Міста-побратими
Обрати сторінку

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами))

1.Найменування, місцезнаходження та інентифікаційний код замовника в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, його категорія:

Моршинська міська рада,

82482, Львівська область, Стрийський район, м.Моршин, вул.Івана Франка,15,

ЄДРПОУ 04372448,

підприємства, установи, організації та їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

2.Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): 

Природний газ, код 09120000-6 — Газове паливо (природний газ) за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» (код номенклатурної позиції 09123000-7 Природний газ).

Очікувана вартість предмета закупівлі:

139052,68 грн з ПДВ.

 1. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:відкриті торги з особливостями Ідентифікатор закупівлі:UA-2023-09-18-005713-a
 2. Обгрунтування розміру бюджетного призначення розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» відповідно до кошторису на 2023 рік.

5.Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 139052,68 грн з ПДВ

Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі з розрахунком аналогічного споживання природного газу опалювального сезону 2022 року.   А так само з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України № 896   від 22 серпня 2023 року « Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 липня 2022 р. № 812» «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам» (Із змінами і доповненнями) (надалі- Положення) до «15» квітня 2024 року. А так само з урахуванням пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам» (зі змінами і доповненнями) № 812 від 19 липня 2022 року ухвалив Положення (далі — Положення), яким визначено обсяг та умови виконання спеціальних обов’язків, що покладаються на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (далі — спеціальні обов’язки), зокрема для забезпечення стабільності, належної якості та доступності природного газу, підтримання належного рівня безпеки його постачання споживачам без загрози першочерговій цілі створення повноцінного ринку природного газу, заснованого на засадах вільної конкуренції з дотриманням принципів пропорційності, прозорості та недискримінації.

Відповідно до підпункту 2 пункту 4 Положення такі спеціальні обов’язки покладено на ТОВ «Газопостачальна компанія „Нафтогаз Трейдинг“» щодо забезпечення постачання природного газу споживачам, що є бюджетними установами відповідно до Бюджетного кодексу України / закладам охорони здоров’я державної власності (казенні підприємства та / або державні установи тощо) / закладам охорони здоров’я комунальної власності (комунальні некомерційні підприємства та / або комунальні установи, та / або спільні комунальні підприємства тощо) (далі — бюджетні установи) на умовах, передбачених пунктом 6 цього Положення.

Пунктом 6 цього Положення визначено що ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг” постачає з 1 вересня 2023 р. по 15 квітня 2024 р. (включно) природний газ бюджетним установам, за ціною, що становить 16 390 гривень з урахуванням податку на додану вартість за 1000 куб. метрів газу (без урахування тарифу на послуги з транспортування природного газу для точки виходу та коефіцієнта, який застосовується у разі замовлення потужності на добу наперед).

Відповідно до пункту 12 частини 1 статті 2 розділу 1 Бюджетного кодексу України бюджетні установи — це органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок, відповідно, державного бюджету чи місцевого бюджету. Бюджетні установи є неприбутковими. Тож, замовник має право отримувати природний газ за найбільш економічно вигідною ціною 16 390,00 грн з ПДВ (ціна за 1 тис. куб. м природного газу, яку пропонує ТОВ Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг») + 163,89 (тариф на послуги з транспортування природного газу для точки виходу та коефіцієнта, який застосовується у разі замовлення потужності на добу наперед за 1 тис. куб. м).

Визначення обсягу предмета закупівлі визначено аналізом виходячи із річного / місячного споживання природного газу за період з 01.09.23 по 31.12.23  календарний рік (бюджетний період).

Згідно з викладеним вище, згідно із Законом та потребами Замовника на період жовтень-грудень 2023р., очікувана вартість предмета закупівлі розрахована таким чином: (8400 куб м  * 16 390,00 грн з ПДВ) + 665,39 грн.  (8400 куб м * 163,89 грн.).

 1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Природний газ (природний газ, нафтовий (попутний) газ, газ (метан) вугільних родовищ та газ сланцевих товщ) — корисна копалина, яка є сумішшю вуглеводнів та невуглеводневих компонентів, перебуває у газоподібному стані за стандартних умов (тиск — 760 мм ртутного стовпа і температура — 20° C) і є товарною продукцією.

Кількісною характеристикою предмета закупівлі є обсяг споживання природного газу.

За одиницю виміру кількості природного газу при його обліку приймається один кубічний метр (куб. м), приведений до стандартних умов: температура (t) = 20 градусів за Цельсієм, тиск (Р) = 760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа). Обсяг, необхідний для забезпечення діяльності та власних потреб об’єктів замовника, та враховуючи обсяги споживання попереднього календарного року, становить 9000 куб. м на січень-березень 2023р.

Термін постачання — з 01.09.2023 до 31.12.2023

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що закуповується, повинні відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України, діючим на період постачання товару, зокрема, Закону України «Про ринок природного газу» № 329-VIII від 09.04.2015 (далі — Закон № 329-VIII), Правилам постачання природного газу, затвердженим постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.09.2015 № 2496, Кодексу газотранспортної системи, затвердженому постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.09.2015 № 2493 (далі — Кодекс № 2493), Кодексу газорозподільної системи, затвердженому постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.09.2015 № 2494 (далі — Кодекс № 2494), іншим нормативно-правовим актам, прийнятим на виконання Закону № 329-VIII.

Якість, фізико-хімічні показники (ФХП) та інші характеристики природного газу, який постачається замовнику, повинні відповідати вимогам визначеним Кодексом № 2493 та Кодексом № 2494.

Замовником 31 серпня 2023 року оголошувалась процедура Відкриті торги з особливостями за ID UA-2023-08-31-002039-a, які не відбулись у зв’язку із відсутністю учасника процедури закупівлі (учасників процедури закупівлі). Згідно підпункту 6 пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування (далі – Особливості закупівель), які вступили в дію 18 жовтня 2022 року, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178, придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, може здійснюватися без застосування відкритих торгів та / або електронного каталогу для закупівлі товару в разі, коли відмінено відкриті торги через неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з цими особливостями, у тому числі за лотом. При цьому предмет закупівлі, його технічні, кількісні та якісні характеристики, проект договору про закупівлю, а також вимоги до суб’єкта, з яким укладається договір про закупівлю, не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації (крім вимог, визначених пунктом 47 цих особливостей), та сума договору про закупівлю не може перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, які відмінено через відсутність достатньої кількості учасників процедури закупівлі (учасника процедури закупівлі), з урахуванням прийнятного відсотка перевищення ціни тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі над очікуваною вартістю предмета закупівлі, якщо такий прийнятний відсоток був зазначений у тендерній документації). Закупівля по коду Код ДК 021:2015 – 09120000-6 – Газове паливо (код ДК 021:2015 – 09123000-7 – Природний газ) здійснюється без використання електронної системи (звіт про договір про закупівлю) згідно підпункту 6 пункту 13 Особливостей закупівель.

__________________________________________________________________________________________________________

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)

Найменування, місцезнаходження та інентифікаційний код замовника в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, його категорія:

Моршинська міська рада,

82482, Львівська область, Стрийський район, м.Моршин, вул.Івана Франка,15,

ЄДРПОУ 04372448,

підприємства, установи, організації та їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): 

«Реконструкція теплових мереж з влаштуванням транспортабельної модульної котельні Моршинського ліцею імені Константина Малецького Моршинської міської ради за адресою: Львівська область, Стрийський район, місто Моршин, вул. Лесі Українки, 36» (підготовка об’єкту до опалювального сезону).

Очікувана вартість предмета закупівлі:

3 751 896, 40 грн з ПДВ.

Очікувана вартість визначена виходячи із бюджетних призначень та вартості робіт, відповідно розрахунку до проєкту об’єкта реконструкції, що пройшов відповідну будівельну експертизу.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-09-06-012627-a

 1. Вид процедури:відкриті торги з особливостями.
 2. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до затвердженої проєктної документації. Детальну інформацію щодо технічних та якісних характеристик предмета закупівлі наведено в технічному завданні, яке є складовою частиною тендерної документації, та оприлюднено в електронній системі закупівель за номером UA-2023-09-06-012627-a.

 1. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Розмір бюджетного призначення визначений, відповідно до кошторисних призначень на 2023 рік по місцевому бюджету.

Очікувану вартість робіт з будівництва, капітального ремонту та реконструкції визначено з урахуванням ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», прийнятого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293 відповідно до розробленої та затвердженої проектно-кошторисної документації (кошторисна частина проєктної документації була розроблена та затверджена у встановленому порядку). Дана норма закріплена у наказі Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», який встановлює порядок визначення замовником очікуваної вартості предмета закупівлі товарів, робіт та послуг, закупівля яких здійснюється відповідно до положень Закону України «Про публічні закупівлі». При визначенні очікуваної вартості використовуємо зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва «Реконструкція теплових мереж з влаштуванням транспортабельної модульної котельні Моршинського ліцею імені Константина Малецького Моршинської міської ради за адресою: Львівська область, Стрийський район, місто Моршин, вул. Лесі Українки, 36» (підготовка об’єкту до опалювального сезону), загальна кошторисна вартість будівництва складає 4 163,872 тис.грн, у тому числі: будівельні роботи – 959,113 тис. грн; устаткування – 2 151,912 тис.грн, інші витрати – 1 052,847 тис. грн. (що включаються до робіт з реконструкції).

Очікувана вартість робіт розрахована за виключенням суми глави 10 «Утримання служби замовника» та глави 12 «Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд» зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва.

Джерело фінансування: кошти бюджету Моршинської міської територіальної громади на 2023 рік.

________________________________________________________________________________________________________

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та інентифікаційний код замовника в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, його категорія:

Моршинська міська рада,

82482, Львівська область, Стрийський район, м.Моршин, вул.Івана Франка,15,

ЄДРПОУ 04372448,

підприємства, установи, організації та їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): 

«Реконструкція теплових мереж з влаштуванням транспортабельної модульної котельні ЗДО (ясла-садок) «Сонечко» за адресою: Львівська область, Стрийський район, місто Моршин, вул. Лесі Українки, 34» (підготовка об’єкту до опалювального сезону).

Очікувана вартість предмета закупівлі:

2 679 094,40 грн з ПДВ.

