Міста-побратими
Обрати сторінку
ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ З ПІДГОТОВКИ ПРОЄКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ НА 2023 РІК

Розпорядженням Моршинського міського голови від 14.12.2021 року № 98 затверджено план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Моршинської міської ради та здійснення відстеження їх результативності на 2023 рік

Додаток 1

ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ З ПІДГОТОВКИ ПРОЄКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ НА 2023 РІК

Вид проєкту регуляторного акта Назва проєкту Обґрунтування необхідності прийняття проєкту Строк підготовки проєкту Орган (підрозділ) відповідальний за розробку проєкту Примітки (спосіб оприлюднення, суб’єкт ініціативи внесення змін до плану тощо)
1. Рішення міської ради Про внесення змін до рішення міської ради «Про встановлення податків і зборів на території Моршинської міської територіальної громади» від 01.07.2021 № 196 (зі змінами) Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства, оптимізація надходжень до бюджету громади ІІ квартал 2023 року Фінансове управління

Моршинської міської ради

http://morshyn-rada.gov.ua/ekonomichna-diyalnist/regulyatorna-politika/

 

Додаток 2

ПЛАН ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ

З ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ НА 2023 РІК

 

Дата прийняття та номер регуля-торного акту Назва регуляторного акту Вид відстеження Відповідальний за проведення відстеження Строк виконання заходів Вид даних, які використовуються для відстеження
Про внесення змін до рішення «Про встановлення податків і зборів на території Моршинської міської територіальної громади» від 01.07.2021 № 196 (зі змінами) базове Фінансове управління Моршинської міської ради ІІ квартал 2023 року статистичні
19.09.2007 № 202 Про встановлення режимів роботи закладів суб’єктів підприємницької діяльності, підприємств торгівлі та ресторанного господарства м. Моршина періодичне Відділ економічного розвитку  та інфраструктури І квартал 2023 року статистичні
22.07.2009 № 114 Про порядок визначення відновної вартості всіх видів зелених насаджень періодичне Відділ економічного розвитку  та інфраструктури ІІ квартал 2023 року статистичні
17.06.2015 № 64 Про заборону торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями, пивом (окрім слабоалкогольного) у нічний час у м.Моршині періодичне Відділ економічного розвитку  та інфраструктури ІІІ квартал 2023 статистичні
10.04.2014 № 875 зі змінами від 17.12.2015 № 22, від 27.09.2016 № 227 Про затвердження Порядку розміщення на території м. Моршина тимчасових споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності періодичне Відділ економічного розвитку  та інфраструктури, відділ архітектури та містобудування IV  квартал 2023 року статистичні
17.10.2013 № 733, зі змінами від 10.04.2014 № 863 Про затвердження Порядку розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого слабкострумового обладнання в житлових будинках та інших об’єктах комунальної власності територіальної громади м. Моршина періодичне Комунальні підприємства ІV квартал 2023 року статистичні

 

Звіт про відстеження результативності регуляторного акта

Звіт про відстеження результативності регуляторного акта

 

 1. Вид та назва регуляторного акта

Рішення «Про встановлення  податків і зборів на території Моршинської міської територіальної громади», від 01.07.2022 № 196 зі змінами від

 1. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Фінансове управління, відділ економічного розвитку та інфраструктури Моршинської міської ради.

 1. Цілі прийняття акта:  впорядкування сплати місцевих податків і зборів в адміністративно-територіальних межах населених пунктів Моршинської міської територіальної громади, оптимізація податкового тиску на суб’єктів господарювання та громадян.
 2. Строк виконання заходів з відстеження: з 14.03.2022 по 04.04.2022
 3. Тип відстеження: повторне.
 4. Метод одержання результатів відстеження результативності

Для проведення повторного відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів відстеження.

 1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності здійснюється шляхом аналізу надходжень від сплати місцевих податків і зборів.

