Міста-побратими
Обрати сторінку

Про видалення зелених насаджень

Спілкуємося із Галиною Ляхович – завідувачем сектору «Бориславське бюро правової допомоги» Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Скажіть будь ласка, за яких умов здійснюється видалення зелених насаджень?

Відповідно Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року № 1045, видалення зелених насаджень здійснюється у разі:

виконання підготовчих і будівельних робіт на об’єктах;

знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев (з пошкодженнями та вадами стовбурів різного походження), а також самосійних і порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більш як 5 сантиметрів;

ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах населеного пункту;

відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що затіняється деревами;

проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі, на трансформаторній підстанції і розподільному пункті системи енергопостачання, мережі водо-, теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційній і кабельній електромережі;

досягнення деревом вікової межі;

провадження господарської діяльності на території розсадників з вирощування декоративних дерев та кущів;

ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації.

На якій підставі здійснюється видалення насаджень на території населеного пункту?

Видалення зелених насаджень на території населеного пункту здійснюється:

  • за рішенням виконавчого органу сільської, селищної, міської ради (далі – компетентний орган) на підставі ордера;
  • на підставі одного із документів при виконанні підготовчих і будівельних робіт на об’єктах (повідомлення про початок виконання підготовчих робіт,

повідомлення про початок виконання будівельних робіт, дозвіл на виконання будівельних робіт

  • на підставі акта при видаленні аварійних, сухостійних і фаутних дерев на об’єкті благоустрою (видалення здійснює балансоутримувач) та у процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації, а також у разі, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров’ю громадян чи майну громадян та/або юридичних осіб (видалення зелених насаджень здійснюється негайно з подальшим оформленням акта )
  • за рішенням балансоутримувача без сплати їх відновної вартості – видалення зелених насаджень на території меморіального комплексу та кладовищі;
  • за рішенням власника (користувача) земельної ділянки без сплати їх відновної вартості – видалення зелених насаджень на земельній ділянці, яка перебуває у приватній власності, та на присадибній ділянці.

Підставою для прийняття рішення компетентним органом є заява про видалення зелених насаджень, подана юридичною чи фізичною особою (далі – заявник).

Після надходження заяви компетентний орган утворює комісію з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості (далі – комісія), до складу якої входять представники заявника, власника земельної ділянки (користувача), компетентного органу, територіального органу Держекоінспекції, а у разі потреби – балансоутримувача території та комунального підприємства, що здійснює утримання зелених насаджень.

Під час формування складу комісії компетентний орган протягом двох днів після надходження заяви надсилає запити до територіального органу Держекоінспекції, власника земельної ділянки (користувача), балансоутримувача території та комунального підприємства, що здійснює утримання зелених насаджень, щодо можливості їх участі в роботі комісії.

Територіальний орган Держекоінспекції та заінтересовані організації у п’ятиденний строк після надходження запиту надсилають компетентному органу в письмовій формі повідомлення про включення свого представника до складу комісії.

Після надходження повідомлень компетентний орган протягом трьох днів затверджує склад комісії. У разі надходження повідомлень про відмову від участі представників територіального органу Держекоінспекції та заінтересованих організацій склад комісії затверджується без таких представників.

У процесі визначення стану зелених насаджень та відновної вартості зелених насаджень, які видаляються на підставі одного з документів при виконанні підготовчих і будівельних робіт на об’єктах, до складу комісії включається представник фізичної або юридичної особи, яка має намір щодо забудови території.

Комісія у п’ятиденний строк після її затвердження визначає стан зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці, і їх відновну вартість та складає акт обстеження тих насаджень, що підлягають видаленню (далі – акт), за формою, затвердженою Мінрегіоном.

Відновна вартість зелених насаджень визначається згідно з методикою, затвердженою Мінрегіоном.

У разі знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев комісія з’ясовує причину набуття деревами такого стану, про яку зазначається в складеному комісією акті.

Кожному члену комісії надається один примірник акта. У разі відсутності представника територіального органу Держекоінспекції у складі комісії один примірник акта у триденний строк надсилається до територіального органу Держекоінспекції.

Голова комісії готує в п’ятиденний строк проект рішення компетентного органу про видалення зелених насаджень, в якому зазначається інформація про кількість зелених насаджень, що підлягають видаленню і залишаються на земельній ділянці.

Протягом якого часу приймається рішення про видалення зелених насаджень?

Компетентний орган у місячний строк після надходження зазначеного проекту рішення про видалення зелених насаджень приймає відповідне рішення і видає наступного дня заявнику його копію для оплати відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню.

Ордер на видалення зелених насаджень компетентний орган видає не пізніше наступного робочого дня після подання заявником документа про сплату відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню..

Відновна вартість зелених насаджень, що належать до комунальної власності, сплачується до відповідного місцевого бюджету.

