Міста-побратими
Обрати сторінку

І. Найменування організатора громадського обговорення:

Моршинська міська рада

Ініціатор громадського обговорення:

Управління соціально-гуманітарної політики Моршинської міської ради

Запрошуємо вас долучитися до громадського обговорення заходів Програми розвитку освіти Моршинської територіальної громади на 2021-2025 роки, в частині перспективної, оптимальної, спроможної мережі закладів загальної середньої освіти Моршинської територіальної громади на 2021-2025 роки.

ІІ. Мета проведення громадського обговорення.

Врахування думки мешканців Моршинської міської територіальної громади щодо перепрофілювання (зміни типу) закладів загальної середньої освіти на території громади.

IІІ. Нормативне забезпечення:

Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26, статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Господарського кодексу України, пункту 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій», Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», до Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 18 березня 2020 року, не вживаються терміни «І ступінь» чи «І-ІІ», «І-ІІІ ступені». Натомість Закон містить терміни «початкова школа», «гімназія», «ліцей».

Зокрема, Стаття 32  «Утворення, реорганізація, ліквідація та перепрофілювання закладу загальної середньої освіти» говорить:

  1. Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник (засновники).
  2. Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади.

Рішення про утворення комунальних початкових шкіл, гімназій як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу), приймають районні, міські, сільські, селищні ради.

У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

Реорганізація і ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості допускаються лише після громадського обговорення проєкту відповідного рішення засновника.

Стаття 35. Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти:

  1. Здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні забезпечують:

початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти;

гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої освіти;

ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти.

ст. 143 Конституції України

Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

Абзац другий частини другої Закону України «Про повну загальну середню освіту» :

«Реорганізація, зміна типу, ліквідація закладу загальної середньої освіти у сільській місцевості допускається лише після громадського обговорення проєкту рішення, який оприлюднюється не менше ніж за один рік до прийняття відповідного рішення».

Створення об’єднаної громади надало жителям широкі можливості для формування своєї унікальної та ефективної системи управління освітньою сферою, яка в кінцевому рахунку допоможе підвищити якість освітніх послуг і заощадити кошти громади.

Заходи з оптимізації шкільної мережі планується провести з метою створення раціонального освітнього простору, та ефективного використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів. Дія прийнятого рішення поширюватиметься на учнів та їх батьків.

Розпорядник коштів (Моршинська міська рада), керуючись пунктом 28 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого КМУ від 28.02.2002 №228 із змінами, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 618, встановлює, що витрати повинні бути приведені у відповідність з бюджетними асигнуваннями. Питання спрямування освітньої субвенції з державного бюджету на оплату праці педагогічних працівників регульовано постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» (зі змінами) а саме  п.3 Порядку та умовами надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Субвенція спрямовується на оплату праці педагогічних працівників таких типів закладів установ: початкові школи, гімназії, ліцеї. Аналогічну норму містить ст. 50 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України. Для цього чисельність працівників установ, затверджених за штатним розписом, повинна бути приведена у відповідність з визначеним фондом оплати праці. Надмірні витрати на утримання позбавляють можливості реінвестувати кошти громади у розвиток шкіл, які забезпечують більш високу якість освітніх послуг, крім того додаткове фінансування виділяється з коштів Моршинської міської ради, що могли б бути спрямовані на розвиток інфраструктури, співфінансування проєктів тощо.

Враховуючи те, що державна освітня субвенція покриває лише заробітну плату педагогічного персоналу, громада за рахунок місцевого бюджету фінансує комунальні послуги та утримання технічного персоналу. Варто зауважити, що міська рада витрачає значні кошти на опалення напівпорожніх приміщень шкіл, хоча ці кошти громада могла б вкладати в енергоефективні заходи та спрямовувати на проекти розвитку.

Розрахункова наповнюваність класів визначається з урахуванням кількості населення та щільності його проживання і є основною складовою у розрахунку субвенції з державного бюджету, яка передбачена на заробітну плату педагогічних працівників.

Вартість утримання одного учня в ЗЗСО Моршинської міської територіальної громади наведена у Додатку 2.