Очікувана вартість визначена виходячи із бюджетних призначень та вартості робіт, відповідно розрахунку до проєкту об’єкта реконструкції, що пройшов відповідну будівельну експертизу.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-09-06-012614-a

 1. Вид процедури:відкриті торги з особливостями.
 2. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до затвердженої проєктної документації. Детальну інформацію щодо технічних та якісних характеристик предмета закупівлі наведено в технічному завданні, яке є складовою частиною тендерної документації, та оприлюднено в електронній системі закупівель за номером : UA-2023-09-06-012614-a

 1. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Розмір бюджетного призначення визначений, відповідно до кошторисних призначень на 2023 рік по місцевому бюджету.

Очікувану вартість робіт з будівництва, капітального ремонту та реконструкції визначено з урахуванням ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», прийнятого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293 відповідно до розробленої та затвердженої проектно-кошторисної документації (кошторисна частина проєктної документації була розроблена та затверджена у встановленому порядку). Дана норма закріплена у наказі Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», який встановлює порядок визначення замовником очікуваної вартості предмета закупівлі товарів, робіт та послуг, закупівля яких здійснюється відповідно до положень Закону України «Про публічні закупівлі». При визначенні очікуваної вартості використовуємо зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва, загальна кошторисна вартість будівництва складає 3 062,216 тис.грн, у тому числі: будівельні роботи – 833,111 тис. грн; устаткування – 1 385,140 тис.грн, інші витрати – 843,965 тис. грн. (що включаються до робіт з реконструкції).

Очікувана вартість робіт розрахована за виключенням суми глави 10 «Утримання служби замовника» та глави 12 «Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд» зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва.

Джерело фінансування: кошти бюджету Моршинської міської територіальної громади на 2023 рік.

_______________________________________________________________________________________________________

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)

Найменування, місцезнаходження та інентифікаційний код замовника в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, його категорія:

Моршинська міська рада,

82482, Львівська область, Стрийський район, м.Моршин, вул.Івана Франка,15,

ЄДРПОУ 04372448,

підприємства, установи, організації та їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): 

«Реконструкція теплових мереж з влаштуванням транспортабельної модульної котельні КНП «Моршинська міська лікарня» за адресою: Львівська область, Стрийський район, місто Моршин, вул. 50-річчя УПА, 20» (підготовка об’єкту до опалювального сезону).

Очікувана вартість предмета закупівлі:

4 250 497,20 грн з ПДВ.

Очікувана вартість визначена виходячи із бюджетних призначень та вартості робіт, відповідно розрахунку до проєкту об’єкта реконструкції, що пройшов відповідну будівельну експертизу.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-09-06-012648-a

 1. Вид процедури:відкриті торги з особливостями.
 2. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до затвердженої проєктної документації. Детальну інформацію щодо технічних та якісних характеристик предмета закупівлі наведено в технічному завданні, яке є складовою частиною тендерної документації, та оприлюднено в електронній системі закупівель за номером UA-2023-09-06-012648-a.

 1. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Розмір бюджетного призначення визначений, відповідно до кошторисних призначень на 2023 рік по місцевому бюджету.

Очікувану вартість робіт з будівництва, капітального ремонту та реконструкції визначено з урахуванням ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», прийнятого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293 відповідно до розробленої та затвердженої проектно-кошторисної документації (кошторисна частина проєктної документації була розроблена та затверджена у встановленому порядку). Дана норма закріплена у наказі Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», який встановлює порядок визначення замовником очікуваної вартості предмета закупівлі товарів, робіт та послуг, закупівля яких здійснюється відповідно до положень Закону України «Про публічні закупівлі». При визначенні очікуваної вартості використовуємо зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва, загальна кошторисна вартість будівництва складає 4 704,342 тис.грн, у тому числі: будівельні роботи – 1 010,311 тис. грн; устаткування – 2 514,981 тис.грн, інші витрати – 1 179,05 тис. грн. (що включаються до робіт з реконструкції).

Очікувана вартість робіт розрахована за виключенням суми глави 10 «Утримання служби замовника» та глави 12 «Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд» зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва.

Джерело фінансування: кошти бюджету Моршинської міської територіальної громади на 2023 рік.

_________________________________________________________________________________________________________

Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами))

1.Найменування, місцезнаходження та інентифікаційний код замовника в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, його категорія:

Моршинська міська рада,

82482, Львівська область, Стрийський район, м.Моршин, вул.Івана Франка,15,

ЄДРПОУ 04372448,

підприємства, установи, організації та їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

2.Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): 

Природний газ, код 09120000-6 — Газове паливо (природний газ) за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» (код номенклатурної позиції 09123000-7 Природний газ).

Очікувана вартість предмета закупівлі:

139052,68 грн з ПДВ.

 1. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:відкриті торги з особливостями Ідентифікатор закупівлі:UA-2023-08-31-002039-a
 2. Обгрунтування розміру бюджетного призначення розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» відповідно до кошторису на 2023 рік.

5.Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 139052,68 грн з ПДВ

Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі з розрахунком аналогічного споживання природного газу опалювального сезону 2022 року.   А так само з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України № 896   від 22 серпня 2023 року « Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 липня 2022 р. № 812» «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам» (Із змінами і доповненнями) (надалі- Положення) до «15» квітня 2024 року. А так само з урахуванням пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам» (зі змінами і доповненнями) № 812 від 19 липня 2022 року ухвалив Положення (далі — Положення), яким визначено обсяг та умови виконання спеціальних обов’язків, що покладаються на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (далі — спеціальні обов’язки), зокрема для забезпечення стабільності, належної якості та доступності природного газу, підтримання належного рівня безпеки його постачання споживачам без загрози першочерговій цілі створення повноцінного ринку природного газу, заснованого на засадах вільної конкуренції з дотриманням принципів пропорційності, прозорості та недискримінації.

Відповідно до підпункту 2 пункту 4 Положення такі спеціальні обов’язки покладено на ТОВ «Газопостачальна компанія „Нафтогаз Трейдинг“» щодо забезпечення постачання природного газу споживачам, що є бюджетними установами відповідно до Бюджетного кодексу України / закладам охорони здоров’я державної власності (казенні підприємства та / або державні установи тощо) / закладам охорони здоров’я комунальної власності (комунальні некомерційні підприємства та / або комунальні установи, та / або спільні комунальні підприємства тощо) (далі — бюджетні установи) на умовах, передбачених пунктом 6 цього Положення.

Пунктом 6 цього Положення визначено що ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг” постачає з 1 вересня 2023 р. по 15 квітня 2024 р. (включно) природний газ бюджетним установам, за ціною, що становить 16 390 гривень з урахуванням податку на додану вартість за 1000 куб. метрів газу (без урахування тарифу на послуги з транспортування природного газу для точки виходу та коефіцієнта, який застосовується у разі замовлення потужності на добу наперед).

Відповідно до пункту 12 частини 1 статті 2 розділу 1 Бюджетного кодексу України бюджетні установи — це органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок, відповідно, державного бюджету чи місцевого бюджету. Бюджетні установи є неприбутковими. Тож, замовник має право отримувати природний газ за найбільш економічно вигідною ціною 16 390,00 грн з ПДВ (ціна за 1 тис. куб. м природного газу, яку пропонує ТОВ Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг») + 163,89 (тариф на послуги з транспортування природного газу для точки виходу та коефіцієнта, який застосовується у разі замовлення потужності на добу наперед за 1 тис. куб. м).

Визначення обсягу предмета закупівлі визначено аналізом виходячи із річного / місячного споживання природного газу за період з 01.09.23 по 31.12.23  календарний рік (бюджетний період).

Згідно з викладеним вище, згідно із Законом та потребами Замовника на період жовтень-грудень 2023р., очікувана вартість предмета закупівлі розрахована таким чином: (8400 куб м  * 16 390,00 грн з ПДВ) + 665,39 грн.  (8400 куб м * 163,89 грн.).

 1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Природний газ (природний газ, нафтовий (попутний) газ, газ (метан) вугільних родовищ та газ сланцевих товщ) — корисна копалина, яка є сумішшю вуглеводнів та невуглеводневих компонентів, перебуває у газоподібному стані за стандартних умов (тиск — 760 мм ртутного стовпа і температура — 20° C) і є товарною продукцією.

Кількісною характеристикою предмета закупівлі є обсяг споживання природного газу.

За одиницю виміру кількості природного газу при його обліку приймається один кубічний метр (куб. м), приведений до стандартних умов: температура (t) = 20 градусів за Цельсієм, тиск (Р) = 760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа). Обсяг, необхідний для забезпечення діяльності та власних потреб об’єктів замовника, та враховуючи обсяги споживання попереднього календарного року, становить 9000 куб. м на січень-березень 2023р.

Термін постачання — з 01.09.2023 до 31.12.2023

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що закуповується, повинні відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України, діючим на період постачання товару, зокрема, Закону України «Про ринок природного газу» № 329-VIII від 09.04.2015 (далі — Закон № 329-VIII), Правилам постачання природного газу, затвердженим постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.09.2015 № 2496, Кодексу газотранспортної системи, затвердженому постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.09.2015 № 2493 (далі — Кодекс № 2493), Кодексу газорозподільної системи, затвердженому постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.09.2015 № 2494 (далі — Кодекс № 2494), іншим нормативно-правовим актам, прийнятим на виконання Закону № 329-VIII.

Якість, фізико-хімічні показники (ФХП) та інші характеристики природного газу, який постачається замовнику, повинні відповідати вимогам визначеним Кодексом № 2493 та Кодексом № 2494.

____________________________________________________________________________________________________________

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та інентифікаційний код замовника в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, його категорія:

Моршинська міська рада,

82482, Львівська область, Стрийський район, м.Моршин, вул.Івана Франка,15,

ЄДРПОУ 04372448,

підприємства, установи, організації та їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): 

«Реконструкція теплових мереж з влаштуванням транспортабельної модульної котельні Моршинського ліцею імені Константина Малецького Моршинської міської ради за адресою: Львівська область, Стрийський район, місто Моршин, вул. Лесі Українки, 36» (підготовка об’єкту до опалювального сезону).

Очікувана вартість предмета закупівлі:

3 751 896, 40 грн з ПДВ.

