Міста-побратими
Обрати сторінку

Інформація для учасників АТО

Програма придбання житла для учасників Операції Об’єднаних сил (АТО)

В області реалізовують програму придбання житла для учасників Операції Об’єднаних сил (АТО) на умовах співфінансування.

Відповідно до Комплексної програми соціальної підтримки у Львівській області учасників Операції Об’єднаних сил (АТО) та їхніх родин, бійців-добровольців Операції Об’єднаних сил, а також родин Героїв Небесної Сотні на 2018-2020 роки на виконання завдань Програми придбання житла для учасників Операції Об’єднаних сил та родин Героїв Небесної Сотні на умовах співфінансування виділено 9 755 400 гривень.

Згідно з Програмою, придбати житло на  умовах співфінансування  можуть:

 1) члени сімей Героїв Небесної Сотні (батьки, дружина),

 2) учасники Операції Об’єднаних сил:

– на утриманні яких є діти з інвалідністю,

– особи з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи (на яких не поширюється дія Постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 №719),

– матері, батьки, опікуни, які мають на утриманні 4-ох і більше дітей;

– особи, які потрапили в складні життєві обставини (довготривала хвороба членів сім’ї, відсутність роботи з поважних причин тощо);

– учасники бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та є внутрішньо переміщеними особами.

Закупівля житла здійснюється таким чином – власні кошти покупця житла – не більше 50% від розрахункової вартості житла, кошти місцевого бюджету – не менше 25% від розрахункової вартості житла, кошти обласного бюджету – не більше 25 % від розрахункової вартості житла .

Для цього зазначені категорії громадян мають перебувати на обліку за місцем проживання, як такі що потребують поліпшення житлових умов.

Додаток

Порядок придбання житла для учасників антитерористичної операції та родин Героїв Небесної Сотні на умовах співфінансування

(далі – Порядок)

 1. Цей Порядок визначає умови та механізм виплати матеріальної допомоги на придбання житла для учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції (далі – учасники АТО), та членів сімей Героїв Небесної Сотні на умовах співфінансування.

 2. Дія цього Порядку поширюється на:

 1. Членів сімей Героїв Небесної Сотні (батьки, дружина).

2.2. Учасників АТО:

– на утриманні яких є діти-інваліди,

– інвалідів війни ІІІ групи (на яких не поширюється дія Постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 №719),

– матерів, батьків, опікунів, які мають на утриманні 4-ох і більше дітей;

– осіб, які потрапили в складні життєві обставини (довготривала хвороба членів сім’ї, відсутність роботи з поважних причин тощо);

– учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та є внутрішньо переміщеними особами.

 1. Право на придбання житла на умовах співфінансування за рахунок коштів обласного бюджету мають особи, зазначені в пункті 2 цього Порядку, місце проживання яких станом на 01.12.2017 року і на день подання заяви на призначення адресної допомоги зареєстроване на території Львівської області, та, згідно із законодавством, визнані такими, що потребують поліпшення житлових умов.

 2. Умови виплати матеріальної допомоги на придбання житла, визначені в цьому Порядку, не поширюються на осіб, зазначених у пункті 2 цього Порядку, які, згідно із законодавством, отримують на пільгових умовах інші кредити або якщо їм надавалось житло, матеріальна допомога чи виплачувалась грошова компенсація на придбання житла за цією або іншими програмами місцевого чи державного рівня.

 3. Для виконання цілей цього Порядку районні державні адміністрації та органи місцевого самоврядування утворюють комісії щодо розгляду заяв учасників АТО та членів сімей Героїв Небесної Сотні про призначення або відмову в призначенні адресної допомоги на придбання житла (далі – комісія).

 4. До складу комісії входять представники місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів міських рад, об’єднаних територіальних громад, районних рад, структурних підрозділів районних державних адміністрацій з питань соціального захисту населення, економіки, фінансів, квартирного обліку, капітального будівництва; громадських організацій, які об’єднують ветеранів антитерористичної операції (за їх згодою), депутати обласної ради.

