Міста-побратими
Обрати сторінку

Що є об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств?

Об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Податкового кодексу України.

Відповідно до п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ.

Для обрахунку об’єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування (абзац перший п. 44.2 ст. 44 ПКУ).

Згідно з частиною другою ст. 6 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» із змінами і доповненнями регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, який затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

Зокрема, одним із основних завдань Міністерства фінансів України згідно з Положенням, затвердженим Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446/2011, є здійснення державного регулювання бухгалтерського обліку та фінансової і бюджетної звітності в Україні, розроблення стратегії розвитку національної системи бухгалтерського обліку, визначення єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та складення фінансової і бюджетної звітності, обов’язкових для всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування (крім банків), здійснення адаптації законодавства з питань бухгалтерського обліку в Україні до законодавства Європейського Союзу, запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності та оприлюднення їх на офіційному веб-порталі Мінфіну.

Відділ організації роботи

Стрийсько\ ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області

5-20-48

Особливості декларування податку на прибуток виробниками сільськогосподарської продукції

Для цілей оподаткування податком на прибуток до підприємств, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, належать підприємства, дохід яких від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва за попередній податковий (звітний) рік перевищує 50% загальної суми доходу.

Для виробників сільськогосподарської продукції передбачена можливість обрати річний податковий період, який починається з 1 липня минулого звітного року і закінчується 30 червня поточного звітного року (замість періоду з 1 липня поточного звітного року по 30 червня наступного звітного року, який був визначений у редакції Податкового кодексу до 01.01.2017).

У разі обрання “особливого” річного податкового (звітного) періоду проставляється позначка у відповідному полі Податкової декларації з податку на прибуток.

Платники податку на прибуток – виробники сільсьгосподарської продукції, які обрали “особливий” річний податковий (звітний) період, фінансовий результат до оподаткування за податковий (звітний) період обчислюють шляхом зменшення фінансового результату до оподаткування за минулий звітний рік на фінансовий результат до оподаткування за перше півріччя такого року та збільшення на фінансовий результат до оподаткування за перше півріччя поточного звітного року, що визначені відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Платники податку на прибуток – виробники сільсьгосподарської продукції, які обрали “особливий” річний податковий (звітний) період, складають та подають з відповідною податковою декларацією фінансову звітність за перше півріччя минулого звітного року, за минулий звітний рік та за перше півріччя поточного звітного року.

Останній день подання податкової декларації з податку на прибуток підприємств виробниками сільськогосподарської продукції за період з 01.07.2016 р. по 30.06.2017 р. та фінансової звітності – 29 серпня 2017 року.

Зазначена норма визначена п. 46.2 ст. 46; пп. 134.1.1 ст. 134 та п.п. 137.4.1 ст. 137 Податкового кодексу України.

Відділ організації роботи

Стрийсько\ ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області

5-20-48

Оновлено форму декларації з податку на прибуток

З 9 червня 2017 р. (дня опублікування в Офіційному віснику України) набрали чинності зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

Декларація з податку на прибуток та додатки до неї викладено в новій редакції, з урахуванням змін, які діють з 01.01.2017 року.

Зазначені зміни затверджені наказом МФУ «Про внесення змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» від 28.04.2017 р. № 467.

Наказ МФУ від 28.04.2017 р. №467 опублікований в «Офіційному віснику України» від 09.06.2017 №45.

Відділ організації роботи

Стрийсько\ ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області

5-20-48

Мешканці Стрийщини сплатили до бюджету 150 мільйонів гривень єдиного внеску.

У січнічервні цього року надійшло 150,0 млн. гривень єдиного внеску. Порівняно з минулорічним показником надходження ЄВ зросли на 52,7 млн гривень. Серед основних чинників позитивної динаміки сплати єдиного внеску – зростання фонду оплати праці, результати заходів щодо легалізації найманих працівників, адже, як відомо, ЄВ сплачується з легальних доходів.

Нагадаємо, що єдиний внесок (ЄВ) — обов’язкові відрахування на загальнодержавне соціальне страхування. ЄВ сплачується підприємцем за себе та за кожного найманого робітника. Він є внеском у загальнодержавну систему соціального страхування з метою захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб на отримання страхових виплат. Єдиний внесок сплачується на рахунки органів доходів і зборів за місцем обліку підприємця.

Єдиний внесок був запроваджений Законом №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», який набрав чинності 1 січня 2011 року, а з 1 жовтня 2013 року адміністрування ЄВ перейшло від Пенсійного фонду до Міністерства доходів і зборів. Визначається як відсоткова ставка від бази оподаткування. Для підприємців на спрощений системі застосовується ставка 22%. Розмір бази оподаткування підприємці на спрощеній системі можуть обирати самостійно в межах від мінімальної заробітної плати (для 1 групи — 0,5 мінімальної заробітної плати) до 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Враховується мінімальна заробітна плата, встановлена для місяця, за який здійснюється відрахування. Сплата ЄВ з мінімальної заробітної плати гарантує підприємцю мінімальну пенсію.

Єдиний внесок сплачується до 20-го числа місяця, що є наступним за звітним.

Відділ організації роботи Стрийської ОДПІ

ГУ ДФС у Львівській області

В.о. начальника Стрийської ОДПІ

ГУ ДФС у Львівській області В.І.Сачко

Фрич (03-245)-5-20-48

У разі наявності у платника податків податкового боргу не можна перейти на спрощену систему оподаткування

Не можуть бути платниками єдиного податку першої-третьої груп, зокрема, платники податків, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

Отже однією з умов переходу на спрощену систему оподаткування (до 1-3 груп єдиного податку) є відсутність у юридичної особи чи фізичної особи-підприємця податкового боргу на день подання до фіскального органу заяви за формою, затвердженою наказом МФУ від 20.12.11 №1675.

Податковий борг – це сума узгодженого грошового зобов’язання, не сплаченого платником податків у встановлений Податковим кодексом строк, та непогашеної пені, нарахованої у порядку, визначеному Податковим кодексом.

Пеня – це сума коштів у вигляді відсотків, нарахована на суми грошових зобов’язань у встановлених Податковим кодексом випадках та не сплачена у встановлені законодавством строки.

Зазначена норма передбачена п.п. 14.1.162, п.п. 14.1.175 ст. 14 та п.п. 291.5.8 ст. 291 Податкового кодексу України.

Відділ організації роботи Стрийської ОДПІ

ГУ ДФС у Львівській області

Семінар

12.06.2017 року в Стрийській ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області відбулася чергова зустріч за участі представників малого та середнього бізнесу, під час якої обговорено актуальні питання щодо наповнення дохідної частини бюджету та легалізації заробітної плати.

На початку зустрічі начальник інспекції Роман Гладій наголосив, що основне завдання Державної фіскальної служби – створити рівні умови для всіх суб’єктів господарювання, якісне обслуговування бізнесу та зменшення тиску на платників податків.

Посадовець ознайомив присутніх з підсумками роботи інспекції в напрямку забезпечення надходжень до бюджетів регіону. До Зведеного бюджету України впродовж січня- травня 2017 року платники м.Стрия, м.Моршина та Стрийського району перерахували 506 206,2 тис.грн. Як повідомив начальник Стрийської ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області Роман Гладій, це на 144 962,9 тис.грн. більше показника попереднього року.

Зокрема, платники спрямували до державного бюджету: податку на додану вартість – 55 732,9 тис.грн, податку на прибуток – 10 025,8 тис.грн, рентної плати за користування надрами – 168 453,1 тис. грн, військового збору – 8 374,3 тис.грн, ЄСВ- 117 043,8 тис. гривень. 

До місцевого бюджету забезпечено 210 831,7 тис.грн. податків і зборів, що на 51 049,2 тис.грн. більше, в порівнянні з відповідним періодом минулого року. За січень- травень 2017 року до місцевих бюджетів надійшло 148 950,6 тис.грн.- податку на доходи фізичних осіб, 7 122,4 тис.грн- акцизного збору, 20 456,1 тис.грн- єдиного податку, 21 089,8 тис.грн- плати за землю, 987,1тис.грн.- плати  за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 3 539,1 тис. гривень.

Під час зустрічі також обговорювалися питання своєчасної сплати податків, погашення заборгованості, легалізації заробітної плати та рівномірне наповнення місцевого бюджету, а також проблемні питання, які виникають у платників під час застосування новацій податкового законодавства. На завершення зустрічі учасники отримали відповіді на проблемні запитання, які їх цікавили.

Начальник Стрийської ОДПІ Роман Гладій висловив подяку учасникам зустрічі та запевнив, що думка представників бізнесу є важливою в діяльності фіскальної служби.

Відділ організації роботи Стрийської ОДПІ

ГУ ДФС у Львівській області

Начальник Стрийської ОДПІ

ГУ ДФС у Львівській області Р.М. Гладій

Фрич (03-245)-5-20-48

Чи підлягає оподаткуванню ПДВ відшкодування вартості ліків по програмі «Доступні ліки»

Стрийська ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області повідомляє, що кошти, отримані суб’єктом господарювання з бюджету як відшкодування вартості відпущених ліків по програмі «Доступні ліки», включаються до складу оподатковуваних операцій і збільшують базу оподаткування у звітному періоді їх отримання з нарахуванням податкових зобов’язань у загальновстановленому порядку.

При цьому, порядком відшкодування вартості лікарських засобів, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 17 березня 2017 року № 152 «Про забезпечення доступності лікарських засобів», визначено, що для здійснення відпуску ліків, вартість яких підлягає повному або частковому відшкодуванню, суб’єкти господарювання повинні звернутися до розпорядників бюджетних коштів із заявою про укладення договору про відшкодування вартості лікарських засобів. Розпорядники бюджетних коштів мають на підставі укладених договорів сформувати перелік суб’єктів господарювання, що здійснюють відпуск лікарських засобів.

