Міста-побратими
Обрати сторінку

Змінюється форма податкової декларації про майновий стан і доходи

З 1 січня 2020 року декларація про майновий стан і доходи подається за новою формою. Зміни до форми податкової декларації внесені наказом Міністерства фінансів України від 25.04.2019 № 177 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року № 859».

У новій формі податкової декларації:

– доповнено рядок 8 декларації «Категорія платника» новим критерієм «особа, яка заявляє право на податкову знижку», який застосовується громадянами, що декларують право на податкову знижку;

– для розрахунку суми податку на доходи фізичних осіб, на яку зменшуються податкові зобов’язання при використанні права на податкову знижку, передбачено новий додаток Ф3;

– у декларації у розділі ІІ «Доходи, які включаються до загального оподатковуваного доходу» додатково виокремлено такі доходи:

рядок 10.2 – «дохід, нарахований (виплачений, наданий) у формі винагород та інших виплат відповідно до умов цивільно – правового характеру»,

рядок 10.4.1 – «дохід, отриманий від фізичної особи – орендаря, який не є податковим агентом фізичної особи – орендодавця, від надання в оренду (суборенду, емфітевзіс) земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених у натурі (на місцевості), які розташовані за місцезнаходженням, відмінним від податкової адреси (орендодавця)».

Розпочалась кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2019

року.

Стрийське управління ГУ ДПС у Львівській області акцентує увагу , в першу чергу,

тих, хто зокрема отримував:

– доходи не від податкових агентів (тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як

самозайняті особи). Це, наприклад, доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого

майна іншим фізичним особам; успадкування майна не від членів сім’ї першого та другого

ступенів споріднення, при нотаріальному оформленні спадщини за якими не було сплачено

податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, тощо;

– доходи від податкових агентів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не

звільнені від оподаткування. До них відноситься, зокрема, дохід у вигляді основної суми

боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його

самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку

позовної давності, якщо його сума перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної

плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року, а також

інвестиційних доходів;

– іноземні доходи.

Зауважимо, що цьогорічна деклараційна кампанія, як-і зазвичай, триватиме з початку

року упродовж 4-х місяців. Граничний термін подання декларації за звітний (податковий)

2019 рік – 30 квітня 2020 року.

При декларуванні доходів платник податків може обрати зручний для себе спосіб подачі

податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – Декларація). Він може зробити це

особисто або уповноваженою на це особою; надіслати поштою з повідомленням про

вручення т а з описом вкладення; подати засобами електронного зв’язку в електронній формі

з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу.

Водночас нагадуємо, що відповідно до статті 166 Податкового кодексу України,

платники податків мають право задекларувати право на податкову знижку через подання

Декларації до завершення року, а саме до 31.12.2020р.

Оновлена звітність з податку на прибуток

Стрийське управління ГУ ДПС у Львівській області повідомляє, що набрали чинності зміни до податкової декларації з податку на прибуток. Нововведення передбачені наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2019 №481 «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» (далі – наказ №481).

У формі Податкової декларації з податку на прибуток підприємств передбачені такі зміни. Основну частину декларації доповнено блоком «Податкові зобов’язання, інші штрафні санкції та пені, визначені відповідно до Податкового кодексу України, не пов’язані з виправленням помилок».

Змінами передбачено доповнення Декларації новим додатком ПП «Інформація про суми податкових пільг» платниками, що не сплачують податок у зв’язку з отриманням податкових пільг відповідно до постанови КМУ від 27.12.2010 №1233. Натомість суб’єкти господарювання не подаватимуть до контролюючих органів Звіт про суми податкових пільг, а вестимуть облік сум таких пільг, які відображатимуться у додатку ПП до декларації. При цьому, звертаємо увагу на те, що Додаток ПП вперше подаватиметься зі звітних періодів 2020 року.

Також до окремих додатків декларації (ПН, ВП, РІ) внесено низку редакційних змін. Внесено, зокрема, зміни до додатка щодо заповнення відомостей про нерезидента, заповнення уточнюючих показників тощо.

Враховуючи те, що видання наказу №481 обумовлено змінами з 01.01.2019 в оподаткуванні податком на прибуток підприємств, платникам податку на прибуток підприємств рекомендується за базовий звітний (податковий) період – 2019 рік подавати податкову декларацію за оновленою формою.

Більш детально про це йдеться у листі ДПС України за посиланням https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/74252.html.

Сектор забезпечення роботи Стрийського

управління ГУ ДПС у Львівській області