Міста-побратими
Обрати сторінку

Положення про конкурс з визначення кращого промоційного логотипу та гасла міста Моршина

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Моршинської міської ради

від “21”липня 2016 року № 185

Положення про конкурс

з визначення кращого промоційного

логотипу та гасла міста Моршина

1. Загальні положення

1.1. Положення про конкурс з визначення кращого промоційного логотипу та гасла міста Моршина (далі – Конкурс) визначає єдині вимоги щодо визначення кращого туристичного логотипу та гасла міста (емблема та гасло).

1.2. Логотип – будь-яка комбінація буквено-графічних зображень, утворених поєднанням символів, літер, абстрактних варіацій різних комбінацій кольорів, форм і структур, яка здатна передати унікальність міста Моршина та ідентифікувати його серед інших; постійний графічний, образотворчий або об’ємний знак, комбінований із зображенням, літерами, цифрами або без них.

Гасло (девіз) – лаконічна, влучна, ефектна фраза, що закріплює позитивний образ міста Моршина та формує його привабливий імідж.

1.3. Промоційний логотип та гасло є представницькими символами і не замінюють офіційну символіку міста (гімн, герб і прапор).

2. Мета і завдання Конкурсу

2.1. Конкурс проводиться з метою створення та визначення найкращого промоційного логотипу та гасла міста Моршина, які будуть використані в рекламних, промоційних та інших заходах, спрямований на формування позитивного іміджу міста Моршина в Україні та за кордоном, покращення використання культурного, економічного, туристичного, наукового та соціального потенціалу міста, зокрема:

– на подарунково-сувенірній, інформаційно-рекламній продукції,

– на дороговказах та інших предметах знакування об’єктів туристичної інфраструктури;

– під час проведення культурно-масових заходів (фестивалів, концертів, парадів, ярмарок, виставок) на місцевому, національному та міжнародному рівнях.

2.2. Завданнями Конкурсу є:

 • залучення максимальної кількості учасників до розробки промоційного логотипу та гасла міста;

 • поширення інформації про місто Моршин;

 • збільшення привабливості міста на українській та міжнародній туристичній арені;

 • розроблення та створення унікального промоційного логотипу та гасла міста Моршина.

3. Умови та порядок проведення Конкурсу

3.1. Для організації та проведення Конкурсу, а також оголошення його результатів, рішенням Моршинської міської ради утворюється та затверджується склад організаційного комітету Конкурсу (далі – Оргкомітет).

3.2. Основною формою роботи Оргкомітету є засідання.

3.3. Засідання Оргкомітету є легітимним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини від його складу.

3.4. Рішення Оргкомітету приймається більшістю від присутніх членів шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів, головуючий має право вирішального голосу.

3.5. Члени Оргкомітету:

 • беруть участь в обговоренні, розгляді та зіставленні конкурсних пропозицій і забезпечують прийняття рішення конкурсним журі про визначення переможця Конкурсу;

 • мають право на ознайомлення з усіма матеріалами, поданими на Конкурс, а також на відображення своєї окремої думки у протоколі засідання журі;

 • зобов’язані дотримуватися норм законодавства, об’єктивно та неупереджено розглядати конкурсні пропозиції;

 • мають право відхилити конкурсну роботу, якщо вона не відповідає вимогам та суперечить основним засадам і принципам громади міста Моршина та законодавству України.

3.6. У Конкурсі можуть взяти участь як фізичні, так і юридичні особи.

3.7. Участь у конкурсі безкоштовна.

3.8. До участі в Конкурсі допускаються конкурсні роботи, які включають такі елементи візуальної ідентифікації міста:

 • емблема (графічні елементи, образи, шрифти, кольорові рішення);

 • гасло (ключова ідея).

3.9. До конкурсних робіт обов’язково додається чистий конверт, та заповнена заява або її сканований варіант надсилається текстовим файлом (Додаток 1 – зразок конкурсної заяви).

3.10. Конкурсні роботи надсилаються або подаються на розгляд в друкованому вигляді за адресою: Моршинська міська рада, вул.І.Франка, 15, м.Моршин, Львівська область, 82482 та в електронному вигляді на електронну скриньку e-mail: morshin_rada@ukr.net.

3.11. Кожен учасник може подати необмежену кількість робіт.

3.12. Строк початку та закінчення Конкурсу визначає Оргкомітет, який залишає за собою право продовжити строки на подання конкурсних робіт.

3.13. Оргкомітет не несе відповідальності за несвоєчасне надходження, втрату чи пошкодження заявки.