Відділ організації роботи Стрийської ОДПІ

ГУ ДФС у Львівській області

Надання/отримання поворотної фінансової допомоги не оподатковується ПДВ

Надання/отримання поворотної фінансової допомоги не оподатковується ПДВ

Об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів та/або послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України.

Постачання послуг – будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності.

Постачання товарів – будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду.

У зв’язку з тим, що операція з надання/отримання платником поворотної фінансової допомоги не підпадає під визначення операцій з постачання товарів/послуг, така операція не є об’єктом оподаткування ПДВ.

Зазначена норма передбачена пп. 14.1.185, пп. 14.1.191 ст. 14; п.п. “а” та “б” п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу України.

Відділ організації роботи

5-20-48

Використання печаток не є обов’язковим

Використання печаток не є обов’язковим

Стрийська ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області інформує, що

Президентом України підписано Закон України від 23.03.17 №1982-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами – підприємцями», яким із законодавства виключаються вимоги про обов’язкове використання печаток (незалежно від їх наявності у суб’єктів господарювання). Також, відповідно до Закону печатка не може бути обов’язковим реквізитом документа, який подається від імені суб’єкта господарювання органу державної влади та місцевого самоврядування.

Крім того, встановлюється адміністративна відповідальність за вимагання державним органом або органом місцевого самоврядування наявності відбитку печатки на офіційному документі.

Звертаємо увагу, що Закон №1982-VІІІ набирає чинності 19 липня 2017 року, тобто через 3 місяці після його опублікування (газета «Голос України» від 19.04.2017 №71).

Відділ організації роботи Стрийської ОДПІ

ГУ ДФС у Львівській області

Начальник Стрийської ОДПІ

ГУ ДФС у Львівській області Р.М.Гладій

Фрич (03-245)-5-20-48

Мешканці Стрийщини сплатили до державного бюджету понад 66 мільйнів гривень єдиного внеску.

Мешканці Стрийщини сплатили до державного бюджету понад 66 мільйнів гривень єдиного внеску.

У січніберезні цього року до державного бюджету надійшло 66,5 млн. гривень єдиного внеску , що становить 167,1 % прогнозного показника. Порівняно з минулорічним показником надходження ЄВ зросли на 21,0 млн гривень. Серед основних чинників позитивної динаміки сплати єдиного внеску – зростання фонду оплати праці, результати заходів щодо легалізації найманих працівників, адже, як відомо, ЄВ сплачується з легальних доходів.

Нагадаємо, що єдиний внесок (ЄВ) — обов’язкові відрахування на загальнодержавне соціальне страхування. ЄВ сплачується підприємцем за себе та за кожного найманого робітника. Він є внеском у загальнодержавну систему соціального страхування з метою захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб на отримання страхових виплат. Єдиний внесок сплачується на рахунки органів доходів і зборів за місцем обліку підприємця.

Єдиний внесок був запроваджений Законом №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», який набрав чинності 1 січня 2011 року, а з 1 жовтня 2013 року адміністрування ЄВ перейшло від Пенсійного фонду до Міністерства доходів і зборів. Визначається як відсоткова ставка від бази оподаткування. Для підприємців на спрощений системі застосовується ставка 22%. Розмір бази оподаткування підприємці на спрощеній системі можуть обирати самостійно в межах від мінімальної заробітної плати (для 1 групи — 0,5 мінімальної заробітної плати) до 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Враховується мінімальна заробітна плата, встановлена для місяця, за який здійснюється відрахування. Сплата ЄВ з мінімальної заробітної плати гарантує підприємцю мінімальну пенсію.

Єдиний внесок сплачується до 20-го числа місяця, що є наступним за звітним.

Відділ організації роботи Стрийської ОДПІ

ГУ ДФС у Львівській області

Начальник Стрийської ОДПІ

ГУ ДФС у Львівській області Р.М.Гладій

Фрич (03-245)-5-20-48

За січень-березень 2017 року до бюджетів всіх рівнів

За січень-березень 2017 року до бюджетів всіх рівнів платниками м.Стрия, м.Моршина та Стрийського району сплачено понад 300 мільйонів гривень податків .

До Зведеного бюджету України впродовж січня- березня 2017 року платники м.Стрий, м.Моршин та Стрийського району перерахували 340039,4 тис.грн. Як повідомив начальник Стрийської ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області Роман Гладій, це на 115205,4 тис.грн. більше показника попереднього року.

Зокрема, платники спрямували до державного бюджету: податку на додану вартість -34617,2 тис.грн, податку на прибуток – 6752,3 тис.грн, рентної плати за користування надрами – 142255,1 тис. грн, військового збору – 4734,0 тис.грн, ЄСВ- 66480,7 тис. гривень. 

До місцевого бюджету забезпечено 121253,8 тис.грн. податків і зборів, що на 34908,1 тис.грн. більше, в порівнянні з відповідним періодом минулого року. За січень- березень 2017 року до місцевих бюджетів надійшло 85731,7 тис.грн.- податку на доходи фізичних осіб, 5141,1 тис.грн- акцизного збору, 11781,0 тис.грн- єдиного податку, 12380,7 тис.грн- плати за землю, 599,3 тис.грн.- плати  за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 1863,6 тис. гривень.

Начальник Стрийської ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області Роман Гладій запевнив, що завдяки впровадженню електронних сервісів, вдосконаленню механізму надання адміністративних послуг та налагодженому діалогу з представниками бізнесу прогнози щодо збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів – оптимістичні.

Відділ організації роботи Стрийської ОДПІ

ГУ ДФС у Львівській області

Начальник Стрийської ОДПІ

ГУ ДФС у Львівській області Р.М.Гладій

Фрич (03-245)-5-20-48

Останній день подання декларації – 03 травня 2017 року

Державна фіскальна служба України нагадує, що триває кампанія декларування громадянами доходів, отриманих протягом 2016 року. Останній день подання декларації – 03 травня 2017 року

З початку 2017 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2016 року.

За вибором платника податків декларації подаються за місцем своєї податкової адреси особисто або уповноваженою на це особою; поштою або засобами електронного зв’язку.

Звертаємо увагу, що поштою документи потрібно надсилати з повідомленням про вручення та з описом про вкладення не пізніше, ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання. Якщо ж декларація подається в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису, то надсилати її потрібно не пізніше закінчення останньої години граничного строку подання.

У разі необхідності платники зможуть отримати безкоштовні консультації і допомогу в заповненні податкової декларації про майновий стан і доходи. Бланки декларацій надаються платникам податків безкоштовно.

Граничні строки подання декларації:

для громадян та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, – до 01 травня року, що настає за звітним. Останній день подання декларації за 2016 рік – 03.05.2017;

для підприємців (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (року). Останній день подання декларації за 2016 рік – 09.02.2017;

Також нагадуємо, що з 1 січня 2017 року запроваджується нова форма декларації, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 15 вересня 2016 року №821 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року №859».

Нагадуємо, що обов’язок щодо подання декларації у платників податків виникає:

при отриманні доходів не від податкових агентів (тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи). До таких доходів відносяться, зокрема, доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам; успадкування чи отримання в дарунок майна не від членів сім’ї першого ступеня споріднення тощо;

при отриманні від податкових агентів доходів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування. До таких доходів відноситься, зокрема, операції з інвестиційними активами;

при отриманні іноземних доходів;

та в інших випадках, передбачених законодавством, зокрема, при отриманні у власність майна за рішенням суду.

Обов’язок платника податку щодо подання декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи виключно:

від податкових агентів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених ІV розділом ПКУ;

від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів за якими був сплачений податок відповідно до ІV розділу ПКУ;

у вигляді об’єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п. 174.3 ст. 174 ПКУ.

Відділ організації роботи

5-20-48

Боротьба з корупцією в органах ДФС

Боротьба з корупцією в органах ДФС

Прагнення українського суспільства подолати корупцію та мінімізувати її суспільно-політичні наслідки стало основоположним напрямом сучасної стратегії розвитку України. Досягнення успіху у цьому процесі є передумовою для демократичних перетворень у державі, зміцнення національної безпеки, зростання її економічного потенціалу, формування у суспільства довіри до влади, покращання добробуту громадян України.

Удосконалення антикорупційного законодавства України, утворення нових антикорупційних інституцій зумовило останнім часом докорінні зміни національної системи запобігання та протидії корупції, що, у свою чергу, вимагає врахування цих обставин і в організації діяльності Державної фіскальної служби України, створення нових відомчих ефективних механізмів зниження рівня корупції, забезпечення умов для доброчесної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

Слід зазначити, що подолання корупції в органах ДФС є одним із першочергових завдань українського суспільства, оскільки існуючі прояви корупції негативно впливають на рівень надходжень грошових коштів до державного бюджету, на ефективність діяльності фіскальних органів, їх рейтинг, взаємовідносини з платниками податків тощо.

Значна роль у запобіганні корупції відіграє механізмам громадського контролю, зворотного зв’язку з платниками. Для цього діє інтерактивний сервіс «Пульс». Він працює у вигляді прямої телефонної лінії на номер (044) 284-00-07 за принципом call-back – податківці не тільки приймають звернення, але й повідомляють платникам про результати перевірки та вжиті заходи. Інформація приймається цілодобово, заявникові бажано назвати своє прізвище, ім’я, по-батькові (посаду, назву суб’єкта господарювання), місце проживання (адресу юридичної особи) та обов’язково зазначити назву органу ДФС, з яким пов’язана подія, коли відбулась подія, прізвище, ім’я, по-батькові працівника органу ДФС, в роботі якого вбачаються протиправні або корупційні дії, та суть проблеми.

