Міста-побратими
Обрати сторінку

Програма надання медичної допомоги мешканцям Моршинської територіальної громади на 2021 – 2022 роки, від 25.11.2021 № 308

Програма цільового використання коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва на 2021-2030 роки, від 25.11.2021 № 307

Програма приватизацiї об’єктiв комунальної власностi Моршинської міської територiальної громади на 2021-2023 роки, від 15.10.2021 № 273

Програма розвитку освіти Моршинської територіальної громади на 2021-2025 роки, від 02.09.2021 № 237

Програма технічного і фінансового забезпечення, удосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і зв’язку Моршинської територіальної громади на 2021 рік, від 13.05.2021 № 164

Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа Моршинської територіальної громади на 2021-2025 роки, від 13.05.2021 № 157

Програма збереження дерев’яної архітектурної та культурної спадщини Моршинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, від 01.04.2021 № 155

Програма проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що підлягають продажу на території Моршинської громади на 2021-2025 роки, від 01.04.2021 № 154

Програма розроблення містобудівної документації на території Моршинської територіальної громади на 2021-2025 роки, від 01.04.2021 № 153

Комплексна програма “Забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території Моршинської територіальної громади на 2021-2025 роки», від 01.04.2021 № 130

Програма територіальної громади «Духовне життя» на 2021 рік, від 25.02.2021 № 97

Програма «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю” на 2021- 2025 роки, від 25.02.2021 № 98 (зі змінами від 01.04.2021 № 132)

Програма проведення інвентаризації земель Моршинської територіальної  громади на 2021-2025 роки, від 25.02.2021 № 99

Програма розвитку туризму та промоції Моршинської територіальної громади на 2021-2025 роки, від 25.02.2021 № 100

Програма підтримки та розвитку житлово-комунального господарства Моршинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки від 25.02.2021 № 95 (зі змінами від 14.12.2021 № 329)

Програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання  автомобільних доріг комунальної власності Моршинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, від 25.02.2021 № 94

Екологічна програма Моршинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, від 25.02.2021 № 93 (зі змінами від 21.10.2021 № 285)

Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку Моршинської міської територіальної громади на 2021 рік, від 25.02.2021 № 92

Програма безоплатного харчування учнів у закладах загальної середньої освіти Моршинської територіальної громади, від 16.01.2021 № 59

Розвиток фізичної культури та спорту Моршинської територіальної громади на 2017-2021 роки, від 22.12.2020 № 51

Програма підтримки книговидання авторів та популяризація української книги Моршинської територіальної громади на 2017 – 2021 роки, від 22.12.2020 № 51

Програма відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги та розміром економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання) для населення на 2021 рік, від 22.12.2020 № 50

Міська програма “Молодь громади” на 2021-2025 роки, від 22.12.2020 № 48

Програма відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Моршині на 2016-2021 роки (“Теплий дім”), від 21.07.2016 № 190 (зі змінами від 31.10.2019 № 929, від 22.12.2020 № 46)

Програма енергозбереження для мешканців Моршинської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки, від 22.12.2020 № 45

Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Моршинської міської ради на 2021 – 2023 роки, від 22.12.2020 № 44 (зі змінами від 01.04.2021 № 135)

Програми поповнення бібліотечних фондів бібліотек Моршинської територіальної громади на 2021 – 2025 роки, від 22.12.2020 № 31

Програма благоустрою населених пунктів Моршинської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки, від 22.12.2020 № 23

Програма соціального захисту та соціального забезпечення населення Моршинської територіальної громади на 2021-2025 роки та заходів щодо їх виконання, від 22.12.2020 № 21

Проєкт програми соціально-економічного та культурного розвитку Моршинської міської територіальної громади на 2022 рік

Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» Моршинська міська рада  оприлюднює для громадського обговорення Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та Проєкт Програми соціально-економічного та культурного розвитку Моршинської територіальної громади на 2022 рік.

Зауваження і пропозиції до зазначених документів просимо надавати до 15.01.2022 року у письмовому вигляді  до Виконавчого комітету Моршинської міської ради  (вул.Івана Франка, 15, м.Моршин, 82482) або на електронну адресу: morshin_rada@ukr.net.

Зауваження та пропозиції, отримані після встановленого строку не розглядаються.

31.12.2021

 

 

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Програми соціально-економічного та культурного розвитку Моршинської територіальної громади на 2022 рік

 1. Замовник

Виконавчий комітет Моршинської міської ради (далі – Замовник).

