Міста-побратими
Обрати сторінку

Бюджетна система є складовою частиною всієї фінансової системи і відіграє важливу роль в економіці і соціально-культурній сфері міста. Протягом останніх п’ять років обсяг міського бюджету Моршина щорічно зростав — від 60,1 млн грн у 2015 році до 97,2 млн грн у 2019 році або на 61,7 відсотка (таблиця 1).
​Основні обсяги показників міського бюджету Моршина, в залежності від результатів своєї господарської діяльності, формують 112 суб’єктів господарювання та 223 фізичних осіб-підприємців.
​Значну питому вагу (30-35 відсотків) обсягу міського бюджету в період 2015-2019 років займали трансферти — залучені кошти з державного, обласного та інших місцевих бюджетів, що створювали певну залежність, в основному, перед державним бюджетом (таблиця 2).
Відповідно до концепції реформування бюджетної системи, проводиться реформа міжбюджетних відносин. Відповідно до затверджених нормативних документів, проведено розмежування джерел видатків щодо утримання загальноосвітніх навчальних закладів та закладів охорони здоров’я, надання соціальних гарантій (допомог, пільг, субсидій). Відповідно, обсяги коштів за рахунок субвенцій значно коливаються. На фінансування з міського бюджету, передано видатки на утримання загальноосвітньої школи-ліцею, окрім видатків на оплату праці педагогічних працівників, які з 2017 року здійснюються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету; комунальних послуг та енергоносіїв міської лікарні, які здійснювалися за рахунок медичної субвенції. Варто зазначити, що з липня 2018 року первинна медицина (сімейна) переведена на фінансування за рахунок коштів державного бюджету. А з 1 квітня 2020 року, КНП “Моршинська міська лікарня” ( первинна і вторинна медична допомога) за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення передано на фінансування з державного бюджету Національною службою охорони здоров’я України.
Тому, незважаючи на ріст окремих показників надходжень до міського бюджету, зменшується обсяг трансфертів, починаючи з 2018 року.
Протягом останніх п’ять років внесено зміни і до податкового законодавства, зокрема, з 2015 року до міського бюджету запроваджено нарахування та сплату акцизного податку з роздрібної реалізації окремих груп товарів – алкоголю, пива та тютюнових виробів, введено податок на нерухомість, з 2019 року — зараховується 5 відсотків рентної плати за користування надрами за видобування корисних копалин загальнодержавного значення. Враховуючи ці норми, а також щорічний ріст мінімальної заробітної плати — з 1218 грн у 2015 році до 4173 грн у 2019 році або в 3,4 рази, спостерігається і динаміка росту показників надходжень податків, зборів та інших платежів до загального фонду бюджету міста Моршина. Так, наприклад, протягом 2015 року поступило 17,7 млн грн, а у 2019 році — 62,9 млн грн (таблиця 3).
У 2016 році приріст надходжень міського бюджету проти 2015 року становив 71,3 %, або 12,6 млн гривень. За 2017 рік приріст, у порівнянні з 2016 роком, становив 44,1 %, або 13,4 млн гривень. У 2018році — 24,6 %, або 10,8 млн гривень у 2019 році – 15,5% або 8,4 млн гривень.
​Якщо розглянути структуру надходжень до бюджету міста та питому частку кожного виду, то в динаміці 2015-2019 років суттєвих відмінностей не має. На прикладі 2019 року можна побачити, що найбільшу частку займає податок та збір на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 51 відсоток, плата за землю — 24 відсотка, податок на майно, відмінне від земельної ділянки — 10 відсотків, єдиний податок — 7 відсотка. Це і є найбільші складові, які впливають на виконання бюджетного процесу в місті (таблиця 4).
​Відповідно до аналізу поступлення ПДФО в розрізі платників, то найбільшу питому вагу по сплаті до міського бюджету займають:
– ПрАТ МЗМВ “Оскар” – 26,1 відсотка (2019р. – 8706,7 тис. грн);
– “ІДС Аква-Сервіс” – 14,5 відсотка (2019р. – 4826,5 тис. грн);
– ДП СКК “Моршинкурорт” – 15,2 відсотка (2019р. – 5053,8 тис. грн);
– ДП “Санаторій “Моршинський” – 6,6 відсотка (2019р. – 2207,9 тис. грн).
Найбільшу питому вагу у сплаті за землю займають:
– ДП СКК “Моршинкурорт” – 49,3 відсотка (7711,7 тис. грн);
– ПАТ “Українська Залізниця” – 10 відсотків (1564,7 тис. грн);
– ПРАТ МЗМВ “Оскар” – 5,7 відсотка (889,1 тис. грн);
– ДП Санаторій “Моршинський” – 1,6 відсотка (249,7 тис. грн);
– ВАТ Іскра – 1,5 відсотка (236,9 тис. грн).
Завдяки позитивній фінансовій діяльності, сплаті платежів та відсутності заборгованості по платежах більшості платників податків, протягом 2015-2019 років в бюджетних установах міста була відсутня заборгованість із виплати заробітної плати та захищених статтях видатків, проводилося фінансування затверджених програм та заходів, проведено ряд капітальних робіт.