Про результати розгляду інформації клієнти повідомляються в режимі Call-back невідкладно або протягом 1-3 робочих днів. Якщо інформація потребує додаткового розгляду, то загальний термін її опрацювання не перевищує 15 днів.

10 квітня в приміщенні Стрийської ОДПІ відбулася зустріч зі громадою Стрийщини

10 квітня в приміщенні Стрийської ОДПІ відбулася зустріч зі громадою Стрийщини, на якій фахівцями було надано роз’яснення, щодо спрощення оформлення спадщини для найближчих родичів спадкодавця. А саме з 25 березня 2017 набрав чинності Закон України від 23 лютого 2017 року №1910-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування спадщини» (далі – Закон).

Зокрема, Законом спрощено оформлення спадщини для найближчих родичів спадкодавця, які з 1 січня 2017 року мають право на спадкування, а саме: встановлено, що оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб об’єкти спадщини, які успадковуються не тільки членами сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення, але й об’єкти спадщини, що успадковується членами сім’ї другого ступеня споріднення.

Водночас Законом встановлено, що при спадкуванні будь-яких об’єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою, оціночна вартість таких об’єктів з метою оподаткування не визначається. Також не проводиться оцінка об’єктів, подарованих платнику податку, які оподатковуються податком на доходи фізичних осіб за нульовою ставкою.

Разом з цим, доходи у вигляді дарунка, нараховані (виплачені, надані) платнику податку юридичною особою або фізичною особою – підприємцем, оподатковуються на загальних підставах, передбачених Податковим кодексом України для оподаткування додаткового блага, тобто за ставкою 18 відсотків.

Відділ організації роботи

Відбулися заслуховування платників – «мінімізаторів».

Відбулися заслуховування платників – «мінімізаторів».

30 березня у Стрийській ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області відбулися чергові засідання комісії з відпрацювання суб’єктів господарювання – ,,мінімізаторів”, погашення заборгованості із заробітної плати та контролю за оплатою праці. Засідання відбувались під головуванням виконуючого обов язки начальника Стрийської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області Сачка Володимира Ігоровича.

В ході засідання комісії заслухано керівників та представників підприємств суб’єктів підприємницької діяльності, які виплачують заробітну плату нижче рівня законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати.

Керівники та головні бухгалтери підприємств, запрошені на засідання, надали пояснення причин невиплати заробітної плати працівникам, або виплати її нижче законодавчо встановленого рівня, взяли на себе зобов’язання в найкоротші терміни усунути такі недоліки в роботі.

Відділ організації роботи Стрийської ОДПІ

ГУ ДФС у Львівській області

Виконуючий обов язки начальника

Стрийської ОДПІГУ ДФС у Львівській області                                                           В.І. Сачко

Фрич 5-20-48

Виховання податкової культури серед молоді Стрийщини.

Виховання податкової культури серед молоді Стрийщини.

У березні цього року фахівці Стрийської ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області провели низку лекцій на податкову тематику у школах м.Стрия та Стрийського району. Учні 10-х класів мали змогу разом з податківцями Стрийської ОДПІ поринути в історію виникнення податків, становлення податкової системи. Школярам розповіли про передумови встановлення основних видів податків та зборів, види та основні елементи податків, а також загальні умови та етапи обчислення і сплати податків і зборів. Фахівці Стрийської ОДПІ розповіли, що одним з найтяжчих злочинів проти держави є несплата податків або ухилення від їх сплати. Багато громадян України не знають своїх прав та обов’язків, як платників податків, тому порушують законодавство, а як відомо, незнання законів не звільняє від відповідальності за їх невиконання. Оскільки в майбутньому школярі можуть поповнити ряди платників податків, тому отримати ці знання є життєво необхідним.

Особливу увагу під час лекцій приділили кампанії з декларування доходів громадян. Учні з увагою сприйняли інформацію стосовно подання декларації про доходи, зокрема щодо податкової знижки на навчання.

Податківці запевнили ,що проведення таких заходів в рамках правової та податкової освіти дозволить майбутнім платникам податків відчути себе повноцінними громадянами України, що податки це – індивідуальний внесок кожного у загальний добробут. Такі цікаві та змістовні зустрічі були не останніми , адже податківці запланували провести лекції і у інших освітніх закладах Стрийщини.

Відділ організації роботи Стрийської ОДПІ

ГУ ДФС у Львівській області

В.о начальника Стрийської ОДПІ

ГУ ДФС у Львівській області                                                                                                      В.І.Сачко

Кухар (03-245)-5-20-48

Запитання- відповіді : «гаряча лінія» Стрийської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області.

Запитання- відповіді : «гаряча лінія» Стрийської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області.

На запитання платників відповідала начальник відділу адміністрування ПДВ Оксана Свистун.

Пропонуємо Вашій увазі найактуальніші з запитань:

Чи застосовуються штрафні санкції, передбачені Податковим кодексом України, за помилки, допущені в податковій накладній під час зазначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД та/або коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг?

Відповідно до п. 120 прим. 1.3 ст. 120 прим. 1 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) допущення продавцем товарів/послуг помилок під час зазначення обов’язкових реквізитів податкової накладної, передбачених п. 201.1 ст. 201 ПКУ, виявлених контролюючим органом за результатами перевірки, проведеної за заявою покупця, – тягне за собою накладення на платника податку – продавця штрафу в розмірі 170 гривень та зобов’язання виправити такі помилки.

Невиконання податкового повідомлення-рішення контролюючого органу з попередженням про необхідність виправлення платником податків – продавцем зазначених в абзаці першому цього пункту помилок протягом 10 календарних днів, наступних за днем його отримання, – тягне за собою накладення на такого платника податку штрафу в розмірах від 10 до 100 відсотків суми ПДВ, зазначеної в такій податковій накладній в залежності від кількості календарних днів невиправленняпомилкми.

Разом з цим, згідно з п. 35 прим. 1 підрозд. 2 розд ХХ ПКУ до 31 грудня 2017 року не застосовуються штрафні санкції, передбачені п. 120 прим. 1.3 ст. 120 прим. 1 ПКУ, за помилки, допущені в податковій накладній під час зазначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД та/або коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг.

Які реквізити обов’язково повинна містити податкова накладна?

Згідно з п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями у податковій накладній зазначаються в окремих рядках такі обов’язкові реквізити:

а) порядковий номер податкової накладної;

б) дата складання податкової накладної;

в) повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, – продавця товарів/послуг;

г) податковий номер платника податку (продавця та покупця). У разі постачання/придбання філією (структурним підрозділом) товарів/послуг, яка фактично є від імені головного підприємства – платника податку стороною договору, у податковій накладній, крім податкового номера платника податку додатково зазначається числовий номер такої філії (структурного підрозділу);

д) повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, – покупця (отримувача) товарів/послуг;

е) опис (номенклатура) товарів/послуг та їх кількість, обсяг;

є) ціна постачання без урахування податку;

ж) ставка податку та відповідна сума податку в цифровому значенні;

з) загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку;

і) код товару згідно з УКТ ЗЕД, для послуг – код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг; платники податків, крім випадків постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, мають право зазначати код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг неповністю, але не менше ніж чотири перших цифри відповідного коду.

Яким чином заповнюються графи 4, 5 та 6 податкової накладної у разі часткового постачання послуг або оплати частини вартості послуги?

Графи 4 та 5 податкової накладної заповнюються відповідно до Класифікатора системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО), чинного на дату складання податкової накладної.

У графі 4 зазначається умовне позначення відповідної назви одиниці вимірювання/обліку (українське), зазначеної у КСПОВО.

У разі складання зведених податкових накладних, особливості заповнення яких викладені у п. 11 Порядку заповнення податкової накладнох, у графі 4 вказується «грн».

У разі якщо товар/послуга, що постачається, має одиницю обліку, яка відсутня у КСПОВО, у графі 4 зазначається умовне позначення одиниці вимірювання таких товару/послуги, яке використовується для обліку та відображається у первинних документах;

у графі 5 – код відповідної одиниці вимірювання/обліку, зазначений у КСПОВО.

У разі якщо в графі 4 зазначено умовне позначення одиниці виміру, яка відсутня в КСПОВО, графа 5 не заповнюється.

До графи 6 вносяться дані щодо кількості (об’єму, обсягу) постачання товарів/послуг.

У разі складання податкової накладної на повне постачання послуги або на суму коштів, що надійшла на поточний рахунок як попередня оплата (аванс) у повному обсязі, у графі 6 податкової накладної зазначається «1».

У разі складання податкової накладної на часткове постачання послуги або на суму попередньої оплати частини вартості послуги у графі 6 зазначається відповідна частка наданої (оплаченої) послуги у вигляді десяткового дробу. Наприклад, у разі постачання частини послуги, яка відповідає половині обсягу, вказаного у договорі, або у разі отримання суми попередньої оплати у розмірі половини договірної вартості послуги у графі 6 вказується число «0,5».
У який термін платнику ЄП, що не передбачає сплати ПДВ, потрібно подати заяву за ф.№1-ПДВ при переході за власним бажанням на загальну систему оподаткування?

У разі переходу осіб із спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати податку, на сплату інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України (далі – ПКУ), у випадках, визначених гл. 1 розд. XIV ПКУ, за умови, що такі особи відповідають вимогам, визначеним п. 181.1 ст. 181 ПКУ, реєстраційна заява подається не пізніше 10 числа першого календарного місяця, в якому здійснено перехід на сплату інших податків і зборів, встановлених ПКУ. Якщо такі особи відповідають вимогам, визначеним п. 182.1 ст. 182 ПКУ, реєстраційна заява подається у строк, визначений п.183.3 ст. 183 ПКУ.