 1. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Головною метою Програми є створення умов для динамічного, збалансованого економічного зростання на основі поліпшення бізнес-клімату та інвестиційної привабливості,  підвищення доступності та якості широкого спектру соціальних послуг, підвищення якості життя населення на основі ефективного використання власного потенціалу громади шляхом впровадження стратегічних завдань та заходів, визначених стратегічними напрямками Стратегії розвитку Моршинської територіальної громади до 2027 року.

На 2022 рік визначено наступні пріоритетні напрямки розвитку громади:

 • Розвиток інфраструктури та благоустрій населених пунктів громади;
 • Розвиток туризму, збереження пам`яток природи, історії та культури;
 • Створення привабливого інвестиційного клімату у громаді;
 • Стимулювання раціонального використання енергоресурсів, впровадження заходів з термомодернізації громадських будівель;
 • Сприяння розвитку освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, соціального захисту населення;
 • Сприяння розвитку переробних та обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів, сімейних тваринницьких молочних ферм і особистих селянських господарств;
 • Забезпечення доступності послуг для мешканців та гостей громади.

Програма розроблена згідно з вимогами Конституції України, на підставі законів України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про стратегічну екологічну оцінку», постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та державного бюджету» з урахуванням завдань інших документів державного планування,  саме:

-Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020 – 2022 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 № 534;

-Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022 – 2024 роки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 586;

– Стратегії регіонального розвитку Львівської області на період до 2027 року, затвердженої рішенням Львівської обласної ради від 07.08.2020 №624-24/VIІ;

– Стратегії розвитку Моршинської територіальної громади на 2022-2027 роки, затвердженої рішенням Моршинської міської ради  від 23 грудня  2021 року № 340.

Програма базується на аналізі основних показників і тенденцій соціально-економічного розвитку Моршинської міської ради у 2021 році та визначає пріоритети соціально-економічного розвитку Моршинської територіальної громади на 2022 рік, актуальні питання та головну мету у розрізі   кожної сфери діяльності, завдання та заходи, а також критерії досягнення для розвитку галузі, які відповідають основним стратегічним напрямам розвитку і заходам місцевих цільових програм (32 програми міської ради), розробка, затвердження та внесення змін до яких проводитиметься виключно з дотриманням вимог Бюджетного кодексу України та чинних законодавчих і нормативно-правових актів.

Фінансування пріоритетних напрямів, у тому числі через місцеві цільові програми, здійснюватиметься з урахуванням реальних можливостей місцевого бюджету, а також виділених фінансових ресурсів державного та обласного бюджетів, доходів від надання платних послуг бюджетними установами, спонсорських коштів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Спрямування інвестиційних потоків у різні сфери економічної та соціальної діяльності дозволить забезпечити вирішення основних соціальних питань та виконання планових надходжень до бюджету громади.

Для забезпечення ефективного використання бюджетних коштів передбачається концентрація видатків на заплановані бюджетні призначення та виконання пріоритетних проєктів розвитку соціальної інфраструктури.

 1. Те, якою мірою документ державного планування визначаєумови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо якихзаконодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Програма охоплює такі види господарської діяльності: енергоефективність, житлово-комунальне господарство та комунальну інфраструктуру, освіту, охорону здоров’я, фізичну культуру та спорт, культуру та туризм, охорону навколишнього природного середовища, туризм.

Головними екологічними проблемами, які мають відношення до Програми є: необхідність відновлення та модернізація споруд та мереж інженерної інфраструктури (вуличне освітлення, централізоване водопостачання та водовідведення), забезпечення належного стану благоустрою та ефективне використання земель громади.

За кожним пріоритетним напрямком Програми розробляється низка заходів і проєктів, серед яких можуть бути проєкти, які відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», підлягатимуть оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Для таких проєктів має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля.

 1. Ймовірні наслідки:

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки (далі – СЕО) необхідно оцінити ймовірні наслідки реалізації Програми, зокрема, мають бути оцінені ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації Програми:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, за такими компонентами:

– атмосферне повітря;

– ґрунти та земельні ресурси;

– водні ресурси;

– біорізноманіття та ландшафтне різноманіття;

– відходи;

б) для територій з природоохоронним статусом:

На території Моршинської громади розташовано 11 об’єктів природно-заповідного фонду:

– гідрологічні пам’ятки природи місцевого значення:

Джерело №1 “Боніфацій” 0,65 га м.Моршин, Джерело №2 “Магдалина”0,65 га м.Моршин, Джерело №3 “Людмила”  0,65 га м.Моршин,  Джерело №4 0,36 га м.Моршин, Свердловина №17а  0,36 га м.Моршин, Свердловина №20 0,36 га м.Моршин, Свердловина №6 (мінеральні води) 0,3 га с.Баня Лисовицька;

– Парк пам’ятка садово-паркового мистецтва “Парк курорту” 12 га м.Моршин;

– ботанічна пам’ятка природи місцевого значення “Дуб звичайний” 0,05 га с.Лисовичі;

– ландшафтний заказник місцевого значення “Моршинський” 3084,6 га с.Лисовичі.