На сьогодні виникла проблема із відсутністю належної кількості учнів, тобто, наповнюваності класів, що тягне за собою великі витрати на утримання шкіл. Метою перепрофілювання (зміни типу) ЗО є оптимізація шкільної мережі що дозволить підвищити якість надання освітніх послуг, рівень підготовки учнів, вміння набувати навиків спілкування в колективі однолітків, вчитися здобувати лідерські навики, мати можливість повноцінного розвитку своїх здібностей та творчої майстерності. Бо тільки у конкурентному учнівському середовищі є у дітей мотивація до кращих результатів у навчанні.

Завдання школи, насамперед – надавати дітям якісні знання. Школа – це установа, яка фінансується з державного бюджету і повинна забезпечувати всіх дітей освітою на рівні Державного стандарту. То ж, ті батьки, які турбуються за майбутнє своїх дітей та прагнуть забезпечити їх успішне майбутнє, надають можливість навчатися в навчальних закладах, де впевнені, що їх діти зможуть здобути якісні знання.

Отже, для вирішення питання щодо перспективного планування спроможної освітньої мережі на 2021-2025 на території Моршинської міської територіальної громади пропонуються на розгляд два проєкти рішень які виносяться на громадське обговорення за наступним планом:

Додаток 1

https://docs.google.com/document/d/1QC1R35sMJfN28pTXZQ5x8E_ZamyuCsMw/edit

https://docs.google.com/document/d/1cb4TjfA8cks0R4SeX2gXrcSLcpQuvJkB/edit

ІV. Формат проведення громадського обговорення:

Публічне громадське обговорення передбачатиме проведення на базі закладів загальної середньої освіти громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю і колективами ЗЗСО із дотриманням безпекових заходів.

Пропозиції та зауваження приймаються у письмовій формі із зазначенням особи та контактної інформації заявника.

Пропозиції, розповсюджені через соцмережі, до уваги прийматися не будуть.

До участі в обговоренні запрошуються всі мешканці Моршинської міської територіальної громади.

Місцезнаходження та адреса електронної пошти організатора громадського обговорення, за якими можна отримати консультації з питання, що винесено на громадське обговорення: 

  • Управління соціально-гуманітарної політики Моршинської міської ради, м. Моршин, вул. Франка, 15, e-mail: morshynysgp@ukr.net

Прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення громадського обговорення: 

  • Більська Любов Володимирівна начальник юридичного відділу Моршинської міської ради.
  1. Свої зауваження та пропозиції просимо подавати з 1 травня 2024 року по 30 квітня 2025 року на поштову адресу: м. Моршин, вул. Франка, 15 та електронну адресу: morshynysgp@ukr.net

VІІ. Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення

Узагальнення висловлених в ході проведення громадського обговорення зауважень та пропозицій здійснюється організатором. Після отримання висловлених пропозицій та проведеного аналізу відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення на сайті Моршинської міської ради.

Додаток 2

Інформація  про вартість утримання 1 учня у 2023 році                     

№ з/п Назва ЗЗСО середня напов-нюваність Кіль-кість класів          всього учні всього в т. ч. видатки на утримання 1 учня за рахунок коштів місцевого бюджету (тис.грн)
початкова освіта базова освіта середня освіта
1 Моршинський ліцей ім. Константина Малецького 24,65 23 567 216 289 62 11,5
2 Долішненська СЗОШ І-ІІ ступенів 8,67 9 78 28 50 0 16,0
3 НВК Станківський ЗНЗ І-ІІІ ступенів-ДНЗ 19,91 11 219 66 115 38 15,5
4 Початкова школа з дошкільним відділенням села Довге Моршинської міської ради 6,25 4 25 25 0 0 25,5
5 НВК «Волезадеревацький ЗНЗ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» 17,00 11 187 58 98 31 24,0
6 Нижньолукавицька СЗОШ І-ІІ ступенів 7,29 7 51 27 24 0 14,6
7 НВК «Лисовицька СЗШ І-ІІІ ступенів – ліцей» 21,40 15 321 105 169 47 9,4
  Разом 18,10 80 1448 525 745 178 116,5