Міста-побратими
Обрати сторінку

Конкурсна документація

з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів

на території м.Моршина

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу

Виконавчий комітет Моршинської міської ради.

82482, Львівська обл., м.Моршин, вул.І.Франка, 15, (тел./факс (03260) 6-02-02).

2. Підстава для проведення конкурсу

Рішення Моршинської міської ради від 25.10.2012 №475.

3. Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення побутових відходів

3.1. Місце: 82482, м. м.Моршин, вул.І.Франка, 15, зал засідань Моршинської міської ради.

3.2. Дата: 18 грудня 2017 року.

3.3. Час: 11.00 год.

3.4. Максимець Володимир Романовичголовний спеціаліст з питань будівництва та ЖКГ відділу економіки, курорту та туризму Моршинської міської ради, тел. (03260) 6-10-11, ekonomika_morshin@ukr.net.

4. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

 • наявність матеріально-технічної бази;

 • розрахована вартість надання послуг;

 • досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів;

 • наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації;

 • наявність відповідного дозволу чи ліцензії на виконання певних видів робіт чи надання послуг, якщо це передбачено чиним законодавством.

 • відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів, передбачених законодавством України.

5. Обсяг послуг з вивезення побутових відходів та вимоги щодо якості надання послуг згідно з критерієм, що визначається відповідно до Правил надання послуг з вивезення побутових відходів:

10,7 тис.м³ або 2,1 тис.т в рік; надання послуг з вивезення твердих побутових відходів повинно здійснюватись у відповідності до Закону України «Про відходи», вимог «Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 №1070, Наказу МОЗ України «Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць» від 17.03.2011 №145; розрахунок тарифів на послуги з вивезення побутових відходів повинен бути проведений відповідно до «Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 №1010.

6. Перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам.

Учасники, установчими документами яких передбачено провадження діяльності у сфері поводження з побутовими відходами, які можуть забезпечити виконання обов’язків, визначених у ст.21 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”, подають оригінали та (або) засвідчені в установленому законодавством порядку копії таких документів:

 • балансового звіту суб’єкта господарювання за останній звітній період;

 • довідки відповідних органів державної податкової служби і Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов’язаннями та платежами до Пенсійного фонду України ;

 • документа, що містить відомості про досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів;

 • документа, що містить відомості про обсяги надання послуг із збирання та перевезення твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких побутових відходів за останній рік;

 • документа, що містить інформацію про технічний потенціал суб’єкта господарювання (кількість спеціально обладнаних транспортних засобів (тип, вантажопідйомність, наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення побутових відходів, реєстраційний номер, найменування організації, якій належать спеціально обладнані транспортні засоби, номер телефону керівника такої організації), які перебувають на балансі суб’єкта господарювання, наявність власної ремонтної бази та контейнерного парку тощо);

 • технічних паспортів на спеціально обладнані транспортні засоби та довідки про проходження ними технічного огляду;

 • довідки про забезпечення створення умов для щоденного миття спеціально обладнаних транспортних засобів, їх паркування та технічного обслуговування;

 • довідки в довільній формі про наявність у працівників відповідних кваліфікацій.

 • довідки про проходження водіями медичного огляду;

 • документа, що містить інформацію про кількість відходів, залучених учасником до повторного використання; кількість відходів, які використовуються як вторинна сировина; кількість відходів, які відправляються на захоронення ( угода зі сміттєзвалищем) тощо;

 • інших документів, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про його здатність надавати послуги з вивезення побутових відходів (впровадження роздільного збирання та утилізацію, інформація про наявність диспетчерської служби тощо) належного рівня якості;

 • довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а) адреса – юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів,

б) керівництво (посада, ім’я, по батькові, телефон для контактів),

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма;

 • статуту або іншого установчого документу;

 • свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності);

 • Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

7. Характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення побутових відходів: розміри та межі певної території населеного пункту, середня відстань до об’єктів поводження з відходами та їх місцезнаходження:

– площа міста Моршина – 222 га.

– кількість вулиць міста – 26;

– протяжність міських доріг 20,4 км, з них 20,4 км з твердим покриттям;

– відстань від межі міста до полігону ТПВ – 15-20 км.

8. Характеристика об’єктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення:

Назва об’єкта утворення побутових відходів

Показник

Житлові будинки

Багатоквартирні житлові будинки:

 

загальна кількість будинків

 43

кількість мешканців таких будинків

2,9 тис.осіб

будинки з п’ятьма і більше поверхами із сміттєпроводами

 

характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання)

 благоустроєні

наявність, кількість, місцезнаходження, об’єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів

 23 контейнерні майданчики, в т.ч. 9 – на прибудинкових територіях; 86 контейнерів, а саме: 24 – на балансі КП “Зелене місто”, 24 – на балансі ПЖКГ, 9 – у власності ОСББ, 29 – у приватній власності. А також 8 контейнерів для збору скла/пластику.

