Міста-побратими
Обрати сторінку

Національній службі посередництва і примирення – 25 років

Вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) є одним із важливих шляхів захисту трудових прав, свобод та інтересів суб’єктів трудового права. Серед основних трудових прав працівників, які передбачені законодавством про працю України є право на вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) у встановленому законом порядку.

З початку свого створення Національна служба посередництва і примирення подолала непростий шлях становлення в умовах складного періоду економічного розвитку нашої держави, і нині є дієвим механізмом забезпечення соціальної справедливості та соціально – економічної стабільності в державі, реалізації конституційних прав і гарантій громадян України.

Відділенням НСПП в Львівській області за роки діяльності вироблено ефективну практику позасудового вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) на виробничому та територіальному рівнях та забезпечено реалізацію в регіоні правового механізму розгляду колективних трудових спорів (конфліктів) шляхом проведення примирних процедур, що є дієвим чинником забезпечення соціальної справедливості в регіоні.

Відділення НСПП в Львівській області, а до 2001 року – Західне відділення НСПП з центром у місті Львові, що розповсюджувало свою діяльність на 8 областей західного регіону упродовж 25 років діяльності  сприяло вирішенню 299 колективних трудових спорів (конфліктів) та 771 вимоги, висунутих найманими працівниками, профспілками у колективних трудових спорах. За рівнями колективних трудових спорів – це 271 спір на виробничому та 28 на територіальному рівнях. Безпосередніми учасниками зазначених колективних трудових спорів (конфліктів) стали понад            121,7 тис. найманих працівників.

Загалом з моменту утворення за сприяння відділення НСПП в Львівській області у взаємодії з усіма заінтересованими органами в ході примирних процедур вирішено та знято з реєстрації 257 колективних трудових спорів або 86 % від їх загальної кількості та задоволено 674 вимоги найманих працівників або 87,4 % від їх загальної кількості.

Також одним із основних завдань відділення НСПП є здійснення заходів із запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів). З моменту утворення відділення НСПП здійснювало заходи, спрямовані на врегулювання  394 конфліктних ситуацій на підприємствах, в установах, організаціях області, безпосередніми учасниками яких стали понад 182,6 тис. найманих працівників.

Основними, найбільш поширеними причинами виникнення колективних трудових спорів, конфліктних ситуацій є порушення чинного законодавства про працю, зокрема заборгованість із заробітної плати та несвоєчасність виплати поточної заробітної  плати, невиконання положень колективних договорів (угод).

Відповідно до Закону України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” та керуючись основними принципами соціального діалогу щодо відкритості, гласності, конструктивності та взаємодії відділенням НСПП до участі в примирних процедурах залучаються представники органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, профспілок, роботодавців, депутатського корпусу усіх рівнів, профільних депутатських комісій місцевих рад, громадських організацій. Це дає змогу в ході примирних процедур шляхом соціального діалогу широкого формату всесторонньо розглянути вимоги найманих працівників, вишукати оптимальні рішення, досягти домовленості про виконання вимог, обумовити здійснення ряду заходів з метою  реалізації прийнятих рішень, відновити порушені права та гарантії працівників.

Досвід роботи відділення НСПП свідчить, що результативність вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) у значній мірі залежить від ряду факторів: наявної правової бази, здійснення відділенням кваліфікованого та юридично обґрунтованого правового супроводу вирішення розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин, толерантності, неупередженості, вмілого застосування нових форм і методів роботи, залучення до врегулювання колективних трудових спорів заінтересованих органів, використання усіх передбачених законодавством засобів для врегулювання конфліктів.

Випадки повторного виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) на окремих підприємствах свідчать про не вирішення упродовж тривалого періоду проблемних питань, що і зумовлює виникнення колективних трудових спорів (конфліктів). Разом з тим, повторне звернення найманих працівників до процедури вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), свідчить про ефективність та результативність примирних процедур та посередницьких дій відділення НСПП щодо сприяння у вирішенні вимог найманих працівників. Зокрема, неодноразово звертались до процедури вирішення колективного трудового спору (конфлікту) наймані працівники закладів освіти м. Нового Роздолу, ДП “Львіввугілля”, КНП “Центральна міська лікарня” м. Борислава, ПАТ “Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат”, ЛКП “Львівелектротранс” тощо.

Відділенням НСПП також здійснюються заходи щодо забезпечення реалізації Закону України “Про соціальний діалог в Україні”, відповідно до якого на НСПП покладено функції щодо проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності  (підтвердження репрезентативності)  сторін  соціального  діалогу. Відповідно до рішень відділення НСПП визнано такими, що відповідають критеріям репрезентативності (підтвердили репрезентативність) на територіальному рівні для участі у колективних переговорах з укладення територіальних угод та для делегування представників до органів соціального діалогу та продовжено строк дії свідоцтва про підтвердження репрезентативності на період до припинення чи скасування воєнного стану та протягом шести місяців після припинення чи скасування воєнного стану 40 суб’єктам сторін профспілок та організацій роботодавців Львівської області.

Першочерговим завданням відділення НСПП в Львівській області і надалі залишатиметься робота спрямована на вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), стабілізацію стану соціально-трудових відносин, забезпечення здійснення соціального  діалогу  з  метою  реалізації  прав  та  гарантій  найманих  працівників.

 

Голобин Р.Б., заступник начальника управління

праці та   соціального захисту населення

Моршинської  міської ради, завідуюча

інформаційно-консультаційним центром

Національної служби посередництва і

примирення у м. Моршин