Міста-побратими
Обрати сторінку

Програми

Правила користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в м.Моршині

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Моршинської міської ради

від 25.05.2017р. № 381

Правила користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Моршині

Визначення термінів та скорочень.

Аваріянебезпечна подія, яка виникла на водопровідних та каналізаційних мережах внаслідок дії людського (антропогенного) фактору або мала техногенне походження (зміна режиму експлуатації водопровідних та каналізаційних мереж), або була спричинена природним катаклізмом (стихійним лихом, пожежами тощо), в результаті чого був порушений належний режим функціонування таких об’єктів, що спричинило загибель людей та/або значні матеріальні втрати, або створило на таких об’єктах чи в межах їхніх охоронних зон загрозу життю та здоров’ю людей чи порушило нормальні умови їхньої життєдіяльності, або призвело до руйнування будівель, споруд, обладнання тощо, що робить неможливим безпечну експлуатацію водопровідних та каналізаційних мереж чи завдає шкоди довкіллю на території охоронних зон і/або за їх межами.

Безоблікове водоспоживання – користування послугою з водопостачання, обсяг споживання якої не може бути визначений на підставі даних засобів обліку води.

Випуск водовідведенняканалізаційна мережа від будинку або споруди до першого колодязя дворової або внутрішньоквартальної мережі або каналізаційна мережа від контрольного колодязя внутрішньомайданчикових мереж споживача до централізованої мережі водовідведення.

Виробник (постачальник) послуг з централізованого водопостачання та водовідведення – суб’єкт господарювання, що виробляє або створює послуги з централізованого водопостачання та водовідведення (далі — Виробник).

Внутрішньобудинкові системи водопостачання та водовідведеннямережі водопроводу та каналізації, запірна арматура на них, прилади та обладнання, у тому числі насоси для підкачування води, зворотні клапани, регулятори тиску, засоби обліку, які знаходяться всередині будинку, споруди чи в прибудовах до них від зовнішньої стіни будинку до внутрішньої стіни квартири.

Внутрішньоквартальна водопровідна мережатрубопровід, прокладений всередині житлового кварталу, до якого приєднуються водопровідні вводи споживачів.

Внутрішньоквартальна мережа водовідведенняпрокладена всередині житлового кварталу мережа, яка з’єднує випуски групи будинків або будівель кварталу в цілому або проходить через квартал.

Вода питнавода, яка відповідає чинному стандартові або дозволу Держспоживстандарту та Міністерства охорони здоров’я України і яка призначена для господарсько-побутових потреб населення, гасіння пожеж, а також технологічних процесів промислових підприємств, де неможливо використовувати воду технічної якості.

Водовідтрубопровід, який прокладений від місця забору води (джерела водопостачання) до перших вуличних розподільчих мереж з переважною транзитною витратою.

Водопровідсукупність водозабірних споруд, очисних споруд і роздільної мережі труб, призначених для водопостачання населення, комунальних, торговельних, культурно-побутових, промислових та інших підприємств і організацій.

Водопровідний ввід – трубопровід від розподільчої (внутрішньоквартальної або вуличної) мережі до зовнішньої стіни будинку або межі території об’єкта з колодязем і запірною арматурою у місці приєднання до водопровідної мережі

Вузол облікукомплект засобів вимірювальної техніки, занесених до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, що призначені для вимірювання і реєстрації результатів вимірювання, та обладнання для влаштування вузла обліку відповідно до вимог нормативних документів.

Головний міський каналізаційний колектортрубопровід, що збирає стічні води від збірних колекторів та насосних станцій.

Дворова мережа водовідведеннямережа, розташована в межах однієї дворової ділянки, яка з’єднує випуски з окремих будинків.

Державні Правила користування — Правила користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджені наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 07.10.2008 за № 936/15627.

Державні Правила прийманняПравила приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затверджені наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 19.02.2002 № 37 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 26.04.2002 за № 403/6691.

Договірний обсяг — обсяг води, що підлягає постачанню Споживачу та прийняттю в систему водовідведення від Споживача відповідно до договору, який щорічно погоджується Виробником на підставі затвердженого уповноваженим органом нормативного розрахунку водоспоживання та водовідведення.

Допустима концентраціявстановлений рівень концентрації забруднюючих речовин у стічних водах, які скидаються до міської каналізації, (далі – ДК).

Замовник послуг з централізованого водопостачання та водовідведення (далі – Замовник)- споживач або юридична особа, бюджетна організація чи фізична особа, що має намір здійснити будівництво (реконструкцію) об’єкта архітектури з наступним його приєднанням до систем централізованого питного водопостачання та водовідведення.

Засіб облікуприлад, призначений для обліку кількісних показників спожитих послуг з водопостачання та водовідведення, який має нормовані метрологічні характеристики.

Збірний каналізаційний колектор — трубопровід, що збирає стічні води з певного району у місті та передає їх у головний колектор або очисних споруд самопливом.

Зона санітарної охорони — територія і акваторія, де запроваджується особливий санітарно-епідеміологічний режим з метою запобігання погіршенню якості води джерел централізованого господарсько-питного водопостачання для забезпечення охорони водопровідних споруд, а також, зона – що сприяє мінімальному впливу цих споруд на житлову забудову, зони відпочинку чи водойми.

Каналізаціясукупність споруд, призначених для відведення, очищення і скиду стічних вод з території міста Моршина, який має відповідну мережу труб й колекторів (каналів).

Контрольний колодязь (далі – КК) споживача — колодязь на каналізаційному випуску споживача, облаштований за межами його об’єкта або в іншому місці за погодженням Виробника, призначений для контролю за скиданням стічних вод та відключення споживача від системи міської каналізації. 

Комунальні очисні споруди (далі – КОС) спільні для кількох споживачів каналізаційні очисні споруди.

Контрольна проба проба стічних вод Споживача (Субспоживача), відібрана з контрольного колодязя з метою визначення складу стічних вод, що відводяться у централізовану мережу водовідведення.

Локальний водопровідсукупність водопровідних споруд і мереж, призначених для водопостачання підприємств промвузла, відомчого житлового фонду, окремого району міста не зв’язаний з центральним водопроводом.

Локальні очисні споруди (далі —ЛОС)споруди для очищення стічних вод окремого Споживача (Субспоживача), перед скидом (прийомом) його стічних вод до відповідних вимог або неприєднані до загальноміських споруд.

Межа балансової належності — лінія розподілу елементів систем водопостачання та/або водовідведення і споруд на них між власниками або користувачами згідно з актами розмежування.

Місце приймання – передачі послугимісце, визначене або погоджене Виробником, де встановлений засіб обліку послуги, що споживається. У випадках відсутності засобу обліку – це місце з’єднання мереж Виробника з мережами, що належать Споживачу (межа балансової належності мереж). Для Субспоживача місцем приймання – передачі послуги є також місце, визначене Виробником або Споживачем, де встановлений засіб обліку послуги, що споживається. У випадку відсутності засобу обліку воно визначається Виробником або Споживачем.

Нераціональне використання питної води — використання питної води понад встановлені нормативи.

Об’єкти водоспоживання – об’єкти архітектури, визначені Законом України «Про архітектурну діяльність», тимчасові споруди, теплові пункти (котельні), які безпосередньо приєднані до систем централізованого питного водопостачання та/або водовідведення.

Охорона водопровідних та каналізаційних мереж і спорудкомплекс організаційних, адміністративних та технічних заходів, спрямованих на недопущення несанкціонованих втручань сторонніх осіб у роботу водопровідних та каналізаційних мереж і споруд.

Правила технічної експлуатації — Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, затверджені наказом державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05.07.1995 № 30.

Пропускна спроможність пристрою (споруди) для приєднання — можливість водопровідного вводу (випуску водовідведення) пропустити розрахункову кількість води (стічних вод) при заданому режимі за певний час.

Режим відпущення (одержання) питної води — гарантований обсяг питної води згідно з договором в обумовлений термін на потреби споживачу.

Розрахунковий період — період, вказаний у рахунку, що виставлений Виробником, за який споживачу нарахована плата за послуги з водопостачання і водовідведення. 

Самовільне водоспоживання або самовільне водовідведення — користування питною водою з міського водопроводу та скид стоків до міської каналізації без дозволу Виробника.

Самовільне приєднання до систем водопостачання та водовідведенняприєднання до мереж централізованого комунального водопостачання та водовідведення, здійснене без письмового дозволу Виробника.

Споживачюридична особа, бюджетна організація або фізична особа, яка користується послугами з централізованого комунального водопостачання та водовідведення для задоволення фізіологічних, санітарно-гігієнічних, побутових, господарських та виробничих потреб, а також має у власності, господарському віданні, оперативному управлінні тощо об’єкти водоспоживання, системи водопостачання та водовідведення, які безпосередньо приєднані до систем централізованого водопостачання та водовідведення.

Стічні водивсі види стічних вод, які утворюються в результаті діяльності Споживачів (з урахуванням Субспоживачів) після використання води усіх видів та джерел водопостачання (питного, технічного, гарячого, централізованого, артсвердловини) та скидаються до міської системи каналізації. 

Субспоживачсуб’єкт господарювання або фізична особа, що одержує воду з комунальної водопровідної мережі або скидає стічні води в комунальну мережу водовідведення через мережі споживача.

Технічні умови (далі – ТУ) – комплекс умов (заходів) та вимог до інженерного забезпечення об’єкта архітектури, які мають відповідати його розрахунковим параметрам, у тому числі водопостачання та водовідведення.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Моршині (далі – Правила) розроблені відповідно до положень Водного кодексу України (із змінами і доповненнями), законів України «Про питну воду та питне водопостачання», Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07.10.2008 за № 936/15627, Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 19.02.2002 № 37 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 26.04.2002 за № 403/6691, згідно з Будівельними нормами і правилами «Канализация. Наружные сети и сооружения» (СНиП 2.04.03-85), «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (СНиП 2.04.02-84), «Внутренний водопровод и канализация зданий» (СНиП 2.04.01-85), Положення про безпечну та надійну експлуатацію зовнішніх мереж і споруд водопостачання й каналізації, затвердженого наказом Державного будівельного управління від 03.04.1998 № 69, Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення», «Правила приймання стічних вод підприємств в міську систему каналізації міста Моршина» (затверджені міським головою В.А. Безруковим від 22.12.2005 р.).

1.2. Правила запроваджують порядок користування питною водою з комунального водопроводу і приймання стічних вод до комунальної каналізації міста Моршина та встановлюють відповідальність, міри впливу за порушення цих Правил.

1.3. Ці Правила є обов’язковими для всіх Споживачів (Субспоживачів), які безпосередньо (або опосередковано) приєднані до систем централізованого міського комунального водопостачання та водовідведення.

1.4. Виробник надає послуги з питного водопостачання та водовідведення. Питна вода подається цілодобово або за графіком.

Якість питної води повинна відповідати чинному стандартові. На відхилення якості води за тим чи іншим показником, нормативів, визначених чинним стандартом, повинні бути отримані дозволи Держспоживстандарту України, Міністерства охорони здоров’я України або СЕС відповідної території.

1.5. Виробник експлуатує та обслуговує вуличні, квартальні та дворові мережі водопостачання та водовідведення, споруди і обладнання, а також технологічні засоби й пристрої на них, які перебувають у нього на балансі. Водопровідно-каналізаційні об’єкти, що не перебувають на балансі Виробника, можуть ним експлуатуватися та обслуговуватися за окремим договором, укладеним зі Споживачем.

1.6. На приєднання Споживачів до міських мереж водопостачання та водовідведення Виробник відповідно до чинного законодавства видає технічні умови, які повинні містити заходи, спрямовані на підвищення стійкості роботи систем водопостачання та водовідведення.

1.7. Приєднання об’єктів до міських мереж водопостачання та водовідведення може бути здійснено лише після повного виконання технічних умов Виробника, проектно-кошторисної та виконавчої документації.

Невиконання виданих технічних умов є підставою для відмови Споживачу в приєднанні до систем комунального водопостачання та водовідведення.

1.8. Водопровідні вводи та випуски водовідведення комунального житлового фонду, житлово-будівельних кооперативів, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, усі магістральні й розподільчі внутрішньоквартальні мережі централізованого водопостачання і водовідведення, призначені для колективного водокористування, артезіанські свердловини, які відповідають вимогам чинних державних будівельних норм, передаються за згодою власника згідно з відповідними рішеннями органів місцевого самоврядування на баланс Виробника в технічно справному стані разом з комплектом проектно-кошторисної та виконавчої документації для подальшої експлуатації.

Виробник може приймати на баланс безгосподарні мережі за умови відповідності їх вимогам чинних державних будівельних норм, у технічно справному стані.

1.9. За стан водопровідних і каналізаційних, а також транзитних мереж, які проходять у технічних підвалах, у тому числі до яких приєднані внутрішньобудинкові мережі, є відповідальними підприємства та організації, у яких вони перебувають на балансі.

1.10. Водопровідні вводи до теплових пунктів, котелень, окремо побудованих насосних станцій для підвищення тиску, що перебувають у комунальній власності територіальної громади, та розподільчі мережі холодного водопостачання від цих об’єктів до зовнішнього зрізу будівель, експлуатують Виробники за умови передачі їх на баланс Виробнику в установленому чинним законодавством порядку.

1.11. Приймання стічних вод від промислових підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності й відомчої належності до комунальної каналізації здійснюється згідно з вимогами місцевих Правил приймання або діючого законодавства.

1.12. Тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення розробляються, погоджуються та затверджуються у порядку, визначеному чинним законодавством України, та підлягають застосуванню при розрахунках між Виробником та Споживачем без додаткових узгоджень їх розміру.

1.13. Кожному Споживачу, на підставі погодженого з Виробником нормативного розрахунку водоспоживання та водовідведення, може встановлюватися договірний обсяг води, що підлягає постачанню та прийняттю в систему водовідведення. Споживачам необхідно надавати Виробнику нормативний розрахунок водоспоживання та водовідведення до 15 лютого щорічно.

Договірний обсяг є невід’ємною частиною договору на постачання питної води та приймання стічних вод через приєднані мережі. При цьому технічні умови на приєднання Споживача повинні бути обов’язково виконані.

1.14. На планове збільшення обсягів води та стоків Споживач зобов’язаний одержати додаткові технічні умови у Виробника.

1.15. Виробник і Споживачі (Субспоживачі) несуть відповідальність за недотримання вимог цих Правил відповідно до чинного законодавства України.

1.16. Споживач зобов’язаний не перешкоджати здійсненню контролю за технічним станом інженерного обладнання (деталей пломбування, з’єднань засобів обліку та інше) в приміщеннях; утримувати в належному технічному і санітарному стані водопровідні та каналізаційні мережі та обладнання; забезпечувати безперешкодний доступ представників Виробника до власних водопровідних і каналізаційних мереж та обладнання для контролю за рівнем споживання питної води Споживачами та Субспоживачами, а також для виконання відключення і обмеження водопостачання та водовідведення відповідно до встановленого порядку. В разі перешкоди у доступі представникам Виробника до водопровідних і каналізаційних мереж та обладнання Споживач (Субспоживач) несе відповідальність відповідно до цих Правил та чинного законодавства України.

 1. ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ МІЖ ВИРОБНИКОМ ТА СПОЖИВАЧАМИ

2.1 Відносини у сфері користування послугами з централізованого водопостачання та водовідведення в місті Моршині здійснюються на договірних засадах відповідно до статті 19 Закону України «Про питну воду і питне водопостачання» та Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

Істотні умови договору між виробником та споживачем послуг з централізованого водопостачання та водовідведення визначаються відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні», Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07.10.2008 за № 936/15627, Постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення».

Виробник має право укладати договір із Споживачами як на постачання питної води, так і на приймання стічних вод.

2.2 Для укладення договору на водопостачання та водовідведення Споживачі (категорія – населення) надають Виробнику такі документи:

      2.2.1 заяву із зазначенням об`єктів, безпосередньо приєднаних або які будуть приєднані до систем водопостачання та водовідведення, відомостей про Субспоживачів та орендарів, які отримують послуги з його системи водопостачання та водовідведення;

      2.2.2 технічні умови на водопостачання та водовідведення об’єктів будівництва або реконструкції;

      2.2.3 акт розмежування балансової належності водопровідних та каналізаційних мереж;

      2.2.4 копію паспорта, ідентифікаційного коду;

      2.2.5 документи на право власності, користування або балансоутримування об’єкта водоспоживання;

      2.2.6 копію паспорта засобу обліку води, який встановлений у Споживача та знаходиться на його балансі;

     2.2.7тдокумент на земельну ділянку, по якій прокладені водопровідні та каналізаційні мережі (державний акт на право власності, користування земельною ділянкою, договір дарування, договір купівлі-продажу.

2.3 Для укладення договору на водопостачання та водовідведення Споживачі (категорія – інші, бюджет) надають Виробнику такі документи:

   2.3.1 розроблену Замовником та погоджену Виробником проектну документацію;

   2.3.2 технічні умови на водопостачання та водовідведення об’єктів будівництва або реконструкції;

   2.3.3 акт розмежування балансової належності водопровідних та каналізаційних мереж;

   2.3.4 документи на право власності, користування або балансоутримування об’єкта водоспоживання;

   2.3.5 копію паспорта засобу обліку води, який встановлений у Споживача та знаходиться на його балансі;

   2.3.6 копії установчих документів (статут, положення, довідка про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ, свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво платника податків).

2.4 Субспоживачі для укладення договору з Виробником зобов’язані надати останньому письмову згоду власника водопровідних та каналізаційних мереж на користування послугами з водопостачання та водовідведення через його мережі.

2.5. Для новозбудованих або реконструйованих об’єктів Споживачі повинні також надати:

   2.5.1 технічні умови на водопостачання та водовідведення об’єкта;

   2.5.2 розроблену Замовником та погоджену Виробником проектну документацію;

   2.5.3 акт розмежування балансової належності водопровідних та каналізаційних мереж.

2.6. Виробник надає Споживачу два примірника проекту договору, який повинен бути розглянутий ним та укладений у встановлені законодавством строки.

2.7 Виробник має право контролювати виконання Споживачами умов договору шляхом обстеження систем водопостачання та водовідведення, засобів і пристроїв на них. За результатами цих обстежень складаються акти, якими встановлюються терміни усунення порушень. Акти підписуються представниками Виробника та Споживача. Якщо останній відмовляється направити свого представника для проведення обстеження або підписати акт, він підписується представником Виробника та в акті робиться відповідний запис про таку відмову. Оформлений таким чином акт є обов’язковим для виконання сторонами.

2.8 Виробник має право, якщо вважатиме за необхідне, вимагати, у разі наявності технічної можливості, підключення Субспоживача до міського водопроводу та каналізації, встановлення засобу обліку води і укладання з Виробником договору на постачання питної води та приймання стічних вод через приєднані мережі.

Якщо підключення Субспоживача до міського водопроводу та каналізації є неможливим, підключення здійснюється до внутрішніх мереж Споживача при наявності його згоди та за погодженням з Виробником.

При цьому встановлення засобів обліку у Субспоживача та укладення договору з Виробником на постачання питної води та приймання стічних вод через приєднані мережі є обов’язковим.

3. ПОРЯДОК ПРИЄДНАННЯ ОБ’ЄКТІВ ДО СИСТЕМ КОМУНАЛЬНОГО ВОДОПРОВОДУ

3.1 Для приєднання нових, а також об’єктів, що реконструюються, перепрофільовуються або розширюються (надалі – об’єкти, що приєднуються) до комунального водопроводу, та при виконанні водоохоронних заходів Споживачу, Замовнику треба отримати технічні умови (дозвіл) на приєднання об’єктів до систем комунального водопостачання, на основі яких Споживач, Замовник розробляє проектну документацію.

3.2 Для отримання технічних умов (дозволу) на приєднання до мереж водопостачання та водовідведення (категорія – населення), Замовник подає Виробнику відповідну заяву з додатком:

   3.2.1 ситуаційний план з визначенням місця розташування земельної ділянки на відповідній території М 1:2000;

  3.2.2 топографо-геодезичний план існуючої забудови або новозбудованого об’єкта М 1:500 з інструментальним визначенням фактичного місця розташування об’єкта та з відміткою (штамп, підпис, дата) управління містобудування та архітектури Моршинської міської ради;

   3.2.3 копію паспорта, ідентифікаційного коду;

   3.2.4 копія документа, що підтверджує право власності (користування) земельною ділянкою, на якій проводиться будівництво об’єкта або на якій розміщено об’єкт (копія державного акту та/або витяг з державного земельного кадастру, копія договору оренди, сервітуту тощо), а в разі наявності співвласника на дану земельну ділянку, безвідкличний, дозвіл від нього на згоду проведення через його земельну ділянку мереж водопостачання та водовідведення засвідчену нотаріусом або особою, уповноваженою за законом засвідчувати такий документ підписом.

3.3 Для отримання технічних умов (дозволу) на приєднання до мереж водопостачання та водовідведення (категорія – інші, бюджет) Замовник подає Виробнику відповідну заяву з додатком:

   3.3.1 опитувальний лист;

   3.3.2 ситуаційний план з визначенням місця розташування земельної ділянки на відповідній території М 1:2000;

  3.3.3 топографо-геодезичний план існуючої забудови або новозбудованого об’єкта М 1:500 з інструментальним визначенням фактичного місця розташування об’єкта та з відміткою (штамп, підпис, дата) управління містобудування та архітектури Моршинської міської ради;

   3.3.4 копії установчих документів (статут, положення, довідка про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ, свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво платника податків).

   3.3.5 копія документа, що підтверджує право власності (користування) земельною ділянкою, на якій проводиться будівництво об’єкта або на якій розміщено об’єкт (копія державного акту та/або витяг з державного земельного кадастру, копія договору оренди, сервітуту тощо), а в разі наявності співвласника на дану земельну ділянку, безвідкличний, дозвіл від нього на згоду проведення через його земельну ділянку мереж водопостачання та водовідведення засвідчену нотаріусом або особою, уповноваженою за законом засвідчувати такий документ підписом.

3.4 Виробник по одержанні замовлення, протягом місяця після попередньої оплати Споживачем (Замовником) робіт та послуг, які виконуються Виробником, видає технічні умови (дозвіл) на приєднання об’єкта Замовника до комунального водопроводу з урахуванням потужностей головних споруд, пропускної здатності мережі (із зазначенням умов для проектування вводу, місця врізки, місцеположення водомірного вузла, умови для влаштування проміжного резервуара і насосів – підвищувачів тиску, прокладання дільниць мережі тощо), гарантованих напорів та кількості води, що подається.

3.5 Споживачу може бути письмово, з обґрунтуванням причин, відмовлено у видачі дозволу на користування існуючою системою комунального водопостачання або на приєднання до неї, але за винятком випадків відсутності альтернативних джерел водопостачання та при обов’язковому виконанні Замовником, Споживачем умов Виробника.

У технічних умовах (дозволі) повинні бути вказані термін їх дії, місце приєднання до систем водопостачання, спеціальні технічні вимоги до устроїв і споруд для приєднання. окрім того, наводяться наступні дані:

а) гарантований вільний тиск в місці приєднання;

б) дозволений відбір обсягу питної води і режим водоспоживання (відпуску);

в) вимоги щодо встановлення засобів виміру питної води і влаштування вузла обліку.

3.6 Проекти водопровідних вводів та інших пристроїв повинні відповідати вимогам наданих Виробником технічних умов (дозволу).

Відхилення від технічних умов (дозволу), необхідність яких виявлена в процесі проектування, підлягають додатковому узгодженню з Виробник.

Технічні умови мають дію впродовж усього періоду проектування та будівництва об’єкта, але до початку проектування термін їх дії не повинен перевищувати одного року.

3.7. Проектна документація водопровідних вводів та інших споруд подається для узгодження у Виробника і повинна містити:

а) копію відповідної частини плану в масштабі не менш 1:2000;

б) генеральний план ділянки в масштабі не менш як 1:500 з усіма підземними спорудами, що проектуються і існують, із зазначенням глибини їх залягання;

в) план приміщення для засобів обліку й контролю водоспоживання (водолічильника, регулятора тиску тощо) та нижнього (підвального) поверху будинку в масштабі 1:100 з нанесенням водопровідних пристроїв;

г) робочу документацію на врізку вводу і водомірного вузла в масштабі 1:5-1:20;

ґ) профілі запроектованих водопровідних мереж у масштабі по вертикалі 1:100 та по горизонталі 1:500 з нанесенням діаметрів труб, позначок поверхні землі та закладення труб як запроектованих, так і існуючих, місць та позначок найнижчих точок об’єктів;

д) отримані від місцевих органів влади узгодження відводу земель під будівництво і технічні умови на підключення до мереж водопроводу.

3.8. Погодження поданого у двох примірниках проекту вводу здійснюється в 15-добовий термін з дати його подання. Після узгодження проекту перший примірник залишається у Виробника і використовується при проведенні технічного нагляду за будівництвом, прийманні та вводі в експлуатацію об’єктів. Другий примірник повертається Замовнику.

3.9. Узгоджений з Виробником проект на спорудження вводу дійсний протягом трьох років від дня узгодження. Не реалізований протягом встановленого терміну проект на будівництво вводу підлягає повторному погодженню, при цьому не виключаються додаткові умови з боку Виробника. Не підлягають повторному погодженню проекти, по яких почато будівництво.

3.10. Всі роботи із спорудження, реконструкції й ремонту вводу й водомірного вузла, встановлення регулятора тиску та обмежувачів витрат, а також приєднання вводу до комунального водопроводу (урізання), промивка й хлорування мережі здійснюються силами й коштами Замовника під технічним наглядом Виробника.

