земельних ділянок, на яких розташовані приватизовані об’єкти нерухомості з питань викупу земельних ділянок під такими об’єктами.

 1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

 • кількість проведених конкурсів;
 • сума коштів, що надійшла до міського бюджету від продажу земельних ділянок, грн.
 1. Кількісні та якісні значення показників результативності:
№ п/п Показник Базове відстеження (2010р.) Повторне відстеження (2011р) Періодичне відстеження (2020р)
1. Аналіз кількості звернень щодо викупу земельних ділянок 3 4 10
2. Сума надходжень до міського бюджету від продажу земельних ділянок, тис.грн. 0 80,4 3074,4
 1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку, він не потребує змін чи доповнень.

Міський голова                                                                              Р.Я.Ільницький

 

Підготувала:

Заступник начальника відділу

архітектури та містобудування                                                                                           А.І.Косило                                                           

29.10.2021

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

 

 1. Вид та назва регуляторного акта:

Рішення Моршинської міської ради „Про встановлення мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна, що надається в оренду у м.Моршині”, № 429 від 13.09.2012р.

 1. Назва виконавця заходів з відстеження результативності:

Відділ економічного розвитку та інфраструктури Моршинської міської ради

 1. Цілі прийняття акта:
 • ефективне використання майна територіальної громади,
 • доведення орендної плати у відповідності до ринкових ставок;
 • збільшення надходжень до місцевого бюджету.
 1. Строк виконання заходів з відстеження:

З 18 жовтня 2021 року по 12 листопада 2021 року

 1. Тип відстеження:

Періодичне відстеження

 1. Метод одержання результатів відстеження:

Збір та аналіз статистичних даних, які стосуються динаміки кількості укладених договорів та надходжень від оренди комунального майна за 2018 рік.

 1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

 1. Аналіз динаміки надходжень коштів від плати за оренду комунального майна, тис.грн.
 2. Кількість укладених договорів оренди.

Метою прийняття регуляторного акта є встановлення мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна у місті з урахуванням його місця розташування та виду функціонального використання, що забезпечить збільшення надходжень коштів до бюджету.             Мінімальна вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна, яка діє на даний час у Моршині, затверджена рішенням Моршинської міської ради № 810 від 24 червня 2008 року і протягом 2008-2012 років не переглядалися, що призводить до заниження бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб.

Цілі прийняття акта:

 • ефективне та раціональне використання майна територіальної громади;
 • доведення орендної плати у відповідності до ринкових ставок;
 • збільшення надходжень до міського бюджету.
 1. Строк виконання заходів з відстеження:

З 13 серпня 2012 року по 13 вересня 2012 року.

 1. Тип відстеження:

Повторне відстеження

 1. Метод одержання результатів відстеження:

Збір та аналіз статистичних даних, які стосуються динаміки кількості укладених договорів та надходжень від оренди комунального майна за попередні роки.

 1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

Предметом правового регулювання проекту рішення є «Методика визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб», затверджена Постановою Кабінету Міністрів України № 1253 від 29.12.2010 з використанням:

–  опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2012 рік, яка за даними Міністерства регіонального розвитку та будівництва України для Львівської області на 2012 рік  складає 5017 грн. з ПДВ.

– проектного строку експлуатації  об’єктів нерухомості, яка за даними відділу архітектури та містобудування складає 43,5 років.

– додаткових коефіцієнтів , що враховують місцезнаходження об’єкту нерухомості за 3 зонами згідно додатку до рішення Моршинської міської ради № 810 від 24.06.2008 року та функціональне використання  об’єкта нерухомості (виробнича діяльність, комерційна діяльність, некомерційна діяльність). Розрахунок податку проводять органи державної податкової інспекції.

Враховуючи цілі регулювання, визначені такі показники результативності:

 1. Надходження від сплати податку на доходи фізичних осіб.
 1. Кількісні та якісні значення показників результативності:
№ п/п Показник 2010р.

(базове)

2011р.

(базове)

2012р.

(повторне)

1. Надходження від сплати податку на доходи фізичних осіб від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду) та житловий найм (піднайм) 3,2 223,3

 

 

№ п/п Показник Базове відстеження (2011р.) Повторне відстеження (2012р) Періодичне відстеження (2017) Періодичне відстеження (2021)
1. Площа об’єктів, переданих на умовах оренди суб’єктам господарювання, м² 2945,5 3003,0 6687 197,6
2. Кількість укладених договорів оренди 14 16 12 6
3. Річний розмір орендної плати за діючими договорами, тис.грн. 39,9 42,3 1,8 28,8
 1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку, він не потребує змін чи доповнень.

 

Міський голова                                                                              Р.Я.Ільницький

 

Підготувала:

Начальник відділу економічного

розвитку та інфраструктури                                                                                                                 І.Р.Пеленська                                   

 

12.11.2021

Повідомлення

Оголошення

На виконання п. 3 ухвали Львівського окружного адміністративного суду від 14.07.2021 у справі № 380/10322/21 Моршинська міська рада повідомляє про відкриття провадження у справі про оскарження рішення Моршинської міської ради від 05.07.2018 № 645 “Про затвердження нормативної грошової оцінки земель м. Моршина”

Львівським окружним адміністративним судом призначено підготовче судове засідання у справі № 380/10322/21 на 28 вересня 2021 року о 14:00 год (у приміщенні Львівського окружного адміністративного суду за адресою: м. Львів, вул. Чоловського, 2 зал суд. Засідань № 1).

Повідомлення

про оприлюднення регуляторного акту – проекту рішення ______ виконавчого комітету Моршинської міської ради «Про затвердження переліку та вартості платних послуг, що надаються Комунальним некомерційним підприємством «Моршинська міська лікарня» Моршинської міської ради

          Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11 вересня 2003 року № 1160-IV, та з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, виконавчий комітет Моршинської міської ради повідомляє про наміри оприлюднити регуляторний акт – проект рішення «Про затвердження переліку та вартості платних послуг, що надаються Комунальним некомерційним підприємством «Моршинська міська лікарня» Моршинської міської ради. Проект даного рішення розроблено відповідно до вимог Податкового кодексу України, Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 року № 1138 «Про затвердження Переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» з метою надання платних медичних послуг.

         Розробник  проекту регуляторного акту: Комунальне некомерційне підприємство «Моршинська міська лікарня» Моршинської міської ради, 82482, вул.50- річчя УПА,20 м.Моршин Львівської області. Відповідальна особа – Юкшинський Геннадій Йосифович – головний лікар Комунального некомерційного підприємства «Моршинська міська лікарня» Моршинської міської ради, контактний телефон – (0360)6-00-07.

        Спосіб оприлюднення регуляторного акту та аналіз регуляторного впливу: на офіційному веб – сайті Моршинської міської територіальної громади https://morshyn-rada.gov.ua/ekonomichna-diyalnist/regulyatorna-politika/ 08.06.2021.

            Зауваження  та  пропозиції  щодо  проекту  регуляторного  акта та аналізу регуляторного впливу  приймаються за адресою:

 • Моршинська міська територіальна громада, вул. І.Франка,15   .Моршин, Львівська область,  82482 та електронною поштою:  e-mail:  morshin_rada@ukr.net, тел. (03260) 6 02 02.

 • Розробником регуляторного акту – Комунальним некомерційним підприємством «Моршинська міська лікарня» Моршинської міської ради Львівської області, 82482, вул.50- річчя УПА,20 м.Моршин Львівської області, контактний телефон – (0360)6-00-07.

       Термін приймання зауважень від фізичних і юридичних  осіб, їх об′єднань – тридцять один календарний  день з дня оприлюднення.

03.06.2021

     1. ПРОЄКТ

     2. Україна

МОРШИНСЬКА МІСЬКА РАДА

стрийського району ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я №

___” ________ 20_ р. м.Моршин

Про затвердження переліку та вартості

платних послуг, що надаються

КНП “Моршинська міська лікарня”

Моршинської міської ради

Керуючись ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України № 1138 від 17.09.1996 року, із змінами та доповненнями, пунктом 8 статті 138 Податкового кодексу України, з метою оптимізації витрат на фінансування КНП «Моршинська міська лікарня», виконавчий комітет Моршинської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити перелік та вартість платних послуг, що надаються Комунальним некомерційним підприємством «Моршинська міська лікарня» Моршинської міської ради, що додається.

2. КНП «Моршинська міська лікарня» опублікувати рішення в засобах масової інформації та на веб сайті Моршинської міської ради.

3. Рішення виконавчого комітету Моршинської міської ради від 17.04.2019 № 51 та від 06.02.2020 № 11 визнати такими, що втратили чинність.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови В.Левковича.

Міський голова Руслан ІЛЬНИЦЬКИЙ

Зауваження та пропозиції до проєкту рішення приймаються до 08.07.2021 в письмовій формі за адресою: 82482, м.Моршин, вул.І.Франка, 15; телефон: 60202, електронна адреса: morshіn_rada@ukr.net, Моршинська міська рада

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконкому

Моршинської міської ради

« ____» __________ 20___ р. №___

Розрахунок послуг, що надаються КНП «Моршинська міська лікарня»

на _______________________2021р.

ПОСЛУГИ

Вартість послуги в грн.

1.

Періодичний медогляд для працівників

223,40

2.

Проведення щозмінних і після рейсових медичних оглядів водія

295,10

3.

УЗД-дослідження одного органу

109,90

4.

Електрокардіограма (ЕКГ)

25,45

5.

Стерелізація біксів

50,55

6.

Перебування у стаціонарному відділенні

349,80

7.

Перебування у стаціонарному відділенні з покращеними умовами

525,00

ПРОЦЕДУРИ

1.

Підводний душ-масаж

97,60

2.

Озокеритна аплікація

52,55

3.

Інгаляція

25,45

4.

Тубус-кварц

10,40

5.

Магнітотернапія

32,75

6.

Діодинометрія

30,50

7.

Ампліпульс терапія

31,00

8.

Дарсонвалізація

31,00

9.

Електофорез

28,00

10.

ЛФК

49,70

11.

Кишкове зрошення

60,00

12.

Мікроклізма масляно-травяна

28,00

13.

Тюбаж

23,20

14.

ЛУЧ

22,40

15.

Профілактор Євмінова

28,80

16.

Дуодинальне зондування

83,50

17.

УВЧ

28,50

18.

Киснева пінка

20,50

19.

Лазар

37,70

20.

Масаж (комірцева ділянка)

73,20

21.

Масаж (шийно-грудний відділ)

109,80

22.

Масаж спини

146,40

АНАЛІЗИ

1.

Цукор крові

34,15

2.

Загальний аналіз сечі

30,90

3.

Загальний аналіз крові з формулою

36,30

4.

Група крові, резус

34,35

5.

Печінкові проби

51,20

6.

Аналіз на ревмопроби

34,50

7.

Аналіз калу на гельмінти

22,90

Керуючий справами виконавчого комітету Ольга МАНАСТИРСЬКА

Додаток №___від

«____» ______________2021р.

Калькуляція

на періодичний медогляд для працівників в КНП «Моршинська міська лікарня»

 1. Прийом лікаря:

 • терапевт: 6306грн.(ставка лікаря):19(робочі дні):462= 0,72 грн.

0,72грн. х 15хв(тривалість одного обстеження)=10,80 грн.

 • отоларинголог: 6667,10 грн.:19:462= 0,76 грн.

0,76грн.х 15хв.=11,40 грн.

 • стоматолог: 7879,30 грн.:19:396= 1,05 грн.

1,05 грн. х 15хв.= 15,75 грн.

 • невропатолог: 6792 грн.:19:462= 0,77 грн.

0,77грн.х 10хв.=7,70 грн.

 • рентгенолог : 7264,20 грн.:19: 360 = 1,06 грн.

1,06 грн. х 15хв. = 15,90 грн.

– рентген лаборант:6374,22 грн.: 19: 360=0,93 грн.

0,93 х 20хв.= 7,30грн.

Разом: 68,85 грн.

 1. Нарахування на зарплату:

68,85 грн. х 22%= 15,15грн.

Разом: 15,15 грн.

 1. Матеріали:

 • флюроплівка :1 шт. на 105 чол. на суму 1900грн.

на 1 чол.- 18,10 грн.

 • фіксаж: 30 л на 600 чол на суму 450,00грн.

на 1 чол.- 0,75 грн.

 • проявник: 30 л на 600 чол. на суму 450,00 грн.

на 1 чол.- 0,75 грн.

 • енергоносії – 5,85грн.

 • миючі засоби – 4,30 грн.

 • непрямі видатки – 42,79 грн.

 • Разом: 72,54 грн.

 • Собівартість – 150,31 грн.

Аналіз крові на РВ

 1. Заробітня плата лікаря-лаборанта:

 • для виведення результатів аналізу:

 • лікар-лаборант: 9967,31грн. (ставка лікаря):19(робочі дні):432х20хв=24,29 грн.

Разом: 24,29 грн.

 1. Нарахування на зарплату:

24,29 грн.х22%=5,34грн.

Собівартість – 29,63 грн.

Собівартість медичного огляду – 186,17 грн.

ПДВ 20% – 37,23 грн.

Всього вартість медичного огляду – 223,40 грн.

Калькуляція

на послуги стерилізації біксів в КНП «Моршинська міська лікарня»

Заробітна плата автоклавувальника:

 • 6000грн.:20(робочі дні):462= 0,65 грн.

0,51грн. х 20хв(тривалість стерелізування)=13,00 грн.

Нарахування на заробітну плату:

 • 13,00 грн. х 22% = 2,86 грн.

 1. Знос автоклаву:

1275 х 25% :12міс. = 26,60 грн.

26,60 грн. : 20роб.днів – 1,30 грн. – знос за 1 день

1,30 грн.: 8год. = 0,16 грн.

0,16 грн. х 1,5 год. = 0,25 грн.

 1. Витрати електроенергії:

6 кВт – потужність автоклаву за 1 год.

9 кВт – 1,5 год.

9 кВт х 2,89 грн. = 26,01 грн.

Собівартість послуги – 42,12 грн.

ПДВ 20% – 8,43 грн.

Всього: 50,55 грн.

Калькуляція проведення щозмінних і після рейсових медичних оглядів водія Моршинського МЦЗ в КНП «Моршинська міська лікарня»

1.Прийом лікаря:

 • Терапевт 6306 грн.(ставка лікаря):21(робочі дні):462= 0,64 грн.

0,64грн. х 15хв.(тривалість одного обстеження)=9,60 грн.

2.Нарахування на зарплату:

9,60 грн. х 22%= 2,11грн.

Разом: 11,71 грн.

3. Вартість послуги:

11,71грн.(вартість послуги за 1 день) х 21(роб. дні водія) = 245,91 грн.

ПДВ 20% – 49,19 грн.

Всього: 295,10 грн.

Калькуляція

на УЗД-дослідження одного органу в КНП «Моршинська міська лікарня»

 1. Комунальні витрати :

 • витрати електроенергії : 0,78 кВт х 3,65 грн. х 25хв. = 71,18 грн.

 • витрати води (водопостачання і водовідведення) – 7,50 грн. х 1,101(коеф.)

=8,26 грн.

 1. Знос основних засобів:

 • апарат УЗД: 41177 х 25% :12 міс. = 857,85 грн. :20днів = 42,89 грн.

42,89 грн. : 8 год. :60 хв. х 25хв.=2,23грн.

Матеріали:

 • серветки одноразові, деззасоби – 2,7 0 грн.

 • миючі засоби, деззасоби – 6,55

Разом: 9,25 грн. х 1,074 (інд.сп.цін) = 9,94 грн.

Собівартість- 91,60 грн.

ПДВ 20% – 18,30 грн.

Всього: 109,90 грн.

Калькуляція на ЕКГ в КНП «Моршинська міська лікарня»

 1. Прийом м/с:

 • з/п м/с : 6000 грн.(ставка м/с):19(робочі дні):462х20хв=13,67 грн.

 1. Нарахування на зарплату:

 • 13,67 грн. х 22% = 3,01грн.

 1. Матеріали:

 • папір для ЕКГ: 1 шт. на 15чол.на суму 14,33 грн.

на 1 чол. -0,97 грн. х 1,074 (інд.сп.цін) = 1,07 грн.

 • миючі засоби, деззасоби – 3,18 грн. х 1,074 (інд.сп.цін) = 3,45 грн.

Собівартість – 21,20грн.

ПДВ 20% – 4,25 грн.

Всього: 25,45грн.

