Міста-побратими
Обрати сторінку

Оголошення про проведення конкурсу з призначення управителя з управління багатоквартирного будинку в м.Моршині

Відповідно до Законів України «Про житлово-комунальні послуги», «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послу», керуючись Законами України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 №150 (зі змінами), з метою забезпечення управління об’єктами житлово-комунального господарства, здійснення їх належного утримання та ефективної експлуатації, виконавчий комітет Моршинської міської ради оголошує конкурс щодо призначення управителя з управління багатоквартирним будинком, в якому не створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, співвласники якого не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком.

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу: Організатор конкурсу – виконавчий комітет Моршинської міської ради (далі – виконавчий комітет). 82482, вул.І.Франка, 15, м.Моршин, Львівської області.

2. Прізвище, посада та номери телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу:

Манастирська Ольга Зеновіївна керуючий справами виконавчого комітету Моршинської міської ради (заступник голови конкурсної комісії). Контактний телефон: (03260) 6-10-13.

Гойсак Галина Михайлівна головний спеціаліст відділу економічного розвитку та інфраструктури Моршинської міської ради (секретар комісії). Контактний телефон: (03260) 6-10-11.

3. Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

Оцінювання конкурсних пропозицій здійснюється за бальною системою, з урахуванням такого розподілу балів за критеріями оцінювання:

– ціна послуги – до 35 балів;

– рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою – до 15 балів;

– наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців) – до 15 балів;

– фінансова спроможність учасника конкурсу – до 15 балів;

– наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства – до 20 балів.

За подані інші, крім передбачених конкурсною документацією, документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо), можуть додатково нараховуватися до 5 балів.

Основним критерієм під час оцінювання є найнижча ціна послуги.

4. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання.

4.1. Для участі у конкурсі учасники конкурсу подають виконавчому комітету Моршинської міської ради заяву, у якій зазначають:

фізичні особи – підприємці – прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

юридичні особи – повне найменування, код за ЄДРПОУ.

До заяви додаються документи, які підтверджують наявність у штаті щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя – юридичної особи), або документи, що підтверджують проходження професійної атестації або наявність у штаті за трудовим договором щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя – фізичної особи – підприємця).

4.2. Способи і місце отримання конкурсної документації: конкурсна документація надається особисто або надсилається поштою виконавчим комітетом учаснику протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заяви про участь у конкурсі, у якій зазначається спосіб надання конкурсної документації. Заява про отримання конкурсної документації учасника конкурсу у письмовій формі надсилається у виконавчий комітет Моршинської міської ради за адресою: 82482, вул.І.Франка, 15, м.Моршин, Львівської області.

4.3. Конкурсна пропозиція.

Конкурсна пропозиція подається учасником конкурсу у відповідності з конкурсною документацією, особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою організатору конкурсу у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження виконавчого комітету та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу, які їх подали.

Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій до 16:00 год., 12 лютого 2021 року.

5. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

Місце – приміщення Моршинської міської ради (сесійна зала), за адресою: 82482, вул.І.Франка, 15, м.Моршин, Львівської області.

Дата та час – 15 лютого 2021 року, о 10:00 год. (за київським часом).