3.11. Перед вводом в експлуатацію пристроїв для приєднання до систем комунального водопостачання вони повинні бути прийняті від Замовника представником Виробника з перевіркою їх відповідності виданим технічним умовам.

Після закінчення робіт з влаштування вводу складається акт про його технічну готовність. Акт підписується Замовником, Виробника, іншими зацікавленими організаціями та передається до Виробника на зберігання. Приймання вводу у Споживача, Замовника здійснюється після виконання цих умов.

3.12. Приєднувати нові вводи до комунального водопроводу, не обладнані водолічильниками, або іншими приладами обліку забороняється.

3.13. Виробник має право не подавати воду по нових вводах, якщо Споживач ухиляється від оплати, не виконує технічні умови та вимоги по переустаткуванню діючих вводів, водомірних вузлів, а також при нераціональному використанні води.

3.14. Забороняється будь-яке самовільне користування системами комунального водопостачання або приєднання до діючих комунальних систем водопостачання (включаючи приєднання до будинкових вводів).

Самовільним приєднанням до комунального водопроводу вважається:

а) приєднання, здійснене без письмового дозволу Виробника;

б) тимчасове приєднання до водорозбірної колонки;

в) приєднання до пожежних гідрантів;

г) приєднання, виконане без участі технагляду з боку Виробника.

При виявленні самовільного користування або приєднання до комунальних систем водопостачання представником Виробника складається акт в двох примірниках, один з яких видається самовільному користувачу. Якщо самовільний користувач не згодний зі змістом акта, він зобов’язаний підписати акт із вказівкою своїх заперечень по заявлених претензіях. При відмовленні винного в цих діях від підписання акта, акт вступає в силу в односторонньому порядку з позначкою “ від підпису відмовився”.

3.15. Новозбудовані й реконструйовані споруди водопостачання незалежно від їхньої відомчої належності можуть бути прийняті Виробником в експлуатацію згідно з вимогами СНиП 3.05.04-85 і Положенням про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів державного замовлення, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

3.16. Виробник здійснює нагляд за технічними рішеннями під час будівництва водопровідних споруд та бере участь у прийманні їх в експлуатацію.

До складу робочих і державних комісій з приймання в експлуатацію водопровідних споруд включаються представники Виробника.

3.17. Побудовані й реконструйовані споруди та мережі водопроводу повинні відповідати затвердженому проектові.

У разі відхилень від погодженого проекту Виробнику мають бути надані робочі креслення зі змінами, здійсненими під час виконання робіт, та документи про погодження цих змін зацікавленими організаціями.

3.18. Замовник повинен письмово повідомити Виробника про завершення будівництва водопровідних не менш ніж за три доби до дня огляду робочою комісією.

3.19. Зовнішні мережі водопроводу, водопровідні вводи Споживача експлуатуються ним.

Після завершення будівництва або реконструкції водопровідні об’єкти, що належать Споживачу, можуть бути передані на баланс Виробника в діючому стані разом з комплектом проектно-кошторисної документації згідно з чинним законодавством.

Комісії з приймання-передачі цих споруд потрібно подати:

а) затверджену проектну документацію;

б) акти на приховані роботи, акти гідравлічного випробування, промивання та хлорування водопровідної лінії, дозвіл СЕС, документи про узгодження здійснених змін робочих креслень у процесі виконання робіт, акти про завершення пусконалагоджувальних робіт;

в) виконавчі креслення (план і профілі) у масштабі 1:500.

Діючі системи водопостачання можуть бути прийняті Виробником у технічно-придатному стані при наявності виконавчої документації.

4. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ СТІЧНИХ ВОД У СИСТЕМУ КАНАЛІЗАЦІЇ МІСТА МОРШИНА

4.1. Оформлення Споживачів, які користуються послугами централізованого водовідведення, здійснюється згідно з вимогами місцевих Правил приймання або/та діючого законодавства.

4.2. Виробник приймає рішення про приймання стічних вод в міську каналізацію від об’єктів, що реконструюються та будуються тільки за наявності у Споживача позитивного висновку Державної екологічної експертизи.

4.3. При реконструкції, розширенні або будівництві об’єкта майбутній Споживач зобов’язаний:

4.3.1 одержати у Виробника технічні умови;

4.3.2 розробити та погодити з Виробником проектну документацію;

4.3.3 після закінчення будівництва або реконструкції здати об’єкт в експлуатацію згідно з вимогами Державних будівельних норм та діючого законодавства;

4.3.4 надати Виробнику акт вводу об’єкта в експлуатацію;

4.3.5 укласти з Виробником договір на послуги з постачання питної води та приймання стічних вод.

4.4. При систематичному скиданні Споживачем стічних вод з понаднормативним забрудненням, Виробник має право вимагати від Споживача, який скидає стічну воду після технологічного використання, будівництва КОС або реконструкції локальних очисних споруд.

4.5. Виробник має право вимагати від підприємств, установ, організацій встановлення на випусках стічних вод витратомірів, обмежувачів витрати, решіток для затримання сміття, регулювальної і запірної арматури, аналізаторів якості стічних вод, стаціонарних пробовідбірників (у т. ч. автоматичних), уловлювачів жиру та інших пристроїв.

У випадку, коли обсяг або склад стічних вод змінюється протягом доби, на об’єктах Споживачів встановлюються спеціальні ємкості-усереднювачі, які мають необхідний об’єм для забезпечення усереднення витрат – рівномірного протягом доби скидання стічних вод і недопущення залпових скидів та перевищення швидкостей руху (миттєвих значень) стічних вод над допустимими для даного типу трубопроводів.

4.6. Додатковий об’єм стічних вод, що неорганізовано потрапляє у періоди дощів та сніготанення в мережі водовідведення Споживачів через каналізаційні колодязі на мережах водовідведення, які розташовані на території Споживачів, у мережі водовідведення виробника, визначається при роздільній системі водовідведення – у розмірі 20% від додаткового обсягу стічних вод, розрахованого згідно з нормами ДСТУ 3013-95 «Правила контролю за відведенням дощових і снігових стічних вод з територій міст і промислових підприємств», даними гідрометслужби та паспорта водного господарства Споживача. У разі необхідності Споживач зобов’язаний укласти з Виробником договір на приймання дощових і снігових стічних вод, які потрапляють в каналізаційну мережу міста Моршина через люки каналізаційних колодязів.

Якщо на території Споживача встановлені та зафіксовані актом обстеження за участю представників Виробника і Споживача факти провалів ґрунту навколо люків оглядових колодязів, відсутність кришок люків, а також в випадках прямого підключення автономної (локальної) системи зливової каналізації Споживача до міської каналізації, додатковий об’єм стічних вод визначається згідно з нормами ДСТУ 3013-95 «Правила контролю за відведенням дощових і снігових стічних вод з територій міст і промислових підприємств», даними гідрометслужби та паспорта водного господарства Споживача за попередні три місяці і надалі до усунення всіх зауважень, про що останній у письмовій формі повідомляє Виробника. Виробник, у свою чергу повинен перевірити стан виконання робіт Споживачем та скласти відповідний акт. У разі необхідності Споживач зобов’язаний укласти з Виробником договір на приймання дощових і снігових стічних вод, які потрапляють в каналізаційну мережу міста Моршина через підключення зливової каналізації.

У разі, якщо на території Споживача відсутня мережа міської каналізації, договір на додатковий об’єм стічних вод не укладається в випадку, якщо дощові та талі води з території Споживача не потрапляють в мережу міської каналізації, що проходить за територією Споживача. Це повинно бути підтверджено актом обстеження.

5. СИСТЕМА ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВОДОПОСТАЧАННЯ І ВОДОВІДВЕДЕННЯ

5.1 Облік відпущеної питної води та прийнятих стоків здійснюється Виробником і Споживачами за допомогою засобів обліку, які занесені до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, допущені до застосування в Україні, пройшли повірку і державну метрологічну атестацію. Введення в експлуатацію нових або реконструйованих об’єктів, не обладнаних засобами обліку, забороняється.

Споживачі зобов’язані:

–   забезпечувати захист приміщень вузлів обліку від потрапляння ґрунтових, талих і дощових вод та інших шкідливих впливів; температура в приміщенні вузла обліку повинна бути не менше +4ºС. Якщо Споживач допустив розморожування запірних пристроїв, засобів обліку або трубопроводів, він повинен вжити заходів щодо якнайшвидшої ліквідації аварії та встановлення за погодженням Виробника нового обладнання. При цьому розрахунки на час усунення порушень виконуються згідно з п. 6.15 цих Правил;

–   утримувати приміщення, де розташовані вузли обліку, в належному санітарному стані, не допускати зберігання в них будь-яких предметів та матеріальних цінностей;

–   забезпечувати освітлення та надійну гідроізоляцію приміщень, через які проходять труби водопровідних вводів, та приміщень вузлів обліку від приміщень з товарно-матеріальними цінностями;

–   утримувати приміщення вузлів обліку в зачиненому стані, не допускати до них сторонніх осіб;

–   забезпечувати вільний доступ представників Виробника до приладів обліку, водопровідних пристроїв та обладнання;

–    у разі встановлення засобу обліку, який належить Виробнику, укласти з Виробником договір на відповідальне зберігання засобу обліку та оформити акт приймання-передачі;

5.2. Вузли обліку повинні розташовуватися на межі балансової належності мереж Виробника та Споживача, або за згодою Виробника в приміщеннях, розташованих безпосередньо на водопровідному вводі в будівлю за першою стіною.

При необхідності приміщення, де знаходиться вузол обліку, обладнується каналізаційним випуском або приямком з встановленням насосу з автоматичним включенням його в разі затоплення.

5.3. Покази квартирного засобу обліку води використовуються тільки при розрахунках за послуги з водопостачання та водовідведення мешканців житлових (в тому числі багатоквартирних) будинків з житлово-експлуатаційними організаціями або виробниками, виконавцями житлово-комунальних послуг.

5.4. Обладнання вузлів обліку здійснюється за рахунок Споживачів. Споживач повинен за погодженням з Виробником придбати й встановити засоби обліку, які будуть перебувати у нього на балансі й обслуговуванні. Встановлення засобів обліку може бути виконано Виробником за рахунок Споживача. Виробник може встановити засіб обліку за свій рахунок, якщо буде вважати це за необхідне.

Виробник має право опломбувати у відкритому стані запірну арматуру, встановлену на вузлі обліку, а також з’єднувальні частини засобу обліку встановленого на вузлі обліку.

Споживач повинен виконувати всі письмові рекомендації Виробника, спрямовані на поліпшення якісного обліку. У разі відмови Споживача виконати письмові рекомендації Виробника, його водокористування вважається без обліковим, і витрата води розраховується згідно з п. 6.15 цих Правил. Тип (умовне позначення засобу вимірювальної техніки) та номінальний діаметр засобу обліку визначається Виробником.

5.5. Періодична повірка, обслуговування та ремонт засобів обліку проводяться відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», а також інших нормативно-правових актів, які регулюють цю сферу діяльності. Засоби обліку, які виключені з державного реєстру в період їх експлуатації, можуть використовуватися до закінчення терміну дії свідоцтва про повірку, після чого за погодженням з Виробником здійснюється їх заміна.

5.6. Встановлення засобів обліку на водопровідних мережах Споживачів повинно здійснюватися відповідно до проекту на обладнання вводу, СНиП 2.04.01-85, технічних умов, паспорта засобу обліку.

В разі необхідності Виробник може вимагати від Споживача організації групового обліку водокористування.

5.7. Засоби обліку, що встановлюються на водопровідних вводах і мережах Споживачів, мають бути розраховані на пропуск максимальних розрахункових витрат води без врахування потреб води на внутрішнє пожежогасіння й перевірені на необхідну точність обліку малих витрат. В цьому разі для пропуску пожежних витрат необхідне спорудження обвідної лінії.

5.8. Перед засобом обліку й за ним повинні бути встановлені запірні вентилі або засувки відповідно до вимог СНиП 2.04.01-85. Між засобом обліку та іншим (за течією води) запірним пристроєм має бути встановлений спусковий кран (або трійник з пробкою) для спускання води.

5.9. За наявності одного вводу до будівлі, що має протипожежногосподарський водопровід, влаштування обвідної лінії є обов’язковим. На обвідній лінії монтується засувка, яка пломбується Виробником у закритому стані.

5.10. На водопровідному вводі встановлюється один засіб обліку. У разі відсутності засобу обліку або неможливості виконати ремонт існуючого, Споживач зобов’язаний придбати новий засіб обліку у строк, визначений Виробником.

5.11. За наявності у Споживача насосів підвищення тиску засіб обліку встановлюється на всмоктувальному трубопроводі, тобто до насосів.

5.12. Встановлення засобів обліку повинно виконуватися лише після повної готовності приміщення та закінчення монтажу трубопроводів й арматури.

5.13. При водопостачанні будівельних майданчиків з міського комунального водопроводу і неможливості встановлення вузла обліку на постійне місце, допускається тимчасове встановлення вузла обліку в спеціальному утепленому приміщенні за погодженням з Виробником.

5.14. За збитки, заподіяні власникові матеріальних цінностей через пошкодження внутрішньої водопровідної мережі, вузла обліку та засобів обліку, Виробник відповідальності не несе.

5.15. Усі засоби обліку в обумовлені законодавством строки підлягають періодичній повірці. Задовільні результати повірки підтверджуються відбитком повірочного тавра на пломбі засобу обліку в місцях, що передбачені експлуатаційною документацією та свідоцтвом про повірку або записом з відбитком повірочного тавра у відповідному розділі експлуатаційної документації. Неопломбовані органами Держспоживстандарту засоби обліку до експлуатації не допускаються.

5.16. У разі виникнення у Споживача обґрунтованих сумнівів щодо правильності показів засобу обліку він може звернутися до Виробника або за згодою Виробника до спеціалізованої організації із заявою про його позачергову повірку.

5.17. Засоби обліку, які опломбовані представником Держспоживстандарту, а також місця їх приєднання до трубопроводів, повинні бути опломбовані представником Виробника і надійно захищені від несанкціонованого втручання в їх роботу, яке може порушити достовірний облік кількості отриманої води. У разі порушення цілісності пломб на засобах обліку, а також в місцях їх приєднання до трубопроводів, виявлення фактів штучного впливу на роботу засобів обліку, Виробник проводить розрахунки згідно з п. 6.15 цих Правил.

5.18. Монтажні роботи по встановленню засобів обліку на вимогу Виробника виконуються в присутності його представника.

5.19. У разі відсутності у Споживача засобу обліку або неможливості виконати ремонт існуючого Виробник має право зобов’язати Споживача встановити або замінити засіб обліку у визначений ним термін.

5.20. Споживач відповідає за цілісність запірної арматури, манометра та іншого обладнання вузла обліку незалежно від місця його знаходження. У разі зникнення або з вини Споживача виходу з ладу засобу обліку або його з’єднань (стрілок, скла, циферблату, корпусу, зриву пломб, порушення з’єднань труб зі з’єднуючими частинами засобу обліку тощо), а також псування від морозу або гарячої води Споживач зобов’язаний придбати новий засіб обліку.

При цьому Виробник розраховує витрату води відповідно до п. 6.15 цих Правил за час від дня виписування останнього рахунку, але не більше як за один місяць.

Знімати засоби обліку, здійснювати будь-які зміни в його частинах або положенні на вузлі обліку, де його встановлено, знімати пломби, накладені органами Держспоживстандарту або представником Виробника, має право лише представник Виробника або Споживач з письмового дозволу Виробника.

У разі самовільних дій Cпоживач сплачує витрату води згідно з п. 6.15 цих Правил за час від дня виписування останнього рахунку, але не більш як за один місяць.

5.21. У випадку, коли витрати води у Cпоживача знизилися або збільшилися та за розрахунками Виробника не відповідають технічним характеристикам встановленого засобу обліку тощо, Споживач повинен переобладнати вузол обліку із монтажем на ньому засобу обліку відповідно до технічних умов, отриманих у Виробника.

Після отримання технічних умов Cпоживач звертається до проектної організації, яка на основі виданих технічних умов розробляє проект переобладнання вузла обліку та обов’язково погоджує його у Виробника. На підставі погодженого проекту Cпоживач організовує проведення монтажних робіт з переобладнання вузла обліку. Після закінчення монтажних робіт Cпоживач повинен звернутися до Виробника із заявою про прийняття вузлу обліку води в експлуатацію.

5.22. Зняття показів засобів обліку здійснюється представником Виробника у присутності Споживача, який повинен забезпечити представникові Виробника безперешкодний та безпечний доступ до вузла обліку, або самим Споживачем за обов’язкової згоди Виробника шляхом передачі показань засобів обліку особисто або в телефонному режимі.

Виробник має право перевіряти правильність зняття Споживачем показів засобів обліку води та надання ним відомостей про обсяги і показники якості скинутих стічних вод. Якщо перевіркою будуть встановлені розбіжності між показами засобів обліку та поданими Споживачем відомостями, Виробник проводить перерахунок кількості поданої питної води і обсягів скинутих стічних вод за період від попередньої перевірки до моменту виявлення розбіжностей згідно з показами засобів обліку.

Цей перерахунок здійснюється за умови, якщо Виробником не було виявлено фактів штучного втручання в роботу засобів обліку, їх виходу з ладу або пошкодження пломб. Порядок та терміни зняття показів засобів обліку визначаються відповідно до договору.

5.23. При знятті показів засобів обліку представник Виробника має право перевіряти цілісність пломб на засобах обліку, гідрантах, запірній арматурі та інших водопровідних пристроях, що перебувають у віданні Споживача, а також пересвідчитись у відсутності витоку води у мережі Споживача.

5.24. Розрахунки за спожиту воду згідно з показами засобів обліку здійснюються з моменту опломбування їх з’єднувальних частин до вузла обліку представником Виробника. Виробник має право враховувати при розрахунках за відпущену питну воду і за приймання стічних вод покази тільки тих засобів обліку, які зареєстровані у Виробника і робота яких ним контролюється.

5.25. Якщо вести облік води за засобом обліку неможливо з причин, що не залежать від Споживача (зняття засобу обліку Виробником, корозія циферблата (запотівання), припинення нормальної роботи засобу обліку через несправності, що виникли в його механізмі тощо), кількість використаної води визначається за середньодобовою витратою за попередні два розрахункові місяці облікового водоспоживання коли засіб обліку був в робочому стані.

У разі тривалості роботи засобів обліку менше 2-х місяців, кількість води визначається за період роботи засобів обліку не менше 15 днів.

5.26. У разі відсутності засобів обліку води у Споживачів, а також для перевірки показів встановлених засобів обліку, Виробник має право встановлювати на вводах контрольні засоби обліку. Ці роботи також можуть бути виконані за обґрунтованою вимогою Споживача. Дообладнання або монтаж вузлів обліку для встановлення контрольних засобів обліку виконується за рахунок зацікавленої сторони.

Споживачі зобов’язані один раз на квартал, а Споживачі — громадяни – один раз на півріччя, подавати Виробнику довідку про кількість проживаючих, орендарів та інших водокористувачів, що споживають воду з мережі Споживача.

5.27. Робота контрольних засобів обліку повинна тривати не менше 15 днів. Якщо контрольний засіб обліку виявить неточність роботи засобів обліку води, що перевіряються, останні підлягають ремонту за рахунок Споживача, а розрахунок за водокористування здійснюється відповідно до показів контрольного засобу обліку, при цьому Виробник має право провести перерахунок Споживачеві за водокористування за попередні два місяці.

У випадку, коли засіб обліку води, після отримання висновку метрологічної експертизи виявиться технічно справним, Споживач зобов’язаний встановити свій засіб обліку на місці контрольного засобу обліку Виробника у п’ятиденний термін.

Населення, що користується водою з водорозбірних колонок, незалежно від відстані від місця проживання до колонки, сплачує вартість води Виробнику згідно з нормами водоспоживання. Громадяни можуть бути звільнені від плати за користування водою з водорозборів, якщо буде виявлено, що вони користуються водою з іншого джерела, придатність якого для пиття визначена СЕС і Виробником. У разі непридатності місцевого джерела для пиття населення від плати за користування водою з водопроводу не звільняється.

5.28. Забороняється штучно впливати на роботу засобів обліку. Якщо Виробником буде виявлено, що такі дії мали місце, кількість використаної води визначається Споживачу відповідно до п. 6.15 цих Правил від дня виписки останнього рахунка до дня виявлення Виробником штучного втручання в роботу засобу обліку.

5.29. Покази засобів обліку є підставою для розрахунків Субспоживача з основним Споживачем. Взаємні претензії Споживача і Субспоживача Виробником не розглядаються.

5.30. Виробник може вести розрахунки за воду безпосередньо з будь-яким Субспоживачем, якщо вважатиме це за необхідне.

5.31. Повірка засобів обліку Субспоживача здійснюється згідно з п. 5.5 цих Правил, а також на вимогу основних Споживачів і Субспоживачів у порядку, встановленому п. 5.16 цих Правил.

5.32. Засоби обліку Субспоживача встановлюються з дотриманням тих самих правил і норм, які визначені для засобів обліку Споживача.

5.33. Споживачі й Субспоживачі несуть однакову відповідальність за порушення цих Правил.

5.34. Споживач, який виконує промивання внутрішньобудинкових мереж, повинен погодити з Виробником схему обладнання та місце розташування вузла обліку, тип, діаметр засобу обліку води і до початку промивання викликати представника Виробника для приймання вузла обліку та встановлення у разі необхідності пломб для запобігання безобліковим витратам води.

Витрати води на промивання трубопроводів (водопровідних вводів) в разі відсутності можливості промивання мереж через засоби обліку визначаються згідно з п. 6.15 цих Правил за фактичний час промивання. Якщо фактичний час промивання не визначений, час промивання дорівнює 24 годинам.

5.35. У разі відсутності засобів обліку стічних вод їх облік здійснюється такими методами:

1) за допомогою засобів обліку на водозаборах;

2) за паспортною продуктивністю насосів на водозаборах;

3) за паспортним дебітом усіх свердловин та проектною потужністю поверхневого водозабору;

4) на підставі розрахункових витрат води на технологічні потреби;

5) на підставі замірів кількості стічних вод, що надходять до мереж водовідведення;

6) на підставі інших методів.

Метод визначення кількості стічних вод визначається Виробником.

5.36. У разі коли питна вода входить до складу продукції Споживачів і згодом не потрапляє до централізованих мереж водовідведення, оплата за скидання стоків визначається за різницею обсягу води, одержаної підприємством з усіх видів джерел, і обсягу води, що увійшла до складу продукції.

5.37. Споживачі, що мають власні водозабори і скидають стічні води до мереж централізованого водовідведення при відсутності засобів обліку стічних вод, подають Виробнику дані про об’єм та показники якості стічних вод щомісяця відповідно до умов договору.

Виробник має право під час обстеження на місці перевіряти подані Споживачем дані про кількість та якість стічних вод, що скидаються до централізованих мереж водовідведення.

Якщо Споживач, який має власні водозабори, у визначений строк не надав дані про кількість стічних вод, скинутих ним до комунальної каналізації за минулий місяць, або надав недостовірні дані про їх кількість, Виробник має право здійснювати розрахунок оплати за пропускання стічних вод за даними, які він має, або за пропускною здатністю відповідного колектора Споживача. При цьому Виробник має право зробити перерахунок за період подання Споживачем недостовірних даних, але не більше як за рік.

5.38. Кількість стічних вод, що надходять до комунальної каналізації, визначається за кількістю води, що надходить з комунального водопроводу або місцевих джерел, згідно з показами засобів обліку, а в разі відсутності останніх — за чинними нормами водоспоживання.

5.39. Якщо у засобу обліку на артсвердловині або поверхневому водозаборі є обвідна лінія із засувкою, остання має бути запломбована представником Виробника в закритому стані.

У разі самовільного зриву пломби на запірній арматурі обвідної лінії, при самовільному знятті, пропажі або псуванні засобу обліку та його з’єднань (поломка стрілок, скла, циферблата, корпусу внаслідок розморожування тощо), у разі відсутності доступу до нього з вини Споживача розрахунок кількості стічних вод ведеться за максимальним годинним дебітом артсвердловини або максимальною потужністю поверхневого водозабору при їх роботі протягом 24 годин щодоби за час від дня виписування останнього рахунку, але не більш як за один місяць, з врахуванням п. 6.1 цих Правил в частині попередньої оплати або планових платежів.

5.40. У разі розрахунків за воду за пропускною здатністю труби вводу вважається, що кількість стічних вод дорівнює кількості води, визначеної згідно з п. 6.15 цих Правил.

5.41. У разі виявлення самовільного й безоблікового скидання стічних вод у комунальну каналізацію з власних джерел водопостачання розрахунок за скидання стоків здійснюється за максимальною продуктивністю насосного обладнання за годину при його роботі протягом 24 годин на добу від дня початку скидання стоків до дня виявлення. Якщо день початку скидання не встановлено, розрахунки здійснюються за один місяць.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВІДПУЩЕНУ ПИТНУ ВОДУ З МІСЬКИХ КОМУНАЛЬНИХ ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ ТА ПРИЙНЯТИХ СТІЧНИХ ВОД У МІСЬКУ КОМУНАЛЬНУ КАНАЛІЗАЦІЮ

6.1. Розрахунки за послуги з водопостачання та водовідведення здійснюються зі Споживачами як правило, один раз на місяць. Виробник має право вести розрахунки в порядку попередньої оплати, суму якої Виробник визначає за об’ємами водоспоживання та водовідведення у минулому місяці, з остаточним розрахунком по закінченні місяця або планових платежів з періодичністю, передбаченою договором, з остаточним розрахунком по закінченні місяця з подальшим перерахунком за фактично надані послуги у разі зміни тарифів.