Калькуляція перебування у стаціонарному відділенні

в КНП «Моршинська міська лікарня»

 • 3016675,20 грн.(касові видатки за 3міс.2020р.):8624(ліжко-дні за 3міс.2020р.)= 349,80 грн.

Всього: 349,80грн. (в т.ч. ПДВ)

Калькуляція перебування з покращеними умовами у стаціонарному відділенні в КНП «Моршинська міська лікарня»

 • 3016675,20 грн.(касові видатки за 3міс.2020р.):8624(ліжко-дні за 3міс.2020р.)= 349,80 грн.

 • Витрати на технічне забезпечення та обслуговування (поточний ремонт) високовартісного обладнання та санвузлу – 175,20 грн.

Всього: 525,00 грн. (в т.ч. ПДВ)

Калькуляція на процедури:

Підводний душ-масаж:

 1. Заробітна плата :

 • Сестра медична з фізіотерапії:3001,18грн.:4848хв.х30хв=18,60 грн.

Разом: 18,60 грн.

 1. Нарахування на зарплату:

18,60 грн.х22%=4,10 грн.

 1. Комунальні витрати:

– вода: 500л на суму 21,30 грн.(1м3 – 42,47 грн.).

 1. Миючі засоби (порошок, дез.засоби) – 15,50 грн.

 2. Знос – 3,05грн. х 1,066(інд.) = 3,30 грн.

 3. прання білизни – 10,00 грн.

 4. непрямі видатки-8,50 грн.

Собівартість – 81,30 грн.

ПДВ 20% – 16,30грн.

Разом: 97,60 грн.

Озокеритна аплікація

 1. Заробітна плата :

Сестра медична з фізіотерапії:3001,18грн.:4848хв.х15хв=9,29 грн.

Разом: 9,29 грн.

 1. Нарахування на зарплату:

9,29 грн.х22%=2,04 грн.

3. Витрати матеріалів:

-озокерит: 18 грн.(500гр.-18грн.)

– пеленка .- 3,50 грн.

– рукавички – 1,98 грн.

– прання білизни – 1,87 грн.

– миючі засоби, деззасоби – 3,50 грн.

– непрямі видатки – 3,60 грн.

Разом: 32,45 грн.

Собівартість – 43,78грн.

ПДВ 20% – 8,77 грн.

Разом: 52,55 грн.

Інгаляції :

 1. Заробітна плата :

Сестра медична з фізіотерапії:3001,18грн.:4848хв.х10хв=6,19 грн.

Разом: 6,19 грн.

 1. Нарахування на зарплату:

6,19 грн.х22%=1,36 грн.

 1. Витрати матеріалів:

спирт,вата: 1,50 грн.

– суміш для інгаляції – 7,03грн.

– миючі засоби, деззасоби – 2,99 грн.

Разом : 11,52 грн.

 1. Амортизація – 2,09 грн.х 1,023(інд.)= 2,13грн.

 2. Собівартість – 21,20 грн.

 3. ПДВ 20% – 4,25 грн.

Разом: 25,45 грн.

Тубус –кварц :

 1. Заробітна плата :

Сестра медична з фізіотерапії:3001,18грн.:4848хв.х5хв=3,10 грн.

Разом: 3,10 грн.

 1. Нарахування на зарплату:

3,10 грн.х22%=0,68 грн.

 1. Амортизація – 2,35 грн.х 1,023(інд.)= 2,40 грн.

 2. Деззасоби – 2,47 грн.

Собівартість – 8,65 грн.

ПДВ 20% – 1,75 грн.

Разом: 10,40 грн.

УВЧ :

 1. Заробітна плата :

Сестра медична з фізіотерапії:3001,18грн.:4848хв.х20хв=12,40 грн.

Разом: 12,40 грн.

 1. Нарахування на зарплату:

12,40 грн.х22%=2,75 грн.

1. Амортизація – 2,35 грн.х 1,023(інд.)= 2,40 грн.

2.Деззасоби,миючі засоби – 3,75 грн.

3. Непрямі видатки – 2,50 грн.

Собівартість – 23,80 грн.

ПДВ 20% – 4,70 грн.

Разом: 28,50 грн.

Магнітотерапія :

 1. Заробітна плата :

Сестра медична з фізіотерапії:3001,18грн.:4848хв.х15хв=9,29 грн.

Разом: 9,29 грн.

 1. Нарахування на зарплату:

9,29 грн.х22%=1,69 грн.

 1. Амортизація – 2,35 грн. х 1,023(інд.)= 2,40 грн.

3. Витрати матеріалів :

– спирт, вата – 1,50 грн.

– непрямі видатки – 4,50 грн.

– деззасоби -2,50 грн.

– рукавички одноразові -5,40 грн.

Собівартість – 27,28 грн.

ПДВ 20% – 5,47 грн.

Разом : 32,75 грн.

Діодинометрія :

 1. Заробітна плата :

Сестра медична з фізіотерапії:3001,18грн.:4848хв.х20хв=12,40 грн.

Разом: 12,40 грн.

 1. Нарахування на зарплату:

12,40 грн.х22%=2,73 грн.

3. Витрати матеріалів:

– спирт, вата – 1,50 грн.

непрямі видатки – 4,00 грн.

– деззасоби – 2,50 грн.

4.Амортизація – 2,25 грн. х 1,023(інд.)= 2,30 грн.

Собівартість – 25,43 грн.

ПДВ 20% – 5,07 грн.

Разом: 30,50 грн.

Ампліпульс терапія :

 1. Заробітна плата :

Сестра медична з фізіотерапії:3001,18грн.:4848хв.х15хв=9,30 грн.

 1. Нарахування на зарплату:

9,30 грн.х22%=2,05 грн.

3. Витрати матеріалів:

– спирт, вата – 1,50 грн.

– деззасоби – 3,50грн.

4. Амортизація – 2,60 грн. х 1,023(інд.)= 2,75грн.

 • непрямі витрати – 3,50 грн.

Собівартість – 22,60 грн.

ПДВ 20% – 4,50 грн.

Разом: 27,10 грн.

Дарсонвалізація :

 1. Заробітна плата :

Сестра медична з фізіотерапії:3001,18грн.:4848хв.х15хв=9,30 грн.

 1. Нарахування на зарплату:

9,30 грн.х22%=2,05 грн.

3. Витрати матеріалів – 7,50 грн.

– спирт, вата ,деззасоби – 2,50 грн.

– тальк : 15 гр.х 0,40грн.= 6,00 грн.

4. Амортизація – 1,50 грн. х 1,023(інд.)= 1,55 грн.

5.Непрямі витрати – 4,45 грн.

Собівартість – 25,85 грн.

ПДВ 20% – 5,15 грн.

Разом: 31,00 грн.

Електрофорез :

 1. Заробітна плата :

Сестра медична з фізіотерапії:3001,18грн.:4848хв.х15хв=9,29 грн.

Разом: 9,29 грн.

 1. Нарахування на зарплату:

9,29 грн.х22%=2,06 грн.

3. Витрати матеріалів – 9,00 грн.

– спирт,вата : 1,50грн.

– калію йодид 10 % : 0,2мл. х 0,50 = 0,10 грн.

– миючі засоби,деззасоби – 2,50 грн.

4.Амортизація – 1,85 грн. х 1,023(інд.)= 1,90грн.

5. Непрямі витати – 3,00 грн.

Собівартість – 23,35 грн.

ПДВ 20% – 4,65 грн.

Разом: 28,00 грн.

Лікувальна фізкультура :

 1. Заробітна плата :

Сестра медична з фізіотерапії:3001,18грн.:4848хв.х30хв=18,60 грн.

Разом: 18,60 грн.

 1. Нарахування на зарплату:

18,60 грн.х22%=4,10 грн.

 1. 1.Амортизація : 6,10 грн.

– тренажер-3,40 грн. х 1,023(інд.)= 3,50 грн.

– штанга – 1,30 грн. х 1,023(інд.)= 1,35 грн.

-спортивний інвентар – 1,20грн.х1,023(інд.)=1,25грн.

– непрямі витрати – 2,50 грн.

– миючі засоби,деззасоби -4,00 грн.

Собівартість – 41,40 грн.

ПДВ 20% – 8,30 грн.

Разом: 49,70 грн.

Профілактор Євмінова :

 1. Заробітна плата :

Сестра медична з фізіотерапії:3001,18грн.:4848хв.х25хв=15,50 грн.

 1. Нарахування на зарплату:

15,50 грн.х22%=3,40 грн.

-амортизація доски Євмінової – 1,53 грн. х 1,023(інд.)= 1,60 грн.

– миючі засоби,деззасоби – 3,50 грн.

Собівартість – 24,00 грн.

ПДВ 20% – 4,80 грн.

Разом: 28,80 грн.

Кишкове зрошення :

 1. Заробітна плата :

Сестра медична з фізіотерапії:3001,18грн.:4848хв.х20хв=12,38 грн.

Разом: 12,38 грн.

 1. Нарахування на зарплату:

12,38 грн.х22%=2,72 грн.

3. Витрати матеріалів :

– вода :30л. на суму 1,27 грн.(1000 л.- 42,47 грн.)

– ропа 300 гр.на суму 15 грн. (1 л.ропи – 50,00грн.)

2.Миючі засоби – 4,00 грн.

3.Рукавички – 5,40 грн.

4. Прання білизни – 4,57 грн.

5. Деззасоби – 4,68 грн.

Собівартість – 50,02 грн.

ПДВ 20% – 9,98 грн.

Разом: 60,00 грн.

Мікроклізма масляно-трав’яна :

 1. Заробітна плата :

Сестра медична з фізіотерапії:3001,18грн.:4848хв.х15хв=9,30 грн.

Разом: 9,30 грн.

 1. Нарахування на зарплату:

9,30 грн.х22%=2,05 грн.

3. Витрати матеріалів:

– ромашка 0,35 грн.(1п.-3,50 грн. на 10 разів)

2.Комунальні витрати –0,30 грн.

– вода 5 л.на суму 0,30 грн.

3.Миючі засоби, деззасоби – 3,00 грн.

4.Рукавички – 5,40 грн.

5. Прання білизни – 3,60 грн.

Разом: 12,00 грн.

Собівартість – 23,35 грн.

ПДВ 20% – 4,65 грн.

Разом: 28,00 грн.

Тюбаж

 1. Заробітна плата :

Сестра медична з фізіотерапії:3001,18грн.:4848хв.х5хв=9,30 грн.

Разом: 9,30 грн.

 1. Нарахування на зарплату:

9,30 грн.х22%=2,05 грн.

3. Витрати матеріалів:

– вода – 0,50 коп.

– ропа – 5,00 грн.

– миючі засоби, деззасоби – 2,50 грн.

Разом : 8,00 грн.

Собівартість – 19,35 грн.

ПДВ 20% – 3,85 грн.

Разом: 23,20 грн.

Луч

 1. Заробітна плата :

Сестра медична з фізіотерапії:3001,18грн.:4848хв.х15хв=9,30 грн.

Разом: 9,30 грн.

 1. Нарахування на зарплату:

9,30 грн.х22%=2,05 грн.

3.Амортизація – 1,74грн. х1,023(інд.)= 1,80 грн.

4. миючі засоби,деззасоби – 3,00 грн.

5. непрямі видатки – 2,50 грн.

Собівартість – 18,65 грн.

ПДВ 20% – 3,75 грн.

Разом: 22,40 грн.

Дуодинальне зондування

 1. Заробітна плата :

Сестра медична з фізіотерапії:3001,18грн.:4848хв.х40хв=24,75 грн.

Разом: 24,75 грн.

 1. Нарахування на зарплату:

24,75 грн.х22%=5,45 грн.

 1. Мед.препарати – 2,50 грн.

 2. Зонд дуоденальний одноразовий – 16,00 грн.

2.Рукавички – 5,40 грн.

3. Прання білизни – 5,00 грн.

4. Миючі засоби,деззасоби – 6,00 грн.

5. непрямі видатки – 4,50 грн.

Собівартість – 69,60 грн.

ПДВ 20% – 13,90 грн.

Разом: 83,50 грн.

Киснева пінка

 1. Заробітна плата :

Сестра медична з фізіотерапії:3001,18грн.:4848хв.х15хв=9,29 грн.

Разом: 9,29 грн.

 1. Нарахування на зарплату:

9,29 грн.х22%=2,04 грн.

3. Витрати матеріалів- 2,41 грн.

– трави(м’ята перцева,лепеха,кропива,звіробій,умин) – 120,00грн.(1000чол.)

120,00 грн. : 1000чол.= 0,12 грн.

– сироп кореня солодкий,календула,шипшина -90, 00 грн. (50чол.)

90,00 грн. : 50 чол.= 1,80 грн.

– одноразові стакани – 26,00 грн.(100шт.)

26,00 грн.:100 = 0,26грн.

– одноразові ложки – 23,46 грн.(100 шт.)

23,46 грн.: 100 = 0,23 грн.

4. Миючі засоби,деззасоби – 3,34 грн.

Собівартість – 17,08 грн.

ПДВ 20% – 3,42 грн.

Разом: 20,50 грн.

Масаж (комірцева ділянка)

 1. Заробітна плата :

Сестра медична з масажу :6000,00грн.(з/п в місяць):120ум.од.(норма навантаження в місяць)х1,0 ум.од.(тривалість масажу)=50,00 грн.

 1. Нарахування на зарплату:

50,00 грн.х22%=11,00 грн.

Собівартість – 61,00 грн.

ПДВ 20% – 12,20 грн.

Разом: 73,20 грн.

Масаж (шийно-грудний відділ)

 1. Заробітна плата :

Сестра медична з масажу :6000,00грн.(з/п в місяць):120ум.од.(норма навантаження в місяць)х1,5 ум.од.(тривалість масажу)=75,00 грн.

 1. Нарахування на зарплату:

75,00 грн.х22%=16,50 грн.

Собівартість – 91,50 грн.

ПДВ 20% – 18,30 грн.

Разом: 109,80 грн.

Масаж спини

 1. Заробітна плата :

Сестра медична з масажу :6000,00грн.(з/п в місяць):120ум.од.(норма навантаження в місяць)х2,0 ум.од.(тривалість масажу)=100,00 грн.

 1. Нарахування на зарплату:

100,00 грн.х22%=22,00 грн.

Собівартість – 122,00 грн.

ПДВ 20% – 24,40 грн.

Разом: 146,40 грн.

Лазар :

 1. Заробітна плата :

Сестра медична з фізіотерапії:3001,18грн.:4848хв.х20хв=12,40 грн.

 1. Нарахування на зарплату:

12,40 грн.х22%=2,75 грн.

3. Витрати матеріалів:

– спирт, вата – 3,50 грн.

– деззасоби – 4,50грн.

4. Амортизація – 2,60 грн. х 1,023(інд.)= 2,75грн.

 • непрямі витрати – 5,50 грн.

Собівартість – 31,40 грн.

ПДВ 20% – 6,30 грн.

37,70 грн.

Калькуляція лабораторних аналізів

Цукор крові

 1. Заробітна плата :

 • лікар-лаборант:2491,82грн.:2160хв.х10хв=11,54 грн.

Разом: 11,54 грн.

 1. Нарахування на зарплату:

11,54 грн.х22%=2,54 грн.

 1. Витрати матеріалів і реактивів:

 • хромо глюкоза на 100 аналізів 290,00 грн.;

1 аналіз – 2,90 грн.;

– спирт -0,68 грн.;

– мікропіпетка на 0,1мл -46,00 грн.;

на 1 аналіз 4,60 грн.

– скарифікатор – 0,33 грн.

– вата -0,38грн.

– миючі засоби, деззасоби – 3,50 грн.

– рукавички – 1,98 грн.

Разом: 14,37 грн.

Собівартість аналізу – 28,45 грн.

 • ПДВ 20% – 5,70 грн.

Всього : 34,15 грн.

Загальний аналіз крові з формулою

 1. Заробітна плата:

 • лікар-лаборант:2491,82грн.:2160хв.х10хв=11,54 грн.

Разом: 11,54 грн.

 1. Нарахування на зарплату:

11,54 грн.х22%=2,54 грн.

 1. Витрати матеріалів і реактивів:

 • Гемоглобін на 400 визначень – 215,00 грн.

 1. аналіз:215,00 грн.:400 = 0,54грн.

 • рукавички – 1,98 грн.

 • спирт – 0,65 грн.

 • вата – 0,28 грн.

 • капіляри – 8,90 грн.

 • скарифікатор – 0,33 грн.

 • миючі засоби,деззасоби – 3,50 грн.