 5. До повноважень комісії належить:

– перевірка документів, поданих на розгляд комісії;

– скерування запитів для отримання додаткової інформації;

– прийняття рішення про призначення або відмову в призначенні адресної допомоги;

– визначення розміру адресної допомоги тощо.

 1. Учасник АТО або член сім’ї Героя Небесної Сотні (далі – заявник) подає до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації (далі – орган соціального захисту населення) заяву на призначення адресної допомоги на придбання житла за рахунок коштів місцевих бюджетів (далі – адресна допомога), у якій зазначає інформацію щодо отримання чи неотримання на пільгових умовах інших кредитів або житла, матеріальної допомоги чи грошової компенсації на придбання житла за цією або іншими програмами місцевого чи державного рівня.

 2. До заяви додаються:

 1. копія паспорта громадянина України;

 2. довідка про безпосередню участь в антитерористичній операції;

 3. довідка про перебування на квартирному обліку;

 4. довідка про склад сім’ї;

 5. акт обстеження матеріально-побутових умов заявника;

 6. копія свідоцтва про шлюб;

 7. копія свідоцтва про народження дитини (дітей);

 8. копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);

 9. документи, що підтверджують статус заявника відповідно до пункту 2 цього Порядку;

 10. інші документи на розгляд комісії.

У разі подання заявником документів, що містять неправдиві відомості, він несе відповідальність у порядку, передбаченому законодавством.

 1. Орган соціального захисту населення, відповідно до прийнятої заяви з усіма необхідними документами, формує особову справу
  та протягом п’яти робочих днів вносить до комісії подання для прийняття рішення щодо призначення або відмови адресної допомоги.

 2. Комісія протягом десяти робочих днів з дня надходження особової справи розглядає її по суті, а також в присутності учасника АТО приймає рішення щодо призначення або відмови в призначенні адресної допомоги.

 3. За наявності письмової заяви, комісія може розглядати питання щодо призначення або відмови в призначенні адресної допомоги за відсутності заявника. У разі відсутності такої заяви та неявки заявника чи його представника, розгляд відповідного питання переноситься на наступне засідання комісії.

 4. У рішенні комісії зазначаються:

 1. прізвище, ім’я та по батькові заявника;

 2. відповідність заявника вимогам пункту 2 цього Порядку;

 3. факт спільного або роздільного проживання із заявником неповнолітніх та малолітніх дітей;

 4. факт перебування заявника на квартирному обліку;

 5. інформація про те, чи надавалося раніше заявникові житло або грошова компенсація (адресна допомога);

 6. розрахунок вартості житла.

 1. Комісія може відмовити заявникові в призначенні адресної допомоги з таких підстав:

– виявлення недостовірних даних;

– заявникові вже надавалося житло або виплачувалася грошова компенсація (адресна допомога);

– з інших об’єктивних причин за рішенням комісії.

 1. У разі прийняття рішення розмір адресної допомоги визначається, виходячи з таких нормативів:

1) за нормою 13,65 кв. метра жилої площі на кожного члена сім’ї заявника;

2) додатково 35,22 кв. метра загальної площі на сім’ю заявника;

3) додатково 10 кв. метрів жилої площі на кожного члена сім’ї заявника, який є особою з інвалідністю або дитиною з інвалідністю (у тому числі з урахуванням заявника).

 1. Розмір грошової компенсації (ГK) розраховується за формулою:

ГК = (13,65 х Nс + 35,22 + (10 х Nп)) х Bг ,

де Nс – кількість членів сім’ї заявника, на яких розраховується адресна допомога;

Nп – кількість членів сім’ї заявника, які є особами з інвалідністю або дітьми з інвалідністю і на яких розраховується адресна допомога, з урахуванням додаткових 10 кв. метрів жилої площі на кожного (у тому числі на заявника);

Вг – гранична вартість (гривень) 1 кв. метра загальної площі житла для населеного пункту, у якому заявник перебуває на обліку як особа, що потребує поліпшення житлових умов на день звернення за адресною допомогою;

Гранична вартість спорудження 1 кв. метра загальної площі житла в населеному пункті, де будується або буде придбано житло, не може перевищувати опосередкованої вартості спорудження житла, яка визначається Мінрегіоном відповідно до Порядку визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затвердженого наказом Держбуду від 27 вересня 2005 р. № 174

 1. Протягом трьох робочих днів з моменту прийняття рішення комісія повідомляє заявника про прийняте рішення.