6.2. Суб’єкти господарювання, у яких теплові пункти (котельні) перебувають на балансі або яким вони передані в управління, повне господарське відання, користування, концесію тощо, здійснюють розрахунки Виробником за весь обсяг питної води, яка відпущена з систем водопостачання на потреби гарячого водопостачання та інші потреби, а також розраховуються за власний обсяг водовідведення.

Обсяги питної води, поданої до теплових пунктів (котелень), фіксуються засобами обліку.

Обсяг гарячого водопостачання, використаний Споживачем, враховується в загальному обсязі стічних вод Споживача і оплачується ним в порядку, обумовленому договором.

Виробник має право, якщо вважатиме це за необхідне, здійснювати нарахування за обсяги питної води, яка відпущена з систем водопостачання на потреби гарячого водопостачання, безпосередньо юридичним особам, бюджетним організаціям або фізичним особам, крім мешканців багатоквартирних жилих будинків, які використовують гарячу воду.

6.3. Виробник проводить розрахунки за питну воду і за скид стічних вод зі Споживачами-громадянами, що володіють жилими будинками на праві приватної власності та які мають водопровідний ввід до своїх будівель або які користуються водою з вуличних водорозбірних колонок, шляхом подання Виробником рахунків (квитанцій), виписаних на підставі показів засобів обліку або чинних норм споживання, або в інші способи, передбачені цими Правилами, в тому числі згідно з п. 6.15 цих Правил.

Такі Споживачі зобов’язані на вимогу Виробника надавати сплачені рахунки за останні три роки, проектну документацію на влаштування вводу, технічні паспорти на жилі будинки тощо. Квитанцію про оплату послуг з водопостачання та водовідведення необхідно зберігати впродовж трьох років.

Строки та порядок проведення розрахунків, а також порядок подання Виробнику необхідних документів можуть визначатися договором.

У разі зміни ступеня благоустрою жилих будинків, кількості мешканців, розміру поливної площі, площі теплиць, а також у інших випадках зміни кількості споживаної води Споживачі-громадяни, зобов’язані у місячний строк з моменту виникнення змін з’явитися до Виробника для перевірки оплачених рахунків, перерозрахунку кількості споживаної води та отримання нового рахунку.

При цьому Споживачі-громадяни повинні подати підтверджуючі документи (технічний паспорт на жилий будинок, проектну документацію на водопровідний ввід, довідки, передбачені чинним законодавством тощо).

Споживачі-громадяни, що почали займатися підприємницькою діяльністю та іншою господарською діяльністю на території своїх домоволодінь, для якої потрібні послуги у забезпеченні питною водою та водовідведенні, зобов’язані у місячний строк з початку діяльності з’явитися до Виробника з відповідними документами (свідоцтвом про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності, у необхідних випадках з дозволом (ліцензією) на заняття даним видом діяльності, проектною документацією тощо) для внесення змін у договірні відносини, перерозрахунку кількості споживаної води та отримання нового (додаткового) рахунку.

6.4. Рахунки, інші платіжні документи надаються Споживачам будь-якими засобами, які обумовлені договором або передбаченими діючим законодавством та забезпечують своєчасність їх надходження. При запровадженні автоматизованих систем рахунки Споживачам можуть не виписуватися. Споживачі мають право здійснювати розрахунки як попередньою оплатою суми, яку Виробник визначає за обсягами водоспоживання та водовідведення у минулому місяці з наступним коригуванням по закінченню місяця, так і планових платежів з періодичністю, передбаченою договором, з наступним коригуванням по закінченню місяця, або за показами засобів обліку. Також Виробник має право пред’явити до оплати платіжні документи за декілька місяців (розрахункових періодів) одночасно.

6.5. Рахунки або інші платіжні документи за воду підлягають оплаті Споживачами у триденний строк після їх подачі Виробником, якщо інший строк не передбачений договором.

У випадках пред’явлення Виробником в банк платіжних документів без виписки рахунків, строк оплати відраховується з наступного дня після подання в банк цих документів.

Відлік зазначених строків починається з наступного дня після вручення рахунку або пред’явлення в банк платіжних документів.

У випадку встановлення Виробником Споживачу конкретного строку оплати за воду відлік прострочення платежу починається з наступного дня після закінчення цього строку.

Вихідні і святкові дні не враховуються при визначенні строків сплати за спожиті послуги.

6.6. У разі запланованих змін у діяльності Споживачів, якщо вони ведуть до зміни об’ємів споживання питної води та скиду стічних вод, Споживачі в місячний строк до моменту виникнення змін надають Виробнику заяву та відповідні документи для одержання додаткових технічних умов та внесення змін у договір.

6.7. Рахунки Споживачам за спожиті послуги з водопостачання та водовідведення виписуються Виробником. Якщо Субспоживач має договірні відносини з Виробником, він розраховується з останнім за питну воду та скидання стічних вод. Розподіл суми рахунка, виписаного Споживачу, між Субспоживачами, які не мають договірних відносин з Виробником, здійснюється Споживачем самостійно.

У випадках, коли засоби обліку у Субспоживачів, які мають договірні відносини з Виробником або за вимогою Виробника повинні укласти з ним договір, відсутні з вини Субспоживача, розрахунки за воду проводяться в порядку, встановленому п. 6.15 цих Правил, при цьому обсяги стічних вод, які належать до сплати, дорівнюють обсягам водоспоживання.

6.8. Розрахунки Споживачів за воду, роботи і послуги безпосередньо з представниками Виробника забороняються. Посадові особи Виробника, які порушили зазначений порядок розрахунків, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

6.9. Споживачі, що передають об’єкт на баланс новому власникові, повинні в семиденний строк після передачі повідомити про це Виробника та надати документи, що підтверджують таку передачу.

Новий власник також у семиденний строк після прийняття об’єкта на свій баланс письмово повідомляє Виробника про прийняття на себе зобов’язання щодо водокористування і водовідведення та оформлення договору згідно з цими Правилами. Якщо таке повідомлення не надійде і новий власник не буде оформлений як Споживач, його водокористування вважається самовільним і безобліковим. Витрата води в таких випадках визначається згідно з п. 6.15 цих Правил від дня встановлення Виробником самовільного водокористування до дня укладання новим власником договору з Виробником.

При передачі об’єкта від одного власника до іншого питання про заборгованість за послуги з водопостачання та водовідведення вирішується відповідно до чинного законодавства України.

6.10. Виробник має право відносити витрати води на промивання й гідравлічне випробування внутрішньої мережі та пристроїв нових об’єктів на рахунок організації, що виконує ці роботи.

6.11. Оплата робіт із припинення (обмеження) відпущення Споживачу питної води та приймання від нього стічних вод, пов’язаних із порушенням Споживачем умов договору, та наступного підключення до мережі здійснюється Споживачем додатково згідно з калькуляцією витрат Виробника.

6.12. Рахунки за воду (включаючи випадки самовільного приєднання, зриву пломб, перевищення встановленого договірного обсягу води, пошкодження приладів та ліній тощо) розраховуються згідно з цими Правилами на підставі чинних тарифів.

6.13. Представник Виробника має право проводити обстеження водопровідних та каналізаційних систем будь-якого Споживача, засобів та пристроїв на них, контролювати раціональне водоспоживання тощо та складати акти за результатами цих обстежень. У разі виявлення представником Виробника порушень вимог цих Правил складається акт, в якому фіксуються виявлені порушення і встановлюються терміни їх усунення. Акт оформлюється за підписами представника Виробника та представника Споживача, що обстежується. Якщо останній відмовляється підписати акт, він підписується представником Виробника, і в акті робиться відповідний запис про таку відмову. Оформлений таким чином акт є обов’язковим для виконання у вказані в ньому терміни, а також підставою для розрахунків за водокористування згідно з п. 6.15 цих Правил.

6.14. Вартість води, що використовується Споживачем на поливання прибудинкових територій, прибирання загальних вбиралень у дворах тощо, оплачується Субспоживачами основному Споживачу відповідно до узгоджених між ними пропорцій кількості використаної на зазначені цілі води.

6.15. У разі безоблікового з вини Споживача та самовільного водоспоживання Виробник виконує розрахунок витрат води за пропускною спроможністю труби вводу при швидкості руху води в ній 2,0 м/сек та дією її повним перерізом протягом 24 годин за добу.

6.16. Розрахунковий період при безобліковому з вини Споживача та самовільному водоспоживанні встановлюється з дня початку такого користування. Якщо термін початку безоблікового та самовільного водоспоживання виявити неможливо, розрахунковий період становить один місяць.

6.17. Оплата Споживачами за скид промислових стічних вод здійснюється згідно з місцевими Правилами приймання та Інструкцією про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів, затвердженою наказом Держбуду України від 19.02.2002 № 37 та іншими нормативно-правовими актами.

6.18. У разі встановлення будинкових засобів обліку води у багатоквартирному будинку, де окремі квартири обладнані квартирними засобами обліку, споживач, який не має квартирних засобів обліку, оплачує послуги згідно з показаннями будинкових засобів обліку, не враховуючи витрати води виконавця, юридичних осіб, бюджетних організацій та фізичних осіб – підприємців, які є власниками або орендарями приміщень у цьому будинку, та сумарних витрат води за показаннями усіх квартирних засобів обліку.

Різниця розподіляється між споживачами, які не мають квартирних засобів обліку, пропорційно кількості мешканців квартири в разі відсутності витоків із загальнобудинкової мережі.

6.19. У випадку коли в багатоквартирному будинку створено ОСББ та встановлено будинковий засіб обліку, ОСББ оплачує за послуги водопостачання згідно показами будинкових засобів обліку не враховуючи обсяги води спожитої мешканцями будинку згідно квартирних засобів обліку та норм водоспоживання.

7. ВИТОКИ ВОДИ

7.1. Споживач зобов’язаний стежити за станом внутрішньої водопровідної мережі, арматури (водорозбірних кранів, вентилів, змішувачів, засувок тощо) та санітарно-технічних засобів на ній (умивальників, ванн, раковин, змивальних бачків тощо), не допускати витоку води, в разі його виникнення або виявлення, витік води повинен бути негайно ліквідований Споживачем.

7.2. Виробник разом зі Споживачем здійснює вибірковий контроль технічного стану внутрішньої водопровідної мережі та арматури, визначає величину витоку, про що складається акт. За внутрішньобудинкові витоки Виробник відповідальності не несе.

7.3. За збитки, заподіяні в результаті пошкодження водопровідної мережі, що не перебуває на балансі Виробника, відповідальність несе її власник або замовник її будівництва.

7.4. Споживач зобов’язаний використовувати питну воду тільки на ті цілі, які передбачені технічними умовами, та вживати необхідних заходів для усунення причин, що викликають нераціональні витрати води.

7.5. Споживач не має права збільшувати витрати води понад встановлених норм та затверджений договірний обсяг води та стічних вод.

7.6. При виявленні представником Виробника витоку води в мережах Споживача внаслідок їх пошкодження або нераціонального водокористування, коли обсяг витоку води не враховується засобом обліку споживача, Виробник виконує розрахунок витрат води згідно з п. 6.15 цих Правил. Наявність витоку оформлюється актом відповідно до п. 6.13 цих Правил.

7.7. У разі самовільного приєднання до комунального водопроводу, коли водокористувач не оформлений як Споживач або не одержав дозволу від Виробника, витрата води визначається згідно з п. 6.15 цих Правил за весь період користування водопроводом. Якщо дату початку самовільного приєднання до водопроводу або безоблікового користування визначити неможливо, то вважається, що період самовільного користування водою становить один місяць.

7.8. Витрати за воду, яка була використана на промивання й дезінфекцію мереж і споруд після усунень аварій, а також втрати води на новозбудованих водопровідних мережах і спорудах, які виникли в результаті браку будівництва в період гарантійного строку протягом одного року від дня їх прийняття в експлуатацію, відносяться на рахунок організації, що здійснювала будівництво.

7.9. Використання питної води з комунального водопроводу для охолодження будь-якого обладнання за прямоточною схемою забороняється. З цією метою повинні влаштовуватися системи обігового водопостачання.

7.10. У разі, коли Субспоживачі користуються водою Споживача, забезпечення справного стану внутрішньої водопровідної мережі покладається на Споживача та Субспоживача. При цьому Виробник контролює раціональне водоспоживання Споживачем й Субспоживачем. При невиконанні вчасно вимог Виробника до Споживача та Субспоживача вживаються заходи відповідно до вимог цих Правил.

7.11. У разі виявлення витоку води на водопровідній мережі, балансову належність якої встановити неможливо або така мережа не знаходиться на балансі у Виробника та Споживача, Виробник зобов’язаний негайно припинити подачу води по вказаній водопровідній мережі.

Якщо до такої мережі приєднані існуючі споживачі, Виробник безкоштовно надає таким абонентам технічні умови із вказаним місцем підключення до мережі водопостачання, що знаходиться у нього на балансі. Витрати, пов’язані із перепідключенням своїх об’єктів несе Споживач.

8. ПРИПИНЕННЯ ПОДАЧІ ВОДИ ТА ПРИЙМАННЯ СТІЧНИХ ВОД

8.1. Виробник має право припинити подачу води Споживачам та приймання стічних вод від них без попередження у разі:

8.1.1. припинення подачі електроенергії Виробнику;

8.1.2. необхідності збільшення подачі води до місць виникнення пожежі;

8.1.3. стихійного лиха;

8.1.4. аварій на зовнішніх мережах водопостачання та водовідведення, а також інженерних комунікаціях будівель та споруд;

8.1.5. пошкоджень або несправностей дворової, внутрішньобудинкової мережі водопостачання (що перебуває на балансі Споживача), які призводять марних втрат (витоку) води;

8.1.6. у разі необхідності промивання водоводів внаслідок погіршення якості води або для його запобігання.

8.1.7. у випадку передбаченому п 7.11 цих Правил.

8.2. У разі необхідності припинення подачі води та приймання стічних вод у зв’язку з проведенням планового ремонту мереж водопостачання Виробник зобов’язаний повідомити Споживачів за добу, якщо ремонт триває до 12 годин; за дві доби, якщо ремонт триває понад 12 годин.

8.3. Виробник має право, завчасно попередивши Споживача, припинити йому подачу води та приймання стічних вод у разі:

8.3.1. різкого погіршення якості води в джерелі питного водопостачання;

8.3.2. аварійного або незадовільного технічного стану мереж водопостачання та водовідведення, пристроїв, споруд, які перебувають на балансі або в оперативному управлінні Споживачів, невиконання Споживачами вимог Виробника щодо усунення порушень технічної експлуатації, виявлених Виробником;

8.3.3. відмови Споживача у користуванні водою або каналізацією Субспоживачем, який приєднаний до мереж Споживача відповідно до вимог цих Правил, а також відмови Споживача Субспоживачу, який має дозвіл Виробника на приєднання, у приєднанні до водопровідних або каналізаційних мереж Споживача;

8.3.4. невиконання Споживачем умов договору, порушення термінів внесення плати за надані послуги з водопостачання та водовідведення;

8.3.5. недопуску Споживачем представника Виробника до засобів обліку води або стоків, пристроїв на мережі водопостачання або водовідведення, споруд локального очищення стічних вод, а також ненадання відомостей, потрібних для розрахунку обсягів води, що витрачається (для Споживачів, що не мають засобів обліку: кількість мешканців, орендарів;

8.3.6. самовільного приєднання до систем централізованого комунального водопостачання та водовідведення;

8.3.7. заяви Споживача про припинення користування водопостачанням або водовідведенням, якщо воно не вплине на водопостачання або водовідведення інших Споживачів (Субспоживачів);

8.3.8. недопуску Споживачем представника Виробника для регулювання подачі води та опломбування запірно-регулюючій арматури у тих випадках, коли Споживачем перевищені встановлені йому договірні обсяги води, в тому числі для накладання пломб на запірно-регулюючу арматуру внутрішньої мережі водопостачання Споживача;

8.3.9. недотримання Споживачами визначеного Виробником режиму водоспоживання, водовідведення та встановлених зон санітарної охорони споруд та мереж Виробника;

8.3.10. невиконання вимог Виробника щодо встановлення нових або переобладнання діючих вузлів обліку у Споживачів або Субспоживачів для забезпечення якісного (належного) обліку води;

8.3.11. самовільного вмикання резервних вводів, опломбованих Виробником, без попередження та згоди Виробника, за винятком потреби гасіння пожежі;

8.3.12. проведення Виробником планово-попереджувальних, інших ремонтних робіт на мережах водопостачання та водовідведення і пристроях, а також робіт з приєднання нових Споживачів;

8.3.13. відмови Споживача укласти договір з Виробником на постачання питної води та приймання стічних вод через приєднані мережі, прийняти рахунок чи платіжний документ за ці послуги, неусунення причин, які перешкоджають зніманню показів засобів обліку в строк, встановлений Виробником;

8.3.14 відмови або зволікання понад встановлений Виробником термін виконання виданих Виробником технічних умов;

8.3.15 виявлення скиду в міську каналізацію стічних вод з речовинами, забороненими до скидання;

8.3.16 невиконання у встановлений термін заходів щодо доведення якості стічних вод до ДК;

8.3.17 невиконання Споживачем вимог Виробника щодо попереднього очищення стічних вод, утилізації осадів із споруд попереднього очищення або будівництва усереднювачів;

8.3.18 несплати підвищеного тарифу, протягом календарного місяця з моменту отримання рахунка;

8.3.19 в разі підключення (приєднання) Споживачем Субспоживача без дозволу Виробника або в разі підключення з дозволу Виробника, але без дотримання параметру тиску визначеного п. 2.26 СНиП 2.04.02-84.

8.4. У випадку, коли Виробник відключив Споживача від міської водопровідної та/або каналізаційної мережі згідно з п. 8.3 цих Правил, а Споживач самовільно відновив подачу води та скидання стічних вод, Виробник розраховує витрати води Споживача згідно з п. 6.15 цих Правил з дня відключення Виробником Споживача до дня припинення самовільного водоспоживання та водовідведення Споживача.

8.7. У разі припинення (тимчасово або постійно) користування водопостачанням та водовідведенням Споживач (Субспоживач) зобов’язаний не пізніше ніж за 10 діб письмово повідомити Виробника про дату припинення користування його послугами та надати можливість Виробнику опломбувати засувки на трубопроводі у закритому стані. Строк припинення користування водопостачанням та водовідведенням вираховується з моменту встановлення пломб.

8.8. У випадках виникнення аварійних ситуацій або несправності на водопровідному вводі чи мережі внутрішнього водопостачання, що перебуває на балансі Споживача, Виробник не несе відповідальності за його водозабезпечення.

8.9. У разі припинення подачі води окремими дільницями мережі Виробник повинен повідомляти про це органи пожежної охорони.

9. ВІДНОВЛЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ СПОЖИВАЧАМ ПІСЛЯ ВИКОНАННЯ РЕМОНТНИХ РОБІТ НА ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖАХ

9.1. При виявленні пошкоджень на водопровідних мережах, які знаходяться на балансі Споживача, останній повинен повідомити про це Виробника.

9.2. При виявленні пошкодження на мережах Споживача, Виробник вживає такі заходи:

– відключає Споживача від мереж водопостачання згідно п. 8.3 цих Правил;

– надає Споживачу вимоги щодо необхідності виконання ремонтних робіт.

10. ПРОТИПОЖЕЖНІ ПРИСТРОЇ

10.1. Обладнання внутрішніх протипожежних водопроводів повинно відповідати діючим будівельним нормам.

10.2. Кожний проект внутрішньобудинкового водопроводу, що має протипожежні пристрої, перед надходженням до виробника може здійснюватися лише за наявності проектної документації, яка пройшла попередню експертизу (перевірку) в органах державного пожежного нагляду на відповідність нормативно-правовим актам з пожежної безпеки.

10.3. У разі наявності у вузлі обліку споживача обвідної лінії запірна арматура на ній пломбується представником виробника в закритому стані. За цілісність пломби відповідає споживач.

 З метою недопущення самовільного і безоблікового водокористування виробник також має право накладати пломби на пожежні гідранти та крани, які розташовані на мережі споживача.

10.4. З протипожежною метою допускається встановлення пожежних насосів з приєднанням до мереж споживачів за вузлом обліку.

10.5. Пожежні насоси, як правило, встановлюються в одному приміщенні з засувкою на обвідній лінії.

10.6. Використовувати воду для господарських потреб із самостійних протипожежних систем, що живляться від спільних вводів, забороняється.

Якщо представник виробника виявить самовільне користування водою з пожежних систем, розрахунок за воду здійснюється відповідно до п. 6.15. цих Правил з часу початку користування водою до часу його виявлення. Якщо час початку користування водою не виявлено, то розрахунок здійснюється за місячний термін.

10.7. Перевірка пожежних гідрантів здійснюється органами пожежної охорони разом з представниками виробника. Про проведення перевірки справності пожежної системи в будинках і спорудах та випробувань пожежних насосів споживач має повідомити виробника за три доби до зняття пломб із засувок обвідних ліній тощо. У цьому випадку розрахунки за воду проводяться за пропускною спроможністю водопровідного вводу при швидкості води 2,0 м/сек за час фактичного водокористування.

Без узгодження з виробником споживач не має права знімати пломбу.

10.8. Зняття пломб із запірної арматури без попереднього повідомлення виробника може здійснюватися лише при гасінні пожеж. Після закінчення користування протипожежною системою водопостачання споживач зобов’язаний протягом доби надати виробнику акт про зняття пломб та викликати його представника для опломбування.

10.9. Водокористування з пожежних гідрантів та кранів централізованої системи водопостачання дозволяється лише службовому персоналу органів пожежної охорони та виробнику.

10.10. Ремонт і утримання в належному стані пожежних систем, розміщених на мережах споживачів, здійснюються за рахунок споживачів.

11. СПОРУДЖЕННЯ ТИМЧАСОВИХ ВІДГАЛУЖЕНЬ ВІД ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ

11.1. Тимчасові водопровідні лінії з приєднанням до мереж Виробника прокладаються згідно з технічними умовами. Доцільність встановлення засобів обліку на тимчасовій водопровідній лінії визначається в кожному окремому випадку Виробником. Тимчасові водопровідні лінії споруджуються і утримуються за рахунок Споживачів і на баланс Виробника не передаються. У разі необхідності приєднання тимчасового водопроводу до вуличного водопроводу виконується за узгодженим проектом водопостачання об’єкта за постійною схемою.

11.2. Технічні умови на користування тимчасовим водопроводом видаються на один рік (сезон) за наявності у Замовника технічних умов на водопостачання та водовідведення для проектування об’єкта будівництва (реконструкції).

11.3. Для тимчасового водопостачання будмайданчиків, садів, парків, кіосків для продажу напоїв тощо, як правило, використовуються комунальні водопроводи, а також мережі Споживачів з приєднанням за засобами обліку та іншими запірними пристроями у будь-якій точці, але з обов’язковим урахуванням вимог п. 11.4 цих Правил.

Якщо приєднання до мережі здійснено з дозволу Виробника перед засобом обліку, то на відгалуженні слід встановлювати окремий засіб обліку. У разі відсутності засобу обліку витрати води обчислюються за пропускною здатністю цього відгалуження або за чинними нормами водоспоживання. Порядок визначення обсягів спожитої води визначає Виробник.

Розрахунки за користування водою у разі тимчасового приєднання до водопроводів сусідніх Споживачів проводяться відповідно до рішення Виробника безпосередньо з ним або з основним Споживачем.

11.4. Приєднувати тимчасові водопровідні лінії до колодязів з водорозбірними колонками, пожежними гідрантами та засобами обліку не дозволяється.

11.5. Поливання та миття вулиць, майданів питною водою, як правило, забороняється, окрім випадків, передбачених рішенням органу місцевого самоврядування та/або іншого органу влади. У цьому разі зазначається час поливу й місце встановлення спеціальних поливальних пристроїв або пунктів забору води, які будуються Споживачем згідно з проектом, погодженим Виробником.

11.6. Водопровідні лінії, що підводять воду для поливання, повинні мати запірні вентилі в місці приєднання до комунального водопроводу перед засобом обліку і за ним.

11.7. Забороняється встановлювати тимчасові водопроводи для поливання території домоволодінь, що є приватною власністю громадян.

11.8. У випадках влаштування тимчасових відгалужень від водопровідних мереж, котрі можуть використовуватися для гасіння пожеж, Споживач повинен викликати для пломбування представника Виробника та повідомити про це органи пожежної охорони.

12. ДВОРОВІ КАНАЛІЗАЦІЙНІ МЕРЕЖІ ТА КАНАЛІЗАЦІЙНІ З’ЄДНУВАЛЬНІ ЛІНІЇ

12.1. Для приймання стічних вод з внутрішньої каналізаційної мережі використовуються дворові каналізаційні мережі, а для випуску їх у вуличну каналізаційну мережу – каналізаційні внітрішньоквартальні мережі водовідведення.

12.2. Каналізаційні внутрішньоквартальні мережі водовідведення та дворові каналізаційні мережі споруджуються Споживачами за власний рахунок.

12.3. Каналізаційні внутрішньоквартальні мережі та дворові мережі водовідведення місцевих житлово-експлуатаційних організацій, а також житлово-будівельних кооперативів, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, після їх будівництва безкоштовно передаються в установленому порядку на баланс Виробника в технічно справному стані разом з комплектом проектно-кошторисної та виконавчої документації.

13. ПРОФІЛАКТИКА КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ

13.1. Споживачі зобов’язані:

13.1.1. Щомісяця проводити огляд внутрішньобудинкової та дворової мережі водовідведення та каналізаційної з’єднувальної лінії, щоб запобігти їх засміченню;

13.1.2. Не рідше як один раз на рік здійснювати профілактичне прочищення або промивання каналізаційної з’єднувальної лінії (дворової) і не рідше двох разів на рік – внутрішньобудинкової мережі водовідведення;

13.1.3. Проводити за вимогою Виробника позапланове прочищення дворової мережі водовідведення, з’єднувальної каналізаційної лінії;

13.1.4. Вчасно усувати засмічення внутрішньобудинкової та дворової мережі водовідведення і каналізаційної з’єднувальної лінії.