Разом: 16,18 грн.

Собівартість аналізу- 30,25 грн.

 • ПДВ 20% – 6,05 грн.

Всього : 36,30 грн.

Загальний аналіз сечі

 1. Заробітна плата:

 2. лікар-лаборант:2491,82грн.:2160хв.х10хв=11,54 грн.

Разом: 11,54 грн.

 1. Нарахування на зарплату:

11,54 грн.х22%=2,54 грн.

 1. Витрати матеріалів і реактивів:

 • азотна кислота на 100 аналізів – 85,00 грн.

 1. аналіз – 0,85 грн.

 • сульфацилова к-та – 1,65 грн.

 • кето тести на 50 аналізів – 91,80 грн.

 1. аналіз – 1,84 грн.

 • глюко тести на 50 аналізів – 91,80 грн.

 1. аналіз – 1,84 грн.

 • рукавички – 1,98 грн.

 • миючі засоби, деззасоби – 3,50 грн.

Разом: 11,66 грн.

Собівартість аналізу – 25,75 грн.

 • ПДВ 20% – 5,15грн.

Всього: 30,90 грн.

Група крові ,резус

 1. Заробітна плата:

 1. лікар-лаборант: 2491,82грн.:2160хв.х10хв=11,54 грн.

Разом: 11,54 грн.

 1. Нарахування на зарплату:

11,54 грн.х22%=2,54 грн.

 1. Витрати матеріалів і реактивів:

 • Тест-реагенти Анти В-100доз/моно клон.а/тіла на суму 187,00 грн.

на 1 аналіз – 1,87 грн.

 • Тест-реагенти Анти А-100доз/моно клон.а/тіла на суму 187,00 грн.

на 1 аналіз-1,87 грн.

 • Тест-реагенти АнтиДсупер-100 доз/моно клон.а/тіла на суму 187,00 грн.

на 1 аналіз-1,87 грн.

 • Шприц 10,0 – 2,25грн.

 • Вата – 0,18грн.

 • Спирт – 0,71 грн.

 • Скарифікатор – 0,33 грн.

 • рукавички – 1,98 грн.

 • деззасоби, миючі засоби – 3,50 грн.

 • Разом: 14,56 грн.

Собівартість аналізу – 28,62 грн.

 • ПДВ 20% – 5,73 грн.

Всього: 34,35грн.

Печінкові проби

 1. Заробітна плата:

 • лікар-лаборант: 2491,82грн.:2160хв.х10хв=11,54 грн.

Разом: 11,54 грн.

 1. Нарахування на зарплату:

11,54 грн.х22%=2,54 грн.

 1. Витрати матеріалів і реактивів:

 • білірубін – 1уп. на 200 аналізів на суму 245,00 грн.

на 1 аналіз – 1,23 грн.;

 • АЛТ – 1уп.на 180 аналізів на суму 478,00 грн.

на 1 аналіз – 2,66 грн.

АСТ – 1уп. на 180 аналізів на суму 478,00 грн.

на 1 аналіз – 2,66 грн.

 • тимолова проба 1 уп. на 200 аналізів на суму 245,00 грн.

на 1 аналіз – 1,23 грн.

 • холестерол 1 уп. на суму 656,27 грн. на 200 аналізів

на 1 аналіз – 3,28 грн.

 • сечовина 1 уп. на суму 750,23 грн. на 200 аналізів

на 1 аналіз 3,75 грн.

 • креатинін 1 уп. на суму 574,02 грн. на 200 аналізів

на 1 аналіз 2,87 грн.

 • рукавички – 1,98 грн.

 • миючі засоби, деззасоби – 5,80 грн.

 • шприц 10,0 – 2,25 грн.

 • спирт, вата – 0,87грн.

Разом: 28,58грн.

Собівартість аналізу – 42,67 грн.

 • ПДВ 20% – 8,53 грн.

Всього : 51,20 грн.

Аналіз на ревмопроби

 1. Заробітна плата:

 • лікар-лаборант: 2491,82грн.:2160хв.х10хв=11,54 грн.

Разом: 11,54 грн.

 • Нарахування на зарплату:

11,54 грн.х22%=2,54 грн.

 1. Витрати матеріалів і реактивів:

 • С-реактивний білок – 1уп. на 200 аналізів на суму 252,00 грн.

на 1 аналіз 1,26 грн.;

 • Ревматоїдний фактор – 1 уп. на 200 аналізів на суму 252,00 грн.

на 1 аналіз – 1,26 грн.

 • Антистрептолізин на 200 аналізів 252,00 грн.

на 1 аналіз – 1,26 грн.;

миючі засоби, деззасоби – 5,80 грн.

 • Шприц 10,0 – 2,25 грн.

 • Спирт, вата – 0,88 грн.

 • рукавички – 1,98 грн.

Разом: 14,66 грн.

Собівартість аналізу – 28,74 грн.

 • ПДВ 20%: 5,76 грн.

Всього: 34,50 грн.

Аналіз калу на гельмінти

 1. Заробітна плата:

 • лікар-лаборант: 2491,82грн.:2160хв.х10хв=11,54 грн.

 1. Нарахування на зарплату:

11,54 грн.х22%=2,54 грн.

 • 1 баночка розчину Люголя на 10 аналізів – 8,55 грн.

на 1 аналіз: 8,55 грн. :10 = 0,86 грн.

 • 200 мл фіз.розчину на 150 аналізів – 10,22 грн.

на 1 аналіз: 10,22 грн. : 150 = 0,07грн.

 • рукавички – 1,98 грн.

 • деззасоби – 2,09 грн.

Собівартість – 19,08 грн.

ПДВ 20% -3,82 грн.

Всього : 22,90 грн.

Т.в.о.ген.директора: Г.Й.Юкшинський

Головний бухгалтер: О.Б.Паращинець

Економіст: В.А.Шкірей

АНАЛІЗ

регуляторного впливу проекту рішення

виконавчого комітету Моршинської міської ради «Про затвердження переліку та вартості платних послуг, що надаються Комунальним некомерційним підприємством «Моршинська міська лікарня» Моршинської міської ради

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений відповідно до статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308.

         Назва регуляторного органу –Моршинська міська територіальна громада.

Назва регуляторного акта – проект рішення виконавчого комітету Моршинської міської територіальної громади «Про затвердження переліку та вартості платних послуг, що надаються Комунальним некомерційним підприємством «Моршинська міська лікарня» Моршинської міської ради Львівської області.

Головний розробник аналізу регуляторного впливу – Комунальне некомерційне підприємство «Моршинська міська лікарня» Моршинської міської ради Львівської області, 82482, вул.50- річчя УПА,20 м.Моршин Львівської області.

Відповідальна особа – Юкшинський Геннадій Йосифович – т.в.о.ген.директора Комунального некомерційного підприємства «Моршинська міська лікарня» Моршинської міської ради, контактний телефон – (0360)6-02-08.

 1. Визначення проблеми.

Регуляторним актом, вплив якого аналізується, затверджується перелік платних медичних послуг, які надаються Комунальним некомерційним підприємством «Моршинська міська лікарня» Моршинської міської радиі, що відповідно до вимог чинного законодавства можуть надаватись за плату, оскільки в зв’язку з недостатнім фінансуванням КНП «Моршинська міська лікарня» безкоштовні обстеження виконувати неможливо. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» до переліку платних послуг, які можуть надаватись в державних та комунальних закладах охорони здоров’я, вищих медичних навчальних закладах та науково-дослідних установах відносяться проведення періодичних профілактичних медичних оглядів, лабораторні, діагностичні,фізіотерапевтичні тощо за зверненнями громадян, що надаються без направлення лікарів.

         Вартість платних медичних послуг економічно обґрунтовується та затверджується, виходячи з фактичних витрат по кожному дослідженню.

         Враховуючи необхідність у зручності проведення медичних оглядів виникла потреба у проведенні розрахунків вартості платних медичних послуг та їх затвердження.

Основні групи (підгрупи) на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни так
Держава ні
Суб’єкти господарювання, ні
у тому числі суб’єкти малого підприємництва* ні

2.  Цілі державного регулювання.

Забезпечення підтримки розвитку, а також визначення шляхів та механізмів для забезпечення відшкодування КНП “Моршинська міська лікарня” коштів, затрачених на надання послуг, що відповідно до вимог чинного законодавства можуть надаватись за плату.

3.  Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1

неприйняття рішення виконавчого комітету міської ради не сприятиме розвитку комунального некомерційного підприємства

Альтернатива 2

прийняття запропонованого регуляторного акта забезпечить стимулювання розвитку комунального некомерційного підприємства та дотримання вимог законодавства

2.Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1

Не передбачені

Не передбачені

Альтернатива 2 Підтримка розвитку комунального підприємства

Не передбачені

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1

Не передбачені

Не передбачені

Альтернатива 2 Стимулювання розвитку комунального некомерційного підприємства

Оплата за надані послуги.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість організацій,що підпадають під дію регулювання, одиниць: 0 0 0 0 0
Кількість фізичних осіб,що підпадають під дію регулювання, одиниць: 0 0 0 0 1600

 

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1 1 Суперечить вимогам чинного законодавства
Альтернатива 2 4 Затвердження регуляторного акту забезпечить досягнення встановлених цілей , розвиток підприємства.
Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1 Неприйняття запропонованого регуляторного акта не вирішить проблеми підтримки розвитку комунального підприємства ,тому дана альтернатива є неприйнятною Х
Альтернатива 2

Прийняття запропонованого регуляторного акта забезпечить стимулювання розвитку комунального підприємства, тому дана альтернатива є прийнятною.

На дію даного акта можливий вплив зовнішніх чинників – ухвалення змін та доповнень до чинного законодавства в цій сфері.

5. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми.

Запропонований проект регуляторного акта передбачає затвердження переліку платних медичних послуг, які можуть надаватись комунальним підприємством та впорядкування справляння плати за ці послуги відповідно до вимог чинного законодавства.

Проект рішення виконавчого комітету Моршинської міської ради «Про затвердження переліку та вартості платних послуг, що надаються Комунальним некомерційним підприємством «Моршинська міська лікарня» Моршинської міської ради Львівської області – нормативно-правовий акт, який установлює вартість платних медичних  послуг, що можуть надаватись підприємством, та впорядковує справляння плати за ці послуги.

Перелік платних послуг, які можуть надаватись КНП «Моршинська міська лікарня» Моршинської міської ради  є обов’язковим для всіх суб’єктів, що приймають участь у проведенні заходів на надання цих послуг та звітують за отримання та використання коштів, що надійшли як плата за надання цих послуг.

Акт доводиться до відома суб’єктів відносин через засоби масової інформації шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Моршинської міської територіальної громади.

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Оскільки витрат на виконання вимог регуляторного акта для КНП “Моршинська міська лікарня” не передбачається, розрахунок витрат на адміністрування регулювання не здійснюється.

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 Термін дії регуляторного акта – не обмежений конкретним терміном – до моменту потреби. Зміни та доповнення можуть бути внесені після внесення відповідних змін до чинного законодавства України та у разі потреби – за підсумками аналізу відстеження його результативності.

На скорочення строку чинності регуляторного акта можуть вплинути:

– зростання тарифів на енергоносії, водопостачання та водовідведення, теплопостачання тощо;

– ріст закупівельних цін на медикаменти, перев’язувальні засоби та медичний інструментарій, необхідні для проведення медичних оглядів.

8. Визначення  показників  результативності регуляторного  акту.

         Дані, на основі яких проводиться відстеження результативності: дані щомісячних звітів по наданню платних послуг та кількості осіб, яким дані послуги були надані.

Реалізація  проекту рішення не потребує  матеріальних та інших витрат. 

9. Визначення   заходів,  за  допомогою  яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного  акту.

Результативність регуляторного акту здійснюється за допомогою проведення  відстеження  статистичних  даних та фінансових звітів.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись після набрання чинності цього регуляторного акту. Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватись через рік, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акту здійснюються один раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акту.

Заходи, які будуть здійснюватись при проведенні відстеження результативності:

 • Відстеження динаміки, зростання надходжень платежу від надання медичних послуг;

 • Відстеження динаміки кількості фізичних і юридичних осіб, яким надаються платні послуги.

В.о.ген.директора

КНП «Моршинська міська лікарня» Г.Й.Юкшинський

08.06.2021 

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Моршинської міської ради та їх відстеження на 2021 рік
План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Моршинської міської ради
та їх відстеження на 2021 рік

Розпорядженням Моршинського міського голови від 11.12.2020 року № 83 зі змінами від 03.06.2021 № 42 затверджено план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Моршинської міської ради та здійснення відстеження їх результативності на 2021 рік  

Додаток 1

ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ З ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ НА 2021 РІК

Вид проєкту регуляторного акта

Назва проєкту

Обґрунтування необхідності прийняття проєкту

Строк підготовки проєкту

Орган (підрозділ) відповідальний за розробку проєкту

Примітки (спосіб оприлюднення, суб’єкт ініціативи внесення змін до плану тощо)

1.

Рішення міської ради

Про встановлення податків і зборів на території Моршинської міської територіальної громади

Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства, оптимізація надходжень до бюджету громади

ІІ квартал 2021 року

Фінансове управління

http://morshyn-rada.gov.ua/ekonomichna-diyalnist/regulyatorna-politika/

2.

Рішення виконавчого комітету

Про затвердження переліку та вартості платних послуг, що надаються КНП “Моршинська міська лікарня” Моршинської міської ради

Забезпечення підтримки розвитку, а також визначення шляхів та механізмів для забезпечення відшкодування КНП “Моршинська міська лікарня” коштів, затрачених на надання послуг, що відповідно до вимог чинного законодавства можуть надаватись за плату

ІІ квартал 2021 року

КНП «Моршинська міська лікарня»

3.

Рішення міської ради

Про затвердження Порядку розміщення на території Моршинської громади тимчасових споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності

Встановлення єдиних правил розміщення тимчасових споруд на території Моршинської громади, збільшення надходжень до місцевого бюджету

ІІІ квартал 2021 року

Відділ архітектури та містобудування

Додаток 2

ПЛАН ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ

З ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ НА 2021 РІК

Дата прийняття та номер регуля-торного акту

Назва регуляторного акту

Вид відстеження

Відповідальний за проведення відстеження

Строк виконання заходів

Вид даних, які використовуються для відстеження

1

21.04.2016 № 130

Про затвердження норм та правил утримання території м. Моршина

періодичне

Відділ економічного розвитку та інфраструктури, відділ архітектури та містобудування

І квартал 2021 року

статистичні

2

проєкт

Про встановлення податків і зборів на території Моршинської міської територіальної громади

базове

Фінансове управління Моршинської міської ради

ІІ квартал 2020 року

статистичні

3

09.09.2008 № 866, зі змінами від 26.01.2012 №296, 26.02.2015 №1055, 26.05.2016 №164, 30.03.2017 № 351

Правила розміщення зовнішньої реклами у м. Моршині

періодичне

Відділ економічного розвитку та інфраструктури, відділ архітектури та містобудування

ІІІ квартал 2021 року

статистичні

4

09.09.2008 № 867, зміни від 26.01.2012 № 296

Положення про порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають в комунальній власності у м. Моршині

періодичне

Відділ економічного розвитку та інфраструктури

ІІІ квартал 2021 року

статистичні

5

24.02.2011 № 67

Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що знаходиться під приватизованими об’єктами та підлягає продажу в м. Моршині

періодичне

Відділ архітектури та містобудування

ІV квартал 2021 року

статистичні

6

13.09.2012 № 429

Порядок встановлення мінімальної вартості місячної орендної плати одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна, що надається в оренду у м. Моршині

періодичне

Відділ економічного розвитку та інфраструктури

ІV квартал 2021 року

статистичні

7

проєкт

Про затвердження переліку та вартості платних послуг, що надаються КНП “Моршинська міська лікарня” Моршинської міської ради

базове

КНП «Моршинська міська лікарня»

ІV квартал 2021 року

статистичні

8

проєкт

Про затвердження Порядку розміщення на території Моршинської громади тимчасових споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності

базове

Відділ архітектури та містобудування

ІV квартал 2021 року

статистичні

Про встановлення податків і зборів на території Моршинської міської територіальної громади

                                                                                                УКРАЇНА                                                                                ПРОЄКТ

МОРШИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ІХ СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № ___

«__» ______ 2021 р. м.Моршин

Про встановлення податків

і зборів на території Моршинської

міської територіальної громади

Відповідно до Податкового кодексу України, керуючись п.24 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Моршинська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Установити на території населених пунктів Моршинської міської територіальної громади місцеві податки і збори:

  1. Місцеві податки:

   1. податок на майно;

   2. єдиний податок.