 1. Кількісні та якісні значення показників результативності:
Назва показника Базове (план 2021 рік) Повторне (факт 2021 рік) Очікуване 2022 рік
Збір інформації щодо кількості суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється дія акта 100% 100% 100%
Загальна кількість платників податків, од.
Надходження до місцевого бюджету із сплати місцевих податків і зборів від усіх груп платників (тис. грн.) 35829,0 30985,5 33496,8
місцеві податки і збори, всього:
– податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 10388,0 8041,4 8431,9
– плата за землю, в тому числі 16471,0 13108,5 12877,1
земельний податок:
з юридичних осіб 9221,0 6689,1 6952,0
з фізичних осіб 750,0 836,9 344,0
орендна плата:
з юридичних осіб 4700,0 5053,1 5080,6
з фізичних осіб 1800,0 529,3 500,5
– туристичний збір 220,0 333,3 1185,1
– транспортний податок 0,0 0,0 0,0
– єдиний податок з юридичних осіб 1800,0 1639,4 2299,4
– єдиний податок з фізичних осіб 6500,0 7467,7 8292,9
– єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників 450,0 395,3 385,5
– акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (5 відсотків від обсягу реалізованої продукції) 1580,0 2110,5 1506,9
 1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Даний регуляторний акт  має достатній ступінь досягнення визначених цілей, однак у зв’язку із внесенням змін до Податкового кодексу України та інших нормативно-правових актів в сфері оподаткування, потребує внесення змін з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства.

 

Міський голова                                                   Р.Я.Ільницький

 

Підготувала:

Начальник відділу економічного розвитку та інфраструктури                                                                        І.Р.Пеленська

05.04.2022

 

 


 

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

 

 1. Вид та назва регуляторного акта

Рішення Моршинської міської ради «Про затвердження «Положення про порядок  списання майна (способом ліквідації, безоплатної передачі, відчуження), яке належить до комунальної власності територіальної громади м.Моршина», від 12.12.2013 № 758.

 

 1. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Відділ економічного розвитку та інфраструктури, фінансово-господарський відділ.

 

 1. Цілі прийняття акта

Основними цілями прийняття рішення міської ради є :

– встановлення єдиного організаційно – правового механізму, який регулює процес списання та передачі комунального майна, що є комунальною власністю міста та перебуває на балансі комунальних підприємств, установ, організацій, закладів, що фінансуються за рахунок коштів міського бюджету,  на правах повного господарського відання чи оперативного управління, збереження та управління цим  майном та самостійних структурних підрозділів виконавчих органів міської ради;

– встановлення чітких форм про отримання дозволу на списання основних засобів способом ліквідації, безоплатної передачі, відчуження (рухомого майна);

– вдосконалення відносин між міською владою та комунальними підприємствами, установами, організаціями, які виникають у процесі списання, безоплатної передачі, відчуження основних засобів, що є комунальною власністю.

 

 1. Строк виконання заходів з відстеження результативності

З 25.03.2022 по 24.04.2022 року.

 

 1. Тип відстеження

Періодичне  відстеження

 

 1. Метод одержання результатів відстеження результативності

Для проведення періодичного відстеження використовувався аналіз статистичних даних.

       

 1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність,

          а також способи одержання даних         

Враховуючи цілі регулювання для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

 • кількість одиниць майна комунальної власності міста, яке було списане за попередні роки;
 • кількість організацій, установ та комунальних підприємств (балансоутримувачів), які проводили списання майна  комунальної власності міста.

Дані показники отримані від  комунальних підприємств, установ, організацій, закладів, що фінансуються за рахунок коштів міського бюджету.           

 

 1. Кількісні та якісні значення показників результативності

Враховуючи цілі регулювання для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

1.Ефективність розробленого механізму.

2.Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень регуляторного акта.

3.Кількість суб’єктів господарювання, на які поширюється дане Положення.

Динаміка списання майна  по роках наступна :

 Рік 2008 2013 2019 2022
Кількість списаних одиниць майна, шт. 11 81 18 1
Кількість організацій, установ та комунальних підприємств, які проводили списання майна 1 2 2 1

 

 1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку, він не потребує змін чи доповнень.