 2. Заявник може оскаржити рішення комісії в порядку, встановленому законодавством.

 3. Придбання житла здійснюється відповідно до тристороньої угоди між продавцем житла, органом соціального захисту населення та заявником. Типова форма тристоронньої угоди затверджується обласною державною адміністрацією.

 4. Адресна допомога на придбання житла для учасників програми за рахунок коштів обласного бюджету виділяється у вигляді субвенції місцевим бюджетам.

 5. Обсяг співфінансування з обласного бюджету становить не більше 25 відсотків розрахункової вартості житла, а для м. Львова – не більше 10 відсотків розрахункової вартості житла.

Обсяг обов’язкового співфінансування з районних, сільських, селищних бюджетів і бюджетів об’єднаних територіальних громад та міст обласного значення (крім м. Львова) в сукупності становить не менше 25 відсотків розрахункової вартості житла. Обсяг обов’язкового співфінансування з міського бюджету м.Львова становить не менше 40 відсотків розрахункової вартості житла.

 1. Розподіл коштів субвенції обласного бюджету між місцевими бюджетами на співфінансування придбання житла учасникам АТО та членам сімей Героїв Небесної Сотні проводиться обласною державною адміністрацією за погодженням з головою обласної ради, головами постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та відповідної профільної комісії.

 2. Перерахування субвенції місцевим бюджетам проводиться відповідно до звернень районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування про потребу в коштах субвенції, які подаються до департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації, як головного розпорядника коштів.

Звернення повинні містити інформацію про кількість учасників АТО та членів сімей Героїв Небесної Сотні, необхідний обсяг фінансування, підтвердження запланованих відповідних цільових видатків у місцевих бюджетах та обсягу коштів, перерахованих на виплату матеріальної допомоги з місцевого бюджету, а також відповідно завірені копії рішень комісії щодо розгляду заяв учасників АТО та членів сімей Героїв Небесної Сотні.

24. Департамент фінансів облдержадміністрації здійснює перерахування з обласного бюджету коштів на придбання відповідно до поданого головним розпорядником – департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації замовлення.

Одержані кошти департамент соціального захисту населення облдержадміністрації перераховує у вигляді субвенції місцевим бюджетам пропорційно спрямованим коштам на виплату матеріальної допомоги на придбання житла з місцевих бюджетів, а також після підтвердження внесення відповідної суми заявником – на рахунок продавця житла (юридична або фізична особа, яка є власником житла та здійснює його продаж).

25. Спірні питання щодо співфінансування придбання житла з обласного бюджету врегульовуються на засіданні постійної комісії з питань охорони здоров’я, материнства, соціального захисту, молодіжної політики, фізичної політики та спорту Львівської обласної ради за участі представників Львівської обласної державної адміністрації.

Про психологічну реабілітацію учасників АТО

Кабінетом Міністрів України 12 липня 2017 року прийнято Постанову № 497 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної реабілітації учасників АТО», згідно з якою психологічна реабілітація учасників АТО (УБД та/або інвалідів війни) буде здійснюватись на підставі тристороннього договору між ветераном, органом соціального захисту населення та суб’єктом надання послуг із психологічної реабілітації.

Учасник АТО зможе самостійно обрати реабілітаційну установу для проходження реабілітації, після цього звернутися з відповідною заявою до УПСЗН за місцем реєстрації або фактичного місця проживання, де перевіряється заклад на відповідність встановленим вимогам. До заяви додається копія посвідчення УБД/ІВ та копія документа, що підтверджує безпосередню участь в АТО.