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки необхідно оцінити ймовірні наслідки для цієї території.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

транскордонні наслідки в рамках зазначеної стратегічної оцінки відсутні.

 5.Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо документ державного планування не буде затверджено

Зважаючи на комплексність рішень Програми, що обумовлюється необхідністю виконання стратегічних цілей Програми, здійснюється розгляд виправданих альтернатив планованих рішень. При впровадженні заходів Програми, у порівнянні із існуючим станом, очікується позитивний вплив на навколишнє природне середовище, у тому числі на здоров’я населення.

Найсприятливішим варіантом буде затвердження запропонованої Програми. Проте в процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки буде розглянута Альтернатива «нульовий сценарій» у випадку незатвердження Програми. Оцінку ефективності вказаної альтернативи буде відображено у Звіті про стратегічну екологічну оцінку.

 1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Для проведення стратегічної екологічної оцінки ( далі – СЕО) буде використано: доповіді про стан довкілля; статистична інформація; дані моніторингу стану довкілля; експертні оцінки; інша доступна інформація.

Під час проведення СЕО буде здійснено: збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників; проведення аналізу слабких та сильних сторін проєкту Програми з точки зору екологічної ситуації. Разом з тим, будуть використані такі методи участі громадськості, як інформування, консультування, коментування, тощо.

7.Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення СЕО передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством. Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

Заходи, спрямовані на запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для здоров’я населення, визначатимуться відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

 Під час проведення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути заходи для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством.

Згідно з Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» встановлено використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального й економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання забрудненню та виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних і інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища й безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій і об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення заходів щодо збереження й невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

Заходи, спрямовані на запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для здоров’я населення, визначатимуться відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

 1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Звіт про стратегічну екологічну оцінку буде складено до затвердження документу державного планування згідно з вимогами статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» з наступною структурою:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та

прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативного впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь – які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 1. Орган, до  якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження та пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документа державного планування «Програма соціально-економічного та культурного розвитку Моршинської міської територіальної громади на 2022 рік» надаються протягом 15 днів з дня її оприлюднення на офіційному веб-сайті до Виконавчого комітету Моршинської міської ради  (вул.Івана Франка, 15, м.Моршин, 82482) або на електронну адресу: morshin_rada@ukr.net.

 

 

                            УКРАЇНА         ПРОЄКТ

МОРШИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА

____ СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ   №

«___» ________  2022 р.                                                                  м.Моршин

 

Про затвердження Програми

соціально-економічного та культурного

розвитку Моршинської міської

територіальної громади на 2022 рік

 

Відповідно до статті 143 Конституції України, пп. 22 п. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Законом України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України“, з метою забезпечення комплексного розвитку громади відповідно до Стратегії розвитку Моршинської територіальної громади до 2027 року та Плану її реалізації на 2022-2024 роки, затверджених рішеннями міської ради від 23.12.2021 № 340, Моршинська міська рада

 ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму соціально-економічного та культурного розвитку Моршинської міської територіальної громади на 2022 рік, що додається.
 2. Делегувати виконавчому комітету Моршинської міської ради повноваження щодо розгляду та затвердження уточненого Переліку заходів Програми та обсягів видатків в межах затвердженого бюджету.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради.

 Міський голова                                                              Руслан ІЛЬНИЦЬКИЙ

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Моршинської міської ради

від __.__.2022 № ___

 

 

Програма

соціально-економічного

та культурного розвитку Моршинської міської територіальної громади

на 2022 рік

 

ЗМІСТ

1. Вступ

2. Характеристика соціально–економічного розвитку Моршинської міської територіальної громади

3. Пріоритетні напрями розвитку Моршинської міської територіальної громади на 2022 рік

4. Фінансове забезпечення Програми

Додаток. Перелік заходів Програми соціально-економічного та культурного розвитку Моршинської міської територіальної громади на 2022 рік.