 

 

Перший заступник

міського голови                                                                                   Ю.Я.Янків

 

Підготувала:

Начальник відділу  економічного розвитку та інфраструктури                                                               І.Р.Пеленська

24.04.2022

 

 


 

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

 1. Вид та назва регуляторного акта

Рішення Моршинської міської ради «Про затвердження Положення про порядок подання та розгляду документів щодо надання пільг по сплаті земельного податку, що зараховується до міського бюджету», від 27.02.2014р. № 824

 1. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Фінансове управління Моршинської міської ради

 1. Цілі прийняття регуляторного акта

Цілями прийняття регуляторного акту є:

– зменшення фінансового навантаження на платників земельного податку;

– збалансованість міського бюджету.

 1. Строк виконання заходів з відстеження

з  02.05.2022  по  17.05.2022

 1. Тип відстеження

Періодичне відстеження

 1. Метод одержання результатів відстеження результативності

Для проведення відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів відстеження.

 1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

В результаті впровадження регуляторного акта досліджувались наступні показники результативності:

– сума надходжень до бюджету міста від сплати земельного податку;

– кількість звернень суб’єктів господарювання щодо надання пільг згідно Порядку;

– сума недоотриманих коштів від сплати земельного податку.

 1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта проводиться аналіз звернень щодо надання пільг по сплаті земельного податку.

Пільги по сплаті земельного податку міською радою за аналізований період не надавались у зв’язку з відсутністю відповідних звернень від суб’єктів господарювання.

 1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Регуляторний акт врегульовує відносини, які не можливо врегулювати ринковими механізмами, він не потребує змін чи доповнень.

 

 

Перший заступник

міського голови                                                                                   Ю.Я.Янків

 

Підготувала:

Начальник фінансового управління                                                                 І.А.Мельничук

20.05.2022

 


 

ЗВІТ

про відстеження результативності регуляторного акта

 

 1. Вид та назва регуляторного акта

Рішення Моршинської міської ради від 11.12.2014р. №1005 “Про затвердження Порядку відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств міста”

 1. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Фінансове управління Моршинської міської ради

 1. Цілі прийняття регуляторного акта

Цілями прийняття регуляторного акту є:

– встановлення порядку і нормативу відрахування частини чистого прибутку (доходу) підприємств, що перебувають у комунальній власності Моршинської міської ради;

– ефективного використання комунального майна.

 1. Строк виконання заходів з відстеження

з  09.05.2022р.  по  27.05.2022р.

 1. Тип відстеження

Періодичне відстеження

 1. Метод одержання результатів відстеження результативності

Відстеження результативності здійснюватиметься шляхом аналізу щоквартальних надходжень до міського бюджету частини чистого прибутку (доходу) від комунальних підприємств.

 1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

В результаті впровадження регуляторного акта досліджувався наступний показник результативності: надходження до міського бюджету за рахунок своєчасного та повного здійснення відрахувань частини чистого прибутку комунальними підприємствами.

 1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
№ п/п Найменування показника 2018 рік 2021 рік
1 Сума надходжень від сплати частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств всього (грн.) 10147 9955
2 Кількість підприємств, які сплачують частину чистого прибутку (доходу) всього (одиниць) 2 2
3 Рівень поінформованості комунальних підприємств стосовно основних положень регуляторного акта (%) 100 100
 1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Відповідно до Переліку актів (проектів актів) органів місцевого самоврядування (далі – ОМС), що надходять на розгляд до Державної регуляторної служби України, на які не поширюються вимоги Закону України від 11.09.2003 № 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» станом на 15.04.2022, розміщеного на сайті  та згідно частини першої статті 4 Бюджетного кодексу України вимоги Закону № 1160 на акт не поширюються. Дане рішення пропонується виключити з переліку регуляторних актів.

 

 

Перший заступник

міського голови                                                                                   Ю.Я.Янків

 

Підготувала:

Начальник фінансового управління                                                                 І.А.Мельничук

30.05.2022

 

 

 

 

Схема розміщення тимчасових споруд

Дані про надання тимчасового користування окремим конструктивним елементом благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд соціально-культурного, торгівельного та іншого призначення у святкові дні у 2019 році

п/п

Субєкт господарювання

Адреса розміщення ТС

Конструктивний елемент благоустрою (площа)

Вид використання торгової точки

Дата та номер укладання договору

Термін дії договору

1.