​Обсяг видатків в динаміці теж збільшується, так як щороку затверджується більший розмір мінімальної заробітної плати, відбувається ріст тарифів за спожиті енергоносії, а також вартість інших послуг та товарів. Видатки протягом цього періоду, в основному були спрямовані на утримання бюджетних установ і в першу чергу на захищені статті (заробітна плата, спожиті енергоносії), а також на оплату за надані послуги комунальними підприємствами міста, видатки на виконання затверджених заходів, місцевих програм соціальної, освітньо-культурної сфери, оплату ремонтно-будівельних робіт.
Однією з головних новацій бюджету 2019 року стало те, що кошти, які зараховувалися, як субвенція міському бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг, передано Міністерству соціальної політики під окрему бюджетну програму “Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі” для запровадження механізму надання у грошовій формі передбачених законодавством пільг та субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг. Також, починаючи з 2020 року не надається бюджету міста Моршина субвенція на виплату допомог сім’ям з дітьми, так як передано Міністерству соціальної політики під окрему бюджетну програму “Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплати послуг окремим категоріям населення”.
Якщо розглянути структуру видатків міського бюджету у 2019 році, то найбільшу частку займають захищені статті — заробітна плата з нарахуваннями, що становить 32 відсотка. Надано трансфертів, що становить 27 відсотка від загальної суми видатків для забезпечення життєдіяльності міста, надання відповідних послуг та виконаня робіт комунальним підприємствам міста (КП”Зелене місто”, КП”Моршинтеплоенерго”, ПЖКГ , КНП “Моршинська міська лікарня”). Субсидії, пільги та інші соціальні виплати становлять 9 відсотків, капітальні видатки — 20 відсотків (таблиця 5).
Зокрема, обсяги капітальних видатків бюджету розвитку протягом п’яти років збільшилися майже втричі (таблиця 6).
Одним із важливих показників бюджетного процесу є індекс податкоспроможності. Це коефіцієнт, що визначає рівень податкоспроможності місцевого бюджету з аналогічним середнім показником по всіх зведених бюджетах в Україні у розрахунку на одну людину. Показник залежить від суми сплаченого податку та збору на доходи фізичних осіб (ПДФО) та кількості наявного населення адміністративної території. В місті Моршині цей показник є досить високим – в 2 рази більшим ніж середній по Україні. Але це відображається і на обсяг реверсної субвенції (кошти, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій).
Так, за період з 2015 року і по сьогоднішній час, з бюджету міста Моршина при затведженні Державного бюджету України, щорічно передбачено передачу коштів (реверсну дотацію), яка щодекадно рівними частинами зараховується до державного бюджету незалежно від обсягу виконання та надходжень платежів. так, в 2015 році вилучено — 1,9 млн.грн, в 2016 році – 1,6 млн. грн, в 2017 році — 1,4 млн.грн, в 2018 році – 2,5 млн. грн, в 2019 році — 2,6 млн. грн, в 2020 році – 6,2 млн. грн.
Незважаючи на окремі труднощі, недоїмки по платежах до бюджету, протягом останніх років вдалося забезпечити виконання показників надходжень міського бюджету понад план, провести видатки не тільки для забезпечення утримання бюджетних установ в належному стані, але і виконати ряд запланованих заходів та робіт, провести капітальні та поточні роботи, скерувати кошти на місцеві соціальні програми для покращення матеріального становища окремих пільгових категорій мешканців міста та тих, які опинилися в скрутному становищі., покращити благоустрій міста, взяти участь на умовах співфінансування в обласних конкурсних проектах місцевих ініціатив, в проекті державного фонду регіонального розвитку.
Що стосується міського бюджету на 2020 рік, то він був затверджений з оптимістичними показниками для виконання запланованих видатків, продовження розпочатих заходів та робіт, а також ряд нових проектів, таких як придбання рентгенівської діагностичної системи, придбання та встановлення пам’ятника З.Красівському, капітальні та поточні ремонти в приміщеннях бюджетних установ та придбання для них ігрового та навчального обладнання, реконструкція інженерних мереж побутової каналізації по вул.Л.Українки, реконструкція каналізаційно-очисних споруд, капітальні ремонти покрівель житлових будинків, ремонти доріг та інше. Багато з них на сьогоднішній день вже виконані, деякі в процесі завершення чи виконання, Однак, в період введення карантинних заходів, надання пільгового періоду зі сплати податків суб’єктами господарювання внесено свої корективи і в бюджетний процес. Вперше, за останні роки, міський бюджет не виконаний в повному обсязі. Недопоступлення у першому півріччі 2020 року до планових показників становлять близько 6,0 млн грн.
Місцеві бюджети, в яких підприємства санаторно-курортної та туристичної галузі є одними із найбільших бюджетоутворюючих, чи не найбільш потерпіли в зв’язку із введенням карантину в Україні. Курорт призупинив надання своїх послуг, що в свою чергу негативно вплинуло на їх фінансову спроможність, а також на сплату податків і платежів до бюджету. За січень – червень 2020 року, порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 16,4% .
У непрості часи, коли увесь світ стурбований поширенням хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом, Моршинська міська рада, її виконавчі органи, вживають усе необхідне щодо створення умов та виконання покладених на них функцій. Незважаючи на проведення ряд заходів щодо економії бюджетних коштів, забезпечено першочергові видатки — заробітна плата працівникам бюджетної сфери, безперебійне водопостачанням в місті, утримання території в належному стані, особливо проведення протиепідемічних заходів. Разом з тим продовжено проведення ряд капітальних робіт, виконано умови договору співфінансування більшості проектів. Надалі продовжується робота щодо забезпечення виконання запланованих показників дохідної та видаткової частини міського бюджету.