Міста-побратими
Обрати сторінку
196 Місцеві податки і збори (станом на 01.01.2024 року)

 УКРАЇНА                            

МОРШИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА

  Х СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ   № 196

(зі змінами від 23.12.2021 № 363, 09.04.2022 № 383, 07.07.2022 № 422, 11.05.2023 № 583, 07.09.2023 № 664)

«01» липня  2021 р.                                                                м.Моршин

Про встановлення  податків

і зборів на території Моршинської

міської територіальної громади 

Відповідно до Податкового кодексу України, керуючись п.24 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Моршинська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Установити на території населених пунктів Моршинської міської територіальної громади місцеві податки і збори:
  • Місцеві податки:
   • податок на майно;
   • єдиний податок.
  • Місцеві збори:
   • туристичний збір;
   • збір за місця для паркування транспортних засобів.
 1. Встановити акцизний податок в частині реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.
 2. Затвердити Положення про порядок нарахування та сплати зазначених податків і зборів згідно з додатками 1, 2 (зі змінами від 07.07.2022 № 422, від 11.05.2023 № 583).
 3. Установити на території Моршинської міської ради:

1) ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком 3;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 4.

3) ставки земельного податку згідно з додатком 5 (в редакції від 23.12.2021 №363, 09.04.2022 №383, 07.07.2022 №422);

4) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 6.

 1. Рішення Моршинської міської ради від 22.01.2015 № 1032, 23.04.2015 № 1077, 17.12.2015 № 50, 28.01.2016 № 78, 26.05.2016 № 175, 03.11.2016 № 247, 09.02.2017 № 323, 28.09.2017 № 465, 17.05.2018 № 610, 05.07.2018 № 640, 20.12.2018 № 770, 20.06.2019 № 870, 14.07.2020 № 1103, Долішненської сільської ради від 01.07.2019 № 731, Станківської сільської ради від 03.06.2020 № 1908, 21.06.2019 № 1044, 1045, 1046 та 05.02.2020 № 1549, Лисовицької сільської ради від 22.09.2019 № 702, 29.01.2015 № 836 та 22.05.2020 № 1163, 1164, Воле-Задеревацької сільської ради від 31.01.2016 № 36, 27.06.2019 № 620, 621 та 30.06.2020 № 783, 784 визнати такими, що втратили чинність.
 2. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.
 3. Рішення вступає в дію з 01 січня 2023 року (зі змінами від 07.07.2022 № 422).
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію ради з питань бюджету та економічного розвитку (Мельник О.В.) та першого заступника міського голови Янківа Ю.Я. 

Міський голова                                                              Руслан ІЛЬНИЦЬКИЙ

 

Додаток 1

до рішення Моршинської міської ради

від 01.07.2021 № 196

(зі змінами від 07.07.2022 № 422, 11.05.2023 № 583)

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок нарахування та сплати місцевих податків і зборів

 

Це Положення розроблено відповідно до вимог Податкового кодексу України, на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Положення є обов’язковим для виконання суб’єктами господарювання, організаціями, установами та фізичними особами, відповідальними за стягнення місцевих податків і зборів.

Не передбачені даним положенням норми застосовуються в контексті Податкового кодексу України.

 

І. ПОДАТОК НА МАЙНО

 

Податок на майно справляється відповідно до розділу ХІІ «Податок на майно» Податкового кодексу України.

 

Податок на майно складається з:

 • податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
 • транспортного податку;
 • плати за землю.

 

ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

 

 1. Платники податку

1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

1.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 1. Об’єкт оподаткування

2.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

2.2. Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) гуртожитки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням міської ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність у тимчасових спорудах для здійснення підприємницької діяльності та/або в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, віднесені до групи “Будівлі промислові та склади” (код 125) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, що використовуються за призначенням у господарській діяльності суб’єктів господарювання, основна діяльність яких класифікується у секціях B-F КВЕД ДК 009:2010, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників (юридичних та фізичних осіб), віднесені до класу “Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства” (код 1271) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських обєднань осіб з інвалідністю та їх підприємств;

и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;

ї) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, у якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

й) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.

 1. База оподаткування

3.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

 1. Пільги із сплати податку

4.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

а)  для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60  кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості –  на  120 кв. метрів;

в)    для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

4.2. Пільги з податку, що сплачується на території Моршинської громади з об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.

Пільги з податку, що сплачується на території Моршинської громади з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються залежно від майна, яке є об’єктом оподаткування.

Пільги з податку, що сплачується на території Моршинської громади, для фізичних осіб не застосовуються до:

об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої підпунктом 4.1 цього пункту;

об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

4.3. Не сплачується податок з об’єктів нерухомого майна житлової нерухомості, в тому числі їх часток, та гаражів, що належать:

– учасникам АТО(ООС), бійцям-добровольцям;

– учасникам бойових дій/членам сімей загиблих військовослужбовців;

– особам з інвалідністю внаслідок війни;

– особам з інвалідністю загальних захворювань I групи;

– особам з інвалідністю по зору;

– малозабезпеченим сім’ям із статусом багатодітних, які виховують трьох і більше дітей (зі змінами від 07.09.2023 № 664).

 1. Ставка податку

5.1. Ставки податку встановлюються у відсотках від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв.метр бази оподаткування:

5.1.1. для об’єктів, що перебувають у власності фізичних осіб (відповідно до їх місця розташування (зональності) та типу об’єкта нерухомості):

– для житлової нерухомості (житлове приміщення, житловий будинок, будівля, квартира, садовий будинок, дачний будинок, домоволодіння, житлова будівля, прибудова до житлового будинку, котедж, інше):

м.Моршин                                                                       – 0,5 відсотка;

с.Долішнє, с.Горішнє, с.Верхня Лукавиця, с.Нижня Лукавиця, с.Смоляний, с.Довге, с.Станків, с.Фалиш, с.Пила, с.Задеревач, с.Воля-Задеревацька, с.Баня Лисовицька, с.Лисовичі (далі – сільські території)                     – 0,2 відсотка;

– для нежитлової нерухомості, що не використовується з метою одержання доходів (господарськi (присадибнi) будівлі, гаражi, споруди, iншi будівлі),                                     м.Моршин                                                                       – 0,2 відсотка;

сільські території                                                            – 0,1 відсотка;

– для нежитлової нерухомості, що використовується з метою одержання доходів (єдиний, цiлiсний майновий комплекс, будiвлi готельнi, офiснi, торговельнi, для публiчних виступiв, будiвлi промисловостi та склади, нежитлові приміщення тощо)                                                                            – 0,7 відсотка.

5.1.2. для об’єктів, що перебувають у власності юридичних осіб (відповідно до типів нерухомості):

– для житлової нерухомості:

1 – квартира                                                – 1,25 відсотка;

2 – житловий будинок                                – 1,25 відсотка;

3 – інший об’єкт житлової нерухомості    – 1,25 відсотка,

приміщення для проживання вихованців фізкультурно-спортивних закладів, установ, організацій (спортивних шкіл, академій, клубів, ліцеїв, центрів) – 0,5 відсотка;

– для нежитлової нерухомості:

4 – будівля готельна                                   – 1,0 відсоток;

5 – будівля офісна                                       – 1,25 відсотка;

6 – будівля торговельна                             – 1,25 відсотка;

7 – гараж                                                     – 0,8 відсотка;

8 – будівля для публічних виступів           – 1,25 відсотки;

9 – інша будівля                                          – 1,0 відсоток,

допоміжні приміщення для обслуговування вихованців фізкультурно-спортивних закладів, установ, організацій (спортивних шкіл, академій, клубів, ліцеїв, центрів) – 0,5 відсотка.

 1. Податковий період

6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 1. Порядок обчислення суми податку

7.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів “а” або “б” підпункту 4.1 пункту 4 та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів “а” або “б” підпункту 4.1 пункту 4 та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту “в” підпункту 4.1 пункту 4 та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів “б” і “в” цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості;

ґ) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи – платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів “а”-“г” цього підпункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із  загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 7.1 пункту 7 та відповідні платіжні реквізити, зокрема, Моршинської міської ради (далі – міська рада) за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку Стрийською ДПІ ГУ ДПС у Львівській області (далі – контролюючим органом) за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам – нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

7.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за своєю податковою адресою для проведення звірки даних щодо:

об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за своєю податковою адресою платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

7.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щокварталу у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

7.5. Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою – платником подається протягом           30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

 1. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком

8.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

8.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 1. Порядок сплати податку

9.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

Фізичні особи можуть сплачувати податок у сільській та селищній місцевості через каси сільських (селищних) рад або рад об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, за квитанцією про прийняття податків.

 1. Строки сплати податку

10.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

10.2. У разі якщо контролюючий орган не надіслав (не вручив) податкове/податкові повідомлення-рішення у строки, встановлені підпунктом 7.2 пункту 7 цього розділу, фізичні особи звільняються від відповідальності, передбаченої Податковим кодексом за несвоєчасну сплату податкового зобов’язання.

10.3. Податкове зобов’язання з цього податку може бути нараховано за податкові (звітні) періоди (роки) в межах строків, визначених пунктом 102.1 статті 102 Податкового кодексу.

 

ТРАНСПОРТНИЙ ПОДАТОК

 

 1. Платники податку

1.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 є об’єктами оподаткування.

 1. Об’єкт оподаткування

2.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального.

Щороку до 1 лютого податкового (звітного) року центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, на своєму офіційному веб-сайті розміщується перелік легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, який повинен містити такі дані щодо цих автомобілів: марка, модель, рік випуску, об’єм циліндрів двигуна, тип пального.

 1. База оподаткування

3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.1 пункту 2.

 

 1. Ставка податку

4.1. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.1 пункту 2.

 1. Податковий період

5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 1. Порядок обчислення податку

6.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом податковою адресою (місцем реєстрації) платника податку, зазначеною в реєстраційних документах на об’єкт оподаткування.

6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом у порядку визначеним с. 42 Податкового кодексу  до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

6.3. Органи, що здійснюють державну реєстрацію транспортних засобів, зобов’язані до 1 квітня 2015 року подати контролюючим органам за місцем реєстрації об’єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами.

З 1 квітня 2015 року органи, що здійснюють державну реєстрацію транспортних засобів, зобов’язані щомісяця у десятиденний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

6.4. Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою – платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

6.5. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

6.6. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

6.7. У разі спливу п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п’яти років.

6.8. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цієї статті є об’єктом оподаткування, транспортний податок за такий легковий автомобіль не сплачується з місяця, наступного за місяцем, в якому мав місце факт незаконного заволодіння легковим автомобілем, якщо такий факт підтверджується відповідним документом про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, виданим уповноваженим державним органом.

У разі повернення легкового автомобіля його власнику (законному володільцю) податок за такий легковий автомобіль сплачується з місяця, в якому легковий автомобіль було повернено відповідно до постанови слідчого, прокурора чи рішення суду. Платник податку зобов’язаний надати контролюючому органу копію такої постанови (рішення) протягом 10 днів з моменту отримання.

6.9. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цієї статті є об’єктом оподаткування, уточнююча декларація юридичною особою – платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У разі повернення легкового автомобіля його власнику уточнююча декларація юридичною особою – платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня складання постанови слідчого, прокурора чи винесення ухвали суду.

6.10. Фізичні особи – платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

а) об’єктів оподаткування, що перебувають у власності платника податку;

б) розміру ставки податку;

в) нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів (зокрема документів, що підтверджують право власності на об’єкт оподаткування, перехід права власності на об’єкт оподаткування), контролюючий орган за місцем реєстрації платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Фізичні особи – нерезиденти у порядку, визначеному цим пунктом, звертаються за проведенням звірки даних до контролюючих органів за місцем реєстрації об’єктів оподаткування.