Одноквартирні житлові будинки:

 

загальна кількість будинків

 558

кількість мешканців таких будинків

 1,5 тис.осіб

місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання)

 благоустроєні

наявність, кількість, місцезнаходження, об’єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів

 безконтейнерна система

характеристика під’їзних шляхів

 асфальтобетонні

Підприємства, установи та організації:

загальна кількість та перелік підприємств, установ та організацій, їх місцезнаходження

 54

їх характеристика (бюджетні або інші споживачі, наявність каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання)

 12 – бюджетні, 42 – інші

кількість, об’єм, місцезнаходження та належність контейнерів

 на території підприємств

площа зелених насаджень на території підприємства, установи та організації (у разі наявності)

 

9. Характеристика, включаючи потужність, та місцезнаходження об’єктів поводження з побутовими відходами (об’єкти перероблення, сортування, утилізації, видалення відходів, об’єкти поводження з небезпечними відходами у складі побутових відходів тощо).

Сміттєзвалище Стрийського міського комбінату комунальних послуг знаходиться на території м.Стрий в промисловій зоні на відстані 4 км від центру міста та має площу 108 га.

10. Вимоги до конкурсних пропозицій

10.1. Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, номери контактних телефонів, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

10.2. Всі документи, що мають відношення до конкурсної пропозиції, складаються українською мовою.

10.3. Пропозиція друкується та підписується учасником або особою (особами), належним чином уповноваженими ставити підпис за учасника. Такі повноваження зазначаються у письмовому дорученні, що входить до складу конкурсної пропозиції. На всіх сторінках пропозиції мають міститися відбитки печатки учасника та підпис уповноваженої особи (осіб). Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються ініціалами особи або осіб, що підписують пропозицію. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до конкурсної комісії та підписаних відповідним чином, несе учасник.

10.4. Кожна частина конкурсної пропозиції повинна бути зброшурована, мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів.

10.5. Кожен учасник має право подати тільки одну конкурсну пропозицію.

10.6. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.

10.7. Повідомлення Учасника про зміни або анулювання пропозиції готується, запечатується, маркується та відправляється у зовнішніх та внутрішніх конвертах, додатково позначених словами «Зміни» або «Анулювання» відповідно. Повідомлення про анулювання може також надсилатися засобами зв’язку, але з наступним надсиланням письмового підтвердження, із поштовим штемпелем не пізніше кінцевого терміну подання пропозицій.

11. Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

Кваліфікаційні вимоги

Критерії відповідності

1. Наявність в учасника достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення побутових відходів (твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких побутових відходів, небезпечних відходів у складі побутових відходів), що утворюються у житловій забудові та на підприємствах, в установах та організаціях, розміщених у межах певної території

перевага надається учасникові, який має спеціально обладнані транспортні засоби різних типів для збирання та перевезення усіх видів побутових відходів – твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких побутових відходів, небезпечних відходів у складі побутових відходів

для підтвердження факту наявності достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів учасник подає відповідні розрахунки з урахуванням інформації про обсяги надання послуг з вивезення побутових відходів, наведеної у конкурсній документації. Під час проведення розрахунків спеціально обладнані транспортні засоби, рівень зношеності яких перевищує 75 відсотків, не враховуються,

перевага надається учасникові, який має спеціально обладнані транспортні засоби, строк експлуатації та рівень зношеності яких менший

2. Можливість здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів

наявність власного або орендованого контрольно-технічного пункту

3. Підтримання належного санітарного стану спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення побутових відходів

наявність власного або орендованого обладнання для миття контейнерів та спеціально обладнаних транспортних засобів

4. Можливість проводити в установленому законодавством порядку щоденний медичний огляд водіїв у належним чином обладнаному медичному пункті

використання власного медичного пункту або отримання таких послуг на договірній основі

5. Можливість забезпечити зберігання та охорону спеціально обладнаних транспортних засобів для перевезення побутових відходів на підставі та у порядку, встановленому законодавством

зберігання спеціально обладнаних транспортних засобів забезпечують штатні працівники або інше підприємство за договором на власній або орендованій території виконавця послуг

6. Наявність системи контролю руху спеціально обладнаних транспортних засобів під час збирання та перевезення побутових відходів