  2. Місцеві збори:

   1. туристичний збір;

   2. збір за місця для паркування транспортних засобів.

2. Встановити акцизний податок в частині реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

3. Затвердити Положення про порядок нарахування та сплати зазначених податків і зборів згідно з додатками 1, 2.

4. Установити на території Моршинської міської ради:

1) ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком 1;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

3) ставки земельного податку згідно з додатком 3;

4) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 4.

5. Рішення Моршинської міської ради від 22.01.2015 № 1032, 23.04.2015 № 1077, 17.12.2015 № 50, 28.01.2016 № 78, 26.05.2016 № 175, 03.11.2016 № 247, 09.02.2017 № 323, 28.09.2017 № 465, 17.05.2018 № 610, 05.07.2018 № 640, 20.12.2018 № 770, 20.06.2019 № 870, 14.07.2020 № 1103, Долішненської сільської ради від 01.07.2019 № 731, Станківської сільської ради від 03.06.2020 № 1908, 21.06.2019 № 1044, 1045, 1046 та 05.02.2020 № 1549, Лисовицької сільської ради від 22.09.2019 № 702, 29.01.2015 № 836 та 22.05.2020 № 1163, 1164, Воле-Задеревацької сільської ради від 31.01.2016 № 36, 27.06.2019 № 620, 621 та 30.06.2020 № 783, 784 визнати такими, що втратили чинність.

6. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.

7. Рішення вступає в дію з 01 січня 2022 року.

8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію ради з питань бюджету та економічного розвитку (Мельник О.В.) та першого заступника міського голови Янківа Ю.Я.

Міський голова Руслан ІЛЬНИЦЬКИЙ

Зауваження та пропозиції до проєкту рішення приймаються до 24.06.2021 в письмовій формі за адресою: 82482, м.Моршин, вул.І.Франка, 15; телефон: 60202, електронна адреса: morshіn_rada@ukr.net, Моршинська міська рада

Додаток 1

до рішення Моршинської міської ради

від 01.07.2021 № ____

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок нарахування та сплати місцевих податків і зборів

Це Положення розроблено відповідно до вимог Податкового кодексу України, на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Положення є обов’язковим для виконання суб’єктами господарювання, організаціями, установами та фізичними особами, відповідальними за стягнення місцевих податків і зборів.

Не передбачені даним положенням норми застосовуються в контексті Податкового кодексу України.

І. ПОДАТОК НА МАЙНО

Податок на майно справляється відповідно до розділу ХІІ «Податок на майно» Податкового кодексу України.

Податок на майно складається з:

 • податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

 • транспортного податку;

 • плати за землю.

ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

1. Платники податку

1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

1.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

2. Об’єкт оподаткування

2.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

2.2. Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) гуртожитки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням міської ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність у тимчасових спорудах для здійснення підприємницької діяльності та/або в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, віднесені до групи “Будівлі промислові та склади” (код 125) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, що використовуються за призначенням у господарській діяльності суб’єктів господарювання, основна діяльність яких класифікується у секціях B-F КВЕД ДК 009:2010, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників (юридичних та фізичних осіб), віднесені до класу “Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства” (код 1271) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських обєднань осіб з інвалідністю та їх підприємств;

и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;

ї) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, у якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

й) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.

3. База оподаткування

3.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

4. Пільги із сплати податку

4.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

4.2. Пільги з податку, що сплачується на території Моршинської громади з об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.

Пільги з податку, що сплачується на території Моршинської громади з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються залежно від майна, яке є об’єктом оподаткування.

Пільги з податку, що сплачується на території Моршинської громади, для фізичних осіб не застосовуються до:

об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої підпунктом 4.1 цього пункту;

об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

4.3. Не сплачується податок з об’єктів нерухомого майна, що перебувають у власності учасників АТО/родин загиблих військовослужбовців у ході проведення антитерористичних операцій, ветеранів війни, ветеранів військової служби, інвалідів загальних захворювань I групи, інвалідів по зору, малозабезпечених сімей із статусом багатодітних, які виховують трьох і більше дітей.

5. Ставка податку

5.1. Ставки податку встановлюються у відсотках від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв.метр бази оподаткування:

5.1.1. для об’єктів, що перебувають у власності фізичних осіб (відповідно до їх місця розташування (зональності) та типу об’єкта нерухомості):

– для житлової нерухомості (житлове приміщення, житловий будинок, будівля, квартира, садовий будинок, дачний будинок, домоволодіння, житлова будівля, прибудова до житлового будинку, котедж, інше):

м.Моршин – 0,5 відсотка;

с.Долішнє, с.Горішнє, с.Верхня Лукавиця, с.Нижня Лукавиця, с.Смоляний, с.Довге, с.Станків, с.Фалиш, с.Пила, с.Задеревач, с.Воля-Задеревацька, с.Баня Лисовицька, с.Лисовичі (далі – сільські території) – 0,2 відсотка;

– для нежитлової нерухомості, що не використовується з метою одержання доходів (господарськi (присадибнi) будівлі, гаражi, споруди, iншi будівлі), м.Моршин – 0,3 відсотка;

сільські території – 0,1 відсотка;

– для нежитлової нерухомості, що використовується з метою одержання доходів (єдиний, цiлiсний майновий комплекс, будiвлi готельнi, офiснi, торговельнi, для публiчних виступiв, будiвлi промисловостi та склади, нежитлові приміщення тощо) – 0,85 відсотка.

5.1.2. для об’єктів, що перебувають у власності юридичних осіб (відповідно до типів нерухомості):

– для житлової нерухомості:

1 – квартира – 1,25 відсотка;

2 – житловий будинок – 1,25 відсотка;

3 – інший об’єкт житлової нерухомості – 1,25 відсотка,

приміщення для проживання вихованців фізкультурно-спортивних закладів, установ, організацій (спортивних шкіл, академій, клубів, ліцеїв, центрів) – 0,5 відсотка;

– для нежитлової нерухомості:

4 – будівля готельна – 1,0 відсоток;

5 – будівля офісна – 1,25 відсотка;

6 – будівля торговельна – 1,25 відсотка;

7 – гараж – 0,8 відсотка;

8 – будівля для публічних виступів – 1,25 відсотки;

9 – інша будівля – 1,0 відсоток,

допоміжні приміщення для обслуговування вихованців фізкультурно-спортивних закладів, установ, організацій (спортивних шкіл, академій, клубів, ліцеїв, центрів) – 0,5 відсотка.

6. Податковий період

6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

7. Порядок обчислення суми податку

7.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів “а” або “б” підпункту 4.1 пункту 4 та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів “а” або “б” підпункту 4.1 пункту 4 та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту “в” підпункту 4.1 пункту 4 та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів “б” і “в цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості;

ґ) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи – платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів “а”-“г” цього підпункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із  загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 7.1 пункту 7 та відповідні платіжні реквізити, зокрема, Моршинської міської ради (далі – міська рада) за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку Стрийською ДПІ ГУ ДПС у Львівській області (далі – контролюючим органом) за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

7.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за своєю податковою адресою для проведення звірки даних щодо:

об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за своєю податковою адресою платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

7.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щокварталу у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

7.5. Платники податку юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком

8.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

8.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

9. Порядок сплати податку

9.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

Фізичні особи можуть сплачувати податок у сільській та селищній місцевості через каси сільських (селищних) рад або рад об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, за квитанцією про прийняття податків.

10. Строки сплати податку

10.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

10.2. У разі якщо контролюючий орган не надіслав (не вручив) податкове/податкові повідомлення-рішення у строки, встановлені підпунктом 7.2 пункту 7 цього розділу, фізичні особи звільняються від відповідальності, передбаченої Податковим кодексом за несвоєчасну сплату податкового зобов’язання.

10.3. Податкове зобов’язання з цього податку може бути нараховано за податкові (звітні) періоди (роки) в межах строків, визначених пунктом 102.1 статті 102 Податкового кодексу.

ТРАНСПОРТНИЙ ПОДАТОК

1. Платники податку

1.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 є об’єктами оподаткування.

2. Об’єкт оподаткування

2.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального.

Щороку до 1 лютого податкового (звітного) року центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, на своєму офіційному веб-сайті розміщується перелік легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, який повинен містити такі дані щодо цих автомобілів: марка, модель, рік випуску, об’єм циліндрів двигуна, тип пального.

3. База оподаткування

3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.1 пункту 2.

4. Ставка податку

4.1. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.1 пункту 2.

5. Податковий період

5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

6. Порядок обчислення податку

6.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом податковою адресою (місцем реєстрації) платника податку, зазначеною в реєстраційних документах на об’єкт оподаткування.

6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом у порядку визначеним с. 42 Податкового кодексу до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

6.3. Органи, що здійснюють державну реєстрацію транспортних засобів, зобов’язані до 1 квітня 2015 року подати контролюючим органам за місцем реєстрації об’єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами.

З 1 квітня 2015 року органи, що здійснюють державну реєстрацію транспортних засобів, зобов’язані щомісяця у десятиденний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

6.4. Платники податку юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

6.5. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

6.6. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

6.7. У разі спливу п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п’яти років.

6.8. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цієї статті є об’єктом оподаткування, транспортний податок за такий легковий автомобіль не сплачується з місяця, наступного за місяцем, в якому мав місце факт незаконного заволодіння легковим автомобілем, якщо такий факт підтверджується відповідним документом про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, виданим уповноваженим державним органом.

У разі повернення легкового автомобіля його власнику (законному володільцю) податок за такий легковий автомобіль сплачується з місяця, в якому легковий автомобіль було повернено відповідно до постанови слідчого, прокурора чи рішення суду. Платник податку зобов’язаний надати контролюючому органу копію такої постанови (рішення) протягом 10 днів з моменту отримання.

6.9. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цієї статті є об’єктом оподаткування, уточнююча декларація юридичною особою – платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У разі повернення легкового автомобіля його власнику уточнююча декларація юридичною особою – платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня складання постанови слідчого, прокурора чи винесення ухвали суду.

6.10. Фізичні особи – платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

а) об’єктів оподаткування, що перебувають у власності платника податку;

б) розміру ставки податку;

в) нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів (зокрема документів, що підтверджують право власності на об’єкт оподаткування, перехід права власності на об’єкт оподаткування), контролюючий орган за місцем реєстрації платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Фізичні особи – нерезиденти у порядку, визначеному цим пунктом, звертаються за проведенням звірки даних до контролюючих органів за місцем реєстрації об’єктів оподаткування.

7. Порядок сплати податку

7.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

8. Строки сплати податку

8.1. Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ

1. Платники податку

1.1. Платниками податку є:

 • власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

 • землекористувачі.

1.2. Особливості справляння податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу XIV Податкового кодексу.

2. Об’єкти оподаткування

2.1. Об’єктами оподаткування є:

 • земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

 • земельні частки (паї), які перебувають у власності.

3. База оподаткування

3.1. Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації;

3.2. Рішення щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок офіційно оприлюднюється міською радою до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

3.3. Податок за лісові землі складається із земельного податку та рентної плати, що визначається податковим законодавством.

4. Ставка податку

4.1. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі 2 відсотки від їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування – 1 відсоток від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь 1 відсоток від їх нормативної грошової оцінки для юридичних осіб та 0,3 відсотки від їх нормативної грошової оцінки для фізичних осіб, а для лісових земель – 0,1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

4.2. Ставка податку за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності, земельних ділянок для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів), встановлюється у розмірі 4,1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, а для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів – у розмірі 12,0 відсотка від їх нормативної грошової оцінки».

4.3. Податок за земельні ділянки, зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, гаражно-будівельними, індивідуальними гаражами, справляється у розмірі 0,03 відсотки від їх нормативної грошової оцінки.

4.4. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено, розташовані за межами населених пунктів або в межах населених пунктів, встановлюється у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Львівській області, а для сільськогосподарських угідь – 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Львівській області, а для лісових земель – 0,1 відсотка від нормативної грошової оцінки площі ріллі по Львівській області.

5.  Пільги щодо сплати податку для фізичних осіб

5.1. Від сплати податку звільняються:

5.1.1. особи з інвалідністю першої і другої групи;

5.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

5.1.3. пенсіонери (за віком);

5.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

5.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

5.1.6. учасники АТО/родини загиблих військовослужбовців у ході проведення антитерористичних операцій.

5.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 5.1, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

5.2.1. для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;

5.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – не більш як 0,10 гектара;

5.2.3. для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;

5.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;

5.2.5. для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

5.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

5.4. Якщо фізична особа, визначена у пункті 5.1 цієї статті, станом на 1 січня поточного року має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, площа яких перевищує межі граничних норм, визначених пунктом 5.2 цієї статті, така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження будь-якої земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельних ділянок для застосування пільги (далі – заява про застосування пільги).

Пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з базового податкового (звітного) періоду, в якому подано таку заяву, та діє до початку місяця, що настає за місяцем подання нової заяви про застосування пільги.

У разі подання фізичною особою, яка станом на 1 січня поточного року має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, заяви про застосування пільги після 1 травня поточного року пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з наступного податкового (звітного) періоду.

5.5. Якщо право на пільгу у фізичної особи, яка має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, виникає протягом календарного року та/або фізична особа, визначена у 5.1 цієї статті, набуває право власності на земельну ділянку/земельні ділянки одного виду використання, така особа подає заяву про застосування пільги до контролюючого органу за місцем знаходження будь-якої земельної ділянки протягом 30 календарних днів з дня набуття такого права на пільгу та/або права власності.

Пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з урахуванням вимог пункту 8.2 статті 8 цього розділу та діє до початку місяця, що настає за місяцем подання нової заяви про застосування пільги.

У разі недотримання фізичною особою вимог абзацу першого цього пункту пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з наступного податкового (звітного) періоду.

6. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб

6.1. Від сплати податку звільняються:

6.1.1. комунальні підприємства Моршинської міської ради.

Державна допомога у формі пільг зі сплати земельного податку:

 1. надається з метою забезпечення сприяння соціально-економічному розвитку регіонів, створення сприятливих умов для розвитку середнього та малого підприємництва, стимулювання їх інвестиційної та інноваційної активності, сприяння діяльності щодо реалізації вироблених ними товарів (робіт, послуг), забезпечення зайнятості населення, зокрема шляхом здійснення інвестицій, збільшення кількості нових робочих місць, зменшення кількості безробітних;

 2. державна допомога, відповідно до підпунктів 2 і 3 пункту 3 Критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання для забезпечення розвитку регіонів та підтримки середнього та малого підприємництва, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 57, є допустимою у разі, коли:

1) спрямована на відшкодування суб’єктам господарювання:

– витрат на реалізацію інвестиційних проектів (створення нового суб’єкта господарювання; розширення виробничих потужностей; диверсифікацію асортименту товарів (робіт та послуг); зміну виробничого процесу), що включають: права власності на результати інтелектуальної діяльності, а також інші аналогічні права, визнані об’єктом права власності, право користування майном та майновими правами, набуті в установленому законодавством порядку (далі – нематеріальні активи); а також основні засоби і оборотні активи, які мають матеріальну форму і не є коштами, цінними паперами, деривативами і нематеріальними активами (далі – матеріальні активи). Матеріальні та нематеріальні активи повинні залишатися у власності суб’єкта господарювання – отримувача державної допомоги і перебувати на його балансі не менш як п’ять років (для середнього та малого підприємництва – трьох років);

– витрат на створення нових робочих місць;

– витрат на провадження основного виду діяльності суб’єкта господарювання (лише для середнього та малого підприємництва), що включають витрати, метою яких є скорочення поточних витрат підприємства, що не пов’язані з реалізацією інвестиційного проекту (витрати на оплату праці, матеріали, послуги, які надаються за договором, оренду, адміністративні витрати тощо, крім амортизаційних відрахувань і вартості фінансування, якщо такі витрати зараховані до витрат під час надання державної допомоги);

– витрат (лише для середнього та малого підприємництва) на надання консультаційних послуг, проведення підготовчих досліджень, участь у торгових ярмарках, а також витрат на проведення попереднього відбору і експертизи фінансовими посередниками або інвесторами з метою визначення новостворених суб’єктів малого підприємництва;

– витрат на підтримку новостворених суб’єктів малого підприємництва;

– витрат на оренду землі та будівель, строк оренди яких повинен становити не менше п’яти років з дня очікуваного завершення реалізації інвестиційного проекту або не менше трьох років для середнього та малого підприємництва;

– витрат, пов’язаних з придбанням орендованого майна, крім землі та будівель, у разі, коли оренда здійснюється у формі фінансового лізингу і покладає на отримувача державної допомоги обов’язок щодо придбання майна після завершення строку фінансового лізингу;

– витрат на заробітну плату у зв’язку із створенням отримувачем державної допомоги нових робочих місць;

2) забезпечується:

– cтворення нових робочих місць в результаті здійснення інвестиції та збереження їх отримувачем державної допомоги протягом не менше п’яти (для суб’єктів великого підприємництва) та трьох (для середнього та малого підприємництва) років з дня фактичного працевлаштування;

– здійснення інвестицій, що призвело до збільшення штатних одиниць відповідного отримувача державної допомоги у порівнянні із середнім показником за останні 12 місяців (у разі ліквідації робочих місць протягом такого періоду їх кількість визначається виходячи із загальної кількості нових робочих місць);

– заповнення вакансій протягом трьох років з моменту створення відповідного робочого місця.