13.2. Споживачі несуть відповідальність за цілісність:

13.2.1. Каналізаційного колектора або магістралі, що проходить по їх території;

13.2.2. Пробок та пломб, установлених Виробником у колодязях дворової мережі водовідведення Споживача.

13.3. У випадку, коли засмічення дворової каналізаційної мережі, що перебуває на балансі Споживача, загрожує нормальній роботі вуличної каналізаційної мережі або коли прочищення дворової каналізаційної мережі силами Споживача виконане незадовільно, Виробник може здійснити прочищення дворової мережі своїми силами й засобами за рахунок Споживача, а в разі потреби, яку визначає Виробник, згідно з розділом 8 цих Правил, відключити її від комунальної каналізації. Споживач зобов’язаний оплатити роботи з прочищення дворової мережі та її ремонту внаслідок засмічення, виконані Виробником, відповідно до укладеного між ними договору та/або діючого законодавства.

14. ОХОРОНА ВОДОПРОВІДНИХ ТА КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ І СПОРУД

14.1. Санітарна охорона у сфері централізованого питного водопостачання та водовідведення, об’єкти, зони санітарної охорони, встановлення їх меж та поясів особливого режиму, вплив потенційних джерел, забруднювачів, обмеження господарської та іншої діяльності на цих територіях здійснюються відповідно до Водного кодексу України, законів України «Про питну воду та питне водопостачання» від 10.01.2002 № 2918-III, «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 № 1264-XII, «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 № 4004-XII, «Про трубопровідний транспорт» від 15.05.1996 № 193/96-ВР, Постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 № 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів», СНиП 2.04.02-84, ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень», Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190, Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 05.07.1995 № 30, та інших нормативно-правових актів, санітарних та будівельних норм.

14.2. Споживачі зобов’язані забезпечити охорону та цілісність систем водопостачання та водовідведення, які перебувають у них на балансі, (трубопроводів, споруд, засобів обліку, люків, колодязів, грубих грат, вказівних табличок, гідрантів тощо), не допускати їх пошкодження, затоплення й розморожування, очищувати від льоду та снігу ляди колодязів, стежити за цілісністю встановлених пломб, забезпечувати відведення поверхневих вод від колодязів.

14.3. Якщо на водопровідних і каналізаційних спорудах вуличної мережі та домових вводах будуть виявлені пошкодження або несправності (розбиті ляди колодязів, провалювання колодязів або ґрунту біля колодязів, надходження води з колодязів, з-під землі тощо), балансоутримувач території зобов’язаний негайно повідомити про це Виробника, вживши заходів для огороджування місць пошкоджень до приїзду аварійної бригади, забезпечення вільного проїзду аварійної та спеціальної техніки.

14.4. При використанні приміщень складів, підвалів для господарської діяльності:

14.4.1. Споживач зобов’язаний у разі використання під склади приміщень, що знаходяться поблизу водопровідних магістралей, виконувати гідроізоляцію цих складів та усі роботи, передбачені нормативними документами;

14.4.2. Споживач несе повну відповідальність за комплектність, збереження, дієздатність та нормальний технічний стан усіх відключаючих пристроїв, що запобігають підтопленню підвальних приміщень у разі аварій на водопровідних та каналізаційних мережах;

14.4.3. У випадку підтоплення підвальних та інших приміщень, пов’язаного з відсутністю затворів, негерметичним закриттям ревізії, несправним технічним станом споруд та пристроїв, що перебувають на балансі Споживача, відповідальність за спричинені збитки несе Споживач незалежно від того була аварія на мережах Споживача чи Виробника.

14.5. Не дозволяється складання матеріалів і предметів, накопичування сміття на відстані ближче 5 м від осі водопровідних і каналізаційних мереж і пристроїв, а також в межах охоронних санітарних зон; самовільне спорудження над водопровідними і каналізаційними мережами та пристроями будь-яких будівель, споруд, малих архітектурних форм та предметів благоустрою; здійснювати роботи на мережах централізованого питного водопостачання та водовідведення, відкривати ляди колодязів, спускатися в них, регулювати засувки без представників Виробника; пошкоджувати, демонтувати чи викрадати люки та кришки колодязів; паркувати транспортні засоби на люках оглядових камер i колодязів, а також в охоронних зонах водопровідних та каналізаційних мереж і споруд.

14.6. У разі пошкодження мереж, споруд водопостачання або водовідведення особи, що виявили таке пошкодження, зобов’язані негайно повідомити про це Виробника та здійснити всі заходи щодо усунення наслідків цього пошкодження.

Ліквідація пошкоджень виконується Виробником або особами, з вини яких сталося таке пошкодження, під технічним наглядом Виробника. Особи, з вини яких виникло пошкодження мереж, споруд водопостачання або водовідведення, зобов’язані сплатити Виробнику вартість втраченої внаслідок пошкодження води, витрата якої визначається відповідно до п. 6.15 цих Правил, а також відшкодувати Виробнику всі збитки, що спричинені цими пошкодженнями та ліквідацією їх наслідків.

14.7. У разі приймання шляхових покриттів в експлуатацію до складу комісії для контролю за станом люків водопровідних та каналізаційних колодязів входить представник Виробника.

14.8. Балансоутримувачі територій зобов’язані забезпечувати вільний проїзд та під’їзд аварійної та спеціальної техніки Виробника до мереж, споруд і пристроїв водопостачання та водовідведення для виконання аварійно-відновлювальних та планових технологічних робіт. Особи, з вини яких були створені перешкоди у проведенні аварійно-відновлювальних робіт, забезпеченні нормальної експлуатації систем водопостачання та водовідведення, зобов’язані сплатити Виробнику вартість втраченої внаслідок пошкодження води, витрата якої визначається відповідно до п. 6.15 цих Правил, а також відшкодувати Виробнику всі пов’язані з цим збитки.

14.9. Якщо Споживачі або працівники Виробника виявили осіб, що здійснюють роботи на водопровідних та каналізаційних мережах та спорудах, розукомплектовують пристрої, обладнання та арматуру без нарядів та службових посвідчень Виробника, вони повинні вжити заходів щодо заборони цих дій, а в разі необхідності — звернутися до правоохоронних органів.

14.10. У разі втрат води при аваріях на спорудах комунального водопроводу, що перебуває на балансі Виробника, матеріальні збитки відносяться на рахунок Виробника. При втратах води через невчасне прибуття або неприбуття представників служб, котрі викликались для ліквідації аварій, непродуктивні втрати (простій механізмів, оплата робочої сили, матеріальні збитки, заподіяні втратами води тощо) Виробник компенсує, пред’являючи претензії про відшкодування збитків тим підприємствам (службам), чиї представники з’явилися невчасно або не з’явилися.

14.11. Санітарно-захисні смуги та охоронні зони.

14.11.1 Для забезпечення безпечної експлуатації мереж централізованого водопостачання та водовідведення вздовж них встановлюються охоронні зони таких розмірів:

14.11.2. Вздовж водоводів діаметром до 1000 мм – завширшки не менш ніж 10 м з обох боків від зовнішньої стінки трубопроводу при прокладці в сухих ґрунтах;

14.11.3. Вздовж водоводів незалежно від діаметру – завширшки не менш ніж 50 м з обох боків від зовнішньої стінки трубопроводу при прокладці в мокрих ґрунтах;

14.11.4. Вздовж інших мереж централізованого водопостачання та водовідведення 5 м з обох боків від зовнішньої стінки трубопроводу.

15. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕДОТРИМАННЯ ВИМОГ ДО ОХОРОНИ МІСЬКИХ ВОДОПРОВІДНИХ ТА КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ І СПОРУД

15.1. Юридичні особи, бюджетні організації і громадяни, винні у руйнуванні або розкраданні комунального водопроводу та каналізації, притягуються до дисциплінарної, адміністративної, цивільної і кримінальної відповідальності згідно чинного законодавства України.

15.2. Підприємства, що забруднюють стічними водами або відходами промислового та сільськогосподарського виробництва окремі свердловини або водозабори питної води, відшкодовують Виробнику збитки, що несе останній при забрудненні водозаборів. При цьому підприємство сплачує Виробнику вартість об’єму води згідно з потужністю забрудненого водозабору з моменту виникнення забруднення до його усунення або будівництва нового водозабору.

15.3. Відповідальність за порушення законодавства несуть особи, винні у:

15.3.1. Навмисному пошкодженні, руйнуванні та розкраданні обладнання водопровідних та каналізаційних мереж i споруд, а також у завданій навколишньому природному середовищу шкоди.

15.3.2. Чиненні перешкод щодо виконання робіт (заходів), пов’язаних з попередженням та ліквідацією наслідків стихійного лиха, аварій та катастроф.

15.3.3. Невиконанні розпоряджень та приписів органів, які здійснюють контроль і нагляд.

15.4. Підприємства, установи та організації, які виготовляють і поставляють для міських водопровідних та каналізаційних мереж i споруд обладнання, труби, засоби обліку та інше устаткування, несуть відповідальність за його якість і технічний рівень відповідно до діючих стандартів, а також за всі приховані дефекти, виявлені в процесі експлуатації об’єкта, і відшкодовують Виробнику завдані цим збитки згідно з чинним законодавством України.

Генеральний пiдрядник (пiдрядна органiзацiя), який виконував будiвництво (реконструкцiю) та введення в експлуатацiю закiнчених будiвництвом водопровiдних та/або каналiзацiцних мереж i споруд упродовж гарантiйного строку експлуатацiї, визначеного умовами договору на капiтальне будiвництво чи реконструкцiю цих об’єктів (але не менше строк, визначеного чинними Державними будiвельними нормами України), повинен за свiй рахунок усунути виявленi в процесi експлуатацiї дефекти будівельно-монтажного характеру.

15.5. Місцеві органи виконавчої влади, представницькі органи та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, а також громадяни зобов’язані відшкодувати завдану Виробнику шкоду в порядку та розмірах, визначених чинним законодавством України.

Секретар ради                                                   Микола Воєвода

Заванатжити

Програма розвитку освіти м.Моршина на 2017-2020 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Моршинської міської ради

від 25.05.2017р. № 377

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ОСВІТИ М. МОРШИНА

НА 2017-2020 РІК

Моршин-2017

Вступ

У 2016 році завершилась реалізація Програми розвитку освіти м. Моршина на 2013 – 2016 роки. Нова Програма розвитку освіти Моршина на 2017 – 2020 роки (далі – Програма) є логічним продовженням попередньої. Однак ця Програма враховує кардинальні зміни, які відбулися в українському суспільстві і які обумовили реформування всіх сфер суспільного життя.

Необхідність цих реформ, зокрема в освітній сфері, означено в низці документів, зокрема:

 • Коаліційній угоді, укладеній депутатськими фракціями Верховної Ради України VІІІ скликання;

 • Угоді про асоціацію між Україною та ЄС;

 • Порядку денному асоціації між Україною та ЄС.

Нормативно-правовою основою Програми є: Конституція України; Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту» та «Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року». При цьому Програма максимально враховує положення нових законів, законопроектів і стратегічних документів, які прямо чи опосередковано будуть впливати на розвиток освіти, а саме: проект закону «Про освіту» (доопрацьований до повторного першого читання), проект Концепції розвитку освіти України на період 2015 – 2025 роки.

Програма також використовує нові підходи, зумовлені формуванням ефективної регіональної політики в Україні, розширенням повноважень територіальних громад.

Відповідно, механізми реалізації та порядок фінансування Програми базуються на тісній кооперації з державними, обласними та міськими програмами, максимально використовуються механізми залучення позабюджетних коштів, зокрема коштів громад, спонсорів.

Програма узгоджується із Стратегією розвитку Львівщини до 2020 року, у якій освітні пріоритети акцентовані в стратегічних/операційних цілях та завданнях, а саме:

Стратегічна ціль 2: Якість життя

Операційна ціль 2.2. Комфортне середовище

Завдання 2.2.4. Відповідність соціальної інфраструктури потребам населення

Сфери реалізації проектів:

 • Забезпечення реалізації проектів капітального будівництва об’єктів соціальної інфраструктури, у тому числі за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку.

 • Збільшення місткості навчальних закладів.

 • Розвиток спеціальної інфраструктури для осіб з обмеженими можливостями.

Операційна ціль 2.3: Розвиток особистості

Завдання 2.3.1. Підвищення якості освітніх послуг

Сфери реалізації проектів:

 • Покращення матеріальної бази навчальних закладів міста.

 • Покращення роботи з талановитою учнівською молоддю з метою запобігання її відтоку на навчання та працевлаштування за кордон.

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни та доповнення до Програми затверджуються Моршинською міською радою.

Невід’ємними складовими Програми є:

Додаток 1. Паспорт Програми

Додаток 2. Ресурсне забезпечення Програми

Додаток 3. Перелік завдань, заходів та показників Програми

Аналіз стану освіти міста Моршина

Освіта є однією із найважливіших сфер людської діяльності. Вона є стратегічно пріоритетною, базовою для соціально-економічного розвитку суспільства. Тому важливим для держави є вироблення оптимальної моделі, іншими словами формування науково обґрунтованої політики в сфері освіти.

З метою створення оптимальної моделі освітньої системи міста Моршина рішенням міської ради від 28 березня 2013року № 619 була затверджена «Програма розвитку освітньої галузі м. Моршин на 2013-2016 роки», якою були визначені пріоритетні напрямки:

1. Розвиток мережі навчальних закладів .

2. Інформатизація системи освіти, в т. ч. забезпечення ІКТ учнів початкових класів.

3. Моніторинг та оцінювання якості освіти.

4. Здоров’я учасників навчально-виховного процесу.

5. Освіта осіб з особливими потребами.

6. Виховання.

7. Професійний розвиток педагогічних працівників.

Система освіти міста Моршина складається з НВК «СЗШ-ліцей» м. Моршина та ДНЗ №2 «Сонечко».

Одним із основних напрямів державної освітянської політики в Україні є модернізація системи дошкільної освіти з урахуванням принципів демократизації, гуманізації, індивідуалізації педагогічного процесу. В її основу покладено пріоритетність дошкільної ланки в єдиній національній системі неперервної освіти, а основним завданням є своєчасне становлення і повноцінний розвиток особистості з раннього дитинства. Одним з основних завдань, яке вирішувалося протягом 2013-2016 років у галузі дошкільної освіти – збереження та розширення існуючої мережі дошкільних груп та підвищення відсотка охоплення дітей дошкільною освітою. Для забезпечення доступності освітніх послуг, що надаються системою дошкільної освіти, у місті Моршині було прийнято у комунальну власність територіальної громади міста дошкільний навчальний заклад «Веселка» (далі корпус 2 ДНЗ №2 «Сонечко»). На даний момент відсоток охоплення дітей дошкільною освітою становить 93 %. Відсоток забезпечується шляхом переповнення груп, на 100 місць у середньому припадає 140 дітей. Відсоток охоплення дітей 5-річного віку різними формами дошкільної освіти – 100%.

З метою прогнозування мережі дошкільних груп відповідно до освітніх запитів населення здійснювався облік дітей дошкільного віку від народження до 6 років, що проживають на закріпленій території та ведеться електронна черга у дошкільний заклад. На 2017 рік – 209 дітей, на 2018 рік – 41 дитини. У зв’язку з вище наведеним одним з головних завдань на 2017-2020 роки буде відновлення повноцінного функціонування корпусу 2 ДНЗ №2 «Сонечко» , що забезпечить 100% охоплення дошкільною освітою дітей міста.

З метою підвищення якості освітньо-виховного процесу щорічно проводиться вивчення стану методичної роботи та її впливу на організацію життєдіяльності дітей дошкільного віку. Приорітетними завданнями для педагогічних колективів дошкільних навчальних закладів визначено забезпечення якісного виконання змісту дошкільної освіти, досягнення оптимального рівня дошкільної зрілості кожної дитини, надання рівних стартових можливостей щодо продовження освіти в початковій школі, збереження і розвиток фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини, створення сучасного розвивального середовища.

Зміцнювалася матеріально-технічна база. За кошти місцевого бюджету для ДНЗ «Сонечко» було придбано: столовий посуд, будівельні матеріали – 30,00 тис.грн, холодильну камеру – 10 тис.грн, 4 ліжка – 6,3 тис.грн, столовий інвентар – 5 тис.грн. В рамках реалізації проекту з ДФРР проведено реконструкцію даху, утеплення фасаду на суму – 1 934,780 тис.грн співфінансування з міського бюджету – 215,016 тис. грн. На реалізацію мікропроекту по придбанню обладнання та дитячого ігрового комплексу з міського бюджету виділено – 49,00 тис.грн.

Відповідно до вимог Базового компонента, на особливому контролі було питання наступності в роботі дошкільного навчального закладу та початкової школи.

Протягом звітного періоду робота управління освіти була направлена на удосконалення системи загальної середньої освіти.

Мережа класів НВК «СЗШ-ліцей» м. Моршина та їх наповненість є стабільною. Функціонує 24 класи з кількістю дітей, яка коливається від 540-560.

Функціонує група продовженого дня розрахована на 30 дітей.

З метою реалізації державної політики з питань забезпечення права дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на здобуття якісної освіти, інтеграції їх до загальноосвітнього простору функціонує один клас, в якому перебуває дитина з відповідною нозологією. На індивідуальному навчанні перебуває три дитини. До штатного розпису введено посаду вчителя-дефектолога та асистента вчителя. Обладнано кабінет вчителя-дефектолога. Здійснюється соціально – психологічний патронаж.

В управлінні соціально-гуманітарної політики та закладах здійснюється облік сімей, що мають дітей-інвалідів, багатодітних сімей, дітей-сиріт, дітей з сімей учасників АТО та загиблих учасників АТО. Для них, згідно з чинним законодавством здійснюються відповідні соціальні пільги.

Відповідно до заходів Програми управлінням соціально – гуманітарної політики та загальноосвітніми навчальними закладами здійснювався облік дітей і підлітків шкільного віку.

З метою виявлення та розвитку обдарованих учнів, підвищення їх інтересу до поглибленого вивчення базових дисциплін та фахової підготовки в листопаді-грудні щороку проводяться міські предметні олімпіади з навчальних дисциплін. Переможці міських етапів захищають честь міста на обласному та всеукраїнському рівнях. Переможці олімпіад, конкурсів та їх педагоги нагороджуються преміями міського голови.

У 2016 році впроваджено науково-педагогічний проект «Інтелект України».

У ЗНЗ працює три комп’ютерні класи з підключенням до Інтернету (33 комп’ютери) та три інтерактивні комплекси. У ДНЗ «Сонечко працює один інтерактивний комплекс та два комп’ютери.

У НВК «СЗШ-ліцеї» міста Моршина забезпечено стовідсоткове безкоштовне харчування учнів 1-4 класів, а також дітей усіх пільгових категорій дошкільного та шкільного віку згідно чинного законодавства.

Щороку діти відвідують пришкільний відпочинковий табір «Пошук».

Діти навчаються за новими Державними стандартами та забезпечені новими підручниками.

На виконання Програми розвитку освіти міста Моршина у 2013-2016 роках виконано систему заходів щодо науково-методичного забезпечення професійного зростання, творчої майстерності педпрацівників. 347 педагогів за три роки підвищили кваліфікацію на базі Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти за кредитно-модульною системою. Актуальні питання теорії і практики розвитку якості освіти відпрацьовувалися на засіданнях методоб’єднань.

Основні питання системи освіти міста, значною мірою вирішені, проте вимагають подальшої роботи окремі проблеми.

Ще не в повній мірі задовольняє потреби населення функціонуюча мережа дошкільних навчальних закладів Зміст, спрямованість і форми діяльності ДНЗ, перелік та ефективність їх послуг вимагають подальшого інноваційного розвитку відповідно до запитів населення і сучасних науково-практичних досягнень дошкільної освіти.

Актуальними залишаються проблеми: організації роботи з обдарованими дітьми; навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами; професійний розвиток педагогічних кадрів, їх матеріального стимулювання; створення належних умов функціонування психологічної служби в місті; збереження, оптимізації та покращення матеріально-технічної бази закладів освіти міста; вдосконалення кадрової політики, залишається тенденція до старіння педагогічних кадрів (організація ефективної роботи з молодими педагогами тощо); технологічне обладнання харчоблоків; організації фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи; комп’ютеризації та інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, створення оптимальної інформаційної інфраструктури в місті.

Фінансове забезпечення закладів здійснюється згідно чинного законодавства. Завдяки спільним зусиллям управлінням соціально-гуманітарної політики Моршинської міської ради та міської влади збереженні всі стимулюючі надбавки педагогічним працівникам міста.

Мета програми

Мета Програми: створення умов для розвитку доступної та якісної системи освіти міста Моршина для: всебічного розвитку людини як особистості та розвитку її талантів, розумових, творчих і фізичних здібностей; виховання відповідальних громадян, здатних до свідомого суспільного вибору; підготовка кваліфікованих фахівців та збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу міста задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.

Завдання Програми:

 1. Забезпечити відповідність інфраструктури освіти Моршина потребам і запитам населення з урахуванням ресурсних можливостей, попиту та завдань інтеграції України у європейський освітній простір.

 2. Трансформувати зміст освіти відповідно до потреб громадян і викликів сучасного суспільства, створити умови для постійного оновлення змісту освіти, перетворити освіту на рушій розвитку інтелектуального, економічного та культурного потенціалу Моршина.

 3. Сформувати у навчальних закладах середовище, сприятливе для навчання впродовж життя, зростання професійної компетентності педагогічних працівників міста, підвищення ефективності системи підготовки та професійного розвитку педагогічних і керівних кадрів.

Фінансування

Фінансування Програми буде здійснюватися за рахунок коштів, передбачуваних центральним органом виконавчої влади у державному бюджеті на відповідний рік, коштів місцевого та обласного бюджетів, а також за рахунок інших джерел не заборонених законодавством. У разі потреби, протягом року цей обсяг може уточнюватись. Обсяги видатків, необхідних для виконання Програми визначаються щороку, з урахуванням обсягу освітньої субвенції з державного бюджету, можливостей обласного та місцевих бюджетів.

Секретар ради                                                              Микола Воєвода

Паспорт

Програми розвитку освіти м. Моршина на 2017-2020 роки

Повна назва Програми Програма розвитку освіти м. Моршина на 2017-2020 роки» (далі Програма)
Ініціатор розробки Програми Моршинська міська рада, управління соціально-гуманітарної політики Моршинської міської ради
Дата, номер документа про затвердження Програми Рішення Моршинської міської ради № 377від 25.05.2017р.
Розробник Програми Управління соціально-гуманітарної політики Моршинської міської ради
Співрозробники програми фінансове управління; відділ економіки, курорту та туризму; методичний кабінет, навчальні заклади
Відповідальний виконавець Програми Управління соціально-гуманітарної політики Моршинської міської ради
Учасники Програми Управління соціально-гуманітарної політики Моршинської міської ради, фінансове управління, відділ економіки, курорту та туризму;методичний кабінет, навчальні заклади
Термін реалізації Програми 2017-2020 роки
Фінансування Програми Міський бюджет

Обласний бюджет

Державний бюджет

Інші джерела не заборонені законодавством України

Секретар ради                                                                 Микола Воєвода

Завантажити

Комплексна програма інформаційно-аналітичної роботи в інтересах органів державної влади та управління, протидії проявам терористичного характеру та організованій злочинній діяльності і корупції на території м. Моршин на 2017 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Моршинської міської ради

від 25.05.2017р. № 373

Комплексна програма

інформаційно-аналітичної роботи

в інтересах органів державної влади та управління, протидії проявам

терористичного характеру та організованій злочинній діяльності

і корупції на території м. Моршин

на 2017 рік

 

Керуючись Конституцією України (п. 2 ст. 119), законами України “Про Службу безпеки України” (ст. 18), “Про боротьбу з тероризмом” (ст.ст. 6, 9), “Про оперативно-розшукову діяльність” Стрийським МРВ Управління СБ України у Львівській області підготовлено Комплексну програму інформаційно-аналітичної роботи в інтересах органів державної влади та управління, протидії проявам терористичного характеру та організованій злочинній діяльності і корупції на території м. Моршина на 2017 рік.

Розділ 1. Основні положення

1.1. Тероризм – суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні насильства шляхом захоплення заручників, підпалів, убивств, тортур, залякування населення та органів влади або вчинення інших посягань на життя чи здоров’я ні в чому не винних людей або погрози вчинення злочинних дій з метою досягнення злочинних цілей.

Серед суб’єктів, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом у межах своєї компетенції, є Служба безпеки України, яка є головним органом у загальнодержавній системі боротьби з терористичною діяльністю.

Координацію діяльності суб’єктів, які залучаються до боротьби з тероризмом, здійснює Антитерористичний центр при Службі безпеки України (в подальшому АТЦ при СБ України), який складається з Міжвідомчої координаційної комісії та штабу, а також регіональних координаційних груп (в подальшому РКГ АТЦ) та їх штабів, які створюються при регіональних органах Служби безпеки України, а на місцях – районні підрозділи УСБ України.