 1. Порядок сплати податку

7.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 

 1. Строки сплати податку

8.1. Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ

 1. Платники податку

1.1. Платниками податку є:

 • власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);
 • землекористувачі.

1.2. Особливості справляння податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу XIV Податкового кодексу.

 1. Об’єкти оподаткування

2.1. Об’єктами оподаткування є:

 • земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;
 • земельні частки (паї), які перебувають у власності.
 1. База оподаткування

3.1. Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації;

3.2. Рішення  щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок офіційно оприлюднюється міською радою до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

3.3. Податок за лісові землі складається із земельного податку та рентної плати, що визначається податковим законодавством.

 1. Ставка податку

4.1. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі 2 відсотки від їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування – 1 відсоток від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь – 1 відсоток від їх нормативної грошової оцінки для юридичних осіб та 0,3 відсотки від їх нормативної грошової оцінки для фізичних осіб, а для лісових земель – 0,1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

4.2. Ставка податку за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності, земельних ділянок для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів), встановлюється у розмірі 4,1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, а для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів – у розмірі 12,0 відсотків від їх нормативної грошової оцінки» (зі змінами від 07.07.2022 № 422).

4.3. Податок за земельні ділянки, зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, гаражно-будівельними, індивідуальними гаражами, справляється у розмірі 0,03 відсотки від їх нормативної грошової оцінки.

4.4. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено, розташовані за межами населених пунктів або в межах населених пунктів, встановлюється у розмірі 5,0 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Львівській області, а для сільськогосподарських угідь – 5,0 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Львівській області, а для лісових земель – 0,1 відсотка від нормативної грошової оцінки площі ріллі по Львівській області.

 1. Пільги щодо сплати податку для фізичних осіб

5.1. Від сплати податку звільняються:

5.1.1. особи з інвалідністю першої і другої групи;

5.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

5.1.3. пенсіонери (за віком);

5.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

5.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

5.1.6. учасники АТО/родини загиблих військовослужбовців у ході проведення антитерористичних операцій.

5.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 5.1, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

5.2.1. для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;

5.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш як 0,25 гектара, в містах – не більш як 0,10 гектара (зі змінами від 11.05.2023 № 583)

5.2.3. для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;

5.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;

5.2.5. для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

5.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

5.4. Якщо фізична особа, визначена у пункті 5.1 цієї статті, станом на 1 січня поточного року має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, площа яких перевищує межі граничних норм, визначених пунктом 5.2 цієї статті, така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження будь-якої земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельних ділянок для застосування пільги (далі – заява про застосування пільги).

Пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з базового податкового (звітного) періоду, в якому подано таку заяву, та діє до початку місяця, що настає за місяцем подання нової заяви про застосування пільги.

У разі подання фізичною особою, яка станом на 1 січня поточного року має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, заяви про застосування пільги після 1 травня поточного року пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з наступного податкового (звітного) періоду.

5.5. Якщо право на пільгу у фізичної особи, яка має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, виникає протягом календарного року та/або фізична особа, визначена у 5.1 цієї статті, набуває право власності на земельну ділянку/земельні ділянки одного виду використання, така особа подає заяву про застосування пільги до контролюючого органу за місцем знаходження будь-якої земельної ділянки протягом 30 календарних днів з дня набуття такого права на пільгу та/або права власності.

Пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з урахуванням вимог пункту 8.2 статті 8 цього розділу та діє до початку місяця, що настає за місяцем подання нової заяви про застосування пільги.

У разі недотримання фізичною особою вимог абзацу першого цього пункту пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з наступного податкового (звітного) періоду.

 1. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб

6.1. Від сплати податку звільняються:

6.1.1. комунальні підприємства Моршинської міської ради.

Державна допомога у формі пільг зі сплати земельного податку:

 1. надається з метою забезпечення сприяння соціально-економічному розвитку регіонів, створення сприятливих умов для розвитку середнього та малого підприємництва, стимулювання їх інвестиційної та інноваційної активності, сприяння діяльності щодо реалізації вироблених ними товарів (робіт, послуг), забезпечення зайнятості населення, зокрема шляхом здійснення інвестицій, збільшення кількості нових робочих місць, зменшення кількості безробітних;
 2. державна допомога, відповідно до підпунктів 2 і 3 пункту 3 Критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання для забезпечення розвитку регіонів та підтримки середнього та малого підприємництва, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 57, є допустимою у разі, коли:

1)  спрямована на відшкодування суб’єктам господарювання:

– витрат на реалізацію інвестиційних проектів (створення нового суб’єкта господарювання; розширення виробничих потужностей; диверсифікацію асортименту товарів (робіт та послуг); зміну виробничого процесу), що включають: права власності на результати інтелектуальної діяльності, а також інші аналогічні права, визнані об’єктом права власності, право користування майном та майновими правами, набуті в установленому законодавством порядку (далі – нематеріальні активи); а також основні засоби і оборотні активи, які мають матеріальну форму і не є коштами, цінними паперами, деривативами і нематеріальними активами (далі – матеріальні активи). Матеріальні та нематеріальні активи повинні залишатися у власності суб’єкта господарювання – отримувача державної допомоги і перебувати на його балансі не менш як п’ять років (для середнього та малого підприємництва – трьох років);

– витрат на створення нових робочих місць;

– витрат на провадження основного виду діяльності суб’єкта господарювання (лише для середнього та малого підприємництва), що включають витрати, метою яких є скорочення поточних витрат підприємства, що не пов’язані з реалізацією інвестиційного проекту (витрати на оплату праці, матеріали, послуги, які надаються за договором, оренду, адміністративні витрати тощо, крім амортизаційних відрахувань і вартості фінансування, якщо такі витрати зараховані до витрат під час надання державної допомоги);

– витрат (лише для середнього та малого підприємництва) на надання консультаційних послуг, проведення підготовчих досліджень, участь у торгових ярмарках, а також витрат на проведення попереднього відбору і експертизи фінансовими посередниками або інвесторами з метою визначення новостворених суб’єктів малого підприємництва;

– витрат на підтримку новостворених суб’єктів малого підприємництва;

– витрат на оренду землі та будівель, строк оренди яких повинен становити не менше п’яти років з дня очікуваного завершення реалізації інвестиційного проекту або не менше трьох років для середнього та малого підприємництва;

– витрат, пов’язаних з придбанням орендованого майна, крім землі та будівель, у разі, коли оренда здійснюється у формі фінансового лізингу і покладає на отримувача державної допомоги обов’язок щодо придбання майна після завершення строку фінансового лізингу;

– витрат на заробітну плату у зв’язку із створенням отримувачем державної допомоги нових робочих місць;

2) забезпечується:

– cтворення нових робочих місць в результаті здійснення інвестиції та збереження їх отримувачем державної допомоги протягом не менше п’яти (для суб’єктів великого підприємництва) та трьох (для середнього та малого підприємництва) років з дня фактичного працевлаштування;

– здійснення інвестицій, що призвело до збільшення штатних одиниць відповідного отримувача державної допомоги у порівнянні із середнім показником за останні 12 місяців (у разі ліквідації робочих місць протягом такого періоду їх кількість визначається виходячи із загальної кількості нових робочих місць);

– заповнення вакансій протягом трьох років з моменту створення відповідного робочого місця.

 1. розмір державної допомоги на витрати, зазначені у підпункті 2 цього пункту рішення, не повинен перевищувати:
 • для суб’єктів великого підприємництва – 50 відсотків витрат відповідно до підпункту 2 пункту 3 Критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання для забезпечення розвитку регіонів та підтримки середнього та малого підприємництва, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 57;
 • для суб’єктів середнього підприємництва — до 60 відсотків таких витрат;
 • для суб’єктів малого підприємництва — до 70 відсотків таких витрат.
 1. пільга зі сплати земельного податку не може надаватися суб’єктам господарювання, яких визнано банкрутами, стосовно яких порушено справу про банкрутство, які перебувають на стадії ліквідації, мають прострочену більш як шість місяців заборгованість перед державним (місцевим) бюджетом, Пенсійним фондом України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування, що підтверджується відповідними органами державної влади, визнають свою неспроможність своєчасно виконати зобов’язання перед кредиторами через незадовільний стан фінансово-господарської діяльності;
 2. сукупний розмір державної допомоги у формі пільг зі сплати земельного податку визначається з урахуванням пункту 7 Критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання для забезпечення розвитку регіонів та підтримки середнього та малого підприємництва, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 57

6.1.2. органи державної влади та органи місцевого самоврядування, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

6.1.3. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських об’єднань осіб з інвалідністю, реабілітаційні установи громадських об’єднань осіб з інвалідністю;

6.1.4. громадські об’єднання осіб з інвалідністю України, підприємства та організації, які засновані громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю та спілками громадських об’єднань осіб з інвалідністю і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість осіб з інвалідністю, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських громадських об’єднань осіб з інвалідністю мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”. У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські об’єднання осіб з інвалідністю, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

6.1.5. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

6.1.6. державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств,установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

6.1.7. державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій,за земельні ділянки,на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем,в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

 1. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню

7.1. Не підлягають оподаткуванню земельні ділянки, визначені статтею 283 Податкового кодексу України.

 1. 8.Особливості оподаткування платою за землю

8.1. Міська рада встановлює ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на території громади.

Нові зміни до рішень щодо наданих пільг зі сплати земельного податку надаються відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

8.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

8.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

Плата за землю за земельні ділянки, надані гірничодобувним підприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин, справляється у розмірі 25 відсотків податку, обчисленого відповідно до статті 4 цього розділу.

 1. Податковий період

9.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

9.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується       31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв’язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

 1. Порядок обчислення податку

10.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, у сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У разі подання платником податку до контролюючого органу правовстановлюючих документів на земельну ділянку, відомості про яку відсутні у базах даних інформаційних систем центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, сплата податку фізичними та юридичними особами здійснюється на підставі поданих платником податку відомостей до отримання контролюючим органом інформації про перехід права власності на об’єкт оподаткування.

10.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму плати за землю щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового  ку, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається витяг із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, а надалі такий витяг подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

10.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов’язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

10.4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об’єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

10.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки), які надсилають (вручають) платникові за місцем його реєстрації до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 Податкового кодексу.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника – юридичної або фізичної особи до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося його право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника – фізичної особи до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає (вручає) податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Якщо такий перехід відбувається після 1 липня поточного року, контролюючий орган надсилає (вручає) попередньому власнику нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

У разі якщо платник податків має у власності декілька земельних ділянок, щодо яких необхідно провести звірку даних, для її проведення такий платник податків має право звернутися до контролюючого органу за місцем знаходження будь-якої з таких земельних ділянок.

Платники плати за землю мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем знаходження земельних ділянок для проведення звірки даних щодо:

розміру площ та кількості земельних ділянок, що перебувають у власності та/або користуванні платника податку;

права на користування пільгою зі сплати податку з урахуванням положень пунктів 5.4 та 5.5 цього розділу;

розміру ставки земельного податку;

нарахованої суми плати за землю.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником плати за землю на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, користування пільгою, а також у разі зміни розміру ставки плати за землю контролюючий орган (контролюючі органи) за місцем знаходження кожної із земельних ділянок проводить (проводять) протягом десяти робочих днів перерахунок суми податку і надсилає (вручає)/надсилають (вручають) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

10.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

1) у рівних частинах – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2) пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

10.7. Юридична особа зменшує податкові зобов’язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 5.1 цього розділу за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов’язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують особи з інвалідністю з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних осіб з інвалідністю або дітей з інвалідністю, які перевозять осіб з інвалідністю (дітей з інвалідністю) з ураженням опорно-рухового апарату.