Стрийське районне товариство бджолярів любителів

м.Моршин вул.Івана Франка

Тротуар – 36кв.м.

Торгові палатки

190-КЕ/2018 від 21.12.2018

З 01.01.2019 по 31.12.2019

2.

Молодіжна громадська організація «Український патріот»

м.Моршин вул.Івана Франка

Тротуар –

6 кв.м.

Торгова палатка

1-КЕ/2019 від 02.01.2019

З 02.01.2019 по 31.12.2019

3.

Громадська організація «Туристичний інформаційний центр Стрия»

м.Моршин вул.Івана Франка

Тротуар –

68 кв.м.

Торгові палатки

113-КЕ/2019 від 06.06.2019

З 14.06.2019 по 15.06.2019

4.

ФОП Дудзяк Віктор Михайлович

м.Моршин вул.Івана Франка

Тротуар –

20 кв.м.

Торгова палатка

223-КЕ/2019 від 12.06.2019

З 14.06.2019 по 16.06.2019

5.

ФОП Курило Наталія Євгенівна

м.Моршин вул.Івана Франка

Тротуар –

20 кв.м.

Торгова палатка

221-КЕ/2019 від 12.06.2019

З 14.06.2019 по 15.06.2019

6.

ФОП Струсь Галина Іванівна

м.Моршин вул.Івана Франка

Тротуар –

256 кв.м.

Торгові палатки

119-КЕ/2019 від 12.06.2019

З 14.06.2019 по 16.06.2019

7.

ФОП Суш Микола Іванович

м.Моршин вул.Івана Франка

Тротуар –

77,5 кв.м.

Торгові палатки

220-КЕ/2019 від 12.06.2019

З 14.06.2019 по 16.06.2019

8.

ФОП Кальніченко Зоряна Ярославівна

м.Моршин вул.Івана Франка

Тротуар –

20 кв.м.

Торгова палатка

222-КЕ/2019 від 12.06.2019

З 14.06.2019 по 16.06.2019

Реєстр діючих регуляторних актів Моршинської міської територіальної громади

Реєстр діючих регуляторних актів Моршинської міської територіальної громади

станом на 01.01.2023 року 

№ з/п Назви регуляторних актів Реквізити діючих регуляторних актів Розробники проектів РА Місце оприлюднення
Рішення Моршинської міської ради
Про затвердження правил розміщення

зовнішньої реклами у м.Моршині

09.09.2008 №866, зі змінами від 26.01.2012 №296, 26.02.2015 №1055, 21.04.2016 № 130, 26.05.2016 №164, 30.03.2017 № 351 Відділ архітектури та містобудування Моршинської міської ради http://morshyn-rada.gov.ua/ekonomichna-diyalnist/regulyatorna-politika/
Про затвердження Положення про порядок

визначення розміру плати за тимчасове

користування місцями розташування

рекламних засобів, що перебувають

в комунальній власності у м.Моршині

09.09.2008 №867,

зміни від 26.01.2012 № 296, 21.04.2016 № 130

Відділ архітектури та містобудування Моршинської міської ради http://morshyn-rada.gov.ua/ekonomichna-diyalnist/regulyatorna-politika/
Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що знаходиться  під приватизованими об’єктами та підлягає продажу  в м.Моршині 24.02.2011 № 67

 

 

 