Служба безпеки України здійснює боротьбу з тероризмом шляхом проведення оперативно-розшукових заходів, спрямованих на запобігання, виявлення та припинення терористичної діяльності, у тому числі міжнародної; збирає інформацію про діяльність іноземних та міжнародних терористичних організацій; провадить у межах визначених чинним законодавством повноважень виключно з метою отримання упереджувальної інформації у разі загрози вчинення терористичного акту або при проведенні антитерористичної операції оперативно-технічні пошукові заходи у системах і каналах телекомунікацій, які можуть використовуватися терористами; забезпечує через Антитерористичний центр при Службі безпеки України організацію і проведення антитерористичних заходів, координацію діяльності суб’єктів боротьби з тероризмом відповідно до визначеної законодавством України компетенції; здійснює досудове слідство у справах про злочини, пов’язані з терористичною діяльністю; забезпечує безпеку від терористичних посягань установ України за межами її території, їх співробітників та членів їхніх сімей.

Організаційне забезпечення роботи координаційних груп здійснюється регіональними органами Служби безпеки України.

Метою даної програми антитерористичних заходів є розробка і здійснення скоординованих заходів органів місцевого самоврядування м.Моршин та управління щодо запобігання терористичним актам на території м. Моршин чи проти інтересів України.

Основними завданнями Програми є:

– своєчасне інформування органів влади та управління з питань забезпечення державної безпеки для прийняття управлінських рішень;

– проведення моніторингу розвитку ситуації в районі, пов’язаного у першу чергу з активізацією міжнародного тероризму і екстремізму;

– активізація діяльності спеціальних служб та правоохоронних органів щодо отримання упереджувальної інформації про можливу загрозу вчинення терористичних актів на території міста проти національної безпеки та інтересів України;

– залучення до організації і проведення антитерористичних операцій та спільно з РКГ АТЦ координація діяльності суб’єктів, які ведуть боротьбу з тероризмом чи залучаються до конкретних антитерористичних операцій;

– участь у проведенні командно-штабних і тактико-спеціальних навчань і тренувань.

Розділ 2. Організаційні заходи

2.1. У процесі здійснення оперативно-розшукової діяльності забезпечити здобуття та системний аналіз інформації, на основі якої готувати прогнозний моніторинг обстановки в місті. Головну увагу акцентувати на виявленні передумов до назрівання надзвичайних ситуацій та негативних процесів в економічній, політичній і соціальній сферах. З урахуванням особливостей і гостроти викритих негативних процесів, здійснювати інформаційне забезпечення Моршинської міської ради, установ і відомств для прийняття управлінських рішень.

Виконавець: Стрийський МРВ Управління СБ України у Львівській області, органи місцевого самоврядування.

2.2. З метою профілактики правопорушень у сфері державної безпеки, з використанням регіональних засобів масової інформації, розпочати практику регулярного доведення до населення регіону відомостей про факти викритої злочинної діяльності, що віднесена до компетенції органів Служби безпеки України, а також про стан злочинності і заходи, які вживаються щодо зниження її рівня.

Виконавець: Стрийський МРВ Управління СБ України у Львівській області.

2.3. З метою посилення контролю за охороною основних державних установ, життєво важливих і техногенно-небезпечних об’єктів міста Моршин розробити ( впродовж 2017 року), організувати та продовжувати виконання комплексу заходів, спрямованих на їх захист.

Здійснити ( впродовж 2017 року) заходи по удосконаленню механізму взаємодії органів влади та управління, по перевірці і аналізу стану безпеки, надійності охоронно-режимних та попереджувальних заходів на техногенно-небезпечних об’єктах, визначенню та усуненню недоліків у цій сфері.

Виконавець: Стрийський МРВ УСБ України у Львівській області.

Розділ 3. Правоохоронні заходи

3.1. З метою прогнозування ситуації щодо сучасного розвитку кримінального середовища, яке може бути причетне до терористичної діяльності, проводити (постійно) його моніторинг, проблему вивчати із зацікавленими підрозділами Стрийського ВП ГУНП у Львівській області.

Виконавець: Стрийський МРВ УСБ України у Львівській області, Стрийського ВП ГУНП у Львівській області.

3.2. З метою виявлення та перекриття каналів ввезення в регіон зброї, вибухівки та інших засобів терору розробити ( впродовж 2017 року) та впровадити дієву систему заходів щодо здобування упереджувальної інформації про їх вірогідні переміщення по території міста, в тому числі транзитні.

Активізувати залучення населення до виявлення можливих місць концентрації нелегальних мігрантів в місті, висвітлювати через засоби масової інформації основні аспекти протидії незаконній міграції в контексті боротьби з міжнародним тероризмом.

Виконавець: Стрийський МРВ УСБ України у Львівській області, Стрийський ВП ГУНП у Львівській області.

3.3. З метою удосконалення координаційних механізмів АТЦ при УСБ України та її штабу щодо взаємодії районних підрозділів міністерств та інших органів виконавчої влади, які залучаються до антитерористичних заходів, брати участь (постійно, згідно з окремо розробленим планом) із залученням спецпідрозділів УСБ України та ГУ НП у Львівській області у відповідних командно-штабних і тактико-спеціальних навчаннях та тренуваннях з протидії можливим терористичним проявам на базі уразливих у терористичному відношенні об’єктах та в місцях із масовим перебуванням людей.

Виконавець: Стрийський МРВ УСБ України у Львівській області, Стрийський ВП ГУНП у Львівській області, Моршинський міський сектор Головного управління державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області, виконавчі органи Моршинської міської ради.

3.4. У межах наданих повноважень здійснювати систематичний аналіз отримуваної інформації з проблем тероризму і політичного екстремізму, організованої злочинної діяльності насильницького спрямування і нелегальної міграції, захисту техногенно-небезпечних об’єктів, на підставі якої визначати передумови до загострення ситуації на території м. Моршин та вносити зміни у відповідні спільні плани.

Виконавець: Стрийський МРВ УСБ України у Львівській області.

3.5. З метою запобігання перенесення на територію міста діяльності міжнародних терористичних організацій, попередження проявів терористичного характеру, забезпечення безпеки населення м.Моршина, активізувати діяльність, розробляти та здійснювати додаткові заходи (постійно) щодо забезпечення надійного контролю за обстановкою в місцях масового скупчення людей, а також виявлення осіб, які виношують наміри здійснити теракти.

Виконавець: Стрийський МРВ УСБ України у Львівській області.

3.6. Постійно здійснювати оперативно-розшукові та профілактичні заходи, спрямовані на захист громадян від вимагання, а також виявлення фактів корупції та хабарництва.

Виконавець: Стрийський МРВ УСБ України у Львівській області.

Розділ 4. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення, очікувані результати

4.1.Фінансування здійснювати за рахунок коштів місцевого бюджету.

4.2.Для якісного виконання Стрийським МРВ УСБУ у Львівській області покладених завдань щодо інформаційно-аналітичної роботи в інтересах органів державної влади та управління, протидії проявам терористичного характеру, участі в підготовці та проведенні антитерористичних операцій, навчально-тренувального процесу вирішити питання про виділення коштів на придбання паливно-мастильних матеріалів та запчастин для службових транспортних засобів та придбання оргтехніки для забезпечення належних умов праці співробітників МРВ УСБ України, які в силу функціональних обов’язків організовують та проводять антитерористичні заходи.

Виконавець: Моршинська міська рада, Стрийський МРВ УСБ України у Львівській області.

4.3.В результаті виконання запланованих заходів, передбачених вищевказаною Програмою, очікується зниження росту правопорушень в сфері охорони державної таємниці, службової інформації та інформаційної безпеки, недопущення корупційних проявів, незаконного ввезення зброї та вибухівки, а також скоєння терористичних актів в регіоні. Крім того, очікується підвищення якості оперативно-розшукової та контррозвідувальної діяльності органів СБУ, авторитету правоохоронних органів в цілому, а також забезпечення належними умовами праці співробітників Стрийського МРВ УСБ України.

Секретар ради                                                         Микола Воєвода

ПАСПОРТ

Комплексної програми

інформаційно-аналітичної роботи

в інтересах органів державної влади та управління, протидії проявам

терористичного характеру та організованій злочинній діяльності

і корупції на території м. Моршин на 2017 рік (надалі – Програма)

1. Ініціатор розроблення Програми – Стрийський МРВ УСБ України у Львівській області.

2. Дата, номер документа про затвердження Програми – 25.05.2017р. № 373 від 25.05.2017 р.

3. Розробники Програми: – Стрийський МРВ УСБ України у Львівській області .

4. Відповідальний виконавець Програми – Стрийський МРВ УСБ України у Львівській області.

5. Учасники Програми – Стрийський й МРВ УСБ України у Львівській області, Моршинська міська рада.

6. Термін реалізації програми – 2017 рік.

7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, тис. грн., всього, – 30,00

   7.1.Коштів місцевого бюджету тис. грн. – 30,00

Начальник Стрийського МРВ УСБУу Львівській області                                                      М.В. Карвацький

Завантажити

Міська цільова Програма щодо забезпечення засобами догляду стомованих хворих та дороговартісними медикаментами окремих диспансерних груп хворих в м. Моршин на 2017-2018 р.р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Моршинської міської ради

від «25» травня 2017 року № 372

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

щодо забезпечення засобами догляду стомованих хворих та

дороговартісними медикаментами окремих диспансерних груп хворих

в м. Моршинна 2017-2018 р.р., що не передбачено в обласній комплексній

Програмі надання медичної допомоги мешканцям Львівської області

м. Моршин- 2017

ПАСПОРТ

міської цільової Програми

щодо забезпечення засобами догляду стомованих хворих та

дороговартісними медикаментами окремих диспансерних груп хворих в м. Моршинна 2017-2018 р.р., що не передбачено в обласній комплексній Програмі надання медичної допомоги мешканцям Львівської області

 1. Ініціатор розробки програми – Моршинська міська лікарня;

 1. Дата, номер документа про затвердження програми- рішення сесії Моршинської міської ради від «25» травня 2017 року № 372;

 1. Розробник програми – Моршинська міська лікарня;

 1. Відповідальний виконавець програми – Моршинська міська лікарня;
 1. Учасники програми – Моршинська міська лікарня;

 1. Термін реалізації програми – 2017- 2018 роки;

 1. Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації програми, на 2017 – 26,5 тис. грн, 2018 роки – 41,0 тис. грн., у тому числі:
  1. Коштів міста – 67,5 тис. грн.

Головний лікар

Моршинської міської лікарні                                                             Г.Юкшинський

I .Загальні положення.

Основним завданням даної Програми є посилення соціального, медичного захисту окремих груп диспансерних хворих, створення сприятливих умов їх життєдіяльності, захист прав, наданих Конституцією та законами України. Дану Програму розроблено на виконання Законів України « Про місцеве самоврядування в Україні», «Основи законодавства України про охорону здоровя», «Про державну соціальну допомогу інвалідам».

II. Головна мета та основні завдання Програми.

Головною метою Програми є створення сприятливих соціально- економічних, медичних, організаційних та правових умов і гарантій для реалізації прав інвалідів, забезпечення їх участі в економічній, соціальній, культурній та інших сферах суспільного життя.

III. Шляхи реалізації Програми.

А- фінансове управління Моршинської міської ради здійснює фінансове забезпечення виконання Програми.

Б – Моршинська міська лікарня забезпечує отримання засобів догляду і медикаментів і передачу за призначенням.

IV. Витрати на реалізацію Програми.

з/п

Зміст заходу

Витрати ( тис. грн.)

 

2017 рік

2018 рік

1.

Забезпечення стомованих хворих засобами догляду

11200

16800

2.

Медикаменти для лікування нецукрового діабету

6400

9600

3.

Медикаменти для лікування хвороби Паркінсона

6400

9600

4.

Медикаменти для лікування хворих на ювенільний ревматоїдний артрит

2500

5000

 

ВСЬОГО:

26500

41000

V . Очікувані результати від реалізації Програми.

У результаті впровадження Програми очікується:

 • забезпечення медикаментами та засобами догляду для інвалідів та диспансерних хворих;

 • покращення соціально-медичного обслуговування та покращення якості життя хворим;

 • забезпечення м. Моршин іміджу, як місту з соціальною гарантією для його мешканців.

VI .Фінансування Програми.

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету на відповідний рік та з інших не заборонних законодавством джерел.

VII. Прикінцеві положення.

До Програми можуть бути внесені зміни та доповнення з урахуванням нових нормативних актів. Програма набуває чинності з 01.06.2017 року.

VIII. Координація та контроль за ходом виконання Програми.

Контроль за ходом викладення Програми покладається на постійну депутатську комісію ради з соціально-гуманітарних питань.

Секретар ради                                                     Микола Воєвода

Завантажити

Програма покращення роботи системи відеонагляду та забезпечення громадської безпеки в м.Моршині на 2017-2020 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Моршинської міської ради

від 30.03.2017р. № 369

Програма покращення

роботи системи відеонагляду та забезпечення

громадської безпеки в м. Моршині

на 2017-2020 роки

Моршин-2017

1. Обґрунтування доцільності прийняття програми

На фоні зростання соціально-політичної напруги в нашій країні як ніколи гостро постає питання посилення безпеки громадян, забезпечення нормальної життєдіяльності міста та захисту міського майна.

Виникає нагальна потреба у скоординованій, злагодженій роботі влади та правоохоронних органів, підвищенні оперативності реагування на надзвичайні та небезпечні ситуації. При цьому нові засоби та методи гарантування безпеки міста мають обов’язково відповідати основним вимогам сьогодення – забезпеченню надійності, стійкості та безперебійності роботи в цілодобовому режимі.

Сьогодні в Україні склалась дуже напружена ситуація в зв’язку з проведенням антитерористичної операції на сході країни та реальною загрозою розв’язання Російською Федерацією повномасштабної війни. На території нашої держави спостерігається збільшення проявів тероризму та сепаратизму, спроб нагнітання ситуації, погіршення криміногенного стану.

В місті Моршин перебувають на відпочинку та лікуванні громадяни України, Білорусії, Азербайджану, Польщі , інших держав, проводяться численні масові заходи. Актуальним є питання посилення громадської безпеки та безпеки дорожнього руху. Це вимагає вдосконалення системи відеоспостереження міста, залучення сучасних систем, здатних реагувати на тривожні події, здійснювати інтелектуальну обробку зображення, моніторинг середовища, забезпечувати контроль ситуації та нормальної роботи систем та обладнання.

Отже, прийняття Програми обумовлено потребою впровадження комплексу програмно-апаратних та організаційних заходів для посилення безпеки населення, захисту об’єктів забезпечення життєдіяльності міста, безпеки дорожнього руху.

Встановлення камер відео спостереження на території міста зміцнить обороноздатність та посилить заходи безпеки нашого міста.

Влада та правоохоронні органи міста працюють над попередженням та протидією можливим загрозам інтересам держави, життю та здоров’ю громадян, намагаються забезпечити оперативне реагування на надзвичайні ситуації.

На сьогоднішній день у м. Моршин існує багато місць та об’єктів, які потребують посиленого захисту та контролю над ситуацією. До них відносяться:

– в’їзди в місто та переїзди;

– центральна частина міста;

– парк, площі, сквери, тощо;

-місця скупчення людей, вокзали, ринок, кювет мінеральних вод інші місця підвищеної небезпеки для громадян;

– стратегічні та важливі для життєдіяльності об’єкти міста (котельня, ГРП, об’єкти РЕМу);

– адміністративні будівлі, навчальні та медичні заклади, комунальні та житлові об’єкти, інші громадські будівлі тощо;

– автомобільні шляхи.

Крім того, особливої уваги потребує забезпечення належного контролю безпечного проведення у місті масових заходів, мітингів, демонстрацій.

Стан правопорядку в місті впливає на його соціально-економічний розвиток. Забезпечення правопорядку здійснюється шляхом виявлення винних у вчиненні протиправних дій осіб та притягнення їх до передбаченої законом відповідальності, а також запровадження форм і методів профілактики правопорушень з метою усунення причин та запобігання виникненню умов, що сприяють їх вчиненню.

Протягом 2013-2016 років в місті проводилася робота по встановленні системи відео спостереження. На даний час по місті встановлено 26 камер зовнішнього відеостереження, з них 23 працюють в режимі онлайн та придбано спеціалізоване програмне забезпечення для моніторингу транспорту, що заїжджає на територію міста. Дане програмне забезпечення через фіксацію виду транспорту, обліку переміщень по м.Моршин дає змогу розрахувати транспортне екологічне навантаження на екосистему м.Моршин. Камери з’єднані в мережу через оптичні лінії зв’язку. Інформація з встановлених відеокамер зберігається та транслюється з серверного обладнання, наданого ПП ТРК «Простір».

2. Мета Програми:

Метою Програми є забезпечення взаємодії органів місцевого самоврядування та правоохоронних органів у питаннях протидії злочинності та забезпечення громадського порядку на території м.Моршина шляхом покращення роботи існуючої системи відеонагляду в м.Моршині, в тому числі, для оперативного реагування на заяви та повідомлення про вчинені крадіжки автотранспорту та інші правопорушення, що вчиняються або готуються до вчинення.

Програма передбачає покращення роботи системи зовнішнього відеоспостереження, що дасть можливість здійснювати фіксацію порушень, розпізнавання транспортних засобів, їх ідентифікації, збільшення території охоплення відеоспостереженням та забезпечить збереження більших об’ємів оперативної інформації, доступ жителям м.Моршин до інформації з відеокамер в реальному часі.

Програма має промоційну складову – «живі» відеоряди з камер спостереження репрезентативних місць м. Моршина будуть розміщені на сайті Моршинської міської ради.

3.Перелік завдань

Основними завданнями Програми є:

 1. посилення заходів безпеки та захисту життя і здоров’я громадян міста;

 2. забезпечення стабільного функціонування важливих для нормальної життєдіяльності об’єктів міста шляхом впровадження додаткових заходів захисту, нагляду та контролю ситуацій;

 3. комплексна взаємодія, координація спільних дій та зусиль органів місцевого самоврядування і правоохоронних органів, спрямованих на забезпечення оперативного, ефективного, злагодженого реагування на надзвичайні події та загрози інтересам країни, запобігання та подолання небезпечних ситуацій, збереження спокою та нормальної життєдіяльності міста;

 4. створення єдиної локальної системи відеоспостереження, в яку будуть об’єднані всі міські камери зовнішнього відеонагляду та інші елементи системи безпеки об’єктів усіх форм власності;

 5. забезпечення доступу міської влади та правоохоронних органів до
  інформації з усіх камер відеонагляду;

 6. створення ситуаційного центру на базі Моршинського ВП ГУНП для забезпечення постійного контролю подій, що відбуваються у місті;

 7. підвищення безпеки дорожнього руху, посилення рівня дисципліни учасників дорожнього руху, оперативне реагування на дорожньо-транспортні події та небезпечні ситуації;

 8. профілактика і попередження злочинності, здійснення фіксації та збору доказової бази при скоєнні правопорушень;

 9. здійснення моніторингу стану об’єктів благоустрою (прибирання, дотримання правил благоустрою тощо).

Так, період дії Програми планується розширити парк камер відеоспостереження до 64, місця розміщення визначені Стрийським відділом поліції ГУ НП у Львівській області, КП «Зелене місто» та погоджено виконавчим комітетом Моршинської міської ради. Пріоритетні об’єкти – НВК «СЗШ-ліцей», дитячі садки, Моршинська школа мистецтв, Моршинська міська лікарня, перехрестя по вул.Шевченка-Івана Франка, Івана Франка-Д.Галицького, центральна частина вул.Івана Франка тощо.

Також планується обладнати робоче місце цілодобового спостереження, зменшити енергозалежність серверного обладнання, збільшити об’єми ресурсів зберігання записаної інформації.

4. Фінансування Програми

Фінансування Програми покращення роботи системи відеонагляду та забезпечення громадської безпеки в м. Моршині на 2017-2020 роки проводиться за рахунок коштів міського бюджету м.Моршина, а також коштів з інших джерел фінансування.

5. Очікувані результати

 • покращення ефективності роботи системи відеоспостереження;

 • збільшення території охоплення системою;

 • фіксація та збереження інформації для оперативного реагування на заяви та повідомлення про вчинені кримінальні та інші правопорушення, що вчиняються або готуються до їх вчинення;

 • формування ідеї «Моршин – безпечне місто»;

 • промоційні відповіді через збільшення кількості гостей та відпочивальників;

 • оцінка кількості викидів продуктів згоряння двигунів автотранспорту під час переміщення м.Моршин.

Виконання Програми дасть змогу:

 • скоординувати роботу місцевої влади та правоохоронних органів міста у напрямку посилення безпеки громадян та захисту міста;

 • підтримувати громадський порядок у місті;

 • посилити безпеку громадян, гарантувати забезпечення їх захисту з боку органів місцевого самоврядування та правоохоронних органів міста;

 • успішно протидіяти можливим загрозам інтересам держави, провокаціям, проявам тероризму;

 • покращити криміногенну ситуацію у місті;

 • підтримувати нормальну життєдіяльність міста;

 • попереджати та успішно подолати небезпечні та надзвичайні ситуації, мінімізувати їх наслідки;

 • підвищити рівень дисципліни учасників дорожнього руху, зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод, кількість злочинів, пов’язаних з використанням автотранспорту, підвищити безпеку дорожнього руху.

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Функції з координації та контролю за виконанням заходів Програми покладаються на КП «Зелене місто» Моршинської міської ради.

Секретар ради                                                       Микола Воєвода

ПАСПОРТ

Програми покращення роботи системи відеонагляду та забезпечення

громадської безпеки в м. Моршині на 2017-2020 роки

1.  Ініціатор розроблення програми Моршинська міська рада

2.  Дата, номер документа про затвердження програми 30.03.2017р. № 369

3.  Розробник програми виконавчий комітет Моршинської міської ради Львівській області

4.  Співрозробники програми КП «Зелене місто», ПП «ТРК ПРОСТІР»

5.  Відповідальний виконавець програми КП «Зелене місто»

6.  Учасники програми Стрийський відділ поліції ГУ НП у Львівській області, ПП «ТРК ПРОСТІР»

7.  Термін реалізації програми протягом 2017-2020 років.

8.  Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, визначається щорічно при затвердженні міського бюджету чи при внесенні змін в показники бюджету

2017 – в межах кошторисних призначень

2018 – в межах кошторисних призначень

2019 – в межах кошторисних призначень

2020 – в межах кошторисних призначень

Секретар ради Микола Воєвода

Додаток 1 до Програми покращення

роботи системи відеонагляду

та забезпечення громадської безпеки

в м. Моршині на 2017-2020 роки

ЗАХОДИ

Програми покращення роботи системи відеонагляду

та забезпечення громадської безпеки

в м. Моршині на 2017-2020 роки

з/п

Перелік заходів

Обсяги фінансування з міського бюджету у 2017-2020рр., тис.грн.

2017

2018

2019

2020

1

Придбання камер зовнішнього відеоспостереження та устаткування, шт

10

10

10

10

2

Обслуговування камер відеонагляду, тис.грн.

35,1

40,0

40,0

40,0

3

Придбання обладнання для відеоспостереження, тис.грн.

30,0

20,0

20,0

20,0

4

Організація та утримання робочого місця цілодобового візуального контролю, тис.грн.

50,0

10,0

10,0

10,0

 

Всього

Згідно кошторисних призначень

Секретар ради                                                      Микола Воєвода

Додаток 2 до Програми покращення

роботи системи відеонагляду

та забезпечення громадської безпеки

в м. Моршині на 2017-2020рр..

Напрями діяльності та заходи Програми покращення роботи системи відеонагляду та забезпечення громадської безпеки

в м. Моршині на 2017-2020 роки

п/п

Напрями

діяльності

(пріоритетні

завдання)

Перелік

заходів

програми

Строки

виконання

Виконавці

Джерела

фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)

тис. грн. у тому числі:

2017

2018

2019

2020

1.

Визначення єдиної локальної міської мережі відеоспостереження

Аналізу існуючої системи відеоспостереження міста, проведення інвентаризації мереж, встановлених у місті систем відеонагляду, в тому числі власних систем комерційних об’єктів та тих, що належать правоохоронним органам.

2 кв.

2017 рік

Стрийський відділ поліції ГУНП

Не потребує фінансування

       

Визначення місць та об’єктів, які потребують посиленого захисту та контролю над ситуацією, їх пріоритетність, черговість становлення камер відеоспостереження та інших пристроїв

2 кв.

2017 рік

Відділ архітектури та містобудуванні Моршинської міської ради, Стрийський відділ поліції ГУНП, ПП ТРК «Простір»

Не потребує фінансування

       

2.

Встановлення технічних можливостей системи відеоспостереження та формування мережі

Визначення переліку необхідного обладнання

2 кв.

2017 рік

КП «Зелене місто», Стрийський відділ поліції ГУНП, ПП ТРК «Простір»

Не потребує фінансування

       

3.

Реалізація заходів щодо вдосконалення локальної міської мережі відеоспостереження

Придбання та встановлення камер відеоспостереження та інших пристроїв системи відеоспостереження відповідно до визначеної черговості, забезпечення автономного живлення системи

2017 — 2020 роки

Моршинська міська рада

Міський бюджет

Згідно кошторисних призначень

Придбання серверного обладнання та забезпечення зберігання архівів відеозаписів

2017 — 2020 роки

Моршинська міська рада

Міський бюджет

Згідно кошторисних призначень

4.

Здійснення відео контролю за публічними місцями

Забезпечення відеоспостереження за об’єктами, які входять у перелік, які потребують першочергового контролю

Після налагодження системи

КП «Зелене місто», Стрийський відділ поліції ГУНП,ПП ТРК «Простір»

Не потребує фінансування

       

Утримання локальної міської мережі відеоспостереження

Після налагодження системи

Моршинська міська рада

Міський бюджет

Згідно кошторисних призначень

5.