Паспорт Програми

Загальна характеристика громади
Площа території (тис. км.кв.) – 122,2

Кількість наявного населення (тис. осіб) – 14388

 

Головний розробник Програми Співрозробники Відділ економічного розвитку та інфраструктури

Структурні підрозділи Моршинської міської ради

Мета і перелік основних завдань Програми Основними завданнями Програми є:

–   підвищення рівня життя населення;

–   наповнення бюджетів усіх рівнів;

–   впровадження заходів з енергоефективності;

–   розвиток житлово-комунального господарства;

–   розвиток соціальної інфраструктури;

–   забезпечення раціонального та ефективного використання рекреаційних ресурсів;

–   благоустрій території;

–  розвиток туризму.

Термін реалізації Програми 1 рік
Основні джерела фінансування –     кошти міського, державного та обласного бюджетів, інші кошти.
Система організації контролю Структурні підрозділи Моршинської міської ради

 

 І. Вступ

 Програма соціально-економічного та культурного розвитку Моршинської міської територіальної громади на 2022 рік базується на аналізі соціально-економічної ситуації, що склалася  у попередні роки, прогнозах, які враховують стан розвитку провідних галузей господарства, а також зовнішніх та внутрішніх чинниках. Вона визначає цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку громади на 2022 рік, а також комплекс заходів щодо реформування реального сектору економіки та соціальної сфери, необхідності вирішення найважливіших завдань для підвищення добробуту населення, вирішення соціальних та соціально-економічних проблем мешканців міста, забезпечення належного функціонування господарської та соціальної сфери.

Програму сформовано відділом економічного розвитку та інфраструктури Моршинської міської ради на підставі даних та пропозицій управлінь, відділів міської ради, підприємств, установ та організацій, на виконання статті 143 Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання державного бюджету».  В основу для визначення пріоритетів, цілей та завдань Програми покладено Стратегію розвитку Львівської області на період 2021-2027 років, План заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку Львівської області на період 2021-2027 років (у новій редакції), Стратегію розвитку Моршинської територіальної громади до 2027 року та План її реалізації на 2022-2024 роки, державні, обласні та міські цільові програми.

 2. Характеристика соціально–економічного розвитку Моршинської міської територіальної громади

 Моршинська міська територіальна громада створена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 травня 2020 р. №624-р “Про затвердження перспективного плану формування територій громад Львівської області”. До складу громади входять 14 населених пунктів: місто Моршин та села Долішнє, Горішнє, Верхня Лукавиця, Нижня Лукавиця, Смоляний, Довге, Станків, Фалиш, Пила, Задеревач, Воля-Задеревацька, Баня Лисовицька, Лисовичі. Адміністративний центр — місто Моршин – відомий бальнеологічний курорт, розташований серед прикарпатських заповідних лісів на висоті 340 м над рівнем моря на території Львівської області, в 14 км від м. Стрия, 95 км від Івано-Франківська та 82 км від обласного центру – міста Львова.

Економіка

Станом на 01.01.2022 на території Моршинської громади зареєстровано 763 СГД, з них 288 юридичних осіб, та 475 фізичних осіб-підприємців.

Розподіл суб’єктів господарювання громади за видами економічної діяльності

Промисловість громади представляють: ПрАТ МЗМВ «ОСКАР», ТзОВ «Українська Геотехнічна Дорога».

Комунальні послуги на території Моршинської громади надають: КП „Моршинтеплоенерго”, КП «Зелене місто» та Підприємство житлово-комунального господарства Моршинської міської ради.

На території громади розміщені такі лікувально-оздоровчі заклади: дочірнє підприємство «Санаторій «Моршинкурорт» ЗАТ «Укрпрофоздоровниця», до складу якого входять бальнеологічна лікарня, бювет мінеральних вод, лікувально-діагностичний центр, палац культури, база МТЗ; державне підприємство «Санаторій «Моршинський» Державного управління справами, санаторії «Мармуровий Палац» ТзОВ «Хелс-Мастер», «Аркадія» ТзОВ «Аркадія плюс», «Прикарпатська ватра» ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України»; готельно-оздоровчий комплекс «Святий Шарбель» ТзОВ «Інвестиційна компанія «ТВК»; пансіонати: «Моршин», «Одеса»; КП «Зірниця» Асоціації керівників шкіл Стрийського району; ЛВЛ № 2 «Центр реабілітації воїнів ОУН-УПА «Говерла», спортивно-оздоровча база «Динамо»; тренінговий центр прокурорів України «Зорецвіт» Офісу Генерального прокурора; кімнати відпочинку ст.Моршин; відпочинково-оздоровчий комплекс «Моршинська вежа»; готелі «Дюк», «Максим», «Оберіг», «Оріон», «Віват», «Парк+», «Богдан»,  «Боніфацій», «Перлина»; туристична агенція «Мінерали Карпат С»; гостинний двір «Віта Люкс»; та приватні садиби.

