Міста-побратими
Обрати сторінку

Оголошення щодо правил тримання собак та котів та заборону жорстокого поводження з тваринами

З метою забезпечення безпеки життя та здоров’я людей, укріплення моральності й гуманності суспільства, захист від страждань і загибелі тварин внаслідок жорстокого поводження з ними, захист їх природних прав, громадяни зобов’язані суворо дотримуватись вимог Законів України “Про захист тварин від жорстокого поводження“, “Про тваринний світ“, “Про охорону навколишнього природного середовища“, “Про ветеринарну медицину“, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення“, та інших нормативно-правових актів України, санітарно-гігієнічних і ветеринарних правил та норм, не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних та юридичних осіб і не створювати загрози безпеці людей, а також тварин, у тому числі через жорстоке поводження з ними.
Власники тварин повинні забезпечити умови утримання тварин, які задовольнятимуть їх природні потреби у їжі, воді, сні, рухах, у природній активності. Місце утримання тварин повинно бути обладнане таким чином, щоб забезпечити необхідний простір, температурно-вологісний режим, природне освітлення, вентиляцію та можливість контакту тварин з природним для них середовищем.
Особа, яка утримує тварину, зобов’язана забезпечити своєчасне надання їй ветеринарної допомоги. Власник домашньої тварини зобов’язаний попереджати можливість її захворювань способом періодичних оглядів і вакцинацій, а у разі захворювання зобов’язаний вчасно звернутися за ветеринарною допомогою.
Особи, які утримують домашніх тварин, мають право з’являтися з ними поза місцями їх постійного утримання. Супроводжувати домашню тварину може особа, яка досягла 14-річного віку. При супроводженні домашніх тварин не допускається залишати їх без нагляду.

Особа, яка супроводжує тварину, зобов’язана забезпечити:наявність на тварині ошийника, повідка, обов’язкового намордника; безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною домашньою твариною; безпеку супроводжуваної домашньої тварини.
Особа, яка утримує домашніх тварин, зобов’язана прибирати за нею на будь-якій території, включаючи територію під’їздів, сходових кліток, ліфтів, а також доріжок, тротуарів.
Особа, яка супроводжує собаку несе відповідальність за нанесення шкоди її собакою оточуючим людям або тваринам. У разі необхідності власник зобов’язаний застосовувати засоби безпеки.

Власники тварин повинні забезпечувати домашній тварині необхідні умови, що відповідають її біологічним, видовим та індивідуальним особливостям, відповідно до вимог Закону України “Про захист тварин від жорстокого поводження”, дбати про домашню тварину, людяно поводитися з твариною, не залишати її без догляду, забезпечувати їй достатню кількість їжі та постійний доступ до води.

Забороняється пропаганда жорстокого поводження з тваринами, заклики до жорстокого поводження з ними, використання у розважальних або комерційних цілях матеріалів, які демонструють жорстоке поводження з тваринами.

За порушення вимог цих Правил винні особи несуть кримінальну, адміністративну та цивільно-правову відповідальність згідно із законодавством України.