Подальший розвиток локальної міської мережі відеоспостереження

Підключення до міської мережі відеоспостереження камер суб’єктів господарювання

2016-2018 роки

ПП ТРК «Простір»

Кошти підприємств, установ та організацій

За домовленістю

Секретар ради                                                   Микола Воєвода

Завантажити

Програма Підтримки громадян – жителів міста Моршина, які прийняті на військову службу за контрактом до Збройних сил України у 2017 році

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Моршинської міської ради

від “30” березня 2017 року № 355

ПРОГРАМА

підтримки громадян – жителів міста Моршина,

які прийняті на військову службу за контрактом

до Збройних сил України у 2017 році


Моршин – 2017

ПАСПОРТ

Програми підтримки громадян – жителів міста Моршина, які прийняті на військову службу за контрактом до Збройних сил України у 2017 році

1. Ініціатор розробки Програми – Моршинська міська рада

2. Дата, номер документа про затвердження Програми 30.03.2017р. № 355

3. Розробник Програми – Моршинська міська рада

4. Відповідальний виконавець Програми – відділ з питань надзвичайних ситуацій, діяльності правоохоронних органів, оборонної і мобілізаційної роботи та військового обліку Моршинської міської ради

5. Учасники Програми – відділ з питань надзвичайних ситуацій, діяльності правоохоронних органів, оборонної і мобілізаційної роботи та військового обліку Моршинської міської ради

6. Термін реалізації Програми – 2017 рік.

7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, на 2017 рік110,0 тис. грн., у тому числі:

7.1. коштів міського бюджету: 2017 рік110,0 тис. гривень

Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій,

діяльності правоохоронних органів, оборонної і мобілізаційної

роботи та військового обліку міської ради                                                                                               П. Д. Бурій

Загальна характеристика Програми

Програми підтримки громадян – жителів міста Моршина, які прийняті на військову службу за контрактом до Збройних сил України у 2017 році

Програма підтримки громадян, які прийняті на військову службу за контрактом до Збройних сил України з 01.01.2017 року, і на час укладення контракту зареєстровані в місті Моршині, спрямована на забезпечення реалізації Законів України «Про місцеве самоврядування», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про військовий обов’язок та військову службу», інших законодавчих документів, рішень, розпоряджень міського голови міста Моршина, що гарантують соціальні права військовослужбовців – жителів міста, які передбачені Конституцією України.

Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма підтримки громадян – жителів міста Моршина, які прийняті на військову службу за контрактом до Збройних сил України у 2017 році

Упродовж трьох останніх років одним із першочергових завдань держави та органів місцевого самоврядування є забезпечення національної безпеки. Національна безпека спрямована на реалізацію в повному обсязі життєво важливих інтересів людини, суспільства та держави, забезпечення сприятливих умов для існування й розвитку нації, збереження та примноження її матеріальних і духовних цінностей. Важливою складовою національної безпеки є забезпечення соціального захисту військовослужбовців Збройних сил України. Зважаючи на кризові явища в національній економіці, зниження індексу реальної заробітної плати в Україні, здорожчання життя українців та інші внутрішні чинники, в державі обов’язково має забезпечуватися підвищення соціальних стандартів громадян. Негативні наслідки економічних проблем відчувають також і військовослужбовці та члени їх сімей. Зокрема допомоги потребують і військовослужбовці, які уклали контракт зі Збройними силами України.

Варто зазначити, що впродовж 2017 року укласти контракт зі ЗСУ можуть 7-10 громадян – жителів міста Моршина.

Мета Програми підтримки громадян – жителів міста Моршина, які прийняті на військову службу за контрактом до Збройних сил України у 2017 році

Основна мета Програми полягає в покращенні матеріального стану громадян, які прийняті на військову службу за контрактом до Збройних сил України з 01.01.2017 року, і на час укладення контракту зареєстровані в місті Моршині, шляхом надання їм одноразової грошової допомоги в сумі 11000 грн.

Виконавці Програми підтримки громадян – жителів

Міста Моршина, які прийняті на військову службу за контрактом до Збройних сил України у 2017 році

Головним розпорядником коштів за Програмою визначено управління праці та соціального захисту міської ради.

Обсяги, джерела фінансування та строки виконання Програми

підтримки громадян – жителів міста Моршина, які прийняті на військову службу за контрактом до Збройних сил України у 2017 році

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету в межах обсягів, затверджених рішенням Моршинської міської ради на 2017 рік, виходячи з можливостей бюджету.

Термін реалізації Програми – 2017 рік.

Перелік завдань, механізм реалізації заходів Програми підтримки громадян – жителів міста Моршина, які прийняті на військову службу за контрактом до Збройних сил України у 2017 році

Програма реалізується шляхом здійснення заходів:

1. Виплата одноразової грошової допомоги в сумі 11000 гривень громадянам – жителям міста Моршина, які прийняті на військову службу за контрактом у Збройні сили України з 01.01.2017 р.

Підставою для отримання одноразової грошової допомоги є такі документи:

 1. Заява на ім’я начальника управління праці та соціального захисту міської ради про виплату одноразової грошової допомоги.

 2. Витяг із наказу командира військової частини про зарахування до списку особового складу частини.

 3. Копії сторінок паспорта отримувача одноразової допомоги, на яких зазначено його прізвище, ім’я, по батькові та місце реєстрації.

 4. Копія ідентифікаційного коду отримувача.

 5. Номер рахунку, який відкритий в Ощадбанку або Приватбанку.

Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій,

діяльності правоохоронних органів, оборонної і мобілізаційної

роботи та військового обліку міської ради                                                                                    П. Д. Бурій

Ресурсне забезпечення Програми підтримки громадян – жителів міста Моршина, які прийняті на військову службу за контрактом до Збройних сил України у 2017 році

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2017 рік

Усього витрат на виконання програми

Усього,

110,0

110,0

У тому числі: міський бюджет

110,0

110,0

Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій,

діяльності правоохоронних органів, оборонної і мобілізаційної

роботи та військового обліку міської ради                                                               П. Д. Бурій

Перелік завдань, заходів та показників

Програми підтримки громадян – жителів міста Моршина, які прийняті на військову службу за контрактом до Збройних сил України у 2017 році

п/п

Назва завдання програми

Перелік заходів програми

Термін виконан

ня заходу

Виконавець заходу

Джерела фінансу

вання

Обсяги фінансування, тис.грн

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Забезпечення фінансової бази для підтримки військовослужбовців, які прийняті на військову службу за контрактом до Збройних сил України

Забезпечення матеріальної підтримки військовослужбовців, які прийняті на військову службу за контрактом до Збройних сил України у 2017 році, шляхом надання їм одноразової грошової допомоги в сумі 11000 грн.

2017 рік

Управління праці та соціального захисту міської ради

Міський бюджет

110,0

Покращення фінансового, матеріального стану військовослужбовців, які прийняті на військову службу за контрактом до Збройних сил України у 2017 році, і на час укладання контракту зареєстровані у місті Моршині

 

Усього

       

110,0

 

Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій,

діяльності правоохоронних органів, оборонної і мобілізаційної

роботи та військового обліку міської ради                                                                                  П. Д. Бурій

Завантажити

Програма сприяння діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на території міста Моршина на 2016-2020 роки

Додаток

до рішення міської ради

від 03.11.2016р. № 253

ПРОГРАМА

сприяння діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на території міста Моршина

на 2016 – 2020 роки

ЗМІСТ

Розділ 1. Вступ.

Паспорт програми сприяння діяльності ОСББ на території міста Моршина.

Розділ 2. Опис проблеми, на вирішення якої спрямована Програма.

Розділ 3. Мета та завдання програми.

Розділ 4. Координація та контроль за ходом виконання Програми.

Розділ 5. Порядок відбору проектів.

Розділ 6. Фінансування Програми.

Розділ 7. Очікувані результати.

Начало формы

1. Вступ

Програма сприяння діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на території міста Моршина (надалі Програма) розроблена на підcтаві Цивільного кодексу України, законів України „Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку”, „Про приватизацію державного житлового фонду”,„Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”, „Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків”, та інших нормативно-правових актів.

Удосконалення управління та збереження житлового фонду, його модернізація та заходи з енергозбереження – одна з найважливіших проблем, що постала перед міською владою. Реформа у житловому господарстві можлива лише за умови активної участі у цій справі власників квартир або нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку – співвласників багатоквартирних будинків. Управління багатоквартирним будинком може здійснюватися шляхом створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі ОСББ), передачі всіх або частини функцій управителю або самостійно, шляхом обрання уповноваженої особи та прийняття всіх рішень на загальних зборах.

Житловий фонд м.Моршина станом на 01.10.2016 року налічує 44 багатоквартирні житлові будинки, з яких: 17 висотою 5 і більше поверхів, 3 збудовано індивідуальниками та введено в експлуатацію у 2014-2016 роках, 5 малоквартирних передано в управління співвласникам до 2013 року. На даний час в місті зареєстровано та виконують визначені законодавством функції 11 ОСББ, 9 з яких створені протягом 2016 року.

Потребує вирішення питання підготовки житлових будинків до передачі їх на самозабезпечення, виділення допомоги співвласникам на капітальний ремонт конструктивних елементів та інженерних мереж будинків, де така діяльність вже ведеться ними самостійно.

Допомога із місцевого бюджету необхідна як в реалізації першочергових заходів капітального ремонту, так і у випадку участі співвласників у впровадженні проектів за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел на умовах співфінансування.

Паспорт

Програми сприяння діяльності об’єднань співвласників

багатоквартирних будинків на території м. Моршина

на 2017-2020 роки

1

Ініціатор розроблення Програми

Відділ економіки, курорту та туризму Моршинської міської ради

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

03.11.2016р. № 253 рішення Моршинської міської ради

3

Розробник програми

Відділ економіки, курорту та туризму Моршинської міської ради

4

Співрозробники Програми

ОСББ міста

5

Відповідальні виконавці Програми

Виконавці робіт обрані шляхом конкурсного відбору

6

Учасники Програми

Моршинська міська рада та безпосередньо співвласники багатоквартирних будинків міста

7

Термін реалізації Програми

2016-2020рр.

8

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Міський бюджет, державний бюджет, кошти співвласників багатоквартирних будинків відповідно до розділу № 6 Програми, інші кошти

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

Коштів міського бюджету:

2016 рік – 50,00 тис.грн.

2017 рік – 250,00 тис.грн.

2018 рік – 300,00 тис.грн.

2019 рік – 350,00 тис.грн.

2020 рік – 400,00 тис.грн.

 

у тому числі:

 

9.1

коштів міського бюджету

1350,0,00 тис.грн.

9.2

коштів інших джерел

співфінансування мешканців багатоквартирних будинків, інші залучені кошти

2. Опис проблеми, на вирішення якої спрямована Програма

2.1. Сьогодні житлове господарство міста переживає значні труднощі. Збільшується частина житлового фонду, який можна віднести до застарілої забудови, частина будинків визнана ветхим житловим фондом. Матеріально-технічна база житлового господарства міста вкрай зношена, обладнання застаріле та енергоємне. Внаслідок цього спостерігається недостатня якість надання житлово-комунальних послуг. Відсутність реальної можливості у населення здійснювати контроль за розподілом і використанням коштів, які вони сплачують за житлово-комунальні послуги, та низька поінформованість щодо захисту своїх прав за неповне і неякісне забезпечення цими послугами сприяють зростанню соціальної напруги серед мешканців міста.

У свою чергу приватизація житлового фонду призвела до появи власників житла з утриманським ставленням до свого житла (частка приватизованого житлового фонду у м. Моршині складає 96,4 відсотки). Реформування у житлово-комунальній сфері виявляє ряд проблем, одною з яких стало проведення приватизації державного та комунального житла без створення відповідної правової концепції управління приватизованим житлом, вироблення стратегії фінансування капітального ремонту житла, тощо. Як наслідок – власниками житла здебільшого стали особи, не готові нести тягар утримання житла, що є обов’язковим атрибутом будь-якої власності. Безоплатно отримавши житло, вони знаходяться в очікуванні фінансової допомоги з боку держави або міської влади на його утримання, у тому числі проведення капітального ремонту свого будинку.

2.2. Відповідно до ч.2 ст.10 Закону України “Про приватизацію державного житлового фонду” власники квартир у багатоквартирному будинку є співвласниками всіх допоміжних приміщень будинку, технічного обладнання, елементів зовнішнього благоустрою і зобов’язані брати участь у загальних витратах, пов’язаних з утриманням будинку і прибудинкової території відповідно до своєї частки майна у будинку. Отже, потрібно подолати парадокс, що утворився у житловому господарстві: квартири приватизовані, допоміжні приміщення є власністю мешканців, а будинок як цілісний комплекс разом з земельною ділянкою знаходиться у комунальній власності.

2.3. Переважна частина житлового фонду міста уже не є власністю територіальної громади міста, але функції з експлуатації та утримання цього житла здійснює міська рада через Підприємство житлово-комунального господарства Моршинської міської ради. Кількість і якість комунальних послуг, які надають комунальні підприємства, недостатня. Тим часом, витрати на утримання будинків періодично зростають, будучи постійним каталізатором неспокою для громадян міста. Стан житлових будинків без капітальних ремонтів погіршується, реновація будівель не проводилась десятиліттями. Величезних фінансових ресурсів, які необхідні для такої реновації, немає ні у державному ні у місцевих бюджетах.

2.4. Обмеженість коштів, що виділяються на капітальний ремонт житлового фонду з бюджетів всіх рівнів, незадовільний стан житлового фонду та недоліки у системі надання комунальних послуг свідчать, що проблеми у сфері житлово-комунального господарства необхідно вирішувати іншим шляхом, а саме – проведенням структурних реформ, які дадуть змогу створити нову економічну модель експлуатації та розвитку житлового господарства, забезпечити його надійне і високоякісне обслуговування з врахуванням інтересів мешканців. Таким ефективним власником будинку, який може управляти і приймати рішення щодо ремонту будинку, його модернізації з огляду на вимоги енергоефективності, розпоряджатися прибудинковою територією, замовляти необхідні для утримання комунальні послуги, стає об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (надалі – ОСББ, об’єднання). Створення ОСББ – ефективного власника будинку – це шлях, яким пішли у свій час більшість східноєвропейських країн.

Створення об’єднань співвласників, сприяння формуванню конкурентного середовища в сфері житлово-комунального господарства – основні напрямки та принципи, які задекларовані Програмою реформування та розвитку житлово-комунального господарства України.

2.5 Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку – юридична особа, створена власниками для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання неподільного і загального майна. ОСББ може бути створене у будинку будь-якої форми власності з числа тих, хто приватизував або придбав квартиру, а також власників нежитлових приміщень.

2.6. Основна діяльність ОСББ полягає у здійсненні функцій, що забезпечують реалізацію прав власників приміщень на володіння та користування спільним майном членів об’єднання, належне утримання будинку і прибудинкової території, сприяння членам об’єднання в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами і виконання ними своїх зобов’язань, пов’язаних з діяльністю ОСББ.

У м. Моршині зареєстровано 11 ОСББ, які створені на базі 11 житлових будинків, загальною площею будинків 40,5 тис. м2. З цієї кількості станом на 1 жовтня 2016 року прийняли будинки на свій баланс та ведуть господарську діяльність самоуправління – 7 ОСББ, загальною площею будинків 21,2 тис. м2, що становить 23,9% від площі всього багатоквартирного житлового фонду м.Моршина.

2.7. Фактори, що стримують розвиток та діяльність ОСББ:

– зношеність та застарілість конструктивних елементів та технічного обладнання багатоквартирних житлових будинків;

– складність та висока вартість процедури передачі у власність ОСББ земельної ділянки прибудинкової території;

– відсутність повного комплекту технічної документації багатоквартирного житлового будинку;

– відсутність необхідних знань щодо особливостей функціонування ОСББ;

– наявність заборгованості за житлово-комунальні послуги;

– відсутність коштів на проведення капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку.

2.8. Основними перевагами, які надає ОСББ власникам житлових та нежитлових приміщень багатоквартирного житлового будинку, є:

– право вибору форми управління багатоквартирним житловим будинком;

– право самостійно встановлювати кошторис експлуатації та утримання багатоквартирного житлового будинку,

– право визначати тривалість, черговість і обсяги робіт з ремонту багатоквартирного житлового будинку;

– набуття права власності або права користування прибудинковою територією;

– отримання повного обсягу житлово-комунальних послуг на якісному рівні;

– реальний контроль за використанням експлуатаційних внесків та інших платежів;

– зменшення витрат на житлово-комунальні послуги та підвищення їх якості;

– забезпечення контролю за використанням допоміжних приміщень будинку, прибудинкової території та територій загального користування;

– забезпечення контролю за збором, розподілом та витрачанням грошових коштів, що спрямовуються на утримання багатоквартирного будинку та на оплату вартості житлово-комунальних послуг;

– можливість використання трудового внеску мешканців будинку замість плати за утримання будинку або збору додаткових внесків.

2.9. Громадяни, які взяли у свої руки управління будинком, своєю спільною власністю, у силу своїх можливостей здійснюють помірний внесок у благоустрій міста і вже не будуть псувати те, що зробили власними зусиллями та за власні кошти. Чим більше буде свідомих активних громадян у нашому місті, тим більше будуть люди звикати зберігати те, що вони мають. Зі сторони міської ради треба лише допомогти їм подолати інертність мислення, звичку чекати і сподіватися на те, що комунальні підприємства зможуть і надалі нести весь тягар проблем щодо утримання і модернізації житлового фонду.

2.10. Найбільш дієвими способами у заохоченні мешканців до створення ОСББ є:

– надання їм фінансової допомоги у виконанні робіт з першого капітального ремонту будинку, що реалізується виділенням коштів з державного і місцевого бюджетів, на умовах співфінансування;

– відшкодування з місцевого бюджету для ОСББ частини коштів за залученими кредитами;

– проведення фахового огляду і визначення технічного стану будинку на час його передачі ОСББ;

– організація навчань керівників ОСББ, забезпечення постійних консультацій з питань створення і діяльності об’єднань;

– сприяння у підготовці проектів на отримання можливих міжнародних грантів, кредитів, а також залучення ОСББ до участі у всеукраїнських і міжнародних програмах підтримки громадської активності.

2.11. Крім матеріального стимулювання проблема створення ОСББ потребує координації зусиль виконавчих органів міської ради з громадськістю та громадськими організаціями міста. Взаємодія об’єднань мешканців з міською владою є найважливішою передумовою для соціального партнерства на місцевому рівні, залучення мешканців до розв’язання міських проблем, зокрема, найактуальніших сьогодні проблем житлово-комунального господарства.

3. Мета та завдання Програми

3.1. Метою Програми є забезпечення умов створення і сталого, ефективного функціонування багатоквартирних житлових будинків, де створено об’єднання співвласників багатоквартирних будинків або прийнято рішення про самостійне управління будинком на загальних зборах співвласників у порядку, визначеному чинним законодавством, а також підвищення ефективності управління житловим фондом шляхом формування конкурентного середовища на ринку комунальних послуг.

3.2. Програма спрямована на виконання таких завдань:

– сприяння діяльності ОСББ, підтримка на всіх етапах їх функціонування;

– проведення необхідної інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо підтримки ОСББ з метою надання мешканцям багатоквартирних будинків необхідних знань про механізми створення та діяльності ОСББ, проведення відповідних навчань, тренінгів та семінарів;

– надання власникам квартир в багатоквартирних житлових будинках практичної допомоги в процесі створення та діяльності ОСББ: надання типових зразків установчих та реєстраційних документів, участь працівників відділу економіки, курорту та туризму в роботі установчих зборів, проведення обстежень технічного стану під час передачі будинків ОСББ; участь у зборах з визначення пріоритетних видів робіт капітального ремонту;

– підвищення кваліфікації працівників виконавчих органів міської ради у галузі впровадження нових форм управління житловим фондом
(зважаючи на важливу роль та участь працівників різних рівнів та структурних підрозділів виконавчих органів міської ради у процесі створення та діяльності ОСББ, необхідно підвищувати рівень їхньої кваліфікації у цій відносно новій та дуже важливій сфері впровадження новітніх форм управління житловим господарством, передачі багатоквартирних житлових будинків на баланс ОСББ тощо);

– поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства, створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг, сприяння створенню системи управителів на ринку житлових послуг (за існуючої системи управління житловим фондом переважна більшість послуг з експлуатації і утримання житла надається комунальними підприємствами, робота яких не завжди відповідає сучасним вимогам; за умови створення певної кількості ОСББ та лібералізації тарифів на комунальні послуги виникають передумови появи нового більш ефективного надавача послуг з експлуатації і утримання житлових будинків у формі управляючих компаній та окремих управителів);

– забезпечення вдосконалення системи управління житловим фондом ОСББ (співвласники багатоквартирного будинку, об’єднуючись в організацію, беруть на себе повний комплекс зобов’язань щодо управління багатоквартирним житловим фондом; керівник об’єднання мусить мати хоча б мінімальний обсяг знань щодо управління будинком; значна кількість мешканців, які хочуть створити об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, такими знаннями володіють недостатньо і це є однією з перешкод на шляху створення ОСББ);

– допомога об’єднанням у визначенні технічного стану будинків
(для того, щоб вчасно і у належний спосіб усувати несправності, поліпшувати експлуатаційні показники будинку, здійснювати його технічну модернізацію, необхідно допомогти керівнику ОСББ набути знання через проведення навчань, надати допомогу у проведенні першого кваліфікованого технічний огляд будинку);

– фінансування робіт з капітального ремонту будинків, у яких створено ОСББ або обрана самостійна форма управління будинком згідно вимог чинного законодавства (найбільш дієвим способом заохочення мешканців до обрання самостійної форми управління та створення ОСББ є реальна допомога мешканцям через співфінансування з міського бюджету у виконанні робіт з капітального ремонту основних конструктивних елементів будинку);

– відшкодування частини коштів за залученими кредитами для ОСББ, які впроваджують заходи із енергозбереження;

– забезпечення прозорості і відкритості при наданні фінансової допомоги з міського бюджету (програма передбачає запровадження конкурсу серед ОСББ міста щодо реалізації підготованих ними проектів шляхом спільного фінансування, що реалізовуватиметься за кошти міського бюджету, державного бюджету, але за обов’язкової фінансової участі мешканців будинку);

– сприяння залученню коштів Державного бюджету України, інвестицій та кредитів міжнародних фінансових організацій та ресурсів
(необхідно популяризувати навчальні та просвітницькі програми, які здійснюються за допомогою міжнародних і громадських організацій, до яких буде долучатись і міська влада; необхідно допомогти об’єднанням в їх намаганнях залучати кредитні кошти міжнародних фінансових установ (якщо такі працюватимуть у місті) на модернізацію та енергозберігаючі заходи у житлових будинках, у тому числі пропонувати співфінансування таких проектів з міського бюджету).

3.3. Додатковим напрямом даної програми є стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів для зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів споживачами через проведення робіт з:

– утеплення зовнішніх фасадів будинків;

– ремонту стиків в панельних житлових будинках;

– ремонту теплової ізоляції покрівель та підвалів житлових будинків;

– заміни трубопроводів з їх теплоізоляцією;

– влаштування індивідуальних теплових пунктів з системою автоматизації та погодним регулюванням;

– заміни вхідних дверей та віконних блоків на сходових клітках та місцях загального користування на енергозберігаючі;

– впровадження енергозберігаючих систем електроосвітлення на сходових клітках та місцях загального користування.

4. Координація та контроль за ходом виконання Програми

4.1. Програмою передбачається проведення оглядових візитів у багатоквартирні житлові будинки з метою поширення заходів програми задля покращення умов життя громадян міста. Оглядовий візит допомагає:

 • сформувати в учасників оглядового візиту загальне уявлення про впровадження Програми, особливо для новостворених ОСББ;

 • покращити ефективність впровадження Програми, продемонструвати ефективність її заходів;

 • засвідчити громаді та іншим співвласникам про віддачу від їхніх вкладень;

 • отримати підтримку від громади, інших співвласників, спонсорів, ЗМІ, приватного сектору тощо.

 • залучити інші об’єднання громад до заходів Програми.

4.2. Програма передбачає заходи з самоорганізації та соціальної активізації громад, розроблення та впровадження громадських ініціатив для покращення якості життя мешканців міста Моршина.

Досвід країн світу свідчить, що громаді не потрібно чекати сторонньої допомоги для вирішення місцевих проблем. Варто лише спробувати зробити щось власними силами. Сьогодні донорські організації, державний сектор, органи місцевої влади та недержавні організації визнають той факт, що самотужки жодна організація не зможе охопити та вирішити усі місцеві проблеми у житлово-комунальній сфері міста. Відтак, міська рада може надавати підтримку тим громадам, які самі ініціюють вирішення соціально-економічних та екологічних проблем.

4.3. Громадський контроль за ходом реалізації Програми здійснюється мешканцями багатоквартирних житлових будинків.

4.4. Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України та у відповідності до етапів Програми.

5. Порядок відбору проектів

Відбір та затвердження проектів покладається на Конкурсну комісію. Склад Конкурсної комісії затверджується рішенням Моршинської міської ради.

5.1. Критерії відбору проектів, що здійснюється Конкурсною комісією:

– впровадження проектів для будинків та прибудинкових територій, що перебувають в експлуатації більше 10 років;

– технічний стан будинку;

– змістовність проекту, інноваційність запропонованих підходів і технологій, покращення технічних характеристик;

– реалістичність досягнення мети проекту, конкретність запланованих результатів;

– очікуваний довгостроковий ефект;

– пріоритетність проекту;

– досвід і активна діяльність у здійсненні проектів, спрямованих на вирішення актуальних проблем громади;

– кваліфікація фахівців, які залучаються до роботи в рамках проекту;

– залучення додаткових джерел фінансування.