У разі добровільної реєстрації особи як платника податку або особи, яка відповідає вимогам, визначеним п.п. 6 п. 180.1 ст. 180 ПКУ, реєстраційна заява подається до контролюючого органу не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на податковий кредит і виписку податкових накладних.

У яких випадках та в які терміни особа підлягає обов’язковій реєстрації як платник ПДВ?

Особа підлягає обов’язковій реєстрації як платник ПДВ у разі:

якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1000000 грн. (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов’язана зареєструватися як платник податку у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених ст. 183 Податкового кодексу України, крім особи, яка є платником єдиного податку першої – третьої групи;

проведення нею операції з постачання конфіскованого майна, знахідок, скарбів, майна, визнаного безхазяйним, майна, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання, та майна, що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність держави , незалежно від того, чи досягає вона загальної суми операцій із постачання товарів/послуг, 1000000 грн., а також незалежно від того, який режим оподаткування використовує така особа згідно із законодавством.

У разі обов’язкової реєстрації особи як платника податку реєстраційна заява подається до контролюючого органу не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій 1000000 грн..

Які платники єдиного податку можуть бути платниками ПДВ?

Платниками податку на додану вартість можуть бути фізичні та юридичні особи платники єдиного податку третьої групи, які обрали ставку єдиного податку у розмірі 3 відсотки доходу, а також сільськогосподарські товаровиробники – платники єдиного податку четвертої групи.

Відділ організації роботи Стрийської ОДПІ

ГУ ДФС у Львівській області

Начальник Стрийської ОДПІ

ГУ ДФС у Львівській області Р.М.Гладій

Кухар (03-245)-5-20-48

Чи повідомляти про статус пенсіонера або інваліда для несплати єдиного внеску.

Чи повідомляти про статус пенсіонера або інваліда для несплати єдиного внеску.

Фахівці Стрийської ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області дали відповідь на питання стосовно сплати єдиного внеску пенсіонерами та інвалідами :

Платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) є фізичні особи підприємці, в тому числі фізичні особи підприємці платники єдиного податку, відповідно до п. 4 частини першої ст. 4 Закону України від 08 липня 2010 року №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Особи звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

Зауважимо, що Державною фіскальною службою України та Пенсійним фондом України складено Протокол про обмін інформацією щодо даних про фізичних осіб (платників єдиного внеску) – пенсіонерів за віком або інвалідів.

Таким чином, фізичні особи підприємці звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Окремо повідомляти контролюючий орган про набуття відповідного статусу пенсіонера або інваліда не потрібно.

Якщо фізична особа підприємець є інвалідом та отримує соціальну допомогу від фонду соціального страхування або Управління праці та соціального захисту населення, то підтвердженням встановлення інвалідності є довідка до акта огляду в медико-соціальній експертній комісії про встановлення групи інвалідності, яка надається до контролюючого органу за місцем реєстрації.

Відділ організації роботи Стрийської ОДПІ

ГУ ДФС у Львівській області

Начальник Стрийської ОДПІ

ГУ ДФС у Львівській області Р.М.Гладій

Кухар (03-245)-5-20-48

Коли працедавці можуть застосовувати розмір оплати праці нижче мінімального.

Коли працедавці можуть застосовувати розмір оплати праці нижче мінімального.

Про новації законодавства щодо єдиного внеску та дотримання суб’єктами господарювання трудового законодавства йшлося на зустрічі у Стрийській ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області. Зустріч провів начальник ОДПІ Роман Гладій, який основну увагу приділив новаціям єдиного соціального внеску, оплаті праці, особливостям оформлення трудових відносин, змінам для юридичних та фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю.

Зокрема, Роман Михайлович звернув увагу присутніх на основних податкових змінах, що набрали чинності у 2017 році: єдиний внесок сплачують усі фізичні особи – підприємці та самозайняті особи незалежно від діяльності, обраної системи оподаткування та доходу. Під звільнення від сплати єдиного внеску підпадають фізичні особи-підприємці за себе, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Це не стосується осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, та працюючих пенсіонерів.

«Цьогоріч розмір мінімальної заробітної плати встановлено Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» у розмірі 3200 гривень. На сьогодні основне питання, що турбує працедавців , розмір оплати праці нижче мінімального. Відзначу, що мінімальна заробітна плата у погодинному розмірі застосовується на підприємствах, в установах , організаціях незалежно від форми власності та у фізичних осіб, які використовують найману працю, при застосуванні погодинної оплати праці. Для договорів цивільно -правового характеру норма про необхідність платити не менше 3200,00 грн. за місяць не застосовується , оскільки на такі договори не поширюються норми КЗпП і Закону про оплату праці. Неповний робочий день або неповний робочий тиждень може встановлюватись за угодою між працівником і роботодавцем та лише із врахуванням специфіки виконуваної роботи ( графіку роботи ). Оплата праці в цих випадках проводиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку», – розповів посадовець.

Працю фізичних осіб можна використовувати на підставі як трудових договорів, так і договорів цивільно -правового характеру. Найбільш поширеними серед останніх є договір на виконання робіт (договір підряду) та про надання послуг. Саме неправильна кваліфікація відносин може стати причиною неприємних наслідків. За результатами перекваліфікації договору цивільно – правового характеру виникає:

– необхідність донарахувати єдиний соціальний внесок, податок на доходи фізичних осіб, а також застосувати штрафні санкції за їх неповну або несвоєчасну сплату;

– притягнення посадових осіб «псевдозамовника» до адмінвідповідальності за порушення законодавства про працю (штраф від 510 до 1700 грн);

– покладання на «псевдозамовника» обов’язку поновити фактичного працівника у своїх правах (йдеться про гарантії, передбачені трудовим законодавством , зокрема відпустки).

Основну відмінність трудового договору та договору цивільно- правового характеру посадовець озвучив через порівняльну характеристику.

Присутні отримали вичерпну інформацію ,щодо змін у законодавстві та мали змогу отримати роз’яснення та відповіді на свої питання.

Відділ організації роботи Стрийської ОДПІ

ГУ ДФС у Львівській області

Начальник Стрийської ОДПІ

ГУ ДФС у Львівській області Р.М.Гладій

Кухар (03-245)-5-20-48

З 20 березня змінюється порядок обліку платників податків і зборів.

З 20 березня змінюється порядок обліку платників податків і зборів.

Фахівці Стрийської ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області надали роз’яснення щодо порядку обліку платників податків і зборів :

Наказом Мінфіну України від 21.12.2016 р. № 1125 затверджено зміни до Порядку обліку платників податків і зборів та Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість». Внесені цим наказом зміни скасовують або спрощують (удосконалюють) окремі документи, що подаються платниками податків до контролюючих органів та видаються контролюючими органами платникам податків.

Спрощено процедуру обліку платників податків і зборів

Щодо спрощення процедури обліку, то Наказом № 1125 внесено зміни до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом № 1588, та Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом № 1130.

Зокрема, платникам надано змогу подати засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою № 20-ОПП, заяви за формою № 1-ОПП з позначкою «Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку» та заяви про взяття на облік за неосновним місцем обліку за формою № 17-ОПП.

Внесеними змінами затверджуються нові документи:

– довідка про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру, за формою № 34-ОПП;

– заява про взяття на облік за неосновним місцем обліку за формою № 17-ОПП.

Скасовуються такі документи:

– довідка про взяття на облік платника податків за формою № 4-ОПП;

– повідомлення про включення платника податків до категорії платників окремих податків за формою № 16-ОПП.

Удосконалюються такі документи:

– повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою № 20-ОПП;

– заява за формою № 1-ОПП;

– заява за формою № 5-ОПП.

З 20 березня 2017 року ― дня набрання чинності Наказом № 1125 визнаються такими, що втратили чинність, документи, що були видані контролюючими органами до набрання чинності зазначеним наказом та є дійсними на дату набрання чинності цим наказом, а саме:

довідки про взяття на облік платника податків за формою № 4-ОПП (крім тих, що були видані платникам податків, відомості щодо яких не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — Єдиний державний реєстр), а саме відокремленим підрозділам іноземних компаній, організацій, у тому числі постійним представництвам нерезидентів, уповноваженим особам договорів про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи, управителям майна, інвесторам (операторам) за угодами про розподіл продукції, виконавцям проектів (програм) міжнародної технічної допомоги, дипломатичним місіям, військовим частинам та фізичним особам, які провадять незалежну професійну діяльність);

повідомлення про включення платника податків до категорії платників окремих податків за формою № 16-ОПП.

При цьому довідки про взяття на облік платників податків за формою № 4-ОПП, що були їм видані, застосовуються як довідки про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру, за формою № 34-ОПП до моменту виникнення змін у даних платника податку, що зазначаються у такій довідці.

Взяття на облік за неосновним місцем обліку (форма № 17-ОПП)

Щодо взяття на облік за неосновним місцем обліку, то у новій спрощеній формі заяви про взяття на облік за неосновним місцем обліку за формою № 17-ОПП зазначаються тільки контролюючі органи, в яких платник бажає стати на облік за неосновним місцем обліку.

Таку заяву може бути подано як до контролюючого органу за неосновним місцем обліку, так і до контролюючого органу за основним місцем обліку.

У разі подання заяви за формою № 17-ОПП до контролюючого органу за неосновним місцем обліку платник податків у розділі 3 заяви може зазначити контролюючий орган, до якого подається заява, та обрати адміністративно-територіальні одиниці (за місцезнаходженням об’єктів оподаткування), які обслуговуються таким органом.