 

 

 

 1. Строк сплати плати за землю

11.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

11.2. Облік фізичних осіб – платників податку і нарахування відповідних сум проводяться контролюючими органами за місцем знаходження земельної ділянки щороку до 1 травня.

11.3. Податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом           30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

11.4. Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

11.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

11.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

11.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

11.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

11.9. У разі якщо контролюючий орган не надіслав (не вручив) податкове (податкові) повідомлення-рішення у строки, встановлені статтею 10 цього розділу, фізичні особи звільняються від відповідальності, передбаченої Податковим кодексом за несвоєчасну сплату податкового зобов’язання.

11.10. Податкове зобов’язання з цього податку може бути нараховано за податкові (звітні) періоди (роки) в межах строків, визначених пунктом 102.1 статті 102 Податкового кодексу.

 1. 12. Орендна плата

12.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

До 1 лютого міська рада подає контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформує відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

Договір оренди земель державної і комунальної власності укладається за типовою формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

12.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

12.3. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

12.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

12.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

12.5.1. не може бути меншою за розмір земельного податку:

для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких проведено, – у розмірі не більше 3 відсотків їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування – не більше 1 відсотка їх нормативної грошової оцінки, для сільськогосподарських угідь – не менше 0,3 відсотка та не більше 1 відсотка їх нормативної грошової оцінки;

для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено, – у розмірі не більше 5 відсотків нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Львівській області, для сільськогосподарських угідь – не менше 0,3 відсотка та не більше 5 відсотків нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Львівській області;

12.5.2. не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки (визначається в договорі, згідно додатку);

12.5.3. може бути більшою граничного розміру орендної плати, ніж зазначений у підпункті 12.5.2  у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.

12.5. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

12.6. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог статей 9-11 цього розділу.

 1. 13.Індексація нормативної грошової оцінки земель

13.1. Для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до законодавства.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин здійснює управління у сфері оцінки земель та земельних ділянок.

13.2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка земель і земельних ділянок на 1 січня поточного року, що визначається за формулою:

Кi = І:100,

де І – індекс споживчих цін за попередній рік.

У разі якщо індекс споживчих цін перевищує 115 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 115.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель зазначеної в технічній документації з нормативної грошової оцінки земель та земельних ділянок.

13.3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації не пізніше 15 січня поточного року забезпечують інформування центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, і власників землі та землекористувачів про щорічну індексацію нормативної грошової оцінки земель.

Додаток

          Ставки орендної плати

 • 12 (дванадцять) відсотків від грошової оцінки, якщо ділянка, надана в оренду для будівництва (реконструкції) об’єкту, не використовується за цільовим призначенням протягом п’яти і більше років з дня надання земельної ділянки в користування на умовах оренди;
 • 10 (десять) відсотків від грошової оцінки, якщо ділянка надана в оренду для розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, рекламоносіїв площею до 100 м² включно;
 • 8 (вісім) відсотків від грошової оцінки, якщо ділянка надана в оренду для розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення площею більше 100 м²;
 • 7 (сім) відсотків від грошової оцінки, якщо ділянка надана в оренду площею до 500 м² включно (крім тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення);
 • 6 (шість) відсотків від грошової оцінки за земельні ділянки оздоровчого призначення, надані в оренду;
 • 4 (чотири) відсотки від грошової оцінки, якщо ділянка надана в оренду площею від 500 м² і більше;
 • 4 (чотири) відсотки від грошової оцінки, якщо ділянка надана в оренду громадянам для будівництва та обслуговування житлових будинків, гаражного будівництва, садівництва, городництва;
 • 3,5 (три з половиною) відсотки від грошової оцінки за користування умовною часткою земельної ділянки вбудованих приміщень;
 • 3,5 (три з половиною) відсотки від грошової оцінки за земельні ділянки, надані в оренду великим промисловим підприємствам міста.

                                                                                                         

ІІ. ЄДИНИЙ ПОДАТОК

 1. Платники податку

1.1. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності – особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених Податковим кодексом, на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених цією главою, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.

1.2. Юридична особа чи фізична особа – підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає встановленим вимогам  та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному Податковим кодексом України.

1.3. Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група – фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;

2) друга група – фізичні особи – підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 834 розміри мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб – підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи – підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;

3) третя група – фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 1167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;

4) четверта група – сільськогосподарські товаровиробники:

а) юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків;

б) фізичні особи – підприємці, які провадять діяльність виключно в межах фермерського господарства, зареєстрованого відповідно до Закону України “Про фермерське господарство”, за умови виконання сукупності таких вимог:

здійснюють виключно вирощування, відгодовування сільськогосподарської продукції, збирання, вилов, переробку такої власновирощеної або відгодованої продукції та її продаж;

провадять господарську діяльність (крім постачання) за місцем податкової адреси;

не використовують працю найманих осіб;

членами фермерського господарства такої фізичної особи є лише члени її сім’ї у визначенні частини другої статті 3 Сімейного кодексу України;

площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у власності та/або користуванні членів фермерського господарства становить не менше двох гектарів, але не більше 20 гектарів.

1.4. При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку – фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку, а також працівники, призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

При розрахунку середньооблікової кількості працівників застосовується визначення, встановлене Податковим кодексом.

1.5. Якщо сільськогосподарський товаровиробник утворюється шляхом злиття, перетворення, поділу або виділення згідно з відповідними нормами Цивільного кодексу України, то норма щодо дотримання частки сільськогосподарського товаровиробництва, яка дорівнює або перевищує 75 відсотків за попередній податковий (звітний) рік, поширюється на:

усіх осіб окремо, які зливаються;

кожну окрему особу, утворену шляхом поділу або виділу;

особу, утворену шляхом перетворення.

Якщо сільськогосподарський товаровиробник реорганізується шляхом приєднання згідно з відповідними нормами Цивільного кодексу України, то норма щодо дотримання частки сільськогосподарського товаровиробництва, яка дорівнює 75 відсотків за попередній податковий (звітний) рік, поширюється на усіх учасників такої реорганізації.

1.6. Сільськогосподарські товаровиробники, утворені шляхом злиття, можуть бути платниками податку в рік утворення, якщо частка сільськогосподарського товаровиробництва, отримана за попередній податковий (звітний) рік всіма товаровиробниками, які брали участь у їх утворенні та були припинені в результаті злиття, дорівнює або перевищує 75 відсотків.

1.7. Сільськогосподарські товаровиробники – юридичні особи, утворені шляхом перетворення платника податку, можуть бути платниками податку в рік перетворення, якщо частка сільськогосподарського товаровиробництва, отримана за попередній податковий (звітний) рік, дорівнює або перевищує 75 відсотків.

1.8. Сільськогосподарські товаровиробники, утворені шляхом поділу або виділення, можуть бути платниками податку з наступного року, якщо частка сільськогосподарського товаровиробництва, отримана за попередній податковий (звітний) рік, дорівнює або перевищує 75 відсотків.

1.9. Новоутворені сільськогосподарські товаровиробники – юридичні особи можуть бути платниками податку з наступного року, якщо частка сільськогосподарського товаровиробництва, отримана за попередній податковий (звітний) рік, дорівнює або перевищує 75 відсотків, а фізичні особи – підприємці – у рік державної реєстрації.

1.10. Не можуть бути платниками єдиного податку першої – третьої груп  суб’єкти господарювання, визначені пунктом 291.5. Податкового кодексу.

1.11. Не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи  суб’єкти господарювання, визначені пунктом 291.5-1. Податкового кодексу.

1.12. Платники єдиного податку першої – третьої груп повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).

1.13. Для цілей визначення суб`єктів, що підпадають під дію спрощеної системи оподаткування під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються такі види послуг:

1) виготовлення взуття за індивідуальним замовленням;

2) послуги з ремонту взуття;

3) виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням;

4) виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням;

5) виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням;

6) виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням;

7) виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням;

8) виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням;

9) додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням;

10) послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів;

11) виготовлення та в’язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням;

12) послуги з ремонту трикотажних виробів;

13) виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням;

14) послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів;

15) виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням;

16) послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів;

17) виготовлення меблів за індивідуальним замовленням;

18) послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів;

19) виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням;

20) технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням;

21) послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури;

22) послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів;

23) послуги з ремонту годинників;

24) послуги з ремонту велосипедів;

25) послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів;

26) виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням;

27) послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;

28) виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням;

29) послуги з ремонту ювелірних виробів;

30) прокат речей особистого користування та побутових товарів;

31) послуги з виконання фоторобіт;

32) послуги з оброблення плівок;

33) послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;

34) послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів;

35) вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням;

36) послуги перукарень;

37) ритуальні послуги;

38) послуги, пов’язані з сільським та лісовим господарством;

39) послуги домашньої прислуги;

40) послуги, пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням.

 1. Об`єкт та база оподаткування

2.1 Доходом платника єдиного податку є:

1) для фізичної особи – підприємця – дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 цієї статті. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, доходи у вигляді бюджетних грантів, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності;

2) для юридичної особи – будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 цієї статті.

2.2. При продажу основних засобів юридичними особами – платниками єдиного податку дохід визначається як сума коштів, отриманих від продажу таких основних засобів.

Якщо основні засоби продані після їх використання протягом 12 календарних місяців з дня введення в експлуатацію, дохід визначається як різниця між сумою коштів, отриманою від продажу таких основних засобів, та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу.

2.3. До суми доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).

Безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), надані платнику єдиного податку згідно з письмовими договорами дарування та іншими письмовими договорами, укладеними згідно із законодавством, за якими не передбачено грошової або іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також товари, передані платнику єдиного податку на відповідальне зберігання і використані таким платником єдиного податку.

До суми доходу платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість за звітний період також включається сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.

До суми доходу платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) за звітний період включається вартість реалізованих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг), за які отримана попередня оплата (аванс) у період сплати інших податків і зборів, визначених Податковим Кодексом.

2.4. У разі надання послуг, виконання робіт за договорами доручення, комісії, транспортного експедирування або за агентськими договорами доходом є сума отриманої винагороди повіреного (агента).

2.5. Дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату отримання такого доходу.

2.6. Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг). Для платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість, датою отримання доходу є дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.

Для платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) датою отримання доходу також є дата відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг), за які отримана попередня оплата (аванс) у період сплати інших податків і зборів, визначених цим Кодексом.

2.7. У разі здійснення торгівлі товарами або послугами з використанням торговельних автоматів чи іншого подібного обладнання, що не передбачає наявності реєстратора розрахункових операцій та/або програмного реєстратора розрахункових операцій, датою отримання доходу вважається дата вилучення з таких торговельних апаратів та/або подібного обладнання грошової виручки.

2.8. У разі якщо торгівля товарами (роботами, послугами) через торговельні автомати здійснюється з використанням жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків, виражених у грошовій одиниці України, датою отримання доходу вважається дата продажу таких жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків, виражених у грошовій одиниці України.

2.9. Доходи фізичної особи – платника єдиного податку, отримані в результаті провадження господарської діяльності та оподатковані згідно з цією главою, не включаються до складу загального річного оподатковуваного доходу фізичної особи, визначеного відповідно до розділу IV  Податкового Кодексу.

2.10. Не є доходом суми податків і зборів, утримані (нараховані) платником єдиного податку під час здійснення ним функцій податкового агента, а також суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, нараховані платником єдиного податку відповідно до закону.