перевага надається учасникові, що використовує супутникову систему навігації

7. Вартість надання послуг з вивезення побутових відходів

вартість надання послуг з вивезення твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких побутових відходів, небезпечних відходів у складі побутових відходів порівнюється окремо,

перевага надається учасникові, що пропонує найменшу вартість надання послуг

8. Досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил

перевага надається учасникові, що має досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил понад три роки

9. Наявність у працівників відповідної кваліфікації (з урахуванням пропозицій щодо залучення співвиконавців)

перевага надається учасникові, який не має порушень правил безпеки дорожнього руху водіями спеціально обладнаних транспортних засобів під час надання послуг з вивезення побутових відходів

10. Способи поводження з побутовими відходами, яким надається перевага, у порядку спадання: повторне використання; використання як вторинної сировини; отримання електричної чи теплової енергії; захоронення побутових відходів

перевага надається учасникові, що здійснює роздільний збір та утилізацію і поводження з побутовими відходами способом, який зазначено у графі “Кваліфікаційні вимоги” цього пункту у порядку зростання, і з більшою кількістю побутових відходів

У випадку однакового значення критеріїв відповідності переможець визначається шляхом голосування членів конкурсної комісії простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менше половини її складу. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комісії.

12. Проведення зборів учасників з метою надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї

12.1. Учасник має право не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до кінцевого терміну подання конкурсних пропозицій звернутися до організатора конкурсу за його адресою, що зазначена в Оголошенні про конкурс, за роз’ясненнями щодо змісту конкурсної документації. Організатор конкурсу протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання звернення про роз’яснення до закінчення строку подання конкурсних пропозицій повинен надати відповідь на запит учасника.

12.2. У разі надходження двох і більше звернень про надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації організатор конкурсу проводить збори його учасників з метою роз’яснення будь-яких запитів учасників конкурсу. Про місце, дату та час проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом 3 (трьох) робочих днів. При проведенні організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації ведеться протокол, який надсилається або надається усім учасникам зборів в день їх проведення.

13. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій

13.1. Місце: 82482, м.Моршин, вул.І.Франка, 15, приймальня міського голови.

13.2. Спосіб: особисто або поштою.

13.3. Кінцевий строк: 18 грудня 2017 року, до 10.00 год.

13.4. Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

13.5. Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією в журналі обліку. На прохання учасника конкурсу конкурсна комісія підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу.

13.6. Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що повідомляє протягом 3 (трьох) робочих днів у письмовому вигляді усіх учасників конкурсу, яким надіслана конкурсна документація.

13.7. Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, яким надіслана конкурсна документація.

13.8. У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз’яснень щодо її змісту організатор конкурсу продовжує строк подання конкурсних пропозицій не менше ніж на 7 (сім) календарних днів, про що повідомляються учасники.

14. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями

14.1. Місце: 82482, м.Моршин, вул.І.Франка, 15, ІІ поверх, зал засідань Моршинської міської ради

14.2. Дата: 18 грудня 2017 року.

14.3. Час: 11.00 год.

14.4. Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.

14.5. До участі у процедурі розкриття конкурсних пропозицій організатором конкурсу допускаються представники учасника конкурсу за умови, якщо учасником виступає юридична особа, яку представляє керівник, він повинен надати завірені копії документів, що підтверджують його повноваження, та мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу. У разі якщо учасника представляє інша особа, необхідно надати довіреність на представництво інтересів учасника, підпис документів, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства, копію документа, який підтверджує повноваження керівника, що підписує довіреність, а також мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу. Копії документів, які засвідчують особу представника учасника повинні бути надані у складі конкурсної пропозиції.

14.6. Після відкриття конверта внесення змін до конкурсної пропозиції не дозволяється. У винятковому випадку на запит конкурсної комісії учасник може дати лише пояснення до змісту пропозиції, не змінюючи її суті.

14.7. Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз’ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками.

14.8. За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право відхилити їх з таких причин:

– учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією;

– конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації;

– встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення;

– учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом або порушено провадження у справі про його банкрутство.

14.9. Конкурс може бути визнаний таким, що не відбувся, у разі:

– неподання конкурсних пропозицій;

– відхилення всіх конкурсних пропозицій з причин, передбачених пунктом 14.8.

14.10. У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, його організатор письмово повідомляє протягом 3 (трьох) робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу та організовує протягом 10 (десяти) календарних днів підготовку нового конкурсу.

14.11. Конкурсні пропозиції, які не були відхилені, оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації.

14.12. Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної якості і конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.

14.13. Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на закритому засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.

Керуючий справами виконкому                                                      Ольга Манастирська