У разі подання заяви за формою № 17-ОПП до контролюючого органу за основним місцем обліку платник податків у розділі 3 заяви може зазначити всі контролюючі органи, у яких бажає стати на облік за неосновним місцем обліку, та обрати адміністративно-територіальні одиниці (за місцезнаходженням об’єктів оподаткування), які обслуговуються такими органами.

Також взяття на облік за неосновним місцем обліку може здійснюватися на підставі удосконалених:

повідомлення за формою № 20-ОПП, у якому платник податків визначив контролюючий орган, у якому бажає стати на облік за неосновним місцем обліку за місцезнаходженням відповідного об’єкта оподаткування;

заяви за формою № 5-ОПП, поданої нотаріусом, та якщо у такій заяві платник зазначив про бажання стати на облік за неосновним місцем обліку в контролюючому органі за місцезнаходженням робочого місця.

У разі якщо платник податків визначив контролюючий орган, у якому бажає стати на облік за неосновним місцем обліку, у повідомленні за формою №20-ОПП або заяві за формою № 5-ОПП, то платник податків звільняється від обов’язку подання до контролюючого органу заяви за формою № 17-ОПП.

Крім цього, внесено зміни до заяви за формою № 1-ОПП, згідно з якими при призначенні/зміні особи, відповідальної за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку, необхідно заповнювати тільки розділ щодо даних про таку особу.

Платники податків, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про визнання електронних документів, можуть подати заяву за формою № 1-ОПП з позначкою «Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку» засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (форма № 20-ОПП)

Наказом № 1125 також передбачено змогу платникам податків, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про визнання електронних документів, подати повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою № 20-ОПП засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Для забезпечення змоги подання повідомлення за формою № 20-ОПП в електронному вигляді розділ 3 повідомлення доповнено графами «ідентифікатор об’єкта оподаткування» та «Адміністративна одиниця відповідно до КОАТУУ, де знаходиться об’єкт оподаткування».

Адміністративна одиниця відповідно до КОАТУУ, де знаходиться об’єкт оподаткування, заповнюється відповідно до Класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою, що розміщений на офіційному веб-сайті Держстату України.

До 20 квітня 2017 року ДФС України повинна забезпечити внесення до інформації про об’єкти оподаткування та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, поданої платниками податків до контролюючих органів до дати набрання чинності зазначеним наказом, ідентифікаторів об’єктів оподаткування, які є унікальними серед об’єктів оподаткування платника податків.

У разі необхідності зміни ідентифікатора об’єкта оподаткування платник податків може подати до контролюючого органу зміни про об’єкт оподаткування. Про такі зміни платник податків інформує шляхом подання повідомлення за формою № 20-ОПП. У такому повідомленні інформація щодо такого об’єкта оподаткування подається двома рядками, а саме: в одному рядку зазначається інформація про закриття об’єкта оподаткування, у другому — оновлена інформація про об’єкт оподаткування.

Реєстраційна заява платника ПДВ (форма № 1-ПДВ)

Щодо реєстрації платників ПДВ, то вдосконалено та спрощено форму реєстраційної заяви платника ПДВ за формою № 1-ПДВ.

У новій формі заяви виключено відомості щодо:

найменування контролюючого органу, де здійснюється реєстрація або перереєстрація платника;

місцезнаходження (місця проживання) платника (за винятком перереєстрації у зв’язку із зміною місцезнаходження (місця проживання));

контактних телефонів заявника та відповідальних осіб платника;

кількості працюючих тощо.

Новою формою заяви передбачено, що у разі добровільної реєстрації або у разі перереєстрації платником ПДВ особа подає лише один (перший) аркуш заяви.

Два аркуші заяви подаються лише при обов’язковій реєстрації, а також при реєстрації платниками ПДВ інвесторів (операторів) за угодою про розподіл продукції, учасників договору про спільну діяльність, управителів майна.

Відділ організації роботи Стрийської ОДПІ

ГУ ДФС у Львівській області

Начальник Стрийської ОДПІ

ГУ ДФС у Львівській області Р.М.Гладій

Кухар (03-245)-5-20-48

Про приймання документів та видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.

Про приймання документів та видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.

Стрийська ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області доводить до відома платників податків інформацію:

У Центрі обслуговування платників , що знаходиться у цокольному приміщенні Стрийської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області за адресою : м.Стрий,вул.Сколівська,7, можна отримати інформацію у сфері ліцензування роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами , а також подати пакет документів для виготовлення/продовження ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.

Відділ організації роботи Стрийської ОДПІ

ГУ ДФС у Львівській області

Начальник Стрийської ОДПІ

ГУ ДФС у Львівській області                                                                                        Р.М.Гладій

Кухар (03-245)-5-20-48

Сплата єдиного внеску підприємцями та самозайнятими особами у разі припинення діяльності

Сплата єдиного внеску підприємцями та самозайнятими особами у разі припинення діяльності.

Фахівцями Стрийської ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області надано роз’яснення щодо нарахування та сплати єдиного внеску фізичними особами – підприємцями та особами, які провадять незалежну професійну діяльність.

Зокрема, фахівцями було зазначено, що платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування є фізичні особи-підприємці , в тому числі фізичні особи- підприємці (ФОП) платники єдиного податку, та особи, які провадять незалежну професійну діяльність.

У разі припинення діяльності ФОП та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані подати самі за себе звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (далі – Звіт) згідно з додатком 5 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435 із змінами і доповненнями, із зазначенням типу форми «ліквідаційна», де останнім звітним періодом є період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

Термін сплати зобов’язань, визначених ФОП або особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, у Звіті з позначкою «ліквідаційний» настає в день подання такого Звіту, відповідно ЄВ повинен бути сплачений до дати подання Звіту включно.

Крім цього, зняття з обліку ФОП, в тому числі ФОП платників ЄП, здійснюється органами доходів і зборів на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, а осіб, які провадять незалежну професійну діяльність – за їхньою заявою, після проведення передбачених законодавством перевірок платників, звірення розрахунків та проведення остаточного розрахунку.

Відділ організації роботи Стрийської ОДПІ

ГУ ДФС у Львівській області

Начальник Стрийської ОДПІ

ГУ ДФС у Львівській області Р.М.Гладій

Кухар (03-245)-5-20-48

До ставок податку на нерухоме майно, встановлених рішеннями органів місцевого самоврядування застосовується коефіцієнт 0,5

До ставок податку на нерухоме майно, встановлених рішеннями органів місцевого самоврядування застосовується коефіцієнт 0,5.

Фахівцями Стрийської ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області надано роз’яснення , щодо питання стосовно ставок податку на нерухоме майно :

Пунктом 3 розд. ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону Українивід 20 грудня 2016 року № 1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» (далі – Закон № 1791) установлено, що з 1 січня 2017 року до прийняття відповідним органом місцевого самоврядування рішення про встановлення ставок місцевих податків і зборів на 2017 рік відповідно до Закону № 1791, встановлені таким органом місцевого самоврядування ставки єдиного податку для платників першої групи, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та збору за місця для паркування транспортних засобів застосовуються з коефіцієнтом 0,5.

Враховуючи вище зазначене, до ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, встановлених рішеннями органів місцевого самоврядування у 2016 році на 2017 рік, застосовується коефіцієнт 0,5.

Відділ організації роботи Стрийської ОДПІ

ГУ ДФС у Львівській області

Начальник Стрийської ОДПІ

ГУ ДФС у Львівській області Р.М.Гладій

Кухар (03-245)-5-20-48

Мешканці Стрийщини сплатили до державного бюджету понад 40 мільйнів гривень єдиного внеску

Мешканці Стрийщини сплатили до державного бюджету понад

40 мільйнів гривень єдиного внеску.

У січні-лютому цього року до державного бюджету надійшло 40,8 млн. гривень єдиного внеску , що становить 196,5 % прогнозного показника. Порівняно з минулорічним показником надходження ЄВ зросли на 11,0 млн гривень. Серед основних чинників позитивної динаміки сплати єдиного внеску – зростання фонду оплати праці, результати заходів щодо легалізації найманих працівників, адже, як відомо, ЄВ сплачується з легальних доходів.

Нагадаємо, що єдиний внесок (ЄВ) — обов’язкові відрахування на загальнодержавне соціальне страхування. ЄВ сплачується підприємцем за себе та за кожного найманого робітника. Він є внеском у загальнодержавну систему соціального страхування з метою захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб на отримання страхових виплат. Єдиний внесок сплачується на рахунки органів доходів і зборів за місцем обліку підприємця.

Єдиний внесок був запроваджений Законом №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», який набрав чинності 1 січня 2011 року, а з 1 жовтня 2013 року адміністрування ЄВ перейшло від Пенсійного фонду до Міністерства доходів і зборів. Визначається як відсоткова ставка від бази оподаткування. Для підприємців на спрощений системі застосовується ставка 22%. Розмір бази оподаткування підприємці на спрощеній системі можуть обирати самостійно в межах від мінімальної заробітної плати (для 1 групи — 0,5 мінімальної заробітної плати) до 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Враховується мінімальна заробітна плата, встановлена для місяця, за який здійснюється відрахування. Сплата ЄВ з мінімальної заробітної плати гарантує підприємцю мінімальну пенсію.

Єдиний внесок сплачується до 20-го числа місяця, що є наступним за звітним.