2.11. До складу доходу, визначеного цією статтею, не включаються:

1) суми податку на додану вартість;

2) суми коштів, отриманих за внутрішніми розрахунками між структурними підрозділами платника єдиного податку;

3) суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, та суми кредитів;

4) суми коштів цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду та інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, з бюджетів або державних цільових фондів, у тому числі в межах державних або місцевих програм;

5) суми коштів (аванс, передоплата), що повертаються покупцю товару (робіт, послуг) – платнику єдиного податку та/або повертаються платником єдиного податку покупцю товару (робіт, послуг), якщо таке повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів;

6) суми коштів, що надійшли як оплата товарів (робіт, послуг), реалізованих у період сплати інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом, вартість яких була включена до доходу юридичної особи при обчисленні податку на прибуток підприємств або загального оподатковуваного доходу фізичної особи – підприємця;

7) суми податку на додану вартість, що надійшли у вартості товарів (виконаних робіт, наданих послуг), відвантажених (поставлених) у період сплати інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом;

8) суми коштів та вартість майна, внесені засновниками або учасниками платника єдиного податку до статутного капіталу такого платника;

9) суми коштів у частині надмірно сплачених податків і зборів, встановлених Податковим Кодексом, та суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що повертаються платнику єдиного податку з бюджетів або державних цільових фондів;

10) дивіденди, отримані платником єдиного податку – юридичною особою від інших платників податків, оподатковані в порядку, визначеному Податковим Кодексом;

11) безоплатно надані (передані) особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, на користь суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, за умови якщо:

1) такі товари на день укладення договору про їх закупівлю були включені до Переліку лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуються за кошти державного бюджету для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, затвердженого Кабінетом Міністрів України,

2) такі товари були придбані особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я або за кошти грантів (субгрантів) для виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні відповідно до закону.

У разі нецільового використання лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання за наслідками податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму єдиного податку за ставкою, передбаченою пунктом 293.5 статті 293 Податкового кодексу;

12) суми коштів та вартість майна, отриманих платником податку – юридичною особою у вигляді бюджетного гранту, за умови його цільового використання.

У разі нецільового використання наданого бюджетного гранту платник податку – юридична особа зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання за наслідками податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму єдиного податку за ставкою, передбаченою пунктом 293.5 статті 293 Податкового кодексу.

2.12. Дохід визначається на підставі даних обліку, який ведеться відповідно до статті 296 Податкового кодексу. Визначення доходу здійснюється для цілей оподаткування єдиним податком та для надання права суб’єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування.

2.13. При визначенні обсягу доходу, що дає право суб’єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування в наступному податковому (звітному) періоді, не включається дохід, отриманий як компенсація (відшкодування) за рішенням суду за будь-які попередні (звітні) періоди.

2.14. Право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному році мають платники єдиного податку за умови неперевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого для відповідної групи платників єдиного податку.

При цьому якщо протягом календарного року платники першої і другої груп використали право на застосування іншої ставки єдиного податку у зв’язку з перевищенням обсягу доходу, встановленого для відповідної групи, право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному році такі платники мають за умови неперевищення ними протягом календарного року обсягу доходу, встановленого підпунктом 3 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу.

2.15. Об’єктом оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди.

2.16. Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова оцінка 1 гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого цим Кодексом для справляння плати за землю.

У разі якщо нормативна грошова оцінка земельної ділянки не проведена, базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова оцінка одиниці площі ріллі в Автономній Республіці Крим або області.

Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) є нормативна грошова оцінка ріллі в Автономній Республіці Крим або області з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого цим Кодексом для справляння плати за землю.

 1. Ставки єдиного податку

3.1. Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі – прожитковий мінімум), другої групи – у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі – мінімальна заробітна плата), третьої групи – у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

3.2. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку — 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;

2) для другої групи платників єдиного податку – у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати,  встановленої на 1 січня податкового (звітного) року згідно з додатком.

3.3.  Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

1) 3 відсотки доходу – у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим кодексом;

2) 5  відсотки доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному підпунктом 2 пункту 3.3.

3.4. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої – третьої групи (фізичні особи – підприємці) у розмірі 15 відсотків:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2 і 3               пункту 1.3;

2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;

3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений вище;

4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

5) до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 1.3.

3.5. Ставки єдиного податку для платників третьої групи (юридичні особи) встановлюються у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 3.3:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпункті 3 пункту 1.3;

2) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений вище;

3) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

3.6. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

3.7. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для відповідної групи таких платників єдиного податку.

3.8.  Ставки, встановлені пунктами 3.3. – 3.5., застосовуються з урахуванням особливостей визначених пунктом 293.8 Податкового кодексу.

3.9. Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування):

1) для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту) – 0,95;

2) для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях — 0,57;

3) для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) — 0,57;

4) для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях — 0,19;

5) для земель водного фонду — 2,43;

6) для сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого  ґрунту — 6 ,33.

 1. Податковий (звітний) період

4.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є календарний рік.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.

Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.

Попередній податковий (звітний) рік для новоутворених сільськогосподарських товаровиробників – юридичних осіб – період з дня державної реєстрації до 31 грудня того ж року.

Податковий (звітний) період для сільськогосподарських товаровиробників – юридичних осіб, що ліквідуються, – період з початку року до їх фактичного припинення.

4.2. Для суб’єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку із сплати інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.

4.3. Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб – підприємців, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку.

Для зареєстрованих в установленому законом порядку суб’єктів господарювання (новостворених), які протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, а також четвертої групи (фізичні особи), перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація.

4.4. Для суб’єктів господарювання, які утворюються в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зобов’язання чи податковий борг, які виникли до такої реорганізації, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому погашено такі податкові зобов’язання чи податковий борг і подано заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування.

4.5. У разі державної реєстрації припинення юридичних осіб та державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, які є платниками єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому відповідним контролюючим органом отримано від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення.

4.6. У разі зміни податкової адреси платника єдиного податку останнім податковим (звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому подано до контролюючого органу заяву щодо зміни податкової адреси.

 1. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку

5.1. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку визначено статтею 295 Податкового кодексу.

Додаток

ПЕРЕЛІК

видів підприємницької діяльності для суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності, і розміри ставок єдиного податку   (для другої групи платників єдиного податку)  по Моршинській міській територіальній громаді

 

КВЕД Назва виду економічної діяльності Ставка єдиного податку
13.92 Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу 10%
14.12 Виробництво робочого одягу 10%
14.13 Виробництво іншого верхнього одягу 10%
14.14 Виробництво спіднього одягу 10%
14.19 Виробництво іншого одягу й аксесуарів 10%
14.39 Виробництво іншого трикотажного та в’язаного одягу 10%
18.12 Друкування іншої продукції 12%
18.13 Надання інших послуг у поліграфічній діяльності 12%
22.19 Виробництво інших гумових виробів 10%
32.50 Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів 10%
38.32 Відновлення відсортованих відходів 12%
47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 15%
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 12%
47.24 Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах 15%
47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах 15%
47.51 Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах 12%
47.61 Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах 12%
47.62 Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах 12%
47.65 Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах 12%
47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах 12%
47.72 Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах 15%
47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах 12%
47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами 12%
47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям 12%
47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами 12%
56.29 Постачання інших готових страв 15%
58.13 Видання газет 12%
62.01 Комп’ютерне програмування 15%
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 15%
77.21 Прокат товарів для спорту та відпочинку 12%
79.90 Надання інших послуг бронювання та пов’язана з цим діяльність 10%
81.21 Загальне прибирання будинків 12%
81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об’єктів 12%
85.51 Освіта у сфері спорту та відпочинку 12%
85.52 Освіта у сфері культури 12%
85.59 Інші види освіти, н.в.і.у. 12%
86.21 Загальна медична практика 12%
86.23 Стоматологічна практика 12%
86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров’я 15%
90.01 Театральна та концертна діяльність 15%
93.11 Функціювання спортивних споруд 12%
95.11 Ремонт комп’ютерів і периферійного устатковання 12%
95.21 Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення 12%
95.22 Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання 12%
95.23 Ремонт взуття та шкіряних виробів 10%
95.24 Ремонт меблів і домашнього начиння 12%
95.25 Ремонт годинників і ювелірних виробів 12%
95.29 Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку 10%
96.01 Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів 10%
96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси 15%
96.04 Діяльність із забезпечення фізичного комфорту 15%
  На всі інші види діяльності суб`єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування відповідно до норм Податкового кодексу 20%

 

ІІІ. ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР

 1. Туристичний збір – це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.
 2. Платники збору

2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію Моршинської громади та тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 5 цієї частини.

2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму у населених пунктах Моршинської громади;

б) фізичні особи – резиденти, які прибули у відрядження або тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом “б” підпункту 5.1 пункту 5 цієї частини, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

е) діти віком до 18 років;

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади;

ж) члени сім’ї фізичної особи першого (батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені) та/або другого (рідні брати та сестри, баба та дід з боку матері  і з боку батька, онуки) ступеня споріднення, які тимчасово розміщуються такою фізичною особою у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом “б” підпункту 5.1 пункту 5 цієї частини, що належать їй на праві власності або на праві користування за договором найму.

з) взяті на облік як внутрішньо переміщені особи відповідно до Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”, які тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 5 цієї частини, а інформація про адресу таких місць зазначена в довідці про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи як адреса фактичного місця їх проживання/перебування.

 1. Ставка збору

3.1. Ставка збору встановлюється за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 5 цієї частини, у розмірі 0,15 відсотка від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення для внутрішнього та в’їзного туризму.

 1. База справляння збору

4.1. Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 5 цієї статті.

 1. Податкові агенти та місця проживання (ночівлі)

5.1. Згідно з рішенням міської ради справляння збору може здійснюватися з тимчасового розміщення у таких місцях проживання (ночівлі):

а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;

б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).

5.2. Справляння збору здійснюється такими податковими агентами:

а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб згідно з підпунктом 7.2 пункту 7 цієї частини, фізичними особами – підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 цієї частини;

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом “б” підпункту 5.1 пункту 5 цієї частини, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичними особами, які уповноважуються міською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з нею.

Перелік податкових агентів та інформація про них розміщуються та оприлюднюються на офіційному веб-сайті міської ради.

 1. Особливості справляння збору

6.1. Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору та з дотриманням інших вимог, визначених рішенням міської ради.

За один і той самий період перебування платника збору на території однієї адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, повторне справляння збору, вже сплаченого таким платником збору, не допускається.

6.2. Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання (ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на праві користування, виключно за наявності у платника збору документа, що підтверджує сплату ним туристичного збору відповідно до Податкового кодексу та рішення міської ради.

6.3. У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний збір, території Моршинської громади, сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій особі у встановленому Податковим кодексом порядку.

 1. Порядок сплати збору

7.1. Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, або авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому – до 28 (29) включно).

Податкові агенти, які сплачують збір авансовими внесками, відображають у податковій декларації за звітний (податковий) квартал суми нарахованих щомісячних авансових внесків. При цьому остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується такими податковими агентами у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.

7.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору у контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу.

7.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

ІV ЗБІР ЗА МІСЦЯ ДЛЯ ПАРКУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

 1. Платники збору

1.1. Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи – підприємці, які згідно з рішенням міської ради організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

1.2. Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, в якому зазначаються їх місцезнаходження, загальна площа, технічне облаштування, кількість місць для паркування транспортних засобів, та перелік осіб, які уповноважені організовувати та провадити діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів, визначений в додатку.

 1. Об’єкт і база оподаткування збором

2.1. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням міської ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”.

2.2. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.

