Міста-побратими
Обрати сторінку

Обговорення законопроєкту “Про колективні трудові спори”

На виконання пункту 48 плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на 2021-2023 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.06.2021 № 756-р, Національною службою посередництва і примирення у співпраці з представниками Мінекономіки, спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок та сторони роботодавців на національному рівні, національних та міжнародних експертів, науковців розроблено законопроєкт “Про колективні трудові спори”,  який  05.09.2023 оприлюднено  на  сайті  НСПП  для публічного обговорення.

Законопроєкт “Про колективні трудові спори” є прогресивним, євроінтеграційним та змістовним, у якому імплементовано міжнародні стандарти та кращий зарубіжний досвід у цій сфері. Цей законопроєкт є важливим кроком у напрямі розбудови в Україні ефективної системи попередження та вирішення колективних трудових спорів, що в свою чергу сприятиме зменшенню конфліктів у соціально-трудовій сфері.

Перевагами проєкту Закону “Про колективні трудові спори” є:

– розвиток соціального діалогу шляхом збільшення ролі переговорів, як обов’язкового етапу вирішення колективних трудових спорів;

– посилення ролі колективних угод (договорів), можливість правового регулювання колективних трудових спорів в колективних угодах (договорах);

– розвиток інституту трудової медіації;

– спрощення порядку реєстрації колективних трудових спорів та процедури їх вирішення;

– розширення інституту альтернативних способів вирішення колективних трудових спорів;

–  підвищення значимості профспілок як сторони колективного трудового спору, що може представляти інтереси працівників;

– розвантаження судів шляхом стимулювання звернення сторін до примирних процедур, трудового арбітражу;

– чітке та зрозуміле регулювання права на страйк.

З текстом законопроєкту “Про колективні трудові спори” можна ознайомитись за посиланням: http://surl.li/kuzty

Запрошуємо до обговорення законопроєкту сторони соціально-трудових відносин, органи влади та місцевого самоврядування, профспілки та організації роботодавців, правничу спільноту, громадськість.

Пропозиції до законопроєкту просимо надсилати на електронну пошту відділення Національної служби посередництва і примирення в Львівській області: lvivnspp@ukr.net.