Відділ організації роботи Стрийської ОДПІ

ГУ ДФС у Львівській області

Начальник Стрийської ОДПІ

ГУ ДФС у Львівській області Р.М.Гладій

Кухар (03-245)-5-20-48

Відбулося чергове засідання комісії з відпрацювання суб’єктів господарювання - ,,мінімізаторів”

10 березня у приміщенні Стрийської ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області відбулося чергове засідання комісії з відпрацювання суб’єктів господарювання – ,,мінімізаторів”, погашення заборгованості із заробітної плати та контролю за оплатою праці. Засідання відбулось під головуванням заступника начальника Стрийської ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області Тараса Левицького, за участі начальника управління оподаткування фізичних осіб Стрийської ОДПІ ГУ ДФС Михайла Яворіва, представника ГУ Держпраці у Львівській області, начальника Стрийського об’єднаного управління ПФУ Львівської області та та представника міськрайонного центру зайнятості населення.

В ході засідання комісії заслухано суб’єктів підприємницької діяльності, які виплачують заробітну плату нижче рівня законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати, а саме: ФОП Ващик Є.В., Герега М.О., Грещук О.Б.,Довбня В.Г.,Коваль Г.П,Стасів К.В.,Білик Н.М., та ін.

Фізичні особи-підприємці та бухгалтери , запрошені на засідання, надали пояснення причин невиплати заробітної плати працівникам, або виплати її нижче законодавчо встановленого рівня та взяли на себе зобов’язання в найкоротші терміни усунути такі недоліки в роботі.

Відділ організації роботи Стрийської ОДПІ

ГУ ДФС у Львівській області

Начальник Стрийської ОДПІ

ГУ ДФС у Львівській області Р.М.Гладій

Кухар (03-245)-5-20-48

Робоча група з легалізації заробітної плати та зайнятості населення

Робоча група з легалізації заробітної плати та зайнятості населення провела обстеження суб’єктів підприємницької діяльності району.

9 березня головний державний ревізор-інспектор відділу адміністрування податку на доходи фізичних осіб та майнових податків і зборів з фізичних осіб Марян Дума прийняв участь у виїзному засіданні робочої групи з легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.Засідання відбулось за участю головного державного інспектора ГУ Держпраці у Львівській області Бориса Веліахмедова, представників управління соціального захисту населення РДА, Стрийських об’єднаного управління ПФУ Львівської області та міськрайонного центру зайнятості населення. Робоча група здійснила виїзд на підприємства Моршинського напрямку, які здійснюють будівельні роботи, шиномонтаж, автосервіс, громадське харчування. З керівниками та працівниками підприємств проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо превентивних заходів з питань дотримання законодавства у сфері зайнятості та оплати праці, наголошено у посиленні відповідальності роботодавців за допущення працівників до роботи без оформлення трудових відносин, дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці, а саме – 3200 грн. з 1 січня 2017 р. відповідно до Закону України від 21.12.2016 року №1801-VIII “Про Державний бюджет України на 2017 рік”, особливостей сплати єдиного соціального внеску для підприємців різних груп оподаткування. Також роботодавців повідомили про значно збільшені розміри штрафних санкцій за порушення законодавства про працю, передбачених ст.265 Кодексу законів про працю України та роздано інформаційні буклети щодо дотримання розміру мінімальної заробітної плати.

Відділ організації роботи Стрийської ОДПІ

ГУ ДФС у Львівській області

Начальник Стрийської ОДПІ

ГУ ДФС у Львівській області Р.М.Гладій

Кухар (03-245)-5-20-48

«Декларування доходів, одержаних громадянами протягом 2016 року»

У Стрийській ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області відбувся сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» на тему «Декларування доходів, одержаних громадянами протягом 2016 року».

Пропонуємо відповіді на деякі запитання:

Кому обов’язково слід подати декларацію про майновий стан і доходи?

Платник податку зобов’язаний подати податкову декларацію за результатами податкового (звітного) року та самостійно сплатити податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, якщо протягом календарного року він отримав доходи, зокрема:

– від осіб, які не є податковими агентами (тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи);

– від надання рухомого майна або нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм), якщо орендар та орендодавець фізичні особи;

– інвестиційний прибуток;

– будь-які іноземні доходи;

– нецільову благодійну допомогу, якщо її загальна сума протягом 2016 року перевищує 1930 грн.;

– доходи у вигляді спадщини та подарунків, які підлягають обов’язковому декларуванню та при нотаріальному посвідченні яких податок не сплачувався;

– в інших випадках, передбачених законодавством, зокрема, при отриманні у власність майна за рішенням суду тощо.

Як отримати довідку про свої доходи не відвідуючи податкову?

В рамках кампанії декларування доходів громадян та електронного декларування доходів державних службовців громадяни можуть скористатися сервісом «Електронний кабінет платника» в частині отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків в електронному вигляді (далі – відомості про доходи) та отримати відомості про доходи в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису (ЕЦП).

Безкоштовно отримати ЕЦП можна в акредитованому центрі сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС (АЦСК ІДД). Запит для отримання відомостей про доходи формується виключно фізичними особами – платниками податків для отримання інформації про себе.

Детально ознайомитись з Порядком отримання відомостей про доходи засобами «Електронного кабінету платника» можна на офіційному веб-порталі ДФС. Звертаємо увагу, що відомості про суми отриманих доходів та суми сплачених податків в електронному вигляді надаються за останні три роки (за кожний квартал), відомості за останній звітний період (квартал) надаються через 60 днів після його закінчення.

Чи необхідно фізичній особі, яка здає в оренду особисте майно, реєструватись підприємцем?

Відповідно до ст. 319 та ст. 320 Цивільного кодексу України власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд, у тому числі для здійснення підприємницької діяльності.

Таким чином, здавання в оренду власного нерухомого майна може здійснюватися фізичними особами як у межах підприємницької діяльності, так і шляхом виконання норм п. 170.1 ст. 170 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ без реєстрації орендодавця як фізичною особою – підприємцем.

Чи має право на податкову знижку за навчання дитини один з батьків, який уклав договір з навчальним закладом, а в документах про сплату зазначено дані іншого?

Згідно з п.п. 166.3.3 п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 ПКУ фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати у вигляді суми коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення.

Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації, яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року (п.п. 166.1.2 п.166.1 ст. 166 ПКУ).

До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання) (п.п. 166.2.1 п. 166.2 ст. 166 ПКУ).

Оригінали зазначених у п.п. 166.2.1 п. 166.2 ст. 166 ПКУ документів не надсилаються контролюючому органу, але підлягають зберіганню платником податку протягом строку давності, встановленого ПКУ (п.п. 166.2.2 п. 166.2 ст.166 ПКУ).

На вимогу контролюючого органу та в межах його повноважень, визначених законодавством, платники податку зобов’язані пред’являти документи і відомості, пов’язані з виникненням доходу або права на отримання податкової знижки, обчисленням і сплатою податку, та підтверджувати необхідними документами достовірність відомостей, зазначених у податковій декларації з цього податку (п.п. «в» п. 176.1 ст. 176 ПКУ).

Враховуючи викладене вище, якщо договір з навчальним закладом укладено одним з батьків, а в документах про сплату зазначено дані іншого, то права на податкову знижку батьки не мають.

Які документи, крім податкової декларації про майновий стан і доходи, має подати платник податку до контролюючого органу щоб скористатись правом на нарахування податкової знижки, щодо суми коштів, сплачених за навчання?

Відповідно до ст.166 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платник податку має право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року.

Перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки, визначено у п. 166.3 ст. 166 ПКУ. До даного переліку включається сума коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення.

Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації, яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року (п.п. 166.1.2 п. 166.1 ст. 166 ПКУ).

До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання) (п.п. 166.2.1 п. 166.2 ст. 166 ПКУ).

Оригінали зазначених у п.п. 166.2.1 п. 166.2 ст. 166 ПКУ документів не надсилаються контролюючому органу, але підлягають зберіганню платником податку протягом строку давності, встановленого ПКУ (п.п. 166.2.2 п. 166.2 ст. 166 ПКУ).

На вимогу контролюючого органу та в межах його повноважень, визначених законодавством, платники податку зобов’язані пред’являти документи і відомості, пов’язані з виникненням доходу або права на отримання податкової знижки, обчисленням і сплатою податку, та підтверджувати необхідними документами достовірність відомостей, зазначених у податковій декларації з цього податку (п.п. «в» п. 176.1 ст. 176 ПКУ).

Враховуючи вищевикладене, фізична особа, яка має право скористатися податковою знижкою щодо суми коштів, сплачених за навчання, на вимогу контролюючого органу, крім декларації про майновий стан і доходи, надає відповідні платіжні та розрахункові документи, зокрема, квитанції, фіскальні або товарні чеки, прибуткові касові ордери; договір з навчальним закладом; довідку про отримані у звітному році доходи; документи, які підтверджують ступінь споріднення (у разі компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти члена сім’ї першого ступеня споріднення); тощо.

Для прискорення проведення контролюючим органом розрахунку сум, що підлягають поверненню з бюджету, і забезпечення правильності визначення зазначених сум доцільно надавати до контролюючого органу копії зазначених документів.

Який розмір соціальної пільги та який розмір доходу дозволяє застосовувати сопільгу?

У 2017 році податкова соціальна пільга дорівнює 800,00 грн. при граничному доході 2240,00 гривень.

Який розмір нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, не підлягає оподаткуванню ПДФО?

Відповідно до п.п. 170.7.3 п. 170.7 ст. 170 розд. IV ПКУ) не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами – юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ, встановленого на 1 січня такого року (у 2016 році – 1930 грн., у 2017 році – 2240 грн.).

Положення п.п. 170.7.3 п. 170.7 ст. 170 ПКУ не поширюються на профспілкові виплати своїм членам, умови звільнення яких від оподаткування передбачені п.п. 165.1.47 п. 165.1 ст. 165 ПКУ.

У яких випадках ФО звільняється від обов’язкового подання податкової декларації про майновий стан і доходи?