Серед найбільших бюджетоутворюючих підприємств громади є: ПрАТ МЗМВ «Оскар»; ПраТ «ІДС Аква Сервіс»; ДП Санаторій «Моршинський», ДП Санаторій «Моршинкурорт» ЗАТ “Укрпрофоздоровниця».

Економіка громади, як і України в цілому, функціонує в умовах пандемії COVID-19. Введення карантинних заходів, починаючи з 12 березня 2020 року суттєво позначилися на результатах виконання бюджету та основних показниках соціально-економічного розвитку.

За січень-грудень 2021 року за рахунок бюджетних коштів здійснено капітальних видатків на суму 18963,8  тис.грн., з них за рахунок коштів місцевих бюджетів здійснено видатків на суму 8259,5  тис.грн та 10704,3 тис.грн. з державного, обласного бюджетів та цільових фондів.

У 2021 році реалізовано та 1 проєкт регіонального розвитку- Облаштування безпечного міського простору між м.Моршин та с.Довге Стрийського району Львівської області (капітальний ремонт) – на суму 2005,58535 тис.грн., з них 1002,784 тис.грн. за кошти субвенції з обласного бюджету;

та 7 проєктів місцевих ініціатив  на суму 3079,153 тис.грн., з них 1537,923 тис.грн. – кошти обласного бюджету, 770,137 тис.грн. – кошти міського бюджету, 531,488 тис.грн. – спонсорські кошти, 279,605 тис.грн – нефінансовий внесок:

 • Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул.Б.Хмельницького в с.Довге Стрийського району Львівської області;
 • Капітальний ремонт їдальні Долішненської середньої загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, с. Долішнє, Стрийського району, Львівської області;
 • Капітальний ремонт приміщень коридорів та рекреацій другого поверху НВК “СЗШ-ліцей” м. Моршина;
 • Капітальний ремонт: “Утеплення фасаду спортивного залу НВК “Волезадеревацький ЗНЗ І-ІІІ ступенів – ДНЗ” в селі Воля Задеревацька Стрийського району Львівської області”;
 • Капітальний ремонт приміщень харчоблоку НВК “Станківський ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ” с. Станків, Стрийського району, Львівської області;
 • Капітальний ремонт покрівлі та заміна вікон оглядової вежі Народного дому по вул. Шкільна 15 в с.Баня Лисовицька Стрийського району Львівської області;
 • Капітальний ремонт футбольного та волейбольного поля з облаштуванням спортивного майданчика в с. Задеревач, Стрийського району Львівської області.

У 2021 році на проведення капітального та поточного ремонтів вулиць громади освоєно 2397,5956 тис.грн., з них: 998,940 тис.грн. – кошти державного бюджету, 1369,85 тис.грн. – кошти місцевих бюджетів та 28,805 тис.грн. – спонсорські кошти.

На виконання робіт в сфері благоустрою з місцевого бюджету у 2021 році виділено коштів в сумі 9825,49 тис.грн., виконано робіт за 12 місяців 2021 року на суму 9728,18552 тис.грн., в тому числі погашено кредиторську заборгованість за 2020 рік в сумі 874,012 тис.грн. (у 2020 році виділено 9233,18 тис.грн., освоєно 8928,2 тис.грн.)

У 2021 році в рамках реалізації проєкту “Оновлення природного середовища курорту Моршин. Реконструкція благоустрою рекреаційних територій”  на суму 500,0 тис.грн. за кошти бюджету розвитку обласного бюджету, проведено роботи з замощення території по вул.Лесі Українки (від ДНЗ № 2 «Сонечко» корпус 2 до будинку по вул. Шевченка, 1. Тривають роботи по капітальному ремонту покриття тротуарів та проїжджої частини вулиці Лесі Українки в м.Моршин Львівської області (коригування), у 2021 році освоєно 3242,3 тис.грн.

