Міста-побратими
Обрати сторінку

Діє нова форма звіту про заплановане масове вивільнення працівників

Набув чинності наказ Мінекономіки від 18.03.2021 р. № 563, зареєстрований в Мін’юсті 05.04.2021 р. за №445/36067 «Про затвердження форми звітності № 4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва та праці» та Порядок її виповнення.

Цей звіт подають підприємства, установи, організації за місцем провадження господарської діяльності міським, районним і міськрайонним центрам зайнятості та філіям регіональних центрів зайнятості.

Термін подання звіту – не пізніше ніж за два місяці до вивільнення (не пізніше ніж за 30 календарних днів до вивільнення у разі звільнення державних службовців) за умовами, передбаченими статтями 48 та 50 Закону «Про зайнятість населення». У разі, якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, днем закінчення строку подання інформації є перший після нього робочий день. Нагадуємо, що роботодавець зобов’язаний вчасно та в повному обсязі подавати до служби зайнятості інформацію про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці в електронному (з накладенням кваліфікованого електронного підпису) чи паперовому вигляді (із засвідченням підписом керівника або особи, що відповідальна за подання інформації).

Наказ набув чинності 16 квітня 2021 року з дня його офіційного опублікування в «Офіційному віснику» № 29 від 16.04.2021. Відповідно нові форми почали діяти з цієї дати, а наказ Мінсоцполітики від 31.05.2013 р. № 317 «Про затвердження форми звітності №4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці» та Порядку її подання» втратив чинність.

За додатковою інформацією просимо звертатися у Моршинську міську філію Львівського обласного центру зайнятості.