Відділ архітектури та містобудування Моршинської міської ради http://morshyn-rada.gov.ua/ekonomichna-diyalnist/regulyatorna-politika/
Про встановлення мінімальної вартості місячної орендної плати одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна, що надається в оренду у м.Моршині 13.09.2012 № 429 Відділ економічного розвитку та інфраструктури Моршинської міської ради http://morshyn-rada.gov.ua/ekonomichna-diyalnist/regulyatorna-politika/
Про затвердження Порядку розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого слабкострумового обладнання в житлових будинках та інших об’єктах комунальної власності територіальної громади м.Моршина 17.10.2013 № 733, зі змінами від 10.04.2014 № 863 Комунальні підприємства http://morshyn-rada.gov.ua/ekonomichna-diyalnist/regulyatorna-politika/
Про затвердження Положення про порядок списання майна (способом ліквідації, безоплатної передачі, відчуження), яке належить до комунальної власності територіальної громади м.Моршина 12.12.2013 № 758 Фінансово-господарський відділ Моршинської міської ради http://morshyn-rada.gov.ua/ekonomichna-diyalnist/regulyatorna-politika/
Положення про порядок подання та розгляду документів щодо надання пільг по сплаті земельного податку, що зараховується до міського бюджету 27.02.2014 № 824 Фінансове управління Моршинської міської ради http://morshyn-rada.gov.ua/ekonomichna-diyalnist/regulyatorna-politika/
Про затвердження Порядку розміщення на території м. Моршина тимчасових споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності 10.04.2014 № 875 зі змінами від 17.12.2015 № 22, від 27.09.2016 № 227 Відділ економіки, курорту та туризму Моршинської міської ради http://morshyn-rada.gov.ua/ekonomichna-diyalnist/regulyatorna-politika/
Про встановлення податків і зборів на території Моршинської міської територіальної громади

(На період дії воєнного стану приймається без застосування процедур, передбачених Законом № 1160).

01.07.2021 № 196, зі змінами від 23.12.2021 № 363, від 09.04.2022 № 383 Фінансове управління, відділ економічного розвитку та інфраструктури Моршинської міської ради http://morshyn-rada.gov.ua/ekonomichna-diyalnist/regulyatorna-politika/

Гомін волі. № 27 (124). 10.07.2021. С. 3-6

Про затвердження норм та правил утримання території Моршинської територіальної громади 21.04.2016 №130, зі змінами від 01.04.2021 №136 Відділ економічного розвитку та інфраструктури Моршинської міської ради http://morshyn-rada.gov.ua/ekonomichna-diyalnist/regulyatorna-politika/
Про затвердження  нормативної грошової оцінки земель м.Моршина

 

05.07.2018 № 645 Відділ архітектури та містобудування Моршинської міської ради http://morshyn-rada.gov.ua/ekonomichna-diyalnist/regulyatorna-politika/
Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Моршина

 

06.09.2018 № 671 Підприємство

житлово-комунального господарства Моршинської міської ради

http://morshyn-rada.gov.ua/ekonomichna-diyalnist/regulyatorna-politika/
Рішення виконавчого комітету Моршинської міської ради
Про встановлення режимів роботи закладів

суб’єктів підприємницької діяльності, підприємств

торгівлі та ресторанного господарства м. Моршина

19.09.2007 № 202 Відділ економіки, курорту та туризму Моршинської міської ради http://morshyn-rada.gov.ua/ekonomichna-diyalnist/regulyatorna-politika/
Про порядок визначення відновної вартості

всіх видів зелених насаджень

22.07.2009 № 114 Відділ економіки, курорту та туризму Моршинської міської ради http://morshyn-rada.gov.ua/ekonomichna-diyalnist/regulyatorna-politika/
Про заборону торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями, пивом (окрім слабоалкогольного) у нічний час у м.Моршині 17.06.2015 № 64 Відділ економіки, курорту та туризму Моршинської міської ради http://morshyn-rada.gov.ua/ekonomichna-diyalnist/regulyatorna-politika/
Про затвердження Порядку в’їзду транспортних засобів у пішохідну зону центральної частини м.Моршина” 17.04.2019 № 50 КП «Зелене місто» http://morshyn-rada.gov.ua/ekonomichna-diyalnist/regulyatorna-politika/

 

 

Звіт про відстеження результативності регуляторного акта

Звіт про відстеження результативності регуляторного акта

 1. Вид та назва регуляторного акта

Рішення «Про встановлення  податків і зборів на території Моршинської міської територіальної громади», від 01.07.2022 № 196 зі змінами від

 1. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Фінансове управління, відділ економічного розвитку та інфраструктури Моршинської міської ради.

 1. Цілі прийняття акта:  впорядкування сплати місцевих податків і зборів в адміністративно-територіальних межах населених пунктів Моршинської міської територіальної громади, оптимізація податкового тиску на суб’єктів господарювання та громадян.
 2. Строк виконання заходів з відстеження: з 14.03.2022 по 04.04.2022
 3. Тип відстеження:повторне.
 4. 6. Метод одержання результатів відстеження результативності

Для проведення повторного відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів відстеження.