 1. Ставки збору

3.1. Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі 0,03 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

3.2. При визначенні ставки збору враховується місцезнаходження спеціально відведених місць для паркування транспортних засобів, площа спеціально відведеного місця, кількість місць для паркування транспортних засобів, спосіб поставлення транспортних засобів на стоянку, режим роботи та їх заповнюваність.

 1. Особливості встановлення збору

4.1. Ставка збору та порядок сплати збору до бюджету встановлюються міською радою.

 1. Порядок обчислення та строки сплати збору

5.1. Сума збору за місця для паркування транспортних засобів, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, за місцезнаходженням об’єкта оподаткування.

5.2. Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору у контролюючому органі за місцезнаходженням земельної ділянки.

5.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

 1. V. МЕХАНІЗМ СПРАВЛЯННЯ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ

ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЇХ НАДХОДЖЕННЯМ

 1. Місцеві податки і збори, які сплачуються у місцевий бюджет через установи банків зараховуються до місцевого бюджету наступного дня після здійснення оплати.
 2. Зайво сплачені платниками суми місцевих податків і зборів зараховуються в рахунок майбутніх платежів або повертаються їм згідно з чинним законодавством.
 3. Оподаткування іноземних юридичних осіб та громадян проводиться на рівних умовах з юридичними особами та громадянами України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами та законодавством України.
 4. Відповідальність за правильність обчислення, своєчасність сплати місцевих податків і зборів до бюджету покладається на платників відповідно до законодавства України.
 5. Аналіз надходжень до бюджету по видах місцевих податків і зборів здійснює фінансове управління Моршинської міської ради.
 6. Контроль за своєчасністю подання розрахунків до органу податкової служби, правильністю обчислення, повнотою та своєчасністю сплати місцевих податків і зборів до бюджету здійснює Стрийська ДПІ ГУ ДПС у Львівській області.

 

Секретар ради                                                                          Микола Воєвода

Додаток 2

до рішення Моршинської міської ради

від 01.07.2021 № 196

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок нарахування та сплати акцизного податку

(в частині реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів)

 

Положення про порядок нарахування та сплати акцизного податку (в частині реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів) розроблено відповідно до вимог Податкового кодексу України, на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 1. Платники податку

1.1. Платниками податку є суб`єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів.

1.2. Особи – суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів, підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням пункту продажу товарів не пізніше граничного терміну подання декларації акцизного податку за місяць, в якому здійснюється господарська діяльність.

 1. Об’єкт оподаткування

2.1. Об’єктом оподаткування є операції з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – продаж пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну; нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, палива моторного альтернативного безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших об`єктах громадського харчування

 1. База оподаткування

3.1. Базою оподаткування є вартість реалізованих підакцизних товарів (з ПДВ), що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.1 пункту 2.

 1. Ставка податку

4.1. Для підакцизних товарів,  реалізованих відповідно до                   підпункту 2.1. пункту 2, ставки податку встановлюються у розмірі 5 відсотків від вартості (з ПДВ).

 1. Податковий період

5.1. Базовий податковий період для сплати податку відповідає календарному місяцю.

 1. Порядок обчислення податку

6.1. Датою виникнення податкових зобов’язань щодо реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є дата здійснення розрахункової операції відповідно до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», а у разі реалізації товарів фізичними особами – підприємцями, які сплачують єдиний податок, – є дата надходження оплати за проданий товар.

6.2. Суми податку, що підлягають сплаті, визначаються платником податку самостійно, виходячи з об’єктів оподаткування, бази оподаткування та ставок цього податку, що діють на дату виникнення податкових зобов’язань.

 1. Порядок і строки сплати податку

7.1. Платник податку – суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів подає щомісяця не пізніше 20 числа наступного періоду контролюючому органу за місцем реєстрації декларацію акцизного податку за формою, затвердженою у порядку, встановленому статтею 46 Податкового кодексу.

7.2. Особа – суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, сплачує податок за місцем здійснення реалізації таких товарів.

7.3. Сплата податку при реалізації суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів здійснюється протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Податковим кодексом для подання податкової декларації за місячний податковий період.

7.4. Контроль за правильністю обчислення і своєчасністю сплати до бюджету податку  здійснюється контролюючими органами.

 

 

 

Секретар ради                                                                          Микола Воєвода

 

Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міської ради

від 01.07.2021 р. №  196

 

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Ставки встановлюються та вводяться в дію з 01 січня 2022 року.

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
4610000000 4625300000 4610700000 Моршинська міська територіальна громада

 

Класифікація будівель та споруд 2 Ставки податку  за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)
код 2 найменування 2 для юридичних осіб для фізичних осіб
1 зона         1 зона 2 зона    
11 Будівлі житлові
111 Будинки одноквартирні
1110 Будинки одноквартирні 3
1110.1 Будинки одноквартирні масової забудови  1,25 0,5          0,2
1110.2 Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності  1,25 0,5          0,2
1110.3 Будинки садибного типу  1,25 0,5          0,2
1110.4 Будинки дачні та садові  1,25 0,5          0,2
112 Будинки з двома та більше квартирами
1121 Будинки з двома квартирами 3
1121.1 Будинки двоквартирні масової забудови  1,25 0,5          0,2
1121.2 Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності  1,25 0,5          0,2
1122 Будинки з трьома та більше квартирами 3
1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови  1,25 0,5          0,2
1122.2 Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні  1,25 0,5          0,2
1122.3 Будинки житлові готельного типу  1,25 0,7
113 Гуртожитки 3
1130.1 Гуртожитки для робітників та службовців 1,25 0,5          0,2
1130.2 Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів 3 0,5 0,5
1130.3 Гуртожитки для учнів навчальних закладів 3 0,5 0,5
1130.4 Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів 3 1,25 0,5          0,2
1130.5 Будинки дитини та сирітські будинки 3 1,25 0,5          0,2
1130.6 Будинки для біженців, притулки для бездомних 3 1,25 0,5          0,2
1130.9 Будинки для колективного проживання інші 1,25 0,5          0,2
12 Будівлі нежитлові
121 Готелі, ресторани та подібні будівлі
1211 Будівлі готельні
1211.1 Готелі  1,0  0,7
1211.2 Мотелі  1,0  0,7
1211.3 Кемпінги  1,0  0,7
1211.4 Пансіонати  1,0  0,7
1211.5 Ресторани та бари  1,0  0,7
1212 Інші будівлі для тимчасового проживання
1212.1 Туристичні бази та гірські притулки  1,0 0,7
1212.2 Дитячі та сімейні табори відпочинку  1,0  0,7
1212.3 Центри та будинки відпочинку  1,0  0,7
1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше  1,0  0,7
122 Будівлі офісні
1220 Будівлі офісні 3
1220.1 Будівлі органів державного та місцевого управління 3  1,25 0,7
1220.2 Будівлі фінансового обслуговування  1,25 0,7
1220.3 Будівлі органів правосуддя 3 1,25 0,7
1220.4 Будівлі закордонних представництв 3  1,25 0,7
1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств  1,25 0,7
1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші  1,25 0,7
123 Будівлі торговельні
1230 Будівлі торговельні
1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини 1,25 0,7
1230.2 Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків 3 1,25 0,7
1230.3 Станції технічного обслуговування автомобілів 1,25 0,7
1230.4 Їдальні, кафе, закусочні тощо 1,25 0,7
1230.5 Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування 1,25 0,7
1230.6 Будівлі підприємств побутового обслуговування 1,25 0,7
1230.9 Будівлі торговельні інші 1,25 0,7
124 Будівлі транспорту та засобів зв’язку
1241 Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі
1241.1 Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту 1,0 0,7
1241.2 Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту 1,0 0,7
1241.3 Будівлі міського електротранспорту 1,0 0,7
1241.4 Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту 1,0 0,7
1241.5 Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі 1,0 0,7
1241.6 Будівлі станцій підвісних та канатних доріг 1,0 0,7
1241.7 Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо 1,0 0,7
1241.8 Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо 1,0 0,7
1241.9 Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші 1,0 0,7
1242 Гаражі
1242.1 Гаражі наземні 0,8 0,2         0,1
1242.2 Гаражі підземні 0,8 0,2         0,1
1242.3 Стоянки автомобільні криті 0,8 0,2         0,1
1242.4 Навіси для велосипедів 0,8 0,2         0,1
125 Будівлі промислові та склади
1251 Будівлі промислові 3
1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості 3  1,0 0,7
1251.2 Будівлі підприємств чорної металургії 3  1,0 0,7
1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості 3  1,0 0,7
1251.4 Будівлі підприємств легкої промисловості 3  1,0 0,7
1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості 3  1,0 0,7
1251.6 Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості 3  1,0 0,7
1251.7 Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості 3  1,0 0,7
1251.8 Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості 3  1,0 0,7
1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне 3  1,0 0,7
1252 Резервуари, силоси та склади
1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу  1,0 0,7
1252.2 Резервуари та ємності інші  1,0 0,7
1252.3 Силоси для зерна  1,0 0,7
1252.4 Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів  1,0 0,7
1252.5 Склади спеціальні товарні  1,0 0,7
1252.6 Холодильники  1,0 0,7
1252.7 Складські майданчики  1,0 0,7
1252.8 Склади універсальні  1,0 0,7
1252.9 Склади та сховища інші 5  1,0 0,7
126 Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення
1261 Будівлі для публічних виступів
1261.1 Театри, кінотеатри та концертні зали  1,25 0,7
1261.2 Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів  1,25 0,7
1261.3 Цирки  1,25 0,7
1261.4 Казино, ігорні будинки  1,25 0,7
1261.5 Музичні та танцювальні зали, дискотеки  1,25 0,7
1261.9 Будівлі для публічних виступів інші  1,25 0,7
1262 Музеї та бібліотеки
1262.1 Музеї та художні галереї 3 1,0 0,7
1262.2 Бібліотеки, книгосховища 3 1,0 0,7
1262.3 Технічні центри 1,0 0,7
1262.4 Планетарії 3 1,0 0,7
1262.5 Будівлі архівів 3 1,0 0,7
1262.6 Будівлі зоологічних та ботанічних садів 3 1,0 0,7
1263 Будівлі навчальних та дослідних закладів
1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ 1,0 0,7
1263.2 Будівлі вищих навчальних закладів 1,0 0,7
1263.3 Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів 3 1,0 0,7
1263.4 Будівлі професійно-технічних навчальних закладів 3 1,0 0,7
1263.5 Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів 3 1,0 0,7
1263.6 Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами 3 1,0 0,7
1263.7 Будівлі закладів з фахової перепідготовки 1,0 0,7
1263.8 Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій 3 1,0 0,7
1263.9 Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші 3 1,0 0,7
1264 Будівлі лікарень та оздоровчих закладів
1264.1 Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів 3 1,0 0,7
1264.2 Лікарні профільні, диспансери 3 1,0 0,7
1264.3 Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки 3 1,0 0,7
1264.4 Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації 3 1,0 0,7
1264.5 Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил 3 1,0 0,7
1264.6 Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації 3 1,0 0,7
1264.9 Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші 3 1,0 0,7
1265 Зали спортивні 3
1265.1 Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо  1,0 0,7
1265.2 Басейни криті для плавання 1,0 0,7
1265.3 Хокейні та льодові стадіони криті 1,0 0,7
1265.4 Манежі легкоатлетичні 1,0 0,7
1265.5 Тири 1,0 0,7
1265.9 Зали спортивні інші 0,5 0,7
127 Будівлі нежитлові інші
1271 Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства 3
1271.1 Будівлі для тваринництва 3 1,0 0,7
1271.2 Будівлі для птахівництва 3 1,0 0,7
1271.3 Будівлі для зберігання зерна 3 1,0 0,7
1271.4 Будівлі силосні та сінажні 3 1,0 0,7
1271.5 Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства 3 1,0 0,7
1271.6 Будівлі тепличного господарства 3 1,0 0,7
1271.7 Будівлі рибного господарства 3 1,0 0,7
1271.8 Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва 3 1,0 0,7
1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення інші 3 1,0 0,7
1272 Будівлі для культової та релігійної діяльності 3
1272.1 Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо 3 1,0 0,7
1272.2 Похоронні бюро та ритуальні зали 1,0 0,7
1272.3 Цвинтарі та крематорії 3 1,0 0,7
1273 Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою 5
1273.1 Пам’ятки історії та архітектури 5 1,0 0,7
1273.2 Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою 3 1,0 0,7
1273.3 Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї 3 1,0 0,7
1274 Будівлі інші, не класифіковані раніше 3
1274.1 Казарми Збройних Сил 3 1,0 0,7
1274.2 Будівлі поліцейських та пожежних служб 3 1,0 0,7
1274.3 Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів 3 1,0 0,7
1274.4 Будівлі лазень та пралень 1,0 0,7
1274.5 Будівлі з облаштування населених пунктів 1,0 0,7

____________
1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.

2 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. N 507.