Очікувана вартість визначена виходячи із бюджетних призначень та вартості робіт, відповідно розрахунку до проєкту об’єкта реконструкції, що пройшов відповідну будівельну експертизу.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-08-18-010886-a

 1. Вид процедури:відкриті торги з особливостями.
 2. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до затвердженої проєктної документації. Детальну інформацію щодо технічних та якісних характеристик предмета закупівлі наведено в технічному завданні, яке є складовою частиною тендерної документації, та оприлюднено в електронній системі закупівель за номером UA-2023-08-18-010886-a.

 1. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Розмір бюджетного призначення визначений, відповідно до кошторисних призначень на 2023 рік по місцевому бюджету.

Очікувану вартість робіт з будівництва, капітального ремонту та реконструкції визначено з урахуванням ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», прийнятого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293 відповідно до розробленої та затвердженої проектно-кошторисної документації (кошторисна частина проєктної документації була розроблена та затверджена у встановленому порядку). Дана норма закріплена у наказі Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», який встановлює порядок визначення замовником очікуваної вартості предмета закупівлі товарів, робіт та послуг, закупівля яких здійснюється відповідно до положень Закону України «Про публічні закупівлі». При визначенні очікуваної вартості використовуємо зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва «Реконструкція теплових мереж з влаштуванням транспортабельної модульної котельні Моршинського ліцею імені Константина Малецького Моршинської міської ради за адресою: Львівська область, Стрийський район, місто Моршин, вул. Лесі Українки, 36» (підготовка об’єкту до опалювального сезону), загальна кошторисна вартість будівництва складає 4 163,872 тис.грн, у тому числі: будівельні роботи – 959,113 тис. грн; устаткування – 2 151,912 тис.грн, інші витрати – 1 052,847 тис. грн. (що включаються до робіт з реконструкції).

Очікувана вартість робіт розрахована за виключенням суми глави 10 «Утримання служби замовника» та глави 12 «Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд» зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва.

Джерело фінансування: кошти бюджету Моршинської міської територіальної громади на 2023 рік.

___________________________________________________________________________________________________________

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та інентифікаційний код замовника в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, його категорія:

Моршинська міська рада,

82482, Львівська область, Стрийський район, м.Моршин, вул.Івана Франка,15,

ЄДРПОУ 04372448,

підприємства, установи, організації та їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): 

«Реконструкція теплових мереж з влаштуванням транспортабельної модульної котельні ЗДО (ясла-садок) «Сонечко» за адресою: Львівська область, Стрийський район, місто Моршин, вул. Лесі Українки, 34» (підготовка об’єкту до опалювального сезону).

Очікувана вартість предмета закупівлі:

2 679 094,40 грн з ПДВ.

Очікувана вартість визначена виходячи із бюджетних призначень та вартості робіт, відповідно розрахунку до проєкту об’єкта реконструкції, що пройшов відповідну будівельну експертизу.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-08-18-010630-a

 1. Вид процедури:відкриті торги з особливостями.
 2. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до затвердженої проєктної документації. Детальну інформацію щодо технічних та якісних характеристик предмета закупівлі наведено в технічному завданні, яке є складовою частиною тендерної документації, та оприлюднено в електронній системі закупівель за номером UA-2023-08-18-010630-a.

 1. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Розмір бюджетного призначення визначений, відповідно до кошторисних призначень на 2023 рік по місцевому бюджету.

Очікувану вартість робіт з будівництва, капітального ремонту та реконструкції визначено з урахуванням ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», прийнятого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293 відповідно до розробленої та затвердженої проектно-кошторисної документації (кошторисна частина проєктної документації була розроблена та затверджена у встановленому порядку). Дана норма закріплена у наказі Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», який встановлює порядок визначення замовником очікуваної вартості предмета закупівлі товарів, робіт та послуг, закупівля яких здійснюється відповідно до положень Закону України «Про публічні закупівлі». При визначенні очікуваної вартості використовуємо зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва, загальна кошторисна вартість будівництва складає 3 062,216 тис.грн, у тому числі: будівельні роботи – 833,111 тис. грн; устаткування – 1 385,140 тис.грн, інші витрати – 843,965 тис. грн. (що включаються до робіт з реконструкції).

Очікувана вартість робіт розрахована за виключенням суми глави 10 «Утримання служби замовника» та глави 12 «Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд» зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва.

Джерело фінансування: кошти бюджету Моршинської міської територіальної громади на 2023 рік.

__________________________________________________________________________________________________________

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та інентифікаційний код замовника в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, його категорія:

Моршинська міська рада,

82482, Львівська область, Стрийський район, м.Моршин, вул.Івана Франка,15,

ЄДРПОУ 04372448,

підприємства, установи, організації та їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): 

«Реконструкція теплових мереж з влаштуванням транспортабельної модульної котельні КНП «Моршинська міська лікарня» за адресою: Львівська область, Стрийський район, місто Моршин, вул. 50-річчя УПА, 20» (підготовка об’єкту до опалювального сезону).

Очікувана вартість предмета закупівлі:

4 250 497,20 грн з ПДВ.

Очікувана вартість визначена виходячи із бюджетних призначень та вартості робіт, відповідно розрахунку до проєкту об’єкта реконструкції, що пройшов відповідну будівельну експертизу.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-08-18-011129-a

 1. Вид процедури:відкриті торги з особливостями.
 2. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до затвердженої проєктної документації. Детальну інформацію щодо технічних та якісних характеристик предмета закупівлі наведено в технічному завданні, яке є складовою частиною тендерної документації, та оприлюднено в електронній системі закупівель за номером UA-2023-08-18-011129-a.

 1. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Розмір бюджетного призначення визначений, відповідно до кошторисних призначень на 2023 рік по місцевому бюджету.

Очікувану вартість робіт з будівництва, капітального ремонту та реконструкції визначено з урахуванням ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», прийнятого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293 відповідно до розробленої та затвердженої проектно-кошторисної документації (кошторисна частина проєктної документації була розроблена та затверджена у встановленому порядку). Дана норма закріплена у наказі Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», який встановлює порядок визначення замовником очікуваної вартості предмета закупівлі товарів, робіт та послуг, закупівля яких здійснюється відповідно до положень Закону України «Про публічні закупівлі». При визначенні очікуваної вартості використовуємо зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва, загальна кошторисна вартість будівництва складає 4 704,342 тис.грн, у тому числі: будівельні роботи – 1 010,311 тис. грн; устаткування – 2 514,981 тис.грн, інші витрати – 1 179,05 тис. грн. (що включаються до робіт з реконструкції).

Очікувана вартість робіт розрахована за виключенням суми глави 10 «Утримання служби замовника» та глави 12 «Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд» зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва.

Джерело фінансування: кошти бюджету Моршинської міської територіальної громади на 2023 рік.

__________________________________________________________________________________________________________

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

 (оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та інентифікаційний код замовника в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, його категорія:

Моршинська міська рада,

82482, Львівська область, Стрийський район, м.Моршин, вул.Івана Франка,15,

ЄДРПОУ 04372448,

підприємства, установи, організації та їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): 

Поточний ремонт в приміщенні Моршинської міської ради за адресою: м.Моршин, вул.І.Франка, 15 (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»)

Очікувана вартість предмета закупівлі:

260 810,40 грн з ПДВ.

Очікувана вартість визначена виходячи із бюджетних призначень та вартості поточного ремонту, відповідно до Дефектного акту та Зведеного кошторисного розрахунку.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-08-09-008189-a 

 1. Вид процедури:відкриті торги з особливостями.
 2. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Необхідність виконання поточного ремонту приміщень Моршинської міської ради обумовлена в потребі, а саме: пошкодженням оздоблення стін та стелі, фізичним зносом (відколенням) плит підлоги, що створює небезпеку для працівників та відвідувачів (в тому числі внутрішньо переміщені особи).

Об’єми, склад та зміст робіт визначені у Дефектному акті від 26.07.2023 року, який складений в ході виготовлення проектно-кошторисної  документації по об’єкту «Поточний ремонт в приміщенні Моршинської міської ради за адресою: м.Моршин, вул.І.Франка, 15». При проведенні поточних ремонтних робіт виконавець повинен виконувати заходи, що забезпечують дотримання правил техніки безпеки у відповідності із Законом України «Про охорону праці», інших чинних нормативних документів та актів з охорони праці. Забезпечити обов‘язкове виконання вимог чинного законодавства України по охороні навколишнього середовища, пожежній безпеці та додержуватись вимог державних будівельних норм і державних стандартів України, гігієнічних нормативів, санітарних правил і норм тощо. Будівельні матеріали та вироби, які будуть використані виконавцем під час надання послуг з поточного ремонту мають відповідати основним вимогам, визначеним національним стандартам ДСТУ і будівельним нормам та повинні бути промарковані національним знаком відповідності.

 1. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Розмір бюджетного призначення визначений, відповідно до кошторисних призначень на 2023 рік по місцевому бюджету. Проведення поточного ремонту, як результативний показник, визначено паспортом бюджетної програми. Вид предмета закупівлі – послуга.

 1. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість визначена виходячи із бюджетних призначень та вартості поточного ремонту, відповідно до Дефектного акту та Зведеного кошторисного розрахунку.

________________________________________________________________________________________________________

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)) Найменування, місцезнаходження та інентифікаційний код замовника в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, його категорія:

Моршинська міська рада,

82482, Львівська область, Стрийський район, м.Моршин, вул.Івана Франка,15,

ЄДРПОУ 04372448,

підприємства, установи, організації та їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): 

Поточний ремонт в приміщенні Моршинської міської ради за адресою: м.Моршин, вул.І.Франка, 15 (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»)

Очікувана вартість предмета закупівлі:

260 810,40 грн з ПДВ.

Очікувана вартість визначена виходячи із бюджетних призначень та вартості поточного ремонту, відповідно до Дефектного акту та Зведеного кошторисного розрахунку.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-07-27-005249-a 

 1. Вид процедури:відкриті торги з особливостями.
 2. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Необхідність виконання поточного ремонту приміщень Моршинської міської ради обумовлена в потребі, а саме: пошкодженням оздоблення стін та стелі, фізичним зносом (відколенням) плит підлоги, що створює небезпеку для працівників та відвідувачів (в тому числі внутрішньо переміщені особи).

