Міста-побратими
Обрати сторінку

Про портфельні гарантії для фермерів

Для того, аби земельна реформа була вигідною для усіх сторін земельних правовідносин сьогодні їм держава надає різновекторне сприяння. Так, лише протягом цього року прийнято багато нормативно-правових актів, які регулюють земельні відносини, в тому числі ті, що стосуються впровадження ринку землі в Україні.  Заслуговує на увагу Постанова Кабінету Міністрів України від 14.07.2021 року №723 «Деякі питання надання державних гарантій на портфельній основі». Розповісти, про  що йде мова у цьому нормативно-правовому акті, які конкретні гарантії  передбачені державою та для кого вони, ми запросили Романію Мандзій – начальницю Новороздільського бюро правої допомоги Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Романіє, розкажіть будь ласка нашим читачам, які гарантії передбачені у цьому нормативно-правовому акті та кого вони стосуються?

Відповідь на це питання висвітлюватиму поетапно, бо має воно кілька складових. Пропоную спочатку ознайомитися із поняттям гарантійного зобов’язання.  Гарантійне зобов’язання– це зобов’язання гаранта  повністю або частково виконати боргові зобов’язання суб’єкта господарювання – резидента України – перед кредитором у разі невиконання таким суб’єктом його зобов’язань за кредитом, який залучений,скажімо, під державну гарантію. Гарантом виступає  держава в особі Голови Боргового агентства, а до початку функціонування Боргового агентства – в особі Міністра фінансів.

Держана гарантія на портфельній основі надається для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за портфелем кредитів банків-кредиторів, у розмірі, що не перевищує 80 відсотків загальної суми таких боргових зобов’язань за портфелем кредитів та 80 відсотків – за кожним окремим кредитом. Зазначу, що скористатися цією гарантією можуть лише суб’єкти господарювання мікропідприємництва, малого або середнього підприємництва, які є резидентами України. Важливо, що у разі надання державних гарантій за кредитами, отриманими з метою купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, граничні обсяги державних гарантій на портфельній основі не можуть перевищувати 50 відсотків непогашеної суми основного боргу за кожним окремим кредитом.

Що таке портфель кредитів?

Портфель кредитів – це сукупність усіх кредитів банку-кредитора, зобов’язання за якими частково забезпечені державною гарантією на портфельній основі.

Чи може бути банком-кредитором будь – який банк?

Банком-кредитором може бути лише банк відібраний на умовах, визначених Порядком надання державних гарантій на портфельній основі. Цікаво, що саме рішенням Кабінету Міністрів України визначається перелік банків-кредиторів та встановлюються для кожного банку-кредитора граничні обсяги державних гарантій на портфельній основі.

Для який цілей може надатися кредит на портфельній основі?

Кредит у рамках портфеля кредитів може бути наданий для фінансування:

  • реалізації інвестиційного проекту та інвестиційних цілей, пов’язаних з провадженням господарської діяльності позичальників;
  • рефінансування заборгованості суб’єкта підприємництва за кредитом (кредитами), наданим (наданими) банком (банками) України;
  • оборотного капіталу суб’єкта підприємництва, крім овердрафтів;
  • купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

Чи існують якісь обмеження щодо того, хто може отримати кредит у рамках портфеля кредитів для купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення?

Для того, щоб отримати кредит, часткове виконання боргових зобов’язань за яким забезпечується державними гарантіями на портфельній основі позичальник має відповідати певним критеріям. А саме:

-бути фізичною особою – резидентом, зареєстрованою в установленому законом порядку як фізична особа – підприємець, або юридичною особою – резидентом, учасники (засновники) та кінцеві бенефіціарні власники (контролери) якої є фізичними особами – резидентами;

-бути зареєстрованим на території України суб’єктом мікропідприємництва, малого та/або середнього підприємництва;

-не повинен підпадати під обмеження щодо надання державної підтримки, визначені статтею 13 Закону України “Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні”;

-не бути особою, учасником (акціонером, членом) або кінцевим бенефіціаром яких є громадяни держави, визнаної Україною державою-агресором або державою-окупантом, та/або особами, які належать або належали до терористичних організацій, юридичними особами, в яких особи, які належать або належали до терористичних організацій, виступають учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами;

– не бути пов’язаною особою з банком-кредитором.

Перелічені вимоги можна назвати загальними, оскільки вони висуваються до всіх позичальників, незалежно від мети отримання ними кредиту на портфельній основі.

Але, разом з тим можна виокремити ряд спеціальних вимог, які висуваються тільки  до позичальників, які бажають отримати кредит для купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

Так, якщо кредит надається для фінансування купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, основним видом економічної діяльності такого суб’єкта господарювання повинно бути сільське господарство. Причому, суб’єкт повинен мати у власності та/або користуванні земельні ділянки сільськогосподарського призначення в обсязі, що не перевищує 500 гектарів, включаючи земельні ділянки, що будуть придбані за рахунок кредиту.

Крім цього, суб’єкт господарювання зможе отримати зазначений кредит лише, якщо  строк провадження господарської діяльності за основним видом економічної діяльності – сільське господарство, перевищує 12 місяців, що підтверджується документально.

Ще однією важливою умовою отримання кредиту для фінансування купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення є відсутність заборони на укладення суб’єктом господарювання правочинів з набуття у власність земельних ділянок.

Яким чином фермеру, який відповідає всім цим критеріям, отримати кредит для фінансування купівлі земель сільськогосподарського призначення?

Для цього позичальнику потрібно звернутися до банку-кредитора та подати заявку щодо отримання кредиту. Перелік інших необхідних документів, які додаються до заявки, визначається відповідно до внутрішніх процедур та правил банку-кредитора.

Знову ж таки, саме відповідно до власних правил та процедур банк-кредитор здійснює відбір, оцінку кредитоспроможності позичальників та їх кредитування і на власний розсуд приймає обґрунтоване рішення щодо можливості надання кредиту.

На який строк може надаватися кредит в рамках портфеля кредитів?

За загальним правилом кредит може надаватися строком до 10 років. Проте, якщо кредит надаватиметься для фінансування купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, то до 15 років.

Разом з тим, зазначу, що строк дії державної гарантії на портфельній основі не може перевищувати:

п’яти років – для забезпечення боргових зобов’язань за кредитами, що надаються для фінансування інвестиційних проектів та інвестиційних цілей, оборотного капіталу та рефінансування заборгованості суб’єкта підприємництва;

десяти років – для забезпечення боргових зобов’язань за кредитами, що надаються для купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

Дякуємо, пані Романіє, за таку цікаву консультацію, яку Ви надали у рамках проекту «Програма прискорення приватних інвестицій у сільське господарство». А наразі нагадуємо нашим читачам, що для отримання безоплатної правової допомоги  Ви можете звернутися до місцевого центру  у зручний для Вас спосіб:

*зателефонувавши:  067 16 77 144 (Стрийський місцевий центр)

*надіславши запит в месенджер нашої фейсбук сторінки:

https://www.facebook.com/Stryi.Legalaid.UA/

*надіславши листа на одну з адрес електронної пошти:stryy.lviv@legalaid.lviv.ua (Стрийський місцевий центр),

*залишити своє звернення у скриньці для звернень громадян. Центр знаходиться за адресою: м. Стрий, вул. О. Бачинської, 1а.

*скористатися довідково-інформаційною платформою правових консультацій «wikilegalaid» https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php