3 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.

4 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. 1 зона – м.Моршин, 2 зона сільські території (с.Долішнє, с.Горішнє, с.Верхня Лукавиця, с.Нижня Лукавиця, с.Смоляний, с.Довге, с.Станків, с.Фалиш, с.Пила, с.Задеревач, с.Воля-Задеревацька, с.Баня Лисовицька, с.Лисовичі). Без урахування зони ставки зазначаються у графі “1 зона”.

 

 

Секретар ради                                                             Микола Воєвода

 

Додаток 4

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міської ради

від 01.07.2021 р. №  196

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

 

Пільги встановлюються та вводяться в дію з 01 січня 2022 року.

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

 

Код області Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
4600000000 4625300000 4610700000 Моршинська міська територіальна громада

 

Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд
Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

 

1. На квартири, незалежно від їх кількості до 60 кв. метрів 100
2. На житловий будинок/житлові будинки, незалежно від їх кількості до 120 кв. метрів 100
3. Різні типи об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (в разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), до 180 кв. метрів 100
4. Об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влад органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності) 100
5. Будівлі дитячих будинків сімейного типу 100
6. Гуртожитки 100
7. Житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням Моршинської міської ради 100
8. Об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину 100
9. Об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках; 100
10. Будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств; 100
11. Будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності; 100
12. Об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських об’єднань осіб з інвалідністю та їх підприємств 100
13. Об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність 100
14. Будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг 100
15. Об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій 100
16. Об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій 100
17. Об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей 100
18. Об’єкти нерухомого майна, що перебувають у власності учасників АТО/родин загиблих військовослужбовців у ході проведення антитерористичних операцій, ветеранів війни, ветеранів військової служби, інвалідів загальних захворювань I групи, інвалідів по зору, малозабезпечених сімей із статусом багатодітних, які виховують трьох і більше дітей 100

 

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

 

 

Секретар ради                                                                        Микола Воєвода

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міської ради

від 01.07.2021 р. №  196

(в редакції від 23.12.2021 р. №  363, 09.04.2022 № 383, зі змінами від 07.07.2022 № 422)

СТАВКИ
земельного податку1

Ставки встановлюються та вводяться в дію з 01 січня 2022 року.

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області Код району Код
згідно з КОАТУУ
Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
4600000000 4625300000 UA46100130000048262 Моршинська міська територіальна громада:
4610700000 м.Моршин
4625380301 с.Воля-Задеревацька
4625380303 с.Задеревач
4625381601 с.Долішнє
4625381602 с.Верхня Лукавиця
4625381603 с.Горішнє
4625381604 с.Нижня Лукавиця
4625381605 с.Смоляний
4625384003 с.Баня Лисовицька
4625384001 с.Лисовичі
4625386401 с.Станків
4625386403 с.Довге
4625386407 с.Фалиш
4625386404 с.Пила

 

Вид цільового призначення земель 2 Ставки податку 3
(відсотків нормативної грошової оцінки)
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено
код 2 найменування 2 для юридичних осіб для фізичних осіб для юридичних осіб для фізичних осіб
01 Землі сільськогосподарського призначення
01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 4 1,0 0,3 5,0 5,0
01.02 Для ведення фермерського господарства 4 1,0 0,3 5,0 5,0
01.03 Для ведення особистого селянського господарства 4 1,0 0,3 5,0 5,0
01.04 Для ведення підсобного сільського господарства 4 1,0 0,3 5,0 5,0
01.05 Для індивідуального садівництва 4 1,0 0,3 5,0 5,0
01.06 Для колективного садівництва 4 1,0 0,3 5,0 5,0
01.07 Для городництва 4 1,0 0,3 5,0 5,0
01.08 Для сінокосіння і випасання худоби 4 1,0 0,3 5,0 5,0
01.09 Для дослідних і навчальних цілей 1,0 0,3 5,0 5,0
01.10 Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства 1,0 0,3 5,0 5,0
01.11 Для надання послуг у сільському господарстві 1,0 0,3 5,0 5,0
01.12 Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції 1,0 0,3 5,0 5,0
01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення 1,0 0,3 5,0 5,0
01.14 Для цілей підрозділів 01.01 – 01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,0 0,3 5,0 5,0
01.15 Земельні ділянки запасу під сільськогосподарськими будівлями і дворами 1,0 1,0 5,0 5,0
01.16 Земельні ділянки під полезахисними лісовими смугами 1,0 0,3 5,0 5,0
01.17 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянами чи юридичними особами) 1,0 1,0 5,0 5,0
01.18 Земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони 1,0 1,0 5,0 5,0
01.19 Земельні ділянки під громадськими сіножатями та громадськими пасовищами 1,0 1,0 5,0 5,0
02 Землі житлової забудови
02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 4 0,03  0,03 5,0 5,0
02.02 Для колективного житлового будівництва 4 0,03  0,03 5,0 5,0
02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 0,03  0,03 5,0 5,0
02.04 Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання 2,0  0,03 5,0 5,0
02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів 2,0  0,03 5,0 5,0
02.06 Для колективного гаражного будівництва 2,0  0,03 5,0 5,0
02.07 Для іншої житлової забудови 2,0  0,03 5,0 5,0
02.08 Для цілей підрозділів 02.01 – 02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 2,0  0,03 5,0 5,0
02.09 Для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови 2,0  0,03 5,0 5,0
02.10 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури 2,0  0,03 5,0 5,0
02.11 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 1,0  1,0 5,0 5,0
02.12 Земельні ділянки загального користування, які використовуються як внутрішньоквартальні проїзди, пішохідні зони 1,0 1,0 5,0 5,0
03 Землі громадської забудови
03.01 Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування 4 2,0 2,0 5,0 5,0
03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 4 2,0 2,0 5,0 5,0
03.03 Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги 4 2,0 2,0 5,0 5,0
03.04 Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 4 2,0 2,0 5,0 5,0
03.05 Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування 4 2,0 2,0 5,0 5,0
03.06 Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів 4 2,0 2,0 5,0 5,0
03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 2,0 2,0 5,0 5,0
03.08 Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування 2,0 2,0 5,0 5,0
03.09 Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ 2,0 2,0 5,0 5,0
03.10 Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 2,0 2,0 5,0 5,0
03.11 Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки 2,0 2,0 5,0 5,0
03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 2,0 2,0 5,0 5,0
03.13 Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 2,0 2,0 5,0 5,0
03.14 Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС 4 2,0 2,0 5,0 5,0
03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 2,0 2,0 5,0 5,0
03.16 Для цілей підрозділів 03.01 – 03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 2,0 2,0 5,0 5,0
03.17. Для розміщення та експлуатації закладів з обслуговування відвідувачів об’єктів рекреаційного призначення 2,0 2,0 5,0 5,0
03.18 Для розміщення та експлуатації установ/місць виконання покарань 2,0 2,0 5,0 5,0
03.19 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 1,0 1,0 5,0 5,0
03.20 Земельні ділянки загального користування, які використовуються як внутрішньоквартальні проїзди, пішохідні зони 1,0 1,0 5,0 5,0
04 Землі природно-заповідного фонду
04.01 Для збереження та використання біосферних заповідників 2,0 2,0 5,0 5,0
04.02 Для збереження та використання природних заповідників 4 2,0 2,0 5,0 5,0
04.03 Для збереження та використання національних природних парків 4 2,0 2,0 5,0 5,0
04.04 Для збереження та використання ботанічних садів 4 2,0 2,0 5,0 5,0
04.05 Для збереження та використання зоологічних парків 2,0 2,0 5,0 5,0
04.06 Для збереження та використання дендрологічних парків 2,0 2,0 5,0 5,0
04.07 Для збереження та використання
парків – пам’яток садово-паркового мистецтва
2,0 2,0 5,0 5,0
04.08 Для збереження та використання заказників 2,0 2,0 5,0 5,0
04.09 Для збереження та використання заповідних урочищ 2,0 2,0 5,0 5,0
04.10 Для збереження та використання пам’яток природи 2,0 2,0 5,0 5,0
04.11 Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків 2,0 2,0 5,0 5,0
05 Землі іншого природоохоронного призначення
05.01 Земельні ділянки іншого природоохоронного призначення (земельні ділянки, в межах яких є природні об’єкти, що мають особливу наукову цінність, та які надаються для збереження і використання цих об’єктів, проведення наукових досліджень, освітньої та виховної роботи) 2,0 2,0 5,0 5,0
05.02 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 1,0 1,0 5,0 5,0
06 Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)
06.01 Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів 4 2,0 2,0 5,0 5,0

 

06.01 Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів (у постійному користуванні) 4 12,0 12,0 5,0 5,0

 

06.02 Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів 2,0 2,0 5,0 5,0
06.02 Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів (у постійному користуванні) 12,0 12,0 5,0 5,0
06.03 Для інших оздоровчих цілей 2,0 2,0 5,0 5,0
06.03 Для інших оздоровчих цілей

(у постійному користуванні)