Після цього укладається тристоронній договір, який передбачає безготівкове перерахування коштів суб’єктам реабілітації за надані послуги, після підписання відповідного акту. При цьому гранична вартість реабілітаційних послуг визначатиметься щороку Мінсоцполітики. На сьогодні відповідний наказ ще опрацьовується Мінсоцполітики. Крім того, розробляється перелік базових послуг, який найближчим часом буде затверджено.

За більш детальною інформацією учасники бойових дій та інваліди війни, які приймали безпосередню участь в антитерористичній операції, жителі м. Моршина, можуть звернутись в Управління праці та соціального захисту населення Моршинської міської ради, яке знаходиться за адресою: м. Моршин, вул.Д.Галицького, 22 та/або за тел. 6-10-29.

Порядок надання адресної грошової допомоги інвалідам війни

Порядок надання адресної грошової допомоги на реабілітацію інвалідів війни І, ІІ, ІІІ груп з числа військовослужбовців, які брали участь в АТО

Розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації від 21.07.2017р. № 659/0/5-17 затверджено Порядок надання адресної грошової допомоги на реабілітацію інвалідів війни І, ІІ, ІІІ груп з числа військовослужбовців, які брали участь в АТО.

 Допомога надається один раз на рік на одну особу на реабілітацію для оплати вартості медичної та/або фізичної реабілітації у розмірах:

– інвалідам війни І групи – 25 000 гривень;

– інвалідам війни ІІ групи – 15 000 гривень;

– інвалідам війни ІІІ групи – 10 000 гривень.

Для надання допомоги інваліди війни АТО, які проживають в м. Моршині повинні звернутися в управління праці та соціального захисту населення Моршинської міської ради.

Підставою для отримання допомоги одержувачами, які звернулися вперше, є:

– заява за  формою, наведеною у додатку до цього Порядку;

– копія посвідчення «Інвалід війни»;

– копія документа, який підтверджує безпосереднє залучення до  виконання завдань антитерористичної операції у районах її проведення;

– копія індивідуальної програми реабілітації, виданої медико-соціальною експертною комісією із зазначенням необхідності отримання реабілітаційних послуг (у разі необхідності забезпечення медичною та/або фізичною реабілітацією);

– копії сторінок паспорта одержувача допомоги, на яких зазначено його прізвище, ім’я, по батькові та місце реєстрації;

– копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

– номер особового банківського рахунку.

У разі виникнення обставин, що можуть вплинути на надання допомоги  (зміна місця проживання, банківських реквізитів тощо), одержувач повідомляє орган соціального захисту.

  Для надання допомоги в наступних роках інвалід війни долучає до зазначених у пункті 6 цього Порядку документів, підтвердження про проходження курсу реабілітації  у попередніх роках (рахунок про оплату, акт наданих послуг, квитанцію, договір про проходження курсу реабілітації або санаторно-курортного лікування).

Допомога виплачується шляхом перерахування коштів на особові рахунки одержувачів, відкриті в установах уповноважених банків.

Цей Порядок визначає механізм надання адресної грошової допомоги на реабілітацію або санаторно-курортне лікування (далі – допомога) інвалідів війни І, ІІ, ІІІ груп (далі – інвалід війни) з числа військовослужбовців, які брали участь в АТО, за рахунок коштів, передбачених в обласному бюджеті, в рамках реалізації Комплексної програми соціальної підтримки у Львівській області учасників АТО та їхніх родин, а також Героїв Небесної Сотні на 2016-2019 роки, затвердженої рішенням Львівської обласної ради від 12.01.2016 № 50 (зі змінами).