У разі видалення зелених насаджень у зв’язку із будівництвом об’єктів розмір їх відновної вартості зменшується на суму, передбачену проектною документацією на озеленення території.

У якому випадку не проводиться сплата відновної вартості зелених насаджень?

Сплата відновної вартості зелених насаджень не проводиться у випадках:

будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту) житлових будинків, об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, благоустрою та інших об’єктів будівництва, що споруджуються за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету;

знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більш як 5 сантиметрів;

ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах населеного пункту;

відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що затіняється деревами;

проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі, на трансформаторній підстанції і розподільному пункті системи енергопостачання, мережі водо-, теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційній і кабельній електромережі;

досягнення деревом вікової межі;

провадження господарської діяльності на території розсадників з вирощування декоративних дерев та кущів;

ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації.

Коли сплачується відновна вартість зелених насаджень?

Відновна вартість зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці, що відведена в установленому порядку фізичній або юридичній особі (крім відновної вартості зелених насаджень, посаджених (створених) цією особою), сплачується під час передачі такої ділянки у власність відповідної особи.

Згідно  Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України 10 квітня 2006 року N 105, видалення  дерев,  які  виросли самосівом,  здійснюються  за  рахунок  державного   або   місцевих бюджетів  залежно  від  підпорядкування об’єкта благоустрою,  а на земельних  ділянках,  переданих  у  постійне  користування  або  в оренду,  –  за  рахунок  їх  власників або орендарів відповідно до нормативів, затверджених у встановленому порядку.

Розкажіть будь ласка про організацію та виконання робіт з вирубки або знесення зелених насаджень та оформлення підприємством результатів видалення зелених насаджень.

Юридична особа або фізична особа – підприємець з моменту отримання ним Ордеру на видалення зелених насаджень отримує можливість проводити роботи з видалення зелених насаджень. Виконавець робіт з видалення зелених насаджень, строки виконання таких робіт, проведення благоустрою та озеленіння території, а також порядок використання вирубаної деревини визначається в Ордері на видалення зелених насаджень. Після закінчення виконання робіт визначених Ордером, останній закривається. Для цього підприємство по закінченню робіт звертається до установи, яка видала Ордер і остання ставить на ньому відповідну відмітку. Таким чином для належної організації виконання робіт, визначених в Ордері на видалення зелених насаджень, по підприємству видається наказ, в якому зазначається:

  • терміни та порядок виконання робіт;
  • відповідальна особа з дотримання техніки безпеки;
  • використання технічних та товарно-матеріальних засобів підприємства, необхідних для проведення робіт.

Яким чином проводяться роботи з видалення зелених насаджень?

Роботи з видалення зелених насаджень проводяться працівниками підприємства відповідно до регламенту встановленого наказом по підприємству, який в свою чергу визначається з урахуванням вимог Ордеру на видалення зеленого насадження та внутрішньої документації з питань охорони праці та техніки безпеки. Крім того, у випадках коли підприємству передається у власність або на зберігання вирубана деревина або на юридичну особу покладено обов’язок з проведення утилізації такої деревини, тоді доцільно цим же наказом створити відповідну комісію, яка забезпечить облік та оприбуткування чи утилізацію товарно-матеріальних цінностей (ділової деревини, дров, тощо).

Згідно п. 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» негайне видалення пошкоджених дерев або кущів (їх частин) може здійснюватися підприємствами, установами, організаціями або громадянами в разі, якщо стан таких пошкоджених зелених насаджень загрожує життю, здоров’ю громадян, а також майну громадян та/або юридичних осіб. У такому випадку, як зазначалось вище, акт оформляється після виконаної роботи.

Згідно Правил охорони електричних мереж, енергопідприємства     для     забезпечення    збереження електричних мереж проводять роботи із   запобігання   аваріям   в   електричних  мережах, траса яких  прокладена  в  межах багаторічних   насаджень, після оформлення належного дозволу (лісорубного квитка)згідно з чинним законодавством.     Однак, роботи з ліквідації аварій в електричних мережах дозволяється виконувати будь-якої пори року і в будь-який час без погодження із землекористувачами,  але  з  повідомленням  їх  про проведення цих робіт у десятиденний термін після їх початку.

Таким чином, порядок зрізання зелених насаджень, які заважають, працівниками комунальних підприємств та установ, а також працівниками електромережі, включає у себе два етапи:

1.Оформлення дозвільної та виконавчої документації на видалення зелених насаджень;

2.Організацію та виконання робіт з вирубки або знесення зелених насаджень та оформлення підприємством результатів видалення зелених насаджень

Ми і надалі продовжимо серію наших консультацій у сфері земельних правовідносин. А наразі нагадуємо, що консультація надана у рамках Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України». У разі необхідності звернутися за допомогою з цього питання Ви можете до спеціалістів бюро правової допомоги. Фахівці бюро приймають за адресою:               м. Стрий, вул. О. Бачинської, 1а.Прийом громадян здійснюється з 8.00 до 17.00.