12,0 12,0 5,0 5,0
06.04 Для цілей підрозділів 06.01 – 06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 2,0 2,0 5,0 5,0
06.04 Для цілей підрозділів 06.01 – 06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду (у постійному користуванні) 6,0 6,0 5,0 5,0
06.05 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 1,0 1,0 5,0 5,0
07 Землі рекреаційного призначення
07.01 Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення 4 2,0 2,0 5,0 5,0
07.02 Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту 4 2,0 2,0 5,0 5,0
07.03 Для індивідуального дачного будівництва 2,0 2,0 5,0 5,0
07.04 Для колективного дачного будівництва 2,0 2,0 5,0 5,0
07.05 Для цілей підрозділів 07.01 – 07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 2,0 2,0 5,0 5,0
07.06 Для збереження, використання та відтворення зелених зон і зелених насаджень 2,0 2,0 5,0 5,0
07.07 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 1,0 1,0 5,0 5,0
07.08 Земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження загального користування 1,0 1,0 5,0 5,0
07.09 Земельні ділянки загального користування відведені під місця поховання 1,0 1,0 5,0 5,0
08 Землі історико-культурного призначення
08.01 Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини 2,0 2,0 5,0 5,0
08.02 Для розміщення та обслуговування музейних закладів 2,0 2,0 5,0 5,0
08.03 Для іншого історико-культурного призначення 2,0 2,0 5,0 5,0
08.04 Для цілей підрозділів 08.01 – 08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 2,0 2,0 5,0 5,0
08.05 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 1,0 1,0 5,0 5,0
09 Землі лісогосподарського призначення
09.01 Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 0,1 0,1 0,1 0,1
09.02 Для іншого лісогосподарського призначення 0,1 0,1 0,1 0,1
09.03 Для цілей підрозділів 09.01 – 09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,1 0,1 0,1 0,1
09.04 Для розміщення господарських дворів лісогосподарських підприємств, установ, організацій та будівель лісомисливського господарства 0,1 0,1 0,1 0,1
09.05 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 0,1 0,1 0,1 0,1
10 Землі водного фонду
10.01 Для експлуатації та догляду за водними об’єктами 2,0 2,0 5,0 5,0
10.02 Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами 2,0 2,0 5,0 5,0
10.03 Для експлуатації та догляду за смугами відведення 2,0 2,0 5,0 5,0
10.04 Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами 2,0 2,0 5,0 5,0
10.05 Для догляду за береговими смугами водних шляхів 2,0 2,0 5,0 5,0
10.06 Для сінокосіння 2,0 2,0 5,0 5,0
10.07 Для рибогосподарських потреб 2,0 2,0 5,0 5,0
10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей 2,0 2,0 5,0 5,0
10.09 Для проведення науково-дослідних робіт 2,0 2,0 5,0 5,0
10.10 Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд 2,0 2,0 5,0 5,0
10.11 Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів 2,0 2,0 5,0 5,0
10.12 Для цілей підрозділів 10.01 – 10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 2,0 2,0 5,0 5,0
10.13 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 1,0 1,0 5,0 5,0
10.14 Водні об’єкти загального користування 1,0 1,0 5,0 5,0
10.15 Земельні ділянки під пляжами 1,0 1,0 5,0 5,0
10.16 Земельні ділянки під громадськими сіножатями 1,0 1,0 5,0 5,0
11 Землі промисловості
11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 2,0 2,0 5,0 5,0
11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 2,0 2,0 5,0 5,0
11.03 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств 2,0 2,0 5,0 5,0
11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) 2,0 2,0 5,0 5,0
11.05 Для цілей підрозділів 11.01 – 11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 2,0 2,0 5,0 5,0
11.06 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 1,0 1,0 5,0 5,0
11.07 Земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження спеціального призначення 1,0 1,0 5,0 5,0
11.08 Земельні ділянки загального користування, відведенні для цілей поводження з відходами 1,0 1,0 5,0 5,0
12 Землі транспорту
12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту 2,0 2,0 5,0 5,0
12.02 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту 2,0 2,0 5,0 5,0
12.03 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту 2,0 2,0 5,0 5,0
12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства 4 2,0 2,0 5,0 5,0
12.05 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту 2,0 2,0 5,0 5,0
12.06 Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту 2,0 2,0 5,0 5,0
12.07 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту 2,0 2,0 5,0 5,0
12.08 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій 2,0 2,0 5,0 5,0
12.09 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту 2,0 2,0 5,0 5,0
12.10 Для цілей підрозділів 12.01 – 12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 2,0 2,0 5,0 5,0
12.11 Для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу 1,0 1,0 5,0 5,0
12.12 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 1,0 1,0 5,0 5,0
12.13 Земельні ділянки загального користування, які використовуються як вулиці, майдани, проїзди, дороги, набережні 1,0 1,0 5,0 5,0
13 Землі зв’язку
13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій 2,0 2,0 5,0 5,0
13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку 2,0 2,0 5,0 5,0
13.03 Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку 2,0 2,0 5,0 5,0
13.04 Для цілей підрозділів 13.01 – 13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 2,0 2,0 5,0 5,0
13.05 Для розміщення та постійної діяльності Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 2,0 2,0 5,0 5,0
13.06 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 1,0 1,0 5,0 5,0
14 Землі енергетики
14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 2,0 2,0 5,0 5,0
14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії 2,0 2,0 5,0 5,0
14.03 Для цілей підрозділів 14.01 – 14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 2,0 2,0 5,0 5,0
14.04 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 1,0 1,0 5,0 5,0
14.05 Земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження спеціального призначення 1,0 1,0 5,0 5,0
14.06 Земельні ділянки загального користування, відведені для цілей поводження з відходами 1,0 1,0 5,0 5,0
15 Землі оборони
15.01 Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил 4 2,0 2,0 5,0 5,0
15.02 Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії 4 2,0 2,0 5,0 5,0
15.03 Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби 4 2,0 2,0 5,0 5,0
15.04 Для розміщення та постійної діяльності СБУ 4 2,0 2,0 5,0 5,0
15.05 Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби 4 2,0 2,0 5,0 5,0
15.06 Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки 4 2,0 2,0 5,0 5,0
15.07 Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань 4 2,0 2,0 5,0 5,0
15.08 Для цілей підрозділів 15.01 – 15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 2,0 2,0 5,0 5,0
  Земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання  (крім державної та комунальної власності, земель оздоровчого призначення) 4,1 4,1 5,0 5,0

 

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються  окремими додатками.

2 Вид цільового призначення земель зазначається згідно з  Додатком 59 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051 (зі змінами).

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4 Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового кодексу України.

 

 

Секретар ради                                                             Микола ВОЄВОДА

 

Додаток 6

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міської ради

від 01.07.2021 р. №  196

 

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, із сплати земельного податку1

 

Пільги встановлюються та вводяться в дію з 01 січня 2022 року.

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

 

Код області Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
4610000000 4625300000 4610700000 Моршинська міська територіальна громада

 

Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок
Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

 

1. Пільги щодо сплати податку для фізичних осіб
1.1.Від сплати податку звільняються:
а) інваліди першої і другої групи; 100
б) фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до18 років; 100
в) пенсіонери (за віком); 100
г) ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 100
д) фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 100
е) учасники АТО/родини загиблих військовослужбовців у ході проведення антитерористичних операцій 100
1.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб підпунктом 1.1. цієї статті, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:
– для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;
– для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – не більш як 0,10 гектара;

– для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;

– для будівництваіндивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;

– для веденнясадівництва – не більш як 0,12 гектара.

1.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.
2. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб
2.1.Від сплати податку звільняються:
а) комунальні підприємства Моршинської міської ради 100
б) органи державної влади та органи місцевого самоврядування, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів 100
в) санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських об’єднань осіб з інвалідністю, реабілітаційні установи громадських об’єднань осіб з інвалідністю 100
г) громадські об’єднання осіб з інвалідністю України, підприємства та організації, які засновані громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю та спілками громадських об’єднань осіб з інвалідністю і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість осіб з інвалідністю, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці. 100
д) дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів. 100
е) державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем,в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій 100
є) державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій,за земельні ділянки,на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем,в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій 100

 

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 281 і 282 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

 

 

Секретар ради                                                                Микола Воєвода

 

Про встановлення податків і зборів на території Моршинської міської територіальної громади на 2023 рік.
Рахунки для сплати єдиного внеску, що діють з 01.01.2022
РАХУНКИ ДЛЯ СПЛАТИ ЄДИНОГО ВНЕСКУ,
що діють з 01.01.2021
Орган ДПС (отримувач коштів) Код ЄДРПОУ отримувача Банк отримувача коштів Номер рахунку (IBAN) Назва рахунку Символ
рахунку
SHOT NAME
Головне управління ДПС у Львівській області 43968090 Казначейство України (ЕАП) UA728999980000355699201021301 ГУДПС у Львівській області 201 71010000 Єдиний внесок, нарахований роботодавцями (крім суми єдиного внеску, що сплачується із сум грошового забезпечення батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам) на суми: заробітної плати; винагороди за договорами ЦПХ; допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами
Головне управління ДПС у Львівській області 43968090 Казначейство України (ЕАП) UA148999980000355669202021301 ГУДПС у Львівській області 202 71020000 Єдиний внесок, нарахований на суми грошового забезпечення військовослужбовців
Головне управління ДПС у Львівській області 43968090 Казначейство України (ЕАП) UA538999980000355639203021301 ГУДПС у Львівській області 203 71030000 Єдиний внесок, нарахований на суми грошового забезпечення батьків вихователів, або добровільна участь у пенсійному страхуванні
Головне управління ДПС у Львівській області 43968090 Казначейство України (ЕАП) UA928999980000355609204021301 ГУДПС у Львівській області 204 71040000 Єдиний внесок для фізичних осіб-підприємців, у т.ч. які обрали спрощену систему оподаткування та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність

