Міста-побратими
Обрати сторінку

Про відпустки військовослужбовців

Розповідає Андрій Турчинський –  головний спеціаліст відділу «Жидачівське бюро правової допомоги» Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Розкажіть будь ласка, пане Андрію,  про щорічну основну відпустку, на яку має право військовослужбовець.   

Так військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, надаються щорічні основні відпустки зі збереженням грошового, матеріального забезпечення та наданням грошової допомоги на оздоровлення в розмірі місячного грошового забезпечення. Тривалість щорічної основної відпустки для військовослужбовців, які мають вислугу в календарному обчисленні до 10 років, становить 30 календарних днів; від 10 до 15 років – 35 календарних днів; від 15 до 20 років – 40 календарних днів; понад 20 календарних років – 45 календарних днів, без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.

Варто зазначити, що військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу, тривалість щорічної основної відпустки в році початку військової служби обчислюється з розрахунку 1/12 частини тривалості відпустки, на яку вони мають право, за кожний повний місяць служби до кінця календарного року.

А чи може така відпустка надаватися частинами?

Так, щорічна основна відпустка може надаватися їм частинами, не більше двох, за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 15 календарних днів.

Чи передбачені відпустки  для військовослужбовців строкової військової служби?

Що стосується військовослужбовців строкової військової служби, то за весь період проходження військової служби їм надається відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад.

Чи мають право військовослужбовці на щорічну додаткову відпустку?

Так, звичайно вони мають право і на додаткову відпустку. Передбачено, що військовослужбовцям, виконання обов’язків військової служби яких пов’язано з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або здійснюється в особливих природних географічних, геологічних, кліматичних і екологічних умовах та умовах підвищеного ризику для життя і здоров’я, крім військовослужбовців строкової військової служби, надається щорічна додаткова відпустка зі збереженням грошового та матеріального забезпечення. Тривалість такої щорічної додаткової відпустки визначається залежно від часу проходження служби в цих умовах та не може перевищувати 15 календарних днів.

Наголошую, що військовослужбовцям, які одночасно мають право на отримання такої щорічної додаткової відпустки, або ж додаткової відпустки з інших підстав, скажімо, у зв’язку із навчанням, щорічна додаткова відпустка із збереженням грошового та матеріального забезпечення надається за однією з підстав за вибором військовослужбовця.

За яких умов військовослужбовець має право на відпустку без збереження заробітної плати?

Відпустка за сімейними обставинами без збереження грошового забезпечення надається військовослужбовцю у таких випадках:

1) укладення ним шлюбу – тривалістю до 10 календарних днів;

2) тяжкого стану здоров’я або смерті рідних по крові або по шлюбу:

а) дружини (чоловіка), батька (матері), вітчима (мачухи), сина (дочки), пасинка (падчерки), рідного брата (рідної сестри) військовослужбовця, батька (матері) подружжя або особи, на вихованні якої перебував військовослужбовець, – тривалістю до 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад;

б) інших рідних – тривалістю до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад;

3) пожежі або іншого стихійного лиха, яке спіткало сім’ю військовослужбовця – тривалістю до 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад;

4) в інших виняткових випадках, коли присутність військовослужбовця в сім’ї необхідна, за рішенням командира (начальника) військової частини – тривалістю до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад. Така відпустка може надаватися один раз протягом календарного року.

Крім цього, за рішенням командира (начальника) військової частини військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин без збереження грошового забезпечення загальною тривалістю не більш як 15 календарних днів на рік.

Цікаво, що у зв’язку з хворобою військовослужбовця йому надається відпустка для лікування зі збереженням грошового та матеріального забезпечення на підставі висновку військово-лікарської комісії. Тривалість такої відпустки визначається характером захворювання.

Як бути, якщо військовослужбовець не використав усі свої відпустки, а вирішив звільнитися?

Звертаю увагу, що у рік звільнення військовослужбовців зі служби в разі невикористання ними щорічної основної або додаткової відпустки їм виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної основної відпустки, а також дні додаткової відпустки, у тому числі військовослужбовцям-жінкам, які мають дітей.

Скільки днів відпустки передбачено для жінок-військовослужбовців у зв’язку з вагітністю та пологами?

Жінки-військовослужбовці можуть користуватись відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами в кількості 70 календарних днів – до пологів та 56 календарних днів – після пологів, або 70 календарних днів – у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів, а також відпусткою по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та додатковою відпусткою, якщо жінка має двох або більше дітей віком до 15 років, дитину-інваліда, повнолітню дитину-інваліда з дитинства, або є матір’ю-одиначкою.

Після повернення з таких відпусток для продовження військової служби за контрактом жінка повинна бути призначена на посаду за основною чи спорідненою спеціальністю або ж направлена для перепідготовки за новою спеціальністю

Однак звертаю увагу, що зазначені відпустки є гарантованими пільгами, отже, надаються за заявою жінки і, за бажанням, можуть нею не використовуватись. Важливо, що такі відпустки також можуть бути використані (частково або повністю) батьком дитини, бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично будуть доглядати за дитиною.

Наголошую, що дружині (чоловіку) військовослужбовця щорічна основна відпустка за її (його) бажанням надається в зручний для неї (нього) час одночасно зі щорічною основною відпусткою військовослужбовця.

Ми продовжимо співпрацю із фахівцями Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Для отримання безоплатної правової допомоги  Ви можете звернутися до місцевого центру  у зручний для Вас спосіб:

*зателефонувавши:  067 16 77 144 (Стрийський місцевий центр)

*надіславши запит в месенджер нашої фейсбук сторінки:

https://www.facebook.com/Stryi.Legalaid.UA/

*надіславши листа на одну з адрес електронної пошти:stryy.lviv@legalaid.lviv.ua (Стрийський місцевий центр),

*залишити своє звернення у скриньці для звернень громадян. Центр знаходиться за адресою: м. Стрий, вул. О. Бачинської, 1а.

*скористатися довідково-інформаційною платформою правових консультацій «wikilegalaid» https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php