Завершено роботи по реконструкції інженерних мереж побутової каналізації по вул.Лесі Українки в м. Моршин Львівської області, у 2021 році освоєно 668,226 тис.грн., розпочато роботи по реконструкції приміщень першого та третього поверхів поліклініко-терапевтичного відділення КНП «Моршинська міська лікарня» по вул.50-річчя УПА,20 в м. Моршин Львівської області, у 2021 році освоєно 3261,2 тис.грн., з них 2261,2 тис.грн. – кошти субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток регіонів; капітальному ремонту приміщення: Притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, у 2021 році освоєно 61,878 тис.грн. з місцевого бюджету та 917,55459 тис.грн. за рахунок коштів субвенції з державного бюджету. Для комунального некомерційного підприємства “Моршинська міська лікарня” Моршинської міської ради придбано систему ендоскопічної візуалізації з відеогастроскопом в сумі 1787,97 тис.грн за кошти субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток регіонів, гематологічний аналізатор та аналізатор сечі на суму 250,0 тис.грн. за кошти державного бюджету в рамках Конкурсу підтримки ініціатив місцевих карпатських громад «Єврорегіон Карпати». Придбано обладнання робочої станції для оформлення та видачі паспортних документів, взяття біометричних даних і реєстрації місць проживання за кошти державної субвенції на розвиток мережі ЦНАП в сумі 346,0 тис.грн., шкільний автобус, медичне обладнання, а також засоби навчання, меблі та комп’ютерне обладнання для навчальних закладів в рамках впровадження стандарту «Нова українська школа», тощо.

Відповідно до Програми підтримки комунальних підприємств КП «Моршинтеплоенерго» спрямовано 887,45954 тис.грн., ПЖКГ Моршинської міської ради – 443,7175 тис.грн., а також 698,94184 тис.грн. для компенсації різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, внески в статутний фонд ПЖКГ – 2982,4 тис.грн..

Триває робота щодо оголошення природної території м.Моршина курортною територією державного значення — отримано схвальне рішення Львівської обласної ради від 19.06.2018 № 719 та подано пакет документів на розгляд Мінекономрозвитку та отримання погоджень (повторно) у профільних міністерствах для подальшого подання на розгляд Кабінету Міністрів та Верховної Ради України.

У 2022 році будуть продовжені роботи по реконструкції каналізаційних очисних споруд, заміні мереж вуличного освітлення, водопостачання та водовідведення;  впровадження заходів з енергоефективності у бюджетних установах, комунальних підприємствах та житловому фонді, зокрема в будинках, де створено ОСББ; роботи з капітального та поточного ремонту вулиць та тротуарів, оновлення матеріально-технічної бази бюджетних установ та комунальних підприємств, сприяння залученню інвестицій, тощо за рахунок коштів, залучених з різних джерел фінансування.

Центром надання адміністративних послуг Моршинської міської ради забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг. Станом на 01 січня надається 159 адмінпослуг (з яких 100- послуги міської ради, 59- територіальних органів ЦОВВ), включаючи документи дозвільного характеру та звернення громадян (в тому числі гарячу лінію 112).

Станом на 31.12.2021р. з початку року зареєстровано 4778 звернень юридичних та фізичних осіб для надання адмінпослуг, надано 4495 відповідей, в тому числі 56 відмов; також прийнято 552 заяви-звернення від громадян.

Соціальний захист населення

Виважені підходи до вирішення проблем соціального захисту малозабезпечених верств населення, зорієнтовані, в першу чергу, на забезпечення соціальних гарантій багатодітним і малозабезпеченим сім’ям з дітьми, одиноким непрацездатним громадянам, пенсіонерам, інвалідам, сім'ям, які виховують дітей-інвалідів, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які потребують соціального захисту як з боку держави, так і допомоги за рахунок коштів місцевого бюджету, благодійних і спонсорських внесків.

В громаді станом на 01.01.2022 року налічується:

домогосподарств – 4898;

пенсіонерів – 3798 осіб;

внутрішньо переміщених –  56 чол.;

інвалідів війни –  16 чол.;

учасників бойових дій – 148,  із них:

учасників АТО – 995

учасників бойових дій УПА – 6;

осіб з інвалідністю –  583, з них

дітей з інвалідністю – 70 чол.;

малозабезпечених сімей – 37;

багатодітних сімей – 162;

одержувачів субсидій – 874;

одержувачів пільг – 566.