Об’єми, склад та зміст робіт визначені у Дефектному акті від 26.07.2023 року, який складений в ході виготовлення проектно-кошторисної  документації по об’єкту «Поточний ремонт в приміщенні Моршинської міської ради за адресою: м.Моршин, вул.І.Франка, 15». При проведенні поточних ремонтних робіт виконавець повинен виконувати заходи, що забезпечують дотримання правил техніки безпеки у відповідності із Законом України «Про охорону праці», інших чинних нормативних документів та актів з охорони праці. Забезпечити обов‘язкове виконання вимог чинного законодавства України по охороні навколишнього середовища, пожежній безпеці та додержуватись вимог державних будівельних норм і державних стандартів України, гігієнічних нормативів, санітарних правил і норм тощо. Будівельні матеріали та вироби, які будуть використані виконавцем під час надання послуг з поточного ремонту мають відповідати основним вимогам, визначеним національним стандартам ДСТУ і будівельним нормам та повинні бути промарковані національним знаком відповідності.

 1. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Розмір бюджетного призначення визначений, відповідно до кошторисних призначень на 2023 рік по місцевому бюджету. Проведення поточного ремонту, як результативний показник, визначено паспортом бюджетної програми. Вид предмета закупівлі – послуга.

 1. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість визначена виходячи із бюджетних призначень та вартості поточного ремонту, відповідно до Дефектного акту та Зведеного кошторисного розрахунку.

___________________________________________________________________________________________________________

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі: Розробка Проєктно-кошторисної документації тепломеханіки на реконструкцію внутрішніх мереж газопостачання по газифікації об’єкта замовника: “Реконструкція теплових мереж з влаштуванням транспортабельної модульної котельні НВК “Середня загальноосвітня школа-ліцей” міста Моршина за адресою: Львівська область, Стрийський район, місто Моршин, вул.Лесі Українки,36″ , розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Моршинська міська рада, 82482, вул. Франка Івана, буд.15, м. Моршин, Стрийський  район Львівська  область, ЄДРПОУ 04372448

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Розробка Проєктно-кошторисної документації тепломеханіки на реконструкцію внутрішніх мереж газопостачання по газифікації об’єкта замовника: “Реконструкція теплових мереж з влаштуванням транспортабельної модульної котельні НВК “Середня загальноосвітня школа-ліцей” міста Моршина за адресою: Львівська область, Стрийський район, місто Моршин, вул.Лесі Українки,36″ (код ДК 021:2015 71321200-6 — Послуги з проектування опалювальних систем)

Пунктом 27 статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» визначено, що роботи — розроблення проектної документації на об’єкти будівництва, науково-проектної документації на реставрацію пам’яток архітектури та містобудування, будівництво нових, розширення, реконструкція, капітальний ремонт та реставрація існуючих об’єктів і споруд виробничого та невиробничого призначення, роботи з нормування в будівництві, геологорозвідувальні роботи, технічне переоснащення діючих підприємств та супровідні роботам послуги, у тому числі геодезичні роботи, буріння, сейсмічні дослідження, аеро- і супутникова фотозйомка та інші послуги, що включаються до кошторисної вартості робіт, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих робіт.

Отже, поняття «роботи» має чіткий та вичерпний перелік того, що відноситься до робіт у розумінні Закону.

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2023-06-19-012594-a Закупівля без використання електронної системи

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 360205,78 грн.

Очікувана вартість визначена методом моніторингу ринкових цін на даний вид робіт, а саме на основі прайс-листів, комерційних пропозицій та інформації з інтернет ресурсів.

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір очікуваного бюджетного призначення згідно кошторису на 2023 рік складає 360205,78 грн.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: термін надання послуг —з дати укладання договору по 31 грудня 2023р.

Якісні та технічні характеристики встановлені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог нормативних документів відповідно до яких необхідно проводити роботи.

Роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам: ДБН В.2.5-77:2014 Котельні, ДБН В.2.5-20:2018 Газопостачання, ДБН В.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН В.2.2-3:2018 Будинки і споруди. Заклади освіти, ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво, ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва, ДБН В.2.6-31:2016 “Теплова ізоляція будівель”, ДБН В.1.2-14:2018 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, ДСТУ 8855:2019 Визначення класу наслідків(відповідальності), ДБН В.2.5-64:2012 “Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво”, ДБН В.2.5-67:2013 “Опалення, вентиляція та кондиціонування”, ДБН А.2.2-1:2021 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище, ПУЕ-2017 “Правила влаштування електроустановок”. Перелік робіт повинні відповідати іншим нормативним документам, кошторисній документації відповідно до технічних вимог.

________________________________________________________________________________________________________

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі: «Розробка Проєктно-кошторисної документації тепломеханіки на реконструкцію внутрішніх мереж газопостачання по газифікації об’єкта замовника: “Реконструкція теплових мереж з влаштуванням транспортабельної модульної котельні ЗДО (ясла-садок) “Сонечко” комбінованого типу Моршинської міської ради за адресою: Львівська область, Стрийський район, місто Моршин, вул.Лесі Українки,34″, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Моршинська міська рада, 82482, вул. Франка Івана, буд.15, м. Моршин, Стрийський  район Львівська  область, ЄДРПОУ 04372448

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): «Розробка Проєктно-кошторисної документації тепломеханіки на реконструкцію внутрішніх мереж газопостачання по газифікації об’єкта замовника: “Реконструкція теплових мереж з влаштуванням транспортабельної модульної котельні ЗДО (ясла-садок) “Сонечко” комбінованого типу Моршинської міської ради за адресою: Львівська область, Стрийський район, місто Моршин, вул.Лесі Українки,34″ (код ДК 021:2015 71321200-6 — Послуги з проектування опалювальних систем)

Пунктом 27 статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» визначено, що роботи — розроблення проектної документації на об’єкти будівництва, науково-проектної документації на реставрацію пам’яток архітектури та містобудування, будівництво нових, розширення, реконструкція, капітальний ремонт та реставрація існуючих об’єктів і споруд виробничого та невиробничого призначення, роботи з нормування в будівництві, геологорозвідувальні роботи, технічне переоснащення діючих підприємств та супровідні роботам послуги, у тому числі геодезичні роботи, буріння, сейсмічні дослідження, аеро- і супутникова фотозйомка та інші послуги, що включаються до кошторисної вартості робіт, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих робіт.

Отже, поняття «роботи» має чіткий та вичерпний перелік того, що відноситься до робіт у розумінні Закону.

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2023-06-19-011721-a Закупівля без використання електронної системи

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 337714,37 грн.

Очікувана вартість визначена методом моніторингу ринкових цін на даний вид робіт, а саме на основі прайс-листів, комерційних пропозицій та інформації з інтернет ресурсів.

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір очікуваного бюджетного призначення згідно кошторису на 2023 рік складає 337714,37 грн.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: термін надання послуг —з дати укладання договору по 31 грудня 2023р.

Якісні та технічні характеристики встановлені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог нормативних документів відповідно до яких необхідно проводити роботи.

Роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам: ДБН В.2.5-77:2014 Котельні, ДБН В.2.5-20:2018 Газопостачання, ДБН В.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»,  ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво, ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва, ДБН В.2.6-31:2016 “Теплова ізоляція будівель”, ДБН В.1.2-14:2018 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, ДСТУ 8855:2019 Визначення класу наслідків(відповідальності), ДБН В.2.5-64:2012 “Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво”, ДБН В.2.5-67:2013 “Опалення, вентиляція та кондиціонування”, ДБН А.2.2-1:2021 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище, ПУЕ-2017 “Правила влаштування електроустановок”. Перелік робіт повинні відповідати іншим нормативним документам, кошторисній документації відповідно до технічних вимог.

____________________________________________________________________________________________________________

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі:  «Внесення змін до Генерального плану розвитку курорту м.Моршина Стрийського району, Львівської області», розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Моршинська міська рада, 82482, вул. Франка Івана, буд.15, м. Моршин, Стрийський  район Львівська  область, ЄДРПОУ 04372448

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Внесення змін до Генерального плану розвитку курорту м.Моршина Стрийського району, Львівської області   (код ДК 021:2015 71410000-5 Послуги у сфері містобудування)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:UA-2023-03-28-010922-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 1 500 000 грн. 00 коп.

Очікувана вартість визначена методом моніторингу ринкових цін на даний вид послуг, а саме на основі прайс-листів, комерційних пропозицій та інформації з інтернет ресурсів.

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір очікуваного бюджетного призначення згідно кошторису на 2023 рік складає 1 500 000 грн. 00 коп.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін надання послуг  —з дати укладання договору  по 31 грудня 2023р.

Якісні та технічні характеристики встановлені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог нормативних документів відповідно до яких необхідно надавати послуги.

___________________________________________________________________________________________________________

24.01.2023.

Моршинська міська рада

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі Бензин А-95, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Моршинськаї міська рада,

82482, Львівська область, Стрийський район, м. Моршин, вул. Івана Франка,15,  ЄДРПОУ 04372448,  

органи державної влади чи органи місцевого самоврядування або інші замовники володіють більшістю голосів у вищому органі управління юридичної особи , зазначені у пункті 3 частини третьої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): 

Бензин А-95  (згідно ДК 021:2015 – 09130000-9 – Нафта і дистиляти).

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:

Відкриті торги з особливостями UA-2023-01-23-012311-a 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

306 000,00 (Триста шість тисяч грн. 00 коп.).

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлене статистичним аналізом про середньомісячне використання паливно-мастильних матеріалів на потреби замовника за попередній аналогічний період та згідно з діючими ринковими цінами, отриманими від потенційних постачальників комерційних пропозицій станом на дату оголошення закупівлі.

Розмір бюджетного призначення:

306 000,00 (Триста шість тисяч грн. 00 коп.) згідно з розрахунком потреби на пальне у  2023 році, що підтверджено розрахунками фактичних видатків на пальне у  2022 році на транспортні засоби установи.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Термін постачання — з дати укладення договору по 31.12.2023.

Закупівля бензину. За своїми характеристиками і показниками повинен відповідати ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив. Показники якості повинні відповідати значенням норм за екологічним класом Євро5. Бензин має бути виготовлений на нафтовій основі, без додавання етанолу.

Товар повинен відповідати Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927.