3.14. Конкурс проводиться у три етапи. Перший етап передбачає відбір Оргкомітетом до десяти конкурсних робіт фіналістів. Другий етап передбачає оцінку громади конкурсних робіт, відібраних на першому етапі. Для проведення другого та третього етапів Конкурсу Оргкомітет враховує громадську оцінку мешканців м.Моршина щодо конкурсних робіт – переможців першого туру Конкурсу. Способи висловлення думки мешканцями міста можуть включати: соціологічні опитування, SMS-голосування, Інтернет-голосування, листи, електронні листи тощо. Третій етап передбачає визначення Оргкомітетом переможця Конкурсу.

3.15. Конкурсні роботи, які надійдуть несвоєчасно, не відповідатимуть умовам Конкурсу або оформлені з порушенням встановлених правил, до участі у Конкурсі не допускаються.

3.16. Конкурсні роботи, подані на Конкурс, не повертаються і не рецензуються.

3.17. Проведення Конкурсу супроводжується інформаційною кампанією за участю засобів масової інформації з метою об’єктивного, відкритого доступу до інформації про Конкурс та його безпосереднього відстеження громадськістю.

  1. Оргкомітет має право безоплатно, без відшкодування учасникам Конкурсу публікувати їх імена в друкованих матеріалах.

3.19. Переможцем Конкурсу є робота, яка за підсумками другого та третього етапів визнана найкращою. Організаційний комітет Конкурсу залишає за собою право використовувати надані конкурсні роботи в некомерційних цілях і без грошової винагороди автору, але з обов’язковим зазначенням імені автора.

3.20. Факт участі у Конкурсі означає ознайомлення та повну згоду учасників з Положенням про конкурс.

4. Технічні вимоги до конкурсних робіт:

 • наявність усіх документів;

 • оригінальність ідеї та зміст художнього рішення, які будуть відображати мету і завдання Конкурсу;

 • унікальний, оригінальний, сучасний, лаконічний, багатогранний графічний елемент, який відображає ключову характеристику міста Моршина;

 • текст гасла двома мовами (українська, англійська);

 • графічний файл зображення;

 • кольорове рішення (можливість відтворення в кольоровому, монохромному вигляді);

 • приклади для використання логотипу міста на сувенірній і поліграфічній продукції;

 • можливість розміщення на будь-яких поверхнях (папір, картон, скло, дерево, метал);

 • відповідність технологічним вимогам (збереження можливості прочитання при змінах розміру, однаково вдалий вигляд як в кольоровому, так і в монохромному варіанті);

 • приклади поєднання логотипу разом з офіційною символікою міста;

 • надання письмового обґрунтування змісту логотипу у паперовому та електронному вигляді.

5. Нагородження переможця Конкурсу

5.1. Переможець Конкурсу нагороджується дипломом.

5.2. Після оголошення переможця Конкурсу робота та інформація про її автора опубліковуються в засобах масової інформації, а робота стає власністю територіальної громади міста Моршина.

5.3. Право щодо логотипу автора-переможця Конкурсу передається у встановленому законодавством порядку територіальній громаді міста Моршина.

Секретар ради                                                        Микола Воєвода

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Моршинської міської ради

від “21”липня 2016 року № 185

Склад

організаційного комітету конкурсу з визначення кращого промоційного

логотипу та гасла міста Моршина

 
 

Воєвода Микола Васильович

– секретар ради, голова оргкомітету

Пеленська Ірина Романівна

– начальник відділу економіки, курорту та туризму міської ради, заступник голови оргкомітету

 

Мельник Орися Мирославівна

– головний спеціаліст з питань курорту та туризму відділу економіки, курорту та туризму, секретар оргкомітету

Члени організаційного комітету

 

Ямборко Ольга Ярославівна –

Левкович Тетяна Василівна –

доцент кафедри дизайну і теорії мистецтва Прикарпатського НУ
імені Василя Стефаника, кандидат мистецтвознавства (за згодою)

начальник управління соціально-гуманітарної політики міської ради

Сакаль Назар Олексійович –

підприємець (за згодою)

Благий Василь Володимирович

– директор Палацу культури ДП СКК “Моршинкурорт”(за згодою)

Магас Мар’яна Богданівна –

Слюзар Богдана Любомирівна –

начальник відділу реалізації путівок, послуг та маркетингу ДП СКК “Моршинкурорт”(за згодою)

ГО “Асоціація розвитку і промоції Моршина” (за згодою)

Мельник Олег Володимирович –

депутат міської ради

Федоренко Володимир Іванович

– депутат міської ради

   

Секретар ради                                            Микола Воєвода