Основні завдання та заходи на 2022 рік:

– забезпечення своєчасного та в повному обсязі надання населенню всіх видів державних допомог, субсидій та пільг згідно з чинним законодавством;

– формування та ведення Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, Єдиної інформаційної бази внутрішньо переміщених осіб, Реєстру отримувачів житлових субсидій;

– реалізація пілотного проєкту «Монетизація одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка»;

– виконання завдань і заходів Програми соціального захисту та соціального забезпечення Моршинської територіальної громади на 2021-2025 роки (рішення міської ради від 22.12.2020 № 21);

– продовження реалізації комплексу заходів, спрямованих на вирішення проблемних питань та забезпечення соціальної підтримки учасників АТО/ОСС, членів їх сімей та сімей загиблих учасників АТО/ОСС  (у т.ч.: поліпшення житлових умов; забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, санаторно-курортним лікуванням, професійною адаптацією та інших видів соціальних послуг);

– організація оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки за кошти міського, державного бюджетів, благодійних організацій, батьківських коштів;

– здійснення заходів із запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі й гендерної нерівності у суспільстві, у т.ч.: проведення інформаційно-просвітницьких заходів з питань попередження домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, і протидії торгівлі людьми;

– забезпечення соціального супроводу та вирішення проблем соціально-побутового характеру внутрішньо переміщених осіб.

Заплановано організувати та надавати соціальну послугу для пенсіонерів «Університет ІІІ віку» метою якого є  адаптація покоління людей старшого віку до сучасного суспільного життя; підтримка фізичного та інтелектуального здоров’я, сприяння зайнятості та об’єднанню, розширення світогляду, підвищення якості життя людей похилого віку; організація такої діяльності, що створює умови для спілкування, самореалізації та активної участі в житті.

 1. Пріоритетні напрями розвитку Моршинської міської територіальної громади на 2022 рік

Програма спрямована, насамперед, на стабілізацію економіки, недопущення погіршення якості життя населення, а також стабільну роботу систем забезпечення життєдіяльності громади.

Головними пріоритетами соціально-економічного розвитку Моршинської міської територіальної громади на 2022 рік визначено:

 • Розвиток інфраструктури та благоустрій населених пунктів громади;
 • Розвиток туризму, збереження пам`яток природи, історії та культури;
 • Створення привабливого інвестиційного клімату у громаді;
 • Стимулювання раціонального використання енергоресурсів, впровадження заходів з термомодернізації громадських будівель;
 • Сприяння розвитку освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, соціального захисту населення;
 • Сприяння розвитку переробних та обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів, сімейних тваринницьких молочних ферм і особистих селянських господарств;
 • Забезпечення доступності послуг для мешканців та гостей громади.

Основні проблеми розвитку економіки і соціальної сфери, над якими буде працювати міська рада протягом 2022 року:

 • незадовільний стан частини мереж вуличного освітлення, водопостачання та водовідведення, очисних споруд;
 • незадовільний стан частини доріг, тротуарів;
 • нераціональне використання рекреаційних ресурсів громади;
 • забезпечення належного стану благоустрою та облаштування місць для відпочинку;
 • невідповідність окремих громадських будівель встановленим вимогам щодо енергоефективності;
 • необхідність оновлення матеріально-технічної бази бюджетних установ та комунальних підприємств.

Виходячи з вищенаведеного, буде проводитись наступна робота:

3.1. Житлово-комунальне господарство, інфраструктура та благоустрій

 • Реконструкція очисних споруд, заміна аварійних ділянок мереж водопостачання та водовідведення;
 • Організаційно-управлінський вплив на комунальні підприємства з метою підвищення ефективності та надійності їх функціонування у сфері виробництва і забезпечення необхідного рівня комунальних послуг споживачам, забезпеченню прибутковості, ефективної господарської діяльності, здійснення контролю за використанням бюджетних коштів (фінансова підтримка, внески в статутний фонд для придбання основних засобів тощо);
 • Будівництво, реконструкція, капітальний і поточний ремонт доріг, тротуарів, пішохідних та велодоріжок, прибудинкових територій та забезпечення безпеки дорожнього руху;
 • Реконструкція благоустрою рекреаційних територій, створення зон відпочинку;
 • Реконструкція, ремонт та технічне обслуговування вуличного освітлення, заміна елементів вуличного освітлення;
 • Підтримка в належному стані меліоративних каналів, а також гідротехнічних споруд, чищення русел малих рік і потоків з метою недопущення підтоплення будівель та сільськогосподарських угідь під час паводків;
 • Дотримання чистоти і порядку на всій території міста, регулярне прибирання вулиць та вивіз твердих побутових відходів.