Крім того, зважаючи на виробничу потребу замовника, відпуск нафтопродуктів замовнику повинен здійснюватись цілодобово, тому замовником встановлена в тендерній документації вимога в частині здійснення поставки згідно з адресою та місцезнаходженням АЗС в межах не менше 2-х автозаправок на відстані  20 км від місця розташування Замовника за адресою: Львівська обл., м. Моршин, вул. Івана Франка, буд. 15.

З метою забезпечення якості предмета закупівлі на постачальника покладається обов’язок забезпечення контролю якості кожної партії пального, що постачається замовнику, та своєчасної заміни неякісного товару (відповідно до умов тендерної документації та проєкту договору про закупівлю).

___________________________________________________________________________________________________________

21.11.2022 року.

Моршинська міська  рада

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі природного газу, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Моршинська міська рада, м.Моршин, вул.І.Франка,15, ЄДРПОУ 04372448, Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, зазначені у пункті 1 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Природний газ, код 09120000-6 Газове паливо за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» (код номенклатурної позиції 09123000-7 Природний газ).

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Природний газ; 09120000-6 – Газове паливо за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника.Деталізований CPV код (у т.ч. для лотів) та його назва ДК 021:2015 – 09123000-7 – Природний газ. UA-2022-11-21-006168-a.

Розмір бюджетного призначення: 256585,30 згідно з планом бюджетних асигнувань.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 256585,30 грн.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено аналізом споживання (річного та місячного) обсягу природнього газу за календарний рік (бюджетний період) 2022 року. Планування закупівель, в тому числі визначення очікуваної вартості, є динамічним та безперервним процесом, що здійснюється замовниками протягом року.

Починаючи з 01 жовтня 2015 року правові засади функціонування ринку природного газу України визначаються Законом України «Про ринок природного газу» (далі – Закон про ринок газу). Вказаний закон передбачає функціонування ринку природного газу, побудованого на принципах, зокрема, вільної добросовісної конкуренції, крім діяльності суб’єктів природних монополій, забезпечення рівних прав на доступ до газотранспортних та газорозподільних систем, газосховищ. Згідно з положеннями частини першої статті 1 Закону про ринок газу – суб’єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із постачання природного газу. Крім цього, частиною другою статті 12 Закону про ринок газу встановлено, що постачання природного газу здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та споживачем.

Однак, у зв’язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» Указом Президента України від 17.05.2022 року №341/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» на часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ (зі змінами, внесеними Указами від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-ІХ, та від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-ІХ), Указу Президента України від 12 серпня 2022 року № 573/2022 “Про продовження строку дії воєнного стану в Україні”, затвердженим Законом України від 12 серпня 2022 року № 2500-ІХ), продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб (до 21 листопада 2022 року включно).Так 19 липня 2022 р. Кабінетом Міністрів України прийнято Постанову «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам» № 812 (далі – Постанова № 812).

Відтак, Постанова №812 в розрізі введення воєнного стану в Україні визначає обсяг та умови виконання спеціальних обов’язків, що покладаються на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (далі – спеціальні обов’язки), зокрема для забезпечення стабільності, належної якості та доступності природного газу, підтримання належного рівня безпеки його постачання споживачам без загрози першочерговій цілі створення повноцінного ринку природного газу, заснованого на засадах вільної конкуренції з дотриманням принципів пропорційності, прозорості та недискримінації. Також відповідно до підпункту 4 пункту 2 Постанови №812 спеціальні обов’язки покладені на ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг” – щодо забезпечення постачання природного газу споживачам, що є бюджетними установами відповідно до Бюджетного кодексу України, закладам охорони здоров’я державної власності (казенні підприємства та/або державні установи тощо), закладам охорони здоров’я комунальної власності (комунальні некомерційні підприємства та/або комунальні установи, та/або спільні комунальні підприємства тощо) (далі – бюджетні установи) на умовах передбачених пунктом 6 Постанови №812. Відповідно до вказаного пункту встановлено, що ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг” постачає з 1 вересня 2022 р. по 31 березня 2023 р. (включно) природний газ бюджетним установам на умовах договору постачання, укладеного з цим товариством на період до 31 грудня 2022 р., за ціною, що становить 16390 гривень з урахуванням податку на додану вартість за 1000 куб. метрів газу (без урахування тарифу на послуги з транспортування природного газу для точки виходу та коефіцієнта, який застосовується у разі замовлення потужності на добу наперед).

Водночас, розпоряднику (одержувачу) бюджетних коштів необхідно обов’язково враховувати вимоги частини першої статті 23 БКУ та частини четвертої статті 48 БКУ, які забороняють взяття розпорядниками (одержувачами) бюджетних зобов’язань та здійснення платежів без відповідних бюджетних асигнувань, що в свою чергу надаються відповідно до встановлених бюджетних призначень. Враховуючи все вище описане, виникають підстави для розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі – природного газу на підставі пункту 3 розділу III Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, що затверджено наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 року № 275, а саме:

Розрахунок очікуваної вартості товарів/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів. Очікувана вартість закупівлі товарів/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів (відповідно до постанов, наказів, інших нормативно-правових актів органів державної влади, уповноважених на здійснення державного регулювання цін у відповідній сфері), визначається як добуток необхідного обсягу товарів/послуг та ціни (тарифу), затвердженої відповідним нормативно-правовим актом, що розраховується за такою формулою:

ОВрег – очікувана вартість закупівлі товарів/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів;

V – кількість (обсяг) товару/послуги, що закуповується;

Цтар – ціна (тариф) за одиницю товару/послуги, затверджена відповідним нормативно-правовим актом.

Тому, враховуючи положення статті 117 Конституції України, де Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов’язковими до виконання. А також беручи до уваги положення Постанови №812, якою врегульовано, що ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг” постачає з 1 вересня 2022 р. по 31 березня 2023 р. (включно) природний газ бюджетним установам. Замовник дотримуючись принципів пропорційності, прозорості та недискримінації вираховував очікувану вартість згідно порядку описаного вище та зазначив в екранних полях при створенні оголошення про початок проведення публічної закупівлі – відкриті торги, відповідно до пункту 4 частини 2 статті 21 Закону України «Про публічні закупівлі».

Обґрунтування технічних, якісних характеристик.

Природний газ (природний газ, нафтовий (попутний) газ, газ (метан) вугільних родовищ та газ сланцевих товщ) — корисна копалина, яка є сумішшю вуглеводнів та невуглеводневих компонентів, перебуває у газоподібному стані за стандартних умов (тиск — 760 мм ртутного стовпа і температура — 20° C) і є товарною продукцією.

Кількісною характеристикою предмета закупівлі є обсяг споживання природного газу.

За одиницю виміру кількості природного газу при його обліку приймається один кубічний метр (куб. м), приведений до стандартних умов: температура (t) = 20 градусів за Цельсієм, тиск (Р) = 760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа). Обсяг, необхідний для забезпечення діяльності та власних потреб об’єктів замовника, та враховуючи обсяги споживання попереднього календарного року, становить ____________ куб. м на 202__р.

Термін постачання — з 01 січня 2023 р. (або з дати укладання договору) до 31 березня 2023 р.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що закуповується, повинні відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України, діючим на період постачання товару, зокрема, Закону України «Про ринок природного газу» № 329-VIII від 09.04.2015 (далі — Закон № 329-VIII), Правилам постачання природного газу, затвердженим постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.09.2015 № 2496, Кодексу газотранспортної системи, затвердженому постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.09.2015 № 2493 (далі — Кодекс № 2493), Кодексу газорозподільної системи, затвердженому постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.09.2015 № 2494 (далі — Кодекс № 2494), іншим нормативно-правовим актам, прийнятим на виконання Закону № 329-VIII.

Якість, фізико-хімічні показники (ФХП) та інші характеристики природного газу, який постачається замовнику, повинні відповідати вимогам визначеним Кодексом № 2493 та Кодексом № 2494.

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________

Додаток до протоколу № 1 від 02.02.2022

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 року № 1266 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 631 і від 11 жовтня 2016 р. № 710” надається обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення.

Замовник: Моршинська міська рада, код ЄДПРОУ 04372448.

Предмет закупівлі:  код ДК 021:2015 – 34110000-1 Легкові автомобілі (Легковий автомобіль RENAULT DUSTER або еквівалент), UA-2022-02-02- 003054-a.

Вид процедури: відкриті торги.

Обґрунтування очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення:

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлене потребою замовника за з урахуванням запланованих поточних завдань замовника, першочергово для забезпечення надання адміністративних та соціальних послуг на віддалених від адміністративного центру громади робочих місцях, згідно з діючими ринковими цінами отриманими при запиті комерційних пропозицій аналізі ринку в електронній системі закупівель “Prozorro” з урахуванням регіональних цін та  наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 (із змінами), виходячи з фактичних видатків на закупівлю  у 2022 році даного транспортного засобу та забезпечення в планових обсягах кошторису можливості здійснення відповідних видатків протягом бюджетного періоду.

Згідно рішення Моршинської міської ради від 11.12.2018 року № 737 «Про граничні суми  витрат на   придбання  автомобілів, меблів, іншого обладнання  та  устаткування, комп’ютерів  установами та організаціями, які утримуються за рахунок місцевого бюджету встановлено граничну суму витрат на придбання легкових автомобілів в розмірі 600,0 тис.грн.

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни на товари, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі закупівель “Prozorro”.

Обґрунтування обсягів закупівлі: обсяги визначено відповідно до потреби, обрахованої Замовником, в межах затвердженого обсягу фінансування згідно рішення Моршинської міської ради від 27.01.2021 № 369.

Очікувана вартість/розмір бюджетного призначення предмета закупівлі – 590000,00 грн з ПДВ.

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Закупівля автотранспортного засобу з певними технічними і якісними характеристиками обґрунтована наявними потребами замовника з огляду на віддаленість сільських населених пунктів від адміністративного центру громади, географічну специфіку громади, стан дорожнього покриття, помірні експлуатаційні витрати, що доволі важливо при наявному фінансуванні, а також надійність, технологічність, високий рівень безпеки та зважаючи на виділені кошти. Тому для дотримання принципів Закону України «Про публічні закупівлі», а саме максимальної економії та ефективності, Замовником прийнято рішення провести закупівлю автотранспортного засобу з певними технічними і якісними характеристиками.

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Кількість – 1 од.

Рік виготовлення –2022 р.