Новий механізм забезпечення учасників антитерористичної операції

Новий механізм забезпечення учасників антитерористичної операції та осіб

з інвалідністю санаторно-курортними путівками

Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 №110 Уряд затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення деяких категорій інвалідів санаторно-курортними путівками, а також вніс зміни до Порядків, затвердженихПостановами Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 187 і від 31 березня 2015 р. № 200.
Відповідно до вказаних змін передбачено вільний вибір санаторно-курортного закладу відповідно до медичних показань для осіб з інвалідністю та учасників антитерористичної операції.
Змінено існуючу систему закупівлі санаторно-курортних послуг на відшкодування вартості послуг санаторно-курортного лікування (путівки) зазначеній категорії осіб через безготівкове перерахування коштів санаторно-курортним закладам за надані послуги на підставі тристоронньої угоди (особа з інвалідністю/учасник АТО – управління – санаторій).

При цьому Міністерством соціальної політики України визначена гранична вартість путівки для відшкодування вартості послуг санаторно-курортного лікування, яка у 2017 році становить:
   – для інвалідів війни з числа постраждалих учасників антитерористичної операції, та інвалідів загального захворювання та з дитинства – 5250,00 грн. (без ПДВ);
– для учасників бойових дій з числа постраждалих учасників антитерористичної операції – 6300,00 грн. (з ПДВ);
– для інвалідів з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку – 18217,00 грн. (без ПДВ);
У разі, коли вартість санаторно – курортного лікування в обраному санаторно-курортному закладі перевищує граничний розмір вартості путівки, особою з інвалідністю чи учасником АТО здійснюється доплата цієї різниці за рахунок власних коштів.
На сьогодні Мінісоцполітики розробляється перелік базових послуг, які мають надаватися санаторно-курортними закладами.
Забезпечення санаторно-курортним лікуванням здійснюється в межах кошторисних призначень з врахуванням черговості.

За детальнішою інформацією звертатися до управління праці та соціального захисту населення Моршинської міської ради: м.Моршин вул. Д. Галицького 32, тел.6-10-19

Відшкодування відсотків за кредитами на власний бізнес

Учасників АТО запрошують до участі у конкурсі на

відшкодування відсотків за кредитами на власний бізнес

Департамент економічної політики Львівської облдержадміністрації у межах реалізації Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області задля підтримки підприємницької ініціативи учасників АТО оголошує з 1 травня 2017 року конкурс інвестиційних проектів. Підприємці-учасники АТО зможуть отримати з обласного бюджету відшкодовування частини відсоткової ставки за кредитами, отриманими у банках, що уклали генеральні угоди про співробітництво з Департаментом економічної політики ЛОДА.

Претенденти на отримання відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами повинні відповідати таким вимогам:

– мати статус учасника АТО;

– мати офіційну прописку на території Львівської області;

– створити бізнес-план (інвестиційний проект);

– взяти участь у навчанні у межах проекту міжнародного фонду «Відродження», «Новий відлік» або покласти на свій банківський рахунок 20% від очікуваної суми кредиту.

Для участі у конкурсі необхідно подати інвестиційні проекти з такими розділами:

– вид діяльності, наявні чи потенційні виробничі можливості, наявний чи потенційний кадровий склад;

– конкретний напрямок використання кредитних коштів;

– очікуваний фінансово-економічний ефект від реалізації проекту;

– очікувані ринки збуту продукції та послуг.

Загальний обсяг інвестиційного проекту не повинен перевищувати 15 сторінок.

Зазначені документи учасникам конкурсу необхідно подати в департамент економічної політики обласної державної адміністрації до 1 липня 2017 року за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 425.

Зазначимо, департамент економічної політики політики ЛОДА співпрацює з такими банками: ПАТ АКБ «Львів», ПАТ «Кредобанк», ПАТ «Ощадбанк», ПАТ «ОКСІ банк», ПАТ «ОТП Банк», АТ «ПІРЕУС банк МКБ», ПАТ АБ «Укргазбанк», ПАТ КБ «Приватбанк».

Максимальна сума кредиту – 300 тис грн терміном на 3 роки. Розмір часткового відшкодування відсоткової ставки складає 14 % річних.

Детальні умови участі у конкурсні визначені в положеннях Програми, яка розміщена на офіційній інтернет-сторінці Львівської обласної державної адміністрації.

Детальну інформацію також можна отримати за телефонами: 299-92-79; 261-26-65.