 1. розмір державної допомоги на витрати, зазначені у підпункті 2 цього пункту рішення, не повинен перевищувати:

 • для суб’єктів великого підприємництва – 50 відсотків витрат відповідно до підпункту 2 пункту 3 Критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання для забезпечення розвитку регіонів та підтримки середнього та малого підприємництва, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 57;

 • для суб’єктів середнього підприємництва — до 60 відсотків таких витрат;

 • для суб’єктів малого підприємництва — до 70 відсотків таких витрат.

 1. пільга зі сплати земельного податку не може надаватися суб’єктам господарювання, яких визнано банкрутами, стосовно яких порушено справу про банкрутство, які перебувають на стадії ліквідації, мають прострочену більш як шість місяців заборгованість перед державним (місцевим) бюджетом, Пенсійним фондом України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування, що підтверджується відповідними органами державної влади, визнають свою неспроможність своєчасно виконати зобов’язання перед кредиторами через незадовільний стан фінансово-господарської діяльності;

 2. сукупний розмір державної допомоги у формі пільг зі сплати земельного податку визначається з урахуванням пункту 7 Критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання для забезпечення розвитку регіонів та підтримки середнього та малого підприємництва, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 57

6.1.2. органи державної влади та органи місцевого самоврядування, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

6.1.3. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських об’єднань осіб з інвалідністю, реабілітаційні установи громадських об’єднань осіб з інвалідністю;

6.1.4. громадські об’єднання осіб з інвалідністю України, підприємства та організації, які засновані громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю та спілками громадських об’єднань осіб з інвалідністю і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість осіб з інвалідністю, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських громадських об’єднань осіб з інвалідністю мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”. У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські об’єднання осіб з інвалідністю, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

6.1.5. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

6.1.6. державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств,установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

6.1.7. державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій,за земельні ділянки,на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем,в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

7. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню

7.1. Не підлягають оподаткуванню земельні ділянки, визначені статтею 283 Податкового кодексу України.

8. Особливості оподаткування платою за землю

8.1. Міська рада встановлює ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на території громади.

Нові зміни до рішень щодо наданих пільг зі сплати земельного податку надаються відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

8.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

8.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

 Плата за землю за земельні ділянки, надані гірничодобувним підприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин, справляється у розмірі 25 відсотків податку, обчисленого відповідно до статті 4 цього розділу.

9. Податковий період

9.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

9.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв’язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

10. Порядок обчислення податку

10.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, у сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У разі подання платником податку до контролюючого органу правовстановлюючих документів на земельну ділянку, відомості про яку відсутні у базах даних інформаційних систем центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, сплата податку фізичними та юридичними особами здійснюється на підставі поданих платником податку відомостей до отримання контролюючим органом інформації про перехід права власності на об’єкт оподаткування.

10.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму плати за землю щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового ку, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається витяг із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, а надалі такий витяг подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

10.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов’язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

10.4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об’єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

10.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки), які надсилають (вручають) платникові за місцем його реєстрації до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 Податкового кодексу.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника – юридичної або фізичної особи до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося його право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника – фізичної особи до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає (вручає) податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Якщо такий перехід відбувається після 1 липня поточного року, контролюючий орган надсилає (вручає) попередньому власнику нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

У разі якщо платник податків має у власності декілька земельних ділянок, щодо яких необхідно провести звірку даних, для її проведення такий платник податків має право звернутися до контролюючого органу за місцем знаходження будь-якої з таких земельних ділянок.

Платники плати за землю мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем знаходження земельних ділянок для проведення звірки даних щодо:

розміру площ та кількості земельних ділянок, що перебувають у власності та/або користуванні платника податку;

права на користування пільгою зі сплати податку з урахуванням положень пунктів 5.4 та 5.5 цього розділу;

розміру ставки земельного податку;

нарахованої суми плати за землю.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником плати за землю на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, користування пільгою, а також у разі зміни розміру ставки плати за землю контролюючий орган (контролюючі органи) за місцем знаходження кожної із земельних ділянок проводить (проводять) протягом десяти робочих днів перерахунок суми податку і надсилає (вручає)/надсилають (вручають) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

10.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

1) у рівних частинах – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2) пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

10.7. Юридична особа зменшує податкові зобов’язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 5.1 цього розділу за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов’язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують особи з інвалідністю з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних осіб з інвалідністю або дітей з інвалідністю, які перевозять осіб з інвалідністю (дітей з інвалідністю) з ураженням опорно-рухового апарату.

11. Строк сплати плати за землю

11.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

11.2. Облік фізичних осіб – платників податку і нарахування відповідних сум проводяться контролюючими органами за місцем знаходження земельної ділянки щороку до 1 травня.

11.3. Податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

11.4. Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

11.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

11.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

11.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

11.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

11.9. У разі якщо контролюючий орган не надіслав (не вручив) податкове (податкові) повідомлення-рішення у строки, встановлені статтею 10 цього розділу, фізичні особи звільняються від відповідальності, передбаченої Податковим кодексом за несвоєчасну сплату податкового зобов’язання.

11.10. Податкове зобов’язання з цього податку може бути нараховано за податкові (звітні) періоди (роки) в межах строків, визначених пунктом 102.1 статті 102 Податкового кодексу.

12.  Орендна плата

12.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

До 1 лютого міська рада подає контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформує відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

Договір оренди земель державної і комунальної власності укладається за типовою формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

12.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

12.3. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

12.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

12.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

12.5.1. не може бути меншою за розмір земельного податку:

для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких проведено, – у розмірі не більше 3 відсотків їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування – не більше 1 відсотка їх нормативної грошової оцінки, для сільськогосподарських угідь – не менше 0,3 відсотка та не більше 1 відсотка їх нормативної грошової оцінки;

для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено, – у розмірі не більше 5 відсотків нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Львівській області, для сільськогосподарських угідь – не менше 0,3 відсотка та не більше 5 відсотків нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Львівській області;

12.5.2. не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки (додаток);

12.5.3. може бути більшою граничного розміру орендної плати, ніж зазначений у підпункті 12.5.2 у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.

12.5. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

12.6. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог статей 9-11 цього розділу.

13. Індексація нормативної грошової оцінки земель

13.1. Для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до законодавства.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин здійснює управління у сфері оцінки земель та земельних ділянок.

13.2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка земель і земельних ділянок на 1 січня поточного року, що визначається за формулою:

Кi = І:100,

де І – індекс споживчих цін за попередній рік.

У разі якщо індекс споживчих цін перевищує 115 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 115.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель зазначеної в технічній документації з нормативної грошової оцінки земель та земельних ділянок.

13.3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації не пізніше 15 січня поточного року забезпечують інформування центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, і власників землі та землекористувачів про щорічну індексацію нормативної грошової оцінки земель.

Додаток

Ставки орендної плати

  1. 12 (дванадцять) відсотків від грошової оцінки, якщо ділянка, надана в оренду для будівництва (реконструкції) об’єкту, не використовується за цільовим призначенням протягом п’яти і більше років з дня надання земельної ділянки в користування на умовах оренди;

  2. 12 (дванадцять) відсотків від грошової оцінки за земельні ділянки оздоровчого призначення, надані в оренду;

  3. 10 (десять) відсотків від грошової оцінки, якщо ділянка надана в оренду для розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, рекламоносіїв площею до 100 м² включно;

  4. 8 (вісім) відсотків від грошової оцінки, якщо ділянка надана в оренду для розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення площею більше 100 м²;

  5. 7 (сім) відсотків від грошової оцінки, якщо ділянка надана в оренду площею до 500 м² включно (крім тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення);

  6. 4 (чотири) відсотки від грошової оцінки, якщо ділянка надана в оренду площею від 500 м² і більше;

  7. 3,5 (три з половиною) відсотки від грошової оцінки за користування умовною часткою земельної ділянки вбудованих приміщень;

  8. 3,5 (три з половиною) відсотки від грошової оцінки за земельні ділянки, надані в оренду великим промисловим підприємствам міста;

  9. 4 (чотири) відсотки від грошової оцінки, якщо ділянка надана в оренду громадянам для будівництва та обслуговування житлових будинків, гаражного будівництва, садівництва, городництва.

ІІ. ЄДИНИЙ ПОДАТОК

1. Платники податку

1.1. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності – особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених Податковим кодексом, на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених цією главою, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.

1.2. Юридична особа чи фізична особа – підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає встановленим вимогам та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному Податковим кодексом України.

1.3. Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група – фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;

2) друга група – фізичні особи – підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 834 розміри мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб – підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи – підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;

3) третя група – фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 1167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;

4) четверта група – сільськогосподарські товаровиробники:

а) юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків;

б) фізичні особи – підприємці, які провадять діяльність виключно в межах фермерського господарства, зареєстрованого відповідно до Закону України “Про фермерське господарство”, за умови виконання сукупності таких вимог:

здійснюють виключно вирощування, відгодовування сільськогосподарської продукції, збирання, вилов, переробку такої власновирощеної або відгодованої продукції та її продаж;

провадять господарську діяльність (крім постачання) за місцем податкової адреси;

не використовують працю найманих осіб;

членами фермерського господарства такої фізичної особи є лише члени її сім’ї у визначенні частини другої статті 3 Сімейного кодексу України;

площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у власності та/або користуванні членів фермерського господарства становить не менше двох гектарів, але не більше 20 гектарів.

1.4. При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку – фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку, а також працівники, призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

При розрахунку середньооблікової кількості працівників застосовується визначення, встановлене Податковим кодексом.

1.5. Якщо сільськогосподарський товаровиробник утворюється шляхом злиття, перетворення, поділу або виділення згідно з відповідними нормами Цивільного кодексу України, то норма щодо дотримання частки сільськогосподарського товаровиробництва, яка дорівнює або перевищує 75 відсотків за попередній податковий (звітний) рік, поширюється на:

усіх осіб окремо, які зливаються;

кожну окрему особу, утворену шляхом поділу або виділу;

особу, утворену шляхом перетворення.

Якщо сільськогосподарський товаровиробник реорганізується шляхом приєднання згідно з відповідними нормами Цивільного кодексу України, то норма щодо дотримання частки сільськогосподарського товаровиробництва, яка дорівнює 75 відсотків за попередній податковий (звітний) рік, поширюється на усіх учасників такої реорганізації.

1.6. Сільськогосподарські товаровиробники, утворені шляхом злиття, можуть бути платниками податку в рік утворення, якщо частка сільськогосподарського товаровиробництва, отримана за попередній податковий (звітний) рік всіма товаровиробниками, які брали участь у їх утворенні та були припинені в результаті злиття, дорівнює або перевищує 75 відсотків.

1.7. Сільськогосподарські товаровиробники – юридичні особи, утворені шляхом перетворення платника податку, можуть бути платниками податку в рік перетворення, якщо частка сільськогосподарського товаровиробництва, отримана за попередній податковий (звітний) рік, дорівнює або перевищує 75 відсотків.

1.8. Сільськогосподарські товаровиробники, утворені шляхом поділу або виділення, можуть бути платниками податку з наступного року, якщо частка сільськогосподарського товаровиробництва, отримана за попередній податковий (звітний) рік, дорівнює або перевищує 75 відсотків.

1.9. Новоутворені сільськогосподарські товаровиробники – юридичні особи можуть бути платниками податку з наступного року, якщо частка сільськогосподарського товаровиробництва, отримана за попередній податковий (звітний) рік, дорівнює або перевищує 75 відсотків, а фізичні особи – підприємці – у рік державної реєстрації.

1.10. Не можуть бути платниками єдиного податку першої – третьої груп суб’єкти господарювання, визначені пунктом 291.5. Податкового кодексу.

1.11. Не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи суб’єкти господарювання, визначені пунктом 291.5-1. Податкового кодексу.

1.12. Платники єдиного податку першої – третьої груп повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).

1.13. Для цілей визначення суб`єктів, що підпадають під дію спрощеної системи оподаткування під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються такі види послуг:

1) виготовлення взуття за індивідуальним замовленням;

2) послуги з ремонту взуття;

3) виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням;

4) виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням;

5) виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням;

6) виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням;

7) виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням;

8) виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням;

9) додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням;

10) послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів;

11) виготовлення та в’язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням;

12) послуги з ремонту трикотажних виробів;

13) виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням;

14) послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів;

15) виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням;

16) послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів;

17) виготовлення меблів за індивідуальним замовленням;

18) послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів;

19) виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням;

20) технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням;

21) послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури;

22) послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів;

23) послуги з ремонту годинників;

24) послуги з ремонту велосипедів;

25) послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів;

26) виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням;

27) послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;

28) виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням;

29) послуги з ремонту ювелірних виробів;

30) прокат речей особистого користування та побутових товарів;

31) послуги з виконання фоторобіт;

32) послуги з оброблення плівок;

33) послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;

34) послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів;

35) вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням;

36) послуги перукарень;

37) ритуальні послуги;

38) послуги, пов’язані з сільським та лісовим господарством;

39) послуги домашньої прислуги;

40) послуги, пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням.

2. Об`єкт та база оподаткування

2.1 Доходом платника єдиного податку є:

1) для фізичної особи – підприємця – дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 цієї статті. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, доходи у вигляді бюджетних грантів, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності;

2) для юридичної особи – будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 цієї статті.

2.2. При продажу основних засобів юридичними особами – платниками єдиного податку дохід визначається як сума коштів, отриманих від продажу таких основних засобів.

Якщо основні засоби продані після їх використання протягом 12 календарних місяців з дня введення в експлуатацію, дохід визначається як різниця між сумою коштів, отриманою від продажу таких основних засобів, та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу.

2.3. До суми доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).

Безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), надані платнику єдиного податку згідно з письмовими договорами дарування та іншими письмовими договорами, укладеними згідно із законодавством, за якими не передбачено грошової або іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також товари, передані платнику єдиного податку на відповідальне зберігання і використані таким платником єдиного податку.

До суми доходу платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість за звітний період також включається сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.

До суми доходу платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) за звітний період включається вартість реалізованих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг), за які отримана попередня оплата (аванс) у період сплати інших податків і зборів, визначених Податковим Кодексом.

2.4. У разі надання послуг, виконання робіт за договорами доручення, комісії, транспортного експедирування або за агентськими договорами доходом є сума отриманої винагороди повіреного (агента).

2.5. Дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату отримання такого доходу.

2.6. Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг). Для платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість, датою отримання доходу є дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.

Для платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) датою отримання доходу також є дата відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг), за які отримана попередня оплата (аванс) у період сплати інших податків і зборів, визначених цим Кодексом.

2.7. У разі здійснення торгівлі товарами або послугами з використанням торговельних автоматів чи іншого подібного обладнання, що не передбачає наявності реєстратора розрахункових операцій та/або програмного реєстратора розрахункових операцій, датою отримання доходу вважається дата вилучення з таких торговельних апаратів та/або подібного обладнання грошової виручки.

2.8. У разі якщо торгівля товарами (роботами, послугами) через торговельні автомати здійснюється з використанням жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків, виражених у грошовій одиниці України, датою отримання доходу вважається дата продажу таких жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків, виражених у грошовій одиниці України.