Колір – білий

Термін поставки – включно до 31 березня 2022 року

Кількість місць – 5

Технічні характеристики:

 • тип пального – бензин
 • об’єм двигуна 1598 куб. см.
 • потужність двигуна –115 к.с.
 • привід –передній
 • коробка передач – механічна
 • норма токсичності –Євро 6
 • діаметр розвороту (м):  10,14
 • довжина (мм):  4341
 • висота (мм):  1687
 • споряджена маса (кг):  1254

Перелік встановленого обладнання:

 • Передні та бокові подушки безпеки водія та переднього пасажира (з кнопкою вимкнення)
 • Шторки-подушки безпеки
 • ESC (система курсової стійкості ) + HSA (система допомоги при старті на підйомі)
 • ABS (антиблокувальна система гальм)
 • EBA (с-ма допомоги при екстреному гальмуванні) + EBD (електронна с-ма розподілу гальмівних зусиль)
 • TPMS (система моніторингу тиску в шинах)
 • LED денні ходові вогні
 • Повторювачі сигналів поворотів
 • Датчик світла
 • Ліхтар заднього ходу
 • Додатковий стоп-сигнал у верхній частині дверей багажного відділення
 • Три задніх з’ємних підголівника
 • Передні ремені безпеки, що не регулються за висотою
 • Передні та задні ремені безпеки з піротехнічними преднатягувачами
 • Трьохточечні ремені безпеки для заднього ряду сидінь
 • Датчик нагадування про непристібнуті ремені безпеки водія та 4x пасажирів
 • Кріплення для дитячих сидінь ISOFIX
 • Сталевий захист картера двигуна
 • Захист від пилу
 • Захист від бруду
 • Антигравійний захист
 • Повнорозмірне запасне колесо
 • Дорожній набір засобів безпеки (сумка-органайзер, аптечка, вогнегасник, знак аварійної зупинки, трос буксирувальний, світловідбиваючий жилет, робочі рукавиці)
 • Індикатор перемикання передач
 • Бортовий комп’ютер
 • Обмежувач швидкості
 • Режим ECO водіння
 • Центральний замок
 • Ключ з дистанційним керуванням
 • Клімат-контроль
 • Повітроводи для заднього ряду сидінь
 • Передні та задні електросклопідйомники
 • Кермова колонка, що регулюється за висотою та глибиною
 • Обігрів заднього скла
 • Камера заднього огляду
 • Тканинна оббивка сидінь
 • 16″ сталеві диски

Додатково:

 • комплект зимових шин та стальні диски;
 • килимки салону та багажника;
 • бризговики;
 • задні підкрилки;
 • відеореєстратор;
 • наявність станції технічного обслуговування  автомобілів у Львівській області;
 • гарантія не менше 3 роки або 100 000 км пробігу.

Загальні вимоги до предмету закупівлі:

 1. Автомобіль, що пропонується учасником, повинен бути новим (таким, що не був у користуванні, тест-драйві), рік випуску має бути не раніше 2022 року. (На підтвердження учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист, складений в довільній формі).
 1. Товар повинен бути вироблений в країні до якої не застосовуються санкції (персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи) відповідно до чинного законодавства України. (Для підтвердження даної інформації учаснику у складі тендерної пропозиції необхідно надати довідку в довільній формі з відомостями про країну-виробника товару).
 2. Гарантія на автомобіль повинна становити не менше 3 років або 100 000 км пробігу.( На підтвердження учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист, складений в довільній формі).
 3. У складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:

–  підтвердження відповідності технічних характеристик запропонованого товару з обов’язковим зазначенням запропонованих параметрів автомобіля за формою наведеною вище;

– сертифікат типу транспортних засобів  на продукцію, який виданий уповноваженим органом, оформлений на бланку уповноваженого органу за встановленою ним формою;

– копію сертифікату відповідності завершеного колісного транспортного засобу;

– зображення, запропонованого автомобіля;

-опис та характеристики.

 1. Якщо учасник не є виробником продукції надати документ у складі тендерної пропозиції, який підтверджує стосунки із виробником:

– сертифікат дистриб’ютора, представника, дилера;

або:

– лист виробника про представництво його інтересів учасником;

або:

– договір з виробником (дилерський договір).

Зазначені документи повинні бути дійсними на весь термін постачання продукції.

 1. Товар має відповідати вимогам діючих стандартів та відповідних нормативних документів в частині безпеки дорожнього руху, безпеки експлуатації, санітарно-гігієнічних норм та екологічної безпеки.
 2. До автомобіля, що буде постачатись, повинна додаватись супутня документація виробника: посібник по експлуатації, сервісна книжка тощо. Супутня документація повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал супутньої документації складений іншою мовою , він обов’язково має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою. (На підтвердження учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист, складений в довільній формі).
 3. Гарантійне і післягарантійне обслуговування запропонованого учасником автомобіля повинно здійснюватися фахівцями учасника або за його дорученням. Учасник повинен гарантувати, у разі необхідності, забезпечення запасними частинами на гарантійний термін експлуатації для проведення технічного обслуговування автомобіля. (На підтвердження учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист, складений в довільній формі).
 4. У вартість товару повинні бути включені: доставка товару замовнику, введення в експлуатацію та інструктаж фахівцями учасника правилам експлуатації техніки персоналу замовника. Інструктаж має бути проведено на місці доставки товару (техніки) – за місцезнаходженням Замовника. (На підтвердження учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист, складений в довільній формі).
 5. Учасник повинен надати інформацію щодо застосування заходів із захисту довкілля під час виробництва, транспортування запропонованого товару, у вигляді довідки у довільній формі.

Примітка: у деяких випадках, технічне завдання Замовника може містити посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. У такому разі будь-яке подібне посилання учаснику слід читати в розумінні виразу “або еквівалент”.

02.02.2022

___________________________________________________________________________________________________________

Додаток до протоколу № 1 від 19.10.2021

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 року № 1266 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 631 і від 11 жовтня 2016 р. № 710” надається обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення.

Замовник: Моршинська міська рада, код ЄДПРОУ 04372448.

Предмет закупівлі:  ДК 012:2015 09120000-6 – Газове паливо (природний газ), ДК 012:2015 09120000-6 – Газове паливо, UA-2021-10-27- 002991-a.

Вид процедури: переговорна процедура (скорочена).

Переговорна процедура, скорочена застосовується на підставі п. 3 ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме, виникнення особливих економічних чи соціальних обставин, пов’язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, що унеможливлюють дотримання замовником строків для проведення тендера. Припинення газопостачання в опалювальний сезон може призвести до порушення умов належного функціонування бюджетної установи, виникнення негативних наслідків, які поставлять під загрозу здоров’я працівників та мешканців громади (в т. ч. і недотримання санітарно-гігієнічних норм), також в подальшому призведе до порушення безпечних умов праці працівників. Тим самим буде порушено право, гарантоване Цивільним кодексом України, на охорону життя та здоров’я. Враховуючи пониження температури зовнішнього повітря та початок опалювального сезону 2021/2022 років з метою запобігання негативним наслідкам, які стануться через відсутність опалення, Замовник звернувся до Обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Львівської обласної державної адміністрації щодо розгляду питання стосовно виникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної з відсутністю постачання природного газу бюджетним установам на осінньо-зимовий період 2021/2022 років. Протоколом № 26 від 11.10.2021 позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій попередньо кваліфікувала ситуацію, що склалася у зв’язку з відсутність постачання природного газу бюджетним установам на осінньо-зимовий період 2021-2022 років, як надзвичайну ситуацію техногенного характеру регіонального рівня, та затвердила експертний висновок про ситуацію, яка склалася на території області у зв’язку з відсутністю постачання природного газу бюджетним установам на осінньо-зимовий період 2021/2022 років, яким було визнано ситуацію, що склалася у зв’язку з відсутністю постачання природного газу бюджетним установам на осінньо-зимовий період 2021/2022 років та подальшим виникненням загрози життю та здоров’ю населення області та може завдати значних матеріальних збитків, відповідно до пункту 24 частини першої статті 2 Кодексу цивільного захисту України, надзвичайною. Протоколом засідання №15/09-21 від 12.10.2021р. експертна комісія з визначення рівнів та класів надзвичайних ситуацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій ухвалено рішення, відповідно до Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р. №368, Національного класифікатора надзвичайних ситуацій ДК 019:2010 класифікувати надзвичайну ситуацію, яка виникла у зв’язку з відсутністю постачання природного газу бюджетним установам на осінньо-зимовий період 2021/2022 років, як надзвичайну ситуацію техногенного характеру (код надзвичайної ситуації 10800 – НС унаслідок аварій на системах життєзабезпечення) державного рівня. Таким чином для забезпечення належного та безперебійного функціонування бюджетної установи, у Замовника наявні підстави для застосування переговорної процедури закупівлі (скороченої) на підставі п.3 ч.2 ст. 40 ЗУ «Про публічні закупівлі».

Обґрунтування очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення:

Розмір бюджетного призначення визначений з урахуванням вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 “Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі”.

Очікувана вартість закупівлі товарів/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів (відповідно до постанов, наказів, інших нормативно-правових актів органів державної влади, уповноважених на здійснення державного регулювання цін у відповідній сфері), визначається як добуток необхідного обсягу товарів/послуг та ціни (тарифу), затвердженої відповідним нормативно-правовим актом, що розраховується за такою формулою:

ОВрег = V * Цтар,

де: ОВрег очікувана вартість закупівлі товарів/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів;
V кількість (обсяг) товару/послуги, що закуповується;
Цтар ціна (тариф) за одиницю товару/послуги, затверджена відповідним нормативно-правовим актом.

Враховуючи підписаний Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та гарячої води в опалювальному періоді 2021/2022 рр., укладений 30.09.2021 року (далі – Меморандум), та Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.10.2021 № 1234- р “Деякі питання діяльності акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, закупівля природного газу на жовтень 2021-грудень 2022 року для бюджетних установ та організацій здійснюється у Товариства з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» шляхом застосування переговорної процедури (скороченої) згідно погодженого договору постачання природного газу бюджетним установам та організаціям відповідно до примірного договору за фіксованою ціною 16554,00 грн. за 1000 куб.м з ПДВ, що  визначена з урахуванням тарифу на послуги транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи та коефіцієнту, який застосовується при замовленні потужності на добу наперед у відповідному періоді.