Згідно з п. 179.4 ст. 179 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами і доповненнями (далі – ПКУ) платники податку звільняються від обов’язку подання податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – Декларація) в таких випадках:

а) незалежно від виду та суми отриманих доходів платниками податку, які:

є малолітніми/неповнолітніми або недієздатними особами і при цьому перебувають на повному утриманні інших осіб (у тому числі батьків) та/або держави станом на кінець звітного податкового року;

перебувають під арештом або є затриманими чи засудженими до позбавлення волі, перебувають у полоні або ув’язненні на території інших держав станом на кінець граничного строку подання декларації;

перебувають у розшуку станом на кінець звітного податкового року;

перебувають на строковій військовій службі станом на кінець звітного податкового року;

б) в інших випадках, визначених розд. IV ПКУ.

Відповідно до п. 179.2 ст. 179 ПКУ обов’язок платника податку щодо подання Декларації вважається виконаним і Декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи:

від податкових агентів, які згідно з розд. IV ПКУ не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених розд. IV ПКУ;

від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів за якими був сплачений податок відповідно до розд. IV ПКУ;

у вигляді об’єктів спадщини, які відповідно до IV ПКУ оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п. 174.3 ст. 174 ПКУ.

 

Відділ організації роботи Стрийської ОДПІ

ГУ ДФС у Львівській області

Начальник Стрийської ОДПІ

ГУ ДФС у Львівській області Р.М.Гладій

Кухар (03-245)-5-20-48

Фізичні особи – підприємці нараховують єдиний внесок у розмірі 22 відсотки на заробітну плату працівників-інвалідів

Фахівці Стрийської ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області повідомляють, що фізичні особи – підприємці нараховують єдиний внесок у розмірі 22 відсотки на заробітну плату працівників-інвалідів:

Розмір єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для кожної категорії платників визначається ст. 8 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями .

Частиною першою ст. 7 Закону № 2464 визначено, що платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄВ), які є роботодавцями, нараховують ЄВ на суми нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, що включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі у натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці».

ЄВ для платників , зазначених у ст. 4 Закону № 2464, встановлюється у розмірі 22 % до визначеної ст. 7 Закону № 2464 бази нарахування ЄВ (частина п’ята ст. 8 Закону № 2464).

Згідно з частиною тринадцятою ст. 8 Закону № 2464 ставка 8,41 % визначеної бази нарахування ЄВ для працюючих інвалідів, встановлена тільки для підприємств, установ і організацій, в яких працюють інваліди.

Таким чином, вказана пільга не розповсюджується на фізичнихосіб – підприємців, які використовують працю найманих працівників-інвалідів.

Іншого Законом № 2464 не передбачено.

Враховуючи зазначене , ФОП нараховують ЄВ на заробітну плату працівників-інвалідів у розмірі 22 % до визначеної бази нарахування ЄВ.

 

Відділ організації роботи Стрийської ОДПІ

ГУ ДФС у Львівській області

Начальник Стрийської ОДПІ

ГУ ДФС у Львівській області                                                                       Р.М.Гладій

Кухар (03-245)-5-20-48

Подати заяву про перехід на спрощену систему оподаткування можна до 16 березня 2017року

Фахівці Стрийської ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області повідомляють , що подати заяву про перехід на спрощену систему оподаткування можна до 16 березня 2017року.

Суб’єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Такий суб’єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року.

До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік, який визначається з дотриманням вимог, встановлених главою 1 „Спрощена система оподаткування, обліку та звітності” розділу XIV Кодексу.

Заява подається за вибором платника податків:

– особисто або уповноваженою особою;

– засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умов реєстрації електронного підпису.

Проте, перехід на спрощену систему оподаткування може бути здійснений за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб’єктом господарювання було дотримано вимоги, встановлені статтею 291 Податкового кодексу (щодо критеріїв умов застосування єдиного податку).

Таким чином, щоб перейти на спрощену систему оподаткування з другого кварталу 2017 року суб’єкту господарювання необхідно подати заяву та розрахунок доходу за попередній календарний рік не пізніше 16 березня п. р.

Відділ організації роботи Стрийської ОДПІ

ГУ ДФС у Львівській області

Начальник Стрийської ОДПІ

ГУ ДФС у Львівській області                                                                           Р.М.Гладій

Кухар (03-245)-5-20-48

Обговорили новації законодавства , щодо оплати праці та податкові зміни.

Обговорили новації законодавства , щодо оплати праці та податкові зміни.

Новації законодавства щодо оплати праці, ринку праці та дотримання суб’єктами господарювання трудового законодавства обговорили нещодавно у приміщенні Стрийської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області.

Під час зустрічі начальник Стрийської ОДПІ Роман Гладій ознайомив учасників із новаціями у сфері трудового законодавства, відповідальністю за порушення законодавства про працю, особливостями оформлення трудових відносин, станом додержання законодавства про працю , змінами розмірів фінансових санкцій для юридичних та фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю.

Роман Михайлович звернув увагу присутніх на основних податкових змінах, що набрали чинності у 2017 році: «Цьогоріч розмір мінімальної заробітної плати встановлено Законом України від 21 грудня 2016 №1801 «Про Державний бюджет України на 2017 рік», і з 1 січня цього року він складає 3200 гривень. Щодо прожиткового мінімуму, то для працездатних осіб його сума – 1600 гривень. Від вказаних стандартів, прийнятих на 1 січня, залежить розмір ставок і пільг з податків. Деякі ставки тепер прив’язані до прожиткового мінімуму, а інші, які залежать від мінімальної заробітної плати, зменшені».

Значну увагу на зустрічі приділили податковій соціальній пільзі, яка у 2017 році становить 800 гривень, тобто 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи. Граничний розмір зарплати, до якої застосовується податкова соціальна пільга у цьому році, дорівнює 2240 гривень.

Начальник ОДПІ наголосив й на тому, що починаючи з 1 січня 2017 року не оподатковуватиметься: сума сплачених роботодавцем за свій рахунок пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до закону, страхових платежів (страхових внесків, премій), у тому числі за договорами добровільного медичного страхування не більше 8000 гривень на місяць; дохід отриманий як додаткове благо у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеної (анульованої) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, не більше 800 грн на рік; вартість подарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не перевищує 800 грн на місяць; при продажу власної продукції тваринництва груп 1-5, 15, 16 та 41 УКТ ЗЕД, отримані від такого продажу доходи не оподатковуються, якщо їх сума сукупно за рік не перевищує 160000 грн.

Крім цього, обговорили нове у спрощеній системі оподаткування, справлянні ПДФО і військовому зборі, новації у податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та транспортному податку.

Відділ організації роботи Стрийської ОДПІ

ГУ ДФС у Львівській області

Начальник Стрийської ОДПІ

ГУ ДФС у Львівській області                                                                        Р.М.Гладій

Кухар (03-245)-5-20-48

З 1 березня 2017 року набрали чинності нова форма податкової накладної та декларації з ПДВ

З 1 березня 2017 року набрали чинності нова форма податкової накладної та декларації з ПДВ.

Днями, начальник відділу адміністрування ПДВ Стрийської ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області Оксана Свистун повідомила платників податків про набрання чинності нової форми податкової накладної та декларації з ПДВ:

Міністерством фінансів України видано наказ від 23.02.2017 №276 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.02.2017 за №269/30137 (далі – наказ №276).

Даним наказом , зокрема, внесено зміни до форми податкової накладної та порядку її заповнення.

Відповідно допункту 5 наказу №276 він набирає чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування.

Враховуючи те, що наказ №276 опубліковано 28.02.2017, він набрав чинності 1 березня 2017 року.

Пунктом 3 Порядку заповнення податкової накладної передбачено, що усі податкові накладні підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) за формою, чинною на день такої реєстрації.

Разом з тим, з метою створення комфортних умов для платників податку на додану вартість, а також доопрацювання програмного забезпечення для формування і подання податкових накладних/розрахунків коригування до реєстрації в ЄРПН (у зв’язку із внесенням вказаних змін), податкові накладні/розрахунки коригування прийматимуться до реєстрації в ЄРПН за новою формою (у редакції наказу №276) починаючи з 16 березня 2017 року.

До вказаної дати податкові накладні/розрахунки коригування реєструються в ЄРПН за старою формою (до внесення змін наказом №276).

Відділ організації роботи Стрийської ОДПІ

ГУ ДФС у Львівській області

Начальник Стрийської ОДПІ

ГУ ДФС у Львівській області                                                                                    Р.М.Гладій

Кухар (03-245)-5-20-48

За січень-лютий 2017 року до бюджетів всіх рівнів платниками

За січень-лютий 2017 року до бюджетів всіх рівнів платниками м.Стрия, м.Моршина та Стрийського району сплачено понад 200 мільйонів гривень податків .

До Зведеного бюджету України впродовж січня- лютий 2017 року платники м.Стрий, м.Моршин та Стрийського району перерахували 210940,8 тис.грн. Як повідомив начальник Стрийської ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області Роман Гладій, це на 71845,7 тис.грн. більше показника попереднього року.

Зокрема, платники спрямували до державного бюджету: податку на додану вартість -25084,2 тис.грн, податку на прибуток – 4353,4 тис.грн, рентної плати за користування надрами – 80769,4 тис. грн, військового збору – 2937,8 тис.грн, ЄСВ- 40841,4 тис. гривень. 

До місцевого бюджету забезпечено 79136,2 тис.грн. податків і зборів, що на 24255,1 тис.грн. більше, в порівнянні з відповідним періодом минулого року. За січень- лютий 2017 року до місцевих бюджетів надійшло 52239,1 тис.грн.- податку на доходи фізичних осіб, 4169,7 тис.грн- акцизного збору, 9939,2 тис.грн- єдиного податку, 7424,4 тис.грн- плати за землю, 342,8 тис.грн.- плати  за ліцензії на право оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 1724,9 тис. гривень.