2.9. Доходи фізичної особи – платника єдиного податку, отримані в результаті провадження господарської діяльності та оподатковані згідно з цією главою, не включаються до складу загального річного оподатковуваного доходу фізичної особи, визначеного відповідно до розділу IV  Податкового Кодексу.

2.10. Не є доходом суми податків і зборів, утримані (нараховані) платником єдиного податку під час здійснення ним функцій податкового агента, а також суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, нараховані платником єдиного податку відповідно до закону.

2.11. До складу доходу, визначеного цією статтею, не включаються:

1) суми податку на додану вартість;

2) суми коштів, отриманих за внутрішніми розрахунками між структурними підрозділами платника єдиного податку;

3) суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, та суми кредитів;

4) суми коштів цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду та інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, з бюджетів або державних цільових фондів, у тому числі в межах державних або місцевих програм;

5) суми коштів (аванс, передоплата), що повертаються покупцю товару (робіт, послуг) – платнику єдиного податку та/або повертаються платником єдиного податку покупцю товару (робіт, послуг), якщо таке повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів;

6) суми коштів, що надійшли як оплата товарів (робіт, послуг), реалізованих у період сплати інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом, вартість яких була включена до доходу юридичної особи при обчисленні податку на прибуток підприємств або загального оподатковуваного доходу фізичної особи – підприємця;

7) суми податку на додану вартість, що надійшли у вартості товарів (виконаних робіт, наданих послуг), відвантажених (поставлених) у період сплати інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом;

8) суми коштів та вартість майна, внесені засновниками або учасниками платника єдиного податку до статутного капіталу такого платника;

9) суми коштів у частині надмірно сплачених податків і зборів, встановлених Податковим Кодексом, та суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що повертаються платнику єдиного податку з бюджетів або державних цільових фондів;

10) дивіденди, отримані платником єдиного податку – юридичною особою від інших платників податків, оподатковані в порядку, визначеному Податковим Кодексом;

11) безоплатно надані (передані) особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, на користь суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, за умови якщо:

1) такі товари на день укладення договору про їх закупівлю були включені до Переліку лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуються за кошти державного бюджету для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, затвердженого Кабінетом Міністрів України,

2) такі товари були придбані особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я або за кошти грантів (субгрантів) для виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні відповідно до закону.

У разі нецільового використання лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання за наслідками податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму єдиного податку за ставкою, передбаченою пунктом 293.5 статті 293 Податкового кодексу;

12) суми коштів та вартість майна, отриманих платником податку – юридичною особою у вигляді бюджетного гранту, за умови його цільового використання.

У разі нецільового використання наданого бюджетного гранту платник податку – юридична особа зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання за наслідками податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму єдиного податку за ставкою, передбаченою пунктом 293.5 статті 293 Податкового кодексу.

2.12. Дохід визначається на підставі даних обліку, який ведеться відповідно до статті 296 Податкового кодексу. Визначення доходу здійснюється для цілей оподаткування єдиним податком та для надання права суб’єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування.

2.13. При визначенні обсягу доходу, що дає право суб’єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування в наступному податковому (звітному) періоді, не включається дохід, отриманий як компенсація (відшкодування) за рішенням суду за будь-які попередні (звітні) періоди.

2.14. Право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному році мають платники єдиного податку за умови неперевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого для відповідної групи платників єдиного податку.

При цьому якщо протягом календарного року платники першої і другої груп використали право на застосування іншої ставки єдиного податку у зв’язку з перевищенням обсягу доходу, встановленого для відповідної групи, право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному році такі платники мають за умови неперевищення ними протягом календарного року обсягу доходу, встановленого підпунктом 3 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу.

2.15. Об’єктом оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди.

2.16. Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова оцінка 1 гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого цим Кодексом для справляння плати за землю.

У разі якщо нормативна грошова оцінка земельної ділянки не проведена, базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова оцінка одиниці площі ріллі в Автономній Республіці Крим або області.

Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) є нормативна грошова оцінка ріллі в Автономній Республіці Крим або області з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого цим Кодексом для справляння плати за землю.

3. Ставки єдиного податку

3.1. Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі – прожитковий мінімум), другої групи – у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі – мінімальна заробітна плата), третьої групи – у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

3.2. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку — 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;

2) для другої групи платників єдиного податку – у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року згідно з додатком.

3.3. Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

1) 3 відсотки доходу у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим кодексом;

2) 5 відсотки доходу у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Для фізичних осіб підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному підпунктом 2 пункту 3.3.

3.4. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої – третьої групи (фізичні особи підприємці) у розмірі 15 відсотків:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2 і 3 пункту 1.3;

2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;

3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений вище;

4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

5) до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 1.3.

3.5. Ставки єдиного податку для платників третьої групи (юридичні особи) встановлюються у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 3.3:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпункті 3 пункту 1.3;

2) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений вище;

3) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

3.6. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

3.7. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для відповідної групи таких платників єдиного податку.

3.8. Ставки, встановлені пунктами 3.3. – 3.5., застосовуються з урахуванням особливостей визначених пунктом 293.8 Податкового кодексу.

3.9. Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування):

1) для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту) – 0,95;

2) для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях — 0,57;

3) для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) — 0,57;

4) для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях — 0,19;

5) для земель водного фонду — 2,43;

6) для сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту — 6 ,33.

4. Податковий (звітний) період

4.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є календарний рік.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.

Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.

Попередній податковий (звітний) рік для новоутворених сільськогосподарських товаровиробників – юридичних осіб – період з дня державної реєстрації до 31 грудня того ж року.

Податковий (звітний) період для сільськогосподарських товаровиробників – юридичних осіб, що ліквідуються, – період з початку року до їх фактичного припинення.

4.2. Для суб’єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку із сплати інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.

4.3. Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб – підприємців, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку.

Для зареєстрованих в установленому законом порядку суб’єктів господарювання (новостворених), які протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, а також четвертої групи (фізичні особи), перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація.

4.4. Для суб’єктів господарювання, які утворюються в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зобов’язання чи податковий борг, які виникли до такої реорганізації, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому погашено такі податкові зобов’язання чи податковий борг і подано заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування.

4.5. У разі державної реєстрації припинення юридичних осіб та державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, які є платниками єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому відповідним контролюючим органом отримано від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення.

4.6. У разі зміни податкової адреси платника єдиного податку останнім податковим (звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому подано до контролюючого органу заяву щодо зміни податкової адреси.

5. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку

5.1. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку визначено статтею 295 Податкового кодексу.

Додаток

ПЕРЕЛІК

видів підприємницької діяльності для суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності, і розміри ставок єдиного податку (для другої групи платників єдиного податку) по Моршинській міській територіальній громаді

КВЕД

Назва виду економічної діяльності

Ставка єдиного податку

13.92

Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу

10%

14.12

Виробництво робочого одягу

10%

14.13

Виробництво іншого верхнього одягу

10%

14.14

Виробництво спіднього одягу

10%

14.19

Виробництво іншого одягу й аксесуарів

10%

14.39

Виробництво іншого трикотажного та в’язаного одягу

10%

18.12

Друкування іншої продукції

12%

18.13

Надання інших послуг у поліграфічній діяльності

12%

22.19

Виробництво інших гумових виробів

10%

32.50

Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів

10%

38.32

Відновлення відсортованих відходів

12%

47.11

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

15%

47.19

Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах

12%

47.24

Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах

15%

47.29

Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах

15%

47.51

Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах

12%

47.61

Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах

12%

47.62

Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах

12%

47.65

Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах

12%

47.71

Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах

12%

47.72

Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах

15%

47.78

Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах

12%

47.81

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами

12%

47.82

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям

12%

47.89

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами

12%

56.29

Постачання інших готових страв

15%

58.13

Видання газет

12%

62.01

Комп’ютерне програмування

15%

68.20

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

15%

77.21

Прокат товарів для спорту та відпочинку

12%

79.90

Надання інших послуг бронювання та пов’язана з цим діяльність

10%

81.21

Загальне прибирання будинків

12%

81.22

Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об’єктів

12%

85.51

Освіта у сфері спорту та відпочинку

12%

85.52

Освіта у сфері культури

12%

85.59

Інші види освіти, н.в.і.у.

12%

86.21

Загальна медична практика

12%

86.23

Стоматологічна практика

12%

86.90

Інша діяльність у сфері охорони здоров’я

15%

90.01

Театральна та концертна діяльність

15%

93.11

Функціювання спортивних споруд

12%

95.11

Ремонт комп’ютерів і периферійного устатковання

12%

95.21

Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення

12%

95.22

Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання

12%

95.23

Ремонт взуття та шкіряних виробів

10%

95.24

Ремонт меблів і домашнього начиння

12%

95.25

Ремонт годинників і ювелірних виробів

12%

95.29

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

10%

96.01

Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів

10%

96.02

Надання послуг перукарнями та салонами краси

15%

96.04

Діяльність із забезпечення фізичного комфорту

15%

На всі інші види діяльності суб`єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування відповідно до норм Податкового кодексу

20%

ІІІ. ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР

1. Туристичний збір це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

2. Платники збору

2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію Моршинської громади та тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 5 цієї частини.

2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму у населених пунктах Моршинської громади;

б) фізичні особи – резиденти, які прибули у відрядження або тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом “б” підпункту 5.1 пункту 5 цієї частини, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

е) діти віком до 18 років;

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади;

ж) члени сім’ї фізичної особи першого (батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені) та/або другого (рідні брати та сестри, баба та дід з боку матері  і з боку батька, онуки) ступеня споріднення, які тимчасово розміщуються такою фізичною особою у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом “б” підпункту 5.1 пункту 5 цієї частини, що належать їй на праві власності або на праві користування за договором найму.

з) взяті на облік як внутрішньо переміщені особи відповідно до Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”, які тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 5 цієї частини, а інформація про адресу таких місць зазначена в довідці про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи як адреса фактичного місця їх проживання/перебування.

3. Ставка збору

3.1. Ставка збору встановлюється за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 5 цієї частини, у розмірі 0,15 відсотка від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення для внутрішнього та в’їзного туризму.

4. База справляння збору

4.1. Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 5 цієї статті.

5. Податкові агенти та місця проживання (ночівлі)

5.1. Згідно з рішенням міської ради справляння збору може здійснюватися з тимчасового розміщення у таких місцях проживання (ночівлі):

а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;

б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).

5.2. Справляння збору здійснюється такими податковими агентами:

а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб згідно з підпунктом 7.2 пункту 7 цієї частини, фізичними особами – підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 цієї частини;

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом “б” підпункту 5.1 пункту 5 цієї частини, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичними особами, які уповноважуються міською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з нею.

Перелік податкових агентів та інформація про них розміщуються та оприлюднюються на офіційному веб-сайті міської ради.

6. Особливості справляння збору

6.1. Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору та з дотриманням інших вимог, визначених рішенням міської ради.

За один і той самий період перебування платника збору на території однієї адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, повторне справляння збору, вже сплаченого таким платником збору, не допускається.

6.2. Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання (ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на праві користування, виключно за наявності у платника збору документа, що підтверджує сплату ним туристичного збору відповідно до Податкового кодексу та рішення міської ради.

6.3. У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний збір, території Моршинської громади, сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій особі у встановленому Податковим кодексом порядку.

7. Порядок сплати збору

7.1. Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, або авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому – до 28 (29) включно).

Податкові агенти, які сплачують збір авансовими внесками, відображають у податковій декларації за звітний (податковий) квартал суми нарахованих щомісячних авансових внесків. При цьому остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується такими податковими агентами у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.

7.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору у контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу.

7.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

ІV ЗБІР ЗА МІСЦЯ ДЛЯ ПАРКУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

1. Платники збору

1.1. Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи – підприємці, які згідно з рішенням міської ради організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

1.2. Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, в якому зазначаються їх місцезнаходження, загальна площа, технічне облаштування, кількість місць для паркування транспортних засобів, та перелік осіб, які уповноважені організовувати та провадити діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів, визначений в додатку.

2. Об’єкт і база оподаткування збором

2.1. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням міської ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”.

2.2. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.

3. Ставки збору

3.1. Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі 0,03 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

3.2. При визначенні ставки збору враховується місцезнаходження спеціально відведених місць для паркування транспортних засобів, площа спеціально відведеного місця, кількість місць для паркування транспортних засобів, спосіб поставлення транспортних засобів на стоянку, режим роботи та їх заповнюваність.

4. Особливості встановлення збору

4.1. Ставка збору та порядок сплати збору до бюджету встановлюються міською радою.

5. Порядок обчислення та строки сплати збору

5.1. Сума збору за місця для паркування транспортних засобів, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, за місцезнаходженням об’єкта оподаткування.

5.2. Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору у контролюючому органі за місцезнаходженням земельної ділянки.

5.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

Додаток

Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, в якому зазначаються їх місцезнаходження, загальна площа, технічне облаштування, кількість місць для паркування транспортних засобів, та перелік осіб, які уповноважені організовувати та провадити діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів (майданчик для платного паркування)

п/п

РНОКПП

Назва суб’єкта господарювання

Адреса паркування

Площа земельної ділянки, м²

Технічне облаштування земельної ділянки

Кількість місць для паркування

Кількість робочих днів

V. МЕХАНІЗМ СПРАВЛЯННЯ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ

ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЇХ НАДХОДЖЕННЯМ

 1. Місцеві податки і збори, які сплачуються у місцевий бюджет через установи банків зараховуються до місцевого бюджету наступного дня після здійснення оплати.

 2. Зайво сплачені платниками суми місцевих податків і зборів зараховуються в рахунок майбутніх платежів або повертаються їм згідно з чинним законодавством.

 3. Оподаткування іноземних юридичних осіб та громадян проводиться на рівних умовах з юридичними особами та громадянами України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами та законодавством України.

 4. Відповідальність за правильність обчислення, своєчасність сплати місцевих податків і зборів до бюджету покладається на платників відповідно до законодавства України.

 5. Аналіз надходжень до бюджету по видах місцевих податків і зборів здійснює фінансове управління Моршинської міської ради.

 6. Контроль за своєчасністю подання розрахунків до органу податкової служби, правильністю обчислення, повнотою та своєчасністю сплати місцевих податків і зборів до бюджету здійснює Стрийська ДПІ ГУ ДПС у Львівській області.

Секретар ради Микола Воєвода

Додаток 2

до рішення Моршинської міської ради

від 01.07.2021 № ____

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок нарахування та сплати акцизного податку

(в частині реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів)

Положення про порядок нарахування та сплати акцизного податку (в частині реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів) розроблено відповідно до вимог Податкового кодексу України, на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1. Платники податку

1.1. Платниками податку є суб`єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів.

1.2. Особи суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів, підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням пункту продажу товарів не пізніше граничного терміну подання декларації акцизного податку за місяць, в якому здійснюється господарська діяльність.

2. Об’єкт оподаткування

2.1. Об’єктом оподаткування є операції з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів продаж пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну; нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, палива моторного альтернативного безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших об`єктах громадського харчування

3. База оподаткування

3.1. Базою оподаткування є вартість реалізованих підакцизних товарів (з ПДВ), що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.1 пункту 2.

4. Ставка податку

4.1. Для підакцизних товарів, реалізованих відповідно до підпункту 2.1. пункту 2, ставки податку встановлюються у розмірі 5 відсотків від вартості (з ПДВ).

5. Податковий період

5.1. Базовий податковий період для сплати податку відповідає календарному місяцю.

6. Порядок обчислення податку

6.1. Датою виникнення податкових зобов’язань щодо реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є дата здійснення розрахункової операції відповідно до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», а у разі реалізації товарів фізичними особами підприємцями, які сплачують єдиний податок, є дата надходження оплати за проданий товар.

6.2. Суми податку, що підлягають сплаті, визначаються платником податку самостійно, виходячи з об’єктів оподаткування, бази оподаткування та ставок цього податку, що діють на дату виникнення податкових зобов’язань.

7. Порядок і строки сплати податку

7.1. Платник податку – суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів подає щомісяця не пізніше 20 числа наступного періоду контролюючому органу за місцем реєстрації декларацію акцизного податку за формою, затвердженою у порядку, встановленому статтею 46 Податкового кодексу.

7.2. Особа суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, сплачує податок за місцем здійснення реалізації таких товарів.