Обґрунтування обсягів закупівлі: обсяги визначено відповідно до потреби, обрахованої Замовником відповідно до аналізу середньодобового (місячного, річного) споживання в розрахунку на 15 календарних місяців згідно Меморандуму.

Обсяг закупівлі – 40 000 куб.м., в тому числі на 2021 рік – 7 600 куб.м. в межах затвердженого обсягу фінансування.

Термін постачання — з дати укладання договору по 31.12.2022 року.

Очікувана вартість/розмір бюджетного призначення предмета закупівлі – 662160,00 грн з ПДВ. (40 тис. куб.м * 16554 грн = 662160,0 грн)

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Умови постачання товару повинні відповідати наступним нормативно – правовим актам: «Правилами постачання природного газу», затвердженими Постановою НКРЕКП від 30.09.2016 № 2496, «Кодексом газорозподільних систем», затвердженим Постановою НКРЕКП від 30.09.2016 № 2494, «Кодексом газотранспортної системи», затвердженим Постановою НКРЕКП від 30.09.2016 № 2493, іншими нормативно-правовими документами, прийнятими на виконання Закону України «Про ринок природного газу».

Технічні та якісні характеристики

Природний газ (природний газ, нафтовий (попутний) газ, газ (метан) вугільних родовищ та газ сланцевих товщ) – корисна копалина, яка є сумішшю вуглеводнів та невуглеводневих компонентів, перебуває у газоподібному стані за стандартних умов (тиск – 760 мм ртутного стовпа і температура – 20° C) і є товарною продукцією.

Якість природного газу, який постачається повинен відповідати вимогам ГОСТ 5542-87 «Гази горючі природні для промислового і комунально-побутового призначення Технічні умови».

Постачальник повинен забезпечити поставку природного газу до газорозподільної системи Оператора ГРМ, технічні та якісні характеристики якого відповідають нормам діючого на території України законодавства, державним, міжнародним стандартам та вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля.

27.10.2021

Додаток до протоколу № 1 від 19.10.2021 

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 року № 1266 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 631 і від 11 жовтня 2016 р. № 710” надається обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення.

Замовник: Моршинська міська рада, код ЄДПРОУ 04372448.

Предмет закупівлі:  Капітальний ремонт покриття спортивних майданчиків з влаштуванням штучного покриття по вул. Івана Франка в м.Моршині Львівської області, ДК 021:2015: 45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація, UA-2021-10-19-002505-b.

Вид процедури: відкриті торги

Очікувана вартість/розмір бюджетного призначення предмета закупівлі –                       10 111 551,60 грн з ПДВ.

Обґрунтування очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення:

Розмір бюджетного призначення визначений з урахуванням вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 “Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі”. Очікувана вартість закупівлі робіт з будівництва, капітального ремонту та реконструкції визначається з урахуванням ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 “Правила визначення вартості будівництва”, прийнятого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293 відповідно до розробленої та затвердженої проектно-кошторисної документації.

Строк та обсяги закупівлі визначені на основі поданої заявки на фінансування за рахунок коштів державного бюджету у 2022 році, відповідно до Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України “Деякі питання Державного фонду регіонального розвитку” від 18.03.2015 № 196 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 5.04.2021 № 299).

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до розробленої ТзОВ «Макро-будомат» кошторисної документації, затвердженої рішенням виконавчого комітету Моршинської міської ради від 30.06.2021 № 94, експертний звіт ТзОВ «Перша Приватна Експертиза» від 30.08.2021 р. № 1940/06/21.

Технічне завдання на закупівлю робіт:

«Капітальний ремонт покриття спортивних майданчиків з влаштуванням штучного покриття по вул. Івана Франка в м.Моршині Львівської області» (Код ДК 021:2015: 45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація)

У разі, якщо нижче по тексту технічного завдання міститься посилання на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва- читати  “або еквівалент”.

В ціну тендерної пропозиції необхідно включити вартість всіх будівельних матеріалів, конструкцій, виробів та обладнання, які необхідні для виконання наступних робіт:

п/п

 

Найменування робіт та витрат

Одиниця

виміру

  Кількість Примітка
1 2 3 4 5
Локальнийкошторис 2-1-1 на ремонт покриття

спортивнихмайданчиків

Роздiл 1. Поліуретановепокриття – S = 1174 м2
1 Улаштування дорожніх корит коритного профілю з

застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм

  м2 1174
2 Перевезення грунту до 10 км   т 751
3 Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів

основи з піску

  м3 117,4
4 Улаштування одношарових основ товщиною 15 см iз

щебенюфракцiї 5-20, 20-40 мм з межею мiцностi на

стиск до 68,6 МПа [700 кг/см2]

  м2 1174
5 Улаштування підстильного шару бетонного   м3 117,4
6 Укладання металевої сiтки в бетонне покриття   м2 1174
7 Улаштування гумового покриття наливного з

поліуретановим компонентом, типу Alsatan – 13

  м2 1174
8 Розмiтка полів та доріжок суцiльноюлiнiєю шириною 0,1

м

  км лінії 0,88
9 Установлення бетонних поребриків на бетонну основу   м 180
Роздiл 2. Замощення ФЕМ    S= 218+22 м2
10 Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з

застосуванням автогрейдерів, глибина корита до 250 мм

  м2 240
11 Перевезення грунту до 10 км   т 154
12 Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів

основи з піску

  м3 24
13 Улаштування одношарових основ товщиною 15 см iз

щебенюфракцiї 10-20, 20-40 мм з межею мiцностi на

стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]

  м2 240
14 На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або

виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3

  м2 240
15 Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних

елементів мощення [ФЭМ]

  м2 218
16 Улаштування покриттiв сходів з дрiбнорозмiрних

фiгурнихелементiв мощення [ФЭМ]

  м2 22
17 Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу

(на сходах)

  м 60
Роздiл 3. Футбольне поле  S = 1861 м2
18 Демонтаж покриття поля зі штучної трави (висотою 50

мм)

  м2 1861
19 Улаштування верхнього шару двошарових основ

товщиною 15 см iзщебенюфракцiй 20-40 мм з межею

мiцностi на стиск до 68,6 МПа [700 кг/см2]

  м2 1861
20 На кожний 1 см змiни товщини шару додавати до норм

18-23-11

  м2 -1861

 

 

 

19.10.2021

 

Додаток до протоколу № 1 від 06.08.2021

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 року № 1266 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 631 і від 11 жовтня 2016 р. № 710” надається обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення.

Замовник: Моршинська міська рада, код ЄДПРОУ 04372448.

Предмет закупівлі:  Обладнання робочої станції для оформлення та видачі паспортних документів, взяття біометричних даних і реєстрації місць проживання, ДК 021:2015 30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна частина), UA-2021-08-06-002614-b.

Вид процедури: відкриті торги

Очікувана вартість/розмір бюджетного призначення предмета закупівлі – 350000,00 грн з ПДВ.

Обґрунтування очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення:

Розмір бюджетного призначення визначений з урахуванням вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 “Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі”, відповідно до розподілу коштів у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 619-р.

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни на товари, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі закупівель “Prozorro”.

Обґрунтування обсягів закупівлі: обсяги визначено відповідно до потреби, обрахованої Замовником, в межах затвердженого обсягу фінансування.

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Загальні вимоги до обладнання робочої станції (РС):

 1. Обладнання РС повинно бути новим.
 2. Гарантійний строк на обладнання РС повинен становити не менше гарантійного строку, визначеного виробником обладнання, але не менше ніж 12 місяців з дати його отримання замовником (з дати підписання видаткової накладної).
 3. В комплекті з обладнанням РС замовнику повинні передаватись: інструкції з експлуатування обладнання від їх виробників (за наявності); гарантійні документи (обов’язково).
 4. Транспортування та монтаж обладнання РС, інші пов’язані з цим витрати (пакування, необхідні витратні матеріали, додаткові інструменти та приладдя тощо) повинні забезпечуватись за рахунок переможця торгів.

 

1.1.        Призначення РС РС призначена для автоматизації діяльності посадових осіб для виконання державних функцій щодо надання послуг з оформлення та видачі паспортних документів, взяття біометричних даних (параметрів) особи, а також реєстрації/зняття з реєстрації місць проживання/перебування громадян України, іноземців та осіб без громадянства.

РС забезпечує роботу посадових осіб в інтерфейсі web-сервісу під час виконання встановлених процедур та операцій з оформлення та видачі паспортних документів, у тому числі паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм або паспорта громадянина України у формі картки за умови встановлення відповідного спеціалізованого програмного забезпечення

1.2.        Склад РС РС представляє програмно-технічний комплекс на базі персонального комп’ютера з загальним та спеціалізованим програмним забезпеченням, комплектом обладнання (з відповідними технічними характеристиками) для взяття біометричних даних (параметрів) особи під час оформлення та видачі їй документів.

До складу РС входять апаратні та програмні компоненти.

Спеціалізоване програмне забезпечення як програмна компонента РС не входить до складу предмета закупівлі

1.3.        Склад апаратних компонентів РС До складу РС входять наступні апаратні компоненти:

–       персональний комп’ютер: материнська плата, процесор, оперативна пам’ять, жорсткий диск, відеоадаптер;

–       2 LЕD монітори (для оператора та клієнта);

–       клавіатура та маніпулятор типу “миша”;

–       блок безперебійного живлення;

–       концентратор USB з подовжувачем USB;

–       цифрова фотокамера з об’єктивом та фотоаксесуарами;

–       зчитувач відбитків пальців;

–       планшет для підпису;

–       повносторінковий зчитувач документів (OCR, RFID, MRZ) з модулем для ID-карт;

–       багатофункціональний пристрій А4 або окремі принтер та сканер з додатковим картриджем;

–       цифрова клавіатура для введення ПІН‑кодів;

–       мережевий фільтр, 5 розеток або більше, довжина кабелю не менша ніж 0,5 м, адаптований для підключення до блоку безперебійного живлення;

–       мережевий фільтр, 3 розетки або більше, довжина кабелю не менша ніж 3,0 м

1.3.1.        Вимоги до персональ-ного комп’ютеру РС Процесор: кількість ядр не менше ніж 2.

Частота процесору: не нижча ніж 3,6 ГГц.