_____________________________________________________________________________________________________________

Код
обл.
Населений пункт Отримувач Код отримувача
(ЄДРПОУ)
Банк отримувача Номер рахунку (IBAN) Код класифікації доходів бюджету Найменування коду класифікації доходів бюджету Наявність відомчої ознаки
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/11010100 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA278999980333199340000013935 11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/11010200 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA878999980333119346000013935 11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/11010400 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA398999980333139342000013935 11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/11010500 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA338999980333169341000013935 11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/11010501 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA718999980333169338000013935 11010501 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами, які не підлягають обов’язковому декларуванню “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/11020200 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA508999980334199860000013935 11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (АРК, області, міст Києва та Севастополя) “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/11020201 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA568999980334169861000013935 11020201 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (району) “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/11020202 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA898999980334179806000013935 11020202 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (міської/селищної/сільської територіальної громади) “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/11020300 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA778999980333169312000013935 11020300 Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/11020400 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA838999980333139313000013935 11020400 Податок на прибуток від здійснення букмекерської діяльності та азартних ігор (у тому числі казино) “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/11020500 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA898999980333109314000013935 11020500 Податок на прибуток іноземних юридичних осіб “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/11020600 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA228999980333179315000013935 11020600 Податок на прибуток банківських організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/11020700 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA288999980333149316000013935 11020700 Податок на прибуток страхових організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/11021000 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA648999980333189318000013935 11021000 Податок на прибуток підприємств, який сплачують інші платники “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/11021600 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA388999980333129323000013935 11021600 Податок на прибуток фінансових установ, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України, за винятком страхових організацій “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/11022000 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA828999980313101219000013935 11022000 Податок на прибуток підприємств електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей, що залучається до розрахунків на виконання положень частини другої статті 21 Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/12020100 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA958999980334149807000013935 12020900 Податок з власників наземних, водних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/13010100 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA308999980333169354000013935 13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/13010200 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA978999980314040502000013935 13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім  рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/13020100 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA728999980333179357000013935 13020100 Рентна плата  за спеціальне використання води (крім  рентної плати  за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення) “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/13020200 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA368999980314080504000013935 13020200 Рентна плата за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/13020300 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA788999980333149358000013935 13020300 Рентна плата за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/13020400 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA428999980314050505000013935 13020400 Надходження  рентної плати за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/13020401 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA848999980333119359000013935 13020401 Надходження рентної плати за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства (за платежами, що розподіляються між державним та місцевими бюджетами “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/13020600 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA408999980333149361000013935 13020600 Рентна плата за спеціальне використання води в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкових і службово-допоміжного флотів) “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/13030100 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA218999980333199366000013935 13030100 Рентна плата за користування надрами для видубування інших корисних копалин загальнодержавного значення “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/13030700 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA938999980333149390000013935 13030700 Рентна плата за користування надрами для видобування нафти “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/13030800 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA028999980333119391000013935 13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/13030900 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA328999980333189392000013935 13030900 Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/13031000 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA238999980333189334000013935 13031000 Рентна плата за користування надрами для видобування бурштину “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/13031500 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA328999980333159322000013935 13031500 Рентна плата  за користування надрами для видобування кам’яного вугілля коксівного та енергетичного “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/13031600 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA808999980333139326000013935 13031600 Рентна плата  за користування надрами для видобування залізних руд “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/13030200 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA788999980314090507000013935 13040100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/13030600 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA908999980314030509000013935 13040200 Рентна плата  за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/13070100 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA058999980334159897000013935 13070100 Плата за спеціальне використання диких тварин “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/13070200 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA118999980334129898000013935 13070200 Плата за спеціальне використання рибних та інших водних ресурсів “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/14020800 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA898999980313111212000013935 14020800 Транспортні засоби “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/14021900 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA758999980333179344000013935 14021900 Пальне “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/14040000 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA538999980314040531000013935 14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/18010100 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA948999980314040612000013935 18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/18010200 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA758999980314090617000013935 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами,  які є власниками об’єктів житлової нерухомості “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/18010300 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA528999980314030512000013935 18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/18010400 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA588999980314000513000013935 18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/18010500 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA638999980334119811000013935 18010500 Земельний податок з юридичних осіб “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/18010600 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA938999980334189812000013935 18010600 Орендна плата з юридичних осіб “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/18010700 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA028999980334159813000013935 18010700 Земельний податок з фізичних осіб “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/18010900 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA388999980334199815000013935 18010900 Орендна плата з фізичних осіб “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/18011000 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA818999980314060715000013935 18011000 Транспортний податок з фізичних осіб “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/18011100 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA878999980314030716000013935 18011100 Транспортний податок з юридичних осіб “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/18020100 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA568999980334139888000013935 18020100 Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/18020200 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA628999980334109889000013935 18020200 Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений фізичними особами “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/18030100 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA128999980334169890000013935 18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/18030200 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA188999980334139891000013935 18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/18050300 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA368999980314080698000013935 18050300 Єдиний податок з юридичних осіб “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/18050400 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA428999980314050699000013935 18050400 Єдиний податок з фізичних осіб “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/18050500 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA028999980314030664000013935 18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/19010100 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA468999980333119362000013935 19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/19010200 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA768999980333189363000013935 19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/19010300 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA828999980333159364000013935 19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/19010400 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA868999980313111225000013935 19010400 Екологічний податок, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензій строк “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/19050100 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA198999980333179328000013935 19050100 Надходження коштів від енергопідприємств до Державного фонду охорони навколишнього природного середовища “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/19050200 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA258999980333149329000013935 19050200 Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/19050300 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA488999980333109330000013935 19050300 Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/21010300 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA528999980334159855000013935 21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету (комунальної власності АРК, області, міст Києва та Севастополя) “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/21010301 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA888999980334199857000013935 21010301 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету (комунальної власності району) “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/21010302 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA628999980334139862000013935 21010302 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету (комунальної власності міської/селищної/сільської територіальної громади) “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/21011000 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA328999980313161220000013935 21011000 Надходження від підприємств електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність, що залучаються до розрахунків на виконання положень частини другої статті 21 Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/21011100 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA388999980313131221000013935 21011100 Надходження від підприємств електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей із сплати частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об’єднань, який вилучається до державного бюджету відповідно до закону, що залучаються до розрахунків на виконання положень частини другої статті 21 Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/21081100 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA748999980313010106000013935 21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/21081100 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA148999980314000542000013935 21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/21081500 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA158999980314010561000013935 21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/21081900 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA268999980313060075000013935 21081900 Штрафні (фінансові) санкції за порушення установленого законодавством порядку проведення розрахункових операцій із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій, у тому числі для перерахування покупцям (споживачам) компенсації частини сум зазначених санкцій у порядку, визначеному законодавством “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/22010500 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA248999980334109892000013935 22010500 Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, дистиляту виноградного спиртового, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/22010600 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA548999980334179893000013935 22010600 Плата за ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/22011000 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA668999980334119895000013935 22011000 Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/22011100 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA908999980334189825000013935 22011100 Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/22013100 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA448999980334169816000013935 22013100 Плата за ліцензії на виробництво пального “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/22013200 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA188999980334109821000013935 22013200 Плата за ліцензії на право оптової торгівлі пальним “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/22013300 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA548999980334149823000013935 22013300 Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/22013400 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA418999980334169829000013935 22013400 Плата за ліцензії на право зберігання пального “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/24020000 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA858999980313000132000013935 24020000 Кошти від реалізації майна і надходження національної та іноземної валюти, конфіскованих за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення (крім надходжень до цільового фонду для забезпечення оборони і безпеки держави) “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/24111100 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA618999980313191229000013935 24111100 Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на придбання житла, і пеня за порушення строку платежу з погашення кредиту “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 Моршинська міська ТГ ГУК Львiв/Моршинська тг/31010200 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA128999980314010574000013935 31010200 Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЛЬВIВ ГУК Львiв/Львів. обл/11010800 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA378999980313030175000013001 11010800 Податок на доходи фізичних осіб із доходу у вигляді процентів “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЛЬВIВ ГУК Львiв/Львів. обл/11011000 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA288999980313090063000013001 11011000 Військовий збір “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЛЬВIВ ГУК Львiв/Львів. обл/11011001 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA358999980313010137000013001 11011001 Військовий збір, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЛЬВIВ ГУК Львiв/Львів. обл/11020100 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA748999980313080002000013001 11020100 Податок на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЛЬВIВ ГУК Львiв/Львів. обл/11024700 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA438999980313000176000013001 11024700 Податок на дохід, який сплачують суб’єкти, що здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЛЬВIВ ГУК Львiв/Львів. обл/11024800 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA828999980313040068000013001 11024800 Податок на дохід, отриманий від  букмекерської діяльності та азартних ігор (у тому числі казино) “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЛЬВIВ ГУК Львiв/Львів. обл/13030400 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA878999980313030023000013001 13030400 Рентна плата за користування надрами континентального шельфу і в межах виключної (морської) економічної зони “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЛЬВIВ ГУК Львiв/Львів. обл/13060000 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA198999980313090199000013001 13060000 Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЛЬВIВ ГУК Львiв/Львів. обл/13080200 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA388999980313040097000013001 13080200 Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЛЬВIВ ГУК Львiв/Львів. обл/13080300 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA448999980313010098000013001 13080300 Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЛЬВIВ ГУК Львiв/Львів. обл/14020100 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA788999980313060035000013001 14020100 Спирт “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЛЬВIВ ГУК Львiв/Львів. обл/14020200 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA848999980313030036000013001 14020200 Лікеро-горілчана продукція “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЛЬВIВ ГУК Львiв/Львів. обл/14020300 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA908999980313000037000013001 14020300 Виноробна продукція, для виробництва якої не використовується спирт етиловий “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЛЬВIВ ГУК Львiв/Львів. обл/14020400 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA238999980313070038000013001 14020400 Пиво “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЛЬВIВ ГУК Львiв/Львів. обл/14020600 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA298999980313040039000013001 14020600 Тютюн та тютюнові вироби, рідини, що використовуються в електронних сигаретах “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЛЬВIВ ГУК Львiв/Львів. обл/14021000 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA878999980313000147000013001 14021000 Кузови для моторних транспортних засобів “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЛЬВIВ ГУК Львiв/Львів. обл/14021300 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA738999980313070177000013001 14021300 Електрична енергія “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЛЬВIВ ГУК Львiв/Львів. обл/14022000 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA788999980313030159000013001 14022000 Інші підакцизні товари вітчизняного виробництва “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЛЬВIВ ГУК Львiв/Львів. обл/14022300 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA798999980313040178000013001 14022300 Виноробна продукція, для виробництва якої використовується спирт етиловий “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЛЬВIВ ГУК Львiв/Львів. обл/14030200 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA278999980313080044000013001 14030200 Лікеро-горілчана продукція “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЛЬВIВ ГУК Львiв/Львів. обл/14030300 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA338999980313050045000013001 14030300 Виноробна продукція “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЛЬВIВ ГУК Львiв/Львів. обл/14030400 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA398999980313020046000013001 14030400 Пиво “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЛЬВIВ ГУК Львiв/Львів. обл/14030600 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA698999980313090047000013001 14030600 Тютюн та тютюнові вироби, рідини, що використовуються в електронних сигаретах “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЛЬВIВ ГУК Львiв/Львів. обл/14060100 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA748999980313050029000013001 14060100 Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЛЬВIВ ГУК Львiв/Львів. обл/14060200 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA978999980313010030000013001 14060200 Бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЛЬВIВ ГУК Львiв/Львів. обл/14060400 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA428999980313020033000013001 14060400 Податок на додану вартість із імпортованих на територію України робіт, послуг “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЛЬВIВ ГУК Львiв/Львів. обл/14060500 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA728999980313090034000013001 14060500 Надходження від підприємств податку на додану вартість по операціях, пов’язаних з виконанням інноваційних проектів “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЛЬВIВ ГУК Львiв/Львів. обл/14060800 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA748999980313080099000013001 14060800 Податок на додану вартість від операцій з постачання на митній території України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів та медичних виробів за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЛЬВIВ ГУК Львiв/Львів. обл/14060900 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA798999980313070151000013001 14060900 Податок на додану вартість сільськогосподарських підприємств за операціями з сільськогосподарськими товарами/послугами (крім операцій із зерновими і технічними культурами та операцій з продукцією тваринництва) “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЛЬВIВ ГУК Львiв/Львів. обл/14061000 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA338999980313020169000013001 14061000 Податок на додану вартість сільськогосподарських підприємств за операціями із зерновими і технічними культурами “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЛЬВIВ ГУК Львiв/Львів. обл/14061100 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA868999980313050171000013001 14061100 Податок на додану вартість сільськогосподарських підприємств за операціями з продукцією тваринництва “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЛЬВIВ ГУК Львiв/Львів. обл/19011000 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA218999980313080167000013001 19011000 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЛЬВIВ ГУК Львiв/Львів. обл/19090500 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA448999980313040071000013001 19090500 Податки та збори, не віднесені до інших категорій “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЛЬВIВ ГУК Львiв/Львів. обл/21010100 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA868999980313050074000013001 21010100 Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об’єднань), що вилучається до державного бюджету відповідно до закону “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЛЬВIВ ГУК Львiв/Львів. обл/21010500 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA438999980313000079000013001 21010500 Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЛЬВIВ ГУК Львiв/Львів. обл/21080900 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA318999980313030104000013001 21080900 Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЛЬВIВ ГУК Львiв/Львів. обл/21081000 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA378999980313000105000013001 21081000 Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, за невиконання зобов’язань та штрафні санкції за порушення вимог валютного законодавства “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЛЬВIВ ГУК Львiв/Львів. обл/21081400 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA908999980313060080000013001 21081400 Надходження податків і зборів (обов’язкових платежів), які справлялися до 1 січня 2011 року, але не визначені Податковим кодексом (крім податків та зборів, які надходили до місцевих бюджетів), включаючи розстрочені та відстрочені суми грошових зобов’язань, суми податкового боргу з урахуванням штрафних санкцій та пені, що обліковувались станом на 31 грудня 2010 року та сум донарахованих за актами перевірок “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЛЬВIВ ГУК Львiв/Львів. обл/24130100 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA448999980313010195000013001 24130100 Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що сплачується експлуатуючими організаціями ядерних установок “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЛЬВIВ ГУК Львiв/Львів. обл/24130200 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA748999980313080196000013001 24130200 Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що сплачується підприємствами з видобування і переробки уранових руд “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЛЬВIВ ГУК Львiв/Львів. обл/24130300 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA808999980313050197000013001 24130300 Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що сплачується підприємствами, які є замовниками будівництва нових ядерних установок або об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення “00” Без деталізації за відомчою ознакою
13 ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЛЬВIВ ГУК Львiв/Львів. обл/31010100 38008294 Казначейство України(ел. адм. подат.) UA198999980313060129000013001 31010100 Кошти від реалізації скарбів, які є пам’ятками історії та культури, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування “00” Без деталізації за відомчою ознакою