7.3. Сплата податку при реалізації суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів здійснюється протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Податковим кодексом для подання податкової декларації за місячний податковий період.

7.4. Контроль за правильністю обчислення і своєчасністю сплати до бюджету податку здійснюється контролюючими органами.

Секретар ради Микола Воєвода

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міської ради

від 01.07.2021 р. № ____

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Ставки встановлюються та вводяться в дію з 01 січня 2022 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

4610000000

4625300000

4610700000

Моршинська міська територіальна громада

Класифікація будівель та споруд 2

Ставки податку за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

код 2

найменування 2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

1 зона

1 зона

11

Будівлі житлові

111

Будинки одноквартирні

1110

Будинки одноквартирні 3

1110.1

Будинки одноквартирні масової забудови

 1,25

0,5 

м.Моршин

0,2 сільські території

1110.2

Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності

 1,25

0,5 

м.Моршин

0,2 сільські території

1110.3

Будинки садибного типу

 1,25

0,5 

м.Моршин

0,2 сільські території

1110.4

Будинки дачні та садові

 1,25

0,5 

м.Моршин

0,2 сільські території

112

Будинки з двома та більше квартирами

1121

Будинки з двома квартирами 3

1121.1

Будинки двоквартирні масової забудови

 1,25

0,5 

м.Моршин

0,2 сільські території

1121.2

Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності

 1,25

0,5 

м.Моршин

0,2 сільські території

1122

Будинки з трьома та більше квартирами 3

1122.1

Будинки багатоквартирні масової забудови

 1,25

0,5 

м.Моршин

0,2 сільські території

1122.2

Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні

 1,25

0,5 

м.Моршин

0,2 сільські території

1122.3

Будинки житлові готельного типу

 1,25

0,85 

113

Гуртожитки 3

1130.1

Гуртожитки для робітників та службовців

1,25

0,5 

м.Моршин

0,2 сільські території

1130.2

Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів 3

0,5

0,5

1130.3

Гуртожитки для учнів навчальних закладів 3

0,5

0,5 

1130.4

Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів 3

1,25

0,5 

м.Моршин

0,2 сільські території

1130.5

Будинки дитини та сирітські будинки 3

1,25

0,5 

м.Моршин

0,2 сільські території

1130.6

Будинки для біженців, притулки для бездомних 3

1,25

0,5 

м.Моршин

0,2 сільські території

1130.9

Будинки для колективного проживання інші

1,25

0,5 

м.Моршин

0,2 сільські території

12

Будівлі нежитлові

121

Готелі, ресторани та подібні будівлі

1211

Будівлі готельні

1211.1

Готелі

 1,0

 0,85

1211.2

Мотелі

 1,0

 0,85

1211.3

Кемпінги

 1,0

 0,85

1211.4

Пансіонати

 1,0

 0,85

1211.5

Ресторани та бари

 1,0

 0,85

1212

Інші будівлі для тимчасового проживання

1212.1

Туристичні бази та гірські притулки

 1,0

0,85

1212.2

Дитячі та сімейні табори відпочинку

 1,0

 0,85

1212.3

Центри та будинки відпочинку

 1,0

 0,85

1212.9

Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше

 1,0

 0,85

122

Будівлі офісні

1220

Будівлі офісні 3

1220.1

Будівлі органів державного та місцевого управління 3

 1,25

0,85

1220.2

Будівлі фінансового обслуговування

 1,25

0,85

1220.3

Будівлі органів правосуддя 3

1,25

0,85

1220.4

Будівлі закордонних представництв 3

 1,25

0,85

1220.5

Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств

 1,25

0,85

1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші

 1,25

0,85

123

Будівлі торговельні

1230

Будівлі торговельні

1230.1

Торгові центри, універмаги, магазини

1,25

0,85 

1230.2

Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків 3

1,25

0,85 

1230.3

Станції технічного обслуговування автомобілів

1,25

0,85 

1230.4

Їдальні, кафе, закусочні тощо

1,25

0,85 

1230.5

Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування

1,25

0,85 

1230.6

Будівлі підприємств побутового обслуговування

1,25

0,85 

1230.9

Будівлі торговельні інші

1,25

0,85 

124

Будівлі транспорту та засобів зв’язку

1241

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі

1241.1

Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту

1,0

0,85

1241.2

Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту

1,0

0,85

1241.3

Будівлі міського електротранспорту

1,0

0,85

1241.4

Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту

1,0

0,85

1241.5

Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі

1,0

0,85

1241.6

Будівлі станцій підвісних та канатних доріг

1,0

0,85

1241.7

Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо

1,0

0,85

1241.8

Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо

1,0

0,85

1241.9

Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші

1,0

0,85

1242

Гаражі

1242.1

Гаражі наземні

0,8 

0,3 

м.Моршин

0,1 сільські території

1242.2

Гаражі підземні

0,8 

0,3

м.Моршин

0,1 сільські території

1242.3

Стоянки автомобільні криті

0,8

0,3

м.Моршин

0,1 сільські території

1242.4

Навіси для велосипедів

0,8

0,3

м.Моршин

0,1 сільські території

125

Будівлі промислові та склади

1251

Будівлі промислові 3

1251.1

Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості 3

 1,0

0,85 

1251.2

Будівлі підприємств чорної металургії 3

 1,0

0,85 

1251.3

Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості 3

 1,0

0,85 

1251.4

Будівлі підприємств легкої промисловості 3

 1,0

0,85 

1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості 3

 1,0

0,85 

1251.6

Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості 3

 1,0

0,85 

1251.7

Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості 3

 1,0

0,85 

1251.8

Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості 3

 1,0

0,85 

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне 3

 1,0

0,85 

1252

Резервуари, силоси та склади

1252.1

Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу

 1,0

0,85 

1252.2

Резервуари та ємності інші

 1,0

0,85 

1252.3

Силоси для зерна

 1,0

0,85 

1252.4

Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів

 1,0

0,85 

1252.5

Склади спеціальні товарні

 1,0

0,85 

1252.6

Холодильники

 1,0

0,85 

1252.7

Складські майданчики

 1,0

0,85 

1252.8

Склади універсальні

 1,0

0,85 

1252.9

Склади та сховища інші 5

 1,0

0,85 

126

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення

1261

Будівлі для публічних виступів

1261.1

Театри, кінотеатри та концертні зали

 1,25

0,85 

1261.2

Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів

 1,25

0,85 

1261.3

Цирки

 1,25

0,85 

1261.4

Казино, ігорні будинки

 1,25

0,85 

1261.5

Музичні та танцювальні зали, дискотеки

 1,25

0,85 

1261.9

Будівлі для публічних виступів інші

 1,25

0,85 

1262

Музеї та бібліотеки

1262.1

Музеї та художні галереї 3

1,0

0,85 

1262.2

Бібліотеки, книгосховища 3

1,0

0,85 

1262.3

Технічні центри

1,0

0,85 

1262.4

Планетарії 3

1,0

0,85 

1262.5

Будівлі архівів 3

1,0

0,85 

1262.6

Будівлі зоологічних та ботанічних садів 3

1,0

0,85 

1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів

1263.1

Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ

1,0

0,85 

1263.2

Будівлі вищих навчальних закладів

1,0

0,85 

1263.3

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів 3

1,0

0,85 

1263.4

Будівлі професійно-технічних навчальних закладів 3

1,0

0,85 

1263.5

Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів 3

1,0

0,85 

1263.6

Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами 3

1,0

0,85 

1263.7

Будівлі закладів з фахової перепідготовки

1,0

0,85 

1263.8

Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій 3

1,0

0,85 

1263.9

Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші 3

1,0

0,85 

1264

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів

1264.1

Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів 3

1,0

0,85 

1264.2

Лікарні профільні, диспансери 3

1,0

0,85 

1264.3

Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки 3

1,0

0,85 

1264.4

Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації 3

1,0

0,85 

1264.5

Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил 3

1,0

0,85 

1264.6

Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації 3

1,0 

0,85

1264.9

Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші 3

1,0 

0,85 

1265

Зали спортивні 3

1265.1

Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо

 1,0

0,85 

1265.2

Басейни криті для плавання

1,0

0,85 

1265.3

Хокейні та льодові стадіони криті

1,0

0,85 

1265.4

Манежі легкоатлетичні

1,0

0,85 

1265.5

Тири

1,0

0,85 

1265.9

Зали спортивні інші

0,5

0,85 

127

Будівлі нежитлові інші

1271

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства 3

1271.1

Будівлі для тваринництва 3

1,0

0,85 

1271.2

Будівлі для птахівництва 3

1,0

0,85 

1271.3

Будівлі для зберігання зерна 3

1,0

0,85 

1271.4

Будівлі силосні та сінажні 3

1,0

0,85 

1271.5

Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства 3

1,0

0,85 

1271.6

Будівлі тепличного господарства 3

1,0

0,85 

1271.7

Будівлі рибного господарства 3

1,0

0,85 

1271.8

Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва 3

1,0

0,85 

1271.9

Будівлі сільськогосподарського призначення інші 3

1,0

0,85 

1272

Будівлі для культової та релігійної діяльності 3

1272.1

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо 3

1,0

0,85 

1272.2

Похоронні бюро та ритуальні зали

1,0

0,85 

1272.3

Цвинтарі та крематорії 3

1,0

0,85 

1273

Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою 5

1273.1

Пам’ятки історії та архітектури 5

1,0

0,85 

1273.2

Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою 3

1,0

0,85 

1273.3

Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї 3

1,0

0,85 

1274

Будівлі інші, не класифіковані раніше 3

1274.1

Казарми Збройних Сил 3

1,0

0,85 

1274.2

Будівлі поліцейських та пожежних служб 3

1,0

0,85 

1274.3

Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів 3

1,0

0,85 

1274.4

Будівлі лазень та пралень

1,0

0,85 

1274.5

Будівлі з облаштування населених пунктів

1,0

0,85 

____________
1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.

2 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. N 507.

3 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.

Секретар ради Микола Воєвода

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міської ради

від 01.07.2021 р. №

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
1

Пільги встановлюються та вводяться в дію з 01 січня 2022 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

4600000000

4625300000

4610700000

Моршинська міська територіальна громада

Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

1. На квартири, незалежно від їх кількості до 60 кв. метрів

100

2. На житловий будинок/житлові будинки, незалежно від їх кількості до 120 кв. метрів

100

3. Різні типи об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (в разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), до 180 кв. метрів

100

4. Об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влад органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності)

100

5. Будівлі дитячих будинків сімейного типу

100

6. Гуртожитки

100

7. Житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням Моршинської міської ради

100

8. Об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину

100

9. Об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

100

10. Будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

100

11. Будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

100

12. Об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських обєднань осіб з інвалідністю та їх підприємств

100

13. Об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність

100

14. Будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг

100

15. Об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій

100

16. Об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій

100

17. Об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей

100

18. Об’єкти нерухомого майна, що перебувають у власності учасників АТО/родин загиблих військовослужбовців у ході проведення антитерористичних операцій, ветеранів війни, ветеранів військової служби, інвалідів загальних захворювань I групи, інвалідів по зору, малозабезпечених сімей із статусом багатодітних, які виховують трьох і більше дітей

100

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

Секретар ради Микола Воєвода

Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міської ради

від 01.07.2021 р. №

СТАВКИ
земельного податку
1

Ставки встановлюються та вводяться в дію з 01 січня 2022 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

4600000000

4625300000

4610700000

Моршинська міська територіальна громада

Вид цільового призначення земель 2

Ставки податку 3
(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

код 2

найменування 2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

01

Землі сільськогосподарського призначення

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 4

1,0 

0,3

5,0 

0,3

01.02

Для ведення фермерського господарства 4

1,0 

0,3

5,0

0,3

01.03

Для ведення особистого селянського господарства 4

1,0 

0,3

5,0

0,3

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства 4

1,0 

0,3

5,0

0,3

01.05

Для індивідуального садівництва 4

1,0 

0,3

5,0

0,3

01.06

Для колективного садівництва 4

1,0 

0,3

5,0

0,3

01.07

Для городництва 4

1,0 

0,3

5,0

0,3

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби 4

1,0 

0,3

5,0

0,3

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

1,0 

0,3

5,0

0,3

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

1,0 

0,3

5,0

0,3

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

1,0 

0,3

5,0

0,3

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

1,0 

0,3

5,0

0,3

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

1,0 

0,3

5,0

0,3

01.14

Для цілей підрозділів 01.01 – 01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,0 

0,3

5,0

0,3

02

Землі житлової забудови

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 4

2,0

 0,03

5,0 

5,0

02.02

Для колективного житлового будівництва 4

2,0

 0,03

5,0 

5,0

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

2,0

 0,03

5,0 

5,0

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

2,0

 0,03

5,0 

5,0

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

2,0

 0,03

5,0 

5,0

02.06

Для колективного гаражного будівництва

2,0

 0,03

5,0 

5,0

02.07

Для іншої житлової забудови

2,0

 0,03

5,0 

5,0

02.08

Для цілей підрозділів 02.01 – 02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

2,0

 0,03

5,0 

5,0

03

Землі громадської забудови

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування 4

0 

0 

0 

0 

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 4

0

0

0

0

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги 4

0 

0 

0 

0 

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 4

0 

0 

0 

0 

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування 4

0

0

0

0

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів 4

2,0/4,1

2,0/4,1

5,0

5,0

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

2,0/4,1

2,0/4,1

5,0

5,0

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

2,0/4,1

2,0/4,1

5,0

5,0

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

2,0/4,1

2,0/4,1

5,0

5,0

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

2,0/4,1

2,0/4,1

5,0

5,0

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

2,0/4,1

2,0/4,1

5,0

5,0

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

0 

0

5,0

5,0

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування

2,0/4,1

2,0/4,1

5,0

5,0

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС 4

0

0

5,0

5,0

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови

2/4,1

2/4,1

5,0

5,0

03.16

Для цілей підрозділів 03.01 – 03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

2/4,1

2/4,1

5,0

5,0

04

Землі природно-заповідного фонду

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

0

 0

0

0

04.02

Для збереження та використання природних заповідників 4

0

 0

0

0

04.03

Для збереження та використання національних природних парків 4

0

 0

0

0

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів 4

0

 0

0

0

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

0

 0

0

0

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

0

 0

0

0

04.07

Для збереження та використання
парків – пам’яток садово-паркового мистецтва

0

 0

0

0

04.08

Для збереження та використання заказників

0

 0

0

0

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

0

 0

0

0

04.10

Для збереження та використання пам’яток природи

0

 0

0

0

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

0

 0

0

0

05

Землі іншого природоохоронного призначення

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів 4

2,0/12,0

2,0/12,0

5,0 

5,0

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

2,0/12,0

2,0/12,0

5,0 

5,0

06.03

Для інших оздоровчих цілей

2,0/12,0

2,0/12,0

5,0 

5,0

06.04

Для цілей підрозділів 06.01 – 06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

2,0/12,0

2,0/12,0

5,0 

5,0

07

Землі рекреаційного призначення

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення 4

2,0/4,1

2,0/4,1

5,0

5,0

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту 4

2,0/4,1

2,0/4,1

5,0

5,0

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

2,0/4,1

2,0/4,1

5,0

5,0

07.04

Для колективного дачного будівництва

2,0/4,1

2,0/4,1

5,0

5,0

07.05

Для цілей підрозділів 07.01 – 07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

2,0/4,1

2,0/4,1

5,0

5,0

08

Землі історико-культурного призначення

08.01

Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини

0 

0

0

0

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

0 

0

0

0

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

0 

0

0

0

08.04

Для цілей підрозділів 08.01 – 08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0 

0

0

0

09

Землі лісогосподарського призначення

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг

2,0/4,1

2,0/4,1

5,0

5,0

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

2,0/4,1

2,0/4,1

5,0

5,0

09.03

Для цілей підрозділів 09.01 – 09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

2,0/4,1

2,0/4,1

5,0

5,0

10

Землі водного фонду

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об’єктами

2,0/4,1

2,0/4,1

5,0

5,0

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

2,0/4,1

2,0/4,1

5,0

5,0

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

2,0/4,1

2,0/4,1

5,0

5,0

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

2,0/4,1

2,0/4,1

5,0

5,0

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

2,0/4,1

2,0/4,1

5,0

5,0

10.06

Для сінокосіння

2,0/4,1

2,0/4,1

5,0

5,0

10.07

Для рибогосподарських потреб

2,0/4,1

2,0/4,1

5,0

5,0

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

2,0/4,1

2,0/4,1

5,0

5,0

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

2,0/4,1

2,0/4,1

5,0

5,0

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

2,0/4,1

2,0/4,1

5,0

5,0

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

2,0/4,1

2,0/4,1

5,0

5,0

10.12

Для цілей підрозділів 10.01 – 10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

