Міста-побратими
Обрати сторінку

Легалізація зайнятості населення та заробітної плати – один з важливих факторів соціальної стабільності в суспільстві

Прийнявши рішення займатися підприємницькою діяльністю роботодавці взяли на себе відповідальність не тільки перед засновниками щодо отримання якомога більшого прибутку, перед партнерами по бізнесу щодо виконання взятих на себе зобов’язань, а й перед людьми, працю яких використовують. Це відповідальність за здоров’я працівників, за безпечні умови праці, добробут їх сімей, за їх сьогодення та майбутнє.

Основа соціальної захищеності працівника – офіційне укладання трудових відносин, виплата належної працівникові суми заробітної плати відповідно до чинного законодавства. Адже, заробітна плата – одна з головних економічних категорій, яка поєднує  інтереси працівників, підприємців та держави і, безпосередньо впливає на рівень життя населення. Виплата зарплати у   „конвертах” – тягар сучасності, який несе за собою багато негараздів як країні так і кожному з нас. Нелегальна заробітна плата послаблює соціальний захист працівників, зменшує надходження до бюджетів та державних соціальних фондів.  Без створення належних умов праці для громадян з гідним рівнем її оплати та забезпечення соціальних гарантій працівникам, неможливе стабільне майбутнє України.

Необхідно пам’ятати: ухиляючись від офіційного укладання трудових відносин, виплачуючи заробітну плату «у конвертах» роботодавець фактично позбавляє працівника захисту своїх трудових прав:

  • на основну та додаткову відпустки;

  • на оплату лікарняного;

  • на дотримання встановленої законодавством норми тривалості робочого часу;

  • отримання допомоги при травмуванні у разі нещасного випадку на виробництві;

  • на гарантії за колективним договором;

  • отримання допомоги по безробіттю залежно від страхового стажу та ін.

І головне – через несплату єдиного соціального внеску і податків  наймані працівники втрачають страховий стаж та можливість одержання заробленої пенсії по старості, по інвалідності та в інших випадках, передбачених законодавством, адже пенсію буде призначено тільки з офіційно нарахованої суми заробітної плати, а місцевий бюджет не отримує кошти, які допомагають місту розвиватись і підтримувати  соціальні і культурні програми.

Законом України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” передбачено, що страховий стаж – це період, протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. Тобто, якщо працівнику нарахована заробітна плата не менше законодавчо встановленого мінімального рівня і з неї сплачено страхові внески до Пенсійного фонду України, то такий місяць повністю враховується в страховий стаж і заробітна плата за цей місяць враховується для обчислення пенсії.

Якщо ж сума нарахованої заробітної плати, з якої сплачені внески, менша за мінімальний рівень, страховий стаж становить неповний місяць і обчислюється пропорційно заробітній платі.

Якщо з якихось причин роботодавець не сплачує внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за своїх найманих працівників (причиною може бути і виплата заробітної плати „в конвертах” без сплати страхових внесків, і нарощування заборгованості як з виплати заробітної плати, так і зі сплати страхових внесків), то періоди, за які не сплачені внески, „випадають” із страхового стажу найманого працівника та не включаються в заробіток для розрахунку розміру пенсії.

Негативні наслідки нелегалізована зайнятість має і для роботодавця. Відсутність належно оформлених трудових відносин з найманими працівниками призводить до позбавлення:

  • права вимагати виконання роботи належним чином;

  • можливості вимагати від найманого працівника дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, режиму роботи;

  • можливості притягнути працівника до матеріальної відповідальності;

  • можливості застосувати до працівника дисциплінарне стягнення тощо.

 Не оформлення належним чином трудових відносин, в решті-решт впливатиме і на мешканців громади міста, адже “тіньова” зайнятість призводить до ненадходження податків до місцевих бюджетів, які б  допомагали місту розвиватись і підтримувати  реалізацію програм соціально-економічного розвитку, програм охорони здоров’я, освіти, культури та соціального захисту.

Підприємства, установи, організації та громадяни – суб’єкти підприємницької діяльності, при виплаті заробітної плати повинні дотримуватись чинного законодавства, нести відповідальність за навмисне ухилення від сплати податків і порушення норм законодавства щодо виплати заробітної плати.

Тому, своєчасна  реєстрація трудових договорів з найманими працівниками і  повна сплата податків і ЄСВ – це обов’язок кожного роботодавця.

Відповідно до статті 172 Кримінального кодексу України грубе порушення законодавства про працю карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, виправними роботами на строк до двох років.

Ті самі дії, вчинені щодо неповнолітнього, вагітної жінки чи матері, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, – караються штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років, або виправними роботами на строк до двох років, арештом на строк до шести місяців.

Вкотре нагадуємо, що для виявлення  та попередження порушень трудового законодавства в місті працює робоча група з питань легалізації  виплати заробітної плати та зайнятості населення, яка затверджена розпорядженням міського голови  від 12. 05.2016 № 35, до складу якої входять представники правоохоронних органів, контролюючих органів та державних цільових фондів.

Шановні роботодавці! Закликаємо Вас зробити крок назустріч суспільству – легалізувати зайнятість населення та відмовитись від виплати зарплати «в конвертах». Це дозволить: зняти соціальну напругу, громадянам отримати реальну соціальну підтримку. Пропонуємо Вам негайно зареєструвати належним чином трудові відносини з своїми найманими працівниками, у випадку ігнорування цієї вимоги до керівників підприємств і приватних підприємців контролюючі органи вимушені будуть застосовувати всі заходи впливу в межах їх компетенції.