3.2. Розвиток туризму та збереження пам`яток природи, історії та культури

 • Виготовлення та придбання якісної продукції щодо туристичного потенціалу Моршинської громади (рекламні брошури, флаєри, картографічні матеріали, сувенірна продукція, тощо);
 • Відновлення місцевих пам’яток природи, культури та історії;
 • Вшанування почесних мешканців громади та відзначення вагомих подій.

3.3. Покращення інвестиційного клімату громади

 • Інвентаризація земельних ділянок;
 • Розроблення комплексного плану просторового розвитку громади;
 • Підготовка земельних ділянок та комунальних об’єктів до продажу на аукціонах.

3.4. Енергозбереження та енергоефективність

 • Реконструкція приміщення корпусу 2 ДНЗ № 2 «Сонечко»;
 • Термомодернізація Моршинської школи мистецтв по вул.Привокзальна, 61 в м.Моршин;
 • Продовження робіт по впровадженні енергозберігаючих заходів в бюджетних установах та на комунальних підприємствах.

3.5. Освіта, культура, соціальний захист населення, охорона здоров’я

 • Реконструкція приміщень першого та третього поверхів поліклініко-терапевтичного відділення КНП «Моршинська міська лікарня» по вул.50-річчя УПА,20 в м. Моршин Львівської області;
 • Капітальний ремонт покриття спортивних майданчиків з влаштуванням штучного покриття по вул.Івана Франка в м.Моршині Львівської області;
 • Зміцнення матеріально–технічної бази бюджетних установ міста;
 • Капітальний ремонт приміщень бюджетних установ;
 • Забезпечення оздоровлення дітей, першочергово-пільгових категорій;
 • Забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів шкіл та дітей пільгових категорій;
 • Надання премій переможцям та призерам олімпіад, конкурсів;
 • Проведення спортивних заходів, забезпечення участі місцевих команд у комплексних спортивних іграх Львівщини;
 • Проведення культурно-масових заходів з відзначення державних та визначних дат, забезпечення умов розвитку культури та духовного збагачення мешканців міста (забезпечення урочистих академій, святкових концертів, тематичних вечорів, вечорів-реквіємів, до святкових та пам’ятних дат та участі мистецьких колективів міста у фестивалях та конкурсах міського, регіонального та всеукраїнського рівнів, розважальні заходи, фестивалі, виставки);
 • Проведення заходів з міжнародного співробітництва та розширення побратимських зв’язків;
 • Фінансування програм в сфері охорони здоров’я;
 • Фінансування Моршинського міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг);
 • Відкриття притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі;
 • Підтримка Моршинського міського товариства інвалідів та громадської організації батьків дітей інвалідів «Надія»;
 • Надання підтримки соціально незахищеним верствам населення, допомог та компенсацій.

3.6. Підтримка сільськогосподарських виробників

3.6.1. Підтримка створення і діяльності переробних і обслуговуючих кооперативів, сімейних молочних господарств, в яких утримується 3 і більше голів великої рогатої худоби, часткова компенсація вартості закупленого насіння, паливно-мастильних матеріалів, засобів захисту рослин від шкідників і хвороб для дрібних фермерських господарств, площею до 50 га.

3.7. Забезпечення доступності послуг для мешканців та гостей громади.

 • Надання послуг з реєстрації актів цивільного стану посадовими особами Моршинської міської ради;
 • Оформлення та видача паспортних документів (паспорта громадянина України у формі ІД-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон) безпосередньо в приміщенні ЦНАП Моршинської міської ради;
 • Оплата послуг через термінал, що буде знаходитися в безпосередньо в приміщенні ЦНАП Моршинської міської ради;
 • Підключення програмного комплексу «Соціальна громада», що дасть змогу надання соціальних послуг безпосередньо в приміщеннях колишніх сільських ради.

 4. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів Програми буде проводитись за рахунок коштів міського та обласного бюджетів розвитку, загального фонду міського бюджету, інших субвенцій на виконання інвестиційних проектів, державної підтримки за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, державного дорожнього фонду, субвенцій з державного бюджету на соціально-економічний розвиток регіонів, на реалізацію заходів із енергоефективності та енергозбереження тощо. Будуть залучатися кошти суб’єктів господарювання на договірних засадах та інші надходження, в тому числі кошти міжнародної технічної допомоги, спонсорські та інші кошти, залучення яких не суперечить чинному законодавству.

 

Секретар ради                                                              Микола ВОЄВОДА

 

Інвестиційні ресурси Львіщини

Посилання на сторінку: https://investhub.lviv.ua/

Погода