2,0/4,1

2,0/4,1

5,0

5,0

11

Землі промисловості

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами

2,0/4,1

2,0/4,1

5,0

5,0

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

2,0/4,1

2,0/4,1

5,0

5,0

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

2,0/4,1

2,0/4,1

5,0

5,0

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

2,0/4,1

2,0/4,1

5,0

5,0

11.05

Для цілей підрозділів 11.01 – 11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

2,0/4,1

2,0/4,1

5,0

5,0

12

Землі транспорту

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

2,0/4,1

2,0/4,1

5,0

5,0

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту

0

0

0

0

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту

0

0

0

0

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства 4

2,0/4,1

2,0/4,1

5,0

5,0

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

0

0

0

0

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

2,0/4,1

2,0/4,1

5,0

5,0

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

0

0

0

0

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

2,0/4,1

2,0/4,1

5,0

5,0

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

2,0/4,1

2,0/4,1

5,0

5,0

12.10

Для цілей підрозділів 12.01 – 12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

2,0/4,1

2,0/4,1

5,0

5,0

13

Землі зв’язку

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій

2,0/4,1

2,0/4,1

5,0

5,0

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

2,0/4,1

2,0/4,1

5,0

5,0

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку

2,0/4,1

2,0/4,1

5,0

5,0

13.04

Для цілей підрозділів 13.01 – 13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

2,0/4,1

2,0/4,1

5,0

5,0

14

Землі енергетики

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій

2,0/4,1

2,0/4,1

5,0

5,0

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

2,0/4,1

2,0/4,1

5,0

5,0

14.03

Для цілей підрозділів 14.01 – 14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

2,0/4,1

2,0/4,1

5,0

5,0

15

Землі оборони

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил 4

0

0

0

0

15.02

Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії 4

0

0

0

0

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби 4

0

0

0

0

15.04

Для розміщення та постійної діяльності СБУ 4

0

0

0

0

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби 4

0

0

0

0

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки 4

0

0

0

0

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань 4

2,0/4,1

2,0/4,1

5,0

5,0

15.08

Для цілей підрозділів 15.01 – 15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

2,0/4,1

2,0/4,1

5,0

5,0

16

Землі запасу

1,0

1,0

5,0

5,0

17

Землі резервного фонду

1,0

1,0

5,0

5,0

18

Землі загального користування 4

1,0

1,0

5,0

5,0

19

Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,0

1,0

5,0

5,0

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.

2 Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. N 548.

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми. */* – власність /постійне користування.

4 Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281 – 283 Податкового кодексу України.

Секретар ради Микола Воєвода

Додаток 4

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міської ради

від 01.07.2021 р. №

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, із сплати земельного податку
1

Пільги встановлюються та вводяться в дію з 01 січня 2022 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

4610000000

4625300000

4610700000

Моршинська міська територіальна громада

Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

1. Пільги щодо сплати податку для фізичних осіб

1.1.Від сплати податку звільняються:

а) інваліди першої і другої групи;

100

б) фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до18 років;

100

в) пенсіонери (за віком);

100

г) ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

100

д) фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

100

е) учасники АТО/родини загиблих військовослужбовців у ході проведення антитерористичних операцій

100

1.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб підпунктом 1.1. цієї статті, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

– для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;

– для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – не більш як 0,10 гектара;

– для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;

– для будівництваіндивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;

– для веденнясадівництва – не більш як 0,12 гектара.

1.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

2. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб

2.1.Від сплати податку звільняються:

а) комунальні підприємства Моршинської міської ради

100

б) органи державної влади та органи місцевого самоврядування, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів

100

в) санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських об’єднань осіб з інвалідністю, реабілітаційні установи громадських об’єднань осіб з інвалідністю

100

г) громадські об’єднання осіб з інвалідністю України, підприємства та організації, які засновані громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю та спілками громадських об’єднань осіб з інвалідністю і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість осіб з інвалідністю, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

100

д) дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

100

е) державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем,в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій

100

є) державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій,за земельні ділянки,на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем,в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій

100

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 281 і 282 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

Секретар ради Микола Воєвода

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проєкту рішення Моршинської міської ради

«Про встановлення податків і зборів на території Моршинської міської територіальної громади»

I. Визначення проблеми

Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

Податковим кодексом України визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування, та офіційно оприлюднюють до 25 липня цього року.

Відповідно до Податкового Кодексу України, Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», керуючись п.24 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішеннями Моршинської міської ради від 22.01.2015 № 1032 (зі змінами від 23.04.2015 № 1077, 17.12.2015 № 50, 28.01.2016 № 78, 26.05.2016 № 175, 03.11.2016 № 247, 09.02.2017 № 323, 28.09.2017 № 465, 17.05.2018 № 610, 05.07.2018 № 640, 20.12.2018 № 770, 20.06.2019 № 870, 14.07.2020 № 1103), Долішненської сільської ради від 01.07.2019 № 731, Станківської сільської ради від 03.06.2020 № 1908, 21.06.2019 № 1044, 1045, 1046 та 05.02.2020 № 1549, Лисовицької сільської ради від 22.09.2019 № 702, 29.01.2015 № 836 та 22.05.2020 № 1163, 1164, Воле-Задеревацької сільської ради від 31.01.2016 № 36, 27.06.2019 № 620, 621 та 30.06.2020 № 783, 784 на території населених пунктів Моршинської громади встановлено місцеві податки і збори:

– податок на майно;

– єдиний податок.

– туристичний збір;

– збір за місця для паркування транспортних засобів.

У зв’язку з утворенням Моршинської міської територіальної громади для забезпечення соціальної рівності та прозорості, з метою оптимізації податкового навантаження на суб’єктів господарювання та мешканців громади пропонується прийняти рішення міської ради «Про встановлення податків і зборів на території Моршинської міської територіальної громади».

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Моршинської міської ради «Про встановлення податків і зборів на території Моршинської міської територіальної громади» підготовлено відповідно до вимог Закону України від 11.03.2003 № 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 із змінами.

Метою розроблення даного проекту рішення є забезпечення надходжень до місцевого бюджету, регламентування відносин щодо сплати місцевих податків і зборів платниками податків, які зареєстровані відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» та сплачують податки до місцевого бюджету.

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

V

Органи місцевого самоврядування

V

Суб’єкти господарювання,

V

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

V

Відповідно до чинного законодавства повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів є виключною компетенцією органів місцевого самоврядування. Застосування процедури не має альтернатив, проблема встановлення місцевих податків і зборів не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів. В разі не прийняття даного рішення на територіях населених пунктів, що увійшли до складу Моршинської міської територіальної громади, діятимуть різні ставки податків і зборів, встановлені рішеннями, прийнятими відповідними радами до 2021 року.

II. Цілі державного регулювання

Основними цілями прийняття регуляторного акта є:

–   виконання вимог чинного податкового законодавства України;

–  впорядкування сплати місцевих податків і зборів платниками податків Моршинської громади;

уточнення розмірів ставок місцевих податків та зборів в межах визначених Податковим кодексом України;

– оптимізація надходжень до місцевого бюджету за рахунок встановлених єдиних ставок місцевих податків та зборів;

– здійснення планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні місцевого бюджету.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива

Не прийняття регуляторного акту

У разі неприйняття рішення, відповідно до п.п.12.3.5 п.12.3 ст.12 Податкового кодексу України, будуть застосовуватись різні ставки податків і зборів, які встановлені рішеннями Моршинської міської та Станківської, Долішненської, Лисовицької та Воле-Задеревацької сільських рад до 2021 року.

Альтернатива 2         

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України.

Встановлення єдиних ставок місцевих податків і зборів для всіх населених пунктів, що увійшли до складу Моршинської громади Оптимізація витрат суб’єктів господарювання та населення на сплату місцевих податків і зборів та акцизного податку до бюджету.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива1

Не прийняття регуляторного акта

відсутні

Недопоступлення надходжень до місцевого бюджету у зв’язку із нерівномірним податковим навантаженням на суб’єктів господарювання та мешканців різних населених пунктів громади. Неможливість фінансування програм економічного та соціального розвитку громади.

Альтернатива 2    

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України.

Ефективне планування та наповнення місцевого бюджету.
Забезпечення сталого розвитку громади.

Пов’язані з розробкою регуляторного акту, контроль за його виконанням, проведення аналізу та заходів відстеження результативності регуляторного акту

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не прийняття регуляторного акта

Сплата податку за ставками, передбаченими рішенням Моршинської міської та відповідних сільських рад

Сплата місцевих податків і зборів за діючими ставками.

Альтернатива 2     

Прийняття регуляторного акта

відповідно до Податкового кодексу України.

Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування. Вдосконалить відносини між міською радою, органом фіскальної служби та громадянами, пов’язані зі справлянням місцевих податків і зборів.

Сплата місцевих податків і зборів за запропонованими оптимізованими ставками.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

На території громади налічується: 63 юридичні особи – власники земельних ділянок, 119 орендарів земельних ділянок: 47 юридичних осіб, 72 фізичні особи; 324 платники єдиного податку: 23 юридичні особи та 301 фізична особа-підприємець. Регуляторний акт поширюється також на суб’єктів господарювання, зареєстрованих поза межами громади, які володіють майном на її території.

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

7

15

60

301

383

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

1,8

3,9

15,7

78,6

100%

Питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, перевищує 10 відсотків, розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва) додається.

 Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не прийняття регуляторного акта

Суб’єкти господарювання – платники місцевих податків і зборів будуть сплачувати місцеві податки і збори за ставками, що діяли у попередніх роках.

Сплата податків за діючими ставками

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта

Вдосконалення відносин між міською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних із справлянням місцевих податків та зборів.

Суб’єкти господарювання будуть сплачувати податок за оптимізованими ставками згідно рішення Моршинської міської ради.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 – цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

Не прийняття регуляторного акта

1

Ставки місцевих податків і зборів, що діяли по окремих радах у попередньому році, ускладнюють роботу суб’єктів господарювання та життя мешканців на території громади та сприяють недоотриманню доходів до місцевого бюджету

Альтернатива 2            

Прийняття регуляторного акта

4

 Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить досягнення балансу інтересів громади і платників податків і зборів.

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання, сталість надходжень до місцевого бюджету без погіршення умов для розвитку мікробізнесу, а також належне фінансування програм соціально-економічного розвитку міста.

Витрати пов’язані зі сплатою місцевих податків і зборів за запропонованими ставками.

Забезпечить виконання вимог Податкового кодексу України з внесеними до нього змінами щодо його вдосконалення та досягнення поставлених цілей, а саме збільшиться обсяг видатків для забезпечення фінансування повноважень органів місцевого самоврядування за рахунок додаткових надходжень.

Не прийняття регуляторного акта

Сплата місцевих податків і зборів за ставками, що діяли у попередніх роках

Витрати пов’язані зі сплатою податків за ставками, що діяли у попередніх роках.

У зв’язку із нерівномірним навантаженням на суб’єктів господарювання, громада не отримає належного фінансування бюджетних програм.

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України

 Цілі прийняття проекту рішення про встановлення місцевих податків і зборів на 2022 рік будуть досягнуті майже у повній мірі. До місцевого бюджету надійдуть кошти від сплати місцевих податків і зборів та єдиного і акцизного податку, а податкове навантаження для платників не буде надмірним. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів міської ради та платників місцевих податків і зборів.

Зміни до чинного законодавства:

1.Податкового кодексу України

2. Бюджетного кодексу України

3. Земельного кодексу України

4. Зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму.

Не прийняття регуляторного акта

 Податок справлятиметься по діючих ставках, що може спричинити недовиконання дохідної частини бюджету і відповідно не виконання бюджетних програм.  Вказана альтернатива є неприйнятною.

Таким чином, для реалізації обрано Альтернативу 1 – встановлення ставок місцевих податків і зборів та єдиного податку відповідно до вимог Податкового кодексу України, що є посильним для платників податків та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Моршинської міської ради. Перешкоди щодо можливого впровадження цього регуляторного акту та виконання його вимог відсутні.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Запропоновані механізми регуляторного акту за допомогою яких можна розв’язати проблему. В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації в межах Моршинської міської територіальної громади, аналітичних показників фінансового управління Моршинської міської ради, основним механізмом яке забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення запропонованих ставок місцевих податків і зборів та єдиного податку на 2022 рік згідно запропонованого проекту рішення Моршинської міської ради, що додається.

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акту. Розробка проекту рішення Моршинської міської ради та АРВ до нього.

Оприлюднення проекту разом з АРВ,

Проведення консультацій, отримання пропозицій та зауважень.

Розгляд та прийняття рішення Моршинською міською радою.

Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

Запропонований вихід із ситуації, що склалася відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахування громадської думки.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб`єктів господарської діяльності не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків і зборів, не змінюючи порядок її обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Зазначений проект нормативно-правового акта є загальнообов`язковим до застосування на території Моршинської громади та має необмежений термін дії. У разі внесення змін до Податкового кодексу в частині справляння місцевих податків і зборів та єдиного податку відповідні зміни будуть внесені до цього регуляторного акта.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основними показниками результативності акта є:

– забезпечення відповідних надходжень до місцевого бюджету від сплати місцевих податків і зборів;

Надходження до міського бюджету від сплати місцевих податків і зборів

Обсяг надходжень

за 2019 рік (м.Моршин), тис.грн.

Обсяг

фактичних надходжень

на 2020 рік, тис.грн.

Обсяг

очікуваних надходжень

на 2021 рік, тис.грн.

Обсяг

планових надходжень

на 2022 рік, тис.грн

місцеві податки і збори, всього:

26852,1

24827,3

35829,0

38500,0

– податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

6332,2

5229,6

10388,0

11000,0

– плата за землю, в тому числі

15633,2

11357,0

16471,0

16500,0

земельний податок:

з юридичних осіб

10589,9

5436,6

9221,0

9230,0

з фізичних осіб

235,9

717,3

750,0

770,0

орендна плата:

з юридичних осіб

4054,3

4389,4

4700,0

4700,0

з фізичних осіб

753,1

813,7

1800,0

1800,0

– туристичний збір

342,7

164,8

220,0

230,0

– транспортний податок

0,0

52,55

0,0

– єдиний податок з юридичних осіб

1758,2

1552,6

1800,0

1900,0

– єдиний податок з фізичних осіб

2760,8

6084,3

6500,0

6800,0

– єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників

0,0

438,9

450,0

470,0

– акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (5 відсотків від обсягу реалізованої продукції)

923,4

1377,2

1580,0

1600,0

– створення фінансових можливостей місцевої влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади;

– кількість суб’єктів господарської діяльності, на яких поширюється дія регуляторного акта;

– рівень поінформованості суб’єктів господарювання – платників місцевих податків і зборів (оприлюднення рішення про встановлення місцевих податків і зборів на офіційному веб-сайті Моршинської міської ради).

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись до набрання чинності цим регуляторним актом шляхом статистичного аналізу показників місцевих податків і зборів, що надходять до місцевого бюджету.

Повторне відстеження буде здійснюватись через рік після набуття чинності регуляторного акту, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження.

Відстеження результативності даного рішення буде здійснюватися фінансовим управлінням Моршинської міської ради статистичним методом з використанням офіційної інформації Стрийської ДПІ Головного управління ДПС у Львівській області.

У проекті рішення відсутні положення, які містять ознаки дискримінації, правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Проект узгоджується із вимогами Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» в частині надання пільг зі сплати за землю комунальним підприємствам Моршинської міської ради щодо допустимості державної допомоги для конкуренції та не стосується питань впливу реалізації акта на ринок праці.

Міський голова Руслан ІЛЬНИЦЬКИЙ

Підготувала:

Начальник відділу економічного розвитку та інфраструктури І.Р.Пеленська

24.05.2021

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з квітня по травень 2021 року.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

2

Наради

18

Отримання інформації щодо існуючої ситуації

1

Робочі зустрічі

25

Оптимізація ставок місцевих податків і зборів

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів підприємництва, на яких поширюється регулювання: 361 (одиниці);

питома вага суб’єктів підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 94,3 (відсотків)

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перши