Муніципальні ресурси витрачаються за принципом забезпечення максимального соціально-економічного ефекту.

Інформація про реалізацію Програми розповсюджується шляхом розміщення на інформаційних стендах міста та на веб – сайті Моршинської міської ради.

5.2. Пріоритетність робіт та проектів:

Доцільність і обсяги надання підтримки визначаються в такій послідовності: об’єднання співвласників на загальних зборах затверджує рішення щодо найбільш пріоритетних і необхідних робіт або заходів, які необхідно провести в багатоквартирному будинку та на прибудинковій території, та про обсяги співфінансування.

Ці плани включають роботи (проекти), щодо яких мешканці виявили готовність зробити власні внески та пізніше впровадити відповідно до всіх залучених джерел фінансування.

Відділ економіки, курорту та туризму протягом року до 15 грудня поточного року збирає пропозиції від ОСББ щодо робіт, які мешканці визначили пріоритетними для виконання, оцінює їх на предмет закінченості, якості та передає до Конкурсної комісії. Комісія оцінює пропозиції і проводить їх ранжування для фінансування. Процедура відбору базується на принципах конкуренції (наприклад, рівень участі ОСББ у фінансуванні проекту, значимість впливу на якість життя населення, приорітетність виду ремонту для покращення загального стану будинку та умов проживання в ньому, застосування вартості впровадженого заходу на кв.м. загальної площі будинку, енергоефективність, тощо) та прозорості.

У процесі відбору пропозицій проводиться оглядовий візит потенційних місць впровадження проектів та спілкування з громадами, які претендують отримати фінансову підтримку.

Відібрані пропозиції подаються на розгляд міської ради разом із протоколом засідання Конкурсної комісії для фінансування.

Відібрані проекти фінансуються Моршинською міською радою на умовах співфінансування. Метою співфінансування проектів є сприяння громадам у вирішенні місцевих проблем для покращення якості життя та сталості їх розвитку. Одночасно з участю у впровадженні заходів цієї програми, ОСББ може приймати участь у програмах, що передбачають виділення коштів з обласного та державного бюджетів та інших джерел.

6. Фінансування Програми

6.1. Джерелами фінансування заходів Програми є:

1. Кошти державного та місцевих бюджетів.

2. Гранти, кредити вітчизняних комерційних банків, благодійні внески.

3. Кошти співвласників багатоквартирних житлових будинків.

6.2. Кошти державного та місцевих бюджетів, призначені для сприяння діяльності ОСББ, використовуються на :

– інформаційно-освітні заходи: друк буклетів та методичної літератури, інформаційних матеріалів, встановлення біг-бордів, створення відеофільмів;

– виготовлення землевпорядної документації прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку, у якому створено ОСББ, технічного паспорта будинку, у якому створено ОСББ, технічної документації: інвентарної справи тощо;

– організацію навчань (семінарів, тренінгів, курсів тощо) для керівників ОСББ та працівників виконавчих органів міської ради, участь у всеукраїнських та міжнародних семінарах з обміну досвідом;

– проведення капітального ремонту конструктивних елементів та технічного обладнання багатоквартирного житлового будинку: ремонт дахів, інженерних мереж, ліфтів, встановлення засобів обліку комунальних послуг, утеплення фасадів, облаштування прибудинкової території, дитячих майданчиків тощо на умовах співфінансування;

– співфінансування громадою та міським бюджетом інноваційних пілотних проектів по термомодернізації будинків, впровадження енергоефективних заходів;

6.3. Фінансування проектів, які реалізуються за рахунок громади та міського бюджету, проходить у два етапи:

Перший етап – це внесок громади та внески залучених нею спонсорів. Для отримання фінансування з міського бюджету ОСББ необхідно відкрити рахунок в Управлінні державного казначейства в місті та надати у відділ економіки, курорту та туризму Моршинської міської ради пакет документів:

1) лист – запит на фінансування;

2) копію Угоди з виконавцями робіт;

3) копію платіжного доручення про перерахунок внеску громади на рахунок виконавця робіт (з відміткою банку);

Для мешканців будинків, де обрано самостійну форму управління без створення ОСББ фінансування здійснюється на умовах тристороннього договору між міською радою, виконавцем робіт та співвласниками.

Другий етап – після завершення передбачених проектом робіт співвласникам необхідно надати остаточний звіт про використання коштів, а саме:

1) акти виконаних робіт на суму виділених бюджетних коштів та коштів, сплачених співвласниками (співфінансування);

2) звіт про інформування співвласників будинку про хід реалізації програми, суму затрачених коштів, частку кожного співвласника тощо;

3) фотоматеріали реалізованого проекту.

6.4. Фінансування з міського бюджету здійснюється в межах затверджених асигнувань в розмірі до 90% від загальної суми кошторису, але не більше 200 тис. грн. для одного будинку один раз на п’ять років виключно в межах дії даної Програми. Допускається закінчення окремих видів робіт, передбачених в проекті та розглянутих Конкурсною комісією, в році, наступному за тим, в якому виконувалися основні об’єми робіт, передбачені проектом.

ОСББ та будинкам, яким надавалося фінансування капітальних ремонтів із міського бюджету до передачі будинку на баланс ОСББ, можуть приймати участь у заходах даної програми через три роки після впровадження останніх заходів проекту. У разі виникнення ситуацій, які можуть вплинути на безпечну експлуатацію будинку, ОСББ можуть приймати участь в заходах даної програми без дотримання 3-річного терміну.

Кошти на реалізацію проекту перераховуються безпосередньо виконавцю робіт.

У випадку участі ОСББ у реалізації проектів за рахунок державних коштів, кошти міського бюджету можуть виділятися ОСББ як частина співфінансування у такому співвідношенні:

1) громада – 10% і більше;

2) міський бюджет – до 20%, але не більше 200 тис.грн.; пріоритетність, критерії відбору, етапи виділення коштів зберігаються.

3) державний бюджет – 70%

4) при наданні кредитів для ОСББ із державного бюджету застосовується програма відшкодування тіла кредиту з міського бюджету.

6.4. Для того, щоб отримати підтримку міської ради, необхідно подати заявку-запит та пакет документів до Моршинської міської ради (додаток 3).

Механізм реалізації проекту наведений у додатку 4.

В ході фінансування та реалізації проекту відділ економіки, курорту та туризму надає консультаційну допомогу, фінансово-господарський відділ здійснює нагляд та контроль за використанням коштів.

Після реалізації проекту виконані поліпшення є невід’ємною частиною спільного майна власників будинку, які повинні забезпечити його подальше утримання та збереження.

Після завершення робіт, передбачених проектом, проводиться громадський аудит. У ньому беруть участь: виконавці робіт, громада та представники міської влади. В ході фінансування та реалізації проекту здійснюється постійний нагляд та контроль за використанням коштів.

7. Очікувані результати

У результаті реалізації заходів Програми сприяння діяльності ОСББ буде поліпшено стан житлового фонду та якість проживання громадян, жителі багатоквартирних будинків набудуть навичок самостійного управління власним житлом, будуть сформовані передумови для розвитку конкурентного ринку управителів житла, активізовано об’єднання громад до вирішення власних проблем соціально-економічного та екологічного характеру і створено сприятливе середовище для міста Моршина.

Результати Програми:

 1. Короткотривалі:

– підвищення рівня поінформованості об’єднань громадян;

– підвищення свідомості та згуртованості громад;

– залучення громади міста до вирішення місцевих проблем;

– реалізація місцевих проектів соціально-економічного розвитку.

2. Довготермінові:

– сприяння мешканцям в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами та виконання ними своїх зобов’язань, пов’язаних з діяльністю об’єднання;

– зменшення споживання багатоквартирними житловими будинками теплової енергії та природного газу на опалення до 40% відповідно до діючого рівня споживання; покращення технічного стану будинків та підвищення комфортності проживання у них;

– підвищення енергоефективності будинків та зменшення викидів парникових газів в атмосферу;

– створення сприятливих умов для розвитку суспільних відносин між міською владою та власниками багатоквартирних будинків – ОСББ;

– дотримання прозорості та звітності використання бюджетних, залучених та громадських коштів.

3. Мультиплікаційний ефект:

– поширення досвіду сталого розвитку громад;

    • активізація громад у вирішенні власних проблем.

                                Секретар ради                                                        Микола Воєвода

Додаток №1 до Програми

сприяння діяльності ОСББ

на території міста Моршина

на 2016-2020 роки

Ресурсне забезпечення Програми

сприяння діяльності об’єднань співвласників

багатоквартирних будинків на території міста Моршина

на 2016 – 2020 роки

1350,00 тис.гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Усього витрат на виконання Програми

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

2016 рік

2017

рік

2018 рік

2019

рік

2020

рік

Плановий обсяг ресурсів,

усього,

у тому числі:

міський бюджет

50,0

50,0

250,00

250,0

300,0

300,0

350,0

350,0

400,0

400,0

1350,0

1350,0

Кошти небюджетних джерел           Внески, гранди
Кошти інших

джерел

          Кошти співвласників (співфінансування не менше 10% від вартості проекту)

Секретар ради                                       Микола Воєвода

Додаток № 2 до Програми

сприяння діяльності ОСББ

на території міста Моршина

Напрями діяльності та заходи Програми

сприяння діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків

на території міста Моршина на 2016 – 2020 роки

з/п

Назва напрямку діяльності

Перелік

заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі:

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Інформаційно-

освітні заходи

Друк буклетів та методичної літератури; допомога керівникам ОСББ, уповноваженим, обмін досвідом

організація навчань, семінарів, курсів, тренінгів

2016-2020

Відділ економіки, курорту та туризму,

центр зайнятості, різні фонди та громадські організації

Міський

бюджет,

інші

джерела

Згідно кошторисних призначень

Популяризація ефективного власника житла; підвищення ефективності роботи, покращення управління, експлуатації будинків

2

Відновлення технічної

документації

на будинки

Виготовлення техн. паспортів, планів та схем інженерних мереж (при неможливості відновлення попереднім балансоутримувачем)

2016-2020

Відділ економіки, курорту та туризму, фінансово-господарський відділ, Стрийське МБТІ, інші залучені організації Міський

бюджет

Згідно кошторисних призначень

Врахування, використання технічних характеристик

будинків

3

Виготовлення

землевпорядної документації

Розмежування меж прибудинкових територій, передача територій у користування на умовах оренди або власність

2017-2020

Відділ архітектури та містобудування, фінансово-господарський відділ, інші залучені організації Міський

бюджет

Згідно кошторисних призначень

Ефективне використання прибудинкових територій

4

Покращення

технічних

характеристик

будинків

Співфінансування капітальних ремонтів

житлових будинків,

підвищення енергоефективності

будівель, встановлення

засобів обліку послуг

2017-2020

Моршинська міська рада,

об’єднання

співвласників багатоквар-тирних

будинків, мешканці будинків міста

Міський

бюджет, кошти співвласників,

державний

бюджет, інші кошти

Згідно кошторисних призначень

Усунення дефектів конструктивних елементів, покращення технічних характеристик

Додаток № 3 до Програми

сприяння діяльності ОСББ

на території міста Моршина

на 2015-2019 роки

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ

Дата:

Пакет документів:

 1. Лист від співвласників про розгляд заявки

2. Інформація про співвласників житлового будинку:

– назва вулиці, № будинку;

– назва організації громади, ОСББ;

– дата створення;

– загальна кількість квартир, загальна площа будинку; проживає мешканців;

3. Всього зібрано колективних коштів, необхідних для співфінансування заходів Програми, ___________ тис.грн.

4. Гарантійний лист про співфінансування.

5. Статут (копія) (лише для ОСББ).

6. Свідоцтво про реєстрацію або виписка з реєстру (копія) (лише для ОСББ).

7. Акт передачі будинку до об’єднання.

8. Довідка з банку про стан рахунку (лише для ОСББ).

9. Протокол засідання зборів співвласників, в якому вказати:

 • пріоритетність впровадження заходів, планів;

 • про подачу заявки;

 • про внесок громади щодо співфінансування.

Пакет документів супроводжується описом механізму реалізації запланованого заходу:

Підписи

Голова правління ОСББ, уповноважений від будинку:

Секретар загальних зборів :

Бухгалтер:

Секретар ради Микола Воєвода

Додаток № 4 до Програми

сприяння діяльності ОСББ

на території міста Моршина

Інформація щодо Проекту, механізм реалізації

1. Назва проекту:

2. Яка об’єктивна необхідність та потреба у реалізації цього проекту

(детально обґрунтувати):

3. Критерії, які були використані для відбору саме цього проекту

(чому було вирішено реалізувати саме цей проект):

4. Тривалість проекту (Початок – закінчення)

5. Дані, кому принесе користь цей проект (загальна кількість будинків; жителів).

6. Попередня оцінка бюджету проекту:

всі суми вказуються в тис. грн.

.

Вид матеріалів та роботи

Одиниці виміру

К-сть

Вартість

Сума,

Платник

Фінансовий вклад

  МАТЕРІАЛИ          
             
             
             
 

РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ

         

4.

           

5.

           
6.            
  ПРИЛАДИ ТА ОБЛАДНАННЯ          

7.

           
8.            

9.

           
 

Разом до сплати

         

Нефінансовий вклад

             
             
             
 

Всього:

         

7. Загальна вартість проекту:

8. Партнери в реалізації проекту та їхні внески:

Партнери

Тип та сума внеску

Коментарі

Фінансовий вклад

Не фінансовий вклад

Всього

1

         

2

         
 

Всього

       

9. Виконання проекту: робочий план реалізації проекту, подальше утримання та супроводження проекту, а також забезпечення стійкості проекту (розписати детально).

Перелік та послідовність робіт, необхідних для реалізації проекту:

Вид робіт з реалізації проекту

Відповідальний

Дата початку

Дата закінчення

Необхідні фінансові затрати

         
         
         
         

Кому буде належати об’єкт після реалізації проекту та чим це підтверджується:

Яких щорічних витрат, людських та інших ресурсів буде потребувати утримання об’єкта (покриття поточних та капітальних витрат на функціонування; забезпечення необхідними працівниками, спеціалістами, інформаційними матеріалами та ін.), вказати з яких джерел будуть покриватись ці витрати.

Уповноважений Бухгалтер ___

(підпис) (підпис)

Секретар ради                                            Микола Воєвода

Завантажити

Програма енергозбереження для населення м.Моршина на 2017 – 2020 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Моршинської міської ради

від 30.03.2017р. № 336

ПРОГРАМА

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

для населення м.Моршина

на 2017– 2020 роки

Моршин – 2017

           

ЗМІСТ

Паспорт Програми енергозбереження для населення м.Моршина на 2017-2020 роки………………………………………………………………..

3

1. Загальні положення ………………………………………………………

4

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма……..

4

3. Мета Програми……………………………………………………………..

4

4. Завдання і заходи Програми……………………………………………..

5

5. Напрямки використання бюджетних коштів та результативні показники …………………………………………………………………….

6

6. Відповідальні виконавці Програми………………………………………

6

7. Очікуваний результат…………………………………………………..…

6

Додаток 1. Ресурсне забезпечення…………………………………………. 7

Додаток 2. Перелік завдань, заходів та показників Програми…………… 8

Додаток 3. Генеральний договір про співробітництво……………………… 9

Додаток 4. Порядок відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів ……… 18

ПАСПОРТ

Програми енергозбереження для населення м.Моршина на

2017-2020 роки

1. Ініціатор розроблення програми відділ економіки, курорту та туризму Моршинської міської ради.

2. Дата, номер документа про затвердження програми рішення Моршинської міської ради від 30.03.2017 р. №336,

3. Розробник програми відділ економіки, курорту та туризму Моршинської міської ради.

4. Відповідальний виконавець програми відділ економіки, курорту та туризму Моршинської міської ради.

5. Учасники програми кредитно-фінансові установи

6. Термін реалізації програми 2017-2020 роки.

7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми визначається щорічно при затвердженні державного, обласного, місцевих бюджетів чи при внесенні змін в показники бюджетів

2017 – в межах бюджетних призначень (орієнтовно 120 тис.грн.)

2018 – в межах бюджетних призначень

2019 – в межах бюджетних призначень

2020 – в межах бюджетних призначень

Міський голова                                              Руслан Ільницький

1.Загальні положення

Програма енергозбереження для населення м.Моршина на 2017 – 2020 роки є спеціалізованою програмою, орієнтованою на підвищення ефективності та зменшення обсягів використання енергетичних ресурсів населенням та скорочення витрат на утримання та експлуатацію житла.

За оцінками як вітчизняних, так і закордонних експертів, потенціал економії електроенергії в будинках і спорудах дорівнює 50%– 65%, а теплової енергії – близько 50%.

Програма враховує відповідні положення Закону України «Про енергозбереження», Стратегію розвитку Львівської області на період до 2020 року (Стратегічна ціль 1: Конкурентоспроможна економіка), Стратегію розвитку м.Моршина на 2009-2020 роки (Стратегічна ціль 2: Створення безпечного та комфортного середовища для проживання), Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Моршин до 2020 року в рамках Європейської ініціативи із збереження клімату “Угода мерів” і є логічним продовженням політики реалізації завдань обласних та місцевих Програм енергозбереження для населення, які діяли впродовж 2006 – 2016 років.

2.Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Характеризуючи галузь енергетичного забезпечення, необхідно відзначити, що з метою опалення у світі споживається понад 40% всіх енергоресурсів. Проблема України в тому, що при дотриманні світових пропорцій ефективність енергетичного забезпечення залишається вкрай низькою. Враховуючи, що на сьогодні економія паливної одиниці є в три рази більш ефективною, ніж її видобуток, інтенсифікація енергозбереження стає одним з основних питань розвитку економіки.

Населення є на сьогодні найбільшим споживачем природного газу в місті. У 2015 році цією категорією спожито понад 5,4 млн. м3 природного газу, що складає понад 63% від загального споживання.

3.Мета Програми

Мета програми полягає у реалізації комплексу заходів із термореновації будівель та альтернативного енергозабезпечення, а також:

 • зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів;

 • сприяння розвитку галузі енергоефективного будівництва та реконструкції, забезпечення умов щодо виявлення та залучення вітчизняних і іноземних інвестицій;

зменшення обсягу субсидій для населення за спожиті енергоносії;

 • популяризація економічних, екологічних та соціальних переваг енергозбереження, підвищення громадського освітнього рівня у цій сфері;

шляхом відшкодування з міського бюджету м.Моршина різниці між процентною ставкою кредитно-фінансової установи та відсотком, відшкодованим обласним бюджетом (5%), але не більше 15% річних за наданими кредитами на цілі, які забезпечують енергозбереження.

4.Завдання і заходи Програми

У рамках реалізації обласних Програм енергозбереження для населення Львівщини з 2006 року розроблено ефективний механізм стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів. Суть даного механізму полягає в тому, що обласний бюджет відшкодовує позичальникам частину відсоткової ставки у національній валюті за кредитами, отриманими на заходи з енергозбереження та на впровадження заходів, орієнтованих на використання альтернативних джерел енергії.

У рамках реалізації міської Програми енергозбереження для населення, механізм стимулювання впровадження енергоощадних заходів полягає в тому, що міський бюджет додатково відшкодовуватиме позичальникам до 15 % річних відсоткової ставки кредитно-фінансової установи за наданими кредитами на цілі, які забезпечують енергозбереження.

Згідно цього механізму, відшкодування відсотків здійснюється на підставі генерального договору про співробітництво між головним розпорядником коштів обласного бюджету, передбачених на фінансування заходів з енергозбереження та кредитно-фінансовою установою.

Відшкодування відсотків за кредитами здійснюється на впровадження таких енергозберігаючих заходів:

 • встановлення обладнання, для роботи якого використовується альтернативна енергія;

 • утеплення зовнішніх стін будинків, підвальних приміщень, горищ покрівель та фундаментів;

 • встановлення рекуператорів тепла;

 • встановлення та заміну вікон, віконно-балконних конструкцій з енергозберігаючим двокамерним склопакетом;

 • встановлення та реконструкцію електроопалення за енергозберігаючими технологіями;

 • встановлення та реконструкцію індивідуальних систем опалення, у тому числі з використанням альтернативних до природного газу джерел енергії.

Разом з тим слід зазначити, що для досягнення значного енергозберігаючого ефекту для мешканців багатоповерхових будівель в м.Моршині розроблено окрему спеціалізовану Програму відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Моршині на 2016-2020 роки (“Теплий дім“), затверджену рішенням Моршинської міської ради від 21.07.2016 № 190.

Протягом 2016 року мешканцями м.Моршина отримано 70 кредитів на заходи з енергозбереження на загальну суму близько 1 млн.грн. та 1 кредит, отримано ОСББ на загальну суму 100,0 тис.грн. Впродовж року спостерігалася чітка тенденція до збільшення кількості кредитів та їх вартості, що свідчить про збільшення рівня довіри населення до механізму Програми, а також про розуміння населенням необхідності комплексного вирішення проблем нераціонального використання енергоресурсів.

Прогнозується, що за час дії програми населенням буде отримано понад 300 кредитів на загальну суму понад 5 млн. грн., компенсаційні виплати за якими з обласного та міського бюджету становитимуть близько 160 тис.грн. щорічно.

5.Напрями використання бюджетних коштів та результативні показники

На виконання вищенаведених завдань та заходів кошти міського бюджету спрямовуються на відшкодування мешканцям м.Моршина до 15% річних відсоткової ставки за кредитами, отриманими на заходи з енергозбереження.

Обсяг коштів на реалізацію Програми щорічно визначається при затвердженні міського бюджету м.Моршина та, за потреби, коригується впродовж року в межах можливостей міського бюджету.

Фінансування заходів Програми здійснюється шляхом відшкодування з міського бюджету м.Моршина різниці між процентною ставкою кредитно-фінансової установи та відсотком, відшкодованим обласним бюджетом (5%), але не більше 15% річних відсоткової ставки кредитно-фінансової установи за наданими кредитами на цілі, які забезпечують енергозбереження.

Обсяг коштів, спрямованих на відшкодування відсоткової ставки за рахунок коштів обласного та міського бюджетів за кредитами, отриманими фізичними особами на впровадження енергоощадних заходів, не може бути вищим за річну відсоткову ставку кредитно-фінансової установи.

У випадку, якщо сумарний обсяг коштів обласного та міського бюджетів, перевищує річну відсоткову ставку кредитно-фінансової установи – з обласного бюджету здійснюється відшкодування частини відсоткової ставки, яка передбачена місцевою програмою енергозбереження в повному обсязі, з міського бюджету –забезпечується необхідне дофінансування.

Порядок відшкодування відсотків за кредитами залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів наведено у додатку 4.

6.Відповідальні виконавці Програми

Відповідальним виконавцем Програми є виконавчий комітет Моршинсьої міської ради, контроль за її виконанням покладається на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та житлово-комунального господарства Моршинської міської ради.

7.Очікувані результати

Враховуючи, що в Україні протягом десятків років сформувався великий потенціал економії ПЕР, який перевищує 55% до загального обсягу їх споживання, здійснення програмних енергоощадних заходів стає надзвичайно ефективним.

За 4-річний період дії програми очікується, що в режимі самоокупності споживання енергії на побутові цілі та цілі опалення в регіоні може бути зменшено на 30%. Альтернативна енергетика та використання місцевих видів палива за відповідних капіталовкладень може зменшити споживання газу в регіоні до дебету власного видобутку.

Секретар ради                                      Микола Воєвода

Додаток 1

до Програми енергозбереження для

населення м.Моршина на 2017-2020 роки

Ресурсне забезпечення

Програми енергозбереження для населення м.Моршина на 2017-2020 роки *

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Усього витрат на виконання програми

Усього,

120

в межах бюджетних призначень

в межах бюджетних призначень

в межах бюджетних призначень

в межах бюджетних призначень

у тому числі          
міський бюджет м.Моршина

120

в межах бюджетних призначень

в межах бюджетних призначень

в межах бюджетних призначень

в межах бюджетних призначень

обласний бюджет          
кошти небюджетних джерел          

*визначається при затвердженні (уточненні) показників міського бюджету на відповідний рік

Секретар ради                                                               Микола Воєвода

Додаток 2

до Програми енергозбереження для

населення м.Моршина на 2017-2020 роки

Перелік завдань, заходів та показників

Програми енергозбереження для населення м.Моршина на 2017 рік

з/п

Перелік заходів

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела

Обсяги, тис. грн.

1.

Сплата відсотків за надані фінансово-кредитними установами позики населенню на енергоощадні заходи затрат

Обсяги видатків пов’язаних із відшкодуванням відсотків

120 тис. грн.

Виконавчий комітет Моршинської міської ради міський бюджет

120,0

Сприяння у реалізації населенням міста енергоефективних заходів з метою зменшення обсягів споживання енергоресурсів
продукту

Кількість осіб, яким видано кредит на енергозберігаючі заходи, 85

ефективності

Середній розмір компенсації на одну особу 1400 грн.

якості

Динаміка середніх витрат на відшкодування відсотків у порівнянні з попереднім роком, %

Секретар ради                                                   Микола Воєвода

Додаток 3

до Програми енергозбереження для населення м.Моршина на 2017 – 2020 роки

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОГОВІР №___

про співробітництво

м. Моршин «___»_________201_ року

Моршинська міська рада (надалі – Головний розпорядник коштів), в особі міського голови м.Моршина ________, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони та ______________________(надалі – Кредитно-фінансова установа), в особі ______________________, що діє на підставі ____________, з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору

1.1.Предметом цього Договору є встановлення основних умов та принципів співпраці Сторін у процесі надання Головним розпорядником коштів часткової компенсації відсотків за кредитами фізичним особам (далі – Позичальникам), які отримали кредит у Кредитно-фінансовій установі на цілі, передбачені в додатку 1 до цього Договору, в межах Програми енергозбереження для населення м.Моршина на 2017 – 2020 роки, затвердженої рішенням Моршинської міської ради від 30.03.2017 року № 336 (далі – Програма), у розмірах та у порядку, визначеному цим Договором.

