Міста-побратими
Обрати сторінку

 Про законодавство, яким регулюються земельні відносини.

Поговоримо із Маріє Николаїшиндиректором Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Скажіть будь ласка, пані Маріє, що таке земельні відносини?

Це суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження основним національним багатством, яке перебуває під особливою охороною держави – землею.

Хто може бути суб’єктами цих правовідносин?

Є такі суб’єкти земельних відносин:

– громадяни;

– юридичні особи;

–  органи місцевого самоврядування та органи державної влади.

Розкажіть про об’єкти земельних відносин.

Об’єкти земельних відносин – це землі, які розташовані у межах території нашої держави, земельні ділянки та права на них, у тому числі на земельні частки (паї).

Яким чином регулюються земельні правовідносни?

Такі правовідносини регулюються Конституцією України, Земельним кодексом України, який є основним у цій сфері, а також, зокрема, законами України: «Про охорону земель», «Про оренду землі», «Про оцінку земель» та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами. Звертаю увагу, що земельні відносини, які виникають при використанні надр, лісів, вод, рослинного й тваринного світу, атмосферного повітря, регулюються також нормативно-правовими актами про надра, ліси, води, рослинний і тваринний світ, атмосферне повітря, якщо вони не суперечать Земельному кодексу України. А земельні відносини, які виникають при наданні та використанні земельних ділянок для розміщення об’єктів енергетики, встановлення та дотримання правового режиму земель спеціальних зон об’єктів енергетики, у тому числі на підставі договорів про встановлення земельних сервітутів на таких земельних ділянках, регулюються, окрім Земельного кодексу України, ще й Законом України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів».

Яким є завдання земельного законодавства?

Регулювання земельних відносин задля забезпечення права на землю громадян, юридичних осіб, територіальних громад і держави та раціонального використання та охорони земель – таким є завдання земельного законодавства.

Які є принципи земельного законодавства?

Є такі принципи земельного законодавства:

–  поєднання особливостей використання землі як територіального базису, природного ресурсу і основного засобу виробництва;

– забезпечення рівності права власності на землю громадян, юридичних осіб, територіальних громад та держави;

–  невтручання держави в здійснення громадянами, юридичними особами та територіальними громадами своїх прав щодо володіння, користування і розпорядження землею, крім випадків, передбачених законом;

–  забезпечення раціонального використання та охорони земель;

–  забезпечення гарантій прав на землю;

–  пріоритету вимог екологічної безпеки.

 Ми і надалі продовжимо нашу розмову із директором Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Марією Николаїшин. А наразі нагадуємо, що консультація надана у рамках проекту «Програма прискорення приватних інвестицій у сільське господарство».  Зауважимо, що фахівці бюро приймають за адресою:                м. Стрий, вул. О. Бачинської, 1а.  Прийом громадян здійснюється з 8.00 до 17.00. Отримати детальну індивідуальну консультацію з цього питання Ви можете, звернувшись до працівників бюро правової допомоги.