Начальник Стрийської ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області Роман Гладій запевнив, що завдяки впровадженню електронних сервісів, вдосконаленню механізму надання адміністративних послуг та налагодженому діалогу з представниками бізнесу прогнози щодо збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів – оптимістичні.

Відділ організації роботи Стрийської ОДПІ

ГУ ДФС у Львівській області

Начальник Стрийської ОДПІ

ГУ ДФС у Львівській області                                                                                              Р.М.Гладій

Кухар (03-245)-5-20-48

Електронний кабінет платника – можливості для громадян.

Електронний кабінет платника – можливості для громадян.

З метою покращення інформування платників податків про роботу електронних сервісів ДФС, зокрема Електронного кабінету платника , Державна фіскальна служба України надала для використання в роботі:

– презентаційні матеріали щодо функціонування Електронного кабінету платника;

– поширені запитання стосовно роботи Електронного кабінету платника, про це розповів платникам податків начальник відділу обслуговування платників Стрийської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області Усарський Юрій Денисович.

Юрій Усарський зауважив, що громадяни можуть скористатися сервісом «Електронний кабінет платника» в частині отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків та отримати відомості про доходи в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису (ЕЦП). У цьому допоможе інструкція щодо отримання інформації про суми виплачених доходів та утриманих податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

Фахівець ОДПІ повідомив, що детально ознайомитись з Порядком отримання відомостей про доходи засобами «Електронного кабінету платника» можна на офіційному веб-порталі ДФС. Він звернув увагу, що відомості про суми отриманих доходів та суми сплачених податків в електронному вигляді надаються за останні три роки (за кожний квартал), відомості за останній звітний період (квартал) надаються через 60 днів після його закінчення.

Відділ організації роботи Стрийської ОДПІ

ГУ ДФС у Львівській області

Начальник Стрийської ОДПІ

ГУ ДФС у Львівській області Р.М.Гладій

Кухар (03-245)-5-20-48

Актуально для підприємців-спрощенців: коли застосування РРО є обов’язковим?

Актуально для підприємців-спрощенців: коли застосування РРО є обов’язковим?

Фахівцями Стрийської ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області надано роз’яснення стосовно обов’язкового застосування РРО підприємцями ,які перебувають на спрощеній системі оподаткування:

Статтею 3 Закону України від 06.07.1995р. №265/95-ВР “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”, із змінами та доповненнями (далі – Закон № 265), передбачено, що суб’єкти підприємницької діяльності, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, зобов’язані проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених цим Законом, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок.

Відповідно до п. 6 ст. 9 Закону № 265, передбачено, що реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки не застосовуються, при продажу товарів (крім технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту) (наданні послуг) фізичними особами – підприємцями, які відносяться відповідно до Податкового кодексу України до груп платників єдиного податку, що не застосовують реєстратори розрахункових операцій.

Згідно п. 296.10 ст.296 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку: першої групи; другої і третьої груп (фізичні особи – підприємці) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1 000 000 гривень.

У разі перевищення в календарному році обсягу доходу понад 1 000 000 гривень застосування реєстратора розрахункових операцій для такого платника єдиного податку є обов’язковим. Застосування реєстратора розрахункових операцій розпочинається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується у всіх наступних податкових періодах протягом реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку.

Відповідно до пп. 298.2.2 п. 298.2 ст. 298 ПКУ платники єдиного податку можуть самостійно відмовитися від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом, з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів.

Згідно із пп. 298.1.4 п. 298.1 ст. 298 ПКУ суб’єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів відповідно до норм ПКУ, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Такий суб’єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року.

Враховуючи викладене вище, у разі переходу суб’єкта господарювання на спрощену систему оподаткування, він має право не застосовувати РРО при здійсненні готівкових розрахунків (в т.ч. з використанням платіжних карток) при умові, що протягом календарного року, в якому суб’єкт господарювання працює на спрощеній системі оподаткування, обсяг його доходу не перевищив 1 000 000 гривень.

Відділ організації роботи Стрийської ОДПІ

ГУ ДФС у Львівській області

Начальник Стрийської ОДПІ

ГУ ДФС у Львівській області Р.М.Гладій

Кухар (03-245)-5-20-48

Податок на прибуток : порядок сплати з 2017 року.

Податок на прибуток : порядок сплати з 2017 року.

Під час семінару у Стрийській ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області платникам податків розповіли про порядок обчислення та сплати податку на прибуток підприємств визначено ст. 137 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Податок нараховується платником самостійно за ставкою, визначеною ст. 136 ПКУ, від бази оподаткування , визначеної згідно зі ст. 135 ПКУ (п. 137.1 ст. 137 ПКУ).

Згідно з п. 137.4 ст. 137 ПКУ податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств , крім випадків , передбачених п. 137.5 ст. 137 ПКУ, є календарні квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком.

Пунктом 137.5 ст. 137 ПКУ встановлено, щорічний податковий (звітний) період встановлюється для таких платників податку:

а) платників податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), що сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році;

б) виробників сільськогосподарської продукції;

в) платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), за попередній річний звітний (податковий) період, не перевищує 20 мільйонів гривень. При цьому до річного доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначеного за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи.

Відповідно до п. 137.8 ст. 137 ПКУ платники податку на дохід: суб’єкти, які здійснюють випуск та проведення лотерей, щоквартально сплачують податок на дохід у порядку і в строки, які встановлені для квартального податкового (звітного) періоду з поданням податкової декларації з податку на прибуток.

Згідно з п. 57.1 ст. 57 ПКУ платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання , зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів , що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого ПКУ для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених ПКУ.

Відділ організації роботи Стрийської ОДПІ

ГУ ДФС у Львівській області

Начальник Стрийської ОДПІ

ГУ ДФС у Львівській області Р.М.Гладій

Кухар (03-245)-5-20-48

Звіт про використання доходів неприбутковимио рганізаціями необхідно подати до 1 березня 2017 року.

Звіт про використання доходів неприбутковимио рганізаціями необхідно подати до 1 березня 2017 року.

В Стрийській ОДПІ ГУ ДФС Львівській області нагадують, що неприбуткові підприємства, установи та організації, визначені статтею 133 Податкового кодексу України, подають звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів Українивід 17.06.2016 № 553 та річну фінансову звітність.

Для неприбуткових організацій встановлюється річний звітний період, крім випадків, передбачених ст. 133.4.3 Податкового кодексу.

Отже , неприбутковими підприємствами, установами та організаціями, що відповідають вимогам ПКУ, зокрема внесені органами ДФС до Реєстру неприбуткових установ та організацій, звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації подається за базовий звітний (податковий) рік протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, тобтоне пізніше 1 березня 2017 року.

При цьому, у разі недотримання неприбутковою організацією вимог, визначених у ст. 133.4.3 Податкового кодексу , така неприбуткова організація зобов’язана подати у строк, визначений для місячного звітного періоду, звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за період з початку року (або з початку визнання організації неприбутковою в установленому порядку, якщо таке визнання відбулося пізніше) по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення , та зазначити і сплатити суму самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток.

Відділ організації роботи Стрийської ОДПІ

ГУ ДФС у Львівській області

Начальник Стрийської ОДПІ

ГУ ДФС у Львівській області Р.М.Гладій

Кухар (03-245)-5-20-48

Новації в єдиному податку для фізичних осіб-підприємців, якими найбільше цікавляться платники.

Новації в єдиному податку для фізичних осіб-підприємців, якими найбільше цікавляться платники.

У зв’язку зі змінами у податковому законодавстві, які вступили в дію з січня 2017 року, платники Стрийщини звертаються до фахівців Стрийської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області за консультаціями та роз’ясненнями, зокрема, щодо змін, які стосуються спрощеної системи оподаткування для ФОПів. Пропонуємо вам низку питань-відповідей, які найбільше цікавили платників:

Чи включається до доходу фізичної особи-підприємця – платника єдиного податку ІІІ групи отримана безповоротна благодійна допомога, яка надавалася на розвиток такої підприємницької діяльності?

Відповідно до п.п. 1 п. 292.1 ст. 292 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) доходом фізичної особи – підприємця – платника єдиного податку є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 ПКУ. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

Згідно із п. 292.3 ст. 292 ПКУ до суми доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг). Безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), надані платнику єдиного податку згідно з письмовими договорами дарування та іншими письмовими договорами, укладеними згідно із законодавством, за якими не передбачено грошової або іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також товари, передані платнику єдиного податку на відповідальне зберігання і використані таким платником єдиного податку.

При цьому, п. 292.11 ст. 292 ПКУ передбачено, що до складу доходу, визначеного пп. 1 п. 292.1 ст. 292 ПКУ, не включаються, зокрема, суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, та суми кредитів.

Отже, сума отриманої безповоротної благодійної допомоги, яка надавалася фізичній особі-підприємцю – платника єдиного податку ІІІ групи на розвиток такої підприємницької діяльності, включається до доходу такого платника.

Який граничний обсяг доходу для фізичних осіб – підприємців платників єдиного податку першої, другої та третьої груп?

Пунктом 291.4 ст. 291 ПКУ визначено обсяг доходу для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності для першої, другої та третьої груп платників єдиного податку, а саме:

перша група – це фізичні особи – підприємці, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 000 гривень;

друга група – це фізичні особи – підприємці, обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень;

третя група – це фізичні особи – підприємці, обсяг доходу не перевищує 5 000 000 гривень.

Чи потрібно