 1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності здійснюється шляхом аналізу надходжень від сплати місцевих податків і зборів.

 1. Кількісні та якісні значення показників результативності:
Назва показника Базове (план 2021 рік)  Повторне (факт 2021 рік) Очікуване 2022 рік
Збір інформації щодо кількості суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється дія акта 100% 100% 100%
Загальна кількість платників податків, од.
Надходження до місцевого бюджету із сплати місцевих податків і зборів від усіх груп платників (тис. грн.) 35829,0 30985,5 33496,8
місцеві податки і збори, всього:
– податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 10388,0 8041,4 8431,9
– плата за землю, в тому числі 16471,0 13108,5 12877,1
земельний податок:
з юридичних осіб 9221,0 6689,1 6952,0
з фізичних осіб 750,0 836,9 344,0
орендна плата:
з юридичних осіб 4700,0 5053,1 5080,6
з фізичних осіб 1800,0 529,3 500,5
– туристичний збір 220,0 333,3 1185,1
– транспортний податок 0,0 0,0 0,0
– єдиний податок з юридичних осіб 1800,0 1639,4 2299,4
– єдиний податок з фізичних осіб 6500,0 7467,7 8292,9
– єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників 450,0 395,3 385,5
– акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (5 відсотків від обсягу реалізованої продукції) 1580,0 2110,5 1506,9
 1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначенихцілей:

Даний регуляторний акт  має достатній ступінь досягнення визначених цілей, однак у зв’язку із внесенням змін до Податкового кодексу України та інших нормативно-правових актів в сфері оподаткування, потребує внесення змін з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства.

 

Міський голова Р.Я.Ільницький

 

Підготувала:

Начальник відділу економічного розвитку та інфраструктури І.Р.Пеленська

05.04.2022

 

 


Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

 

 1. Вид та назва регуляторного акта

Рішення Моршинської міської ради «Про затвердження «Положення про порядок  списання майна (способом ліквідації, безоплатної передачі, відчуження), яке належить до комунальної власності територіальної громади м.Моршина», від 12.12.2013 № 758.

 

 1. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Відділ економічного розвитку та інфраструктури, фінансово-господарський відділ.

 

 1. Цілі прийняття акта

Основними цілями прийняття рішення міської ради є :

– встановлення єдиного організаційно – правового механізму, який регулює процес списання та передачі комунального майна, що є комунальною власністю міста та перебуває на балансі комунальних підприємств, установ, організацій, закладів, що фінансуються за рахунок коштів міського бюджету,  на правах повного господарського відання чи оперативного управління, збереження та управління цим  майном та самостійних структурних підрозділів виконавчих органів міської ради;

– встановлення чітких форм про отримання дозволу на списання основних засобів способом ліквідації, безоплатної передачі, відчуження (рухомого майна);

– вдосконалення відносин між міською владою та комунальними підприємствами, установами, організаціями, які виникають у процесі списання, безоплатної передачі, відчуження основних засобів, що є комунальною власністю.

 

 1. Строк виконання заходів з відстеження результативності

З 25.03.2022 по 24.04.2022 року.

 

 1. Тип відстеження

Періодичне  відстеження

 

 1. Метод одержання результатів відстеження результативності

Для проведення періодичного відстеження використовувався аналіз статистичних даних.

       

 1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, 

          а також способи одержання даних

Враховуючи цілі регулювання для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

 • кількість одиниць майна комунальної власності міста, яке було списане за попередні роки;
 • кількість організацій, установ та комунальних підприємств (балансоутримувачів), які   проводили списання майна  комунальної власності міста.

Дані показники отримані від  комунальних підприємств, установ, організацій, закладів, що фінансуються за рахунок коштів міського бюджету.          

 

 1. Кількісні та якісні значення показників результативності

Враховуючи цілі регулювання для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

1.Ефективність розробленого механізму.

2.Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень регуляторного акта.

3.Кількість суб’єктів господарювання, на які поширюється дане Положення.