Чипсет материнської плати: не гірший за Intel H110 або аналог.

Оперативна пам’ять: не гірша за DDR4-2400, 8 Гб.

Жорсткий диск: не менше ніж 500 Гб.

Графічний відеоадаптер: з можливістю підключення 2 моніторів або аналог.

Корпус та блок живлення: АТХ, потужність не менша ніж 500 Вт або аналоги.

Пристрої вводу-виводу: повнорозмірна клавіатура та миша з інтерфейсом PS/2 або USB

1.3.2.        Вимоги до монітора PC оператора Діагональ: не менша ніж 23,8″.

Тип матриці: не гірший за IPS.

Час відгуку: не більше ніж 5 мс.

Кут огляду (гориз./вертик.): 1780/1780.

Макс. роздільна здатність: не нижча ніж 1920 dpi x 1080 dpi.

Інтерфейс: D-Sub.

Яскравість: не нижча ніж 200 кд/м2.

Контрастність реальна / динамічна: не нижча ніж 600:1 / 5000 000:1.

Споживана потужність: не більша ніж 25 Вт

1.3.3.        Вимоги до монітора PC клієнта Діагональ: не менша ніж 23,8″.

Тип матриці: не гірший за IPS.

Час відгуку: не більше ніж 5 мс.

Кут огляду (гориз./вертик.): 1780/1780.

Макс. роздільна здатність: не нижча ніж 1920 dpi x 1080 dpi.

Інтерфейс: D-Sub; DVI.

Яскравість: не нижча ніж 200 кд/м2.

Контрастність реальна / динамічна: не нижча ніж 600:1 / 5000 000:1.

Споживана потужність: не більша ніж 25 Вт.

Кабель: DVI, довжина не менша ніж 1,8 м

1.3.4.        Вимоги до джерела безперебій-ного живлення PC Топологія: Line-interactive.

Тип синусоїди при роботі від батареї: апроксимована синусоїда.

Потужність повна: не менша ніж 1000 ВА.

Потужність активна: 500 Вт.

Час переключення на батарейне живлення: 5 мсек

1.3.5.        Вимоги до концентра-тора USB PC Інтерфейс: USB 2.0.

Кількість портів: не менше ніж 7.

Живлення: мережеве, 220 В.

Подовжувач: USB 2.0, довжина не менша ніж 1,0 м

1.3.6.        Вимоги до цифрової фотокамери з об’єктивом та фотоаксесуа-рів РС Технічні вимоги до фотокамери:

–       роздільна здатність знімків: не менша ніж 12 млн пікселів;

–       сумісність з об’єктивами: EF, EF-S та 18-55;

–       сумісність з Саnon EDSDK версії 3.6.1 або вище;

–       підтримка: JPEG, RAW;

–       серійна зйомка: JPEG – 3 кадри/с, RAW – 2 кадри/с;

–       карти пам’яті: SD/SDHC;

–       живлення: мережеве, 220 В.

Перелік необхідних фотоаксесуарів:

–       штатив для фотокамери;

–       штатив для спалаху;

–       спалах для фотокамери – 4 шт.;

–       тримач (патрон) для спалаху – 2 шт.;

–       кріплення для спалаху;

–       комплект синхронізаторів з радіомодулем для спалаху (трансмітер, 2 ресивери);

–       парасоля для спалаху, діаметр 84 см;

–       фон тканинний (білий/сріблястий), розмір не меншій ніж 1,2 м х 1,0 м;

–       акумулятор типу ААА, ємність не менша ніж 1000 мAг – 8 шт.;

–       зарядний пристрій для акумуляторів типу ААА з можливістю заряджати одночасно 4 акумулятори;

–       подовжувач USB 2.0, довжина не менша ніж 1,0 м

1.3.7.        Вимоги до зчитувача відбитків пальців РС Можливості:

–       підключення до базового комп’ютера;

–       зняття відбитків для кожного пальця окремо;

–       наявність технології ідентифікації живої тканини та штучних відбитків;

–       оптична схема повинна дозволяти отримувати відбитки високої якості, навіть з вологих пальців.

Технічні вимоги:

–       роздільна здатність зображень: 500 пікселів на дюйм;

–       відповідність за якістю специфікації FBI;

–       динамічний діапазон більше ніж 8 біт, глибина градацій сірого більше ніж 256;

–       якість зображень відповідно до стандартів: CE, BSI-TR 03104, FBI PIV;

–       сумісність з Dermalog Fingerprint Scanner SDK версії 1.0.7 або вище;

–       інтерфейс: USB 2.0

1.3.8.        Вимоги до планшета для підпису PC Тип дисплею:  Кольоровий TFT з підсвічуванням.

Роздільна здатність зображень: 800 x 480 px.

Сенсор: Технологія електромагнітного резонансу (ЕМР)

Діагональ дисплею: не меньше ніж 5 ”

Видима зона: не меньше 108 x 64,8 мм

Сумісність з   Signotec HID  SDK Windows версії 1.2.0 або вище.

Інтерфейс:  USB-HID Full-Speed

Живлення: USB

1.3.9.        Вимоги до повно-сторінкового зчитувача документів (OCR, RFID, MRZ) з модулем для ID-карт PC Можливості:

–       підключення до базового комп’ютера;

–       сканування оптичної інформації;

–       зчитування інформації з MRZ зони;

–       зчитування інформації безконтактного чіпа.

Технічні вимоги:

–       роздільна здатність зображень: 500 пікселів на дюйм;

–       OCR MRZ зчитувач: ICAO 9303;

–       безконтактний зчитувач: ISO 14443;

–       стандарти: ICAO, IAS, ISO 14443, pc/sc, fips;

–       сумісність з Dermalog Passport Reader SDK версії 2.1.5 або вище;

–       швидкість обміну даними: до 848 Кбіт/с;

–       інтерфейс: USB 2.0 (швидкість 12 Мб/с)

1.3.10.    Вимоги до багатофунк-ціонального пристрою PC (або окремих принтеру та сканеру) Принтер:

–       формат друку: А4;

–       якість друку: 600 x 600 точок на дюйм;

–       швидкість друку: до 20 стр/хв;

–       інтерфейс: USB 2.0.

Сканер:

–       формат сканування: A4;

–       тип сканеру: планшетний;

–       оптичний дозвіл сканування: до 600 x 600 точок на дюйм;

–       глибина кольору сканування: 24 біт;

–       швидкість сканування: монохромне – до 20 стр/хв.;

–       інтерфейс: USB 2.0.

Копіp:

–       формат копіювання: A4;

–       оптичний дозвіл копіювання: 600 x 600 точок на дюйм;

–       швидкість копіювання: до 20 стр/хв.;

–       інтерфейс: USB 2.0.

Підтримувані операційні системи: Windows 10.

Кабель: USB для багатофункціонального пристрою (або принтеру), довжина не менша ніж 3,0 м.

Додатковий картридж: для багатофункціонального пристрою (або окремого принтеру) – 3 шт.

1.3.11.    Вимоги до цифрової клавіатури для введення ПІН-кодів PC Цифрова клавіатура для введення ПІН‑кодів.

Вигляд: плоска цифрова клавіатура.

Тип: мембранна.

Кількість клавіш: 19 клавіш, в т.ч. клавіша Backspace.

Порт інтерфейсу: USB (NumPad).

Підключення: Plug&Play.

Підтримка: Windows 10

1.4.        Вимоги до програмних компонентів РС Програмне забезпечення (ПЗ) РС:

–       операційна система: Microsoft Windows 10 Professional 64 Bit Ukrainian ;

–       антивірусне ПЗ: ESET Endpoint Security

1.5.        Вимоги до захищеного носія інформації (електронного ключа зберігання даних) РС Захищений носій інформації (електронний ключ зберігання даних) – 2 шт.

Можливості:

–       підключення до базового комп’ютера;

–       зберігання даних користувача з захистом від несанкціонованого доступу в зашифрованому вигляді;

–       підтримка двох типів дискових масивів – відкритий та захищений, загальним обсягом не менше ніж 8 Гбайт.

Технічні вимоги:

–       генерація і зберігання ключової інформації згідно з ДСТУ 4145-2002 (довжина ключа 163 – 431 біт) і RSA (довжина ключа 512 – 2048 біт);

–       шифрування/розшифрування електронних документів відповідно до ДСТУ, ГОСТ 28147: 2009, DES, 3-DES, AES;

–       формування і перевірка КЕП/ЕЦП згідно з ДСТУ 4145-2002 (довжина ключа 163 – 431 біт) і RSA (довжина ключа 512 – 2048 біт);

–       обчислення хеш-функцій відповідно до ГОСТ 34.311-95, MD5, SHA;

–       реалізація схеми автентифікації згідно з ISO 9798-3;

–       обсяг пам’яті не менше ніж 32 Кбайт;

–       обсяг флеш пам’яті: не менше ніж 8 Гбайт;

–       швидкість зчитування/запису даних на відкритому диску, не менше ніж 5 Мбайт/с;

–       інтерфейс USB 2.0;

–       підтримка стандартів Windows PC/SC; Microsoft CCID; USB Mass Storage;

–       підтримка операційної системи сімейства Windows (версії операційної системи, що постачається)

1.6.        Вимоги до надання послуг до РС РС повинна постачатись з наданням наступних послуг щодо:

–       транспортування обладнання (апаратних компонентів), ПЗ (програмних компонентів), засобів захисту інформації (захищеного носія інформації);

–       монтажу обладнання (апаратних компонентів) на об’єкті замовника;

–       налаштування ПЗ (програмних компонентів)

Примітка. Таблиця містить назви конкретних стандартів (в тому числі ДСТУ, ГОСТ), SDK окремих апаратних компонентів РС, що зумовлено відповідним встановлюваним спеціалізованим програмним забезпеченням, яке забезпечує діяльності посадових осіб для виконання державних функцій щодо надання послуг з оформлення та видачі паспортних документів, взяття біометричних даних (параметрів) особи, а також реєстрації/зняття з реєстрації місць проживання/перебування громадян України, іноземців та осіб без громадянства. З метою забезпечення підтримки цим спеціалізованим програмним забезпеченням обладнання, що пропонуватиметься учасником, вираз “або еквівалент” до зазначених назв конкретних стандартів, SDK не застосовується.

 

06.08.2021