1.2.Кредитування Позичальників здійснюється Кредитно-фінансовою установою відповідно до внутрішніх нормативних документів Кредитно-фінансової установи.

1.3. Головний розпорядник коштів надає компенсацію відсоткової ставки у розмірі до 15% річних відсоткової ставки кредитно-фінансової установи за кредитами на заходи з енергозбереження згідно Програми.

1.4. Кредити надаються в національній валюті, на строк не більше 5 (п`яти) років на підставі цього Договору та поданих зведених Реєстрів.

2. Основні завдання Сторін

2.1. Для досягнення цілей за цим Договором Сторони зобов’язуються:

– спрямовувати зусилля на виконання умов Програми;

– проводити заходи з пошуку Позичальників, які бажають отримати кредит у Кредитно-фінансовій установі та отримати право на часткове погашення відсотків за кредитом, відповідно до умов Програми;

– обмінюватися наявною у їх розпорядженні інформацією, що стосується предмету цього Договору, проводити спільні консультації і переговори, встановлювати науково-технічні та комерційно-фінансові зв’язки з третіми особами й інформувати один одного про результати подібних контактів.

3. Обов’язки і права Головного розпорядника коштів:

3.1. Головний розпорядник коштів зобов’язується:

3.1.1. Прийняти, розглянути сформовані Кредитно-фінансовою установою Реєстри Позичальників, які отримали кредит на цілі, передбачені в додатку 1 до цього Договору.

3.1.2. Резервувати за Позичальниками кошти, необхідні для часткової компенсації відсотків за Кредитним договором, відповідно до Реєстру Позичальників, наданого Кредитно-фінансовою установою, згідно з п. 3.1.1 цього Договору.

3.1.3. Прийняти, розглянути сформовані Кредитно-фінансовою установою зведені реєстри Позичальників, згідно п.4.1.6 цього Договору.

3.1.4. Перераховувати кошти часткової компенсації відсотків, згідно із зведеними Реєстрами на транзитний рахунок №__________, що відкритий у Кредитно-фінансовій установі.

3.1.5. Надавати Кредитно-фінансовій установі на її письмову вимогу (але не частіше одного разу на місяць) довідку-розрахунок про суму коштів, які зарезервовані за Позичальниками і використані на часткове погашення відсотків за Кредитними договорами.

3.1.6. Повідомляти Кредитно-фінансову установу про всі зміни, що можуть вплинути на виконання Сторонами умов цього Договору за 3 дні до набрання ними чинності.

3.1.7. Не розголошувати відомості, які становлять банківську та комерційну таємницю Кредитно-фінансової установи, а також відомості, які стали відомі Департаментові у зв’язку з виконанням обов’язків за цим Договором.

3.1.8. Виконувати інші зобов’язання за цим Договором.

3.2. Головний розпорядник коштів має право

3.2.1. Вносити на розгляд Кредитно-фінансової установи пропозиції щодо вдосконалення правовідносин за цим Договором, а також схеми кредитування Позичальників.

3.2.2. Здійснювати контроль за дотриманням Кредитно-фінансовою установою умов цього Договору.

3.2.3. Здійснювати заходи із перевірки пакетів документів Позичальників (згідно додатком 4 до цього Договору) та контроль за цільовим використання кредитів, отриманих за Програмою, відповідно до умов цього Договору, за умови попереднього письмового повідомлення про це Кредитно-фінансової установи за 10 робочих днів.

4. Обов’язки і права Кредитно-фінансової установи

4.1. Кредитно-фінансова установа зобов’язується:

4.1.1.Надавати кредити Позичальникам на цілі, передбачені в додатку 1 до цього Договору, у порядку, передбаченому внутрішніми нормативними документами кредитно-фінансової установи.

4.1.2. Визначати суму коштів, яка необхідна для часткової компенсації відсотків за Кредитним договором для кожного Позичальника, виходячи з умов передбачених у п.1.3 цього Договору та відобразити це у зведеному реєстрі.

4.1.3. Формувати та зберігати в кредитно-фінансовій установі щодо кожного Позичальника, який отримав кредит у Кредитно-фінансовій установі, відповідно до умов цього Договору, пакет документів, згідно з переліком, визначеним у додатку 4 до цього Договору.

4.1.4 Формувати Реєстр Позичальників, які отримали кредит у Кредитно-фінансовій установі на цілі передбачені цим Договором, згідно форми наведеної у Додатку №2 до цього Договору.

4.1.5. Не рідше одного разу в місяць подавати Головному розпоряднику коштів сформовані за цей час Реєстри нових Позичальників, які отримали кредит за Програмою.

4.1.6. Формувати та подавати Головному розпоряднику коштів, не пізніше п’ятнадцятого числа наступного місяця, зведений Реєстр Позичальників, згідно з формою додатку 3 до цього Договору.

4.1.7. Перераховувати скеровані Головним розпорядником коштів на рахунок Кредитно-фінансової установи кошти, призначені для часткової компенсації відсотків на поточні рахунки Позичальників, відповідно до умов цього Договору та інших договорів, укладених у межах цього Договору.

4.1.8. Повідомляти Головного розпорядника коштів про дострокове погашення кредиту на наступний робочий день після його погашення, а залишок коштів призначених на часткове відшкодування відсотків за кредитом, повертати на рахунок Головного розпорядника коштів.

4.1.9. Здійснювати заходи з популяризації Програми, зокрема щодо надання часткової компенсації відсотків Позичальникам, які отримали кредит у Кредитно-фінансовій установі на цілі, передбачені в Додатку 1 до цього Договору.

4.1.10. Виконувати інші зобов’язання за цим Договором.

4.1.11.У Кредитних договорах, які укладатимуться з Позичальниками в графі «Ціль кредитування» зазначати: «за Програмою енергозбереження для населення м.Моршина на 2017 – 2020 роки» з подальшим переліком товарів і послуг на які надається кредит.

4.2. Кредитно-фінансова установа має право:

4.2.1. Відмовити Позичальникові в наданні кредиту у випадку:

– невідповідності Позичальника вимогам Кредитно-фінансової установи та умовам цього Договору;

– прийняття кредитним комітетом Кредитно-фінансової установи рішення про відмову у видачі кредиту.

5. Відповідальність Сторін

5.1.У разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні всі завдані у зв’язку з цим збитки.

5.2. Кредитно-фінансова установа несе відповідальність за невключення осіб, які отримали кредит за Програмою у Зведений реєстр згідно з додатком 3 до цього Договору.

5.3. Головний розпорядник коштів не несе відповідальності за несвоєчасне, до 2-х місяців, перерахування коштів часткової компенсації відсотків Позичальників з міського бюджету.

5.4. Кредитно-фінансова установа не несе відповідальності за відмову Головного розпорядника коштів здійснювати часткове погашення відсотків за кредитами, згідно із сформованими Кредитно-фінансовою установою зведеними Реєстрами.

6. Форс-мажорні обставини

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання будь-якого з положень цього Договору, якщо це стало наслідком причин, що не контролюються невиконуючою стороною. До таких причин належать: стихійне лихо, екстремальні погодні умови, перебої в постачанні електроенергії та вихід з ладу телекомунікацій, збої комп’ютерних систем, пожежі, страйки, військові дії, громадське безладдя і таке інше, але не обмежуються ними.

7. Строк дії Договору

7.1. Цей Договір набуває чинності з дня його підписання Сторонами і діє до повного виконання Сторонами зобов’язань.

7.2. Цей Договір може бути розірваний лише за згодою Сторін. Сторона, що бажає розірвати Договір, подає заяву не раніше, ніж за 30 днів до пропонованого дня припинення дії Договору.

7.3. Після закінчення дії Договору Головний розпорядник коштів зобов’язується здійснювати часткове погашення відсотків за кредитами, згідно із сформованими Кредитно-фінансовою установою зведеними Реєстрами, до повного виконання перед Позичальником зобов’язань за кредитом.

8. Прикінцеві положення

8.1. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору вносяться лише за згодою Сторін, шляхом укладання додаткових договорів.

8.2. У разі виникнення спорів у ході виконання цього Договору Сторони намагатимуться вирішувати їх шляхом переговорів. Зацікавлена Сторона має право звернутися до господарського суду, якщо під час переговорів Сторони не дійшли згоди щодо врегулювання спору.

8.3. Цей Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін, кожний з яких має однакову юридичну силу.

8.4. Головний розпорядник коштів підтверджує, що Позичальники, внесені до зведених Реєстрів згідно з кредитними договорами та умов цього Договору, є учасниками Програми та зобов’язуються відповідно до умов цього Договору здійснювати часткову компенсацію відсотків.

9.Місцезнаходження та реквізити Сторін

Кредитно-фінансова установа
________________
 
________________
_________________

_________________ 
М. п.
Моршинська міська рада
82482
 м. Моршин, вул.І.Франка, 15
р/р 35424193045826

у ГУДКСУ у Львівській області
МФО 825014

код ЄДРПОУ 04372448

М. п.

Секретар ради Микола Воєвода

Додаток 1

до Генерального договору

про співробітництво №______

від «____»_________201_ року

Цілі кредитування,

які забезпечують енергоощадність та енергоефективність і передбачають

відшкодування частини відсотків за кредитами для населення м.Моршина

з/п

Цілі

Обладнання та матеріали

  Приватна сонячна електростанція Фотоелектричні панелі

Інвертор

Система кріплень сонячних панелей па даху

Кабель та конектори

для фотоелектричних систем

Щит електричний для приєднання сонячних панелей до інвертора

Захисне та комутаційне обладнання для системи

Прилади обліку електроенергії

  Система сонячного теплопостачання та/або гарячого водопостачання Сонячний колектор

Циркуляційний насос

Розширювальний бак

Бак-акумулятор

Теплообмінник

Запірно-регулювальна арматура та фітинги

  Теплонасосна система для водяної або повітряної системи опалення та/або гарячого водопостачання Тепловий насос

Розподільний колектор з терморегуляторами

фітинги,

бак-аккумулятор

теплообмінник,

насос,

мембранний розширювальний бак, запірно-регулювальна арматура

  Утеплення зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів Вироби (плити, рулони) з мінеральної вати

Вироби теплоізоляційні зі скляного штапельного волокна

Плити пінополістирольні (пінопласт)

Екструдований пінополістирол

Газо- та пінозолобетон

Вироби з жорсткого пінополіуретану

Вироби зі спіненого пінополіетилену

Вироби зі спіненого хімічно зшитого піно поліетилену

Вироби зі спіненого хімічно зшитого пінополіетилену з покриттям алюмінієвою фольгою

Целюлозний утеплювач

Вироби теплоізоляційні перлітоцементні та перлітогіпсові

Вироби перлітобентонітові теплоізоляційні

Вироби цементополістирольні

Бетони ніздрюваті

 1. .

Світлопрозорі конструкції з енергозберігаючим склом (крім однокамерних) Вікна

Балконні двері з енергозберігаючим склом

  Системи опалення Котли на твердому паливі

Котли піролізні (газогенераторні)

Котли, що працюють на природному газі – конденсаційні з ККД вище 91%

Радіатори опалення з терморегулятором/автоматичнимрегулятором температури повітря в приміщенні

Терморегулятор/автоматичний регулятор температури повітряв приміщенні.

Термостатичний елемент, привід (мотор,термопривід), електронний термостат, клапан терморегулятора, клапан терморегулятора вбудований в радіатор)

Системи електроопалення з тепловою акумуляцією

Кредитно-фінансова установа                                                                                                 Головний розпорядник коштів:

_______________________                                                                                                             __________________________

Додаток 2

до Генерального договору

про співробітництво №_____

від “____“__________201___

ПОГОДЖЕНО                                                                                                                                                        ПОГОДЖЕНО
Кредитно-фінансова
установа                                                                                                                              Головний розпорядник коштів
__________________________                                                                                                                             _________________________
 

Реєстр № ________

Позичальників, які отримали кредит у ________________

за Програмою енергозбереження для населення м.Моршина на 2017 – 2020 роки

за _______________ 201__ р.

(місяць)

Реквізити Кредитно-фінансової установи:

__________________

_________________

з/п

Прізвище, ім’я та по-батькові

Ідентифікаційний номер

Ціль кредиту

і дата Кредитного

договору

Строк Кредитного договору

Відсоткова ставка за користування кредитом, %

Розмір компенсації %

Сума кредиту

Розмір компенсації

за весь строк

кредитування

грн..

Місце реєстрації Позичальника

(район,місто)

                     
                     
                     
                     
                     
                     

Усього

     

Кредитно–фінансова установа:

____” _____________________ 201__р. ________________________ ______________ М.П. (посада, прізвище та ініціали) (підпис)

Додаток 3

до Генерального договору

про співробітництво №_____

від “____“__________201___

ПОГОДЖЕНО ПОГОДЖЕНО
Кредитно-фінансова
установа Головний розпорядник коштів
__________________________ _________________________
 

Зведений реєстр № ________

Позичальників, які отримали кредит у ________________

за Програмою енергозбереження для населення м.Моршина на 2017 – 2020 роки

за _______________ 201__ р.

(місяць)

Реквізити кредитно–фінансової установи:

___________________________________

з/п

Прізвище, ім’я та по-батькові,

Ідентифікаційний номер

Ціль кредиту

і дата Кредитного

договору

Строк Кредитного договору

Сума кредиту

Відсоткова ставка за користування кредитом, %

Розмір

компенсації

%

Розмір

компенсації

грн.

Сума, з якої нараховується розмір компенсації, грн.

Період ,за який нараховуються відсотки

(у днях)

                       
                       
                       
                       
                       

Усього

     

Кредитно-фінансова установа:

____” _____________________ 201__р. ________________________ ______________ М.П. (посада, прізвище та ініціали) (підпис)

Додаток 4

до Генерального договору

про співробітництво №_____

від «___»___________201_ року

Перелік документів,

які необхідні для відшкодування відсотків за користування кредитом

(зберігаються у кредитно-фінансовій установі)

 • паспорт Позичальника (1-4, 11 стор.) (копія засвідчена Позичальником);
 • довідка про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • Кредитний договір;

Документи, які підтверджують цільове використання кредитних коштів:

  • Рахунок – фактура;
  • Договір купівлі-продажу, або документ, що підтверджує сплату коштів за придбаний товар або виконані роботи (копія);
  • Документ, що підтверджує факт впровадження енергозберігаючих заходів.
 • Акт прийому-передачі товару/Акт про надання послуг або накладна на товар.

Кредитно-фінансова установа Головний розпорядник коштів:

_______________________ ________________

Додаток 4

до Програми енергозбереження для населення м.Моршина на 2017 – 2020 роки

Порядок

відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів

 1. Цей порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в міському бюджеті на часткове відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах коротко- і середньостроковими кредитами, що надаються фізичним особам на впровадження енергозберігаючих технологій.

 2. Відшкодування відсотків здійснюється за кредитами залученими на заходи згідно переліку у додатку 1 до Програми.

 3. Відшкодування відсотків здійснюється за кредитами залученими на заходи п.1 – п.3 переліку, що у додатку 1 до Програми на термін до 5 років.

 4. Відшкодування відсотків здійснюється за кредитами залученими на заходи п.4 – п.6 переліку, що у додатку 1 до Програми на термін до 3 років.

 5. Відшкодування відсотків здійснюється на підставі Генерального Договору про співробітництво між головним розпорядником коштів міського бюджету передбачених на фінансування заходів з енергозбереження та кредитно-фінансовою установою.

 6. Відшкодування відсотків відбувається на підставі наступного пакету документів (зберігається в кредитно-фінансовій установі і є доступним для ознайомлення за вимогою головного розпорядника коштів):

  • паспорт Позичальника ( 1-4,11 ст.) (копія завірена Позичальником)

  • довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (копія завірена Позичальником)

  • кредитний договір
  • документи, які підтверджують цільове використання кредитних коштів:
  • рахунок-фактура;

  • договір купівлі-продажу або інший документ, який підтверджує сплату коштів за придбаний товар, або виконані роботи;

  • документ, який підтверджує факт впровадження енергозберігаючих заходів;

  • акт прийому- передачі товару або накладна.

 1. Вищезазначений пакет документів формує та зберігає в себе кредитно- фінансова установа, яка видала відповідний кредит.

 2. Кредитно-фінансові установи у кредитному договорі в графі: «цілі кредитування» зобов’язані зазначати «За програмою енергозбереження для населення м.Моршина на 2017-2020 роки».

 3. Кредитно-фінансові установи щомісячно подають головному розпоряднику коштів міського бюджету Реєстр нових Позичальників, які отримали кредит на вищезазначені цілі, а також не пізніше пятнадцятого числа наступного місяця подають Зведений реєстр Позичальників, які взяли кредити в цих установах, де зазначається сума відшкодування за конкретний місяць.

 4. Відшкодування відбувається помісячно, шляхом перерахунку головним розпорядником коштів міського бюджету на один обумовлений Генеральним договором чи іншими договорами транзитний чи поточний рахунок відповідної кредитно-фінансової установи, яка в свою чергу розподіляє ці кошти на поточні рахунки Позичальників, про що головному розпоряднику коштів надаються відповідні виписки чи підтверджуючі документи.

Секретар ради                                                   Микола Воєвода

Завантажити

Програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян (мешканців міста Моршина) в залізничному транспорті приміського сполучення на 2017 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Моршинської міської ради

від «30» березня 2017 року

337

ПРОГРАМА

компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян (мешканців міста Моршина) на залізничному транспорті приміського сполучення на 2017 рік

м. Моршин

2017 рік

ЗМІСТ

Паспорт Програми…………………………………………………………………3

Розділ 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма…4

Розділ 2. Мета Програми…………………………………………………………5

Розділ 3. Завдання Програми…………………………………………………… 5

Розділ 4. Механізм реалізації Програми ………………………………… …..5

Розділ 5. Джерела та обсяги фінансування заходів Програми…………………6

Розділ 6. Очікувані результати від виконання Програми……………………….6

Додаток ..……………………………………………………………………….….7

Паспорт Програми

компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян (мешканців міста Моршина) на залізничному транспорті приміського сполучення на 2017 рік

Ініціатор розроблення програми

Моршинська міська рада

Розробник програми

Управління праці та соціального захисту населення Моршинської міської ради

Дата, номер документа
про затвердження програми
Рішення Моршинської міської ради від 30.03.2017р.

337

Співрозробники програми

Підприємство – перевізник: регіональна філія «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», фінансове управління Моршинської міської ради, відділ економіки, курорту та туризму Моршинської міської ради

Відповідальні виконавці програми

Управління праці та соціального захисту населення Моршинської міської ради, регіональна філія «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»

Термін реалізації програми

2017 рік

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Міський бюджет

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

35,0 тис. гривень

Начальник управління праці

та соціального захисту населення                                                           Марія СИДОР

Розділ 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Згідно з Законом України “Про залізничний транспорт” пільгові перевезення пасажирів, які відповідно до законодавства користуються такими правами, забезпечують перевізники, які здійснюють перевезення пасажирів на залізничному транспорті приміського сполучення. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов’язані надати перевізникам, які здійснюють пільгові перевезення пасажирів та перевезення пасажирів за регульованими тарифами, компенсацію відповідно до Закону.

Відповідно до частини п’ятої статті 102 Бюджетного кодексу України компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян, визначених законодавством, здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

До 2016 року у Державному бюджеті України передбачались видатки на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян, визначених законодавством.

Перелік окремих категорій пасажирів, за проїзд яких здійснюються компенсаційні відшкодування у приміських поїздах міста Моршина, представлений у додатку до цієї Програми.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» відсутні видатки на відшкодування коштів за перевезення пільгових категорій громадян на міському пасажирському транспорті загального користування.

Стаття 91 Бюджетного кодексу України передбачає видатки з місцевого бюджету на місцеві програми соціального захисту окремих категорій населення та компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

Дана Програма розроблена для забезпечення безоплатного проїзду соціально незахищених верств населення міста у звязку з відсутністю відшкодування компенсаційних виплат за пасажирські перевезення з Державного бюджету у 2017 році.

Виходячи з фінансових можливостей міського бюджету міста Моршина, для забезпечення реалізації Програми необхідно виділення коштів, в розмірі 35,0 тис. гривень.

Розділ 2. Мета Програми

Програма направлена на розв’язання проблем соціального захисту громадян (мешканців міста Моршина), які мають право пільгового проїзду згідно з діючим законодавством.

Розділ 3. Завдання Програми

Компенсація вартості перевезень пільгових категорій громадян на приміських маршрутах, відповідно до укладеного з регіональною філією «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» договору, за рахунок міського бюджету м. Моршина у зв’язку з відсутністю субвенції з державного бюджету на 2017 рік місцевим бюджетам в частині фінансування компенсаційних виплат за пільговий проїзд в приміському залізничному транспорті окремих категорій громадян. Зниження соціальної напруги серед населення міста.

Розділ 4. Механізм реалізації Програми

Порядок проведення розрахунку втрат доходів регіональній філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» за безоплатний проїзд на приміських поїздах окремих категорій громадян визначає процедуру прийняття від суб’єктів господарювання, які здійснюють перевезення громадян, щомісячних облікових форм про недоотримані кошти за перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян (мешканців міста Моршина), створених на основі відомостей продажу квитків.

За рахунок коштів міського бюджету м. Моршина здійснюється компенсація втрат доходу від безоплатних перевезень окремих категорій громадян (мешканців міста Моршина) на залізничному транспорті приміського сполучення.

Проведення компенсаційних виплат за проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 року № 1359 “Про затвердження Порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян”.

Перелік окремих категорій пасажирів, які враховуються при проведенні розрахунків компенсаційних виплат за рахунок коштів державного та міського бюджетів, визначається у відповідності до замовлення на види та обсяги пільгових перевезень та порядку компенсації збитків перевізника від пільгових перевезень згідно з положеннями статті 9 Закону України “Про залізничний транспорт”, а саме додатком «Перелік окремих категорій пасажирів, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом приміського сполучення відповідно до чинного законодавства».

Пільги надаються мешканцям міста Моршина на підставі посвідчення, що підтверджує правовий статус окремої категорії пасажира-пільговика.

Компенсація втрат доходу регіональній філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» за виконання безоплатних перевезень окремих категорій пасажирів здійснюється на підставі укладеного підприємством-перевізником договору з управлінням праці та соціального захисту населення Моршинської міської ради.

Для отримання компенсації втрат доходу регіональній філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» від безоплатного перевезення окремих категорій пасажирів необхідно щомісяця до 10 числа місяця, наступного за звітним, надавати до управління праці та соціального захисту населення Моршинської міської ради звіт про втрати доходу від безоплатних перевезень окремих категорій пасажирів (облікові форми).

Відшкодування компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян здійснюється головним розпорядником міського бюджету згідно з розрахунками, поданими підприємством-перевізником у межах бюджетних призначень на відповідний рік.

Звіти про втрати доходу від безоплатних перевезень окремих категорій пасажирів підписуються та скріплюються печаткою суб’єктом господарювання та подаються до управління праці та соціального захисту населення Моршинської міської ради.

Щомісяця управління праці та соціального захисту населення Моршинської міської ради готує реєстри про фактично нараховані суми і підписує з регіональною філією «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» акти звіряння.

Розділ 5. Джерела та обсяг фінансування заходів Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету міста в межах видатків, затверджених міським бюджетом на 2017 рік за відповідним напрямком, виходячи з фінансових можливостей міського бюджету міста Моршина.

Для забезпечення реалізації Програми необхідно виділення коштів, в розмірі 35,0 тис. гривень.

Розділ 6. Очікувані результати від виконання Програми

Соціальний захист найбільш незахищених верств населення Моршина та покращення їх матеріального становища.

Забезпечення безперешкодного права пільгового проїзду окремих категорій громадян залізничним транспортом у приміському сполученні.

Надання компенсаційних виплат регіональній філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» за пільговий проїзд окремих категорій громадян надасть змогу забезпечити та комплексно розв’язати проблеми з ремонтом та оновленням рухомого складу, а також інших проблем підприємства.

Секретар ради                                                   Микола Воєвода

Додаток до Програми компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян (мешканців міста Моршина) на залізничному транспорті приміського сполучення на 2017 рік

Перелік окремих категорій пасажирів, за проїзд яких здійснюються компенсаційні відшкодування у приміських поїздах міста Моршина

І. Ветерани війни:

1. Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них (в т.ч. АТО);

2. Інваліди війни 1-3 груп;

3. Особа, яка супроводжує інваліда війни 1-ї групи;

4. Члени сімей загиблих (тих, які пропали безвісти) військовослужбовців.

ІІ. Громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи:

5. Громадяни, віднесені до категорії 1;

6. Громадяни-учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до категорії 2;

7. Діти, яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою.

ІІІ. Інваліди:

8. Інваліди 1-3 груп;

9.  Інваліди по зору 1-3 груп;

10. Дитина-інвалід;

11. Особа, яка супроводжує інваліда I групи або дитину-інваліда.

ІV. Інші категорії громадян:

12. Пенсіонери за віком;

13. Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, що виховуються або навчаються у навчально-виховних та навчальних закладах;

14. Діти до 6 років (без зайняття окремого місця для сидіння);

15. Діти з багатодітних сімей;

16. Ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветерани податкової міліції, ветерани державної пожежної охорони, ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України, ветерани служби цивільного захисту, ветерани Державної служби  спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Секретар ради                                        Микола Воєвода

Завантажити