Динаміка списання майна  по роках наступна :

Рік 2008 2013 2019 2022
Кількість списаних одиниць майна, шт. 11 81 18 1
Кількість організацій, установ та комунальних підприємств, які проводили списання майна 1 2 2 1

 

 1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку, він не потребує змін чи доповнень.

 

 

Перший заступник

міського голови                                                                                   Ю.Я.Янків

 

Підготувала:

Начальник відділу  економічного розвитку та інфраструктури                                                               І.Р.Пеленська

24.04.2022

 

 


Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

 1. Вид та назва регуляторного акта

Рішення Моршинської міської ради «Про затвердження Положення про порядок подання та розгляду документів щодо надання пільг по сплаті земельного податку, що зараховується до міського бюджету», від 27.02.2014р. № 824

 1. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Фінансове управління Моршинської міської ради

 1. Цілі прийняття регуляторного акта

Цілями прийняття регуляторного акту є:

– зменшення фінансового навантаження на платників земельного податку;

– збалансованість міського бюджету.

 1. Строк виконання заходів з відстеження

з  02.05.2022  по  17.05.2022

 1. Тип відстеження

Періодичне відстеження

 1. Метод одержання результатів відстеження результативності

Для проведення відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів відстеження.

 1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

В результаті впровадження регуляторного акта досліджувались наступні показники результативності:

– сума надходжень до бюджету міста від сплати земельного податку;

– кількість звернень суб’єктів господарювання щодо надання пільг згідно Порядку;

– сума недоотриманих коштів від сплати земельного податку.

 1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта проводиться аналіз звернень щодо надання пільг по сплаті земельного податку.

Пільги по сплаті земельного податку міською радою за аналізований період не надавались у зв’язку з відсутністю відповідних звернень від суб’єктів господарювання.

 1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Регуляторний акт врегульовує відносини, які не можливо врегулювати ринковими механізмами, він не потребує змін чи доповнень.

 

 

Перший заступник

міського голови                                                                                   Ю.Я.Янків

 

Підготувала:

Начальник фінансового управління                                                                 І.А.Мельничук

20.05.2022

 


ЗВІТ

про відстеження результативності регуляторного акта

 

 1. Вид та назва регуляторного акта

Рішення Моршинської міської ради від 11.12.2014р. №1005 “Про затвердження Порядку відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств міста”

 1. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Фінансове управління Моршинської міської ради

 1. Цілі прийняття регуляторного акта

Цілями прийняття регуляторного акту є:

– встановлення порядку і нормативу відрахування частини чистого прибутку (доходу) підприємств, що перебувають у комунальній власності Моршинської міської ради;

– ефективного використання комунального майна.

 1. Строк виконання заходів з відстеження

з  09.05.2022р.  по  27.05.2022р.

 1. Тип відстеження

Періодичне відстеження

 1. Метод одержання результатів відстеження результативності

Відстеження результативності здійснюватиметься шляхом аналізу щоквартальних надходжень до міського бюджету частини чистого прибутку (доходу) від комунальних підприємств.

 1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

В результаті впровадження регуляторного акта досліджувався наступний показник результативності: надходження до міського бюджету за рахунок своєчасного та повного здійснення відрахувань частини чистого прибутку комунальними підприємствами.

 1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
№ п/п Найменування показника 2018 рік 2021 рік
1 Сума надходжень від сплати частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств всього (грн.) 10147 9955
2 Кількість підприємств, які сплачують частину чистого прибутку (доходу) всього (одиниць) 2 2
3 Рівень поінформованості комунальних підприємств стосовно основних положень регуляторного акта (%) 100 100
 1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Відповідно до Переліку актів (проектів актів) органів місцевого самоврядування (далі – ОМС), що надходять на розгляд до Державної регуляторної служби України, на які не поширюються вимоги Закону України від 11.09.2003 № 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» станом на 15.04.2022, розміщеного на сайті та згідно частини першої статті 4 Бюджетного кодексу України вимоги Закону № 1160 на акт не поширюються. Дане рішення пропонується виключити з переліку регуляторних актів.

 

 

Перший заступник

міського голови                                                                                   Ю.Я.Янків

 

Підготувала:

Начальник фінансового управління                                                                 І.А.Мельничук

30.05.2022