Міста-побратими
Обрати сторінку

Соціальна політика є визначальним напрямом внутрішньої політики держави. Вона є складовою загальної політики, втілена в соціальні програми і різноманітні заходи, які спрямовані на задоволення потреб та інтересів людей і суспільства. Провідною ідеєю соціальної політики має залишатися прагнення до більшої справедливості суспільства та забезпечення сталого розвитку.

У сучасних складних економічних та політичних умовах одним із пріорітетних напрямків соціальної політики нашої держави є створення механізмів підтримки сімей із дітьми.
Діти повинні зростати в рідній сім’ї, із мамою і татом. Саме родина є тим природним середовищем, де відбувається розвиток особистості дитини. Тільки у сім’ї дитина може всебічно, гармонійно розвиватися. Але буває так, що життя дітей у сім’ї стає нестерпним, сповненим байдужості батьків, а деколи й насильства. Причин, які призводять до складних життєвих обставин й унеможливлюють проживання дитини в родині, є безліч. Тоді й постає питання вилучення дитини з біологічної сім’ї.

Держава контролює процес розвитку дітей, захищає їхні права. У березні 2017 року кабінетом Міністрів України прийнято постанову «Деякі питання здійснення патронату над дитиною», що визначає механізм запровадження патронату над дитиною та порядок організації діяльності сімї патронатного вихователя». Саме з метою забезпечення прав дитини, яка через складні життєві обставини тимчасово не може проживати разом із батьками, надання їй та її рідним послуг, спрямованих на повернення в родину створюються сім’ї патронатних вихователів. Дитина потрапляє не до інтернатного закладу, а в родину, де її легше реабілітувати.

Поки дитина виховується в нормальних умовах, соціальні працівники працюють з її рідною родиною. Коли сім’я вийшла з проблемної ситуації, тоді дитина повертається у родину. Патронатні вихователі, соціальні працівники і біологічні батьки та інші родичі дітей, що потрапили у скруту, повинні бути об’єднані спільною метою – створенням найкращих
умов для зростання дитини та подоланням складних життєвих обставин, що можуть спричинити остаточне розлучення дитини з батьками та позбавлення останніх батьківських прав.

Сім’я патронатного вихователя – сім’я, в якій за згоди всіх її членів повнолітня особа, яка пройшла спеціальний курс підготовки, виконує обов’язки патронатного вихователя на професійній основі.

Патронатний вихователь – це особа, яка за участі інших членів сім’ї надає послуги з догляду, виховання та реабілітації дитини у своїй сім’ї. Патронатними вихователями можуть бути громадяни України, які перебувають у зареєстрованому шлюбі, мають досвід виховання дітей у сім’ї (окрім осіб, зазначених у статті 212 Сімейного кодексу України). До сім’ї патронатного вихователя можуть бути одночасно влаштовані тільки діти, які є між собою рідними братами та сестрами, або діти, які виховувалися в одній сім’ї. Це принципово, тільки так можна здійснювати індивідуальний догляд, який відповідає потребам дитини. Період перебування дитини під патронатом має бути максимально використаний для подолання наслідків.

Термін перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя встановлюється органом опіки та піклування і не може перевищувати трьох місяців. У разі наявності обставин, що обґрунтовують необхідність і доцільність перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя понад зазначений термін, орган опіки та піклування може його продовжити до шести місяців. На період перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя за нею зберігається право на аліменти, пенсію у зв’язку із втратою годувальника, інші соціальні виплати, які вона мала до влаштування в сім’ю патронатного вихователя.

Фінансування сімей патронатних вихователів передбачає оплату послуг зі здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя. За надання послуги патронатний вихователь щомісяця отримує:

  • грошове забезпечення в розмірі 5-ти прожиткових мінімумів для працездатних осіб;
    при влаштуванні 2-х і більше дітей, віком до 1 року, неповнолітньої вагітної, дитини з ВІЛ, грошове забезпечення збільшується на 10% за кожну дитину та категорію, але сумарно не перевищує 50%;

  • соціальну допомогу на утримання та виховання дитини в розмірі 2-х прожиткових мінімумів відповідно до віку дитини;

  • сплату єдиного внеску за загальнообов’язкове державне соціальне страхування за патронатного вихователя.

Фінансування сімей патронатних вихователів здійснюється за рахунок коштів державного бюджету у порядку та за умов, затверджених Кабінетом Міністрів України (на період до 31.12.2018 року), надалі – за рахунок коштів, що передбачаються у відповідних місцевих бюджетах.

За додатковою інформацією про сімейний патронат, роль та функції батьків у патронаті звертайтеся до служби у справах дітей управління соціально-гуманітарної політики Моршинської міської ради, тел: 6-09-62